Optima Regnskap AS - Business podcast

Optima Regnskap AS - Business podcast

By Monica Norum
Ulike temaer innen regnskap, lønnsomhet, forretningsutvikling, lønn og HR samt skatt.
Podkasten er laget for å hjelpe deg som bedriftseier til en mer lønnsom bedrift, og unngå de mange fellene som finnes når du driver egen bedrift.
Where to listen
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
4. Hva skal du gjøre når du er blakk? 5 tips
OPPSUMMERING: Mange har vært i den situasjon hvor du er helt fortvilet over økonomien. Om det er i bedriften eller om det er privat. Ofte graver  vi oss helt ned i problemet og ber ikke om hjelp for å komme ut av det. Vi har hørt ordtaket “å stikke hodet i sanda”. Mange føler at det er det som om det går over av seg selv men som erfarer at jo mer de lyver for seg selv og ikke tar tak i problemet jo større blir problemet. Så hva vil vi? Vi vil jo ha det god  og lykkes med økonomien vår. Så vi får det fint med familien og venner. At vi slipper stresset med dårlig råd. Se hele videoen på min blogg eller lytt på filen her og få mine 5 tips til hva du kan gjøre med dette i dag.
09:32
March 24, 2020
3. Naturalytelser Fri Bil - Yrkesbil
Fri Bil - yrkesbil For ansatte som har varebil klasse 2 (grønne skilt) eller lette lastebiler (maks 7500 kg), er det egne regler for beregning av den skattepliktige fordelen. Disse reglene gir en rimeligere beskatning for den ansatte. For å kunne benytte seg av reglene for yrkesbiler er det krav om tjenstlig behov for den type bil. Årsaken til en rimeligere beskatning for de ansatte med slike biler, er at yrkesbiler normalt sett blir brukt mindre privat enn vanlige biler. Arbeidsgiver kan velge mellom ulike måter å beregne den skattepliktige fordelen på: Ved redusert standardfordel (standardmodell med bunnfradrag) Ved individuell verdsettelse Redusert standard fordel Den ansatte skattlegges etter en sjablongregel, basert på listepris som ny. Listeprisen reduseres med et bunnfradrag før skattepliktig fordel beregnes. Ikke krav om elektronisk kjørebok Den reduserte standardfordelen blir ytterligere redusert dersom bilen er over 3 år. Det er ingen ekstra reduksjon for el-bil Individuell verdsettelse Den ansatte skattlegges for faktisk privatkjøring etter sats pr km. Krav om elektronisk kjørebok Bilens alder har ingen betydning Nå vet  du litt om fri bil på yrkesbiler
03:04
March 17, 2020
2. Naturalytelser Fri bil - personbil
Fri bil - personbil Ansatte Som får bil stilt til disposisjon fra arbeidsgiver og bruker denne privat, skal skattlegges for den private fordelen. Dette gjelder uavhengig av om den ansatte har behov for bil til jobben eller ikke. Skattleggingen skjer etter en sjablongregel. Skattepliktig fordel tar utgangspunkt i bilens listepris som ny tillagt eventuelt ekstrautstyr. Optima Regnskap anbefaler at det inngås en firmabil avtale som viser eierforhold, hva som inngår av kostnader og ansvar rundt bilen. Er bilen eldre enn 3 år, reduseres listeprisen før skattepliktig fordel beregnes. Også for el-biler/hydrogenbiler (men ikke hybridbiler) og ved særlig omfattende yrkeskjøring, det vil si yrkeskjøring på over 40.000 km pr år, reduseres fordelen Fri bil - hvilke kostnader inngår i sjablongen Alle bilkostnader kan inngå i standardfordelen, men dette kan begrenses i firmabilavtalen. Eksempler på hva som beregnes som bilkostnad: Drifstoff (også lading av elbil) Forsikring Reparsjoner Service Eksempler på hva som ikke beregnes som bilkostnad: Bompenger Fergebillett Piggdekkavgift Parkering
03:11
February 28, 2020
1. Introduksjon til naturalytelser
Hva er naturalytelser? Naturalytelser er ytelser du får for en arbeidsinnsats som ikke er kontanter eller andre betalingsmidler. Eksempel på naturalytelser: varer og tjenester aksjer rimelige lån Bruksrettigheter (f.eks hjemme pc, telefon) Andre goder (som for eksempel velferdstiltak) I  utgangspunktet er enhver fordel vunnet ved arbeid skattepliktig for den ansatte. Men som vanlig er det ingen regel  uten unntak, og derfor snakker vi om både skattepliktige og skattefrie naturalytelser. For Noen naturalytelser er det sjablongregler, det vil si egne fastsatte satser og beregningsmetoder, som skal brukes ved beregning av den skattepliktige fordelen. Dette gjelder blant annet firmabil og fri telefon. Alle skattepliktige naturalytelser skal innrapporteres på de ansatte, mens de skattefrie naturalytelsene er fritatt for innrapportering. For at en naturalytelse skal være skattefri er det ofte flere vilkår som må være oppfylt. Vi skal se på noen av disse senere.
02:21
February 28, 2020