Evanjelizačný kalendár - zamyslenia

Evanjelizačný kalendár - zamyslenia

By Jaroslav Beno
V tomto podcaste budeme spolu premýšľať nad Bohom a Božím slovom.
Available on 7 platforms
Som ovca zo stáda - Týždeň 48 || evanjelizačný kalendár 2018
Pán Ježiš riekol: moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto im ich nevytrhne z ruky. Čo mi dal otec, je väčšie ako všetko, a nikto to nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. Ja a Otec sme jedno. Jn 10/27-30 Často krát, keď niekoho porovnávajú k stádu oviec, tak sa urážame. Lebo stádo oviec vraj ide jedna za druhou a ani nerozmýšľajú o čo ide... Video verzia: https://youtu.be/RWkTQSoLbzg Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Som-ovca-zo-stda---Tde-48--evanjelizan-kalendr-2018-e2lbvi Textová verzia: http://www.evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/48-2018-som-ovca-zo-stada
03:42
November 28, 2018
Blízky alebo ďaleký? - Týždeň 47 || evanjelizačný kalendár 2018
Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristovi Ježišovi stali ste sa blízkymi krvou Kristovou. Ef 2/13 V týchto zamysleniach sa snažíme zamyslieť – z toho je aj názov zamyslenia. Prosím skúste sa teraz so mnou zamyslieť. Vo verši sa hovorí, že sme boli kedysi ďalekí. Od čoho sme boli ďalekí? Týka sa to aj mňa aj teba osobne? ...
03:49
November 25, 2018
Ja som si to nevymyslel - je to v Božom slove - Týždeň 46 || evanjelizačný kalendár 2018
Pán Ježiš povedal: Veru, veru, hovorím vám: Kto verí [vo mňa], má večný život. Ja som chlieb života. Jn 6/47-48 Mám na vás otázku: chceš mať večný život? Možno áno, lebo svet a tvoj život ťa veľmi baví. Rád si užívaš a chceš si užívať, čo najdlhšie. Musím ťa sklamať, tvoj život ...
04:24
November 23, 2018
Bratia spolu bývajú - Týždeň 45 || evanjelizačný kalendár 2018
Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú! Ž 133/1 Bratia v tomto žalme verím, že odkazujú na bratov vo viere – vo vyvolení. Izraelci boli bratia, lebo mali všetci otcov z tej istej rodiny – 12 patriarchov. Preto sa nazývali bratia. V novej zmluve sa bratmi označujú po smrti Pána Ježiša Krista všetci tí ... Video verzia: https://youtu.be/YkBhlk-crMU Textová verzia: http://www.evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/45-2018-bratia-spolu-byvaju
04:09
November 21, 2018
Kto ťa formuje? - Týždeň 44 || evanjelizačný kalendár 2018
Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekali bezbožností a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša, ... Tit 2/11-13
05:21
November 6, 2018
Jediná obeť, jediný Spasiteľ - Týždeň 43 || evanjelizačný kalendár 2018
A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna svetu za Spasiteľa. 1Jn 4/14 Ján vo svojom prvom liste ubezpečuje, alebo vydáva svedectvo o tom, že on a iný okolo neho videli Pána Ježiša Krista a sami svedčia čitateľom listu – teda aj nám – že Boh Otec poslal Pána Ježiša Krista – Jeho Syna na svet ako Spasiteľa.
04:16
November 2, 2018
Pán Ježiš Kristus klope na tvoje dvere - Týždeň 42 || evanjelizačný kalendár 2018
Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Zjavenia 3/20
02:59
October 16, 2018
Vyznaj svoju vinu - Týždeň 40 || evanjelizačný kalendár 2018
Latest episode of Evanjelizačný kalendár - zamyslenia
01:51
October 11, 2018
Vyznaj svoju vinu 2 - Týždeň 41 || evanjelizačný kalendár 2018
Latest episode of Evanjelizačný kalendár - zamyslenia
01:50
October 11, 2018
Nie sami zo seba - Týždeň 39 || evanjelizačný kalendár 2018
Verš na tento týždeň poukazuje na to, že nemôžeme pomôcť nášmu spaseniu dobrými skutkami.
04:29
September 27, 2018
Neužitočná viera - Týždeň 38 || evanjelizačný kalendár 2018
Tak aj viera, ak nemá skutkov, ja sama osebe mŕtva. ... Ty veríš, že Boh je jeden. Dobre robíš. Aj démoni veria, ale sa desia. Či chceš pochopiť, prázdny človeče, že viera bez skutkov je neužitočná? Jk 2/17,19-20
03:14
September 20, 2018
Vďačné srdce - Týždeň 37 || evanjelizačný kalendár 2018
Aké máme mať srdce? Povieme si niečo aj o Mariánskom kulte.
05:17
September 17, 2018
Upevnení v Kristovi - Týždeň 36 || evanjelizačný kalendár 2018
Boh je Ten, ktorý nás upevňuje s vami pre Krista; On nás aj pomazal, On nás aj zapečatil a dal nám do sŕdc závdavok Ducha. 2 Kor 1/21-22 Video: https://youtu.be/rKMiXfkYJYg Text: http://www.evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/36-18-upevneni-v-kristovi
03:26
September 7, 2018
Aká je tvoja viera? - Týždeň 35 || evanjelizačný kalendár 2018
Aj diabol verí, že Pán Ježiš Kristus existuje ale sa bojí. (Jk 2/19) Teda ak vravíš, že veríš v Ježiša, tak si spomeň, že aj diabol verí. V čom sa ale líši tvoja viera od diablovej viery? Popremýšľaj...
02:51
September 4, 2018
Boh odpúšťa vs Boh ti odpúšťa || týždeň 34 - evanjelizačný kalendár 2018
Nedávno som na internete videl krásny obrázok na ktorom bol text: Boh ti odpúšťa. Bolo tam len toto. Aký máš prvý dojem z tohto textu? Páči sa ti? Veru je to také romantické a znie to pekne. Ale...
02:13
August 24, 2018
Make your own podcast for free with Anchor!