Skip to main content
Nieuw Voer

Nieuw Voer

By Nieuw Voer
Nieuw Voer is een talkshow en podcast over ons landbouwsysteem en zijn transities. Alexander Prinsen gaat opzoek naar de uitdagingen van en oplossingen voor ons landbouwsysteem, de bodem, de boer, de voedselproductie, ons bord tot en met de biologische materialen die we terugvinden in producten. Het wie, wat, waarom en vooral ook het hoe is waar Nieuw Voer naar opzoek is. Alexander voert eerlijke, openhartige gesprekken met ervarings- en inhouds deskundige en daagt hen om ook buiten zijn of haar eigen kaders te treden. Samen met ondernemers, wetenschappers en alles wat daartussen inzit.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

NV#23 Arjen van Buuren

Nieuw Voer

1x
NV#26 Michiel Korthals
Inleven in de natuur is de perspectiefverandering voor de (land)bouw. Voedselfilosoof Michiel Korthals brengt alles wat de wetenschap doet in perspectief en brengt het terug naar de essentie. Deze ethische vraagstukken hebben geen hapklare antwoorden. Het laat wel goed zien hoezeer de mens boven de natuur wil staan in plaats naast de natuur te staan. En dan ook hoe verhoudt het welzijn van Bacteriën, Schimmels, Algen, Planten, Dieren en Insecten zich tot de gezondheid van de mens? Volgens Michiel zijn onze voedselvaardigheden daarom zo belangrijk om voedsel weer in het systeem perspectief te plaatsen.  ------------- Wat doet dit gesprek met je? Heb je nieuwe inzichten gekregen? Laat het mij weten met een eenmalige donatie (zonder login) of maandelijkse donaties via Petje.af/nieuwvoer. Zo help je mij de productie kosten (600 euro) te dekken en kan ik doorgaan onafhankelijk hoogwaardige verhalen van pioniers voor jou maken. Alvast veel dank voor je steun en vertrouwen. ------------- Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen waarin ik de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief plaats. Nieuw Voer beweegt horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.
01:19:59
April 25, 2022
NV#25 Jan Willem van der Schans
Is de korte keten aanpak de oplossing voor betere verdienmodellen voor de boer? Econoom met boerenachtergrond Jan Willem van der Schans weet alles van de korte keten. Hij helpt food ondernemers verduurzamen en ziet de supermarkt als spil van het regionale voedselsysteem. We bespreken of biologisch wel terecht de heilige graal is. Wat de kracht is van een lokale shared services economie. Waarom je de unieke waarde van grond niet op nul kan zetten. En dat het hoog tijd is voor een nieuw paradigma; minder maar beter en voedzamer telen. ------------- Vind je het een leuk gesprek? Met jouw eenmalige donatie of maandelijkse donaties via Petje.af/nieuwvoer help je mij met meer Nieuw Voer. Zo kan ik doorgaan onafhankelijk hoogwaardige verhalen van pioniers te maken voor jou. Alvast veel dank voor je steun en vertrouwen. ------------- Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen waarin ik de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief plaats. Nieuw Voer beweegt horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.
01:42:56
March 10, 2022
NV#24 Coen Bakker
Voedselverspilling heeft schadelijke bijeffecten en draagt zelfs bij aan het klimaatprobleem. Kostbare nutriënten verloren laten gaan is ook nog eens heel onlogisch en inefficiënt. Hoe zonde is het als voedselafval dat boordevol nutriënten zit, verbrand wordt? Of op een vuilnisbelt terecht komt waar het ongecontroleerd wegrot met als resultaat het vrijkomen van ‘ongewenst’ methaan? ------------- Vind je het een leuk gesprek? Met jouw eenmalige donatie of maandelijkse donaties via Petje.af/nieuwvoer help je mij met meer Nieuw Voer. Zo kan ik doorgaan onafhankelijk hoogwaardige verhalen van pioniers te maken voor jou. Alvast veel dank voor je steun en vertrouwen. ------------- The Waste Transformers hebben een biovergister ontwikkeld om voedselverspilling ‘end of pipe’ op te lossen op plekken waar het op een hoop terecht komt. Door met de vergister van biomassa methaan te produceren voor de inwendige warmtekrachtmotor, kunnen ze warmte/koude en elektronen genereren, vangen ze de CO2 na verbranding af voor nieuwe toepassingen en is het restproduct van de vergisting, het digestaat, toegepasbaar als bemester. Met de vergister is het ultra-lokaal verwaarden van keukenafval van restaurants, hotels en woonwijken realiteit geworden en gebeurt dat op een manier die zorgt voor een innovatief sociaal verdienmodel met minder klimaatschade. Inmiddels maken partijen in binnen- en buitenland gebruik van de biovergister om op eigen locatie hun afval om te zetten in grondstoffen, elektriciteit en warmte/koude. ------------- Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen waarin ik de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief plaats. Nieuw Voer beweegt horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.
01:15:18
January 31, 2022
NV#23 Arjen van Buuren
Met agro-(eco)logisch ondernemer Arjen van Buuren kijken we terug naar zijn ervaringen als rentmeesterschap op het landgoed Velhorst en Zenderense es bij Borne. Sinds hij en zijn vrouw Winny de landgronden pachten hebben ze een transformatie van het land in gang gezet. De biodiversiteit komt weer langzaam terug en met hun unieke plant rassen zitten in inmiddels in verschillende lokale en nationaal producten. Wat is hun formule en hoe zijn ze instaat de korte keten optimaal te benutten? En vooral ook wat zijn de lessen en inzichten als je de natuur zijn werk laat doen. Veel luister plezier en doe een duitje in het zakje voor meer gesprekken!  ------------- Wil je meer Nieuw Voer? Met jouw eenmalige donatie of maandelijkse donaties via Petje.af/nieuwvoer help je mij met meer Nieuw Voer. Zo kan ik doorgaan onafhankelijk hoogwaardige verhalen van pioniers te maken voor jou. Alvast veel dank voor je steun en vertrouwen. ------------- Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen waarin ik de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief plaats. Nieuw Voer beweegt horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.
01:10:11
December 14, 2021
NV#22 Marian Peters
Marian Peters is een van de aanjagers van de Nederlandse insectensector. Ze geeft ons een overzicht van wat er in Nederland en daarbuiten speelt, welke insectensoorten populair zijn en vooral ook wat nodig is om de insectenboeren te helpen opschalen. En wat blijkt, de opruimfunctie van insecten biedt volop kansen voor de landbouwsector om biomassa kringlopen natuurlijk te sluiten. ------------- Wil je meer Nieuw Voer? Met jouw eenmalige donatie of maandelijkse donaties via Petje.af/nieuwvoer help je mij met meer Nieuw Voer. Zo kan ik doorgaan onafhankelijk hoogwaardige verhalen van pioniers te maken voor jou. Alvast veel dank voor je steun en vertrouwen. ------------- Onbemind maakt onbekend. Dat lijkt ook voor insecten te gelden. We weten inmiddels wat hun toegevoegde waarde is en de rol die ze vervullen in het ecosysteem. De insectenteelt is nu nog een kleine sector met grote kansen. Niet alleen voor humane consumptie, ook voor de landbouw en biobased economie. Insecten zijn tot nog toe een onderbelichte speler in de landbouwtransitie. En dat is zonde, want zij hebben een grote rol te vervullen in de verwerking van natuurlijke meststoffen naar eiwitvol voedsel. Daarnaast kunnen ze ingezet worden als bodembemesters. Want ook de mest van insecten en hun exoskaletten zijn nuttige meststoffen voor bodems. Daarmee zijn zij de ontbrekende schakel in het sluiten van de kringlopen van de landbouw. New Generation Nutrition-  https://ngn.co.nl/ Verenigde Nederlandse Insectenkwekers - https://venik.nl/ ------------- Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen waarin ik de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief plaats. Nieuw Voer beweegt horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.
01:25:19
November 29, 2021
NV#21 Ronald van Marlen
De landbouwtransitie vraagt dat zowel de gangbare als de agro-ecologische landbouw elkaar een handreiking doen. Hoe kunnen we de boeren helpen om van het lineaire operationele landbouwmodel af te komen en te bewegen naar een circulair strategisch landbouwmodel? Het laatste model vraagt dat de boer een dirigent wordt van zijn natuurlijke systeem. Dat dit niet eenvoudig is, weet eco-expert Ronald van Marlen al te goed. Hij helpt wereldwijd boeren om te schakelen naar de agro-ecologische variant en kent als geen ander de impact hiervan. Het gaat over het delen van elkaars transitiepijnen en erkennen dat het ook anders kan. Dat vraagt om samenwerken en samen leren om een andere waardeketen op te tuigen. Eentje die meer ruimte biedt voor de sociaal-maatschappelijke component van de landbouwtransitie en denken vanuit de rentmeesterschap gedachte. Want wat de markt vraagt is nutriëntvolle voeding en daarvoor zijn gezonde bodems de basis.  ------------- Zonder donaties kan ik je geen Nieuw Voer voorschotelen. Doe een donatie of een maandelijkse bijdrage via Petje.af/nieuwvoer of doneer wat dit gesprek je waard via deze link. Met jouw bijdrage help je Nieuw Voer vooruit! Alvast veel dank voor je steun en vertrouwen. ------------- Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen en is bedoeld om een plek te creëren waar de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief geplaatst worden. We bewegen ons horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.
01:23:30
November 09, 2021
NV#20 Geert van der Veer (2de Ronde)
Een gedegen toekomstvisie op de landbouw? Daar ontbreekt het Nederland tegenwoordig aan. Eigenlijk als sinds het tijdelijke niet-voeden-maar-vullen beleid om het naoorlogse honger tij te keren. Het gevolg? De huidige polarisatie van en in de landbouw. Dat komt doordat Nederland zich vast lijkt te houden aan het oude mantra (vullen en efficiëntie). Dat terwijl er een transitie gaande is richting productie van voedsel met een hoger nutriëntengehalte (voeden en effectief) en meer biobased toepassingen uit de landbouw. Het is tijd voor een hoopvol plan dat richting geeft aan ons hedendaagse landbouwsysteem. Geert van der Veer vertelt hoe hij vanuit de Boerenraad de nodige beweging faciliteert om de belangen van de sector zo te organiseren dat het past bij huidige tijd en transitie.  Links: Boerenraad ------------- Vond je het een leuk inspirerend gesprek? Ondersteun ons met of een maandelijkse bijdrage via Petje.af/nieuwvoer of doneer wat dit gesprek je waard via deze link. Met jouw bijdrage help je Nieuw Voer vooruit! Alvast veel dank voor je steun en vertrouwen. ------------- Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen en is bedoeld om een plek te creëren waar de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief geplaatst worden. We bewegen ons horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.
01:15:46
October 14, 2021
NV#19 Maarten van Schijndel
Water. Het is zo vanzelfsprekend. Maar de realiteit is: zonder water is er geen leven mogelijk. Wat we vaak niet kennen, is het verhaal van het watermolecuul. En wat de verrassende maar onverklaarbare eigenschappen zijn van water. Een onontdekte waterwereld die volop kansen biedt. Maarten van Schijndel is er ingedoken en vertelt over wetenschappers zoals Victor Schauberger en Luc Montaigner. Hun theorieën over vitaal water inspireren hem bij uitdagingen rond klimaatverandering, water en bodemgezondheid. Wat blijkt? Ondanks gebrek aan wetenschappelijk bewijs wordt vitaal water breed toegepast. Bijvoorbeeld in de waterzuivering en regeneratieve landbouw. De volgende stap? Fundamenteel onderzoek,  grootschalige experimenten en een open blik.  ------------- Vond je het een leuk inspirerend gesprek? Met een bijdrage help je Nieuw Voer vooruit. Klik hier om een donatie te doen. Alvast veel dank voor je steun.   ------------- Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen en is bedoeld om een plek te creëren waar de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief geplaatst worden. We bewegen ons horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.
01:14:15
June 27, 2021
NV# 18 Thomas Uljee en Bert Mulder
De smaak van Tomasu sojasaus. Daar kun je niet omheen. Maar Tomasu is meer dan dat. De oprichters zijn geen activisten, wel staan ze vooraan in de landbouwtransitie. Niet met strijdleuzen, maar door actief het goede voorbeeld te geven. Met de beste kwaliteit ingrediënten produceren ze een lokaal product met wereldwijde potentie. Ze gaan terug naar de logische basis; naar jezelf, naar je omgeving, naar de maatschappij. En naar de bodem. Daarmee laten ze zien dat radicale autonomie kan leiden tot winstgevende biologische kringlooplandbouw. Kijk voor meer info over Thomas Uljee, Bert Mulder en Tomasu sojasaus op hun website. Deze aflevering is ook te bekijken op YouTube.  Vond je het een leuk inspirerend gesprek? Met een bijdrage help je Nieuw Voer vooruit. Klik hier om een donatie te doen. Alvast veel dank voor je steun.   Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen en is bedoeld om een plek te creëren waar de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief geplaatst worden. We bewegen ons horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.
01:24:57
June 14, 2021
NV# 17 - Maarten Casteleijn
Maarten Casteleijn geeft een kijkje achter de schermen van de glastuinbouw. Ook daar is een transitie gaande. Van het kweken van kasplantjes tot het telen van een weerbaar gewas. Dat vraagt om een nodige omslag in denken, waarbij plantgezondheid en een gebalanceerd (eco)systeem steeds centraler komen te staan. En gebruik van chemie wordt afgebouwd. Pioniers in de glastuinbouw omarmen voorzichtig de systeemgedachte die Maarten ook uitdraagt. Nu nog een ‘handboek’ voor het nieuwe telen in de kas als katalysator voor deze innovatieslag. Biodiversiteit is het sleutelwoord. Zo dicht mogelijk bij de natuur. Zo min mogelijk menselijke interventie. En samenwerken van alle deelspecialismen binnen de sector. Dan is een transitie mogelijk naar een situatie waar iedereen baat bij heeft.  Meer weten over Maarten Casteleijn en het bedrijf waar hij werkt? Deze aflevering is ook te bekijken op YouTube. Vond je het een leuk inspirerend gesprek? Met een bijdrage help je Nieuw Voer vooruit. Klik hier om een donatie te doen. Alvast veel dank voor je steun. Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen en is bedoeld om een plek te creëren waar de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief geplaatst worden. We bewegen ons horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.
01:09:25
May 06, 2021
NV#15 - Pius Floris
Pius Floris deelt het geheim voor de gezondheid van plant én mens. Een gezonde bodembiologie. Een gezonde bodem zorgt ervoor dat de boer weerbare planten op zijn akker heeft met zoveel mogelijk nutriënten voor ons. Zonder enige vorm van chemische bestrijdingsmiddelen. En met veel betere verdienmodellen voor de gehele keten. Nu is de bodem ongezond. De boer krijgt de schuld en de kunstmestindustrie geeft niet thuis. Ook al zijn onze magen gevuld, eigenlijk zijn we allemaal chronisch ondervoed. Met alle lange termijn gevolgen van dien.   Zou de publieke dialoog over de landbouwtransitie daar eigenlijk niet over moeten gaan?    Meer weten over Pius Floris en zijn bedrijf Plant Health Cure? Kijk op https://www.phc.eu Deze aflevering is ook te bekijken op Youtube. Vond je het een leuk inspirerend gesprek? Met een bijdrage help je Nieuw Voer vooruit. Klik hier om een donatie te doen. Alvast veel dank voor je steun. Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen en is bedoeld om een plek te creëren waar de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief geplaatst worden. We bewegen ons horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.
01:22:28
March 03, 2021
NV#14 - Cornelis Mosselman
Bio boer Cornelis Mosselman gooide drie jaar geleden het roer om. Met regeneratieve landbouw en strokenteelt heeft hij stapsgewijs zijn akkers hersteld. Hij laat de natuur voor zich werken, zonder gebruik van chemie. Hij zoekt innovatieve oplossingen die goed voelen én goed werken. En laat daarmee zien hoe het landbouwsysteem beter kan.  Meer weten over Cornelis Mosselman zijn bedrijf Bi-Jovira? https://vooruitboeren.com Deze aflevering is ook te bekijken op YouTube. Vond je het een leuk inspirerend gesprek? Met een bijdrage help je Nieuw Voer vooruit. Klik hier om een donatie te doen. Alvast veel dank voor je steun. Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen om een plek te creëren waar de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief geplaatst worden. We bewegen ons horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.
01:09:33
February 07, 2021
NV#13 - Sander Hazewinkel
Sander Hazewinkel vond een manier om algen te kweken, die efficiënt en ook nog eens duurzaam is. En dat is nou precies waar hij het voor doet. Naast eigen kweek helpt hij met zijn innovatieve buizensysteem wereldwijd bedrijven om algen op de kaart te krijgen en het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. Algen zijn een mogelijke oplossing voor dit probleem, omdat ze een belangrijke alternatieve eiwittenbron zijn. Maar hoe zorgen we dat de alg daadwerkelijk op het bord van de consument terecht komt? Meer weten over Sander Hazewinkel zijn bedrijf LGem? https://lgem.nl Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl Deze aflevering is ook te bekijken op Youtube Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de landbouwtransitie.
01:07:31
December 08, 2020
NV#12 - Remco Mensinck
Het verschil tussen een meelworm en een regenworm? Net zo groot als het verschil tussen een koe en een vogel, vertelt Remco Mensinck. Want verrassend genoeg is een meelworm helemaal geen worm. Gegrepen door biologie en klimaatverandering besloot Remco meelwormen te gaan kweken. De larven van de Tenebrio molitor kever om precies te zijn. Een klein insect met grote potentie. Maar de kweek ervan en opschaling gaan gepaard met de nodige uitdagingen. Meer weten over Remco Mensinck zijn bedrijf BioDuPro? https://www.thedutchnightcrawlers.nl/nl/biodupro Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl   Deze aflevering is ook te bekijken op Youtube. Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.
01:02:04
November 03, 2020
NV#11 - Michaël Wilde
Bionext directeur Michaël Wilde ziet de recent gepresenteerde Farm to Fork Strategy als een cadeautje. Onderdeel van Farm to Fork is het vergroten van het biologisch landbouwareaal naar 25 procent in 2030. Michaël ziet dat als een belangrijke stap in de richting van een nieuw landbouwsysteem. Want werken met de natuur met minder bestrijdingsmiddelen en kunstmest zorgt voor innovatie en nieuwe verdienmodellen binnen het boerenbedrijf en de landbouwsector. Onderaan de streep zorgt het voor meer inkomsten voor de boer en een gezondere bodem. En dat is essentieel. Want zonder bodem is het beoefenen van landbouw onmogelijk. 
01:22:08
October 07, 2020
NV#10 - Daan Luining
Daan Luining van Meatable past de principes van tissue engineering vanuit een medische context toe op het maken van kweekvlees. Een alternatieve eiwitbron gebaseerd op dierlijke stamcellen gevoed met plantaardig materiaal en zouten. De komende 5 jaar gaat zijn kweekvlees uitgroeien van prototype tot nieuw eiwitalternatief in de schappen van de supermarkt. Wordt kweekvlees het diervriendelijke alternatief voor industrieel geteeld vlees?   Meer weten over Daan Luining zijn bedrijf Meatable? https://www.meatable.com Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl    Deze aflevering is ook te bekijken op youtube. Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.
01:16:40
July 09, 2020
NV#9 - Wim de Laat
Biochemicus en boerenzoon Wim de Laat gebruikt schimmels en koolhydraten om in zijn laboratorium hoogwaardige eiwitten te maken. Zijn doel is om daarmee op industriële schaal een scala aan nieuwe toepassingen voor zowel menselijke als dierlijke voeding te creëren. Zijn grote droom gaat nog een stapje verder. Wim wil plantaardige en dierlijke eiwitten maken door schimmels te voeden met koolhydraatrijke plantaardige afvalstromen. Bijvoorbeeld uit de aardappelteelt. De potentie: efficiëntere eiwitproductie en betere verdienmodellen voor de boer.    Meer weten over Wim zijn bedrijf Protein Brewery? https://www.theproteinbrewery.nl   Lees over Wim zijn onderzoekswerk op https://www.bioscienz.nl Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl    Deze aflevering is ook te bekijken op youtube. Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food-ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.
01:06:36
April 06, 2020
NV#8 - Damaris Matthijsen
Damaris Matthijsen ziet een nieuwe economie voor zich zonder particulier grondeigendom en zonder handel in grond. Grond zou een gemeengoed moeten zijn dat op basis van reële behoeften wordt toegewezen aan capabele ondernemers. Vanuit die gedachte wordt het traditionele eigendom van grond afgeschaft. Damaris vertelt dat het geen bezitspel is dat we moeten spelen, maar een relatiespel. Want ook al is grond geen enkelvoudig particulier bezit meer in haar visie, het gebruik ervan moet nog wel goed geregeld worden. Damaris presenteert ons een nieuwe kijk op grondeigendom die iets aanraakt waar we allemaal mee te maken hebben. En de voedseltransitie in het bijzonder.    Meer weten over Damaris en haar bedrijf Economy Transformers? https://economytransformers.nl Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl   Deze aflevering is ook te bekijken op youtube.   Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food-ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.
01:02:43
March 05, 2020
NV#7 - Simone Koekkoek
Simone Koekkoek maakt kringlooplandbouw efficiënter met robottechnologie. Een database gevuld met informatie van mens en robot is haar belangrijkste gereedschap. Nieuwetijds boerenverstand kun je het wel noemen. Met een achtergrond in bouwkunde en ICT bestieren Simone en haar man Arend hun innovatiecentrum voor duurzame landbouw op alles behalve traditionele wijze. Met resultaat!   Meer weten over het innovatiecentrum van Simone en Arend? http://www.campusalmkerk.nl Meer weten over grondbeheer met robottechnologie? https://pixelfarming.eu Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl   Deze aflevering is ook te bekijken als video op youtube.    Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food-ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.
01:00:17
March 05, 2020
NV#6 - Henk Kieft
Heb je wel eens een plant muziek horen maken? Met een simpel apparaatje uit de muziekwereld laat ontdekker Henk Kieft live zien dat het kan. Hij bewijst daarmee dat er meer is dan het chemische en biologische paradigma waarin we zijn opgevoed. De kwantum theorie is het ontbrekende puzzelstukje. Dat zorgt voor een heel andere kijk op natuur en landbouw én nieuwe oplossingen.  Dat er meer is dan de gangbare wetenschap wordt bevestigd door de boeren die met Henk samenwerken. Hij dicht het gat tussen praktijk en wetenschap. En geeft woorden aan dat wat zij al lang weten en in de praktijk succesvol toepassen.    Meer weten over Henk Kieft en zijn bedrijf? https://gaiacampus.com Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl    Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food-ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.
01:11:52
March 05, 2020
NV#5 - Geert van der Veer
Geert van der Veer kwam via een sterkte-zwakteanalyse van zijn persoonlijke en zakelijke leven tot zijn concept Herenboeren. Een coöperatieve boerderij in eigendom van 200 huishoudens met een boer in loondienst. Heel bijzonder want centraal staan leiderschap vanuit de burger, de kringloopgedachte en een eerlijk verdienmodel voor de boer. Om de komende jaren de voedseltransitie verder aan te jagen, wil Geert het Herenboeren concept verder uitrollen, experimenteren met spin-off concepten en belangen bundelen. Er is genoeg marktpotentieel en bestaansrecht voor iedereen, meent hij. Wat er nog nodig is, is meer kader; passende regels en stimuleringsprogramma's.   Meer weten over Geert zijn concept Herenboeren? https://www.herenboeren.nl/over-ons/ Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl    Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food-ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.
01:12:16
March 05, 2020
NV#4 - Jasper ten Berge
Jasper ten Berge brengt agrarisch ondernemers terug naar hun boerenverstand. Want volgens hem ligt de oplossing voor het mestprobleem, het verwerken van bladresten en reststromen in heel logische basisprincipes. Denk aan de werking van de bodem, de invloed van eiwitten op de spijsvertering van een koe en het effect van zuurstof op een mestkuil. Tel daar microben (schimmels, gisten en bacteriën) en het fermentatieproces bij op en je hebt alle ingrediënten voor een betere bodem, waterkwaliteit, vruchtbare mest én een gesloten kringloop.    Meer weten over het bedrijf van Jasper ten Berge? https://www.bijdeoorsprong.nl/bokashi/ Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl    Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food-ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.
01:14:03
December 19, 2019
NV#3 - Jan Duijndam
Melkveehouder Jan Duijndam zou niet misstaan als boegbeeld van de recent gepresenteerde plannen voor kringlooplandbouw van minister Schouten. Maar nieuw is Jan zijn aanpak niet en evenmin bedacht door de minister. Jan heeft ogenschijnlijk de toekomstdroom van de minister al op voorhand waargemaakt. Met een marktgerichte houding, een toekomstgerichte filosofie en een daarop aansluitend totaalconcept voor het boerenbedrijf lijkt hij de minister de oplossing voor de landbouwproblematiek op een presenteerblaadje aan te bieden.   Meer weten over het bedrijf van Jan Duijndam? https://www.hoevebiesland.nl Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl  Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food-ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.
01:11:16
December 19, 2019
NV#2 - Joost Wouters
Zeewier bindt koolstof, is een gewas bomvol nutriënten én een waardevolle grondstof voor allerlei toepassingen. Joost Wouters en zijn zakenpartners van The Seaweed Company weten er wel raad mee. Ze hebben een gat in de zeewiermarkt gevonden met hun zeewierboerderij voor de Ierse kust. Tijdens de tweede editie van Nieuw Voer vertelde Joost over hun unieke manier van zeewier kweken. Hij onderstreepte het belang van het volwassen worden van de Europese zeewiermarkt, waarbij onder meer The Seaweed Company een aanjagende rol speelt. En deelde hoe hij met zijn bedrijf impact kan maken op de voedseltransitie ondanks, of misschien juist dankzij, het feit dat ze een startup zijn.   Belangrijkste inzichten? https://nieuwvoer.nl/joost-wouters/ Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl  Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food-ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.
47:31
December 19, 2019
NV#1 - Pepijn Schmeink
Plantaardig de norm? Pepijn Schmeink laat zien dat het kan. Met zijn plantaardige fast food restaurant Jack Bean gaat ook de alleseter met een voldaan gevoel naar buiten. En het is nog duurzaam en lokaal ook. Hoe hij dat voor elkaar krijgt? Pepijn vertelt over het toepassen van het nose to tail principe op groente. Hoe hij financieel en logistiek alles rond krijgt. En hoe hij snel kan opschalen om op korte termijn zijn volgende vestiging te openen.    Samenvatting? https://nieuwvoer.nl/pepijn-schmeink/ Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl  Nieuw Voer is een serie maandelijkse lezingen met netwerkborrel om food-ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.
48:44
December 19, 2019