Skip to main content
Nawr yw’r awr

Nawr yw’r awr

By David Cole & Nia Davies
Podcast cymraeg sy’n trafod triathlon, treino, cystadlu, teithio a phopeth inbitwîn gan David Cole a Nia Davies - cwpwl o triathletwyr o Orllewin Cymru.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

7. Non Stanford

Nawr yw’r awr

7. Non Stanford

Nawr yw’r awr

1x
20. Tips a Tricks Dai a Nia: Y Cyfnod Clo #2
Yn y pennod yma trafoda Dai a Nia ei tips nhw am sut i gadw'r cymhelliant yn uchel yn ystod yr ail cyfnod clo a'r Gaeaf sydd o'n blaenau.  Cofiwch ddanfon neges os yr ydych moyn ymuno â ni ar Zwift dydd Sadwrn. Twitter: @nawrywrawr Facebook: Nawr Yw'r Awr Ebost: nawrywrawr@hotmail.com Am fwy o wybodaeth am ein hyfforddi: dctriathlon.co.uk // dctriathlon@outlook.com 
40:20
October 26, 2020
19. Y dietegydd, Carys Davies
Ar y rhaglen wthnos ma siaradwn gyda dietegydd, triathletwr a chwaer Nia, Carys Davies. Trafodwn pwnc pwysig iawn .... BWYD! Beth i fwyta cyn, yn ystod ag ar ôl ymarfer neu rasio. Os oes gwnnych unrhyw cwestiynau danfonwch ebost atom - nawrywrawr@hotmail.com
49:42
October 19, 2020
18. Andrew Toft
Ymunodd y rhedwr a physio o Penparc, Andrew Toft gyda ni wthnos ma am sgwrs hynod o ddiddorol am ei brofiadau ef am rhedeg marathons a ultras cyn i ni holi e am ei waith fel physio. Gofynnon iddo am unrhyw tips a trics roedd ganddo i chi so newch yn siwr i wrando! I gysylltu â Andrew ei gyfeiriad yw Feidr Tywod, Penparc, Aberteifi, SA431RE neu ffoniwch 01239 615838.  Diolch i ein noddwr wthnos ma sef Be You Yoga, stiwdio yoga a symudiad wedi ei leoli yng Nhanolfan Teifi, Pendre, Aberteifi. Ewch i'w wefan beyouyogawales.co.uk am fwy o fanylion a byddwch yn siwr i'w ddilyn ar facebook (@beyouyoga.wales) ag Instagram (beyouyoga.wales) Maent yn cynnig yoga yn y stiwdio neu dros Zoom.  Yn olaf, diolch i chi am yr holl cefnogaeth i ni wedi cael wrth lawnsio www.dctriathlon.co.uk - e-bostiwch am rhagor o wybodaeth neu i archebu kit dctriathlon@outlook.com
1:04:59
October 12, 2020
17. Dewi Griffiths
Yn ymuno â ni wthnos ma', mae Dewi Griffiths - un or rhedwyr Cymraeg gorau erioed. - Marathon 2:09 - ail amser cyflyma i Gymro erioed. - Gemau'r gymanwlad 2014 - Hanner marathon Caerdydd - 61:33 - Pencampwr trawsgwlad. Cofiwch allwch gysylltu â ni ar nawrywrawr@hotmail.com neu trwy ein dudalennau Twitter neu Facebook.
45:11
October 5, 2020
16. Tips a Trics Dai a Nia. Rhan 2: Teithio tramor
Yn y pennod yma trafodwn ein top tips an teithio tramor i cystadlu neu ymarfer. Beth yw ffordd orau i fynd â'r beic? Pa yswiriant sydd orau? Pa fwydydd i osgoi cyn y ras?  Os oes gennych ynrhyw sylwadau cysylltwch â ni ar facebook, twitter neu ebostiwch nawrywrawr@hotmail.com
51:23
September 28, 2020
15. Shane Williams MBE
🌟 SHANE WILLIAMS MBE 🌟 Cawsom y fraint wthnos ma i holi cyn asgellwr gorau’r byd, Shane Williams. Ers ymddeol o chwarae rygbi mae Shane wedi troi ei law at triathlon gan gwblhau 4 Ironman Cymru. Nid yw Shane wedi colli ei ochr gystadleuol a trafodwn ei targedau ym maes triathlon. Mae codi arian at elusennau hefyd yn bwysig i Shane gan gynnwys Canolfan Cancr Felindre a fel arfer fy fyddai Shane yn teithio’r byd yn taclo’r sialens nesaf er mwyn godi arian at achosion da. http://www.velindrefundraising.com Diolch i noddwyr y rhaglen: -crwst.cymru -ces-sport.co.uk -tafellatanpizza.co.uk
49:07
September 21, 2020
14. Llywbr arfordir Ceredigion
Wythnos dwetha rhedodd Dai hyd llwybr arfordir Ceredigion! Clywch yr hanes yn y pennod yma. Just Giving Darren Williams https://www.justgiving.com/crowdfunding/darren-williams-132?utm_term=ABaKeB5RM Just Giving LEJOG https://www.justgiving.com/crowdfunding/oxygentherapy/updates/5cae0?utm_term=NN8DgdPZV&fbclid=IwAR2hSHWVeekH5B_0bKKtsHh57YjTAkKAdZaNxa6iw2uRNjwmwTSJ0HtGzdw Hyfforddiant DC Triathlon dctriathlon@outlook.com Diolch i JT Bicycle Service and Repairs am noddi https://www.facebook.com/jtsbicycleseriviceandrepair
58:28
September 14, 2020
13. Rasio yn dychwelyd i Gymru.
Ar y rhaglen wythnos 'ma troiwn ein sylw at y digwyddiad Duathlon ym Mhembrey a ddigwyddodd Dydd Sul y 6ed o Fedi. "Test event" gan Welsh Triathlon - y digweddiad cyntaf yng Nghymru ers y cyfnod clo. Ymuna Gareth Evans, pennaeth datblygu Triathlon Cymru â ni y noson cyn y digwyddiad i'w drafod a ni'n cael "ecsliwsif" am rhagor o ddigwyddiadau ni'n gobeithio fydd yn cymeryd rhan cyn diwedd y flwyddyn! Clywch hefyd adroddiad Dai am y digwyddiad cyffrous. Diolch i ein noddwyr Bara Menyn www.baramenynbakehouse.co.uk am noddi'r rhaglen. Os hoffech rhagor o wybodaeth am hyfforddi gan Dai ebostiwch ni - dctriathlon@outlook.com. Os oes gennych unrhyw syniadau, awgrymiadau neu cwestiynau am y podlais ebostiwch - nawrywrawr@hotmail.com
42:46
September 7, 2020
12. Elinor Kirk
Dechreuodd Elinor ei gyrfa rhedeg gyda’r Swansea Harriers cyn symudodd i Southampton i astudio meddygyniaeth. Treuliodd dau mlynedd ym Mhrifysgol yn Alabama a fan hyn aeth rhedeg Eli o nerth i nerth. Wedi gorffen yn y brifysgol bu Eli yn rhan o dîm rhedeg professiynol New Balance. Cystadleuodd Eli yng ngemau’r gymanwlad yn 2014 a 2018 dros5KM, 10KM a’r marathon!
1:04:07
August 31, 2020
11. Tips a trics Dai a Nia - Rhan 1: Kit
Dechreuwn y pennod yma drwy sgwrsio ein newyddion diweddaraf sef profiad Dai o fod ar y rhaglen Heno a’r newyddion na fyddai Geraint Thomas yn y tour ‘leni. Yna atebwn cwestiwn sydd wedi cael ei danfon mewn yn ddiweddar sef pa kit sydd angen i wneud triathlon. Os oes gennych chi unrhyw tips neu trics yna danfonwch mewn atom nawrywrawr@hotmail.com. Mae hyn yn rhan cyntaf o gyfres so os hoffech chi glywed tips am unrhyw topics eraill yna cysylltwch â ni.  Diolch i JT Bicycle Service & Repair am noddi'r rhaglen. Ffeindiwch ei fanylion ar Facebook https://www.facebook.com/jtsbicycleseriviceandrepair Cysylltwch â ni - nawrywrawr@hotmail.com neu ar Facebook a Twitter @nawrywrawr Os chi moyn siarad a Dai am ei waith hyfforddi triathlon - dctriathlon@outlook.com neu Instagram @dctriathlon
53:01
August 24, 2020
10. Nerys Jones
Ar y rhaglen yma rydym yn cyfweld Nerys Jones. Merch o Aberteifi yw Nerys ac mae’n saff i ddweud fod chwaraeon yn rhan enfawr o fywyd Nerys. Mae wedi cynrhychioli GB mewn Biathlon a dechreuodd ei gyrfa triathlon trwy ENNILL Long Course Weekend yn 2014! Mae Nerys hefyd yn caru rhedeg yn enwedig o gwmpas arfordir Ceredigion. Cyfweliad hynod o ddiddorol gyda un o ferched mwyaf ysbrydoledig Cymru. Noddwyd y rhaglen yma gan JT Bicycle Service & Repairs. Ffeindiwch ei fanylion ar Facebook https://www.facebook.com/jtsbicycleseriviceandrepair I cysylltu â ni ebostiwch nawrywrawr@hotmail.com neu os yr ydych am rhagor o wybodaeth am cael ei hyfforddi gan Dai ebostiwch dctriathlon@outlook.com
1:03:19
August 17, 2020
9. Cotswolds Classic
Ar y rhaglen yma trafoda Dai a Nia râs diweddar Dai yn y Cotswolds. Râs pellter canol aka hanner Ironman neu 70.3. Hwn oedd y triathlon cyntaf ym Mhrydain wedi’r cyfnod clo. Noddwyr y rhaglen yma oedd teificoffee.co.uk. Os oes gennych unrhyw cwestiynau neu hoffwch noddi rhaglen ebostiwch ni ar nawrywrawr@hotmail.com. Am rhagor o wybodaeth am gwmni hyfforddi Dai ebostiwch dctriathlon@outlook.com
56:14
August 10, 2020
8. Gareth Davies
Ein gwestai wthnos ‘ma Yw’r chwaraewr rygbi, Gareth Davies. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Mewnwr Scarlets a Cymru 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Rhan o garfan y Scarlets ers 2006 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 53 cap dros Cymru 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 14 cais i Gymru 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Cwpan y Byd 2015 - quaterfinalist 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Cwpan y Byd 2019 - semi finalists 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Grandslam ym Mhencampwriath y Chwe Gwlad 2019 Trafodwn ei hyfforddi a’i dulliau ymarfer - sut mae e’n cydbwyso fod yn gryf a cadw spîd; cymharwn hyfforddi rygbi a triathlon; y cyfnod clo; pwysicrwydd bwyta’n dda; nerfau; y cais enwog yn erbyn Lloegr; colli yn Semi Finals Pencampwriaeth y Byd yn erbyn De Africa ar dyfodol - gan gynnwys y cwestiwn fawr.. a welwn ni e yn cwblhau Ironman Wales yn y dyfodol! Er nad yw Gareth yn driathlete mae’r sgwrs yn hynod o diddorol a pherthnasol. Fraint oedd cael clywed am hyfforddi un o sêr y gêm fwyaf yng Nghymru. Diolch i noddwyr y rhaglen, Crwst Cymru Instagram @crwst.cymru
58:33
August 3, 2020
7. Non Stanford
🌟Triathletwr proffesiynol ITU 🇬🇧 🌟Pencampwr y byd dan-23 oed 2012 🌎 🌟Pencampwr y byd 2013 🌍 🌟Olympics Rio 2016 - 4ydd 🇧🇷 🌟Capten tîm Cymru yng nghemau’r Cymanwlad 2018 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🌟Ennillydd ras ITU Hamburg 2019 🥇 Mae Non yn un o driathletwyr gorau’r byd - trafodwn ei llwyddiannau; ei phrofiadau yn ystod y cyfnod clo; ei gobeithion am y dyfodol; Ironman Cymru a sut mae’n ymdopi gyda pwysau cystadlu. Roedd yn pleser siarad â Non - diolch. Noddwyd y rhaglen gan RJ Financial Planning. 🔹 https://www.rjfinancialplanning.co.uk 🔹 01239 801555 🔹 Twitter: @RJFINANCIALPLA1 Cysylltwch â ni: 🔸nawrywrawr@hotmail.com (podlais) 🔸dctriathlon@outlook.com (Tri coaching)
52:46
July 27, 2020
6. Steff Hughes
Ar y rhaglen wythnos ma yr ydym yn sgwrsio gyda Steff Hughes. Ma Steff yn trafod ei amser fel rhedwr tywys mewn 3 gemau Olympaidd; Ironman Cymru; trip seiclo gyda Dai i Iwerddon ac hefyd ei gwmniau newydd Sgiliau a Lean Kitchen. Mae yna lot o hiwmor a banter yn yn rhaglen yma ac hefyd ma Steff yn shario sawl stori diddorol.  Am rhagor o wybodaeth am Steff, Lean Kitchen a SGILIAU gwelwch: https://leankitchen.org.uk/ https://twitter.com/steffrhughes?lang=en https://www.instagram.com/steffrhughes/?hl=en https://www.facebook.com/sgiliau/ Diolch yn fawr i CES Sport a gwnaeth noddi'r rhaglen wythnos yma. Gweler fwy o wybodaeth am ei olwynnion ar ei gwefan https://www.ces-sport.co.uk/ a defnyddiwch y côd CESDAVID am 10% disgownt! Cysylltwch â ni drwy ein tudalennau Facebook a Twitter neu ebostiwch nawrywrawr@hotmail.com. Am fwy o wybodaeth am gwaith hyfforddi Dai yn ebostiwch dctriathlon@outlook.com
1:30:17
July 20, 2020
5. Y Narberth Nobbler
Clywch am 10KM PB newydd Dai yn y rhaglen yma cyn i ni mynd a chi gyda ni i rhoi shot ar gwneud râs y Narberth Nobbler!
37:35
July 13, 2020
4. Noelwyn Daniel
Sgwrs da Noelwyn Daniel. Triathlete a trefnwr gweithgareddau yn sir Gâr. Wedi cystadlu mewn triathlon pob blwyddyn ers 1989 ma Noelwyn yn gwbod beth ma athletwr moyn mas o râs ac mae’n defnyddio’r profiad yma i greu rhai o’r gweithgareddau mwya poblogaidd yng Nghymru. Mae proffit pob ras a drefnwyd gan Healthy Life Activities yn mynd at elusennau lleol. Am fwy o wybodaeth ewch at y gwefan healthylifeactivities.co.uk
57:46
July 6, 2020
3. Pwy sydd angen Sa Calobra?!
“Pwy sydd angen Sa Calobra pan ti ‘lli cleimo mas o Langrannog” - clywch am ein trip ddiweddar ar y beics ar hyd arfordir De Ceredigion cyn i ni ateb eich cwestiynau gan gynnwys pwy sydd ore yn y bore, tips nofio(!), sut yr ydym yn motivato ein gilydd a pha sialens yr ydym wedi osod ein hunain nesaf tra bo' ddim rasys ar y calendar. Os oes cwestiwn hoffwch chi glywed ni'n ateb yna cysylltwch â ni - nawrywrawr@hotmail.com, Twitter (@nawrywrawr) neu Facebook (Nawr Yw'r Awr)
43:37
June 29, 2020
2. Lowri Morgan
Yn ystod y rhaglen yma ni’n trafod anturiaethau ultra anhygoel yr athletwr Lowri Morgan yn jwngl yr Amazon, yn yr Arctic ac ar hyd a llêd Cymru. I ni hefyd yn trafod y pwysau o wneud Ironman Cymru, sut a ffaint ma Lowri yn ymarfer, beth yw heriau’r dyfodol ac mae na sawl cwestiwn diddorol wrth y gwrandawyr. Ma’ Lowri wir yn legend yn y byd athletau ac yn ysbrydoliaeth i nifer. Mae hefyd wedi ysgrifennu llyfr - “Beyond Limits” ma hwn ar gael ar: https://www.amazon.co.uk/Beyond-Limits-Lowri-Morgan/dp/1785622757 Allwch ffeindio mwy o wybodaeth am Lowri ar: Twitter: @_LowriMorgan Instagram: @_lowrimorgan lowrimorgan.co.uk
1:17:49
June 22, 2020
1. Dod i nabod Dai a Nia.
Dai a Nia yn cyflwyno ei hunen a rhoi bach o gefndir am eu profiadau yn y maes triathlon cyn holi 3 cwestiwn i’w gilydd! Ar diwedd y rhaglen ma gwestai cyntaf Nawr Yw’r Awr yn cael ei ddatgelu! Ebost: nawrywrawr@hotmail.com
44:33
June 15, 2020
Croeso i Nawr Yw’r Awr
Cyflwyniad byr o ein podlais newydd. Cadwch lygad ar ein Facebook a Twitter am fwy o newyddion! Ebost: nawrywrawr@hotmail.com
00:34
June 10, 2020