Skip to main content
Nieuw Voer

Nieuw Voer

By Nieuw Voer
Nieuw Voer is een talkshow en podcast over ons landbouwsysteem en zijn transities. Alexander Prinsen gaat opzoek naar de uitdagingen van en oplossingen voor ons landbouwsysteem, de bodem, de boer, de voedselproductie, ons bord tot en met de biologische materialen die we terugvinden in producten. Het wie, wat, waarom en vooral ook het hoe is waar Nieuw Voer naar opzoek is. Alexander voert eerlijke, openhartige gesprekken met ervarings- en inhouds deskundige en daagt hen om ook buiten zijn of haar eigen kaders te treden. Samen met ondernemers, wetenschappers en alles wat daartussen inzit.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

NV# 17 - Maarten Casteleijn
Maarten Casteleijn geeft een kijkje achter de schermen van de glastuinbouw. Ook daar is een transitie gaande. Van het kweken van kasplantjes tot het telen van een weerbaar gewas. Dat vraagt om een nodige omslag in denken, waarbij plantgezondheid en een gebalanceerd (eco)systeem steeds centraler komen te staan. En gebruik van chemie wordt afgebouwd. Pioniers in de glastuinbouw omarmen voorzichtig de systeemgedachte die Maarten ook uitdraagt. Nu nog een ‘handboek’ voor het nieuwe telen in de kas als katalysator voor deze innovatieslag. Biodiversiteit is het sleutelwoord. Zo dicht mogelijk bij de natuur. Zo min mogelijk menselijke interventie. En samenwerken van alle deelspecialismen binnen de sector. Dan is een transitie mogelijk naar een situatie waar iedereen baat bij heeft.  Meer weten over Maarten Casteleijn en het bedrijf waar hij werkt? Deze aflevering is ook te bekijken op YouTube. Vond je het een leuk inspirerend gesprek? Met een bijdrage help je Nieuw Voer vooruit. Klik hier om een donatie te doen. Alvast veel dank voor je steun. Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen en is bedoeld om een plek te creëren waar de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief geplaatst worden. We bewegen ons horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.
01:09:25
May 6, 2021
NV#15 - Pius Floris
Pius Floris deelt het geheim voor de gezondheid van plant én mens. Een gezonde bodembiologie. Een gezonde bodem zorgt ervoor dat de boer weerbare planten op zijn akker heeft met zoveel mogelijk nutriënten voor ons. Zonder enige vorm van chemische bestrijdingsmiddelen. En met veel betere verdienmodellen voor de gehele keten. Nu is de bodem ongezond. De boer krijgt de schuld en de kunstmestindustrie geeft niet thuis. Ook al zijn onze magen gevuld, eigenlijk zijn we allemaal chronisch ondervoed. Met alle lange termijn gevolgen van dien.   Zou de publieke dialoog over de landbouwtransitie daar eigenlijk niet over moeten gaan?    Meer weten over Pius Floris en zijn bedrijf Plant Health Cure? Kijk op https://www.phc.eu Deze aflevering is ook te bekijken op Youtube. Vond je het een leuk inspirerend gesprek? Met een bijdrage help je Nieuw Voer vooruit. Klik hier om een donatie te doen. Alvast veel dank voor je steun. Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen en is bedoeld om een plek te creëren waar de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief geplaatst worden. We bewegen ons horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.
01:22:28
March 3, 2021
NV#14 - Cornelis Mosselman
Bio boer Cornelis Mosselman gooide drie jaar geleden het roer om. Met regeneratieve landbouw en strokenteelt heeft hij stapsgewijs zijn akkers hersteld. Hij laat de natuur voor zich werken, zonder gebruik van chemie. Hij zoekt innovatieve oplossingen die goed voelen én goed werken. En laat daarmee zien hoe het landbouwsysteem beter kan.  Meer weten over Cornelis Mosselman zijn bedrijf Bi-Jovira? https://vooruitboeren.com Deze aflevering is ook te bekijken op YouTube. Vond je het een leuk inspirerend gesprek? Met een bijdrage help je Nieuw Voer vooruit. Klik hier om een donatie te doen. Alvast veel dank voor je steun. Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen om een plek te creëren waar de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief geplaatst worden. We bewegen ons horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.
01:09:33
February 7, 2021
NV#13 - Sander Hazewinkel
Sander Hazewinkel vond een manier om algen te kweken, die efficiënt en ook nog eens duurzaam is. En dat is nou precies waar hij het voor doet. Naast eigen kweek helpt hij met zijn innovatieve buizensysteem wereldwijd bedrijven om algen op de kaart te krijgen en het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. Algen zijn een mogelijke oplossing voor dit probleem, omdat ze een belangrijke alternatieve eiwittenbron zijn. Maar hoe zorgen we dat de alg daadwerkelijk op het bord van de consument terecht komt? Meer weten over Sander Hazewinkel zijn bedrijf LGem? https://lgem.nl Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl Deze aflevering is ook te bekijken op Youtube Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de landbouwtransitie.
01:07:31
December 8, 2020
NV#12 - Remco Mensinck
Het verschil tussen een meelworm en een regenworm? Net zo groot als het verschil tussen een koe en een vogel, vertelt Remco Mensinck. Want verrassend genoeg is een meelworm helemaal geen worm. Gegrepen door biologie en klimaatverandering besloot Remco meelwormen te gaan kweken. De larven van de Tenebrio molitor kever om precies te zijn. Een klein insect met grote potentie. Maar de kweek ervan en opschaling gaan gepaard met de nodige uitdagingen. Meer weten over Remco Mensinck zijn bedrijf BioDuPro? https://www.thedutchnightcrawlers.nl/nl/biodupro Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl   Deze aflevering is ook te bekijken op Youtube. Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.
01:02:04
November 3, 2020
NV#11 - Michaël Wilde
Bionext directeur Michaël Wilde ziet de recent gepresenteerde Farm to Fork Strategy als een cadeautje. Onderdeel van Farm to Fork is het vergroten van het biologisch landbouwareaal naar 25 procent in 2030. Michaël ziet dat als een belangrijke stap in de richting van een nieuw landbouwsysteem. Want werken met de natuur met minder bestrijdingsmiddelen en kunstmest zorgt voor innovatie en nieuwe verdienmodellen binnen het boerenbedrijf en de landbouwsector. Onderaan de streep zorgt het voor meer inkomsten voor de boer en een gezondere bodem. En dat is essentieel. Want zonder bodem is het beoefenen van landbouw onmogelijk. 
01:22:08
October 7, 2020
NV#10 - Daan Luining
Daan Luining van Meatable past de principes van tissue engineering vanuit een medische context toe op het maken van kweekvlees. Een alternatieve eiwitbron gebaseerd op dierlijke stamcellen gevoed met plantaardig materiaal en zouten. De komende 5 jaar gaat zijn kweekvlees uitgroeien van prototype tot nieuw eiwitalternatief in de schappen van de supermarkt. Wordt kweekvlees het diervriendelijke alternatief voor industrieel geteeld vlees?   Meer weten over Daan Luining zijn bedrijf Meatable? https://www.meatable.com Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl    Deze aflevering is ook te bekijken op youtube. Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.
01:16:40
July 9, 2020
NV#9 - Wim de Laat
Biochemicus en boerenzoon Wim de Laat gebruikt schimmels en koolhydraten om in zijn laboratorium hoogwaardige eiwitten te maken. Zijn doel is om daarmee op industriële schaal een scala aan nieuwe toepassingen voor zowel menselijke als dierlijke voeding te creëren. Zijn grote droom gaat nog een stapje verder. Wim wil plantaardige en dierlijke eiwitten maken door schimmels te voeden met koolhydraatrijke plantaardige afvalstromen. Bijvoorbeeld uit de aardappelteelt. De potentie: efficiëntere eiwitproductie en betere verdienmodellen voor de boer.    Meer weten over Wim zijn bedrijf Protein Brewery? https://www.theproteinbrewery.nl   Lees over Wim zijn onderzoekswerk op https://www.bioscienz.nl Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl    Deze aflevering is ook te bekijken op youtube. Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food-ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.
01:06:36
April 6, 2020
NV#8 - Damaris Matthijsen
Damaris Matthijsen ziet een nieuwe economie voor zich zonder particulier grondeigendom en zonder handel in grond. Grond zou een gemeengoed moeten zijn dat op basis van reële behoeften wordt toegewezen aan capabele ondernemers. Vanuit die gedachte wordt het traditionele eigendom van grond afgeschaft. Damaris vertelt dat het geen bezitspel is dat we moeten spelen, maar een relatiespel. Want ook al is grond geen enkelvoudig particulier bezit meer in haar visie, het gebruik ervan moet nog wel goed geregeld worden. Damaris presenteert ons een nieuwe kijk op grondeigendom die iets aanraakt waar we allemaal mee te maken hebben. En de voedseltransitie in het bijzonder.    Meer weten over Damaris en haar bedrijf Economy Transformers? https://economytransformers.nl Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl   Deze aflevering is ook te bekijken op youtube.   Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food-ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.
01:02:43
March 5, 2020
NV#7 - Simone Koekkoek
Simone Koekkoek maakt kringlooplandbouw efficiënter met robottechnologie. Een database gevuld met informatie van mens en robot is haar belangrijkste gereedschap. Nieuwetijds boerenverstand kun je het wel noemen. Met een achtergrond in bouwkunde en ICT bestieren Simone en haar man Arend hun innovatiecentrum voor duurzame landbouw op alles behalve traditionele wijze. Met resultaat!   Meer weten over het innovatiecentrum van Simone en Arend? http://www.campusalmkerk.nl Meer weten over grondbeheer met robottechnologie? https://pixelfarming.eu Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl   Deze aflevering is ook te bekijken als video op youtube.    Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food-ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.
01:00:17
March 5, 2020
NV#6 - Henk Kieft
Heb je wel eens een plant muziek horen maken? Met een simpel apparaatje uit de muziekwereld laat ontdekker Henk Kieft live zien dat het kan. Hij bewijst daarmee dat er meer is dan het chemische en biologische paradigma waarin we zijn opgevoed. De kwantum theorie is het ontbrekende puzzelstukje. Dat zorgt voor een heel andere kijk op natuur en landbouw én nieuwe oplossingen.  Dat er meer is dan de gangbare wetenschap wordt bevestigd door de boeren die met Henk samenwerken. Hij dicht het gat tussen praktijk en wetenschap. En geeft woorden aan dat wat zij al lang weten en in de praktijk succesvol toepassen.    Meer weten over Henk Kieft en zijn bedrijf? https://gaiacampus.com Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl    Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food-ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.
01:11:52
March 5, 2020
NV#5 - Geert van der Veer
Geert van der Veer kwam via een sterkte-zwakteanalyse van zijn persoonlijke en zakelijke leven tot zijn concept Herenboeren. Een coöperatieve boerderij in eigendom van 200 huishoudens met een boer in loondienst. Heel bijzonder want centraal staan leiderschap vanuit de burger, de kringloopgedachte en een eerlijk verdienmodel voor de boer. Om de komende jaren de voedseltransitie verder aan te jagen, wil Geert het Herenboeren concept verder uitrollen, experimenteren met spin-off concepten en belangen bundelen. Er is genoeg marktpotentieel en bestaansrecht voor iedereen, meent hij. Wat er nog nodig is, is meer kader; passende regels en stimuleringsprogramma's.   Meer weten over Geert zijn concept Herenboeren? https://www.herenboeren.nl/over-ons/ Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl    Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food-ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.
01:12:16
March 5, 2020
NV#4 - Jasper ten Berge
Jasper ten Berge brengt agrarisch ondernemers terug naar hun boerenverstand. Want volgens hem ligt de oplossing voor het mestprobleem, het verwerken van bladresten en reststromen in heel logische basisprincipes. Denk aan de werking van de bodem, de invloed van eiwitten op de spijsvertering van een koe en het effect van zuurstof op een mestkuil. Tel daar microben (schimmels, gisten en bacteriën) en het fermentatieproces bij op en je hebt alle ingrediënten voor een betere bodem, waterkwaliteit, vruchtbare mest én een gesloten kringloop.    Meer weten over het bedrijf van Jasper ten Berge? https://www.bijdeoorsprong.nl/bokashi/ Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl    Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food-ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.
01:14:03
December 19, 2019
NV#3 - Jan Duijndam
Melkveehouder Jan Duijndam zou niet misstaan als boegbeeld van de recent gepresenteerde plannen voor kringlooplandbouw van minister Schouten. Maar nieuw is Jan zijn aanpak niet en evenmin bedacht door de minister. Jan heeft ogenschijnlijk de toekomstdroom van de minister al op voorhand waargemaakt. Met een marktgerichte houding, een toekomstgerichte filosofie en een daarop aansluitend totaalconcept voor het boerenbedrijf lijkt hij de minister de oplossing voor de landbouwproblematiek op een presenteerblaadje aan te bieden.   Meer weten over het bedrijf van Jan Duijndam? https://www.hoevebiesland.nl Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl  Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food-ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.
01:11:16
December 19, 2019
NV#2 - Joost Wouters
Zeewier bindt koolstof, is een gewas bomvol nutriënten én een waardevolle grondstof voor allerlei toepassingen. Joost Wouters en zijn zakenpartners van The Seaweed Company weten er wel raad mee. Ze hebben een gat in de zeewiermarkt gevonden met hun zeewierboerderij voor de Ierse kust. Tijdens de tweede editie van Nieuw Voer vertelde Joost over hun unieke manier van zeewier kweken. Hij onderstreepte het belang van het volwassen worden van de Europese zeewiermarkt, waarbij onder meer The Seaweed Company een aanjagende rol speelt. En deelde hoe hij met zijn bedrijf impact kan maken op de voedseltransitie ondanks, of misschien juist dankzij, het feit dat ze een startup zijn.   Belangrijkste inzichten? https://nieuwvoer.nl/joost-wouters/ Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl  Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food-ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.
47:31
December 19, 2019
NV#1 - Pepijn Schmeink
Plantaardig de norm? Pepijn Schmeink laat zien dat het kan. Met zijn plantaardige fast food restaurant Jack Bean gaat ook de alleseter met een voldaan gevoel naar buiten. En het is nog duurzaam en lokaal ook. Hoe hij dat voor elkaar krijgt? Pepijn vertelt over het toepassen van het nose to tail principe op groente. Hoe hij financieel en logistiek alles rond krijgt. En hoe hij snel kan opschalen om op korte termijn zijn volgende vestiging te openen.    Samenvatting? https://nieuwvoer.nl/pepijn-schmeink/ Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl  Nieuw Voer is een serie maandelijkse lezingen met netwerkborrel om food-ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.
48:44
December 19, 2019