Na Ceste Brno

Na Ceste Brno

By Na Cestě Brno
K založení společenství Na Cestě nás vedla touha OSLAVIT BOHA.
Majíce v srdci i v mysli modlitbu Pána Ježíše Krista za církev (J 17) chceme tak činit následováním, při kterém je patrná: RADOST ze spasení,
SVATOST jako pokorné usilování o čistý a bezúhonný život navenek i v soukromí,
PRAVDA Písma Svatého osvětlující cestu,
MISIE svědectvím vlastního života, zvěstováním evangelia a službou potřebným,
JEDNOTA respektující rozdíly osobní, odlišnou míru víry a poznání i různá obdarování a pověření,
LÁSKA k Bohu a lidem vyjadřovaná slovy i praktickými činy.
More places to listen

More places to listen

19|06|16 | Bedřich Smola | Má to vůbec cenu?
Má to vůbec cenu? Jsme vůbec ochotní žít pro Boha bez ohledu na výsledek? I když se snažíme a děláme vše dobře a ono se to nedaří?? Má to tedy pro nás smysl? To jsou otázky, které kladl Bedřich a snažil se na ně také odpovědět.
29:04
June 18, 2019
19|06|09 | Josef Horský | Duch Svatý
Kdo vlastně je Duch Svatý. Co dělá a jak se projevuje v našich životech? Bez něj by naše víra nemohla existovat. O tom pojďme přemýšlet.
18:45
June 10, 2019
19|06|02 | Milan Kramoliš | Život skrytý spolu s Kristem v Bohu
Náš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. To je naše hlavní identita jako křesťanů na tomto světě a je to i motorem pro naše konání.
28:24
June 10, 2019
19|05|26 | František Brückner | Naděje - kotva duše
Naděje je pro náš život víry stejně důležitá jako je kotva pro loď. Jak v bouřlivých, tak i klidných dobách nám poskytuje možnost ukotvit náš život tak, aby se od Krista neodpoutal.
26:12
May 27, 2019
19|05|19 | Václav Kadlec | Skutečně Svobodní
Skutečná svoboda nepřichází sama. Následuje pravdu a náš život musí být zakotven v Kristu. Musíme zůstávat v jeho slovu a být jeho učedbníci. Jinak skutečbnou svobodu opravdu nenajdeme.
26:15
May 19, 2019
19|05|12 | Bedřich Smola | Bůh je velký
Bůh je velký a tak nemusíme mít věci pod kontrolou, i když bychom tak rádi. Ale Bůh je velký a proto nikdy neztratí kontrolu a ví co dělá!
33:00
May 12, 2019
19|05|05 | František Brückner | Co je ti do toho aneb intimita v církvi
Písmo nás vybízí k tomu, abychom si navzájem vyznávali naše selhání a naše hříchy. Děláme to? Máme k někomu tak velkou důvěru, abychom mu nabo jí řekli, co se nám nepovedlo? jak velká je intimita pro sdílení mezi Vámi a Vašimi přáteli?
21:33
May 5, 2019
19|04|28 | Milan Kramoliš | Služba
Jako křesťané jsme povoláni sloužit. Co si ale máme pod tímhle pojmem vlastně představit? Co je ta "pravá" služba a jde to jednoznačně definovat?
33:37
April 29, 2019
19|04|21 | Josef Horský | Velikonoční hoax
Na Velikonoce se staly tři důležité věci - Ježíš byl ukřižován, Ježíš zemřel a Ježíš vstal z mrtvých. Nicméně pro mnohé to byl vlastně jen hoax. Falešná zpráva. Pro mnohé se ale stala zprávou o naději, která se od té doby šíří do světa.
15:44
April 21, 2019
19|04|19 | Václav Kadlec | Ukřižování
Co Ježíš prožíval při ukřižování? Ježíš byl opuštěn - přáteli i Bohem, nesl hřích světa, to co je špatně v našich životech; sám se stal hříchem, zůstal úplně sám! Žalmista o tom napsal mnoho let před tím, než se to stalo, ale popis byl velmi přesný...
22:33
April 19, 2019
19|04|14 | Bedřich Smola | Bůh je dobrý
Bůh je dobrý a proto nemusíme hledat jinde! Naše potřeby se na tomto světě nikdy nepodaří dokonale naplnit. Člověk byl stvořen tak, aby byl závislý. Bůhse staral o Izraelce po celou dobu na poušti, i když reptali a nadávali. Jak jsme na tom s vděčností my? Neměli bychom se na to, co máme dívat s jinou perspektivou??
35:56
April 14, 2019
19|03|31 | Václav Kadlec | Soudit či nesoudit
Soudit či nesoudit? Na tuto otázku jsme hledali dnes odpověď. Klíčem nám byl příběh Ježíše a cizoložnice. Jak s ní jednal a jak odvrátil její kamenování. I když vlastně schvaloval požadovaný trest, tak k jeho vykonání nakonec nikdo nenašel dosrt odvahy a také čistoty. Nikdo prostě nebyl bez viny...
29:55
March 31, 2019
19|03|24 | Josef Horský | Proč vstupuji do církve
Proč vlastně vstupujeme do církve, jaké k tomu můžeme mít motivy a potřebujeme jako křesťané vůbec církev? Cílem není naše ego, ale služba.
20:52
March 25, 2019
19|03|17 | Bedřich Smola | Bůh je milostivý
Bůh je milostivý a proto (si) nemusíme nic dokazovat. Dnešní kultura nás vede k tomu, že si vše musíme zasloužit, ale Bůh to vidí opravdu jinak. Beřich Pokračuje v sérii kázání "Bůh je".
33:20
March 17, 2019
19|03|10 | František Brückner | Půst
Návodů na nejrůznější diety i detoxikaci organismu najdeme v dnešní době všude víc než dost. Půst ale není další cestou jak rychle shodit přebytečná  kila. O čem ve skutečnosti při půstu jde? Má půst nějaký smysl i dnes? A proč se postit zrovna před Velikonocemi?
23:06
March 10, 2019
19|03|03 | Václav Kadlec | Noe - když víra zachraňuje
Noe. Postava ze Starého Zákona. V čem nás může jeho příběh a jeho přístup povzbudit a dát naději v zápasech, které vedem a které nás čekají.
29:10
March 3, 2019
19|02|24 | Milan Kramoliš | Zakladatelé sborů
Být zakladatelé sborů znamená mít úsilí přivést lidi k víře v Krista a zapojit je do rostoucího společenství, které je schopné se dále reprodukovat.
30:38
February 24, 2019
19|02|17 | Josef Horský | Věřit jako dítě, aneb prostá víra
Sola Fide - prostá víra stačí, aby byl člověk spasen - je jednou z halvní tezí Martina Luthera. Stačí u této prosté - dětské - víry zůstat?
16:05
February 17, 2019
19|02|10 | Bedřich Smola | Bůh je slavný
Co to znamená, když se řekne, že Bůh je slavný? Jak se to projevuje v našem každodenním křesťanství a naší víře. Má to vůbec dopad?
35:01
February 10, 2019
19|02|03 | František Brückner | Odpuštění
Svět se dělí na ty hříšníky, kteří si jsou vědomi svých chyb a hledají jejich odpuštění a těch, kteří si toho vědomi být nechtějí a tak nehledají.
27:39
February 3, 2019
19|01|27 | Vašek Andrš | Modlitba za druhé je boj
Modlitba. Co pro nás znamená. Věříme, že nám pomůže se modlit? Jsme vytrvalí, nenecháme se odradit? Umíme se vůbec modlit anebo jen hrneme fráze nahoru?
29:33
January 27, 2019
19|01|20 | Josef Horský | Boží záměr
Jaký má Bůh záměr s naším životem? Je možné vždy pochopit vše, co se s námi děje? Může Bůh použít i ty těžké a náročné věci?
12:40
January 20, 2019
19|01|13 | Bedřich Smola | Ester II
V knize Ester není zmínka o Bohu. Přesto tam je – skrytě, podobně i v našich životech. Bůh pořád něco dělá a my jsme to většinou schopni vidět až s odstupem času.
41:49
January 13, 2019
19|01|06 | František Brückner | Duchovní růst
Duchovni růst, který má náš život s Kriustem charakterizovat je postupný, musí být patrný, vychází zevnitř a směřuje ke Kristově plnosti.
21:20
January 6, 2019
Make your own podcast for free with Anchor!