Skip to main content
Myšlenka na den

Myšlenka na den

By Radio Proglas
Úvahy a podněty k zamyšlení současných osobností i klasiků.
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Jan Čep: Cesta k Bohu skrze druhé
Jan Čep, křesťansky orientovaný prozaik a esejista je autorem dnešní Myšlenky. Čte Daniel Blažke.
02:44
May 11, 2021
Petr Vrbacký: Ježíšovo slovo - poslední soudce
Zamyšlení P. Petra Vrbackého na motivy Deníčku sv. Faustyny Kowalské. Čte Eva Svobodová.
01:57
May 10, 2021
Jan Krbec: Kde je hranice křesťanské lásky?
"Kde je hranice křesťanské lásky?" ptá se P. Jan Krbec v Myšlence na den. 
02:18
May 9, 2021
Hana Svanovská: Příběh o odcházení
Autorkou Myšlenky na den je redaktorka Hana Svanovská.
03:11
May 8, 2021
Richard Rohr: Země pátého světa
Myšlenku na den vybíráme z knihy Richarda Rohra "Radikální milost". Čte Martin Weisbauer.
01:51
May 7, 2021
Hana Pinknerová: O odvaze a vytrvalosti
Knihkupkyně a spisovatelka Hana Pinknerová dnes bude uvažovat nad odvahou a vytrvalostí.
05:17
May 6, 2021
Papež František: Zůstaňme v Ježíši
Jako Myšlenku na den přinášíme část homilie papeže Františka z 5. neděle velikonoční letošního roku. Čte P. Martin Holík.
04:12
May 5, 2021
Timothy Keller: Ježíšova slabost a potupa
Coby Myšlenku na den přinášíme úvahu amerického presbyteriánského pastora Tima Kellera z jeho nejnovější knihy "Naděje navzdory", kterou  vydalo nakladatelství Biblion v letošním roce. Čte Hana Svanovská.
02:39
May 4, 2021
sv. Bernard z Clairvaux: Sestupování a vystupování
Dnešní Myšlenku na den vybíráme z knihy "Kázání pro dobu postní a velikonoční" Bernarda z Clairvaux. Čte Filip Breindl.
02:11
May 3, 2021
David Vopřada: Otec je všímavý, pečlivý a starostlivý
P. David Vopřada, kanovník Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě, je autorem dnešní Myšlenky.
03:43
May 2, 2021
Petr Vrbacký: Sv. Josef - služebník "vzadu"
Autorem Myšlenky na den je P. Petr Vrbacký, spirituál Teologického konviktu v Olomouci. Čte Hana Svanovská.
02:08
May 1, 2021
Josef Zvěřina: Jak kázat Boží slovo
Spolu s významným českým teologem P. Josefem Zvěřinou se můžete zamyslet nad tím, Jak kázat Boží slovo. Čte Ondřej Havlíček.
03:20
April 30, 2021
Richard Rohr: Stopy Boží všude
Myšlenku na den vybíráme z knihy Richarda Rohra Radikální milost. Čte Martin Weisbauer.
01:45
April 29, 2021
Papež František: Dobrý pastýř své ovce brání
Coby Myšlenku na den dnes přinášíme promluvu papeže Františka na 4. neděli velikonoční zvanou "Neděle dobrého pastýře". Čte Martin Holík. 
03:44
April 28, 2021
Alena Scheinostová: Všichni sousedé
Redaktorka Katolického týdeníku Alena Scheinostová je autorkou dnešní Myšlenky.
04:00
April 27, 2021
sv. Kateřina Sienská: Modlitba jako prostředek vzestupu
Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateřiny Sienské "Dialog s Boží prozřetelností". Čte Hana Svanovská.
03:09
April 26, 2021
P. Libor Všetula: Dobrý pastýř
Úvaha kněze a ředitele salesiánské komunity Brno-Žabovřesky P. Libora Všetuly SDB.
03:36
April 25, 2021
Jan Sokol: Stonožky a krysy
Myšlenku na den vybíráme z knihy "Dluh života" nedávno zesnulého českého filozofa, překladatele a vysokoškolského pedagoga, rovněž někdejšího kandidáta na prezidenta Jana Sokola. Čte Daniel Blažke
03:35
April 24, 2021
Richard Rohr: Katolická tradice
Katolickou tradici očima amerického františkána Richarda Rohra nám v Myšlence na den přiblíží Martin Weisbauer.
02:03
April 23, 2021
Filip Štojdl: O bolesti jež učí nás se tázat
Autorem Myšlenky na den je Filip Štojdl, biskup Církve československé husitské v Plzni. Uvažuje v ní O bolesti, jež učí nás se tázat.
04:08
April 22, 2021
Papež František: Dívat se, dotýkat se a jíst
V Myšlence na den zazní část papežovy nedělní promluvy, v níž zdůraznil 3 slovesa z evangelia - Dívat se, dotýkat se a jíst. 
03:46
April 21, 2021
Alexandr Meň: Modlitba Kristových učedníků
Myšlenku na den vybíráme z knihy "Rozbít led. Křesťan ve společnosti", která je výborem z textů ruského pravoslavného teologa 20. století Alexandra Meně. Vydalo nakladatelství Triáda v roce 2018.
02:49
April 20, 2021
Alexandr Meň: Následování Krista vylučuje násilí
Myšlenku na den vybíráme z knihy "Rozbít led. Křesťan ve společnosti", která je výborem z textů ruského pravoslavného teologa 20. století Alexandra Meně. Vydalo nakladatelství Triáda v roce 2018.
03:01
April 19, 2021
P. Dominik Partyka: Svým životem svědčíme o Kristu
V Myšlence na den se promítne pohled paulína P. Dominika Partyky na to, jak Svým životem svědčit o Kristu. Jeho úvaha zazní v podání našeho redaktora Antonína Žolnerčíka krátce před šestou, před polednem a před osmnáctou hodinou.
02:50
April 18, 2021
Antonín Žolnerčík: Jsme jako ti emauzští učedníci?
Jsme jako ti emauzští učedníci? Nad touto větou uvažuje ostravský redaktor Proglasu Antonín Žolnerčík v Myšlence na den.
03:14
April 17, 2021
Richard Rohr: Chceme být rodinou
Myšlenku na den vybíráme z knihy Richarda Rohra "Radikální milost", kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2005.
01:23
April 16, 2021
Saša Jacobea: Za zavřenými dveřmi
Zamyšlení farářky sboru Českobratrské církve evangelické Saši Jacobey. 
03:19
April 15, 2021
Papež František: Ježíš omilosrdňuje své učedníky
Coby Myšlenku na den přinášíme část promluvy papeže Františka z 2. neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství.
03:34
April 14, 2021
Richard Rohr: Radikální milost
Myšlenku na den vybíráme z knihy amerického františkána Richarda Rohra Radikální milost, kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2005.
01:15
April 13, 2021
Petr Vrbacký: Žít v církvi
Zamyšlení P. Petra Vrbackého z knihy Cestou milosrdenství – v duchu poselství sv. Faustyny Kowalské.
02:18
April 12, 2021
sv. Bernard z Clairvaux: O Velikonocích a ženách
Dnešní Myšlenku na den vybíráme z knihy "Kázání pro dobu postní a velikonoční" sv. Bernarda z Clairvaux. Čte Filip Breindl.
03:11
April 11, 2021
Jan Sokol: Společné jídlo
Myšlenku na den vybíráme z knihy "Dluh života" nedávno zesnulého českého filozofa, překladatele a vysokoškolského pedagoga, rovněž někdejšího kandidáta na prezidenta Jana Sokola, která má název. Čte Kateřina Kovaříková.
03:34
April 10, 2021
sv. Kateřina Sienská: Chvála víry
Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateřiny Sienské "Dialog s Boží prozřetelností".
03:12
April 9, 2021
Richard Rohr: Vítězství vzkříšení
Myšlenku na den vybíráme z knihy Radikální milost amerického františkána Richarda Rohra.
02:12
April 8, 2021
Papež František: Jděme do Galileje!
Myšlenku na den vybíráme z promluvy papeže Františka při vigilii o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně.
04:06
April 7, 2021
Hana Pinknerová: Tajemství Velikonoc
Hana Pinknerová, knihkupkyně a spisovatelka je autorkou dnešní myšlenky.
04:36
April 6, 2021
Benedikt Mohelník: Nebyli jsme tam, ale máme jistotu
Úvaha dominikána, šéfredaktora revue Salve a proděkana KTF UK P. Benedikta Mohelníka.
02:51
April 5, 2021
Václav Malý: Vykročit směrem k životu
Zamyšlení pomocného biskupa pražského P. Václava Malého.
03:06
April 4, 2021
Tomáš Holub: Co se to děje?
P. Tomáš Holub, biskup plzeňský, je autorem myšlenky, kterou nazval "Co se to děje?"
04:14
April 3, 2021
Daniel Raus: Zahradní hrob
Úvaha novináře, publicisty a rozhlasového redaktora Daniela Rause.
03:42
April 2, 2021
David Vopřada: Miloval až do krajnosti
Zamyšlení P. Davida Vopřady, kanovníka Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě.
02:60
April 1, 2021
Papež František: Prosme o milost údivu
Coby Myšlenku na den přinášíme část homilie papeže Františka z Květné neděle.
04:16
March 31, 2021
Filip Štojdl: Ti, kteří vyhledávali Ježíše
Úvaha biskupa Církve československé husitské Filipa Štojdla.
04:16
March 30, 2021
Pavel Hošek: Láska je zázračná kvalita, která přibývá rozdáváním
Krátké zamyšlení Pavla Hoška, religionisty, spisovatele a kazatele Církve bratrské.
02:36
March 29, 2021
sv. Kateřina Sienská: Oslavení těla
Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateřiny Sienské "Dialog s Boží prozřetelností"
02:57
March 29, 2021
Marek Orko Vácha: Na návštěvě na zemi
Úvaha kněze, teologa, biologa a spisovatele Marka Orko Váchy.
02:45
March 29, 2021