Skip to main content
Hverdagen med NTL NAV

Hverdagen med NTL NAV

By NTL NAV
Hverdagen med NTL NAV er en podkast om medbestemmelse og tillitsvalgtrollen.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Spotify Logo

Spotify

Representantskapsmøtet i NTL NAV
Det er ikke hver dag NTL NAV skal avholde representantskapsmøtet, og i dag har Torgeir og Ove fått besøk av NTL-veteran Vidar Hansen og NTL-fersking Stine Johansen til å diskutere NTL NAV øverste demokratiske organ. Hva er et representantskapsmøte og hva slags saker behandles der? Artigfaktum: Torgeir og Ove hadde på hver sin side en idé om en fagforeningspodkast, og det var på et representantskapsmøte i 2018 at frøet til podkasten Hverdagen med NTL NAV ble sådd.
33:41
April 25, 2022
Valg 2021 - Oppsummering på valgdagen
I år er det valg og vi spør politikere på Stortinget litt om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og selvfølgelig om NAV. Valgdagen har kommet og Torgeir og Ove tar en oppsummering.
33:53
September 13, 2021
Valg 2021 - Kristelig folkeparti om NAV
I år er det valg og vi spør politikere på Stortinget litt om  velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og selvfølgelig om NAV. Alle partiene på Stortinget er invitert og turen har kommet til Kristelig folkeparti. Torgeir og Ove får besøk av Torill Selsvold Nyborg.
23:16
July 05, 2021
Valg 2021 - Venstre om NAV
I år er det valg og vi spør politikere på Stortinget litt om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og selvfølgelig om NAV. Alle partiene på Stortinget er invitert og turen har kommet til Venstre. Torgeir og Ove får besøk av Ola Elvestuen.
28:12
June 28, 2021
Valg 2021 - Rødt om NAV
I år er det valg og vi spør politikere på Stortinget litt om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og selvfølgelig om NAV. Alle partiene på Stortinget er invitert og turen har kommet til Rødt. Torgeir og Ove får besøk av Rødt sin leder Bjørnar Moxnes.
22:23
June 21, 2021
Valg 2021 - Høyre om NAV
I år er det valg og vi spør politikere fra de største partiene litt om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og selvfølgelig om NAV. Alle  partiene på Stortinget er invitert og turen har kommet til Høyre. Torgeir og Ove får besøk av andre nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen Heidi Nordby Lunde.
30:20
June 13, 2021
Valg 2021 - Sosialistisk venstreparti om NAV
I år er det valg og vi spør politikere fra stortingspartiene litt om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og selvfølgelig om NAV. Alle partiene på Stortinget er invitert og turen har kommet til Sosialistisk Venstreparti. Torgeir og Ove får besøk av SVs nestleder Kirsti Bergstø.
34:60
June 07, 2021
Valg 2021 - Miljøpartiet de Grønne om NAV
I år er det valg og vi spør politikere fra de største partiene litt om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og selvfølgelig om NAV. Alle  partiene på Stortinget er invitert og turen har kommet til Miljøpartiet De grønne. Torgeir og Ove får besøk av MDG sin sosialpolitiske talsperson Farid Shariati.
25:15
May 31, 2021
Valg 2021 - Arbeiderpartiet om NAV
I år er det valg og vi spør politikere på Stortinget litt om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og selvfølgelig om NAV. Alle partiene på Stortinget er invitert og turen har kommet til Arbeiderpartiet. Torgeir og Ove får besøk av Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre.
23:35
May 24, 2021
Valg 2021 - Senterpartiet om NAV
I år er det valg og vi spør politikere på Stortinget litt om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og selvfølgelig om NAV. Alle partiene på Stortinget er invitert og turen har kommet til Senterpartiet. Torgeir og Ove får besøk av partiveteran Per Olaf Lundteigen.
31:54
May 17, 2021
Valg 2021 - FRP om NAV
I år er det valg og vi spør politikere på Stortinget litt om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og selvfølgelig om NAV. Alle partiene på Stortinget er invitert og først ut er FRP. Torgeir og Ove får besøk av leder av Arbeids- og sosialkomiteen Erlend Wiborg. 
30:38
May 10, 2021
4. Hjemmekontor til glede og besvær
Torgeir og Ove har fått besøk av AFI-forsker Mari Holm Ingelsrud, som holder på med et prosjekt for å finne ut mer om konsekvenser ved hjemmekontor. I tillegg får vi besøk av forbundssekretær Guro Vadstein og hovedtillitsvalgt i NAV Øst-Viken, Solfrid Borger. De forteller om sine erfaringer med hjemmekontor, og vi snakker om fordeler og mulige fallgruver med hjemmekontor i den nye normalen.
42:51
March 23, 2021
3. Ny NAV-direktør - del 2
Påtroppende NAV-direktør Hans Christian Holte besøker Hverdagen med NTL NAV. I denne andre av to deler snakker vi om NAV som arbeidsgiver, om ledelse og om medbestemmelse. Og hva tenker den nye direktøren om balansen mellom kvalitet og kvantitet?
29:25
July 03, 2020
2. Ny NAV-direktør - del 1
Påtroppende NAV-direktør Hans Christian Holte besøker Hverdagen med NTL NAV. I denne første av to deler blir vi mer kjent med den nye direktøren på privaten, og vi finner ut av hvor godt han kjenner NAV fra før. Dessverre er det til tider en pipelyd i bakgrunnen, vi beklager dette!
27:39
July 02, 2020
1. Tillitsvalgt og koronaepidemi
Hvordan har det vært å være NAV-ansatt under koronaepidemien? Og hva har vært viktig for NTL NAVs tillitsvalgte underveis? Ove og Torgeir får besøk av Elisabeth Steen, som er leder i NTL NAV, og Erik Haugen, som er vara hovedtillitsvalgt for NTL i NAV kontaktsenter, for å ta en prat om korona, NAV og medbes.temmelse. 
44:20
June 04, 2020
13. Spørsmål spesial nummer 4
Dette er siste del av samtalen Torgeir og Ove hadde med Harald Langstad. I denne siste delen tar vi opp temaer fra arbeidsmiljøloven, hva tillitsvalgte bør gjøre i en personalsamtale og forholdet mellom fagrørsla og arbeiderpartiet. Denne episoden er den siste i første sesong. Send oss gjerne tilbakemeldinger til torgeir.homme@nav.no. Vi vil gjerne lage mer hvis det er interesse, og hadde satt pris på innspill fra dere lyttere på temaer. Hold sammen på avstand i disse Covid19-tider.
32:02
April 20, 2020
12. Spørsmål spesial nummer 3
Torgeir og Oves samtale med Harald Langstad fortsetter. Denne gang har vi fokus på lønn og lønnspolitiske spørsmål. Skal vi ha egen hovedtariffavtale, slik som Akademikerne? Hvordan gjennomfører man en lønnssamtale?  Dette er del tre.
22:13
April 06, 2020
11. Spørsmål spesial nummer 2
Torgeir, Ove og Harald fortsetter diskusjonen, og svarer på enda flere av de spørsmålene dere sendte inn. I denne runden er det styringsretten og Haralds perspektiv på medbestemmelse vi får innsyn i. Vi måtte dele opp spørsmålsrunden i flere episoder. Dette er del 2.
36:07
March 23, 2020
10. Spørsmål spesial nummer 1
I denne episoden svarer vi på spørsmål fra tillitsvalgte og medlemmer rundt om i landet. For å klare det har Ove og Torgeir fått eksperthjelp fra Harald Langstad, som er sentralt frikjøpt tillitsvalgt i NTL NAV. Harald har lang og bred erfaring som tillitsvalgt og hadde mye på hjertet. Faktisk så mye at vi måtte dele opp spørsmålsrunden i flere episoder. I del nummer 1 svarer vi på spørsmål om ansettelser og om tillitsvalgtrollen.
34:49
March 09, 2020
9. Om plasstillitsvalgtes rolle i ansettelsesprosesser
Torgeir og Ove lurte på hvilke temaer plasstillitsvalgte møter i sin hverdag, og ble enige om at ansettelser er et slikt tema. Derfor ble frikjøpt tillitsvalgt Tine Olsen invitert med for å snakke om hva en plasstillitsvalgt skal tenke på i rollen som plasstillitsvalgt. 
27:49
February 24, 2020
Bonusepisode: Om AKAN
Etter at Ove la på telefonen etter å ha snakket om vernetjenesten i NAV, begynte Torgeir, Jørund og Stein Arne å snakke litt om AKAN. Dette mener vi er såpass viktig at vi laget en liten bonuspodkast for våre lyttere om dette. 
04:20
February 17, 2020
8. Om vernetjenesten i NAV
I dag har Torgeir og Ove fått besøk av hovedvernombudet i NAV Stein Arne Hammersland og AMU-representant Jørund Gustavsen for å snakke om vernetjenesten i NAV. Vernetjenesten består av både verneombudet og arbeidsmiljøutvalget (AMU), og er en viktig aktør for at arbeidsgiver kan ivareta arbeidsmiljømiljøet i virksomheten best mulig. PS! Ove kunne ikke være i studio idag, og med via telefon. Dette påvirker lyden noe.
36:21
February 10, 2020
7. Om lønnsforhandlinger - del 2
Lite skaper mer engasjement enn lokale lønnsforhandlinger. Torgeir tar en prat med Petter Aasheim om hvordan dette gjøres i NAV. Petter er sentralt frikjøpt tillitsvalgt og sekretær i landsforeningen, og har i tillegg ansvar for lønn i NTL NAV. Dette er del 2 av 2 om lønnsforhandlinger.
33:26
January 27, 2020
6. Om lønnsforhandlinger - del 1
Hvordan bestemmes egentlig lønnsutviklingen vår som ansatte i staten? Ove og Torgeir har fått besøk av Petter Aasheim for å snakke om akkurat det. Petter er sentralt frikjøpt tillitsvalgt og sekretær i landsforeningen, og har i tillegg ansvar for lønn i NTL NAV. Dette er del 1 av 2 om lønnsforhandlinger. 
21:34
January 27, 2020
5. Om forhandling
Vi har denne gangen fått besøk av Hanne Kolby, som er sentralt frikjøpt tillitsvalgt i NTL NAV. Vi tar en prat med henne om den siste formen for medbestemmelse, nemlig forhandling. Hva har vi rett til å forhandle? Og hva er det viktig å huske på i en forhandling?
30:39
January 13, 2020
4. Om drøfting
Vi har vært så heldige at vi fikk frikjøpt tillitvalgt Rasmus Rydland på besøk for å diskutere drøfting, som er den andre formen for medbestemmelse. Vi går igjennom det mest essensielle man burde tenke på når man skal drøfte saker i medbestemmelsesapparatet.
29:33
December 23, 2019
3. Om informasjon
Informasjon er en av de tre formene for medbestemmelse vi har i statlig sektor. I denne episoden har vi fått besøk av leder av NTL NAV, Elisabeth Steen, og vi tar for seg rettigheter og plikter tillitsvalgte har til informasjon fra arbeidsgiver, og vice verca.
21:08
December 16, 2019
2. Tillitsvalgtrollen
I andre episode får Torgeir og Ove besøk av Harald Borgerud, for en prat om hva som ligger i det å være tillitsvalgt. Harald er sentralt frikjøpt tillitsvalgt i NTL NAV, og har bred erfaring som tillitsvalgt.
32:37
December 09, 2019
1. Hva er medbestemmelse og hva er så bra med det?
Første episode i NTL NAVs podkast er her! Torgeir og Ove får besøk av leder i Norsk tjenestemannslag Kjersti Barsok, for en prat om hva som er så bra ved medbestemmelse. 
29:55
December 01, 2019