Skip to main content
NOKU-podden

NOKU-podden

By Norsk kulturforum
Våren 2021 tar Norsk kulturforums podcast NOKU-podden for seg kultursektoren og bærekraftsmålene.

Kan kultur være viktig for å nå FNs bærekraftsmål, og i tilfelle, hvordan kan kulturfeltet være del av løsningen for å nå disse målene?

Norsk kulturforums faste bærekraftsteam består av Lennart Fjell, leder av utvikling i Nye Øygarden kommune, og Line Anni Solbakken, spesialrådgiver på kultur i KS. Lage Thune Myrberget fra StoryPhone inviterer inn gjester og eksperter og fører an gjennom 12 episoder som tar for seg kunsten og kulturens rolle på veien mot et mer bærekraftig samfunn.
Currently playing episode

Grønt veikart: en praktisk guide for kulturfeltet

NOKU-podden

1x
Ved å redde generasjoner sikrer vi kulturarv
Er kultur relevant for bærekraftsmålene? I denne podkastepisoden undersøker vi hvordan kultur kan være relevant for bærekraftsmål nr. 1, 2 & 6: Utrydde fattiggdom, utrydde sult samt rent vann  og gode sanitærforhold. I dagens episode har vi besøk av direktør for Norad, Bård Vegar Solhjell. Når fokuset er å å redde kommende generasjoner, blir samarbeid og helhet viktig perspektiv. I denne episoden snakker vi om Norads bidrag til kultursektoren og kulturens betydning for en bærekraftig fremtid. Mot slutten kommer kanskje podcastseriens beste sitat: Kultur er en utløser for bærekraftsmål 17 - som er en utløser for alle de andre. Vårt faste panel består av innovasjonssjef og festivalforsker Lennart Fjell, spesialrådgiver i KS, Line Anni Solbakken og programleder Lage Thune Myrberget fra StoryPhone.
43:33
July 16, 2021
Kultur og god utdanning
Er kultur relevant for bærekraftsmålene? I denne podkastepisoden undersøker vi hvordan kultur kan være relevant for bærekraftsmål nr. 4: God utdanning. Hvordan kan kulturen bidra til å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle Vårt faste panel består av innovasjonssjef og festivalforsker Lennart Fjell, spesialrådgiver i KS, Line Anni Solbakken og programleder Lage Thune Myrberget fra StoryPhone.
43:39
July 09, 2021
Sammen om et samlende prosjekt for alle!
Er kultur relevant for bærekraftsmålene? I denne podkastepisoden undersøker vi hvordan kultur kan være relevant for bærekraftsmål nr. 17: Samarbeide for å nå målene. I dagens episode har vi besøk av generalsekretær FN-sambandet Anne Cathrine Uteng De Silva. Hun forteller om det historiske bakteppet for bærekraftsmålene, hvor vi står i dag og hva Norge kan gjøre videre. Hvilket mål var det vanskeligste å få igjennom i FN? Hvilket er det viktigste, og hvordan tar hun imot et forslag om et bærekraftsmål nr. 18? Vårt faste panel består av innovasjonssjef og festivalforsker Lennart Fjell, spesialrådgiver i KS, Line Anni Solbakken og programleder Lage Thune Myrberget fra StoryPhone.
43:18
June 23, 2021
Kunsten å forstå kultur
Er kultur relevant for bærekraftsmålene? I denne podkastepisoden undersøker vi hvordan kultur kan være relevant for bærekraftsmål nr. 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner. I dagens episode har vi besøk av brigader Arne Opperud. Han er sjef for fellestjenestene i Forsvaret, slik som museene, fem korps, likestilling og andre viktige kulturelle funksjoner. Så hvilket kultursyn har forsvaret? Hvordan bruker de kulturens virkemidler for å sikre landet og freden? Det blir klart for oss at kultur er bærende for alt forsvaret gjør. Forsvaret har med seg kultur i alt de gjør. Kulturell innsikt og kunnskap er både sentralt og noen ganger avgjørende for diplomati. Så viktig at det blir en kunst. Dette er noe av det du får høre om i denne episoden av NOKUpodden. Vårt faste panel består av innovasjonssjef og festivalforsker Lennart Fjell, spesialrådgiver i KS, Line Anni Solbakken og programleder Lage Thune Myrberget fra StoryPhone.
44:45
June 17, 2021
Kulturarvens betydning for bærekraftsmålene
Er kultur relevant for bærekraftsmålene? I denne podkastepisoden undersøker vi hvordan kultur kan være relevant for bærekraftsmål nr. 14 og 15: Livet i havet og livet på land. Hvordan kan frivillige organisasjoner gjennom lokalt engasjement være relevant for disse bærekraftsmålene? I denne episoden kommer vi tett på to organisasjoner og deres arbeid sammen med frivilligheten på vann og på land. Bygdekvinnelagets Cesilie Aurbakken forteller om hvordan arbeid med tradisjonshåndverk og mattradisjoner er relevant for bærektaftsmålene. Tuva Løkse forteller oss hvordan båtvern og tradisjonshåndverk med fiske og ferdsel langs vår langstrakte kyst er relevant for bærekraftsmålene. Vårt faste panel består av innovasjonssjef og festivalforsker Lennart Fjell, spesialrådgiver i KS, Line Anni Solbakken og programleder Lage Thune Myrberget fra StoryPhone.
45:38
June 10, 2021
Kunsten å balansere likestilling og mangfold
Er kultur relevant for bærekraftsmålene? I denne podkastepisoden undersøker bærekraftsteamet hvordan kultur kan være relevant for bærekraftsmål nr. 5 og 10: Likestilling mellom kjønnene og mindre ulikhet. I dagens episode er det styreleder for Balansekunst, Thomas Walle, som er vår gjest. Han har forsket på pakistanske menns forhold til mannsrollen i møte med norske samfunnet. Tidligere har Walle jobbet på Norsk folkemuseum, og nå er han er seniorrådgiver på Musea i Sogn og Fjordane og styreleder i Balansekunst. Thomas har mye godt å si om likestiling og kommer ikke utenom viktigheten av mangfold! Det faste bærekraftsteamet består av innovasjonssjef og festivalforsker Lennart Fjell, spesialrådgiver i KS Line Anni Solbakken og programleder Lage Thune Myrberget fra StoryPhone.
45:35
June 01, 2021
Grønt veikart: en praktisk guide for kulturfeltet
Er kultur relevant for bærekraftsmålene? I denne podkastepisoden undersøker vi hvordan kultur kan være relevant for bærekraftsmål nr. 12, 13 og 7: Ansvarlig forbruk og produksjon, stoppe klimaendringene og ren energi for alle. I denne episoden har vi invitert de mest praktiske og konkrete gjestene så langt i serien. For hvordan skal kulturfeltet forholde seg til bærekraftsmålene? Det kan virke så fjernt og stort at festivaler og lokalt kulturliv blir motløse og kaster inn håndkleet. Men da har vi Miranda Moen og Linnéa Svennson. Som ledere for prosjektet Grønt veikart for kulturlivet har de skapt et konkret og hångripelig verktøy for alle. Slik kan du tenke. Slik kan du handle. Slik kan du bidra. Slik blir vi relevante for bærekraftsmålene. Vårt faste panel består av innovasjonssjef og festivalforsker Lennart Fjell, spesialrådgiver KS, Line Anni Solbakken og programleder Lage Thune Myrberget fra StoryPhone.
42:12
May 20, 2021
Industri, innovasjon og infrastruktur
Er kultur relevant for bærekraftsmålene? I denne podkastepisoden undersøker vi hvordan kultur kan være relevant for bærekraftsmål nr. 9: Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon. I denne episoden har vi invitert med oss Kim Gabrielli. Gabrielli er administrerende direktør i FNs Global Compact Norge, FNs organisasjon for bærekraftig virksomhet og det største bærekraftige bedriftsinitiativet i verden, med nærmere 13 000 selskaper som medlemmer globalt og 270 av dem norske. Gabrielli er også podcast-vert for Abelia og FNs Global Compact podcast «Fremtidens næringsliv”. Gabrielli var tidligere viseadministrerende direktør for FNs barnefond, UNICEF Norge, jobbet ved UNICEFs hovedkvarter i New York og som internasjonal rådgiver for presidenten for den norske olympiske komité. Det faste bærekraftspanelet består av innovasjonssjef og festivalforsker Lennart Fjell, spesialrådgiver KS, Line Anni Solbakken og programleder Lage Thune Myrberget fra StoryPhone. Aktuelle lenker: https://fremtidensnaringsliv.no/
45:44
May 06, 2021
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Er kultur relevant for bærekraftsmålene? I denne podcastepisoden undersøker vi hvordan kultur kan være relevant for bærekraftsmål nr. 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. I denne episoden har vi invitert med oss Monica Larsson fra Kulturrådet. Larsson er prosjektleder for Kulturøkonomi, et prosjekt som skal finne svar på slike spørsmål som: Hvordan skal kulturen ta del i den digitale økonomien? Hvilke virkemidler skal til for å øke inntektsgrunnlaget i kultursektoren? Er vi i  Norge så nyrike at vi trenger en annen form for vekst enn den økonomiske - en indre vekst? Vårt faste panel består av innovasjonssjef og festivalforsker Lennart Fjell, spesialrådgiver KS, Line Anni Solbakken og programleder Lage Thune Myrberget fra StoryPhone.
43:10
April 29, 2021
God helse og livskvalitet
Er kultur relevant for bærekraftsmålene? I denne podkastepisoden undersøker vi hvordan kultur kan være relevant for bærekraftsmål nr. 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Bærekraftsteamet har invitert med seg professor emeritus Gunnar Bjursell fra Sverige. Bjursell driver Cultural Brain Initiative ved Karolinska Institutet, og han har tidligere forsket omkring genenes betydning for folkesykdommer. Han har engasjert seg for det fremvoksende  forskningsfeltet omkring kultur, hjernen og helse, og har koordinert satsningen ”Kultur og helse” ved Göteborgs Universitet. Vårt faste panel består av innovasjonssjef og festivalforsker Lennart Fjell, spesialrådgiver på kultur i KS, Line Anni Solbakken og programleder Lage Thune Myrberget fra StoryPhone.
43:31
April 22, 2021
Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Kan kultur være viktig for å nå FNs bærekraftsmål, og i tilfelle, hvordan kan kulturfeltet være del av løsningen for å nå disse målene? Norsk kulturforums bærekraftsteam våren 2021 består av Lennart Fjell, leder av utvikling i Nye Øygarden kommune, og Line Anni Solbakken, spesialrådgiver på kultur i KS. Lage Thune Myrberget fra StoryPhone inviterer inn gjester og eksperter og fører an gjennom 12 episoder som tar for seg kunsten og kulturens rolle på veien mot et mer bærekraftig samfunn. Er kultur relevant for bærekraftsmålene?  I denne første episoden undersøker vi hvordan kultur kan være relevant for bærekraftsmål nr. 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn. Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. Bærekraftsteamet har med seg generalsekretær Hege Knarvik Sande i Norsk kulturforum og arkitekt Alexandria Algard. Alexandria er tidligere president for Norske arkitekters landsforbund (NAL) og har bodd i New York, Rotterdam og Basel hvor hun arbeidet hos noen av verdens ledende arkitektkontor; OMA og Herzog & deMeuron. Hun er juryleder for Attraktiv by: Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. God fornøyelse!
43:56
April 13, 2021
Randi Melgaard kultursjef i Narvik kommune
Alle samfunn har sin identitet Har kulturbransjen skjønt at de er en næringsaktør? Og hva skal til for å gjøre et krigsmuseum relevant for samtiden? Dette er noe av det Lage Thune Myrberget og Randi Melgaard snakker om i ny episode fra NOKU. Norsk kulturforum er et faglig nettverk om samler alle kulturaktører i norsk kommuner og fylker. Sammen jobber vi for å styrke kulturfeltets faglig arbeid og utvikle bærekraftige og robuste lokalsamfunn i by og bygd. I denne episoden møter du kultursjef i Narvik kommune - Randi Melgaard. Opptaket ble gjort 4. desember 2020. Det er Lage Thune Myrberget fra StoryPhone AS som samtaler med gjesten og leverer produksjonen.
26:10
March 15, 2021
Olav Brostrup Müller, kultursjef Lillehammer kommune
Lovpålagte tjenester er Norges vakreste ord Norsk kulturforum er et faglig nettverk om samler alle kulturaktører i norsk kommuner og fylker. Sammen jobber vi for å styrke kulturfeltets faglige arbeid og utvikle bærekraftige og robuste lokalsamfunn i by og bygd. I denne episoden møter du kultursjef i Lillehammer kommune - Olav Brostrup Müller. Det er Lage Thune Myrberget fra StoryPhone AS som samtaler med gjesten og leverer produksjonen.
31:40
March 15, 2021
Harm-Christian Tolden kommunaldirektør kultur i Bergen kommune
Inspirasjon finner du der du er. Det handler om å se. Norsk kulturforum er et faglig nettverk om samler alle kulturaktører i norsk kommuner og fylker. Sammen jobber vi for å styrke kulturfeltets faglige arbeid og utvikle bærekraftige og robuste lokalsamfunn i by og bygd. I denne episoden møter du kommunaldirektør kultur i Bergen kommune - Harm-Christian Tolden. Det er Lage Thune Myrberget fra StoryPhone AS som samtaler med gjesten og leverer produksjonen.
31:52
March 15, 2021
Hilde Løkensgard Bjørnsvik i Ål kommune
Kulturelle aktiviteter og lokal identitet Norsk kulturforum er et faglig nettverk om samler alle kulturaktører i norsk kommuner og fylker. Sammen jobber vi for å styrke kulturfeltets faglige arbeid og utvikle bærekraftige og robuste lokalsamfunn i by og bygd. I denne episoden møter du kultursjef i Ål kommune - Hilde Løkensgard Bjørnsvik. Det er Lage Thune Myrberget fra StoryPhone AS som samtaler med gjesten og leverer produksjonen.
30:20
March 15, 2021
Trond Lie kultursjef i Time kommune
Norsk kulturforum I NOKU-poddens andre pilotepisode møter du Trond Lie. Han er kultursjef i Time kommune og hadde samtale med mediajournalist Lage Thune Myrberget fredag 26. juni 2020. Norsk kulturforum er interesse- og kompetanseorganisasjonen for den lokale kultursektoren, og jobber med å samle og dele kunnskap og kompetanse om feltet. Gi oss gjerne tilbakemelding og innspill til tema og gjester du ønsker å høre mer om i denne podkasten.
32:19
March 15, 2021
Henrik Eurenius kultursjef i Sarpsborg kommune
Corona og digitalkultur for fremtiden I denne podkasten møter du kultursjef i Sarpsborg kommune: Henrik Eurenius. Norsk kulturforum jobber med å styrke den lokale kulturen og kulturfeltet generelt. Vi deler kunnskap og kompetanse gjennom deling, samhandling og dialog. I samarbeid med mediajournalist LageThune Myrberget fra StoryPhone deler vi samtaler og dialoger med norske kulturledere.
25:06
March 15, 2021