Skip to main content
NicTALK

NicTALK

By Nictalk

NicTALK is de podcastserie van Nictiz over digitale informatie-uitwisseling in de zorg. Elke aflevering bespreekt gespreksleider Sabine Uitslag een ander vraagstuk met één van de experts van Nictiz. Met de serie willen we het gesprek op gang brengen over hoe we samen digitale informatie-uitwisseling in de zorg kunnen versnellen.

Lees de blogs op www.nictiz.nl/podcast-nictalk.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

Spotify Logo

Spotify

Aflevering 10 – Leonique Niessen | Interoperabiliteit zorgt voor betere gezondheid
Aflevering 10 – Leonique Niessen | Interoperabiliteit zorgt voor betere gezondheid
In de 10e aflevering van NicTALK  gaat Sabine in gesprek met directeur-bestuurder Leonique Niessen van Nictiz . Hierin licht Leonique toe waarom interoperabiliteit, het eenduidig delen en vastleggen van informatie, bijdraagt aan het verbeteren van de gezondheid van mensen. En dat naast standaardisatie ook regie, aanhaken van koplopers en samenwerking nodig zijn om dit gezamenlijke doel te bereiken. Hoe we deze complexe uitdaging het hoofd kunnen bieden, hoor je in aflevering 10 van NicTALK. Lees de blog op https://www.nictiz.nl/blog/podcast-nictalk-wegiz-interoperabiliteit-zorgt-voor-betere-gezondheid. We gaan graag met je in gesprek over dit onderwerp op LinkedIn.
21:38
January 26, 2022
Aflevering 9 – Ruud Lucas en Olaf Wilders | Wettelijke verplichting helpt de zorg verder
Aflevering 9 – Ruud Lucas en Olaf Wilders | Wettelijke verplichting helpt de zorg verder
De 9e aflevering van NicTALK staat in het teken van de Wegiz: de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. In een dubbelinterview met Ruud Lucas van Nictiz en Olaf Wilders van het ministerie van VWS komen een aantal belangrijke facetten rondom deze wet ter tafel. Wat zijn de consequenties van deze wet, die voor een aantal specifieke gegevensuitwisselingen digitalisering verplicht stelt? Waarom is standaardisatie hier noodzakelijk? Welke rol bekleden Nictiz en het ministerie van VWS bij de totstandkoming en uitvoering van de wet? Het antwoord op deze en andere vragen hoor je in deze aflevering van NicTALK. Lees de blog op https://www.nictiz.nl/blog/podcast-nictalk-wegiz-wettelijke-verplichting-helpt-zorg-verder/ We gaan graag met je in gesprek over dit onderwerp op LinkedIn.
35:36
January 12, 2022
Aflevering 8 – Quintus Bosman | Mijn data, jouw data of onze data?
Aflevering 8 – Quintus Bosman | Mijn data, jouw data of onze data?
Aflevering 8 van NicTALK gaat over data. In gesprek met Sabine Uitslag legt Quintus Bosman uit waarom hij vindt dat medische data van ons allemaal is. De kennis en ervaring die zorgverleners opdoen tijdens elk zorgproces dragen bij aan de groei en ontwikkeling van zorgkennis in het algemeen. Daar heeft de zorg, en dus ook de zorggebruiker, baat bij. Lees de blog op https://www.nictiz.nl/blog/podcast-nictalk-data-niet-van-jezelf/ We gaan graag met je in gesprek over dit onderwerp op LinkedIn.
29:08
December 22, 2021
Aflevering 7 – Maayke Klinkenberg | Internationale inspiratie: wat kunnen we leren van andere landen?
Aflevering 7 – Maayke Klinkenberg | Internationale inspiratie: wat kunnen we leren van andere landen?
In deze 7e aflevering van de serie NicTALK spreekt Sabine Uitslag met Maayke Klinkenberg, adviseur internationaal bij Nictiz. Elk land heeft vergelijkbare uitdagingen op het gebied van digitale informatie-uitwisseling in de zorg. Door te kijken naar andere landen kunnen we leren hoe we in Nederland vergelijkbare uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Welke keuzes willen wij maken? En andere landen kunnen ook weer leren van ons. Zo hoeven we niet allemaal zelf het wiel uit te vinden. Lees de blog op https://www.nictiz.nl/blog/podcast-nictalk-internationale-inspiratie/ We gaan graag met je in gesprek over dit onderwerp op LinkedIn.
24:04
December 08, 2021
Aflevering 6 – Quintus Bosman | Vertrouwen maakt de zorg beter
Aflevering 6 – Quintus Bosman | Vertrouwen maakt de zorg beter
In aflevering 6 gaat Sabine Uitslag opnieuw in gesprek met Quintus Bosman, strategisch adviseur bij Nictiz. Ze spreken over hoe meer vertrouwen de zorg kan verbeteren. Dit heeft namelijk invloed op hoe omgegaan wordt met jouw medische gegevens, het geven van toestemming om gegevens te delen en uiteindelijk ook op de regie die jij als zorgvrager zelf kan krijgen hierover. Want wie hebben er op dit moment allemaal medische gegevens van jou? En waarom is dit niet centraal inzichtelijk? Meer hierover hoor je in aflevering 6 van NicTALK: Vertrouwen maakt de zorg beter. Lees de blog op https://www.nictiz.nl/blog/podcast-nictalk-vertrouwen-maakt-zorg-beter/ We gaan graag met je in gesprek over dit onderwerp op LinkedIn.
30:46
November 24, 2021
Aflevering 5 – Brent Opmeer | Hergebruik zorginformatie moet efficiënter
Aflevering 5 – Brent Opmeer | Hergebruik zorginformatie moet efficiënter
In deze aflevering gaat Sabine Uitslag in gesprek met Brent Opmeer (Nictiz) en Patrick Lubbers (IKNL) over efficiënter hergebruik van zorginformatie. Hergebruik van zorggegevens vindt al op grote schaal plaats. Het kan alleen een flink stuk efficiënter. Met behulp van standaardisatie en door meer uniformiteit kan hergebruik op veel grotere schaal plaatsvinden en daar kan de zorg de vruchten van plukken. Denk aan alleen al aan wetenschappelijk onderzoek dat door hergebruik over veel meer data kan beschikken. Maar er zijn nog veel meer fronten waar hergebruik voor een positieve stimulans zorgt. Uiteraard zitten er wel nog wat haken en ogen aan voordat hergebruik breder kan worden ingezet, maar die hoeven niet onoverkomelijk te zijn. Lees de blog op https://www.nictiz.nl/blog/podcast-nictalk-hergebruik-zorginformatie-efficienter/ We gaan graag met je in gesprek over dit onderwerp op LinkedIn.
31:30
November 10, 2021
Aflevering 4 – Pim Volkert | Hoe zorginformatie waardevolle data wordt
Aflevering 4 – Pim Volkert | Hoe zorginformatie waardevolle data wordt
In zorgsytemen worden gegevens nog te vaak als vrije tekst vastgelegd. En dat is zonde, vindt Pim Volkert. In de vierde aflevering van NicTALK legt hij in gesprek met Sabine Uitslag uit dat gestructureerd vastleggen veel voordelen biedt. Door direct aan de bron gegevens gestandaardiseerd vast te leggen, kun je zorggegevens bijvoorbeeld hergebruiken. Met eenmalig vastleggen kun je dan onder andere de kwaliteit van zorg verbeteren én wetenschappelijk onderzoek doen. Gestructureerd vastleggen en hergebruik kunnen we samen naar een hoger plan te tillen, aldus Pim. Wanneer zorgprofessionals direct na het vastleggen een voordeel daarvan zien, motiveer je hen om op een meer gestructureerde manier van vastleggen. Mits zij daar natuurlijk de juiste tools voor hebben. Lees de blog op https://www.nictiz.nl/blog/podcast-nictalk-zorginformatie-waardevolle-data We gaan graag met je in gesprek over dit onderwerp op LinkedIn.
21:43
October 27, 2021
Aflevering 3 – Gerda Meijboom | Toegankelijkere zorginformatie met behulp van API’s
Aflevering 3 – Gerda Meijboom | Toegankelijkere zorginformatie met behulp van API’s
Technische bouwstenen waarmee je informatie aanbiedt, zodat ook anderen deze informatie kunnen gebruiken. Oftewel: API’s. In aflevering 3 van NicTALK bespreekt Sabine Uitslag met Gerda Meijboom de mogelijkheden hiervan voor de zorg. Platforms als Booking en Trivago maken bijvoorbeeld volop gebruik van API’s. In de zorg zijn ze zeker niet nieuw, maar de toepassing ervan is nog vatbaar voor verbetering. Gerda legt onder meer uit waarom meer samenwerking tussen leveranciers en zorgaanbieders  en afspraken over technische bouwstenen, de zorg verder zullen brengen. Lees de blog op https://www.nictiz.nl/blog/podcast-nictalk-schouders-onder-apis We gaan graag met je in gesprek over dit onderwerp op LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6854321615082205184
24:49
October 13, 2021
Aflevering 2 – Quintus Bosman | Er is behoefte aan een Bureau des Zorgnets
Aflevering 2 – Quintus Bosman | Er is behoefte aan een Bureau des Zorgnets
Een goede infrastructuur van het zorgnet is niet alleen maar een overheidstaak. Ook de verschillende partijen in het zorgveld moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Daarbij is samenwerking belangrijk. In de tweede aflevering van NicTALK bespreekt Sabine met Quintus Bosman wat er nodig is voor een goed functionerende zorginfrastructuur. Quintus, strategisch adviseur bij Nictiz en huisarts in ruste, stelt dat het vooral belangrijk is dat overheid, zorgpartijen en patiënten/burgers daarvoor samenwerken. Om dit te bewerkstelligen, is er een Rijkswaterstaat nodig, maar dan voor het zorgnet. Lees de blog op https://www.nictiz.nl/blog/podcast-nictalk-behoefte-aan-bureau-zorgnets   We gaan graag met je in gesprek over dit onderwerp op LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6849238844374708225/
28:45
September 29, 2021
Aflevering 1 - Conchita Kleijweg | Waarom Mars zo dichtbij is en de eigen regio zo ver weg
Aflevering 1 - Conchita Kleijweg | Waarom Mars zo dichtbij is en de eigen regio zo ver weg
Het realiseren van gegevensuitwisseling in de zorg zou als een Mars-missie moeten zijn:  één team, één doel, met financiering gericht op het realiseren van dat ene doel. Deze keer gaat Sabine Uitslag in gesprek met Conchita Kleijweg, manager advies & innovatie bij Nictiz. In haar blog Waarom Mars zo dichtbij is en de eigen regio zo ver weg stelt Conchita dat het realiseren van gegevensuitwisseling in de zorg net als een Mars-missie zou moeten plaatsvinden: één team, één doel, met financiering gericht op het realiseren van dat ene doel. In de podcast gaan Sabine en Conchita verder in op deze stelling. Lees de blog op https://www.nictiz.nl/blog/podcast-nictalk-waarom-mars-zo-dichtbij. We gaan graag met je in gesprek over dit onderwerp op LinkedIn.
30:29
September 15, 2021