Na Ceste Brno

Na Ceste Brno

By Na Cestě Brno
K založení společenství Na Cestě nás vedla touha OSLAVIT BOHA.
Majíce v srdci i v mysli modlitbu Pána Ježíše Krista za církev (J 17) chceme tak činit následováním, při kterém je patrná: RADOST ze spasení,
SVATOST jako pokorné usilování o čistý a bezúhonný život navenek i v soukromí,
PRAVDA Písma Svatého osvětlující cestu,
MISIE svědectvím vlastního života, zvěstováním evangelia a službou potřebným,
JEDNOTA respektující rozdíly osobní, odlišnou míru víry a poznání i různá obdarování a pověření,
LÁSKA k Bohu a lidem vyjadřovaná slovy i praktickými činy.
Available on 8 platforms
19|03|17 | Bedřich Smola | Bůh je milostivý
Bůh je milostivý a proto (si) nemusíme nic dokazovat. Dnešní kultura nás vede k tomu, že si vše musíme zasloužit, ale Bůh to vidí opravdu jinak. Beřich Pokračuje v sérii kázání "Bůh je".
33:20
March 17, 2019
19|03|10 | František Brückner | Půst
Návodů na nejrůznější diety i detoxikaci organismu najdeme v dnešní době všude víc než dost. Půst ale není další cestou jak rychle shodit přebytečná  kila. O čem ve skutečnosti při půstu jde? Má půst nějaký smysl i dnes? A proč se postit zrovna před Velikonocemi?
23:06
March 10, 2019
19|03|03 | Václav Kadlec | Noe - když víra zachraňuje
Noe. Postava ze Starého Zákona. V čem nás může jeho příběh a jeho přístup povzbudit a dát naději v zápasech, které vedem a které nás čekají.
29:10
March 3, 2019
19|02|24 | Milan Kramoliš | Zakladatelé sborů
Být zakladatelé sborů znamená mít úsilí přivést lidi k víře v Krista a zapojit je do rostoucího společenství, které je schopné se dále reprodukovat.
30:38
February 24, 2019
19|02|17 | Josef Horský | Věřit jako dítě, aneb prostá víra
Sola Fide - prostá víra stačí, aby byl člověk spasen - je jednou z halvní tezí Martina Luthera. Stačí u této prosté - dětské - víry zůstat?
16:05
February 17, 2019
19|02|10 | Bedřich Smola | Bůh je slavný
Co to znamená, když se řekne, že Bůh je slavný? Jak se to projevuje v našem každodenním křesťanství a naší víře. Má to vůbec dopad?
35:01
February 10, 2019
19|02|03 | František Brückner | Odpuštění
Svět se dělí na ty hříšníky, kteří si jsou vědomi svých chyb a hledají jejich odpuštění a těch, kteří si toho vědomi být nechtějí a tak nehledají.
27:39
February 3, 2019
19|01|27 | Vašek Andrš | Modlitba za druhé je boj
Modlitba. Co pro nás znamená. Věříme, že nám pomůže se modlit? Jsme vytrvalí, nenecháme se odradit? Umíme se vůbec modlit anebo jen hrneme fráze nahoru?
29:33
January 27, 2019
19|01|20 | Josef Horský | Boží záměr
Jaký má Bůh záměr s naším životem? Je možné vždy pochopit vše, co se s námi děje? Může Bůh použít i ty těžké a náročné věci?
12:40
January 20, 2019
19|01|13 | Bedřich Smola | Ester II
V knize Ester není zmínka o Bohu. Přesto tam je – skrytě, podobně i v našich životech. Bůh pořád něco dělá a my jsme to většinou schopni vidět až s odstupem času.
41:49
January 13, 2019
19|01|06 | František Brückner | Duchovní růst
Duchovni růst, který má náš život s Kriustem charakterizovat je postupný, musí být patrný, vychází zevnitř a směřuje ke Kristově plnosti.
21:20
January 6, 2019
Make your own podcast for free with Anchor!
Anchor logo

Make your own podcast for free with Anchor!