Skip to main content
ohistorie.eu

ohistorie.eu

By ohistorie.eu
Portal ohistorie.eu stanowi platformę dla wymiany poglądów i dyskusji na temat historii XX i XXI w. oraz zagadnień związanych z metodologią i teorią historii, historia publiczną, historią wizualną, historią kulturową. Zależy nam na prowadzeniu dialogu i poważnej debaty. W naszych materiałach prezentujemy wypowiedzi zawodowych historyków rozmaitych specjalności oraz innych badaczy reprezentujących różne dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.
email: ohistorie@zoho.eu
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Ludowa Historia Polski w perspektywie teoretyczno-metodologicznej
Redakcja portalu ohistorie.eu zaprasza na kolejną relację wideo i podcast ze spotkania online. Tym razem jest to rozmowa na kanwie książki prof. Adama Leszczyńskiego: „Ludowa historia Polski. Historia wyzysku i poru. Mitologia panowania” wydanej w roku 2020 nakładem wydawnictwa W.A.B.  Spotkanie nosi tytuł: „Ludowa historia Polski w perspektywie teoretyczno-metodologicznej”.  Historia ludowa stanowi niezwykle interesujący, cieszący się coraz większą popularnością trend w badaniach przeszłości. Zwraca uwagę na wykluczonych, słabszych, pomijanych, prześladowanych, koncentruje się na ujawnianiu wyzysku uciśnionych oraz ukazywaniu ich oporu wobec wyzyskujących elit. Przyglądając się historii ludowej z perspektywy metodologicznej nie jest trudno zauważyć, że jako trend badawczy wydaje się podążać tropem, który Michel Foucault określił mianem przeciw-historii.  Przypomnijmy. Francuski filozof i historyk sytuuje przeciw-historię w ramach dyskursu wojny ras. Nie pojmuje jednak rasy w sensie biologicznym. Rasy wg Focuaulta to grupy ludzi, które często nie mają tego samego pochodzenia, nie mówią tym samym językiem, nie wyznają tej samej religii, ale żyją na tym samym obszarze, tworzą jedność polityczną w wyniku przemocy, podboju jednej grupy przez inną. Przeciw-historia wskazuje, że wielcy i mali, silni i słabi mają dwie różne, inne historie, w których „to, co dla jednych jest zwycięstwem, dla innych jest klęską”, triumf jednych dla drugich oznacza poddaństwo i wyzysk. Przeciw-historia jawi się zatem jako historia zerwania, historia tych, których historia zwycięzców pozbawiła głosu. Przeciw-historia koncentruje się na dziejach niewoli, wygnania, klęsk, prześladowań w nadziei na przywrócenie im właściwego miejsca w historii oraz oddania sprawiedliwości przeszłości wykluczonych.  Na jakich przesłankach i założeniach teoretyczno-metodologicznych oparł swoją refleksję Adam Leszczyński?  Z autorem „Ludowej Historii Polski” rozmawiają: Dr hab. Ewa Solska i dr hab. Piotr Witek z Instytutu Historii UMCS oraz portalu ohistorie.eu  Spotkanie odbyło się 23 kwietnia 2021 r., o godz. 17 na platformie zoom.   Relacja wideo i podcast są dostępne na portalu ohiostorie.eu oraz na naszych profilach społecznościowych FB, Twitter, cda.pl, a także na kanale YouTube.  Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów, opinii i recenzji.    Zachęcamy także państwa do oglądania i słuchania relacji wideo oraz podcastów z organizowanych przez portal naukowych debat, rozmów i dyskusji.   Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YT oraz polubienia naszych profilów na fb i TT.  Realizacja wideo i podcastu: dr hab. Piotr Witek
01:40:26
April 25, 2021
Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1944–1956 - debata
Szanowni Państwo,    redakcja portalu ohistorie.eu zaprasza na kolejną relację wideo i podcast ze spotkania online. Tym razem jest to dyskusja wokół książki Mariusza Mazura, „Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1944–1956" wydanej w roku 2020 nakładem wydawnictwa UMCS i Bellona.    Powojenna partyzantka niepodległościowa wywołuje w Polsce żywe emocje. Spory o sens i ocenę działań zbrojnych toczą nie tylko historycy, ale też dziennikarze, politycy, miłośnicy historii. W PRL antykomunistycznych partyzantów określano mianem „faszystów” i „bandytów”. Dziś, polityka historyczna rządzącej obecnie Polską Zjednoczonej Prawicy przedstawia ich jako bohaterów bez skazy, niemalże twórców niepodległej Polski, tych którym „historia przyznała rację”.  Problemowi powojennej partyzantki zbrojnej swoją najnowszą książkę poświęcił Mariusz Mazur. Poddał on wnikliwej analizie pamiętniki, wspomnienia i relacje uczestników tzw. drugiej konspiracji. Dzięki temu powstała pierwsza, tak kompletna pozycja zawierająca portret zbiorowy uczestników powojennej partyzantki niepodległościowej. Jak stwierdził sam Autor, jednym z jego głównych celów było dostrzeżenie „człowieka uwikłanego, wraz z jego skomplikowaniem, zaletami, słabościami”.  W dyskusji wokół książki udział biorą prof. Mariusz Mazur (UMCS), prof. Rafał Wnuk (KUL), dr Maciej Korkuć (IPN O/Kraków), prof. Jan Pomorski (UMCS).  Rozmowę prowadzi dr Sławomir Poleszak (IPN O/Lublin, ohistorie.eu).  Spotkanie odbyło się 26 marca 2021 r., o godz. 17 na platformie zoom.   Relacja wideo i podcast są dostępne na portalu ohiostorie.eu oraz na naszych profilach społecznościowych FB, Twitter, cda.pl, a także na kanale YouTube.  Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów, opinii i recenzji.    Zachęcamy także państwa do oglądania i słuchania relacji wideo oraz podcastów z organizowanych przez portal naukowych debat, rozmów i dyskusji.  Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YT oraz polubienia naszych profilów na fb i TT.  Realizacja wideo i podcastu: dr hab. Piotr Witek
02:31:11
March 29, 2021
Zwrot ludowy w humanistyce. Tropy, konteksty, doświadczenia
Portal ohistorie.eu zaprasza na spotkanie pt. Zwrot ludowy w humanistyce. Tropy, konteksty, doświadczenia. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach cyklu otwartych, interdyscyplinarnych seminariów i debat portalu ohistorie.eu Tym razem gościnią dr hab. Ewy Solskiej z Instytutu Historii UMCS i portalu ohistorie.eu była dr hab. Katarzyna Czeczot z Instytutu Badań Literackich PAN. „Zwrot ludowy w humanistyce. Tropy, konteksty, doświadczenia” – a więc to, czego jesteśmy reflektującymi świadkami i współtwórcami, kiedy zostaje opowiedziane w dyskursie humanistycznym. Dokonujemy przy tym swoistej anabazy, powracając do kwestii „zwrotu ludowego”: czy jest, czym jest, dlaczego jest i czym być może. Z kolei punktem węzłowym powinna tu być, na nowo, refleksja nad pojęciem „ludu”. A przestrzeniami dyskursu, w których zostanie ona dokonana może być kultura wizualna, krytyka feministyczna, teoria literatury, różne strony public humanities i, niezawodnie, tropy polityczności (nie tylko „gender”). Rozmowa odbyła się w piątek 12 marca 2021 roku o godzinie 17.00 Wideo i podcast są dostępne na portalu ohistorie.eu oraz na naszych kanałach w mediach społecznościowych – Youtube i Fb i twitterze. Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów, opinii i recenzji oraz oglądania i słuchania relacji wideo i podcastów z organizowanych przez nas debat i dyskusji. Zapraszamy także Państwa do subskrybowania naszego kanału na platformie youtube oraz polubienia naszego profilu na facebooku. Relacja wideo ze spotkania Zwrot ludowy w humanistyce. Tropy, konteksty, doświadczenia. Realizacja wideo i podcastu: Dr hab. Piotr WITEK
02:46:00
March 13, 2021
Jerzego Giedroycia przygody z historią i historykami
Portal ohistorie.eu zaprasza do obejrzenia i wysłuchania relacji wideo oraz podcastu ze spotkania online pt. „Jerzego Giedroycia przygody z historią i historykami”. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach cyklu otwartych, interdyscyplinarnych seminariów humanistycznych portalu ohistorie.eu. Tematem debaty było wydawnictwo „Mam na Pana nowy zamach… Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946-2000”. W dyskusji wezmą udział redaktorzy tomów: prof. Rafał Stobiecki (UŁ) i dr hab. Sławomir M. Nowinowski (prof. UŁ) oraz prof. Jan Pomorski (UMCS) i dr hab. Mirosław Filipowicz (prof. KUL). Rozmowę poprowadził dr hab. Sławomir Łukasiewicz (prof. KUL) Spotkanie odbyło się 5 marca 2021 r. o godzinie 16:00. Wideo i podcast są dostępne na portalu ohistorie.eu oraz w naszych mediach społecznościowych na platformie YouTube, Facebooku oraz Twitterze. Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczanych na nim artykułów, recenzji, opinii i wywiadów oraz oglądania i słuchania relacji wideo i podcastów z organizowanych przez nas naukowych spotkań. Zachęcamy także Państwa do subskrybowania naszego kanału na platformie YouTube oraz polubienia profilu na Facebooku. --- Realizacja wideo i podcastu Dr hab. Piotr Witek
02:16:08
March 6, 2021
Czytanie świata. Olga Tokarczuk jako kultura poznająca historię
Komisja Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii przy KNH PAN oraz portal ohistorie.eu zapraszają do obejrzenia i wysłuchania wykładu prof. Jana Pomorskiego p.t. „Czytanie świata. Olga Tokarczuk jako kultura poznająca historię”. Wykład odbył się w ramach cyklu ogólnopolskich seminariów naukowych im. Prof. Jerzego Topolskiego, organizowanych przez Komisję Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii. Spotkanie prowadziła prof. Ewa Domańska. Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczanych na nim artykułów, recenzji, opinii i wywiadów oraz oglądania i słuchania relacji wideo i podcastów z organizowanych przez nas naukowych spotkań. Zachęcamy także Państwa do subskrybowania naszego kanału na platformie YouTube oraz polubienia profilu na Facebooku. Realizacja wideo i podcastu: dr hab. Piotr Witek
02:00:42
March 2, 2021
Zwrot ludowy w perspektywie historii kobiet
Portal ohistorie.eu zaprasza na relację wideo ze spotkania „Zwrot ludowy w perspektywie historii kobiet” Wydarzenie zostało organizowane w ramach cyklu otwartych debat i seminariów humanistycznych portalu ohistorie.eu. Rozmowę z prof. Dobrochną Kałwą (Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski) prowadziła dr hab. Ewa Solska (UMCS, ohistorie.eu). Historia kobiet i studia gender – to być może najbardziej oczekiwana strona debat i refleksji nad zwrotem ludowym w polskiej humanistyce. Pytając bowiem o ludową historię w odniesieniu do historii kobiet, zakładamy inne pytanie: czy ludowa historia kobiet w ogóle jest? A to pociąga następne kwestie: czy rozpatrujemy zwrot feministyczny i perspektywę gender w historii ludowej czy raczej zwrot ludowy w historii kobiet? Czy sytuujemy te zwroty  na peryferiach dyskursu czy mamy przesłanki do poszukiwań w przestrzeni makrostrukturalnej? Czy zwrot ludowy daje asumpt do rozszerzania zbioru kategorii poza spektrum: od niewidzialności do sprawczości; od lokalności do globalności; od różnorodnego dziedzictwa do różnych pamięci; od historii mentalności do antropologii historycznej…? O podobne rozszerzenie pytamy też w odniesieniu do wyjściowego pola dyskursu historii kobiet, który stanowi mikrohistoria, historia mówiona, badania nad pamięcią, nowa humanistyka oraz polityczność ruchu feministycznego i rewizjonizm historyczny w odwodzie. To mało czy wiele? W każdym razie – to na początek. Rozmowa odbyła się w piątek 15 lutego o godzinie 17.00 Wideo i podcast są dostępne na portalu ohistorie.eu oraz na naszych kanałach w mediach społecznościowych – Youtube i Fb i twitterze. Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów, opinii i recenzji oraz oglądania i słuchania relacji wideo i podcastów z organizowanych przez nas debat i dyskusji. Zapraszamy także Państwa do subskrybowania naszego kanału na platformie youtube oraz polubienia naszego profilu na facebooku. Realizacja wideo i podcastu: Dr hab. Piotr WITEK
02:21:23
February 27, 2021
Wolność badań historiograficznych we współczesnej Polsce
Szanowni Państwo, Portal ohistorie.eu zaprasza na relację wideo i podcast z transmisji live ze spotkania „Wolność badań historiograficznych we współczesnej Polsce”, podczas którego badaczki i badacze przeszłości dyskutowali o granicach wolności badań historycznych. Spotkanie zostało organizowane w ramach cyklu otwartych interdyscyplinarnych seminariów humanistycznych portalu ohistorie.eu Wolność badań jest immanentną cechą nauki i podstawą jej rozwoju. Czy we współczesnej Polsce dostrzegalne są jakieś zagrożenia dla wolności? A może nie ma żadnych powodów do obaw, ponieważ nikt nie stara się jej ograniczać, a środowisko historyczne jest na tyle silne, że nie pozwoliłoby sobie odebrać tego prawa? Czy wobec tego istnieją problemy, na które szczególnie należałoby zwrócić uwagę? Na ten temat dyskutowali: Prof. Barbara Engelking (Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Instytut Filozofii i Socjologii PAN) Dr hab. Piotr Witek (Instytut Historii UMCS) Prof. Dariusz Stola (Instytut Studiów Politycznych PAN) Rozmowę poprowadził Prof. Mariusz Mazur (Instytut Historii UMCS) Debata odbyła się w poniedziałek 15 lutego o godzinie 17.00 Wideo i podcast są dostępne na portalu ohistorie.eu oraz na naszych kanałach w mediach społecznościowych – Youtube i Fb i twitterze. Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów, opinii i recenzji oraz oglądania i słuchania relacji wideo i podcastów z organizowanych przez nas debat i dyskusji. Zapraszamy także Państwa do subskrybowania naszego kanału na platformie youtube oraz polubienia naszego profilu na facebooku. Realizacja wideo i podcastu: Dr hab. Piotr WITEK Wideo dostępne pod linkiem  
01:51:23
February 16, 2021
Bękarty pańszczyzny – odkrywana historia buntów i oporu
Bękarty pańszczyzny – odkrywana historia buntów i oporu Portal ohistorie.eu zaprasza na relację wideo ze spotkania on-line z dr. Michałem Rauszerem etnologiem, antropologiem i kulturoznawcą, autorem Bękartów pańszczyzny (Wydawnictwo RM). Spotkanie odbyło się 29 stycznia 2021 roku o godz. 16:00 w ramach cyklu otwartych debat i seminariów humanistycznych portalu ohistorie.eu. Rozmowę poprowadziła dr hab. Ewa Solska (UMCS, ohistorie.eu) Realizacja wideo i podcastu: dr hab. Piotr Witek (UMCS, ohistorie.eu) Z noty wydawniczej Bękartów pańszczyzny: Do czego doprowadzić mogą głód i ciężka praca? I kiedy wyzysk staje się nie do zniesienia? W swojej najnowszej książce Michał Rauszer odpowiada na te i inne pytania, a także analizuje historyczny fenomen buntów chłopskich. Wykorzystując interdyscyplinarne narzędzia, przygląda się wybuchającym w całej Europie antyfeudalnym wojnom chłopskim i dziewiętnastowiecznej rabacji galicyjskiej. Rauszer nie rozpatruje tych wydarzeń w kategoriach spontanicznych czy zorganizowanych wystąpień politycznych, nie ogranicza się również do stworzenia kroniki walki klasowej. Bunty chłopskie okazują się bowiem jednym z kluczowych procesów konstruowania kultury oporu, która w swoich zróżnicowanych i determinowanych historycznie przejawach może być inspirująca także dzisiaj. Oto pierwsza w naszym cyklu odsłona badań nad historią ludową w Polsce – kulturowa historia buntów chłopskich, z uwydatnieniem perspektywy antropologicznej. Jest to orientacja, którą lokalizujemy w kontekście współczesnych badań nad oporem (resistance studies), co obiecująco rozszerza nam pole refleksji odnośnie do ludowej historii Polski. W tym rozszerzeniu znalazły się zatem następujące kwestie: czym jest historia ludowa i dlaczego jest; jak przebiega operacjonalizacja jej pola badawczego; czy na jej dyskurs można patrzeć jak na projekt humanisty zaangażowanego (w perspektywie nowej humanistyki), a w związku z tym jak rozważnie go sytuować względem polityki historycznej i polityki pamięci. Rozmowa została również zarejestrowana w formie wideo. Można ją obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem zamieszczonym w opisie audycji: http://ohistorie.eu/2021/02/02/bekarty-panszczyzny-odkrywana-historia-buntow-i-oporu/ oraz na YouTube pod linkiem: https://youtu.be/ELy6E8pXsUs Zapraszamy Państwa do słuchania i oglądania. Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów i opinii. *** Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek
02:42:36
February 2, 2021
Ludowa historia Polski – parergony, międzyprzestrzenie, perspektywy odkrywane
Portal ohistorie.eu zaprasza do wysłuchania rozmowy z Przemysławem Wielgoszem, dziennikarzem, publicystą, redaktorem naczelnym polskiej edycji „Le Monde diplomatique”, inicjatorem projektu „Ludowa Historia Polski”. Spotkanie zostało organizowane w ramach cyklu otwartych debat i seminariów humanistycznych. Termin spotkania: 22 stycznia 2021 r, godz. 16:00. Rozmowę poprowadziła dr hab. Ewa Solska (UMCS, ohistorie.eu) Historia ludowa jako nowa orientacja w naukach humanistycznych i wieloaspektowe zjawisko w przestrzeni public history stanowi przesłankę pierwszego z cyklu naszych spotkań poświęconych tematyce dość rozlegle już eksplorowanej. Przy czym punktem wyjścia jest tu nowa seria warszawskiego Wydawnictwa RM realizowana w ramach projektu „Ludowa Historia Polski”, który będzie przedmiotem rozmowy z Przemysławem Wielgoszem – redaktorem merytorycznym serii. Otwiera ją książka Michała Rauszera Bękarty pańszczyzny. Historia buntów chłopskich; kolejnym tomem jest opracowanie Śladami Szeli czyli diabły polskie Piotra Korczyńskiego. Z noty wydawniczej: „W ostatnich latach coraz częściej badacze społeczni skupiają się na doświadczeniu grup wcześniej nieobecnych w dominujących narracjach historycznych w Polsce. Powstają studia nad pańszczyzną, poddaństwem i oporem wobec tych reżimów podporządkowania, tematem analiz staje się chłopskość, zarówno jako doświadczenie, forma tożsamości, temat literacki jak i przedmiot pamięci. Seria Ludowa Historia Polski tworzy przestrzeń, w której autorzy dążą do odzyskania i oddania sprawiedliwości podmiotowości swoich bohaterów w formule zbliżonej do reportażu historycznego”. Taka formuła wszakże zbliża nas do przestrzeni konsilienckiej, gdzie spotykamy dyskursy zaangażowane w odkrywanie historii pomijanych i odzyskiwanie przemilczanych głosów jej świadków. Wynajdywanie tej przestrzeni to jedno z pilnych społecznych zadań współczesnej humanistyki, zaś historia ludowa stanowi tu specyficzny, a zarazem nieodzowny trop, wart zatem wielostronnego rozpoznawania. Rozmowa została również zarejestrowana w formie wideo. Można ją obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem zamieszczonym w opisie audycji: http://ohistorie.eu/2021/01/21/ludowa-historia-polski-parergony-miedzyprzestrzenie-perspektywy-odkrywane/ oraz na YouTube pod linkiem: https://youtu.be/5ZUlRu0lX2c Zapraszamy Państwa do słuchania i oglądania. Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów i opinii. *** Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek
02:28:18
January 24, 2021
Odpowiedź dr hab. Magdalenie Gawin, wiceministrze w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Szanowna Pani Profesor, Wiceminister Minister Magdalena Gawin!   Odnosząc się do Pani wypowiedzi w programie „Sądy przesądy – Rozróby u Kuby”, wyemitowanym w telewizji na początku grudnia 2020 roku, iż nie została Pani zaproszona do zabrania głosu w odpowiedzi na krytyczne opinie formułowane przez uczestników dyskusji na portalu ohistorie.eu, chcemy zwrócić uwagę, że owa dyskusja w każdym momencie była otwarta dla wszystkich zainteresowanych stanem polskiej humanistyki. O jej przebiegu informowaliśmy Panią na bieżąco, za pośrednictwem Pani profilu na FB. Zasadniczą przyczyną skłaniającą do zainicjowania wymiany opinii, była Pani wypowiedź na kongresie „Polska Wielki Projekt 2020”, jednak – jak na dyskusję przystało – polemiki w dużym tempie zmieniały adresatów. Debata została zamknięta 6 grudnia. Stworzyło to możliwość, by odnieść się do wypowiedzi wyrażonych przez wszystkich jej uczestników. Z zainteresowaniem przyjmiemy zatem Pani głos, jako odpowiedź na opinie wybitnych humanistek i humanistów, wyrażone w dyskusji na portalu ohistorie.eu.
02:07
December 13, 2020
Co z humanistyką w Polsce? Zakończenie debaty
Szanowni Państwo!   Kończymy zainicjowany przez portal ohistorie.eu cykl dyskusyjny w związku z pomysłami na przyszłość nauk humanistycznych w Polsce wyartykułowanymi w dniach 9–11 października 2020 r. podczas zorganizowanego przez rządzący obecnie obóz „zjednoczonej prawicy” kongresu „Polska Wielki Projekt 2020”.  Przypomnijmy, jeden z paneli, zatytułowany „Współczesne uniwersytety: stan wolności akademickiej”, został poświęcony problemowi wolności badań naukowych na uniwersytetach w Polsce i na świecie. Naszą uwagę zwróciło wystąpienie pełniącej aktualnie obowiązki wiceministry w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rządzie „zjednoczonej prawicy” dr hab. Magdaleny Gawin. Profesor Magdalena Gawin, z wykształcenia historyczka [do niedawna pracująca naukowo w swojej dziedzinie], podczas panelu przedstawiła swoje zapatrywania  na temat wolności badań naukowych w Polsce oraz naszkicowała pewną wizję przyszłości polskiej humanistyki, ze szczególnym wyróżnieniem dyscyplin takich jak historia i literaturoznawstwo. O ile niektóre idee zawarte w wystąpieniu dr hab. Magdaleny Gawin można interpretować jako rozsądne, o tyle pozostałe jawią się jako nieoczywiste, niepokojące i kontrowersyjne.  W dyskusji wzięło udział kilkanaście osób – znakomitych historyczek i historyków, którzy na łamach portalu podzielili się swoimi przemyśleniami na temat wizji przyszłości humanistyki w Polsce zaproponowanej na kongresie. W tym miejscu chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim Autorkom i Autorom: prof. Marcinowi Kuli, prof. Rafałowi Stobieckiemu, prof. Krzysztofowi Zamorskiemu, prof. Annie Wolff-Powęskiej, prof. Mikołajowi Sokołowskiemu, prof. Krzysztofowi Brzechczynowi, prof. Markowi Kornatowi, prof. Annie Zielińskiej, prof. Janowi Pomorskiemu, prof. Grzegorzowi Marcowi, prof. Mariuszowi Mazurowi, prof. Wojciechowi Wrzoskowi za niezwykle interesujące i inspirujące do refleksji komentarze oraz polemiki.    Chcielibyśmy również podziękować wszystkim Czytelniczkom i Czytelnikom za lekturę oraz publikowane na Facebooku komentarze do zainicjowanej przez portal debaty.  Zaangażowanie w debatę tak wielu znakomitych badaczek i badaczy oraz pozytywna reakcja na nią środowiska akademickiego pokazują, że dyskusja na temat przyszłości humanistyki w Polsce w obrębie wspólnoty naukowej jest potrzebna. Mamy nadzieję, że takich debat będzie więcej i legną one u podłoża konstruktywnych działań. Z naszej strony możemy zadeklarować, że dyskusje poświęcone roli nauk humanistycznych we współczesnym świecie i w przyszłości będziemy konsekwentnie inicjować. Równie konsekwentnie będziemy krytykować próby upartyjniania i ideologizowania nauk humanistycznych, ograniczania wolności badań oraz ingerowania w autonomię uniwersytetów.  Redakcja portalu: ohistorie.eu  ----------  Lublin, grudzień 2020
03:02
December 6, 2020
Kiedy wybuchnie wojna... Studium kryzysu 1938 roku
Portal ohistorie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania podcastu prezentującego debatę poświęconą książce prof. Piotra M. Majewskiego: Kiedy wybuchnie wojna? 1928. Studium Kryzysu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2019. W debacie udział wzięli: Prof. Piotr M. Majewski (UW) Prof. Rafał Wnuk (KUL) Prof. Mirosław Filipowicz (KUL) Podcast został nagrany również w formie wideo. Można go obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: http://ohistorie.eu/2020/08/09/kiedy-wybuchnie-wojna-studium-kryzysu-1938-roku/ Oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: https://youtu.be/jGuO57eoglg *** Zapraszamy Państwa do słuchania i oglądania. Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eui lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii. *** Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek (UMCS)
01:47:13
August 13, 2020
Mobilna aplikacja "Szlakami Polski Niepodległej 1914-1922" - wywiad z twórcami: prof. Janem Pomorskim, mgr. Karolem Kasprowiczem i mgr. Bartłomiejem Stolarzem
Polecamy uwadze Państwa wywiad dra hab. Piotra Witka z twórcami mobilnej aplikacji „Szlakami Polski Niepodległej 1914-1922”: prof. dr. hab. Janem Pomorskim, mgr. Karolem Kasprowiczem i mgr. Bartłomiejem Stolarzem. "Premiera aplikacji miała miejsce w roku 2019. W kwietniu 2020 roku ukazała się jej wersja anglojęzyczna. I ten właśnie fakt wydaje się dobrym pretekstem, żeby kilka miesięcy po premierowym ukazaniu się aplikacji na rynku wrócić do tematu i podyskutować o niej w nieco szerszym kontekście – zmian zachodzących we współczesnej kulturze generowanych przez zwrot cyfrowy, który w dalszej kolejności prowadzi do przemian w obszarze nauk humanistycznych (humanistyka cyfrowa, historia cyfrowa) oraz edukacji humanistycznej." Wywiad można również obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: http://ohistorie.eu/2020/07/19/mobilna-aplikacja-szlakami-polski-niepodleglej-1914-1922/
01:47:58
July 19, 2020
Debata wokół książki Jana Pomorskiego "Homo Metahistoricus. Studium sześciu kultur poznających historię".
Podcast z debaty online zorganizowanej w ramach cyklu otwartych debat i seminariów humanistycznych. Przedmiotem dyskusji jest książka Jana Pomorskiego pt. „Homo Metahistoricus. Studium sześciu kultur poznających historię”. W dyskusji udział wzięli: prof. Krzysztof Zamorski (UJ), prof. Rafał Stobiecki (UŁ) oraz prof. Jan Pomorski (UMCS). Panel poprowadziła prof. Maria Solarska (UAM).  Realizacja: dr hab. Piotr Witek Video z debaty: https://youtu.be/anQ1BGd1ucc
01:47:14
June 14, 2020
Zajawka debaty poświęconej książce Jana Pomorskiego: Homo Metahistoricus. Studium sześciu kultur poznających historię
Debata wokół książki Jana Pomorskiego Homo Metahistoricus. Studium sześciu kultur po­znających historię jest kolejnym spotkaniem z cyklu otwartych interdyscyplinarnych seminariów humanistycznych, organizowanych od dwóch lat przez portal ohistorie.eu wraz z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” pod patronatem Towarzystwa Historiograficznego, w ramach cyklu „Spotkania w Bramie”, na których prezentowane są interesujące i wartościowe poznawczo monografie z różnych obszarów historii i szerzej – humanistyki, prezentujące interesujące, nowatorskie podejścia badawcze. Debaty koncentrują się wokół zagadnień takich jak: badania nad historią XX i XXI wieku, Europą Środkowo-Wschodnią, Lubelszczyzną oraz teoria i metodologia historii, historia wizualna i cyfrowa, historia publiczna, historia kulturowa. Seminaria są kierowane do profesjonalnych historyków, kulturoznawców, politologów, socjologów, filozofów, nauczycieli, studentów oraz zwykłych miłośników historii, którym nieobca jest poważna refleksja nad historią, sposobami jej badania, poznawania i przedstawiania. Na organizowanych przez nas seminariach treści są prezentowane w przystępny sposób, co oznacza, że nikt nie powinien mieć problemów z ich odbiorem i rozumieniem. Najnowsze spotkanie poświęcone jest książce prof. Jana Pomorskiego noszącej tytuł: „Homo Metahistoricus. Studium sześciu kultur poznających historię”, wydanej przez Wydawnictwo UMCS w Lulinie w roku 2019. Profesor Jan Pomorski pracuje w Instytucie Historii UMCS w Lublinie. Jest twórcą Lubelskiej Szkoły Metodologii Historii. Był założycielem i wieloletnim kierownikiem Zakładu Metodologii Historii na UMCS. Jest jednym z najwybitniejszych współczesnych polskich metodologów historii, który od kilku dziesięcioleci zajmuje się badaniem kulturowych fundamentów oraz epistemologicznych i metodologicznych aspektów funkcjonowania nauki historycznej. W debacie oprócz Autora książki udział wezmą znakomici goście, metodolodzy historii i historycy historiografii: prof. Krzysztof Zamorski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Rafał Stobiecki z Uniwersytetu Łódzkiego, spotkanie poprowadzi prof. Maria Solarska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ze względu na epidemię, spotkanie zostało zorganizowane w Internecie. Debata rozpocznie się 12 czerwca o godz. 17.00 i będzie transmitowana na żywo na portalu ohistorie.eu, na naszym kanale na YT https://youtu.be/WisoFnt3JjA oraz na naszym profilu na FB (https://www.facebook.com/ohistorie/). Widzowie będą mogli w trakcie transmisji komentować i zadawać pytania uczestnikom debaty za pośrednictwem czatu na YouTube i FB. Prelegenci będą na komentarze i pytania odpowiadać w trakcie debaty.
04:36
June 10, 2020
Zajawka wywiadu z historykami z UMCS w Lublinie, twórcami aplikacji mobilnej "Szlakami Polski Niepodległej 1914-1922" - prof. Janem Pomorskim, mgr. Karolem Kasprowiczem i mgr. Bartłomiejem Stolarzem
Nazywam się Piotr Witek i zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z prof. Janem Pomorskim, mgr Karolem Kasprowiczem oraz mgr Bartłomiejem Stolarzem z Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - twórcami mobilnej aplikacji: „Szlakami Polski Niepodległej 1914-1922”. Aplikacja, której premiera miała miejsce w roku 2019, jest transmedialną opowieścią historyczną prezentującą losy zmagań Polaków o niepodległość w 1918 roku, pokazującą toczone przez nich walki o granice II Rzeczypospolitej. Aplikacja zawiera interaktywny atlas historyczny oraz pięć lekcji historii, z których każda zaczyna się od syntetycznego wprowadzenia w problematykę w dwóch postaciach do wyboru: tekstu pisanego oraz komentarza odczytywanego przez lektora. W kwietniu 2020 roku ukazała się jej wersja anglojęzyczna. I ten właśnie fakt wydaje się dobrym pretekstem, żeby kilka miesięcy po premierowym ukazaniu się aplikacji na rynku, wrócić do tematu i podyskutować o niej w nieco szerszym kontekście – zmian zachodzących we współczesnej kulturze generowanych przez zwrot cyfrowy, który w dalszej kolejności prowadzi do przemian w obszarze nauk humanistycznych – powstania nowej dziedziny humanistyki określanej mianem humanistyki cyfrowej – oraz przemian w szeroko rozumianej edukacji humanistycznej. Z twórcami aplikacji rozmawiam o tym, czemu aplikacja ma służyć i do kogo jest adresowana. Kto był pomysłodawcą tego projektu? W jakich okolicznościach pomysł powstał? Jak długo trwały prace nad aplikacją? Co inspirowało twórców i pomagało im w przygotowaniu się do realizacji projektu? Jak wyglądała współpraca członków zespołu - akademickich historyków – z grafikami, specjalistami od animacji, scenarzystami, reżyserką animowanego filmu „Bitwa warszawska”. Rozmawiam także o przygotowanym przez twórców aplikacji przewodniku metodycznym dla nauczycieli, mającym służyć im pomocą przy wykorzystywaniu jej na lekcjach historii. Aplikacja jest dostępna nieodpłatnie w App Store oraz Google Play Wywiad już wkrótce zostanie udostępniony w formie podcastu oraz wideo na portalu ohistorie.eu, na naszym kanale na YouTube, a także  na platformach podcastingowych: spoitfy, anchor.fm, google podcasts i innych. W materiale wykorzystano fragmenty komentarza oraz muzyki pochodzące z aplikacji. Zapraszamy do słuchania i oglądania.
04:41
May 24, 2020
[PH]3. Polityka historyczna prezydenta Rosji Władymira Putina. Komentarz Prof. Piotra M. Majewskiego
Portal ohistorie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania trzeciego podcastu z cyklu: „Polityka historyczna prezydenta Rosji Władymira Putina”. W jednej swoich wypowiedzi wyartykułowanych w grudniu 2019 roku prezydent Putin oskarżył Polskę o to, że była sojuszniczką III Rzeszy i realizowała politykę mającą doprowadzić do wybuchu wojny. Czy II Rzeczpospolita była sojuszniczką Hitlera i dążyła do rozpętania wojny? Profesor Piotr M. Majewski w komentarzu do wypowiedzi prezydenta Rosji przedstawia politykę II  Rzeczypospolitej, ZSRR, III Rzeszy, Francji i Węgier wobec Czechosłowacji w dwudziestoleciu międzywojennym ze szczególnym uwzględnieniem polityki prowadzonej przez wspomniane państwa w ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej. Omawia zagadnienie kryzysu politycznego z 1938 roku, przybliża okoliczności, w których w tymże roku zawarto pakt monachijski skutkujący aneksją części Czechosłowacji przez nazistowskie Niemcy. Wyjaśnia rolę jaką odegrała Polska w rozbiorze Czechosłowacji przeprowadzonym w wyniku zawarcia paktu monachijskiego. W konkluzji profesor Piotr M. Majewski wykazuje fałszywość tezy prezydenta Putina głoszącej jakoby II Rzeczpospolita była sojuszniczką Hitlera i dążyła do rozpętania wojny. *** Podcast został nagrany również w formie wideo. Można go obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: http://ohistorie.eu/2020/04/14/polityka-historyczna-prezydenta-rosji-wl-putina-cz-iii-komentarz-prof-piotra-m-majewskiego/ Oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: https://youtu.be/HgsqFKL-9lI *** Zapraszamy Państwa do słuchania i oglądania. Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii. *** W podcaście wykorzystano fragment utworu Macieja Maleńczuka „Vladymir” *** Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek
32:58
May 19, 2020
[PH]2. Polityka historyczna prezydenta Rosji Władymira Putina. Komentarz prof. Rafała Wnuka
Portal ohistorie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania drugiego podcastu z cyklu: „Polityka historyczna prezydenta Rosji Władymira Putina”. W swoich wypowiedziach na temat historii Putin zarzucił II Rzeczypospolitej współodpowiedzialność za wybuch drugiej wojny światowej. Czy Polska była współodpowiedzialna za rozpętanie wojny w 1939 roku? Profesor Rafał Wnuk w komentarzu do wypowiedzi prezydenta Rosji omawia relacje II Rzeczypospolitej z III Rzeszą, przybliża okoliczności, w których w 1938 roku zawarto pakt monachijski skutkujący aneksją części Czechosłowacji przez nazistowskie Niemcy i rolę jaką tamta umowa miała odegrać w ustabilizowaniu ówczesnej sytuacji politycznej, omawia także okoliczności zawarcia 23 sierpnia 1939 roku paktu Ribbentrop-Mołotow i rolę, jaką odegrała ta umowa wraz z jej tajnym protokołem w doprowadzeniu do wybuchu wojny we wrześniu 1939 roku. W konkluzji profesor Rafał Wnuk wykazuje fałszywość tezy prezydenta Putina głoszącej jakoby II Rzeczpospolita była współodpowiedzialna za doprowadzenie do wybuchu II wojny światowej. *** Podcast został nagrany również w formie wideo. Można go obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: http://ohistorie.eu/2020/01/19/polityka-historyczna-prezydenta-rosji-wladymira-putina-komentarz-prof-rafala-wnuka/ Oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: https://youtu.be/6PQJkiluAk0 *** Zapraszamy Państwa do słuchania i oglądania. Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eui lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii. *** W podcaście wykorzystano fragment utworu Macieja Maleńczuka „Vladymir” *** Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek
30:12
May 17, 2020
[PH]1. Polityka historyczna prezydenta Rosji Władymira Putina. Komentarz prof. Sławomira Łukasiewicza
Podcast „Polityka historyczna prezydenta Rosji Władymira Putina” jest pierwszym z serii, w których profesjonalni historycy odnoszą się do artykułowanych przez głowę państwa rosyjskiego tez na temat historii. Jako pierwszy wypowiedział się prof. Sławomir Łukasiewicz. W swoim komentarzu przeanalizował słowa prezydenta Rosji skierowane pod adresem ambasadora II RP w Berlinie Józefa Lipskiego, w których oskarżył polskiego dyplomatę o pronazistowskie sympatie, antysemityzm oraz chęć współpracy z III Rzeszą w kwestii eksterminacji Żydów. *** W podcaście wykorzystano fragment utworu Macieja Maleńczuka p.t. „Vladymir”. *** Wypowiedzi Władymira Putina pochodzą z następującego źródła: https://twitter.com/dimsmirnov175 *** Podcast został nagrany również w formie wideo. Można go obejrzeć na portalu ohistorie.eu w dziale opinie pod linkiem: http://ohistorie.eu/2019/12/31/polityka-historyczna-wladymira-putina-komentarz-prof-slawomira-lukasiewicza/ oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: https://youtu.be/2DbFyVQs7Tw *** Zapraszamy Państwa do oglądania i słuchania. Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eui lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii. *** Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek
16:60
May 16, 2020
Otwierać, milicja!
Portal o historie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania debaty „Otwierać, milicja” poświęconej książce Doroty Skotarczak pt. Otwierać milicja. O powieści kryminalnej w PRL. Monografia została wydana w roku 2019 przez wydawnictwo IPN. Autorka w książce pisze: „Kryminały PRL-u nigdy nie miały dobrej opinii. Nie zważając na to, że mają służyć rozrywce, oczekiwano takich samych walorów jak od literatury wysokoartystycznej.  A jeśli  już dostrzegano w nich twory literatury rozrywkowej, to porównywano je z powieściami zachodnich klasyków, nie biorąc pod uwagę, że większość utworów  kryminalnych wydawanych na Zachodzie, reprezentuje podobny poziom jak większość  rodzimych kryminałów. Dzisiaj te utwory są ciekawym źródłem do badań czasów, w których one powstały. Będąc nie tylko dziełami kultury popularnej, lecz także zwierciadłem epoki, a w wielu przypadkach także środkiem uprawiania propagandy, przykuwają uwagę historyka.  PRL wyczytany z jego kryminałów jest na pewno z wielu powodów bardzo ciekawy, a świat przedstawiony w powieściach potrafi niekiedy zaskoczyć.” W debacie udział wzięli: Prof. Dorota Skotarczak (UAM) Prof. Jacek Nowakowski (UAM)( Prowadzenie spotkania: Dr hab. hab. Ewa Solska (UMCS) *** Debata została również zarejestrowana w formie wideo. Można ją obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: http://ohistorie.eu/2020/02/09/otwierac-milicja/ Oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: https://youtu.be/F61fYuADKoc Zapraszamy Państwa do słuchania i oglądania. Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eui lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii. *** Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek
01:55:40
May 14, 2020
Wojna w kanałach
Portal o historie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania debaty „” poświęconej książce Sebastiana Pawliny zatytułowanej „Wojna w kanałach. Podziemna walka Warszawy”. Uczestnicy dyskusji rozmawiali o tym, w jaki sposób autor przedstawił w swojej monografii koszmar wojny, doświadczenie powstańców warszawskich walczących w kanałach - w tym towarzyszące im emocje - dla których kolektory stawały się linią frontu, drogą ratunku, a w wielu przypadkach drogą ku śmierci. W dyskusji wzięli udział: Sebastian Pawlina Dr Janusz Marszalec Dr Mariusz Zajączkowski *** Debata została również zrejestrowana w formie wideo. Film można obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: http://ohistorie.eu/2019/12/07/wojna-w-kanalach/ Oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: https://youtu.be/CnOBUqSqR-k *** Zapraszamy Państwa do oglądania i słuchania. Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eui lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii. *** Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek
01:42:44
May 14, 2020
Polsko niemieckie miejsca pamięci
Portal ohistorie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania dyskusji zorganizowanej razem z tygodnikiem POLITYKA i Ośrodkiem Brama Grodzka Teatr NN wokół „Pomocnika historycznego POLITYKI - Polacy i Niemcy. Tysiąc lat sąsiedztwa” oraz zbiorowej, dwujęzycznej monografii: „Wyobrażenia przeszłości. Polsko-niemieckie miejsca pamięci”, pod redakcją prof. Roberta Traby i prof. Hansa Henninga Hahna. Dyskusja dotyczyła historii 1000 letniego polsko-niemieckiego sąsiedztwa i trudnych dwustronnych relacji, wokół których narosło wiele nieporozumień, mitów i stereotypów. Uczestnicy spotkania dyskutowali także o roli historii i pamięci kulturowej w kształtowaniu wzajemnych wyobrażeń Polaków i Niemców oraz stosunków między nimi. *** W debacie wzięli udział: prof. Robert Traba red. Adam Krzemiński Prowadzenie spotkania: Joanna Zętar *** Debata została również zarejestrowana w formie wideo. Można ją obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem zamieszczonym w opisie audycji: http://ohistorie.eu/2019/04/13/polsko-niemieckie-miejsca-pamieci-2/ oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: https://youtu.be/PfVfK-cufOI Zapraszamy Państwa do słuchania i oglądania. Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eui lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii. *** Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek
02:03:50
May 12, 2020
Zrozumieć „Młodszą Europę”. Misja i historia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie
Portal ohistorie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania debaty: Zrozumieć „Młodszą Europę”. Misja i historia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. W ramach spotkania przybliżona została badawcza, formacyjna i kulturowa działalność IEŚW oraz rola i znaczenie tego typu instytutów w dyplomacji i polityce historycznej, w odniesieniu do relacji między historiografią, pamięcią historyczną i wielowymiarową polityką państwa. W debacie panelowej udział wzięli: Prof. Mirosław Filipowicz (KUL), Prof. Sławomir Łukasiewicz (KUL), Dr Marek Radziwon (Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza) Prof. Aleksiej Wasiliew *** Debata została również zarejestrowana w formie wideo. Można ją obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem zamieszczonym w opisie audycji: http://ohistorie.eu/2019/04/24/zrozumiec-mlodsza-europe-misja-i-historia-instytutu-europy-srodkowo-wschodniej-w-lublinie-2/ oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: https://youtu.be/JJ6N0HA6NII Zapraszamy Państwa do słuchania i oglądania. Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii. *** Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek
01:21:31
May 12, 2020
Historia, misja i likwidacja Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Rozmowa z dyrektorem prof. Mirosławem Filipowiczem
Portal o historie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania rozmowy prof. Sławomira Łukasiewicza z dyrektorem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie – prof. Mirosławem Filipowiczem. Pretekstem do odbycia rozmowy o Instytucie była likwidacja tej instytucji przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości i zastąpienia jej nową placówką - Instytutem Europy Środkowej, mającym promować lansowaną przez prawicowych historyków i władze tzw. koncepcję Trójmorza – polegającą na współpracy 12 państw: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Rozmowa o Instytucie dotyczyła powstania instytucji, jej losów i misji, imponującego dorobku naukowego oraz okoliczności likwidacji placówki. Instytut Europy Środkowo - Wschodniej istniał w Lublinie w latach 2001-2018. Jego założycielem był nieżyjący już, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - prof. Jerzy Kłoczowski. W obszarze działań Instytutu znajdowały się badania historii Europy Środkowej i Wschodniej oraz szeroko pojmowanych stosunków między państwami tej części kontynentu. *** Rozmowa została również nagrana w formie wideo. Można ją obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: http://ohistorie.eu/2018/12/14/historia-misja-i-likwidacja-instytutu-europy-srodkowo-wschodniej-rozmowa-z-dyrektorem-prof-miroslawem-filipowiczem/ oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: https://youtu.be/oaoTzLrgn_g Zapraszamy Państwa do słuchania i oglądania. Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eui lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii. Realizacja nagrania: dr hab. Piotr Witek 
01:04:30
May 11, 2020
Muzealizacja komunizmu. Dyskusja o książce Anny Ziębińskiej-Witek: "Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018
Portal ohistorie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania debaty MUZEALIZACJA KOMUNIZMU, poświęconej książce Anny Ziębińskiej-Witek p.t. Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, wydanej w roku 2018 przez wydawnictwo UMCS w Lublinie. W recenzji książki opublikowanej na portalu ohistorie.eu Profesor Rafał Wnuk pisał: „Zapoczątkowany w końcu XX w. trzeci muzealny boom wciąż trwa. Jest on odpowiedzią na olbrzymie zmiany cywilizacyjne, które doprowadziły do zdefiniowania/zredefiniowania tożsamości grupowych i indywidualnych. Na całym świecie powstały setki nowych muzeów, szczególnie wiele historycznych – te bowiem w największym stopniu budują/odzwierciedlają tożsamość. Interesująca autorkę część Europy ma za sobą stosunkowo świeże doświadczenie komunizmu i trzeba się z nią zgodzić, gdy pisze, iż społeczeństwa tego regionu są wciąż w stanie transformacji i przepracowywania wydarzeń niedawnej epoki oraz że na pewno też mają większe niż ustabilizowane demokracje zachodnie potrzeby w zakresie samoidentyfikacji i tworzenia opowieści integrujących (s. 10). Tworzone tam w ostatnich latach muzea siłą rzeczy muszą się zmierzyć z komunistyczną przeszłością. Posługujące się syntetycznym, najczęściej odwołującym się do emocji językiem wystawy odzwierciedlają „politykę historyczną” prowadzoną zarówno przez władze państwowe, jak i przez organizacje społeczne. Świadoma tego autorka uczyniła z wystaw muzealnych klucz do poznania tego, jak z komunistyczną przeszłością radzą sobie poszczególne społeczeństwa. Podejmowaną przez nią problematykę należy uznać za ważną i bardzo aktualną.” W dyskusji udział wzięli: prof. Anna Ziębińska-Witek (UMCS) prof. Izabela Skórzyńska (UAM) prof. Rafał Wnuk (KUL) Realizacja nagrania: dr hab. Piotr Witek Przepraszamy za momentami słabą jakość dźwięku w przypadku osób zabierających głos w dyskusji z sali. Debatę można również obejrzeć na naszym portalu www.ohistorie.eu pod linkiem: http://ohistorie.eu/2019/02/14/muzealizacja-komunizmu/ oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: https://youtu.be/U64_QOJ0d6M
01:49:13
May 9, 2020
Żołnierze ludowego Wojska Polskiego w perspektywie historii mówionej
Portal ohistorie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania debaty: „Żołnierze ludowego Wojska Polskiego w perspektywie historii mówionej”, poświęconej książce noszącej tytuł: „Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historie mówione”, wydanej w 2018 roku w Łodzi przez wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, zredagowanej przez Kaję Kaźmierską i Jarosława Pałkę. O książce dyskutowali: Prof. Kaja Kaźmierska (Uniwersytet Łódzki) Dr Jarosław Pałka (Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią) Michał Durakiewicz (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie) Prowadzenie: Wioletta Wejman (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”) Spotkanie było częścią cyklu „Spotkania w Bramie” organizowanego przez portal ohistorie.eu wraz z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”. Jest to cykl otwartych seminariów humanistycznych pod patronatem Towarzystwa Historiograficznego, poświęconych historii XX i XXI wieku, historii publicznej, historii wizualnej oraz historii kulturowej. Relację wideo z debaty można obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: http://ohistorie.eu/2019/03/16/zolnierze-ludowego-wojska-polskiego-w-perspektywie-historii-mowionej/ oraz na naszym kanale na YouTube: https://youtu.be/mBMINN1Odsg
01:52:07
May 8, 2020
Polacy i Ukraińcy na Lubelszczyźnie w latach okupacji niemieckiej (1939–1944), a współczesny konflikt pamięci o tych wydarzeniach
Portal ohistorie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania debaty: Polacy i Ukraińcy na Lubelszczyźnie w latach okupacji niemieckiej (1939–1944), a współczesny konflikt pamięci o tych wydarzeniach Tematem dyskusji były trudne relacje między społecznościami polską i ukraińską na południowo-wschodniej Lubelszczyźnie (w tradycji ukraińskiej - południowej Chełmszczyźnie) podczas okupacji niemieckiej. Uczestnicy dyskusji próbują odpowiedzieć na pytanie jakie okoliczności doprowadziły do szczególnie ostrego w latach 1943–1944 antagonizmu między Polakami i Ukraińcami na tym terenie oraz jakie były tego następstwa? Ponadto dlaczego obie społeczności w tak odmienny sposób interpretują i wyjaśniają owe tragiczne wydarzenia? I czy istnieje sposób mówienia o nich, który niwelowałby fatalne skutki tzw. polityki historycznej i wynikający z niej m.in. współczesny konflikt pamięci o wspólnej, lecz niełatwej przeszłości? W dyskusji udział wzięli: prof. Igor Hałagida (UG), dr Grzegorz Kuprianowicz dr Mariusz Zajączkowski (IPN, o/ Lublin, ISP PAN) Debatę poprowadziła Bogumiła Berdychowska Realizacja nagrania: dr hab. Piotr Witek Relację z wideo z debaty można obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: http://ohistorie.eu/2018/12/06/debata-polacy-i-ukraincy-na-lubelszczyznie-w-latach-okupacji-niemieckiej-1939-1944-a-wspolczesny-konflikt-pamieci-o-tych-wydarzeniach/ oraz na naszym kanale YouTube: https://youtu.be/6TV1cDR78L8
01:45:27
May 7, 2020
Przemoc seksualna w czasie drugiej wojny światowej. Rozmowa o książce Joanny Ostrowskiej "Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej”
Zapraszamy do wysłuchania debaty poświęconej książce Joanny Ostrowskiej pt. „Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej”, wydanej w roku 2018 przez Wydawnictwo Marginesy. Monografia Joanny Ostrowskiej jest pierwszą publikacją w Polsce podejmującą zagadnienie przymusowych pracownic seksualnych w czasie II wojny światowej. Dotychczas fakt istnienia domów publicznych nie tylko dla SS-manów czy oficerów Wehrmachtu, ale także dla robotników przymusowych i więźniów obozów był tabuizowany. W istocie była to kolejna odsłona przemocy niemieckich nazistowskich władz okupacyjnych wobec kobiet na podbitych obszarach. Wnikliwe studium historyczne pokazuje zorganizowaną, zbiurokratyzowaną machinę wykorzystania seksualnego kobiet jako formy kontroli seksualności i przymusowej pracy. O książce dyskutują: dr Joanna Hytrek-Hryciuk (IPN O/Wrocław) prof. UŁ Jolanta Kolbuszewska (UŁ) dr Joanna Ostrowska (Gender Studies UW) Prowadzenie dr hab. Ewa Solska (UMCS) Realizacja nagrania: dr hab. Piotr Witek (UMCS)
01:56:06
May 5, 2020
Historia na ekranie. Wywiad z Agnieszką Holland. Rozmawia Piotr Witek
Wywiad z Agnieszką Holland przeprowadzony przez dr. hab. Piotra Witka z okazji XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie (18.09-20.09.2019). Wywiad był prezentowany podczas Zjazdu przed premierową projekcją filmu Agnieszki Holland pt. "Obywatel Jones", która miała miejsce 18.09.2019 roku w sali kinowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Wywiad w formie wideo można obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: http://ohistorie.eu/2019/09/20/historia-na-ekranie-rozmowa-z-agnieszka-holland/ Wywiad dostępny jest także w wersji tekstowej na stronie Zeszytów Literackich w czasopiśmie Palimpsest pod linkiem: https://www.zeszytyliterackie.pl/piotr-witek-historia-na-ekranie-rozmowa-z-agnieszka-holland/?cli_action=1588963663.725
58:03
May 5, 2020