Skip to main content
krø.no

krø.no

By Ove Østerlie
En podcast om kroppsøving
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

06: Utendørs svømme- og livredningsopplæring med Egil

krø.no

1x
22: Artikkelklubben 7: Innsats i kroppsøving
Erik Aasland (Universitetet i Agder) sammen med Gunn Helene Engelsrud (Høgskulen på Vestlandet) publiserte i 2017 artikkelen "«Det er lett å se hvem av dere som har god innsats». Om elevers innsats og lærerens blikk i kroppsøving". De finner at  innsats blir noe læreren «lett kan se». God innsats uttrykkes som at elevene står på slik at de blir drivende svette, at de forbedrer seg, samt at de fremviser positiv innstilling slik at de bidrar til å gjøre andre gode. Men kan innsats være noe mer? Dette snakker vi om i denne episoden.
35:56
March 26, 2021
21: Alternative undervisningsmetoder i kroppsøving
I denne episoden snakker vi om alternative undervisningmetoder i kroppsøving. Hva er samarbeidslæring, og hvilken kobling kan det ha til omvendt undervisning? Er du klart for å prøve noe nytt i kroppsøving så må du få med deg denne episoden! 
36:09
March 22, 2021
20: Inkludering og tilpasset opplæring i kroppsøving
I denne episoden snakker jeg med Ellen Berg, førsteamanuensis ved Norges Idrettshøgskole, om inkludering og tilpasset opplæring i kroppsøving. Hun har skrevet boka 'Kroppsøving - med rom for alle', og det er denne boka som er utgangspunktet for denne samtalen. 
34:03
March 19, 2021
19: ETA og CBD? Alternative didaktiske tilnærminger i kroppsøving
Er du nysgjerrig på hva non-lineær pedagogikk er, og hva som egentlig ligger i de didaktiske begrepene Ecological Task Analysis (ETA) og Constraintsbasert didaktikk (CBD)? Hør denne episoden med Jan Morten Loftesnes fra Høgskulen på Vestlandet. 
38:50
March 17, 2021
18: Artikkelklubben 6: Praksis i kroppsøvingslærer- og idrettsutdanninger
I denne episoden snakker vi om ulike utfordringer som er avdekket når det kommer til praksis i utdanningen av kroppsøvingslærere. Dette med utganspunkt i artikkelen til Øyvind Førland Standal  og Kjersti Mordal Moen fra 2017: Praksis i kroppsøvingslærar-og idrettsutdanningar: 3 utfordringar for framtidig fagutvikling.
35:30
March 15, 2021
17: Kroppsøving utendørs
I denne episoden snakker jeg med Tor Egil Bagøien om kroppsøving utendørs. Han eier og leder Friluftsakademiet som driver med utdanning av nærnaturveiledere. Hva kan vi gjøre utendørs, og hvor og hvorfor skal vi gjøre det?
34:44
March 11, 2021
16: Tilpasset opplæring og anerkjennelse i kroppsøving
I denne episoden snakker jeg med Vigdis Vedul-Kjelsås, førsteamanuensis ved NTNU, om tilpasset opplæring og anerkjennelse i kroppsøving. Hvordan forstår vi disse begrepene, og hvilken innvirkning kan de ha på hverdagen til deg som lærer i kroppsøving? 
30:47
March 9, 2021
15: Uteaktivitet og naturferdsel - muligheter i kroppsøving
I denne episoden snakker vi om uteaktivitet, naturferdsel, nærfriluftsliv, friluftsliv og muligheter i kroppsøving samt litt om vurdering. 
38:07
January 21, 2021
14: Elevsyn, kropp og læring i kroppsøving
I denne episoden snakker vi om eleven, elevkropper, lærerens syn på eleven og læring i faget. Mange tema, men viktige tema å reflektere over som lærer i kroppsøving.
41:29
January 15, 2021
13: Lærerspesialist i kroppsøving
I første episode i sesong 2 snakker vi om studiet som heter "lærerspesialist i kroppsøving". To deltakere deler sine erfaringer og tanker. 
42:07
January 7, 2021
12: Artikkelklubben 5. Elevenes syn på kroppsøving
I denne episoden snakker vi om hvilket syn elevene har på faget kroppsøving. Er deres syn overens med lærerens syn på faget og fagets relevans og sentrale verdier?
35:20
November 24, 2020
11: Planlegging i kroppsøving
I denne episoden snakker vi om planlegging av undervisning i kroppsøving. Hvorfor, hvordan, for hvem og med hvem skal planleggingen skje?
33:52
November 16, 2020
10: Artikkelklubben 4. Helse og kroppsøving.
I denne episoden snakker vi om helse og hvilken plass helse har i kroppsøving. Skal faget kun bidra til å unngå dårlig helse eller kan helse være utgangspunkt for læring?
31:43
October 15, 2020
09: Artikkelklubben 3, er kroppsøving farlig?
I denne episoden snakker vi om kroppsøving og risiko. Hva er farlig og ikke, og hva sier de dokumentene som rammer inn hverdagen for kroppsøvingslæreren?
27:46
October 12, 2020
08: Omvendt undervisning i kroppsøving med Ingebjørg
I dag har jeg snakket med Ingebjørg Tollefsen som er kroppsøvingslærer litt utenfor Tromsø. Ingebjørg har nå prøvd  omvendt undervisning i kroppsøving en tid og har allerede sett mange  fordeler for elevenes læring. I denne episoden snakker vi om hva dette  er og hvordan man som lærer kan starte å bruke omvendt undervisning som  ledetråd i egen undervisning.
33:24
September 28, 2020
07: Utfordringer man møter som kroppsøvingslærer
Er det bare fryd og gammen å være lærer i kroppsøving? Neida, det er utfordiger i gymsalen også, og det snakker vi med Hege Danielsen om i denne episoden. 
32:22
September 11, 2020
06: Utendørs svømme- og livredningsopplæring med Egil
Skal du som elev eller lærer ha kroppsøving neste år? Ja, da må du helt sikkert forholde deg til utendørs svømme- og livredningsopplæring. Hør denne episoden der vi snakker om akkurat det. 
33:09
June 18, 2020
05: Runas år som kroppsøvingslærer
Nok et skoleår er på hell, og hvordan har det vært å være kroppsøvingslærer i år? Dette har Runa reflektert litt over, og det kan du høre her. 
43:55
June 9, 2020
04: Vurdering i kroppsøving
Vi har tatt en prat med Kjell Evensen om vurdering i kroppsøving og om boka han har skrevet som heter nettopp "Vurdering i kroppsøving".
40:27
May 25, 2020
03: Artikkelklubben 2, skjuleteknikker i kroppsøving
Skjuleteknikker i kroppsøving. Hva er nå det, og hvordan forebygge slik adferd?
56:60
May 19, 2020
02: Artikkelklubben 1, Attitudes toward and motivation for PE: Who collects the benefits of the subject?
Reidar Säfvenbom med kolleger publiserte en artikkel i 2014 som het Attitudes toward and motivation for PE: Who collects the benefits of the subject? Som tittelen tilsier så er dette en meget aktuell artikkel som  omhandler sentrale aspekter ved kroppsøving; Innstilling og motivasjon  til faget og får alle elever et godt utbytte? Les artikkelen først og  hør episoden etterpå. Så oppfordrer jeg til diskusjon i kollegiet og  gjerne kommentarer under her.
46:03
April 21, 2020
01: Kroppsøving og nettundervisning
Hvordan fungerer det? Vi har snakket med kroppsøvingslærer Isabel Mydland som jobber ved Den Norske skolen i Rojales (DNSR) i Spania. Her kan du høre hvordan de erfarer denne helt spesielle korona-perioden vi er inne i nå.
20:25
March 19, 2020
00: Piloten
Dette er aller første episode i krø.no podcast serien. Her snakker vi litt om hva nettsiden krø.no skal inneholde og kommer videre med en oppfordring til deg som lytter.
05:32
March 6, 2020