Skip to main content
#MYYNTIPODI

#MYYNTIPODI

By #MYYNTIPODI
#MYYNTIPODI on podcast, jossa myyntivalmentajat Kert Kenner ja Sani Leino syventyvät monipuolisesti myyntityön kiinnostavaan ja alati muuttuvaan maailmaan. Podcastin tavoitteena on tarjota uusia oivalluksia ja alleviivata myynnin muuttumattomia totuuksia yhdessä mielenkiintoisten vieraiden kanssa.

#MYYNTIPODI on podcast mistä saat konkreettisia oppeja ja oivalluksia myyntitulostesi parantamiseksi. Podcastin tavoitteena on haastaa pölyyntyneitä myyntimalleja ja päivittää kaikkien kuuntelijoiden myyntitaidot 2020-luvun tasolle.

Tervetuloa mukaan linjoille modernin myynnin maailmaan!

Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

#26 Menneen ajan myynti vs Uuden ajan myynti
Tämänkertaisessa #Myyntipodi n monologijaksossa käydään Kert Kennerin toimesta läpi menneen ajan ja uuden ajan myynnin välisiä eroja ja kontrasteja. Liian usein asiakkaat kertovat myyntikohtaamisten olevan heille vain aikaavieviä myyntiesittelyjä, sen sijaan, että myyjät olisivat aidosti perehtyneitä asiakkaiden tilanteisiin ja tarpeisiin, jotta kohtaamiset tuntuvat myös asiakkaalle arvokkkailta. Onkin siirryttävä asiakkaita häiritsevistä minäkeskeskeisistä myyntimelleista asiakaskeskeisempään uuden ajan myyntiin. Jakson myötä saat itsellesi selkeät painopisteet mitä tulee kehittää niin yritys- kuin yksilötasolla saadaksesi aikaiseksi tuloksia uuden ajan myynnissä. Agendalla mm: - Mitä nykypäivän B2B ostajat ja asiakkaat ovat myynnistä ja myyjistä mieltä? - Mitä myyntityössä arvostetaan, mitä taas ei niinkään? - Menneen ajan myynnin ja myyjän tunnuspiirteitä - Tehtävälista uuden ajan myynnissä kehittymiseksi Lämpimästi tervetuloa linjoille!
26:36
October 24, 2021
#25 Dataohjattu myynti & B2B myynnin trendit. Vieraana Mikko Honkanen, Vainu
Tämänkertaisessa #Myyntipodin jaksossa sukelletaan paitsi dataohjattuun myyntiin, mutta myös kotimaisen kasvuyhtiön Vainun tarinaan. Saimme vieraaksi Vainun perustajan Mikko Honkasen, joka avaa kokemuksia ja oivalluksia myyntiorganisaation perustamisesta ja kasvattamisessa. Sukelsimme samalla B2B myynnin tulevaisuuden trendeihin, mistä asioista organisaatioiden on hyvä olla tietoisia juuri nyt. - Vainun syntytarina - miten firman nimi valittiin ja mikä oli alkuperäinen nimi? - Dokumentoi tekemistä - oppeja ja floppeja Vainun kasvutarinan varrelta - Mittaamisen merkitys myynnissä - mutusta todellisen tiedon hyödyntämiseen - Myynti kilpailuetuna - voiko oikein öljytty myyntikoneisto olla yritykselle kilpailuetu? - "Rakenna jotain pysyvää ja yksilöriippumatonta" - Mitä huomioita Mikolla on myyntiorganisaatioiden yleisistä ongelmista tai voittavista konsepteista. - Kotimaisten myyntiorganisaatioden kyvykkyydet verrattuna kansainvälisiin verrokkeihin? - B2B myynnin tulevaisuuden trendit - mitkä asiat ovat juuri nyt pinnalla useissa organisaatioissa? - "Puhuvan myyntiesitteen aika on ohi." Millaista lisäarvoa myyjän tulee kyetä tuottamaan tulevaisuudessa? - Myynti 2030 - Mitkä isot muutokset kuplivat pinnan alla, jotka tulevat myllertämään myynnin tulevaisuutta? Lämpimästi tervetuloa linjoille!
49:35
October 17, 2021
#24 Onko minusta menestyväksi myyjäksi?
Tässä #Myyntipodin monologijaksossa myyntivalmentaja Sani Leino käy läpi kivuliastakin pohdintaa siitä, onko kaikista menestyviksi myyjiksi? Mitä ominaisuuksia, elementtejä tai asioita myynnissä menestyminen vaatii? Koska myynnin vaatimustasot ovat jatkuvassa nousussa, itse kunkin on syytä kysyä itseltään, että olenko aidosti valmis tekemään niitä asioita, jota tässä työssä menestyminen vaatii? Tämä on monestakin syystä tärkeä asia. Kukaan ei halua hakata omaa itsetuntoaan maanrakoon, jos kokee jatkuvasti epäonnistumista tai huonommuutta. Silloin onkin syytä vielä kerrata, mitä tämä ammatti meiltä myyjiltä vaatii ja olenko valmis tekemään vaadittavan? Hyvä puoli on, että periaatteessa menestyminen myynnissä on lähes aina asennekysymys, mutta menestymisen kääntöpuolena on vastuunotto ja viitseliäisyys, johon kaikki eivät vain yksinkertaisesti ole valmiita. Jaksossa liikutaan siis vahvasti sellaisten asioiden tiimoilta, jotka tekevät menestyvän myyjän. Tervetuloa itsereflektiomatkalle!
40:25
October 10, 2021
#23 "Tunnetsä ketää huippymyyjiä?" - Myyjien rekrytointi ja perehdytys
Tämänkertaisessa #Myyntipodi jaksossa sukelletaan syvälle myyjien rekrytoinnin ja perehdytyksen ihmeelliseen maailmaan. Liian monesti myyjien rekrytoinnissa päätöksiä tehdään joko liiaksi fiiliksen tai toisaalta tiukkojen vaatimusraamien pohjalta. Sani ja Kert avaavat omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan myyjien rekrytoinnin onnistumistekijöistä ja huomionarvoisista seikoista. Agendalla mm. - Huippumyyjiä ei rekrytä, ne luodaan? - Mitä tärkeitä tekijöitä huomioida myyjien rekrytoinnissa? - Mitä tyypillisiä virheitä saattaa syntyä, jos lähdetään liian laveasti liikkeelle rekrytoidessa? - Pitääkö menestyvällä myyjällä olla tiettyjä myynnillisiä kyvykkyyksiä, vai riittääkö asenne? - "Näytäs nyt, mitä sä osaat!" Perehdytyksen irvikuva - kokemuksia kehnoista perehdytysprosesseista - Vinkkejä ja huomioita, joilla tuore myynnin talentti talossa saadaan mahdollisimman nopeasti tuloksen tielle! Lämpimästi tervetuloa linjoille!
52:47
October 3, 2021
#22 CRM - Kolme kirottua kirjainta
Tässä #Myyntipodin dialogijaksossa sukelletaan suoraan petojen pesään. Myyntivalmentajat Sani Leino ja Kert Kenner keskustelevat kolmesta kirotusta kirjaimesta myynnissä, eli CRM:stä. Jaksossa pohditaan sitä miksi myynnin maailmassa CRM on saanut mörön maineen ja miten myyjät aidosti hyötyvät myynnissä ajantasaisen tiedon hyödyntämisestä. Tottakai tunnustaen tosiasiat, että monessa organisaatiossa sermi on edelleen synonyymi turhalle työvälineelle ja päättömälle raportoinnille. Agendalla mm. - Mistä CRM on itseasiassa lähtöisin ja mitä alunperin teemalla tavoiteltiin? - Miksi CRM:llä on niin monen myyjän mielessä mörön maine? - Miten myyjät ja myyntijohtajat maailmalla kommentoivat CRM:n hyötyjä? - Mitä kiistattomia hyötyjä CRM:n hyödyntäminen tuo myyjälle ja organisaatiolle? - Konkarimyyjällä on pointti: Mikä menee monessa organisaatiossa pieleen CRM:n implementoinnissa? - Millaisia kokemuksia ja kompastuskiviä Sanilla ja Kertillä on itse sermin suhteen? - Miksi juuri nyt eletään CRM:n kultakautta? Lämpimästi tervetuloa linjoille!
38:50
September 26, 2021
#21 - Myyntikulttuuri syö strategiaa aamupalaksi
Tässä #Myyntipodin monologijaksossa Kert Kenner käy läpi kulttuurin merkitystä myynnin ja liiketoiminnan rokkaamiseksi. Kulttuuri on käsitteenä laaja ja se on riippuvainen useiden osiensa summasta. Kaksi aihealuetta kuitenkin kulttuurin merkityksessä nostavat päätään erityisesti voittavaa myyntikulttuuria rakennettaessa, arvojen merkitys ja palkitseminen, joihin Kert paneutuu jakson aikana syvemmin.   Jaksossa käydään läpi mm. seuraavia aihealueita:  - Kulttuurin merkitys kaikessa tekemisessä - Jokainen yritys on johtajansa näköinen - Myyntikulttuuriin vaikuttavia tekijöitä - Mistä tunnistaa hyvät arvot? - Mitä erilaisia keinoja on palkita myynnin onnistumisesta? Lämpimästi tervetuloa linjoille! 
27:44
September 19, 2021
#20 Social Selling - Sosiaalinen myynti
Tässä #Myyntipodin monologijaksossa Sani Leino käy läpi äärimmäisen ajankohtaista teemaa modernin myynnin maailmasta, eli Social Sellingiä. Sosiaalinen myynti nousi vahvemmin keskusteluun 2010-luvulla, kun sosiaalinen media loi kunnolla läpi tehden tiedonhaun, keskustelun ja vertailun verkossa helpommaksi kuin koskaan ostajille. Valistuneet ostajat tutustuivat etukäteen verkon ja verkostonsa avulla ratkaisuihin ja olivat yhä "sosiaalisempia ostajia" modernein välinein ja keinoin. Samalla myynnin puolella metodit olivat valitettavasti jääneet hieman jälkeen vastinpariensa toiminnasta, jolloin myyntiin tarvittiin tasonnosto. Syntyi ensin termi Sales 2.0. jonka tavoitteena oli varmistaa, että myyjä pitää yllä vahvaa vuorovaikutusta myös verkossa ja hyödyntää sosiaalisia kanavia ja suhteitaan rakentaakseen luottamusta myös myyntiprosessin vaiheiden välissä. Sosiaalisen median arkipäiväistyessä yhä useampi myyjä löysi myös somen mahdollisuudet ja monet alkovatkin käyttää sosiaalista mediaa aidosti myös myynnin työvälineenä. Prospektointia ja kontaktointia, yhteydenpitoa verkoston päättäjien kanssa ja sisältöjen hyödyntämistä tukemaan ostajien ostoprosessia. Syntyi termi Social Selling, eli sosiaalinen myynti. Sosiaalisen kanavien ja suhteiden hyödyntäminen myynnin tekemisessä ja liiketoiminnan tukemisessa. Tänään, hybridimyynnin aikakaudella, toiminta on kenties ajankohtaisempaa kuin koskaan ennen. Emme voi enää myyjinä jättää näin valtavan tehokasta toimintamallia hyödyntämättä jos haluamme pysyä relevantteina myös jatkossa. Tässä jaksossa Sani käy läpi mm. seuraavia aiheita: - Mistä sosiaalinen myynti, eli social selling juontaa juurensa? - Mitkä ovat sosiaalisen myynnin viisi erilaista elementtiä? - Miten myyjä voi pysyä pulssilla somessa oman alansa ammattiaiheista? - Miksi jokaisen on syytä varmistaa, että myös digitaalinen ensivaikutelma on kunnossa? - "Your Network is your networth" miksi jokaisen tulisi rakentaa vahva ammattiverkosto? - Miten varmistaa, että pidämme yhteyttä omaan ammattiverkostoomme, emmekä vain hiippaile taustalla? - Miksi sisältöjen hyödyntäminen toimii erityisen hyvin juuri nyt? Lämpimästi tervetuloa linjoille tulikuuman aiheen äärelle!
28:11
September 12, 2021
#19 - Tervetuloa hybridimyynnin aikakaudelle!
#Myyntipodi is back! Myyntivalmentajat Sani Leino & Kert Kenner palaavat myynnin ajankohtaisten aiheiden pariin kotimaan konkreettisimmalla myynnin podcastillä. Tässä kauden avausjaksossa peilataan mennyttä yli 500 päivää pandemian keskellä ja sen muutoksista myyntiin. Myynti on selkeästi siirtynyt hybridimyynnin aikakaudelle, jossa tietyt toimenpiteet hoidetaan ketterästi etänä, mutta pikkuhiljaa myös kasvotusten tapahtuvat kohtaamiset tulevat takaisin yhdessä tapahtumien ja muiden tilaisuuksien kautta. Mutta miten varmistaa oma tuottavuus, jaksaminen ja toisaalta vaikuttava vuorovaikutus asiakkaiden kanssa? Jaksossa keskustelemme mm. seuraavista aiheista: - Hybridimyynnin aikakausi - mitkä asiat pysyvät digitaalisina - mitkä hyvät puolet livemyynnistä palaavat? - Puro on jakautumassa kovaa kahtia - millaiset myyntiorganisaatiot menestyvät hybridiaikana?  - Mitkä ovat päällimäiset huomiot kentältä - mitä myyjät ja myyntiorganisaatiot kaipaavat juuri nyt? - Teesit tuottavaan syyskauteen - missä myynnin fokus tulisi olla juuri nyt! - 70 päivää aikaa tehdä puolen vuoden tulos - miten kristallisoida tekeminen? Tervetuloa linjoille jälleen tärkeiden ja kiinnostavien aiheiden äärelle.
36:43
September 5, 2021
#18 Kaizen - jatkuva parantaminen myynnissä
Tässä #Myyntipodin ensimmäisen kauden viimeisessä jaksossa Sani & Kert keskustelevat, miten toteuttaa Kaizen ajattelua myynnissä. Kaizen tarkoittaa jatkuvaa pienten askelten parantamista (japaniksi "muutosta parempaan") ja tämä on erityisen tärkeää myynnissä, mikäli emme halua jämähtää paikalleen tai hiljalleen taantua tekemisessä muuttuvan myyntimaailman keskellä. Jaksossa läpikäydään mm. seuraavia aiheita: - Missä ja milloin veljekset törmäsivät ensi kertaa Kaizeniin? - Miten myyjä voi ottaa pieniä parannusaskelia prospektoinnissa? - Miten myyjä voi ottaa pieniä parannusaskelia kontaktoinnissa? - Miten myyjä voi parantaa pinnan tai pari toimintaansa kohtaamisissa? - Miten saada aikaan parempia ja erottautuvampia tarjouksia myynnissä? - Miten parantaa omaa toimintaa klousauksessa? - Miten varmistaa oikeanlainen mindset myynnissä, jotta taantumista ei tapahdu? Tervetuloa linjoille! 
55:51
June 20, 2021
#17 Voittava asenne myynnissä
Tässä #Myyntipodin monologijaksossa käsitellään Sani Leinon toimesta asenteen merkitystä myyntityössä. Kaikki myynnin parissa työskennelleet tietävät, että vaikka oikeanlainen asenne ei yksin olekaan aina avain menestykseen, on oikeanlaisella asenteella mahdollisuus siirtää vuoria ja tehdä timanttista tulosta resursseistakin riippumatta. Podcastissä läpikäydään vuosikymmenen kokemuksen varrelta sellaisia asioita, joiden avulla monet huippumyyjät ovat takoneet tiskiin tuloksia vaikka taivaalta tippuisi tihkusadetta tai globaali pandemia pistää pelikirjan täysin sekaisin. Jaksossa käsitellään aiheita kuten: - Miksi myynnistä puhutaan usein "asennelajina" eli mikä sen merkitys on 2020-luvun myynnissä? - Asenteen voi valita, miten asennoitua myynnin tekemiseen pitkäkestoisesti vs. lyhytnäköisesti? - Miten käsitellä matkalla vastaan tulevia kuoppia ja päästä yli ja eteenpäin pettymyksistä? - Miksi jokainen päivä on "pelipäivä" modernissä myynnissä? - Mikä on rautaisen rutiinin merkitys mentaalipuolelle? - Mitä tarkoittaa lausahdus moraali on pahin myynnin este? - Miksei ole olemassa huonoja myyjiä? Tervetuloa asennekoulutukseen podcastin muodossa!
34:54
June 13, 2021
#16 Myynnin 2020-luvun dashboard
Tässä #myyntipodin monologijaksossa paneudutaan Kert Kennerin toimesta myynnin mittaamisen ihmeelliseen maailmaan. Jakson teemana on tällä kerralla kysymys: Millainen on myynnin 2020-luvun dashboard? Jaksossa läpikäytäviä teemoja ovat muun muassa: - Miksi mittaamista ylipäätänsä tarvitaan myyntityössä? - Mistä tunnistaa hyvän mittarin? - Strategian kytkentä mukaan mittaamiseen - Olennaisemmat näkökulmat ja mittarit myynnin 2020-luvun dashboardin rakentamisessa Tervetuloa linjoille laittamaan liiketoiminnan mittarit 2020-luvun kuntoon! 
29:14
June 6, 2021
#15 Miljoonamyyjä - Miten miljoonamyyjät toimivat ja voittavat isoja diilejä? Vieraana Jan Ropponen
Tässä #Myyntipodi n vierasjaksossa on käsittelyssä Miljoonamyyjät! Vieraana 'Miljoonamyyjä' kirjan kirjoittanut myyntivalmentaja Jan Ropponen. Jan on julkaisut viimeisten vuosien aikana useita tietokirjoja Suomeksi ja Englanniksi ja tällä kerralla syväkäsittelyssä on tuorein tietokirja, jossa Jan tutki ja haastatteli 34 oman alansa huippumyyjiä ja pyrki aukipurkamaan millaisia toimintatapoja heillä on ja miten he lähestyvät myyntiä ja erilaisia myynnin projekteja. Sani, Kert ja Jan keskustelevat siis megaluokan diileistä ja miten kukin meistä voisi luoda edellykset, jolla voittaa isompia kaupallisia keissejä! Keskustelemme aiheista kuten: - Mikä erottaa Miljoonamyyjät keskiverroista kollegoistaan? - Mitkä asiat Miljoonamyyjillä tulee olla kristallinkirkkaina, ennen kuin edes edistää myyntiprojekteja? - Miksi isoissa keisseissä tulisi keskittyä hypoteesien validointiin valmiiden ratkaisuehdotusten sijasta? - 4 kriittistä kohtaa isojen kaupallisten keissien rakentamisen ja voittamiseen: Tunnista, Kehitä, Sitouta, Voita - Asiakkaiden 'ostoähkyn' taklaaminen - miten saada asiakasyrityksen avainpäättäjät ja vaikuttajat sitoutettua muutokseen? - Miten isoissa ja komplekseissa keisseissä aidosti voidaan erottautua - riittääkö maailmanluokan ratkaisu vai mitä tarvitaan? - Mikä on ns. taustavaikuttajien (Champion) ja asiakasyrityksen poliittisen dynamiikan rooli isojen kaupallisten myyntiprojektien voittamisessa? Tervetuloa linjoille tekemään tukuttain taaloja! 
53:55
May 30, 2021
#14 Uuden ajan B2B myyntikonsepti
Tässä #Myyntipodin monologijaksossa käydään Kert Kennerin toimesta läpi 'Uuden ajan B2B myyntikonseptia'. Jakso ei keskity tällä kertaa mihinkään yksittäiseen myynnin vaiheeseen, vaan nostaa esiin ne kaikki osa-alueet mitä pitää hanskata saadaksesi myyntisi rokkaamaan. Mikäli agendallasi on esimerkiksi myynnin pelikirjan rakentaminen, auttaa jakso sinua myös hahmottamaan paremmin sen, mitä kaikkea siihen kannattaisi sisällyttää.   Jaksossa käsiteltäviä teemoja ovat mm: - Millainen on uuden ajan myyntikonsepti? - Miksi ihmeessä ylipäätään kannattaa käyttää eforttia myyntikonseptin rakentamiseen? - Myynnin sisäisen maailman kehittäminen - mitä se pitää sisällään ja mihin on syytä kiinnittää huomiota? - Myynnin ulkoinen maailma - mitkä ovat myynnin keskeiset vaiheet mitä konseptiin kannattaa sisällyttää luodaksesi asiakkaalle parempaa arvoa? Lämpimästi tervetuloa linjoille!
32:54
May 23, 2021
#13 Always Be Closing?
Tässä #myyntipodin monologijaksossa käydään Sani Leinon toimesta läpi myynnin puhutuinta aihetta eli klousaamista. Klousaaminen on myynnin historian saatossa saanut huvittaviakin piirteitä korostuksissaan. On tietysti totta, että mikäli puhutaan esimerkiksi kaupanpäättämisestä, ilman positiivista päätöstä etenemisestä, ei ole kaupallista yhteistyötäkään, eikä siten kaupallista asiakassuhdetta. Näin kaikki sitä ennen on ollut mukavaa keskustelua, oppimista tai muuta suhteenluontia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että myyntiprosessi ei ollut onnistunut, koska myyjä "ei onnistut klousaamaan". Voi olla, että vika oli jossain aivan muualla, jolloin tietenkään klousaaminenkaan ei onnistunut, koska siihen ei ollut edellyksiä muiden myyntiprosessin vaiheiden epäonnistuessa tai noin sadasta muusta syystä. Jaksossa alleviivataan tottakai klousaamisen tärkeyttä ja samalla korostetaan, että ainakaan kaupan päättämistä ei tule liiaksi ylikorostaa. Agendalla mm: - Always Be Closing? - Miten Alec Baldwinin roolihahmon legendaarinen lausahdus tulisi käsittää 2020-luvun myynnissä? - Suhde vs. Sopimus Miksi myyjien ei tulisi keskittyä kaupan päättämiseen vai pikemminkin asiakassuhteiden aloittamiseen? - Erilaisia lauseita ja tapoja millä ehdottaa kaupallista yhteistyötä tai etenemistä - Klousaus on myös kontekstisidonnaista - älä sössi ehdottamalla väärällä tavalla väärään aikaan Lämpimästi tervetuloa linjoille pohtimaan klousauksen kiinnostavaa maailmaa!
31:07
May 16, 2021
#12 Persoonan ja henkilöbrändin merkitys myynnissä - feat. Petri Matero & Sointu Borg
Tässä #Myyntipodin vierasjaksossa Kertin ja Sanin vieraana on Diilin finaalikaksikko, eli markkinoinnin rokkitähti Petri Matero & Diilin voittanut ja koko kansan hurmannut Sointu Borg! Vaikka tottakai hyppäsimme hetkeksi Diilin taustoihin, keskustelimme myös myynnin ja markkinoinnin ajatuksista ja erityisesti persoonan ja henkilöbrändin merkityksestä myynnissä. Keskustelimme mm seuraavista aiheista: - Millainen oli Diilin julkisuusmylly ja palaute voittajakaksikon näkökulmasta? - Millaisia asioita tapahtui taustoista, joita välttämättä TV-kamerat eivät näyttäneet? - Millainen kokemus ja tutkimusmatka omaan itseensä Diili itseasiassa oli formaattina? - Millainen on vuonna 2021 persoonan tai henkilöbrändin rooli myynnissä?   - Mikä itsellesi on sellainen asia tai arvo mistä et itse ole valmis taipumaan? - Miten kannattaa tutustua omiin vahvuuksiin ja kehityskohteisiin? Lämpimästi tervetuloa linjoille! #Myyntipodi
56:03
May 9, 2021
#11 - Follow up - myynnin väheksytyin ja voimakkain vaihe?
Tässä #Myyntipodin modologijaksossa myyntivalmentaja Sani Leino alleviivaa sovittujen jatkotoimenpiteiden, eli tuttavallsemmin follow upien merkitystä myynnissä. Miksi niin monesti sovitut askelmerkit jäävät hoitamatta, ne hoidetaan viiveellä tai vain välttämättömästi? Syy löytyy lienee tämän myyntiprosessin vaiheen "arkisuudesta", jossa pitää tehdä sovitut asiat huolella ja tarmolla, mutta vaatii usein perehtymistä ja pitkäjänteisyyttä, ilman hurmosta. Tässä jaksossa alleviivataankin tämän todella tärkeän mutta samalla väheksytyn myynnin vaiheen merkitystä! Agendalla jaksossa mm. - Mitä tilastot sanovat follow upien hoitamisesta? - Miksi follow upit ovat niin tärkeitä myynnissä? - Miten voit ajatella jatkotoimenpiteet uudelleen, niin että ne ovatkin osa edellistä vaihetta. - Miten varmistat henkilökohtaisuuden ja asiakkaan sitoutumisen paremmin? - Miksi follow upit ovat osa jokaisen myyjän tehtäviä jokaisessa myyntiprojektissa. - Miten parannat omaa toimintaasi jatkotoimenpiteissä välttämättömimmästä kohti erottautumista. Tervetuloa linjoille!
28:41
May 2, 2021
#10 - Rutiinin merkitys ja rikottu ikkuna
Tässä #Myyntipodin dialogijaksossa Sani & Kert tekivät pienen ihmiskokeen kuulijoilla, rikkomalla totutun rutiinin. Miten mukautua myynnissä kun joku asia vetäisee maton alta ja totutun ja turvallisen rutiinin ylläpitäminen ei olekaan syystä tai toisesta mahdollista? Jaksossa keskustellaan siis rutiinien merkityksestä myynnissä ja alleviivataan omien minimistandardien asettamisen tärkeyttä. Juttelemme aiheista kuten: - Millaisia rutiineita Kertillä ja Sanilla on itsellään arjessa myynnissä ja työelämässä? - Miten rutiinin rikkoutuminen tai poikkeukset ovat vaikuttaneet tekemiseen? - Mistä lähteä rakentamaan itselleen myynnillisesti sopiva rutiini juuri itselleen? - Miten huomioida sopiva tasapaino kovien tulosten ja riittävän jaksamisen kanssa? - Mitä tekemistä rikotuilla ikkunoilla on myynnin arjen ja minimistandardien kanssa? Tervetuloa linjoille ja rakentamaan sitä myöden itsellesi rautainen rutiini arkeen!
42:30
April 26, 2021
#9 Huippumyyjän anatomia? feat. Kim Väisänen
#Myyntipodin vierasjaksot alkavat viimein! Heti ensimmäisessä jaksossa loppuu ympäripyöreät lätinät, sillä saimme ilon ja kunnian saada vieraaksi suorasanaisen startup-sijoittajan ja pitkän linjan yrittäjän Kim Väisäsen. Moni tuntee Kimin ennenkaikkea sijoittajana, tietokirjailijana, sanavalmiina yrittäjänä tai 'Leijonan Luola' ohjelman bisnesenkelinä, mutta tässä jaksossa avaammekin jotain todella kiinnostavaa Kimin tulevaisuudesta. Kim on nimittäin haastatellut kuuttatoista kotimaista huippumyyjää ja avaa heidän oppejaan syksyllä ilmestyvässä kirjasssaan!   Tästä syystä keskustelimmekin erityisesti siitä, mikä erottaa nämä huippumyyjät jotka vuodesta toiseen performoivat paremmin kun kollegansa ja myyvät käsittämättömiä määriä laadusta tinkimättä. Kuulemme samalla Kimin omia kokemuksia huonoista ja hyvistä myyntitilanteista ja oppeja matkan varrelta. Keskustelimme mm. seuraavista aiheista: - Miksi päätit kirjoittaa kirjan nimenomaan myynnistä? - Mikä yhdistää näitä haastattelemiasi kotimaan kaikista kirkkaimpia huippymyyjiä? - Millainen oli Kimin oma historia myynnin parissa ja miten hän kuvailisi itseään myyjänä? - Tekevätkö huippumyyjät kauppaa hinnalla millä hyvänsä vai aidosti asiakkaan tilannetta ajatellen? - Huippumyyjä vs. Huippubrändi  - kumpi voittaa vertailussa? - Onko menestyvä myynti enemmän hurmaamista vai prosessin kurinalaista noudattamista? - Mitkä asiat ovat korostuneet avoimen aikakauden myynnissä? - Mihin asioihin Kim sijoittajana kiinnittää huomiota ensimmäiseksi tutustuessaan uusiin potentiaalisiin sijoituskohteisiin? - Kimin lopputeesit kaikille kotimaisille myyjille? #Myyntipodi Tervetuloa linjoille Sanin, Kertin ja Kimin kanssa!
01:10:58
April 18, 2021
#8 Vältä näitä: Tyypillisimmät myyntimokat
Tässä jaksossa Sani ja Kert keskustelevat tyypillisimmistä myyntimokista! Kymmenien vuosien kokemuksella näiden myyntikonkareiden omallekin uralle on mahtunut sadoittain mahtavia mokia, joista on jäänyt takintaskuun monia oivalluksia, mitä tulisi välttää ja mitä ehkä tehdä eri tavalla jatkossa. Tässä jaksossa syvennytäänkin tarkemmin sellaisiin pieniin, mutta tärkeisiin myynnin virheisiin, mitä myyjien tulisi joko välttää kokonaan tai ainakin tunnistaa omassa myyntityössään arjessa. Keskustelussa ilmeni ainakin seuraavat tyypilliset myyntimokat: - Etunimen toistuva toitottaminen - Kauppakiima - Robottiprosessi - Aktiivisen kuuntelun puute - Varaslähtö - Olettaminen - Vain kivoihin tyyppeihin ihastuminen - Tämä sitten maksaa.. - Moodswing - Vasta jälkiruokapöytään istuutuminen #MYYNTIPODI on podcast, jossa myyntivalmentajat Kert Kenner ja Sani Leino syventyvät monipuolisesti myyntityön kiinnostavaan ja alati muuttuvaan maailmaan. 
50:17
April 11, 2021
#7 - Voittava tarjous!
Tässä #myyntipodi monologijaksossa Kert Kenner avaa oppejaan ja kokemuksiaan voittavan tarjouksen tekemisestä tai ratkaisun rakentamisesta. Valitettavan usein uusasiakashankinnassa tarjousvaiheeseen ei käytetä enää niin paljon energiaa kuin myynnin muihin vaiheisiin ja se heitetään asiakkaalle hyvinkin bulkkimaisesti. Jakso opastaa sinua erottautumaan myös tarjousvaiheessa positiivisesti muista. Jaksossa käsitellään aiheita kuten: - Miten tehdä tarjouksesta aidosti erottautuva ja asiakkaan ostopäätöstä tukeva? - Millä tekijöillä saada tarjouksesta asiakkaalle henkilökohtainen ja asiakastarpeita vastaava? - Minkälainen on hyvä tarjouksen rakenne? - Miten esitellä tarjouksessa asiakashyödyt selkeästi? - Miten rakentaa disruptoiva hinnoittelumalli? - Miten profiloida oman yrityksen kilpailuetuja mukaan tarjoukseen? Tervetuloa linjoille ja luomaan omasta tarjouksesta tai ratkaisusta ylivoimainen ja voittava!
20:07
April 4, 2021
#6 - Timanttinen myyntineuvottelu
Tässä #MYYNTIPODI n monologijaksossa Kert Kenner avaa oivalluksiaan ja kokemuksiaan timanttisesta myyntineuvottelusta. Jaksossa pohditaan tarkemmin myyntineuvottelun anatomiaa ja keskeisiä onnistumistekijöitä sekä esitellään VALKEA -malli. Mallia voi onnistuneesti soveltaa missä tahansa neuvottelussa uuden asiakkaan kanssa toimialasta riippumatta.   Jaksossa käsitellään aiheita kuten: - Mistä tunnistaa timanttisen myyntineuvottelun ja mitä VALKEA -malli tarkoittaa? - Kannattaako myyntineuvottelusta luoda yhteinen toimintamalli kaikille myyjille? - Miten kannattaa valmistautua myyntineuvotteluun? - Miten luottamus rakentuu asiakkaan ja myyjän välillä neuvottelun aikana? - Miten kartoittaa asiakastarve oikein? - Miten myydä arvoa tuotetuputuksen sijaan? - Mitä toimenpiteitä kannattaa timanttisessa neuvottelussa tehdä sen jälkeen?   Tervetuloa luomaan omasta myyntineuvottelusta entistä timanttisempi!
28:05
March 28, 2021
#5 Myyjän työpaikka on asiakkaan mielessä
Tässä jaksossa sukelletaan syvälle asiakkaan mielenmaisemaan ja keskustellaan miten myyjien tulisi pysyä positiivisella tavalla asiakkaiden mielessä? Monet myynnin ammattilaiset ymmärtävät, että myyjä voi tehdä teknisesti kaiken oikein tiukasti myyntiprosessia noudattamalla, mutta silti yhteistyö ei pääsekään käynnistymään koska aito yhteys on jäänyt luomatta. Tässä jaksossa Sani & Kert keskustelevat, miten myyjien tulisi pystyä tekemään töitä myös tunnetasolla. Keskustelemme mm seuraavista asioista: - Miten myyjän on mahdollista aidosti pysyä ja työskennellä asiakkaan mielessä? - Millainen ajattelutason muutos myyjien on tehtävä, jotta aito kiinnostus ja luottamus voi rakentua? - Miten social selling eroaa social spämmingistä - eli mikä ratkaisee onnistumisen sosiaalisessa myynnissä? - Mistä kahdesta varsin erilaisesta ulottuvuudesta sosiaalinen myynti koostuu? - Tuleeko modernin myyjän osata myös markkinoida omia tuotteitaan ja omaa osaamistaan vai riittävätkö myyntitaidot? Tervetuloa linjoille!
30:34
March 21, 2021
#4 Kontaktointi - Kylmistä kontakteista lämpimiin keskusteluihin
Tässä #Myyntipodin monologi-jaksossa Sani Leino avaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan toimivasta asiakaskontaktoinnista. Miksi kylmäsoitot koetaan niin vaikeana osana myyntiä, että osalle luuri on kuin lyijyä ja puhelimen käteenottaminen pelottaa? Podcastissä käsitellään kontaktointia laajemminkin, mutta mukana myös puhelintyöskentelyn tunnepuolen asiat, esteet ja tietysti onnistumistekijät. Aihena mm. Mitä tilastot ja tutkimukset toteavat toimiviksi käytännöiksi kun puhutaan kylmäkontaktoinnista? MItkä ovat sellaisia tyypillisimpiä sudenkuoppia mitä välttää kontaktoinnissa, jotta madaltaisit kynnystä keskustelulle uusien asiakaskandidaattien kanssa? Mitkä ovat kylmäsoittamisen keskeiset ongelmat ja miten saada kylmistä kontakteista lämpimiä keskusteluja. Mistä erilaisista elementeistä toimivan kontaktoinnin kaava koostuu? Entä mitä on hyvä huomioida kontaktoidessa asiakkaita puhelimella, verrattuna vaikkapa sosiaaliseen mediaan? Tervetuloa tehostamaan omaa uusasiakashankintaa oppimalla uusia oivalluksia ja toimivimpia ja tehokkaimpia käytäntöjä kontaktoinnista!
41:38
March 14, 2021
#3 Prospektointi - myyntiprosessin ensimmäinen vaihe joka luo pohjan menestyvään myyntiin
#Myyntipodin ensimmäisessä monologijaksossa Sani Leino avaa ajatusarkkuaan prospektoinnista, joka jää valitettavasti aivan liian vähälle huomiolle todella monen myyjän ja myyntiorganisaation arjessa. Paremmalla prospektoinnilla yksinkertaisesti suuntaat omat myyntiaktiviteettisi oikeanlaisiin asiakkaisiin ja käytät rajallisen aikasi ja energiasi aidosti otollisiin asiakaskandidaatteihin. Jaksossa käsitellään aiheita kuten: - Miten Sanin oma käsite prospektoinnista eroaa kansainvälisestä käsityksestä? - Miten paljon tutkimusten mukaan myyjät käyttävät työviikostaan prospektointiin? - Miksi huippumyyjät keskittyvät nimenomaan tähän myynnin vaiheeseen erityisen tarkasti? - Mitkä ovat neljä elementtiä joiden avulla voit itse tunnistaa omat ideaaliasiakkaasi? - Mitkä ovat tärkeitä asioita jotka muistaa prospektointivaiheessa, jotta saat täydet tehot irti? Tervetuloa oppimaan lisää miten prospektoida paremmin. 
29:08
March 7, 2021
#2 Myynnin pelikirjan merkitys & rakenne
Tässä jaksossa keskustellaan yhteisesti määritellyn myyntikonseptin merkityksestä. Tarvitaanko modernissa myynnissä pelikirjaa ja yhteisiä käytäntöjä vai onko parempi antaa kullekin talentille vapaammat kädet vaeltaa verkossa ja asiakkaiden parissa? - Mitä hyötyjä yhteisesti sovitut käytänteet tuovat myyntiin? - Miksi yhteisen kielen määrittely on kriittistä? - Mitä elementtejä myynnin pelikirjaan tulisi sisällyttää? #Myyntipodi podcastissä myyntivalmentajat Sani Leino & Kert Kenner keskustelevat modernin myynnin ajankohtaisista aiheista ja tarjoavat konkreettisia työkaluja ja ajatuksia parempaan performanssiin nopeasti muuttuvasssa myynnin maailmassa.
21:52
February 28, 2021
#1 - Myynnin tarvittava tasonnosto
Tervetuloa ensimmäisen #MYYNTIPODI jakson pariin. Tässä jaksossa Kert & Sani käsittelevät mitä tutkimukset kertovat asiakkaiden odotuksista 2020-luvun myyntiä kohtaan ja alleviivaavat missä asioissa myynnin ammattilaisilta ja organisaatioilta odotetaan merkittävää tasonnostoa? Samalla läpikäydään tarkemmin podcastin tavoitteita ja tulevia teemoja. #MYYNTIPODI on podcast mistä saat oppeja ja oivalluksia arjen myyntityön parantamiseksi. Podcastin taustalla ovat myyntivalmentajat Sani Leino ja Kert Kenner. Sani on valittu maailman 100 vaikutusvaltaisemmaksi Social Selling vaikuttajaksi. Kert on taas Suomen kovimpia myyntikonseptien ja myynnin johdon valmentajia. Tervetuloa mukaan seuraamaan podcastia ja nostamaan samalla myyntisi uudelle tasolle!
28:31
February 21, 2021