Noorderlicht Hillegersberg-Schiebroek Preken

Noorderlicht Hillegersberg-Schiebroek Preken

By Noorderlicht Oranjekerk
Een leven met Jezus maakt je rijker. Daar zijn wij van overtuigd. Noorderlicht Rotterdam is een eigentijdse, levendige kerk. In deze podcast delen we de weekelijkse preek van onze vestiging in Hillegersberg-Schiebroek. Woon of ben je in de buurt? Bezoek eens een dienst!
Where to listen
Apple Podcasts Logo
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
012. Hoop in de storm
Pasen is het feest van hoop. Hoe groot is het contrast met de tijd waarin we nu leven? Hoe vind je hoop in deze turbulente, onzekere periode? Waar houd je je aan vast, als zoveel zekerheden wegvallen? Corine Zonnenberg preekt zondag 29 maart over de Hoop in de storm, aan de hand van Matthëus 14: 22-33.
18:26
March 30, 2020
011. Corona-tijd en de lijdenstijd van Jezus
Het coronavirus heeft impact. Je werk, je leven thuis, je sociale contacten ... alles wordt geraakt. Zondag 22 maart legt predikant Niels de Jong deze tijd van corona naast de lijdenstijd van Jezus. Wat zegt ons dat? Een bemoediging aan de hand van Matthëus 20:17-23 en Matthëus 26:36-46.
25:59
March 22, 2020
010. Een bijzondere opdracht
Jezus en Petrus moeten in Kafarnaüm tempelbelasting betalen. Jezus draagt Petrus op naar het meer moet gaan. “Pak de eerste vis die je vangt en doe zijn bek open. Daar zit een munt in. Geef die aan de mannen die de tempelbelasting ophalen. Dan heb je voor ons allebei betaald”, zegt Jezus. Een gekke opdracht. Toch komt precies uit wat Jezus zegt.  Soms laat God op een onverwachtse manier zien hoe groot hij is. Herken jij dat ook in jouw leven? En zou jij durven luisteren naar zo’n bijzondere opdracht? Corine Zonnenberg preekte erover aan de hand van Matthëus 17: 24-27 en Exodus 30: 11-16.
18:20
March 11, 2020
009. Jezus komt als een koning
Jezus komt Jeruzalem binnen als een koning. De menigte juicht en baant de weg voor hem. Hoe ontvangen wij Jezus? Accepteer jij hem als koning over jouw leven?  René Visser preekte er zondag 1 maart over aan de hand van Matthëus 21:1-11. 
17:09
March 1, 2020
008. Een groot geloof
Voor Jezus is geen nood of probleem te groot. Hoe groot is jouw geloof? Durf jij Jezus ongehoorde, grote verzoeken te doen? Je loopt grote kans op verrassende daden van God.  Niels de Jong preekt er zondag 23 februari over. Dat doet hij aan de hand van Matthëus 8: 2-13. 
26:41
February 23, 2020
007. Laat de kinderen tot Mij komen
‘Word als een kind’. Dat zegt Jezus als de discipelen hem vragen wat ze nog beter kunnen doen. Het antwoord zet hen aan het denken. Leef jij je geloof ook als een kind? René Visser preekt zondag 2 februari 2020 over dit onderwerp in de Oranjekerk. Dat doet hij aan de hand van Matthëus 18: 1-5 en 19: 13-15. 
24:09
February 3, 2020
006. Vlucht, wees stil en bid
Na de dood van zijn neef Johannes wil Jezus alleen zijn. Hij wil het vreselijke nieuws rustig verwerken. Maar dat lukt niet. Er is een menigte die iets van Jezus wil. Hij spreekt de mensen toe, maar trekt daarna toch een grens. Jezus stuurt de menigte weg en gaat een berg op om in afzondering te bidden. Hoe vaak zijn wij écht stil? Afleiding ligt altijd op de loer. Toch is het belangrijk om je af te zonderen. Om stil te zijn en te bidden. Niels de Jong preekt er zondag 26 januari 2020 over. Dat doet hij aan de hand van Matthëus 14: 13-23.
22:38
January 26, 2020
005. In gesprek met onze Vader
In deze Week van Gebed preekt Jurek Woller over gebed. Tegen wie praat je eigenlijk als je bidt? Hoe kan je bidden? En waar en wanneer doe je dit?  Jurek legt het zondag 19 januari 2020 uit aan de hand van de Bijbeltekst die waarschijnlijk het meest uitgesproken is: het Onze Vader. Je vindt deze tekst in Mattheus 6: 6-15.
24:52
January 19, 2020
004. Jezus in 1x
Jezus – nog altijd goed voor miljoenen hits per dag. Terwijl hij geen enkele politieke macht heeft gehad, geen veldslag op zijn naam heeft gezet en niets heeft achtergelaten – geen gebouw, kunstwerk of boek. Jezus is de meest besproken persoon ooit. Maar wie is hij?

 Predikant Niels de Jong doet een paar stappen terug en bekijkt Jezus van een afstand. Niels bespreekt ‘Jezus in 1x’ in zijn preek van zondag 12 januari 2020.
33:50
January 12, 2020
003. Wij gaan niet zonder U
De eerste zondag van het nieuwe jaar. Wat brengt dit nieuwe jaar ons? We weten het niet. Gelukkig weten we één ding wel: God gaat met ons mee.  Corine Zonneberg preekt zondag 5 januari 2020 over het thema 'Wij gaan niet zonder U', aan de hand van het Bijbelgedeelte Exodus 33: 1-17.
19:37
January 5, 2020
002. Het verhaal van licht (Eerste kerstdag)
Als je aan de geboorte van Jezus denkt, kom je uit bij een stal, dieren en herders. Dat is het bekende verhaal volgens het evangelie van Lucas. Johannes kijkt naar het grote geheel. Wat betekent de komst van Jezus? Jurek Woller preekt eerste kerstdag 2019 over het verhaal van licht. Dit doet hij aan de hand van Johannes 1: 1-18.
24:14
December 25, 2019
001. Als Abraham had geweten van de komst van Jezus …
Kan God genadevol zijn als hij niet oordelend is? De mensen in Sodom zijn zo zondig, dat God de stad wil verwoesten. Abraham is bang dat de onschuldigen de dupe worden van de schuldigen en probeert God van gedachten te veranderen. Wat als Abraham had geweten van de komst van Jezus? Peter Bakker preekt er zondag 22 december 2019 over aan de hand van Genesis 18: 16-33.
30:13
December 22, 2019