Skip to main content
Evanjelizačný kalendár - zamyslenia

Evanjelizačný kalendár - zamyslenia

By Jaroslav Beno
V tomto podcaste budeme spolu premýšľať nad Bohom a Božím slovom.
Where to listen
Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Stitcher Logo

Stitcher

Čo robiť, aby sme konali skutky Božie? - Týždeň 14 || evanjelizačný kalendár 2019
Čo robiť, aby sme konali skutky Božie? Ježiš im odpovedal: Skutkom Božím je veriť v Toho, ktorého On poslal. Jn 6/29 Video verzia: https://youtu.be/s5umpKOXgd4 Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/o-robi--aby-sme-konali-skutky-Boie----Tde-14--evanjelizan-kalendr-2019-e3l9qd Textová verzia: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/14-19-co-robit-aby-sme-konali-skutky-bozie Ak sa ti video páčilo, môžeš ho zdieľať a dať odber na kanál. Buďte požehnaný. Máš rád stolové kalendáre a hľadáš jeden na evanjelizáciu? : http://evanjelizacnykalendar.sk/ Chceš si otestovať svoje vedomosti? : http://biblickykviz.sk/ = pamätaj ale, že viera sa nerovná vedomostiam  #evanjelizacnykalendar #jarob
02:55
April 05, 2019
Rast podmienený umenšením - Týždeň 13 || evanjelizačný kalendár 2019
Rast podmienený umenšením - Týždeň 13 || evanjelizačný kalendár 2019 On musí rásť, a ja sa umenšovať. Jn 3/30 Ak nastúpiš na život s Bohom, tak v tvojom živote sa musia zmeniť veci. Ty sám sa budeš pretvárať. Tvoje vnútro, tvoje myšlienky a názory sa budú pretvárať. Budú sa pretvárať na základe ... Video verzia: https://youtu.be/C3BZlFyVdE4 Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Rast-podmienen-umenenm---Tde-13--evanjelizan-kalendr-2019-e3j175 Textová verzia: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/13-19-rast-podmieneny-umensenim
01:29
March 28, 2019
Mocný Boh - Týždeň 12 || evanjelizačný kalendár 2019
Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. Iz 9/5 Tento týždeň je veľmi zaujímavý verš na premýšľanie. Tento verš je z knihy Izaiášovej, čo je staro zmluvný prorok. O kom to hovorí? Aký syn nám je daný? Aké dieťa sa narodilo? ... Video verzia: https://youtu.be/jM7m0iDCpIY Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Mocn-Boh---Tde-12--evanjelizan-kalendr-2019-e3j16u Textová verzia: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/12-19-mocny-boh
01:51
March 28, 2019
Ak si neveriaci – poď sem - Týždeň 11 || evanjelizačný kalendár 2019
Vedzte teda, mužovia, bratia, že sa vám skrze Neho zvestuje odpustenie hriechov a že od všetkých (hriechov), od ktorých vás ani zákon Mojžišov nemohol ospravedlniť, je každý veriaci ospravedlnený skrze Neho. Sk 13/38-39 Jednoducho povedané evanjelium – takto by sme mohli krátko označiť verše, ktoré sme si prečítali. Poďme si to rozložiť a zapamätať.  Video verzia: https://youtu.be/ICpMKfZgCP4 Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Ak-si-neveriaci--po-sem---Tde-11--evanjelizan-kalendr-2019-e3ep27 Textová verzia: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/11-19-ak-si-neveriaci-pod-sem Ak sa ti video páčilo, môžeš ho zdieľať a dať odber na kanál. Buďte požehnaný. Máš rád stolové kalendáre a hľadáš jeden na evanjelizáciu? : http://evanjelizacnykalendar.sk/ Chceš si otestovať svoje vedomosti? : http://biblickykviz.sk/ = pamätaj ale, že viera sa nerovná vedomostiam  #evanjelizacnykalendar #jarob
03:25
March 13, 2019
Istý základ pre tvoj život - Týždeň 10 || evanjelizačný kalendár 2019
Istý základ pre tvoj život - Týždeň 10 || evanjelizačný kalendár 2019 Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky. Žid 13/8 Táto civilizácia sa neustále vyvíja. Technologicky, kultúrne a neviem ešte ako. My si myslíme, že je to super, ale či je to naozaj tak, to je otázne. Je to proste fakt. Dneska je iná doba ako bola pred 500 rokmi. Nikde žiaden počítač, mobil, satelit a podobne... Video verzia: https://youtu.be/1QXIlJSb8tk Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Ist-zklad-pre-tvoj-ivot---Tde-10--evanjelizan-kalendr-2019-e3de83 Textová verzia: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/10-19-isty-zaklad-pre-tvoj-zivot Ak sa ti video páčilo, môžeš ho zdieľať a dať odber na kanál. Buďte požehnaný. Máš rád stolové kalendáre a hľadáš jeden na evanjelizáciu? : http://evanjelizacnykalendar.sk/ Chceš si otestovať svoje vedomosti? : http://biblickykviz.sk/ = pamätaj ale, že viera sa nerovná vedomostiam  #evanjelizacnykalendar
02:24
March 08, 2019
Svet sa nehanbí za svoje názory a kresťan? - Týždeň 9 || evanjelizačný kalendár 2019
Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Mk 16/15 Toto je jednoznačný príkaz k činom – k akým? My ako kresťania máme zvestovať evanjelium všetkému stvoreniu. Apoštoli a učeníci v dobe kedy bol Pán Ježiš fyzicky na zemi – mali.. Video verzia: https://youtu.be/LZQ5k33Ne8Q Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Svet-sa-nehanb-za-svoje-nzory-a-kresan----Tde-9--evanjelizan-kalendr-2019-e3apeg Textová verzia: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/09-2019-svet-sa-nehanbi-za-svoje-nazory-a-krestan
04:04
February 27, 2019
Koľko je prostredníkov medzi nami a Bohom? - Týždeň 8 || evanjelizačný kalendár 2019
Latest episode of Evanjelizačný kalendár - zamyslenia
02:32
February 22, 2019
Dobré skutky a spasenie, ako to je? - Týždeň 7 || evanjelizačný kalendár 2019
Dobré skutky a spasenie, ako to je? - Týždeň 7 || evanjelizačný kalendár 2019 Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. Ef 2/10 List Efežanom bol napísané kresťanom - to tak na okraj. Preto aj tieto slová treba brať z tohto pohľadu. Ak by sme si ich prečítali mimo kontextu, tak by sme mohli uvažovať, že sa toto slovo týka všetkých.... Video verzia: https://youtu.be/3N-QPkV3ggU Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Dobr-skutky-a-spasenie--ako-to-je----Tde-7--evanjelizan-kalendr-2019-e3833n Textová verzia: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/07-19-dobre-skutky-a-spasenie-ako-to-je Ak sa ti video páčilo, môžeš ho zdieľať a dať odber na kanál. Buďte požehnaný. Máš rád stolové kalendáre a hľadáš jeden na evanjelizáciu? : http://evanjelizacnykalendar.sk/ Chceš si otestovať svoje vedomosti? : http://biblickykviz.sk/ = pamätaj ale, že viera sa nerovná vedomostiam #evanjelizacnykalendar #jarob
02:08
February 18, 2019
Táravé ústa - Týždeň 6 || evanjelizačný kalendár 2019
Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený... Rim 10/9 Ľudí s táravými ústami je mnoho. Nahovoria litánie, ale vie sa o nich, že tárajú. O niektorých sa nevie, že tárajú, lebo znejú presvedčivo ale v podstate tiež tárajú... Video verzia: https://youtu.be/HOxQ_5pDVmg Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Trav-sta---Tde-6--evanjelizan-kalendr-2019-e344si Textová verzia: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/06-2019-tarave-usta Ak sa ti video páčilo, môžeš ho zdieľať a dať odber na kanál. Buďte požehnaný. Máš rád stolové kalendáre a hľadáš jeden na evanjelizáciu? : http://evanjelizacnykalendar.sk/ Chceš si otestovať svoje vedomosti? : http://biblickykviz.sk/ = pamätaj ale, že viera sa nerovná vedomostiam #evanjelizacnykalendar #jarob
03:00
February 05, 2019
Ako na vzťahy - Týždeň 5 || evanjelizačný kalendár 2019
A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo; a buďte (za to) vďační. Kol 3/15 V interakcii - medzi ľuďmi dochádza často. Je to jedna z najčastejších situácií, čo zažívaš. Keď sa pozdravíš na ulici - interakcia. Ak ti niekto napíše správu na facebook - interakcia. Ak sa ťa niekto pýta na radu - interakcia. Keď prídeš domov a nežiješ sám, tak máš mnoho interakcií. Rozprávaš sa s príbuznými, niečo riešite, musíte sa dohodnúť a podobne. Video verzia: https://youtu.be/wXqM6m0-tuc Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Ako-na-vzahy---Tde-4--evanjelizan-kalendr-2019-e33rim Textová verzia: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/05-19-ako-na-vztahy Ak sa ti video páčilo, môžeš ho zdieľať a dať odber na kanál. Buďte požehnaný. Máš rád stolové kalendáre a hľadáš jeden na evanjelizáciu? : http://evanjelizacnykalendar.sk/ Chceš si otestovať svoje vedomosti? : http://biblickykviz.sk/ = pamätaj ale, že viera sa nerovná vedomostiam #evanjelizacnykalendar #jarob
02:06
February 04, 2019
Bitý a strápený - Týždeň 4 || evanjelizačný kalendár 2019
Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Iz 53/4 Izaiáš bol prorok v starej zmluve. Žil v dobe dávno pred narodeným Pána Ježiša. Celá táto kapitola je proroctvo o Pánovi Ježišovi, vyslovené stovky rokov pred tým ako sa naplnilo. Je to úžasné.... Video verzia: https://youtu.be/LmujO4dUMNM Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Bit-a-strpen---Tde-4--evanjelizan-kalendr-2019-e31c2c Textová verzia: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/04-19-bity-a-strapeny Ak sa ti video páčilo, môžeš ho zdieľať a dať odber na kanál. Buďte požehnaný. Máš rád stolové kalendáre a hľadáš jeden na evanjelizáciu? : http://evanjelizacnykalendar.sk/ Chceš si otestovať svoje vedomosti? : http://biblickykviz.sk/ = pamätaj ale, že viera sa nerovná vedomostiam
03:38
January 25, 2019
... ako aj Kristus miloval vás ... - Týždeň 3 || evanjelizačný kalendár 2019
Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône. Ef 5/1-2 Video verzia: https://youtu.be/5bzc3P6bRgY Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/ako-aj-Kristus-miloval-vs-------Tde-3--evanjelizan-kalendr-2019-e2v3ps Textová verzia: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/02-19-ako-aj-kristus-miloval-vas
02:07
January 16, 2019
Toto nie je prechádzka ružovou záhradou - Týždeň 2 || evanjelizačný kalendár 2019
A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Mt 10/38 Priznám sa, že neviem, čo presne sa myslí týmto veršom. Môžem sa zatiaľ len domnievať. Pán Boh mi ešte nedal úplnú istotu, či rozumiem tomuto veršu správne. Čo ale môžem spraviť, je prečítať si kontext tohto veršu. Čo je pred ním a čo je za ním. Môžem sa pozrieť aj doslovne na kríž - ktorý mám zobrať. Video verzia: https://youtu.be/q48o76Q2P7Y Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Toto-nie-je-prechdzka-ruovou-zhradou---Tde-2--evanjelizan-kalendr-2019-e2tr4m Textová verzia: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/01-19-toto-nie-je-prechadzka-ruzovou-zahradou
04:01
January 10, 2019
Falošný prorok, ktorý činí zázraky? - Týždeň 1 (53) || evanjelizačný kalendár 2018
... lebo nikdy z ľudskej vôle nepovstalo proroctvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili (svätí) ľudia Boží. 2 Pt 1/21 Po prečítaní tohto veršu nám možno napadne otázka - ako viem, ktorý ľudia sú vedení Duchom Svätým? Proroctiev kadejakých bolo a aj bude. Spomeňme si na proroctvo o konci sveta z Májskeho kalendára. Alebo Sibyline proroctvá... Video verzia: https://youtu.be/v9oee542YLU Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Falon-prorok--ktor-in-zzraky----Tde-1-53--evanjelizan-kalendr-2018-e2s6fk Textová verzia: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/53-18-falosny-prorok-ktory-cini-zazraky-otazka Ak sa ti video páčilo, môžeš ho zdieľať a dať odber na kanál. Buďte požehnaný. Máš rád stolové kalendáre a hľadáš jeden na evanjelizáciu? : http://evanjelizacnykalendar.sk/ Chceš si otestovať svoje vedomosti? : http://biblickykviz.sk/ = pamätaj ale, že viera sa nerovná vedomostiam #boh #evanjelizacnykalendar #jarob
06:44
January 02, 2019
Zamyslime sa nad svojím kresťanským životom - Týždeň 52 || evanjelizačný kalendár 2018
Podľa toho vieme, že sme Ho poznali, keď zachovávame Jeho prikázania. Kto hovorí: Poznám Ho, ale nezachovávam Jeho prikázania, je klamár a niet v ňom pravdy. Ale kto zachováva Jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou. A podľa toho poznávame, že sme v Ňom. Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On. 1 Jn 2/3-6 Tieto verše sú fantastický prostriedok ako sa môžeme nad sebou a nad svojim kresťanským životom zamyslieť. Je tu niekoľko vecí, v ktorých ak sa budeme skúmať, vyskúmame, že tak žijeme, alebo vyskúmame, že sami seba a Boha klameme.  Video verzia: https://youtu.be/4V6zCJFoDfQ Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Zamyslime-sa-nad-svojm-kresanskm-ivotom---Tde-52--evanjelizan-kalendr-2018-e2r4l2 Textová verzia: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/52-18-zamyslime-sa-nad-svojim-krestanskym-zivotom Ak sa ti audio páčilo, môžeš ho zdieľať.. Buďte požehnaný. Máš rád stolové kalendáre a hľadáš jeden na evanjelizáciu? : http://evanjelizacnykalendar.sk/ Chceš si otestovať svoje vedomosti? : http://biblickykviz.sk/ = pamätaj ale, že viera sa nerovná vedomostiam  #evanjelizacnykalendar #jarob #krestan
03:04
December 26, 2018
Pôjdu všetci do neba? - Týždeň 51 || evanjelizačný kalendár 2018
Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom. Jn 3/36 Toto je veľmi zaujímavý verš. Krátky ale obsahuje veľmi vážne informácie, nad ktorými sa musíme zamyslieť. Odpovedá na otázky ako napríklad: Načo veriť? ... Video verzia: https://youtu.be/rYESTBpW1u0 Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Pjdu-vetci-do-neba----Tde-51--evanjelizan-kalendr-2018-e2peou Textová verzia: http://www.evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/51-18-pojdu-vsetci-do-neba-otazka Ak sa ti video páčilo, môžeš ho zdieľať a dať odber na kanál. Buďte požehnaný. Máš rád stolové kalendáre a hľadáš jeden na evanjelizáciu? : http://evanjelizacnykalendar.sk/ Chceš si otestovať svoje vedomosti? : http://biblickykviz.sk/ = pamätaj ale, že viera sa nerovná vedomostiam #evanjelizacnykalendar #jarob
02:16
December 17, 2018
Každé písmo, vdýchnuté od Boha je... - Týždeň 50 || evanjelizačný kalendár 2018
Ako kresťania túžime po Bohu viac a viac. Túžime Ho spoznávať - teda sa s ním rozprávame a čítame Božie slovo. Veríme, že Biblia je Bohom vdýchnuté písmo... Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré. 2 Tim 3/16-17 Video verzia: https://youtu.be/vshA9RreI_E Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Kad-psmo--vdchnut-od-Boha-je------Tde-50--evanjelizan-kalendr-2018-e2ogk8 Textová verzia: http://www.evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/50-18-kazde-pismo-vdychnute-od-boha-je
02:36
December 12, 2018
Dvojsečný meč - Týždeň 49 || evanjelizačný kalendár 2018
Ak naozaj miluješ Boha a veríš Mu, tak ťa musí zaujímať... Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. Žid 4/12 Video verzia: https://youtu.be/cWQnihQ5PrA Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Dvojsen-me---Tde-49--evanjelizan-kalendr-2018-e2ogim Textová verzia: http://www.evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/49-18-dvojsecny-mec
03:23
December 12, 2018
Som ovca zo stáda - Týždeň 48 || evanjelizačný kalendár 2018
Pán Ježiš riekol: moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto im ich nevytrhne z ruky. Čo mi dal otec, je väčšie ako všetko, a nikto to nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. Ja a Otec sme jedno. Jn 10/27-30 Často krát, keď niekoho porovnávajú k stádu oviec, tak sa urážame. Lebo stádo oviec vraj ide jedna za druhou a ani nerozmýšľajú o čo ide... Video verzia: https://youtu.be/RWkTQSoLbzg Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Som-ovca-zo-stda---Tde-48--evanjelizan-kalendr-2018-e2lbvi Textová verzia: http://www.evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/48-2018-som-ovca-zo-stada
03:42
November 28, 2018
Blízky alebo ďaleký? - Týždeň 47 || evanjelizačný kalendár 2018
Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristovi Ježišovi stali ste sa blízkymi krvou Kristovou. Ef 2/13 V týchto zamysleniach sa snažíme zamyslieť – z toho je aj názov zamyslenia. Prosím skúste sa teraz so mnou zamyslieť. Vo verši sa hovorí, že sme boli kedysi ďalekí. Od čoho sme boli ďalekí? Týka sa to aj mňa aj teba osobne? ...
03:49
November 25, 2018
Ja som si to nevymyslel - je to v Božom slove - Týždeň 46 || evanjelizačný kalendár 2018
Pán Ježiš povedal: Veru, veru, hovorím vám: Kto verí [vo mňa], má večný život. Ja som chlieb života. Jn 6/47-48 Mám na vás otázku: chceš mať večný život? Možno áno, lebo svet a tvoj život ťa veľmi baví. Rád si užívaš a chceš si užívať, čo najdlhšie. Musím ťa sklamať, tvoj život ...
04:24
November 23, 2018
Bratia spolu bývajú - Týždeň 45 || evanjelizačný kalendár 2018
Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú! Ž 133/1 Bratia v tomto žalme verím, že odkazujú na bratov vo viere – vo vyvolení. Izraelci boli bratia, lebo mali všetci otcov z tej istej rodiny – 12 patriarchov. Preto sa nazývali bratia. V novej zmluve sa bratmi označujú po smrti Pána Ježiša Krista všetci tí ... Video verzia: https://youtu.be/YkBhlk-crMU Textová verzia: http://www.evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/45-2018-bratia-spolu-byvaju
04:10
November 21, 2018
Kto ťa formuje? - Týždeň 44 || evanjelizačný kalendár 2018
Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekali bezbožností a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša, ... Tit 2/11-13
05:22
November 06, 2018
Jediná obeť, jediný Spasiteľ - Týždeň 43 || evanjelizačný kalendár 2018
A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna svetu za Spasiteľa. 1Jn 4/14 Ján vo svojom prvom liste ubezpečuje, alebo vydáva svedectvo o tom, že on a iný okolo neho videli Pána Ježiša Krista a sami svedčia čitateľom listu – teda aj nám – že Boh Otec poslal Pána Ježiša Krista – Jeho Syna na svet ako Spasiteľa.
04:17
November 02, 2018
Pán Ježiš Kristus klope na tvoje dvere - Týždeň 42 || evanjelizačný kalendár 2018
Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Zjavenia 3/20
02:59
October 16, 2018
Vyznaj svoju vinu - Týždeň 40 || evanjelizačný kalendár 2018
Latest episode of Evanjelizačný kalendár - zamyslenia
01:52
October 11, 2018
Vyznaj svoju vinu 2 - Týždeň 41 || evanjelizačný kalendár 2018
Latest episode of Evanjelizačný kalendár - zamyslenia
01:50
October 11, 2018
Nie sami zo seba - Týždeň 39 || evanjelizačný kalendár 2018
Verš na tento týždeň poukazuje na to, že nemôžeme pomôcť nášmu spaseniu dobrými skutkami.
04:29
September 27, 2018
Neužitočná viera - Týždeň 38 || evanjelizačný kalendár 2018
Tak aj viera, ak nemá skutkov, ja sama osebe mŕtva. ... Ty veríš, že Boh je jeden. Dobre robíš. Aj démoni veria, ale sa desia. Či chceš pochopiť, prázdny človeče, že viera bez skutkov je neužitočná? Jk 2/17,19-20
03:15
September 20, 2018
Vďačné srdce - Týždeň 37 || evanjelizačný kalendár 2018
Aké máme mať srdce? Povieme si niečo aj o Mariánskom kulte.
05:18
September 17, 2018
Upevnení v Kristovi - Týždeň 36 || evanjelizačný kalendár 2018
Boh je Ten, ktorý nás upevňuje s vami pre Krista; On nás aj pomazal, On nás aj zapečatil a dal nám do sŕdc závdavok Ducha. 2 Kor 1/21-22 Video: https://youtu.be/rKMiXfkYJYg Text: http://www.evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/36-18-upevneni-v-kristovi
03:26
September 07, 2018
Aká je tvoja viera? - Týždeň 35 || evanjelizačný kalendár 2018
Aj diabol verí, že Pán Ježiš Kristus existuje ale sa bojí. (Jk 2/19) Teda ak vravíš, že veríš v Ježiša, tak si spomeň, že aj diabol verí. V čom sa ale líši tvoja viera od diablovej viery? Popremýšľaj...
02:51
September 04, 2018
Boh odpúšťa vs Boh ti odpúšťa || týždeň 34 - evanjelizačný kalendár 2018
Nedávno som na internete videl krásny obrázok na ktorom bol text: Boh ti odpúšťa. Bolo tam len toto. Aký máš prvý dojem z tohto textu? Páči sa ti? Veru je to také romantické a znie to pekne. Ale...
02:14
August 24, 2018