Skip to main content
Nefi Bananas

Nefi Bananas

By Nefi Bananas
Mwynhewch yng nghwmni Dan a Rhodri wrth iddyn nhw falu awyr am ddigwyddiadau diweddar. Cyfle i godi gwên ac i fyfyrio.
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Nefi Bananas- Podlediad 4

Nefi Bananas

1x
Nefi Bananas- Podlediad 4
Sut mae'r celfyddydau yn ymdopi yn ystod y Clo Mawr? Gwrandewch ar sgwrs Dan a Rhodri gyda Trystan Llyr Griffiths! Mae Dyfalu'r Dafodiaith yn ôl hefyd sy'n gwneud y rhaglen yn un Sir Benfro-aidd iawn. Dyma gyfle ichi glywed y diweddaraf am 'cancel culture'. Rhaglen llawn dop! 
37:21
July 20, 2020
Nefi Bananas- Podlediad 3
Yn ystod y Clo Mawr, mae'n anodd cofio adeg lle'r oeddwn yn ymddwyn fel 'Busy Bees'. Cewch gyfle i wrando ar sgwrs Dan a Rhodri gyda Malan am ei sengl newydd! Tybed pa lais fydd yn canu am yn ôl y tro yma?
33:15
July 6, 2020
Nefi Bananas Podlediad 2
Dyma Rhodri a Dan yn cyflwyno'r ail bodlediad o'r gyfres. Cyfle i sgyrsio â rhai o'n cyd-fyfyrwyr ar y rhaglen hon. Bydd Dewi Morris yn sôn am beth sydd wedi bod yn ei gadw'n brysur yn ystod y Clo Mawr.
26:49
June 29, 2020
Nefi Bananas- Podlediad 1
O orsaf radio i bodlediad wythnosol. Dyma'r podlediad cyntaf o gyfres newydd o bodlediadau wythnosol gan Dan a Rhods. Bydd cyfle i chi chwerthin ac i feddwl yn ddwys. Ymunwch â'r ddau wrth iddyn nhw drafod am y digrif a'r difrifol!
45:36
June 22, 2020