Ord til liv

Ord til liv

By Ingvald André Kårbø
Bibelen gir oss et livgivende og uunværlig budskap. Bibelens ord er ord til liv!
I denne podcasten tar P7-pastor Ingvald Kårbø deg med inn i Bibelen. Målet er at podcasten kan lære deg mer om Bibelens Gud og det å være et menneske i hans verden.
Where to listen
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
S02E02 - Malaki - Hvordan elsker du oss?
Hvor kan vi finne Guds kjærlighet? Radio-og TV-pastor tar i dette programmet deg med inn i starten av Malakis bok for å prøve å finne svar på dette spørsmålet. Programmet er produsert av P7 Kristen Riksradio
14:56
May 29, 2020
S02E01 - Malaki - Vekkelsens barnebarn
Malakis bok er den siste av profetbøkene i Det gamle testamente. Her taler profeten Malaki til vekkelsens barnebarn. Det er mennesker som har rammeverket i orden, men rammeverket er lite annet enn et tomt skall. Hvilke berøringspunkt er det mellom våre liv og Malakis samtid? Ingvald Kårbø begynner i dette programmet på sin nye serie om Malakis bok i Det gamle testamente Programmet er produsert av P7 Kristen Riksradio
14:53
May 26, 2020
12 - Den skjulte og åpenbarte Gud
En viktig, men ofte oversett del av Bibelens beskrivelse av Gud er at han er en Gud som skjuler seg. Samtidig er han en Gud som åpenbarer nok. I denne podkasten gir radio og TV-pastor Ingvald Kårbø deg fire lærdommer om den skjulte og åpenbarte Gud. Programmet er produsert av P7 Kristen Riksradio
14:46
May 21, 2020
11 - Den dømmende Gud
 De fleste vil være enige om at det er en god ting at Gud er en kjærlig Gud. Men Bibelen holder to tanker sammen. Gud er kjærlig og Gud er dømmende. Hvordan kan vi forstå BIbelens beskrivelse av Gud som en dømmende Gud? Programmet er produsert av P7 Kristen Riksradio
14:29
May 19, 2020
10 - Guds miskunn
Miskunn er et ord som står mange ganger i Bibelen, og som kan bli brukt i ulike kristne sammenhenger. Men hva betyr det? Og hva har Guds miskunn å si for hvordan du og jeg skal innrette våre liv? Radio- og TV-pastor Ingvald Kårbø fortsetter sin undervisning om Guds karakter i denne podcasten. Abonnér gjerne slik at du også mottar fremtidige oppdateringer! Programmet er produsert av P7 Kristen Riksradio. 
14:46
May 14, 2020
09 - Nådens Gud
Hva betyr det at Gud er en nådig Gud? Og hvorfor er egentlig Gud nådig? Radio- og TV-pastor Ingvald Kårbø undersøker i dette programmet Guds nåde. Programmet er produsert av P7 Kristen Riksradio
14:22
May 12, 2020
08 - Den milde Gud
Rett etter en av de største krisesituasjonene i Det gamle testamente åpenbarer Gud for Moses hvordan han er. I sin beskrivelse av sin karakter begynner Gud med å omtale seg selv som mild. Hva betyr det at Gud er en mild Gud? Programmet er produsert av P7 Kristen Riksradio
13:59
May 8, 2020
07 - Gud har all makt
Bibelen beskriver Gud som den allmektige. Men hvilke konsekvenser har hans allmakt for våre liv? Hvordan utfordrer og trøster dette budskapet oss? Programmet er produsert av P7 Kristen Riksradio
13:56
May 5, 2020
06 - Gud vet alt
Har Guds allvitenhet noen betydning for ditt og mitt liv? I dette programmet forklarer P7-pastor Ingvald Kårbø hvordan Guds allvitenhet både kan være utfordrende og betryggende. Programmet er produsert av P7 Kristen Riksradio.
14:45
April 30, 2020
05 - Angrer Gud?
Bibelen beskriver Gud som uforanderlig. Samtidig står det flere ganger i Bibelen at Gud angrer. Hvordan kan dette henge sammen? Er det en motsetning eller kan begge deler stemme samtidig? Radio- og TV-pastor Ingvald Kårbø prøver å svare på disse spørsmålene i dagens program. Programmet er produsert av P7 Kristen Riksradio. For flere ressurser, besøk gjerne p7.no
14:23
April 28, 2020
04 - Den uforanderlige Gud
Forandring er grunnleggende i menneskelivet. Samtidig er forholdet til forandring noe av det som skiller Gud og mennesker. For mens mennesker endrer seg er Gud alltid den samme. I denne podcasten forklarer P7-pastor Ingvald Kårbø hvordan vi kan forstå og forholde oss til Guds uforanderlighet. Podcasten er produsert av P7 Kristen Riksradio
14:28
April 23, 2020
03 - Helligheten avslører
Sannheten om hvem Gud er avslører også sannheten om hvem vi er. I denne podcasten viser P7-pastor Ingvald Kårbø oss hvordan Guds hellighet får frem i lyset det som før kan ha vært skjult. Podcasten er produsert av P7 Kristen Riksradio
14:03
April 21, 2020
02 - Guds Hellige Majestet
Hva foregår i himmelen akkurat nå? I dette programmet tar P7-pastor Ingvald Kårbø deg med inn i en tekst som gir oss et blikk inn i himmelen. Hva kan dette lære oss om Guds karakter? Podcasten er produsert av P7 Kristen Riksradio
13:23
April 16, 2020
01 - Herren viser seg
Hvordan kan jeg lære noe om hvordan Gud er? Hvor viser han seg? Podcasten er produsert av P7 Kristen Riksradio
14:09
April 14, 2020