Skip to main content
Öğretmen Ağı

Öğretmen Ağı

By Öğretmen Ağı
Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Nasıl Öğretmen Olunur? I Öğretmenin Sesi
Öğretmenin Sesi podcastin Temmuz ayı bölümünde yüzümüzü öğretmen itibarına dönüyoruz bu kez. Nasıl Öğretmen Olunur? sorusu çerçevesinde mesleğe bakışın ne durumda olduğu, pandemi sürecinde değişen öğretmenlik algısı ve tüm bunlar bağlamında öğretmenlerin hikayeleri ifade ediliyor.  Öğretmen Ağı Değişim Elçilerinden Havva Alaşa ve Hasan Dirik'in konuk olduğu bölüm şimdi yayında. 
21:08
July 9, 2021
Bi' Çırpıda Kuşaklararası İletişim I Konuk: Evrim Kuran
Kuşakları birbirine yakınlaştıran ya da uzaklaştıran ne gibi unsurlar var? Jenerasyon nasıl değişiyor, bir başkasıyla nasıl ilişkileniyoruz? Öğretmenlerin kuşaklarla olan ilişkideki rolleri ne? Bi’ Çırpıda podcastin Haziran ayı bölümünün konusu Kuşaklar. 20 yıldan uzun süredir bu alanda çalışmalar yapan araştırmacı-yazar Evrim Kuran’ın konuk olduğu, Öğretmen Ağı Kolaylaştırıcı Ekip'ten Yakup Yıldırım'ın moderatör olduğu yayında, Kuşaklararası İletişim konusu farklı bağlamlarda ele alınıyor. Keyifli dinlemeler.
15:37
June 18, 2021
Veli-Çocuk Tanışıklığı I Öğretmenin Sesi
Öğretmenin Sesi podcastin Haziran ayı bölümünde Takımyıldız Topluluğu’nun hazırladığı Veli-Çocuk Tanışıklığı kitabı üzerine konuşuluyor. Topluluğun hikayesi, kitapçığın ortaya çıkışı ve içeriğiyle alakalı pek çok detayın paylaşıldığı bölümün konukları Takımyıldız Topluluğu’nun üyelerinden Değişim Elçileri Esin Ekinci ve Gökhan Atik. Öğretmenin Sesi’nin Veli-Çocuk Tanışıklığı bölümü yayında!
25:28
June 4, 2021
Bi' Çırpıda Çocuk Gelişimi I Konuk: Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk
Bi' Çırpıda podcastin Mayıs ayı bölümü Çocuk Gelişimine odaklanıyor. Pandemi sürecinin çocuğun gelişimine etkilerine, anne-baba/veli/ebeveyn ve öğretmenlere düşen rollere ve tüm bunların psikoloji disiplini açısından nasıl değerlendirildiğine odaklanan bölümün konuğu Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk. Keyifli dinlemeler!
30:20
May 21, 2021
Eylem Araştırmacı Öğretmen I Öğretmenin Sesi
Eylem Araştırmacı Öğretmen Programı, Öğretmen Ağı'nın uzun solukluk programlarından biri. Öğretmenlerin kendi deneyimlerini anlamlandırarak kapsayıcı eğitime ilişkin çözümler üretmelerini hedefleyen bir araştırma sürecine sahip olan program; etnografik eylem araştırması, deneyim paylaşımı ve yaratıcı dramanın da içinde olduğu üç farklı metodolojik yaklaşımı kullanarak öğretmenlerin kendi yaptıkları iş üzerine sistematik olarak düşünmelerini sağlıyor. Öğretmenin Sesi podcastin bu ayki bölümünde, hem programı hem de programın raporunu konuşmak üzere bir araya geldik. Öğretmen Ağı Değişim Elçilerinden Evrim Yurtseven, Fisun Aykır, Mine Aksar'ın konuk olduğu yayında Eylem Araştırmacı Öğretmen konusu ele alınıyor.
17:57
May 7, 2021
Bi' Çırpıda Dijital Sanat I Konuk: Refik Anadol
Dijital alanlara taşınan işler günümüzde hızla artıyor. Dijital gazeteler, dijital sergiler ve başka pek çok iş dijital dünyada kendine yer buldu, buluyor. Peki Dijital Sanat nedir? Bir dijital sanat ürünü için bu süreç nasıl işliyor? Bi' Çırpıda podcastin bu bölümünde konu Dijital Sanat. Yakup Yıldırım'ın modere ettiği, medya sanatçısı, yönetmen ve tasarımcı Refik Anadol'un konuk olduğu yayınında, dijital sanata dair merak edilenlere yanıt aranıyor.
24:12
April 16, 2021
Yaratıcı Özgüven Festivali Nedir? I Öğretmenin Sesi
Öğretmen Ağı, öğretmenlerin yaratıcı özgüvenlerinden aldığı ilhamla 3 Nisan'da Yaratıcı Özgüven Festivali gerçekleştiriyor. Festival, Ağ için olduğu kadar Türkiye için de yeni ve özgün bir şey. Ali Koç, Bekir Ağırdır, Ece Temelkuran, Emrah Ablak, Görgün Taner,  Mert Fırat, Onur Ünlü, Selçuk Can Güven ve Sümeyye Boyacı’nın öğretmenlerle birlikte konuşmacı olarak yer alacağı Festival herkesin katılımına açık ve ücretsiz. Öğretmenin Sesi'nde bu kez festival hakkında konuşuluyor. Yakup Yıldırım'ın moderatör olduğu yayının konukları, Öğretmen Ağı Değişim Elçilerinden Muhammed Atalay ve Leyla Kış. Keyifli dinlemeler.
12:26
March 26, 2021
Bi' Çırpıda Yaratıcı Okul I Konuk: Müjdat Ataman
Yaratıcılık en güçlü araçlardan, en değerli becerilerden biri. Eğitim alanında farklı bağlamlarda ya da farklı uygulamalarda kendine yer edinen bu kavram, bu kez topyekün bir şekilde "okul" üzerinden konuşuluyor.  Öğretmen Ağı'nın yeni podcast serisinin ilk bölümünde Bi' Çırpıda Yaratıcı Okul konusu gündem ediliyor. Yakup Yıldırım'ın moderatör olduğu, okul yöneticisi, yazar, eğitimci, drama lideri Müjdat Ataman'ın konuk olduğu podcastte çeşitli sorulara Bi' Çırpıda yanıt aranıyor. 
15:53
March 19, 2021
Okula Dönüşte Sağlık I Öğretmenin Sesi
Yüz yüze eğitimin başlamasıyla, okulların ve eğitim ortamlarının çocuğun sağlığına yönelik nasıl cevaplar vereceği tartışılan bir konu haline geldi. Çocuğun yalnızca fiziksel sağlığına değil, psikolojik sağlığına yönelik de çabalar sarf edilmesi kuşkusuz büyük bir öneme sahip. Bu anlamda, okulların uygulama ve pratikleri arasında nasıl farklar var? Öğretmenlerin ya da idarecilerin uygulamaya koyduğu iyi örnekler neler? Öğretmen Ağı Kolaylaştırıcı Ekipten Yakup Yıldırım'ın moderatör, Öğretmen Ağı Değişim Elçilerinden Özge Güvenç ve Muhammet Ali Mert'in konuk olduğu yayında Okula Dönüşte Sağlık konusu ele alınıyor. Keyifli dinlemeler.
23:40
March 5, 2021
Oyun Alternatif Bir Öğrenme Aracı Olabilir Mi? I Öğretmenin Sesi
Öğrenme ortamları ve öğrenme araçları hiç de sınırlı olmayan bir yapıya sahip. Kimi ortamları daha çok "öğrenme ortamı", kimi araçları daha çok "öğrenme aracı" olarak görsek de öğrencilerin, çocukların ihtiyaçlarını gözetince bunun son derece sınırlı olacağı sonucuna varıyoruz. Aynı zamanda bir öğrenme aracı olan oyun, tam da bu sebepten her geçen gün daha önemli hale geliyor.  Öğretmen Ağı Değişim Elçilerinden Aslı Uysal Cevgin ve Berna Aslan'ın konukluğu bu podcastte oyunun öğrenme ortamlarındaki karşılığı, kavramsal çerçevesi, oyun tasarlama aşamaları ve daha pek çok şeye değiniliyor. Öğretmen Ağı Kolaylaştırıcı Ekip'ten Yakup Yıldırım'ın moderatör olduğu kayıt 2021'in ilk Öğretmenin Sesi podcasti oluyor. Keyifli dinlemeler!
30:25
January 15, 2021
Öğretmen Ağı'nın 2020'si
2020, Covid-19'un her alanı, tüm uğraş ve işleri etkilediği bir sene oldu. Öğretmen Ağı podcastlerinin bu kaydında, Öğretmen Ağı'nın 2020'sini konuşmak, kişisel olarak seneyi değerlendirmek, 2021'e dair umut ve beklentileri ifade etmek üzere Kolaylaştırıcı Ekip üyeleri bir araya geliyor.  Öğretmen Ağı Kolaylaştırıcı Ekip'inden Yakup Yıldırım'ın moderatör olduğu yayında konuklar bu kez Kolaylaştırıcı Ekip'in üyeleri Irmak Akıncı Canbaz, Zeynep Hancı, Fulden Ergen, Ekin Gürsu, Günalp Turan ve Haluk Göksel.   2020'nin son gününde, Öğretmen Ağı'nın 2020 özeti sizlerle. Keyifli dinlemeler.
35:23
December 30, 2020
Okulsuz Eğitim Mümkün Mü? I Öğretmenin Sesi
Pandemiyle beraber başlayan uzaktan eğitim süreci eğitim ortamlarına dair farklı soruları ve tartışmaları da beraberinde getirdi. Eğitimin mekânla olan ilişkisi yine bu dönemde çok tartışılmaya başladı.  Okulun çocukların eğitim hayatlarındaki rolü nedir? Sınıf dışında hangi ortamlar öğrenme ortamı/ortamları olarak düşünülebilir? Üçüncü Öğretmen olan çevre/ortam öğrenme ortamları için ne anlam ifade ediyor? Öğretmen Ağı Değişim Elçilerinden Gamze Yatkın ve Murat Işık’ın konuk olduğu, Öğretmen Ağı Kolaylaştırıcı Ekip’inden Yakup Yıldırım’ın moderatör olarak yer aldığı yayın, “Okulsuz eğitim mümkün mü?” sorusunu farklı bağlamlarda ele alıyor. 2020'nin son Öğretmenin Sesi podcastinde konuklar hikâyelerini ve deneyimlerini aktarıyor.
40:32
December 11, 2020
Dijital Pedagoji Nedir? I Öğretmenin Sesi
Uzaktan eğitimle beraber teknolojinin ve dijital araçların hayatımızda kapladığı alan oldukça arttı. Dijital Pedagoji konusu, bu dönemde artık daha çok gündeme gelen ve tartışılan bir konu. Bu konuyla ilgili çeşitli soruları gazetelerde, yayınlarda, yazılarda çok sık görmeye başladık. Dijital Pedagoji nedir? Uzaktan eğitim süreci ve Dijital Pedagoji arasından nasıl bir ilişki var? Teknolojiyi ve dijital araçları kullanmamız Dijital Pedagoji açısından ne anlam ifade ediyor? Öğretmenin Sesi podcastlerinden 10.sunun gerçekleştirildiği bu yayında konu Dijital Pedagoji. Öğretmen Ağı Değişim Elçilerinden Gizem Ok Uluçay ve Ahmet Canbaz'ın konuk olarak çeşitli deneyimlerini ve yorumlarını paylaştıkları yayının moderasyonunu Öğretmen Ağı Kolaylaştırıcı Ekip'inden Yakup Yıldırım üstleniyor.
14:02
November 6, 2020
Yaratıcı Özgüven Nedir? I Öğretmenin Sesi
Belirsizliğin hakim olduğu zamanlarda yaratıcılık, öğretmenlere problemlerle baş edebilme gücü verir. Yaratıcı özgüven, “Bireyin yaratıcı olabileceğine, karşılaştığı problemleri çözmeye ve değişim yaratmaya yönelik özgüveninin artması” olarak tanımlanıyor. Ne var ki, pek çok öğretmen yaratıcı özgüven kavramından haberdar değil. Öğretmen Ağı Kolaylaştırıcı Ekibinden Yakup Yıldırım'ın Değişim Elçisi öğretmenler Emrem Gürses Yaka ve Besime Büşra Karakoyun'u konuk ettiği bölüm, yaratıcı özgüvenin eğitimdeki yerine ve barındırdığı değişim potansiyeline odaklanıyor. 
23:52
October 2, 2020
1.Sınıf Öğrencileri ve Öğretmenleri Pandemide Okula Nasıl Uyum Sağlayacak? I Öğretmenin Sesi
Uzaktan eğitim sürecinin en çok etkilediği kademelerden biri 1.sınıflar. Uzaktan eğitim sürecinde okuma-yazma eğitimi nasıl verilecek? Bu süreçte 1.sınıfların okula uyum sağlaması nasıl kolaylaştırılacak? Sahada bununla ilgili bir deneyim yeterince yok. Bu hem öğretmenler hem öğrenciler için çeşitli zorlukları beraberinde getiriyor. Öğretmen Ağı Değişim Elçisi Gökhan Atik'in konuk olduğu, Öğretmen Ağı Kolaylaştırıcı Ekip'inden Yakup Yıldırım'ın sunduğu bu podcastte, çeşitli sorulara yanıt aramak için bir araya gelen, buradan doğacak deneyimi kolektif bir çabaya dönüştürmek isteyen öğretmenlerin deneyimi konuşuluyor.
13:05
September 4, 2020
Eleştirel Düşünme Nedir? I Öğretmenin Sesi
Eleştirel düşünme nedir? Bu kavramdan ne anlıyoruz? Öğretmen Ağı'ndan sıkça kullanılan düşünme becerileri kavramı ile nasıl ilişkilendirebiliriz? Öğretmenin Sesi podcast serisinin 7. bölümü, bu kavramlardan yola çıkarak, öğretmenlerin eleştirel düşünme yaklaşımlarının günümüzün dünyasındaki önemini konu alıyor. Öğretmen Ağı Değişim Elçisi öğretmenleri Ayşe Alan ve Okan Aksoy 'un konuk olduğu bölümün kolaylaştırıcılığını, Öğretmen Ağı Ağ Etkileşim Sorumlusu Günalp Turan üstleniyor.
16:57
July 24, 2020
Salgın Dönemi Sonrası Okula Dönüşte Öğretmenler Nasıl Güçlenir? I Öğretmenin Sesi
“Salgın dönemi bittikten sonra, önce kendimizi sonra tüm öğretmenleri okula dönüşte nasıl güçlendirebiliriz? Böylece öğrencilere nasıl katkı sağlayabiliriz?” sorusunun cevabını arayan Öğretmen Ağı Çevrimiçi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Grubu, Türkiye'nin dört bir yanından 1500'den fazla öğretmenin katıldığı bir anket düzenledi. Anket vasıtasıyla öğretmenler, ihtiyaçlarını ve duygularını ifade edebilecekleri bir alana sahip oldu. Öğretmenin Sesi podcast serisinin 6. bölümü, anket sonuçlarından yola çıkarak, öğretmenlerin yeni döneme uyumu ve motivasyonunu konu alıyor.  Çevrimiçi PDR Grubu'ndan Değişim Elçisi öğretmenler Esen Cansu Öztürk Mehmet Cemal Yıldız'ın konuk olduğu bölümün kolaylaştırıcılığını, Öğretmen Ağı Ağ Etkileşim Sorumlusu Zeynep Hancı üstleniyor. 
16:49
July 2, 2020
Mekânlarla İlişkimizi Nasıl Kuruyoruz? I Öğretmenin Sesi
Mekânsal farkındalık, dünyaya adım attığımız andan itibaren geliştirmeye başladığımız bilişsel becerilerimizden biri. Peki, öğretmenler mekânlarla kurduğumuz ilişkiyi nasıl dönüştürebilir ve şiddetsiz iletişimi tesis edebilir?   Öğretmenin Sesi podcast serisinin 5. bölümü, mekânsal farkındalığı konu alıyor. Değişim Elçisi öğretmen Yasemin Gültekin ile Ağ'ın paydaşlarından biri olan Şehir Dedektifi'nin direktörü Gizem Kıygı'nın konuk olduğu bölümün kolaylaştırıcılığını, Öğretmen Ağı Kolaylaştırıcı Ekip'ten Yakup Yıldırım üstleniyor. 
20:42
July 2, 2020
Disleksi ve DEHB'i Ayırt Edebiliyor muyuz? I Öğretmenin Sesi
Disleksi sık sık, kısaca DEHB olarak anılan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile karıştırılıyor. Peki, disleksi ile DEHB'in farkı nedir? Öğretmenlerin farkındalığı, erken tanı için neden önemlidir? Celil Soydan ve Öğretmen Ağı Değişim Elçisi Zeynep Özge Ünal'ın konuk olduğu bölüm, dinleyenleri disleksi ve DEHB konularında bilgilendiriyor.
19:57
May 14, 2020
Ekolojik Farkındalığımızı Nasıl Artırabiliriz? I Öğretmenin Sesi
Ekolojik farkındalığımızı artırmak, sürdürülebilir bir dünya yaratmanın ilk adımı. Peki ekolojik farkındalığımızı nasıl artırabiliriz? Öğretmenler bunun için neler yapabilir? Öğretmen Ağı Değişim Elçileri Bilge Buhan Musa ve Selin Sırma Turhan'ın konuk olduğu bölüm, ekolojinin eğitimle ilişkisine odaklanıyor.
10:02
May 14, 2020
Kapsayıcı Eğitim Yaratıcı Drama ve Oyunla Nasıl Sağlanır? I Öğretmenin Sesi
Nitelikli eğitime kavuşmak, her çocuğun hakkı. Peki kapsayıcı eğitim nasıl sağlanır? Öğretmen Ağı Değişim Elçileri Mine Aksar ve Nehir Sevimli'nin konuk olduğu bölüm, yaratıcı drama ve oyunun kapsayıcı eğitim ortamlarının sağlanmasına nasıl katkı sunabileceğine yanıt arıyor.
11:50
May 14, 2020
Engelliler için Uzaktan Eğitim Nasıl Kapsayıcı Olur? I Öğretmenin Sesi
Kapsayıcı eğitimin nasıl sağlanacağı sorusu, uzaktan eğitimle birlikte yeni cevapları beraberinde getirdi. Günümüz şartlarını da hesaba katarak, engellilik bağlamında kapsayıcılık dediğimizde ne anlamalıyız? Öğretmen Ağı Değişim Elçisi Pınar Göcen'in konuk olduğu bölüm, uzaktan eğitimde kapsayıcılığı sağlamanın yollarını arıyor.
16:27
May 14, 2020