Skip to main content
Nawr yw’r awr

Nawr yw’r awr

By Nia Davies & David Cole
Podcast cymraeg sy’n trafod triathlon, treino, cystadlu, teithio a phopeth inbitwîn gan David Cole a Nia Davies - cwpwl o triathletwyr o Orllewin Cymru.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

10. Sharon a Noelwyn
Ein gwesteuon wthnos 'ma yw'r par priod Noelwyn a Sharon. Gwnaeth y ddau cwblhau Ironman Barcelona yn ddiweddar. Ironman cyntaf i Sharon a hi yn ei 50au. Gwrandewch ar hwn os yr ydych am cael eich ysbrydoli. Yn geiriau Sharon - "anything is possible"! Os yr ydych am wrando nôl ar ein podlais gyda Noelwyn a dysgu fwy am ei hanes ef a'i waith fel trefnwr rasus triathlons, dyma'r linc:
49:39
October 25, 2021
9. Bolton 70.3
Clywch hanes yr hanner Ironman cyntaf i’w chynnal ym Molton!
39:05
October 18, 2021
8. Gruff Lewis - Tour of Britain
Ar ôl ei berfformiad gwych yng nghymal 4 y Tour de Britain rhaid oedd cal sgwrs arall gyda seiclwr proffesiynol tîm Ribble Weldtite, Gruffudd Lewis!
42:15
September 20, 2021
7. Tour of Britain
Trafodwn y râs seiclo Tour of Britain sydd yn digwydd wthnos ma, gan gynnwys hanes y recce nath Dai o cymal 4 sef Aberaeron i Landudno!
25:31
September 6, 2021
6. Andrew Horsfall-Turner
We start this week by discussing the awful news that has rocked the triathlon community over the last week of Nathan Ford's terrible injuries sustained whilst racing at Aberfeldy British Middle distance championship events. Nathan is currently in Intensive Care in Scotland and has a long road ahead of him. Nathan was diagnosed with two life threatening conditions, a brain injury and a spinal injury. It appears that his brain injury isn't as severe as initially thought but his spinal injury is worse than we could have ever imagined. Currently Nathan is not able to breathe independently and is unable to move. If you are able to support Nathan by donating then please visit https://www.gofundme.com/f/nathan-ford. Please share the page and also keep an eye on Nathan's instagram @nathanfordtriathlon for other fundraising activities to support. Our thoughts are with Nathan, his wife Catrin and their family at this awful time. This week David chats to Andrew Horsfall-Turner. A top age-grouper who has recently earned his pro card before winning the long distance race, Outlaw, breaking the course record and Welsh long distance record in the process. This is Andrew's first podcast interview since Kona has been cancelled.. listen in to hear what his race plans are for the rest of the year. To keep up with Andrew's antics subscribe to his YouTube channel https://www.youtube.com/channel/UCiKyWngiGsYkD4e1IMA1LKA/channels ______________________________________________ Dechreuwn wthnos yma trwy danfon ein dymuniadau gorau at Nathan Ford. Derbyniodd y gymuned triathlon sioc enfawr wthnos dwethaf pan clywon am yr anafiadau erchyll derbyniodd Nathan tra'n rasio yn yr Alban penwythnos dwethaf. Mae e wedi dioddef anafiadau dychrynllyd i'w wddwg, sy'n golygu, ar hyn o bryd, nad yw'n gally symud.  Os yr ydych yn gallu cefnogi Nathan yn ariannol yna plis ymwelwch â'r gwefan canlynol https://www.gofundme.com/f/nathan-ford. Shariwch y dudalen a cadwcg lygad ar instagram Nathan @nathanfordtriathlon am fanylion am rhagor o ddigwyddiadau fydd yn cael eu cynnal er mwyn codi arian i Nathan. Danfonwn pob dymuniad da at Nathan a'i wraig Catrin yn ystod y cyfnod anodd hyn. Wthnos 'ma sgwrsia Dai gyda Andrew Horsfall-Turner. Triathletwr talentog iawn sydd yn ddiweddar wedi ennill y fraint i cael rasio fel profesiynwr. Yn ddiweddar ennillodd râs Outlaw, gan dorri record y cwrs a record triathlon pellter hir Cymraeg yn y broses. Dyma cyfweliad cyntaf Andrew ers i Kona cael ei ohirio (eto!) felly clywch am cynlluniau Andrew am gweddill y tymor. I gadw lygad ar beth sydd 'mlaen gyda Andrew yna ewch i'w tudalen YouTube https://www.youtube.com/channel/UCiKyWngiGsYkD4e1IMA1LKA/channels
01:11:56
August 30, 2021
5. Râs y Collins Cup
Wthnos ma gewch rhagolwg ar râs y Collins Cup sydd yn digwydd dydd Sadwrn! Ni'n reli edrych mlan iddo a gobeitho bod y rhaglen yma yn rhoi esboniad cloi i chi am sut ma'r râs yn gweithio, y timoedd, a pwy fydd yn rasio!
42:35
August 23, 2021
4. Triathlon Llundain
Trafoda Dai a Nia (âg am bell mewnbwd gan Hari) profiad Dai yn rasio triathlon Llundain!
31:35
August 16, 2021
3. Staffordshire 70.3
Clywch Dai yn adrodd hanes ei râs diweddar yn Staffordshire.
33:43
August 9, 2021
2. Scott Davies
Wthnos ‘ma clywn wrth y seiclwr professiynol Scott Davies. Yn wreiddiol o Gaerfyrddin, ma Scott nawr yn seiclo i dîm Bahrain Victorious. Clywn am ei yrfa seiclo gyd yn hyn a’r anaf sydd wedi bod yn ei boeni eleni.
54:43
August 2, 2021
1. Croeso nôl
O’r diwedd, yr ydym nôl ar ôl egwyl wedi enedigaeth Hari! Gewn catch up bach yn y rhaglen hon yn sgwrsio am ein ymarfer nawr, Ironman Cymru, Kona ac ein cynlluniau am gweddill y flwyddyn. Diolch am ymuno nôl gyda ni.
24:33
July 26, 2021
10. Jodie Stimpson
Jodie Stimpson - 2 medal aur Gemau'r Gymanwlad yn Glasgow / 2 Commonwealth Gold medals - cynrhychioli Prydain yn triathlon ITU i lawer o lwyddiant / Has represented GB at ITU to huge success - Camu lan i pellteroedd hirach / Stepping up to the longer distances - ennillydd Challenge Miami eleni - dim ond ei 3ydd ras dros y pellter canol / Won Challenge Miami - only her 3rd middle distance race - anelu at Gemau'r Gymanwlad ym Mirmingham / Aiming for the Birmingham Commonwelth Games - Noddwyd gan CES Sport ac yn rasio ar ei olwynion / Sponsored by CES Sport and rides their wheels Dolch i CES Sport am drefnu'r sgwrs gyda Jodie ac am fod mor cefnogol o'r podlais ers y dechrau. Thank you to CES Sport for arranging this chat and for supporting this podcast since the start
55:44
May 10, 2021
9. vEveresting
Yn ein pennod wythnos yma clywn am sialens ddiweddaraf Dai a rhai o athletwyr DCTriathlo, Guto, Russell a Nick sef vEveresting.  Gwrandewch ar y pennod i glywed beth yn union yw vEveresting a os oedd y bois yn llywddianus! Diolch i Guto, Russell a Nick am siarad a ni ac ail-fyw y profiad!
56:00
April 26, 2021
8. Sarah Everard - profiadau merched NYA!
Fe lofruddiwyd Sarah Everard nôl ym mis Mawrth 2021. Fe chipiwyd hi tra'n cerdded adref o dŷ ffrind. Gwnaeth y digwyddiadau trist yma dechrau sgwrs mawr dros Prydain i gyd am diogelwch merched tra allan yn rhedeg a cerdded. Bu llawer o siarad ynglyn a'r ffordd ma rhai dynion yn trin menwod a merched tra bo nhw allan yn ymarfer. Ar y podlais wthnos yma felly clywn am straeon "merched Nawr Yw'r Awr" - cyn-westai a gwrandawyr y pod. Pwrpas y rhaglen yw i codi ymwybyddiaeth a cadw'r trafodaeth i fynd am y pethau sy'n digwydd i ni a sut i ni gallu teimlo tra allan yn ymarfer. Diolch i Mel, Bryanie, Carys a Nia am cyfrannu. 
01:15:40
April 12, 2021
7. Cameron Wurf
Ein ail bennod dwy ieithog - our second bilingual episode! Roedd yn fraint cael sgwrsio gyda Cameron yn ddiweddar! Nid yn unig un o'r triathletwyr fwyaf llwyddiannus y byd ond hefyd yn dipyn o gymeriad! - Cyn rhwyfwyr Olympaidd - Seiclwr professiynol tîm Ineos - Triathletwr proffesiynol - ennillydd Ironman Wales a Eidal - Record cwrs beic Kona - 5th Kona 2019 It was an honour chatting with Cameron recently! Not only one of the most successful triathletes in the world but also quite a character! - Olympic rower - Professional Cyclist for team Ineos - Professional triathlete - Winner Ironman Wales & Italy - Bike course record Kona - 5th place Kona 2019 Noddwyd y rhaglen gan Caffi Gruff. This episode is sponsored by Caffi Gruff! caffigruff.cc / Instagram @caffigruff Cadwch lygad mas am ein cystadleuaeth! Thank you also to TRIKIT for the competition prize - keep an eye on our social media for this!  Check out trikit.co.uk or Instagram @trikit.co.uk and use code DCTRI for a discount :) Diolch yn fawr am eich cefnogaeth . Os yr ydych wedi mwynhau plis gadwch adolygiad ar apple podcasts or let us know on social media! Thank you for your support. If you enjoyed please leave a review on Apple Podcasts or contact us on social media, we'd love to hear from you! nawrywrawr@outlook.com / Twitter & Facebook @nawrywrawr / Instagram @dctriathlon @niangharadavies
01:35:54
March 29, 2021
6. Jade Knight
Ma Jade Knight yn chwaraewr rygbi rhyngwladol, yn chwarae safle'r mewnwr i'r Saracens ac i Gymru. Mae hefyd yn fydwraig ac yn fam i Emrys, 6 oed. Yn y sgwrs clywn am cefndir Jade yn chwaraeon a'i siwrnau i fod yn rhif 9 Cymru can gynnwys sut daeth hi nôl i ffitrwydd ar ôl enedigaeth ei mab. Clwyn tips di-ri wrth Jade, y fydwraig (midwife) ynglyn âg hyfforddi tra'n feichiog ac ar ôl beichiogrwydd. Dilynnwch Jade ar Instagram @jade_knight9  Diolch i chi gyd am wrando. Cysylltwch â ni ar nawrywrawr@hotmail.com com neu ar Facebook neu Instagram @nawrywrawr
31:31
March 15, 2021
5. Huw Jack Brassington.
Ar y podlais wthnos ma rydy yn croesawi Huw Jack Brassington. Mae Huw yn gyflwynydd, siaradwr gwâdd, awdur, anturuwr ac athletwr o fri. Mae wedi cyflawni rhai o rasus anoddaf y byd gan gynnwys y Coast to Coast yn Seland Newydd, Râs Cefn y Ddraig a 47 Copa neu'r Paddy Buckley. Mae ganndo hefyd brofiad yn triathlon wedi cystadlu yn lleol ond hefyd yn China fel "age-grouper" dros Prydain yn pellter y sbrint. Llyfr Huw "Herio i'r Aethaf" https://www.amazon.co.uk/Stori-Sydyn-Herio-ir-Eithaf/dp/1784618381 Amazon Prime - 47 Copa https://www.amazon.co.uk/47-COPA-Forty-Seven-Summits/dp/B08N6QHZ94 Ebost Carys Davies - chdavies06@gmail.com Podlais - Y Busnes Rhedeg 'Ma - https://ypod.cymru/podlediadau/ybusnesrhedegma Ebostiwch ni ar narywrawr@hotmail.com neu cysylltwch â ni ar Facebook neu Twitter @nawrywrawr
01:15:41
March 1, 2021
4. Shanghai Ironman 70.3
Yn y rhaglen heddiw edrycha David a Nia yn ôl i'r tro dwetha teithio nhw tramor, pan aethon nhw i Chongming, Shanghai ar ddiwedd 2019 er mwyn i David cymeryd rhan yn y ras hanner Ironman 70.3. Clywch yr hanes yma! Diolch i chi gyd am wrando.  Cysylltwch â ni ar Facebook neu Twitter (@nawrywrawr) neu ebostiwch nawrywrawr@hotmail.com
56:57
February 15, 2021
3. Luke Rowe
Ein pennod ddwy ieithog cyntaf! Our first bilingual episode! Croeso to our new listeners.  Wthnos 'ma ymunodd y seiclwr professiynol tîm Ineos, y Cymro, Luke Rowe â ni. Gobeitho newch chi joio'r sgwrs cymaint a ni. This week we interviewed Welsh professional Ineos cyclist, Luke Rowe! We hope you enjoy the chat as much as we did!  - Dechreuodd seiclo i tîm Sky yn 2012 / He began riding with Team Sky in 2012. - Ennillodd ei ras cyntaf profesiynol yn y Tour of Britain yn 2012 / Won his first professional race in the Tour of Britain 2012. - Fe wnaeth ei ymddangosiad cyntaf mewn Grand Tour yn y Vuelta yn 2013 / Made his Grand Tour debut in the Vuelta in 2013. - Wedi cymeryd rhan yn y Tour de France pob blwyddyn ers 2015 ac wedi bod yn rhan o'r tîm fuddugol mewn pump allan o chwech or flynyddoedd hynny / Has participated in the Tour de France every year since 2015 and has been a part of the winning team for five of six of those years. Rhybydd - ambell i air drwg yn y sgwrs yma. Be warned - there may be one or two swear words in the chat.  Diolch masif unwaith eto i'n noddwyr. A huge thank you to our sponsors:  CES Sport  www.ces-sport.co.uk  https://www.facebook.com/cessport/ Twitter @CES_Sport  JT Bicycle Service & Repair Facebook @jtsbicycleseriviceandrepair 07974 151006  Diolch i chi gyd am wrando a cefnogi ni wthnos ma eto. Thank you to you all for listening and for your support.  Er mwyn cysylltu â ni ebostiwch nawrywrawr@hotmail.com neu ffeindiwch ni ar Twitter neu Facebook @nawrywrawr.
59:44
February 1, 2021
2. Gruffudd ab Owain (Y Ddwy Olwyn)
Ar y rhaglen wythnos yma sgwrsiwn â Gruffudd ab Owain. Bydd nifer ohonoch yn adnabod Gruffudd trwy ei flog seiclo, Y Ddwy Olwyn. Mae Gruffudd hefyd yn adnabyddus ar Twitter fel @cycling_dragon. Mae'n ysgrifennwr talentog a gwybodus iawn a chlywn am ei flog a'i basiwn at seiclo yn y rhaglen yma. Fydd yn syndod i rhai i ddysgu fod Gruffudd ond yn 16 mlwydd oed! Dysgwch fwy am y person tu nôl i'r blog yn y rhaglen yma. Os oes gennych diddordeb yn ymuno â ni am y seminar maeth (nutrition) sy'n cael ei chynnal gan ein cyn-westai, y dietegydd a triathletwr, Carys Davies, yna ebostiwch ni ar dctriathlon@oulook.com, nawrywrawr@hotmail.com neu danfonwch neges i ni ar Facebook neu Twitter. Fydd y seminar yn wythnosol, pob nos Iau, dros y wê, am bedwar wythnos, yn dechrau ar y 4ydd o Chwefror. Os nad yw'r amser hyn yn gyfleus gallwn ddanfon fideo o'r seminar atoch drwy e-bost. Y gost yw £45 am y 4 seminar. Fel arfer, os oes gennych unrhyw cwestiynau, syniadau am westeuon hoffech glywed neu syniad am pwnc i'w drafod yna naill ai ebostiwch nawrywrawr@hotmail.com, neu cysylltwch â ni drwy Facebook neu Twitter (@nawrywrawr)
49:39
January 18, 2021
1. Rhedeg yr Adfent gyda Guto Jones.
BLWYDDYN NEWYDD DDA! Croeso nôl i gyfres newydd o Nawr Yw'r Awr. Wthnos ma ymuna Guto Jones â ni a hola Nia ef a Dai am y sialens rhedeg fe wnaethon cwblhau dros yr adfent. Os i chi moyn noddi nhw a rhoi arain at yr elusen Mind, dyma'r dudalen Just Giving >  https://www.justgiving.com/fundraising/MINDAdventCalendarRunningChallenge?utm_source=whatsapp&utm_medium=fundraising&utm_content=MINDAdventCalendarRunningChallenge&utm_campaign=pfp-whatsapp&utm_term=99f12e66b8d146f296b5a840db3819e9 Fel arfer, cysylltwch â ni ar ebost (nawrywrawr@hotmail.com), twitter (@nawrywrawr) neu FB (Nawr Yw'r Awr)
57:55
January 4, 2021
25. Newyddion
Wthnos ma trafodwn newyddion y byd triathlon, newyddion wrth Nawr Yw'r Awr ag ychydig o newyddion wrth Dai a Nia! Noddwyd y rhaglen gan CRWST - ymwelwch a'i gwefan crwst.cymru a defnyddiwch y côd CRWST10 am ostygiad o 10% o'r pris. Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth dros y 25 wthnos dwethaf! x
33:44
November 30, 2020
24. Caffîn gyda Dr Roger Cole
Wthnos ma trafodwn pobeth am caffîn gyda Dr Roger Cole. Esbonia Roger beth yw caffîn cyn trafod y manteision a'r anfanteision. Diolch yn fawr i Roger am ei amser. Diolch yn fawr hefyd i'n noddwyr - Teifi Coffee. teificoffee.co.uk - cadwch lygad mas am côd ddisgownt ar ei' tudalennau facebook a twitter.
01:08:11
November 23, 2020
23. Ironman Cymru
Wthnos ma trafodwn Ironman Cymru. A oeddech chi yn un o'r pobol a gafodd lle yn y râs wthnos dwethaf? Yn benodol, clywn hanes Nia a'i thaith hi o fod yn rhywun oedd ddim yn gwneud dim ymarfer corff i gwblhau Ironman Cymru yn 2018. Am rhagor o wybodaeth am gwaith hyfforddi Dai ymwelwch â dctriathlon.co.uk neu ebostiwch dctriathlon@outlook.com
54:20
November 16, 2020
22. Holi Dai a Nia!
Diolch i bawb a ddanfonodd cwestiynau atom, natho ni reli joio ei ateb nhw. Os chi moyn fwy o wybodaeth am unrhywbeth yna danfonwch ebost (nawrywrawr@hotmail.com) neu danfonwch neges i ni ar Facebook neu Twitter. Diolch!
51:29
November 9, 2020
21. Gruffudd Lewis
Wthnos ma sgwrsiwn â Gruffudd Lewis. - Seiclwr professiynol i dîm Ribble Weldtite - Sylwebydd ar rhaglen "Seiclo" yr S4C - Perchennog "Caffi Gruff" - sef caffi, siop beics a enw ar tim seiclo arweinwyd gan Gruff.  Am rhagor o wybodaeth ewch i www.caffigruff.cc neu @caffigruff ar Facebook ag Instagram. Diolch i noddwyr ein rhaglen - Llewelyn Davies - cyfrifwyr siartedig o Sir Benfro. Diolch iddynt am pob cymorth tra'n sefydlu "DCTRIATHLON".  Ymwelwch a http://www.llewelyndavies.co.uk am fwy o wybodaeth. 
01:08:49
November 2, 2020
20. Tips a Tricks Dai a Nia: Y Cyfnod Clo #2
Yn y pennod yma trafoda Dai a Nia ei tips nhw am sut i gadw'r cymhelliant yn uchel yn ystod yr ail cyfnod clo a'r Gaeaf sydd o'n blaenau.  Cofiwch ddanfon neges os yr ydych moyn ymuno â ni ar Zwift dydd Sadwrn. Twitter: @nawrywrawr Facebook: Nawr Yw'r Awr Ebost: nawrywrawr@hotmail.com Am fwy o wybodaeth am ein hyfforddi: dctriathlon.co.uk // dctriathlon@outlook.com 
40:20
October 26, 2020
19. Y dietegydd, Carys Davies
Ar y rhaglen wthnos ma siaradwn gyda dietegydd, triathletwr a chwaer Nia, Carys Davies. Trafodwn pwnc pwysig iawn .... BWYD! Beth i fwyta cyn, yn ystod ag ar ôl ymarfer neu rasio. Os oes gwnnych unrhyw cwestiynau danfonwch ebost atom - nawrywrawr@hotmail.com
49:42
October 19, 2020
18. Andrew Toft
Ymunodd y rhedwr a physio o Penparc, Andrew Toft gyda ni wthnos ma am sgwrs hynod o ddiddorol am ei brofiadau ef am rhedeg marathons a ultras cyn i ni holi e am ei waith fel physio. Gofynnon iddo am unrhyw tips a trics roedd ganddo i chi so newch yn siwr i wrando! I gysylltu â Andrew ei gyfeiriad yw Feidr Tywod, Penparc, Aberteifi, SA431RE neu ffoniwch 01239 615838.  Diolch i ein noddwr wthnos ma sef Be You Yoga, stiwdio yoga a symudiad wedi ei leoli yng Nhanolfan Teifi, Pendre, Aberteifi. Ewch i'w wefan beyouyogawales.co.uk am fwy o fanylion a byddwch yn siwr i'w ddilyn ar facebook (@beyouyoga.wales) ag Instagram (beyouyoga.wales) Maent yn cynnig yoga yn y stiwdio neu dros Zoom.  Yn olaf, diolch i chi am yr holl cefnogaeth i ni wedi cael wrth lawnsio www.dctriathlon.co.uk - e-bostiwch am rhagor o wybodaeth neu i archebu kit dctriathlon@outlook.com
01:04:59
October 12, 2020
17. Dewi Griffiths
Yn ymuno â ni wthnos ma', mae Dewi Griffiths - un or rhedwyr Cymraeg gorau erioed. - Marathon 2:09 - ail amser cyflyma i Gymro erioed. - Gemau'r gymanwlad 2014 - Hanner marathon Caerdydd - 61:33 - Pencampwr trawsgwlad. Cofiwch allwch gysylltu â ni ar nawrywrawr@hotmail.com neu trwy ein dudalennau Twitter neu Facebook.
45:12
October 5, 2020
16. Tips a Trics Dai a Nia. Rhan 2: Teithio tramor
Yn y pennod yma trafodwn ein top tips an teithio tramor i cystadlu neu ymarfer. Beth yw ffordd orau i fynd â'r beic? Pa yswiriant sydd orau? Pa fwydydd i osgoi cyn y ras?  Os oes gennych ynrhyw sylwadau cysylltwch â ni ar facebook, twitter neu ebostiwch nawrywrawr@hotmail.com
51:23
September 28, 2020
15. Shane Williams MBE
🌟 SHANE WILLIAMS MBE 🌟 Cawsom y fraint wthnos ma i holi cyn asgellwr gorau’r byd, Shane Williams. Ers ymddeol o chwarae rygbi mae Shane wedi troi ei law at triathlon gan gwblhau 4 Ironman Cymru. Nid yw Shane wedi colli ei ochr gystadleuol a trafodwn ei targedau ym maes triathlon. Mae codi arian at elusennau hefyd yn bwysig i Shane gan gynnwys Canolfan Cancr Felindre a fel arfer fy fyddai Shane yn teithio’r byd yn taclo’r sialens nesaf er mwyn godi arian at achosion da. http://www.velindrefundraising.com Diolch i noddwyr y rhaglen: -crwst.cymru -ces-sport.co.uk -tafellatanpizza.co.uk
49:07
September 21, 2020
14. Llywbr arfordir Ceredigion
Wythnos dwetha rhedodd Dai hyd llwybr arfordir Ceredigion! Clywch yr hanes yn y pennod yma. Just Giving Darren Williams https://www.justgiving.com/crowdfunding/darren-williams-132?utm_term=ABaKeB5RM Just Giving LEJOG https://www.justgiving.com/crowdfunding/oxygentherapy/updates/5cae0?utm_term=NN8DgdPZV&fbclid=IwAR2hSHWVeekH5B_0bKKtsHh57YjTAkKAdZaNxa6iw2uRNjwmwTSJ0HtGzdw Hyfforddiant DC Triathlon dctriathlon@outlook.com Diolch i JT Bicycle Service and Repairs am noddi https://www.facebook.com/jtsbicycleseriviceandrepair
58:28
September 14, 2020
13. Rasio yn dychwelyd i Gymru.
Ar y rhaglen wythnos 'ma troiwn ein sylw at y digwyddiad Duathlon ym Mhembrey a ddigwyddodd Dydd Sul y 6ed o Fedi. "Test event" gan Welsh Triathlon - y digweddiad cyntaf yng Nghymru ers y cyfnod clo. Ymuna Gareth Evans, pennaeth datblygu Triathlon Cymru â ni y noson cyn y digwyddiad i'w drafod a ni'n cael "ecsliwsif" am rhagor o ddigwyddiadau ni'n gobeithio fydd yn cymeryd rhan cyn diwedd y flwyddyn! Clywch hefyd adroddiad Dai am y digwyddiad cyffrous. Diolch i ein noddwyr Bara Menyn www.baramenynbakehouse.co.uk am noddi'r rhaglen. Os hoffech rhagor o wybodaeth am hyfforddi gan Dai ebostiwch ni - dctriathlon@outlook.com. Os oes gennych unrhyw syniadau, awgrymiadau neu cwestiynau am y podlais ebostiwch - nawrywrawr@hotmail.com
42:46
September 7, 2020
12. Elinor Kirk
Dechreuodd Elinor ei gyrfa rhedeg gyda’r Swansea Harriers cyn symudodd i Southampton i astudio meddygyniaeth. Treuliodd dau mlynedd ym Mhrifysgol yn Alabama a fan hyn aeth rhedeg Eli o nerth i nerth. Wedi gorffen yn y brifysgol bu Eli yn rhan o dîm rhedeg professiynol New Balance. Cystadleuodd Eli yng ngemau’r gymanwlad yn 2014 a 2018 dros5KM, 10KM a’r marathon!
01:04:07
August 31, 2020
11. Tips a trics Dai a Nia - Rhan 1: Kit
Dechreuwn y pennod yma drwy sgwrsio ein newyddion diweddaraf sef profiad Dai o fod ar y rhaglen Heno a’r newyddion na fyddai Geraint Thomas yn y tour ‘leni. Yna atebwn cwestiwn sydd wedi cael ei danfon mewn yn ddiweddar sef pa kit sydd angen i wneud triathlon. Os oes gennych chi unrhyw tips neu trics yna danfonwch mewn atom nawrywrawr@hotmail.com. Mae hyn yn rhan cyntaf o gyfres so os hoffech chi glywed tips am unrhyw topics eraill yna cysylltwch â ni.  Diolch i JT Bicycle Service & Repair am noddi'r rhaglen. Ffeindiwch ei fanylion ar Facebook https://www.facebook.com/jtsbicycleseriviceandrepair Cysylltwch â ni - nawrywrawr@hotmail.com neu ar Facebook a Twitter @nawrywrawr Os chi moyn siarad a Dai am ei waith hyfforddi triathlon - dctriathlon@outlook.com neu Instagram @dctriathlon
53:02
August 24, 2020
10. Nerys Jones
Ar y rhaglen yma rydym yn cyfweld Nerys Jones. Merch o Aberteifi yw Nerys ac mae’n saff i ddweud fod chwaraeon yn rhan enfawr o fywyd Nerys. Mae wedi cynrhychioli GB mewn Biathlon a dechreuodd ei gyrfa triathlon trwy ENNILL Long Course Weekend yn 2014! Mae Nerys hefyd yn caru rhedeg yn enwedig o gwmpas arfordir Ceredigion. Cyfweliad hynod o ddiddorol gyda un o ferched mwyaf ysbrydoledig Cymru. Noddwyd y rhaglen yma gan JT Bicycle Service & Repairs. Ffeindiwch ei fanylion ar Facebook https://www.facebook.com/jtsbicycleseriviceandrepair I cysylltu â ni ebostiwch nawrywrawr@hotmail.com neu os yr ydych am rhagor o wybodaeth am cael ei hyfforddi gan Dai ebostiwch dctriathlon@outlook.com
01:03:20
August 17, 2020
9. Cotswolds Classic
Ar y rhaglen yma trafoda Dai a Nia râs diweddar Dai yn y Cotswolds. Râs pellter canol aka hanner Ironman neu 70.3. Hwn oedd y triathlon cyntaf ym Mhrydain wedi’r cyfnod clo. Noddwyr y rhaglen yma oedd teificoffee.co.uk. Os oes gennych unrhyw cwestiynau neu hoffwch noddi rhaglen ebostiwch ni ar nawrywrawr@hotmail.com. Am rhagor o wybodaeth am gwmni hyfforddi Dai ebostiwch dctriathlon@outlook.com
56:14
August 10, 2020
8. Gareth Davies
Ein gwestai wthnos ‘ma Yw’r chwaraewr rygbi, Gareth Davies. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Mewnwr Scarlets a Cymru 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Rhan o garfan y Scarlets ers 2006 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 53 cap dros Cymru 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 14 cais i Gymru 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Cwpan y Byd 2015 - quaterfinalist 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Cwpan y Byd 2019 - semi finalists 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Grandslam ym Mhencampwriath y Chwe Gwlad 2019 Trafodwn ei hyfforddi a’i dulliau ymarfer - sut mae e’n cydbwyso fod yn gryf a cadw spîd; cymharwn hyfforddi rygbi a triathlon; y cyfnod clo; pwysicrwydd bwyta’n dda; nerfau; y cais enwog yn erbyn Lloegr; colli yn Semi Finals Pencampwriaeth y Byd yn erbyn De Africa ar dyfodol - gan gynnwys y cwestiwn fawr.. a welwn ni e yn cwblhau Ironman Wales yn y dyfodol! Er nad yw Gareth yn driathlete mae’r sgwrs yn hynod o diddorol a pherthnasol. Fraint oedd cael clywed am hyfforddi un o sêr y gêm fwyaf yng Nghymru. Diolch i noddwyr y rhaglen, Crwst Cymru Instagram @crwst.cymru
58:34
August 3, 2020
7. Non Stanford
🌟Triathletwr proffesiynol ITU 🇬🇧 🌟Pencampwr y byd dan-23 oed 2012 🌎 🌟Pencampwr y byd 2013 🌍 🌟Olympics Rio 2016 - 4ydd 🇧🇷 🌟Capten tîm Cymru yng nghemau’r Cymanwlad 2018 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🌟Ennillydd ras ITU Hamburg 2019 🥇 Mae Non yn un o driathletwyr gorau’r byd - trafodwn ei llwyddiannau; ei phrofiadau yn ystod y cyfnod clo; ei gobeithion am y dyfodol; Ironman Cymru a sut mae’n ymdopi gyda pwysau cystadlu. Roedd yn pleser siarad â Non - diolch. Noddwyd y rhaglen gan RJ Financial Planning. 🔹 https://www.rjfinancialplanning.co.uk 🔹 01239 801555 🔹 Twitter: @RJFINANCIALPLA1 Cysylltwch â ni: 🔸nawrywrawr@hotmail.com (podlais) 🔸dctriathlon@outlook.com (Tri coaching)
52:46
July 27, 2020
6. Steff Hughes
Ar y rhaglen wythnos ma yr ydym yn sgwrsio gyda Steff Hughes. Ma Steff yn trafod ei amser fel rhedwr tywys mewn 3 gemau Olympaidd; Ironman Cymru; trip seiclo gyda Dai i Iwerddon ac hefyd ei gwmniau newydd Sgiliau a Lean Kitchen. Mae yna lot o hiwmor a banter yn yn rhaglen yma ac hefyd ma Steff yn shario sawl stori diddorol.  Am rhagor o wybodaeth am Steff, Lean Kitchen a SGILIAU gwelwch: https://leankitchen.org.uk/ https://twitter.com/steffrhughes?lang=en https://www.instagram.com/steffrhughes/?hl=en https://www.facebook.com/sgiliau/ Diolch yn fawr i CES Sport a gwnaeth noddi'r rhaglen wythnos yma. Gweler fwy o wybodaeth am ei olwynnion ar ei gwefan https://www.ces-sport.co.uk/ a defnyddiwch y côd CESDAVID am 10% disgownt! Cysylltwch â ni drwy ein tudalennau Facebook a Twitter neu ebostiwch nawrywrawr@hotmail.com. Am fwy o wybodaeth am gwaith hyfforddi Dai yn ebostiwch dctriathlon@outlook.com
01:30:17
July 20, 2020
5. Y Narberth Nobbler
Clywch am 10KM PB newydd Dai yn y rhaglen yma cyn i ni mynd a chi gyda ni i rhoi shot ar gwneud râs y Narberth Nobbler!
37:36
July 13, 2020
4. Noelwyn Daniel
Sgwrs da Noelwyn Daniel. Triathlete a trefnwr gweithgareddau yn sir Gâr. Wedi cystadlu mewn triathlon pob blwyddyn ers 1989 ma Noelwyn yn gwbod beth ma athletwr moyn mas o râs ac mae’n defnyddio’r profiad yma i greu rhai o’r gweithgareddau mwya poblogaidd yng Nghymru. Mae proffit pob ras a drefnwyd gan Healthy Life Activities yn mynd at elusennau lleol. Am fwy o wybodaeth ewch at y gwefan healthylifeactivities.co.uk
57:47
July 6, 2020
3. Pwy sydd angen Sa Calobra?!
“Pwy sydd angen Sa Calobra pan ti ‘lli cleimo mas o Langrannog” - clywch am ein trip ddiweddar ar y beics ar hyd arfordir De Ceredigion cyn i ni ateb eich cwestiynau gan gynnwys pwy sydd ore yn y bore, tips nofio(!), sut yr ydym yn motivato ein gilydd a pha sialens yr ydym wedi osod ein hunain nesaf tra bo' ddim rasys ar y calendar. Os oes cwestiwn hoffwch chi glywed ni'n ateb yna cysylltwch â ni - nawrywrawr@hotmail.com, Twitter (@nawrywrawr) neu Facebook (Nawr Yw'r Awr)
43:37
June 29, 2020
2. Lowri Morgan
Yn ystod y rhaglen yma ni’n trafod anturiaethau ultra anhygoel yr athletwr Lowri Morgan yn jwngl yr Amazon, yn yr Arctic ac ar hyd a llêd Cymru. I ni hefyd yn trafod y pwysau o wneud Ironman Cymru, sut a ffaint ma Lowri yn ymarfer, beth yw heriau’r dyfodol ac mae na sawl cwestiwn diddorol wrth y gwrandawyr. Ma’ Lowri wir yn legend yn y byd athletau ac yn ysbrydoliaeth i nifer. Mae hefyd wedi ysgrifennu llyfr - “Beyond Limits” ma hwn ar gael ar: https://www.amazon.co.uk/Beyond-Limits-Lowri-Morgan/dp/1785622757 Allwch ffeindio mwy o wybodaeth am Lowri ar: Twitter: @_LowriMorgan Instagram: @_lowrimorgan lowrimorgan.co.uk
01:17:49
June 22, 2020
1. Dod i nabod Dai a Nia.
Dai a Nia yn cyflwyno ei hunen a rhoi bach o gefndir am eu profiadau yn y maes triathlon cyn holi 3 cwestiwn i’w gilydd! Ar diwedd y rhaglen ma gwestai cyntaf Nawr Yw’r Awr yn cael ei ddatgelu! Ebost: nawrywrawr@hotmail.com
44:33
June 15, 2020
Croeso i Nawr Yw’r Awr
Cyflwyniad byr o ein podlais newydd. Cadwch lygad ar ein Facebook a Twitter am fwy o newyddion! Ebost: nawrywrawr@hotmail.com
00:34
June 10, 2020