Skip to main content
Noorderlicht Hillegersberg-Schiebroek Preken

Noorderlicht Hillegersberg-Schiebroek Preken

By Noorderlicht Oranjekerk
Een leven met Jezus maakt je rijker. Daar zijn wij van overtuigd. Noorderlicht Rotterdam is een eigentijdse, levendige kerk. In deze podcast delen we de preek van onze vestiging in Hillegersberg-Schiebroek. Woon of ben je in de buurt? Je bent van harte welkom.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

041. Je krijgt het niet op een briefje
Heb je een probleem of zit je in een crisissituatie? Dan kan je tijdelijk wel wat hulp gebruiken van iemand die je er weer bovenop helpt. Er zijn ook dingen waar je altijd hulp bij nodig hebt. Dat lezen we ook Psalmen 86. In het tweede deel van deze psalm gaat het over de juiste weg vinden, de juiste keuzes maken en op de goede manier leven. De bidder kan daarbij wel wat hulp gebruiken.  Dat geldt ook voor ons. Ook wij kunnen wel wat hulp van boven gebruiken. Die hulp krijg je niet op een briefje. Niels de Jong preekt erover in deze belijdenisdienst van zondag 6 december 2020.
23:40
December 6, 2020
040. Verwacht het van God
Je herkent het vast wel: je hebt grote verwachtingen van iets, maar het valt toch tegen. Je denkt je droombaan of droompartner gevonden te hebben, maar het blijkt toch niet zo uit te pakken als je had gehoopt. We hebben allemaal zo onze teleurstellingen.  Psalmen 85 gaat over zo’n teleurstelling bij het volk Israël. Hun terugkeer in Jeruzalem valt zwaar tegen. En dan? Dan laat God zich horen. Hij spreek woorden van vrede. Niels de Jong preekt er over in de doopdienst van zondag 29 november. Dat doet hij aan de hand van Psalmen 85: 9-14.
21:23
November 29, 2020
039. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
Als je aandachtig naar een schilderij kijkt, zie je vaak meer. Je kijkt vanuit een ander perspectief naar dezelfde werkelijkheid. Zo is het ook met het geloof. Als God je ogen opent, ga je meer zien. Net als de profeet Elisa. Bram Robbertsen preekte er zondag 22 november 2020 over. We lezen het bijbelgedeelte uit 2 Koningen 6: 8-23.
30:04
November 22, 2020
038. Kan je echt veranderen?
Bijna iedereen heeft de neiging om in oude patronen te vervallen. We maken steeds weer dezelfde fouten. Maar kan je echt veranderen? Ja, zegt predikant René van Loon. Als je je openstelt voor de Heilige Geest en je richt op Jezus is het echt mogelijk. René preekt er zondag 15 november 2020 over aan de hand van het verhaal van Jozef en zijn broers (Genesis 44: 1 - 45: 3).
31:47
November 16, 2020
037. Maak plaats voor de echte God in je leven
Paulus en zijn mannen brengen het evangelie naar Efeze. In deze stad hangen de mensen hun leven op aan Artemis, een afgod. De boodschap van Paulus maakt mensen woest. Hoe durft hij Artemis onderuit te halen?

 Zo is het vaak ook met ons. Kom niet aan zaken die het leven waard maken. Schoonheid, macht, geld, prestaties of status zijn de afgoden van onze tijd. Maar wat als deze zaken wegvallen? Dan blijft er alleen leegte over. Jurek Woller preekte er zondag 8 november 2020 over aan de hand van Handelingen 19:23.
28:40
November 8, 2020
036. God verbindt zijn naam aan die van jou
Billy, Pax, Klippan... alle producten van het bekende Zweedse woonwarenhuis hebben zo hun eigen naam. Maar of het nu een kast, kussen of bestekset is, op elk product zie je ook de naam van de maker: IKEA.  God verbindt zijn naam ook als een soort ‘merkteken’ aan zijn kinderen. Daarmee laat Hij zien dat hij meegaat en niet los laat. Corine Zonnenberg preekt er in de doopdienst van zondag 1 november over aan de hand van Jesaja 43: 1-5. 
15:42
November 1, 2020
035. Mag God van iedereen houden?
De meeste kinderen kennen het verhaal van Jona in de walvis. Lees je het verhaal als volwassene, dan vallen je vast andere dingen op. Jona is dwars en luistert niet naar God. Ook nadat God hem redt is hij niet blij. Sterker nog: hij is woedend. Woedend omdat God het volk van Ninevé redt. Jona kan het niet verkroppen dat God ook van zijn vijand houdt. Kunnen wij leven met oneindige liefde? Arte Havenaar preekte er zondag 25 oktober over aan de hand van Jona 3:6 t/m 4:4.
20:50
October 25, 2020
034. Wat voor kracht heeft de boodschap van Jezus?
Er gebeuren soms gekke dingen. Natuurlijk ook op Netflix, maar bijna altijd zijn de meest bizarre  verhalen, verhalen die waargebeurd zijn. Hier in Handelingen 19: 11-20 stuitten we ook op zo’n bizar verhaal. Maar we kijken niet alleen naar dit gekke  voorval, maar we kijken vooral naar het grotere kader. Dat kader van Handelingen 19 kun je samenvatten met de vraag: ‘kan de boodschap van de Heer iets uitwerken in een stad als Efeze - een bolwerk van politieke,  economische en religieuze machten en krachten?’ Die vraag wordt in Handelingen 19 met een volmondig ‘ja’ beantwoord. En als dat antwoord  van Handelingen 19 klopt, dan legt dat deze vragen bij ons neer. Heeft  de boodschap van Jezus nog steeds zulke kracht? Waar zie je dat aan?  Waar ervaren wij dan die kracht van de boodschap van de Heer? Wat werkt  die kracht uit bij jou? En wat werkt het uit in een stad? Niels de Jong preet er zondag 18 oktober 2020 over. 
22:23
October 18, 2020
033. Geen half werk
Johannes de Doper (en later ook Jezus) roept mensen op tot inkeer te  komen en zich te laten dopen, om zo zuiver te leven. Maar dat is maar  het halve werk. Na de dood en opstanding van Jezus wil God je ook met de  heilige Geest dopen. Op die manier komt God persoonlijk in je leven  wonen én maakt die het mogelijk dat je goed kunt leven. Jij keert je  naar God, God keert zich naar jou toe. En zo word je helemaal heel. Jurek Woller preekt er zondag 4 oktober over aan de hand van Handelingen 18:24 tot en met 19:7.
25:11
October 4, 2020
032. Uitgepraat
#Ikdoenietmeermee. Een aantal BN’ers verzet zich tegen de aangescherpte coronamaatregelen. Gelukkig blijkt dit voor een aantal BN’ers maar van korte duur. De beleidsmakers en de BN’ers gaan met elkaar in gesprek. En zo ontstaat er toch begrip voor de maatregelen bij zangeres Famke Louise.

  Paulus en Barnabas zijn in Handelingen 15: 35 - 41 niet bereid om met elkaar te praten na een conflict. Zij zijn uitgepraat. Soms klappen relaties op iets kleins. Maar niet bij God. Hij raakt nooit uitgepraat. Hij is de grote heelmaker. Bram Robbertsen preekt er zondag 27 september 2020 over.
32:08
September 27, 2020
031. Het kost wel onderzoek ...
In het geloof valt telkens weer iets nieuws te ontdekken. En dat is ook belangrijk. Want als je niets meer bijleert of ontdekt, dan wordt je geloof als stilstaand water. Door dieper te graven, te blijven lezen, luisteren en je open te stellen, blijft je geloof fris. Dat dit niet altijd eenvoudig is, lezen we in Handelingen 17: 1-15. Niels de Jong preekte er zondag 20 september 2020 over.
27:25
September 20, 2020
030. Heb God lief boven alles
Heb God lief boven alles. Dat is het grootste en eerste gebod, zo lezen we in Mattheus 22: 37-38. Toch zijn wij vaak geneigd om het tweede gebod (“Heb de ander lief als jezelf”) boven het eerste gebod te stellen. We zijn resultaatgericht. En richten ons soms meer op het werken voor God dan op God zelf. Wordt God zo geen middel om een doel te bereiken? Jonathan Westerkamp preekte er zondag 6 september 2020 over.
21:27
September 8, 2020
029. Onverwacht
Hoe vaak in ons leven word je niet verrast door tegenslag? Klein of groot. Door frustratie of drama. En wat doe je dan? In Handelingen 12: 1-24 lezen we over Petrus en Herodus. Allebei hebben ze te maken met tegenslag. En allebei gaan ze daar op een totaal verschillende manier mee om.  Herodus verwacht iets van zichzelf. Petrus rekent op God. Het zijn twee fundamenteel verschillende manieren van hoe je met tegenslag om kunt gaan. Jurek Woller preekt er zondag 19 juli over.
30:49
July 19, 2020
028. Petrus moet op een ander spoor komen
Handelingen 11: 1-18 is een lang verhaal dat lijkt te gaan over de bekering van Cornelius en zijn mensen. Daar gaat het ook wel over, maar het gaat nog veel meer over de bekering van Petrus. Het kost Gods Geest nogal moeite om Petrus – en in zijn spoor – Joodse christenen ervan te overtuigen dat God geen onderscheid maakt. En dat werkelijk iedereen de kans krijgt om tot inkeer te komen.  Maken wij onderscheid waar God dat niet maakt? Moeten wij (persoonlijk en als kerk) veranderen, zodat het goede nieuws alsnog verder komt naar anderen? En zijn er misschien gebieden waar wij zelf ‘bekering’ nodig hebben omdat we op een heel ander spoor dan God zitten?  Over deze 3 punten preekt ds. Niels de Jong op zondag 12 juli 2020.
26:55
July 12, 2020
027. De ommekeer van Paulus
Christen worden betekent dat je anders wordt en anders bent. Maar hoe je christen wordt? Dat gaat op heel verschillende manieren. Vaak van stap tot stap, in een heel proces. Maar soms ook plotseling. Jezus gaat met iedereen zijn eigen weg.  Paulus maakte een behoorlijke ommekeer in zijn leven. Hij legde een wonderlijke weg af. Wat kunnen wij hier van leren? Ds. Niels de Jong preekt er zondag 5 juli 2020 over aan de hand van Handelingen 8:4-25. 
27:21
July 5, 2020
026. Het vuur slaat over
In Handelingen 8:4-25 lezen we over Filippus. Hij zet de stad Samaria in vuur en vlam met het goede nieuws van Jezus Christus. De mensen hangen aan zijn lippen als hij vertelt over de wonderen van Jezus. Dat komt door het vuur van de Heilige Geest. Maar wat is dit precies? Hoe kom je er aan? En wat moet je er mee? Jurek Woller preekt er zondag 28 juni 2020 over. 
24:22
June 28, 2020
025. Als je te maken krijgt met problemen, zoals discriminatie
De afgelopen weken is wel duidelijk geworden dat niet alleen in de V.S. mensen zich achtergesteld, benadeeld of gediscrimineerd voelen op basis van hun ras, huidskleur of etniciteit. Het is een probleem van alle tijden. Want ook in de Bijbel staan verhalen over  groepen mensen die als minderwaardig worden gezien. Dat lezen we bijvoorbeeld in Handelingen 6. Hoe wordt daar met het probleem omgegaan? En welke lessen kunnen we daar uit trekken? Dominee Niels de Jong preekt er zondag 21 juni 2020 over. 
26:35
June 21, 2020
024. Uit je comfortzone
De apostelen zijn zo vol van Jezus, dat ze er niet over uitgepraat raken. Iedereen moet het goede nieuws horen. Daar zijn de religieuze leiders niet blij mee. Ze zijn tevreden met hun status quo en willen niet dat de gevestigde orde wordt verstoord. Met veel machtsvertoon worden de apostelen opgepakt. Het doet ze niks. Ze ondergaan de martelingen omdat ze zo standvastig zijn. “Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.” Die tekst lezen we in Romeinen 14: 8. Geldt dat ook voor jou? Wat betekent dat op school, in je studie, op kantoor en in het debat over racisme en discriminatie? Durf jij uit je comfortzone te komen? Buurtpastor Bram Robbertsen preekt er zondag 14 juni over aan de hand van de tekst uit Handelingen 5: 25-42. Hij vertelt ook over de ervaringen van medechristenen.
28:51
June 14, 2020
023. Moed om te spreken
Als christen ga je tegen de stroom in. En dat is niet altijd eenvoudig. De eerste christenen kregen al te maken met tegenwerking. Dat lezen we in Handelingen 4.

  Petrus en Johannes voelen in de maanden na Jezus dood ook die dreiging. Ze gaan daarom in gebed. Je kan je goed voorstellen dat ze bidden of de intimidatie mag stoppen. Dat ze bidden om bescherming. Maar dat doen ze niet: ze vragen God of Hij hen de moed wil geven om te blijven spreken. Om te blijven vertellen over Jezus. 

Dit gebed om vrijmoedigheid is nu nog steeds heel belangrijk. Ds. Niels de Jong preekt er zondag 7 juni 2020 over.
26:46
June 7, 2020
022. Pinksteren 2020 - Ieder in zijn eigen taal
Aan het begin van de bijbel lezen we over de Babylonische spraakverwarring. Als straf op de menselijke hoogmoed, deed God iedereen een andere taal spreken. Daardoor verstond men elkaar niet meer. Iedereen ging een andere kant op.

 Met Pinksteren doet God het omgekeerde. Hij stort zijn Heilige Geest uit over de mensen. Hij brengt mensen samen met een boodschap die iedereen in zijn of haar eigen taal verstaat. Het verhaal van Jezus!

 Ds. Niels de Jong preekt er over op zondag 31 mei 2020 (Pinksteren). Dat doet hij aan de hand van  Handelingen 2. 
24:29
May 31, 2020
021. Stilgezet
Blijf in de stad. Dat is de opdracht die de discipelen van Jezus krijgen voor zijn hemelvaart. De apostelen worden stilgezet. Ze moeten al hun plannen over boord gooien. Net als wij in deze coronatijd. Volgens ds. René van Loon is deze wachttijd geen verloren tijd. Waarom niet? En waarom is het belangrijk om je denken aan je wortels? René preekt er vandaag over aan de hand van Lucas 24:46-53 en Handelingen 1:1-12. 
25:06
May 24, 2020
020. Aan de voeten van Jezus
In Marcus 2 brengen vier mannen hun verlamde vriend aan de voeten van Jezus. Ook vandaag is dat de plek waar wij anderen naar toe mogen brengen. En waar wij zelf ook mogen komen. Maar wat als het niet lukt? Wat kunnen we dan leren uit dit verhaal? Durf jij jezelf aan de voeten van Jezus te laten brengen? 
Corine Zonnenberg preekt er zondag 17 mei over. 
17:04
May 17, 2020
019. Over God gesproken (deel 1): De vele kanten van God … ook als moeder
In de bijbel komen heel wat beelden van God op ons af. Een van de bekendste is het beeld van God de vader. Maar ook het beeld van God als moeder komt een aantal keer voor. Op Moederdag, zondag 10 mei 2020, legt ds. Niels de Jong uit hoe dit jou kan helpen om God beter te leren kennen. 
28:07
May 10, 2020
018. Een open deur
“Het is een gesloten deur” Deze uitspraak wordt in ons dagelijkse leven nog weleens gebruikt om aan te geven dat een periode in je leven nu is afgesloten. Of andersom: Dat juist iets in de toekomst, iets waarvan je misschien droomde, toch niet doorgaat. Ook in het leven van Johannes worden veel deuren gesloten. En vaak ook tegen zijn eigen wil.  Gelukkig staat de deur in de hemel dankzij Jezus altijd open. Nathan Noorland preekt er zondag 3 mei 2020 over aan de hand van Openbaring 4: 1-11.
24:12
May 3, 2020
017. Hoe kan het kwade mensen zo goed gaan?
Ook als christen krijg je soms te maken met tegenslagen. Je wordt ziek, raakt je baan kwijt of vindt niet de partner waar je zo naar verlangt. In psalm 73 lezen we over de christen Asaf. Ook hij wordt gekweld. Waarom moet hem dat overkomen? Hij gaat op zoek naar antwoorden. En dan komt alle rust en vertrouwen terug. Sterker en dieper dan ooit tevoren.  Wat zorgt voor die ommekeer? En wat kunnen wij leren van Asaf? Ds. Niels de Jong preekt er zondag 26 april 2020 over. 
27:36
April 26, 2020
016. Thuis is het veilig
Psalm 91 is dé cliché-psalm van deze coronatijd. En dat is niet gek. Want in deze psalm lezen we dat je bij God altijd veilig bent. En waar God is, ben je thuis. Hoe ziet het huis van God eruit? En hoe kom je er? Jurek Woller preekt er zondag 19 april 2020 over.
20:53
April 19, 2020
015. Is de opstanding van Jezus rationeel te onderbouwen?
Drie dagen na zijn kruisiging stond Jezus op uit de dood. Voor velen is dat moeilijk te geloven. En dat is helemaal niet zo vreemd. Maar áls het zo is, hoe kunnen we dat dan verklaren? Niels de Jong gaat in op de vraag die mensen al meer dan  twee millennia bezighoudt.
07:49
April 12, 2020
014. Pasen schokt, maakt blij en geeft hoop
Met Pasen staan we stil bij de opstanding van Jezus. Wat zegt het Paasverhaal over God? Wat zegt de opstanding van Jezus? Niels de Jong preekt er op 1e Paasdag over aan de hand van Matteüs 28: 1-10. Hij komt tot 3 verbazingwekkende dingen.
24:48
April 12, 2020
013. Stille Week
Het is de week voor Pasen. Tijdens deze Stille Week staan we stil bij de het lijden van Jezus. Predikant Niels de Jong preekt aan de hand van Mattheüs 26: 57-58 over het proces van Jezus. Tijdens zijn verhoor is Jezus de rust zelve. Hij bekommert zich niet om de dingen van hogepriester Kajafas. Het zijn onverenigbare werelden die met elkaar botsen. Twee werelden die ook voor ons om een keuze vragen. Durf jij die keuze te maken?
26:05
April 5, 2020
012. Hoop in de storm
Pasen is het feest van hoop. Hoe groot is het contrast met de tijd waarin we nu leven? Hoe vind je hoop in deze turbulente, onzekere periode? Waar houd je je aan vast, als zoveel zekerheden wegvallen? Corine Zonnenberg preekt zondag 29 maart over de Hoop in de storm, aan de hand van Matthëus 14: 22-33.
18:27
March 30, 2020
011. Corona-tijd en de lijdenstijd van Jezus
Het coronavirus heeft impact. Je werk, je leven thuis, je sociale contacten ... alles wordt geraakt. Zondag 22 maart legt predikant Niels de Jong deze tijd van corona naast de lijdenstijd van Jezus. Wat zegt ons dat? Een bemoediging aan de hand van Matthëus 20:17-23 en Matthëus 26:36-46.
25:60
March 22, 2020
010. Een bijzondere opdracht
Jezus en Petrus moeten in Kafarnaüm tempelbelasting betalen. Jezus draagt Petrus op naar het meer moet gaan. “Pak de eerste vis die je vangt en doe zijn bek open. Daar zit een munt in. Geef die aan de mannen die de tempelbelasting ophalen. Dan heb je voor ons allebei betaald”, zegt Jezus. Een gekke opdracht. Toch komt precies uit wat Jezus zegt.  Soms laat God op een onverwachtse manier zien hoe groot hij is. Herken jij dat ook in jouw leven? En zou jij durven luisteren naar zo’n bijzondere opdracht? Corine Zonnenberg preekte erover aan de hand van Matthëus 17: 24-27 en Exodus 30: 11-16.
18:20
March 11, 2020
009. Jezus komt als een koning
Jezus komt Jeruzalem binnen als een koning. De menigte juicht en baant de weg voor hem. Hoe ontvangen wij Jezus? Accepteer jij hem als koning over jouw leven?  René Visser preekte er zondag 1 maart over aan de hand van Matthëus 21:1-11. 
17:09
March 1, 2020
008. Een groot geloof
Voor Jezus is geen nood of probleem te groot. Hoe groot is jouw geloof? Durf jij Jezus ongehoorde, grote verzoeken te doen? Je loopt grote kans op verrassende daden van God.  Niels de Jong preekt er zondag 23 februari over. Dat doet hij aan de hand van Matthëus 8: 2-13. 
26:41
February 23, 2020
007. Laat de kinderen tot Mij komen
‘Word als een kind’. Dat zegt Jezus als de discipelen hem vragen wat ze nog beter kunnen doen. Het antwoord zet hen aan het denken. Leef jij je geloof ook als een kind? René Visser preekt zondag 2 februari 2020 over dit onderwerp in de Oranjekerk. Dat doet hij aan de hand van Matthëus 18: 1-5 en 19: 13-15. 
24:09
February 3, 2020
006. Vlucht, wees stil en bid
Na de dood van zijn neef Johannes wil Jezus alleen zijn. Hij wil het vreselijke nieuws rustig verwerken. Maar dat lukt niet. Er is een menigte die iets van Jezus wil. Hij spreekt de mensen toe, maar trekt daarna toch een grens. Jezus stuurt de menigte weg en gaat een berg op om in afzondering te bidden. Hoe vaak zijn wij écht stil? Afleiding ligt altijd op de loer. Toch is het belangrijk om je af te zonderen. Om stil te zijn en te bidden. Niels de Jong preekt er zondag 26 januari 2020 over. Dat doet hij aan de hand van Matthëus 14: 13-23.
22:39
January 26, 2020
005. In gesprek met onze Vader
In deze Week van Gebed preekt Jurek Woller over gebed. Tegen wie praat je eigenlijk als je bidt? Hoe kan je bidden? En waar en wanneer doe je dit?  Jurek legt het zondag 19 januari 2020 uit aan de hand van de Bijbeltekst die waarschijnlijk het meest uitgesproken is: het Onze Vader. Je vindt deze tekst in Mattheus 6: 6-15.
24:52
January 19, 2020
004. Jezus in 1x
Jezus – nog altijd goed voor miljoenen hits per dag. Terwijl hij geen enkele politieke macht heeft gehad, geen veldslag op zijn naam heeft gezet en niets heeft achtergelaten – geen gebouw, kunstwerk of boek. Jezus is de meest besproken persoon ooit. Maar wie is hij?

 Predikant Niels de Jong doet een paar stappen terug en bekijkt Jezus van een afstand. Niels bespreekt ‘Jezus in 1x’ in zijn preek van zondag 12 januari 2020.
33:50
January 12, 2020
003. Wij gaan niet zonder U
De eerste zondag van het nieuwe jaar. Wat brengt dit nieuwe jaar ons? We weten het niet. Gelukkig weten we één ding wel: God gaat met ons mee.  Corine Zonneberg preekt zondag 5 januari 2020 over het thema 'Wij gaan niet zonder U', aan de hand van het Bijbelgedeelte Exodus 33: 1-17.
19:37
January 5, 2020
002. Het verhaal van licht (Eerste kerstdag)
Als je aan de geboorte van Jezus denkt, kom je uit bij een stal, dieren en herders. Dat is het bekende verhaal volgens het evangelie van Lucas. Johannes kijkt naar het grote geheel. Wat betekent de komst van Jezus? Jurek Woller preekt eerste kerstdag 2019 over het verhaal van licht. Dit doet hij aan de hand van Johannes 1: 1-18.
24:14
December 25, 2019
001. Als Abraham had geweten van de komst van Jezus …
Kan God genadevol zijn als hij niet oordelend is? De mensen in Sodom zijn zo zondig, dat God de stad wil verwoesten. Abraham is bang dat de onschuldigen de dupe worden van de schuldigen en probeert God van gedachten te veranderen. Wat als Abraham had geweten van de komst van Jezus? Peter Bakker preekt er zondag 22 december 2019 over aan de hand van Genesis 18: 16-33.
30:14
December 22, 2019