Skip to main content
Pallas Athéné Könyvkiadó

Pallas Athéné Könyvkiadó

By PaBooks
A Pallas Athéné Könyvkiadó küldetése, hogy innovációra inspiráló gondolatokat és ötleteket közvetítsen a hazai olvasóközönségnek. Saját kiadású könyveink elsősorban közgazdasági, pénzügyi, geopolitikai, menedzsment, illetve önfejlesztő jellegű témákat ölelnek fel. Ezek a kötetek a legnagyobb külföldi egyetemi kiadók (Princeton, Harvard, Oxford, MIT, Stanford) legfrissebb bestsellereinek magyar nyelvű kiadásai, így hiánypótló jelentőségűek a magyar közönség számára.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Dr. Mandeep Rai: Az értékiránytű
Mindannyiunk életében elérkeznek azok a pillanatok, amikor az előttünk álló választások, kihívások vagy lehetőségek valami fontosat fednek fel a jellemünkről, a vágyainkról és a személyiségünkről. Akár tudatosan, akár nem, ezeket a döntéseket minden esetben az elveink irányítják, mindaz, amiben hiszünk, és amit a legfontosabbnak tartunk.. Dr. Mandeep Rai a befektetési bankok világában indult, majd a kockázati tőke, a nemzetközi fejlesztés, később pedig a televíziós újságírás irányába mozdult el karrierje. Közel 150 országba látogatott el, ahol testközelből látta, miként alakítják az értékek egy-egy ország és lakói életét. Véleménye szerint bárhová is látogat az ember, mindenhol jelen van valami teljesen nyilvánvaló, ám mégis kimondatlan kulturális nyelv, amely a mindennapi élet megannyi területét irányítja. Tetten érhető mindenben, kezdve attól, ahogyan egy ország a különféle jelentős eseményekre reagál, egészen addig, ahogyan az egyének és a helyi közösségek kapcsolatba lépnek egymással.
42:36
April 26, 2021
Natalie Nixon: Kreativitásugrás
A kreativitás a szerző meghatározása szerint az a képesség, amely lehetővé teszi, hogy a problémák megoldása és az új értékek közvetítése érdekében oda-vissza tudjunk kapcsolgatni a kíváncsiság és az alaposság között. Meglátása szerint bárkiből ki lehet hozni a kreativitást, és bárki válhat még a korábbinál is kreatívabbá. A kötet megírásához ötvenhat interjút készített a legkülönfélébb szakterületek képviselőivel melyek során azt vizsgálta, milyen formában nyilvánul meg a kreativitás a megkérdezettek munkájában. Mondandóját a mindennapi életből vett konkrét példákkal támasztja alá. Az egyes fejezetek végén pedig az olvasónak – „neked + a cégednek” – ajánl jól megválasztott kreativitásugrási gyakorlatokat.
43:23
April 26, 2021
„Izgalmas innováció a digitális könyvtár”
Együttműködési megállapodást kötött a Pallas Athéné Könyvkiadó (PABooks) és a Unipie Digitális Könyvtár App Kft. Az első elektronikus PABooks-kiadvány, Matolcsy György: Amerikai Birodalom vs. Európai Álom című kötete már magyar és angol nyelven is kikölcsönözhető a Unipie weboldalán. Cseh Katinkával, a PABooks ügyvezető igazgatójával és Pozsgai Brigittével, a Unipie ügyvezetőjével beszélgettünk.
06:07
April 6, 2021
Interjú Sárvári Balázzsal: A közgazdaságtan humanizálása
A közgazdaságtan humanizálása című kötetről Sárvári Balázst, a könyv társfordítóját és lektorát, a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtani Intézetének adjunktusát, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium rektorát kérdeztük. „Akkor lesz jobb hely a világ, hogyha eljut a könyv azokhoz is, akik szerint az ember csak egy adat, egy érzelmek nélküli, ide-oda irányítandó lény.” (Sárvári Balázs)
08:56
March 26, 2021
Norman Stone: Magyarország
„A magyarokat megszállottan foglalkoztatja a saját történelmük” – állítja Norman Stone, az angolszász történész iskola kiemelkedő egyénisége. Jelen kötetnek köszönhetően pedig egy szokatlan és merőben új perspektívából ismerhetjük meg hazánk modern kori történelmét: egy Magyarországot jól ismerő szerző nézőpontjából, aki eredetileg angol nyelvű közönsége számára írta e könyvet.
41:06
March 24, 2021
Kopátsy Sándor: Beszélgetések Adyval
A Beszélgetések Adyval című kötetet a neves közgazdász születésének 99. évfordulója alkalmából a Pallas Athéné Könyvkiadó mutatta be. A sorozat a hivatalosan publikált anyagok mellett most feltárja a közgazdász eddig kevésbé ismert, ugyanakkor ma is jelentős aktualitásokkal rendelkező kéziratait is. Kopátsy Sándor az ország legismertebb közgazdásza 1980-ban, 1992-ben és 2002-ben vette kezébe Ady Endre közéleti prózai cikkeit és fűzte hozzá a maga egyedi gondolatait. “Ady mindig aktuális, mert mi alig változunk.” Kopátsy Sándor
12:10
March 17, 2021
Beszélgetés Horváth Leventével és Zoltai Alexandrával
Podcast adásunkban Horváth Leventével és Zoltai Alexandrával beszélgettünk a kínai újévről, A kínai észjárás e-bookról és a Budapesti Corvinus Egyetem Eurázsia Központjáról.
20:26
March 4, 2021
Cary Cherniss és Cornelia W. Roche: Érzéssel vezetni
Az érzelmi intelligenciának (EI) számos aspektusa létezik. A szerzők olyan sztárvezetőkkel készítettek mélyinterjúkat, akik szinte az összes EI-összetevő tekintetében kimagaslóan erősek. Olyan esetek leírására kérték őket, amikor „az érzelmek kezelésével vagy használatával sikerült megoldaniuk egy-egy problémát, vagy elérniük egy-egy célt”. A kutatásban részt vett menedzserek által elmondottak alapján a könyv érzelmi szempontból irányított „siker-stratégiákat” vázol fel lépésről-lépésre. A szerzők az érzelmileg intelligens vezetés stratégiáját kilenc pontban foglalták össze, ezek alkalmazását számos gyakorlati példán is ismertették. A kötet konklúziója, hogy ezeket a stratégiákat bárki alkalmazhatja. A szerzők bizonyosak abban, hogy használatuk egyéni és szervezeti szinten egyaránt egészséget, megelégedettséget és hatékonyságot eredményez.
46:17
March 3, 2021
Marco Bertini és Oded Koenigsberg: Mi éri meg a pénzünket?
A Mi éri meg a pénzünket? című kötet a kereskedelem jövőjéről és a vállalati működés új alapjairól szól. A szerzők érvelése szerint a mai, egyre átláthatóbb piacokon az elszámoltathatóság megteremtése a vállalatok szintjén hamar versenyelőnyhöz juttatja azokat, akik ebbe belevágnak, e változás pedig, jóllehet különböző mértékben és ütemezéssel, szinte minden iparágat érint. A könyv legfontosabb üzenete, hogy a hagyományos „korlátozni akarom a kockázatot” pozíció vállalása valójában nagyon is kockázatos, hiszen gátolja a hosszú távú fejlődést. Épp ezért a piacon azon vállalatok fognak jól teljesíteni, melyek képesek kiaknázni a saját működésükben is az információs -technológiát, és ennek megfelelően az üzleti modelljüket is képesek újragondolni. A bemutatott innovatív bevételi modellek segítik a szervezeteket annak megértésében, hogy ezek a váltások miként befolyásolhatják a jövőjüket, és miként lehet a lehető legteljesebben kiaknázni az ezekből adódó lehetőségeket.
42:20
March 3, 2021
Edward Glaeser: A város diadala
A könyv egyik fő megállapítása, hogy a városok azok a terek, melyek a leginkább képesek támogatni az emberek gyors és hatékony együttműködését, a tudás közös megteremtését, valamint a tanulás és az új információk folyamatos és gyors áramlását. Az urbanizációs folyamatokat tág megközelítéssel, tudományos igénnyel vizsgáló Edward Glaeser e művével szórakoztató módon járul hozzá ahhoz, hogy olvasói megérthessék, hogyan formálja a városok fejlődését a gazdaság térbeli szerkezetének változása, a közszféra szabályozásainak kívánatos és nem várt hatásai, valamint azok kölcsönhatásai. A szerző statisztikai adatokkal alátámasztva a városfejlődési utak sokféleségét többek között New York, Mumbai, Bangalore és London fejlődéstörténeteivel mintázza, emellett a növekedést egyéni szemszögből, élettörténeteken keresztül is bemutatja, több szinten értelmezve és magyarázva a városfejlődés legmarkánsabb összefüggéseit.
45:56
March 3, 2021
Christian Felber: A közjó gazdasága
A szerző, Christian Felber egyetemi tanár, politikai aktivista szerint a gazdaságnak emberibbnek, szociálisabbnak, az elosztásban igazságosabbnak, fenntarthatóbbnak, valamint demokratikusabbnak, és összességében etikusabbnak kellene lennie, azaz nagyobb hangsúlyt szükséges fektetnie a közjóra. Könyvében egy teljesen új, alternatív modellt mutat be a gazdaság működésére vonatkozóan, amelyhez gyakorlatias és részletes útmutatót is ad. A helyenként merésznek és radikálisnak tűnő, ugyanakkor a realitásokat is maximálisan figyelembe vevő vízió nem kevesebbre vállalkozik, minthogy újrarajzolja a gazdaság működéséről alkotott képünket.
34:33
March 3, 2021
Mike Berners-Lee: Nincs B bolygó
A szerző, Mike Berners-Lee egyetemi professzor a lehető legszélesebb perspektívában vizsgálja a 21. század szinte valamennyi környezeti és gazdasági kihívását, kérdőjelezi meg azt, ahogyan élünk, gondolkodunk, és mindeközben az egyes ember felelősségére is apellál. Egyszerre sokkolja, meglepi és meg is nevetteti az olvasót.
43:27
February 19, 2021
Csizmadia Norbert: Geofúzió
Csizmadia Norbert geográfus a földrajzi és a gazdasági összefüggések feltárásával értelmezi a 21. század geopolitikai folyamatait. Kutatási eredményeit 100 szemléletes és új térkép segítségével is bemutatja most megjelent „Geofúzió: A földrajz szerepe a 21. századi gazdasági és geopolitikai világrendben” című könyvében.
41:17
January 20, 2021
Amaël Cattaruzza: A digitális adatok geopolitikája
Amaël Cattaruzza, a Sorbonne Egyetem kutatója hiánypótló áttekintést ad a „Nagy adat” ( Big Data) geopolitikájának hatalmas és szédületes iramban növekvő területéről, amelynek egyaránt vannak politikai, gazdasági, etikai, stratégiai vagy éppen az identitással és az individualitással kapcsolatos vetületei is. Új sikerkönyvének fő üzenete, hogy ne tekintsük az adatokat semlegesnek és objektívnek: lássuk meg, hogy azok már létrejöttük pillanatában az érintett szereplők stratégiáiba illeszkedő társadalmi termékké váltak.
34:29
December 21, 2020
Zhihe Wang: Folyamat és pluralizmus
Az emberiség egyik legnagyobb kihívása, hogy feloldja a vallások közötti konfliktusokat. Zhihe Wang filozófiaprofesszor szerint létrejöhet egy olyan világ, amelyben a vallások nyitottak egymásra, és gazdagítják egymást. Ennek megvalósításához azt a hozzáállást ajánlja, amelyet a kínai harmonizmus alakított ki, ami a legkülönbözőbb felekezetek számára is segítséget nyújt abban, hogy képesek legyenek elfogadni és becsülni e sokféle vallás értékeit.
32:22
December 21, 2020
Juan Du: A sencseni kísérlet
A díjnyertes hongkongi építész, Juan Du évtizedes tapasztalattal rendelkezik a Kínai Népköztársaság épületeinek tervezésében és az ország sajátos várostervezésében. E könyvében a Gyöngy-folyó deltájának irányába és Kína egyik különleges gazdasági övezetének központjába, Sencsen városába kalauzolja az olvasót. E térség fejlődése során tanulságos utat járt be, sikerének kulcsát pedig nem csupán a speciális övezeti státusza hordozza. Juan Du a hely szellemének bemutatásával többek között arra a kérdésre is választ ad, hogy miként lett Sencsen a 40 évvel ezelőtti mezőgazdasági területből Kína egyik legfejlettebb technológiai központja.
46:17
December 8, 2020
Vernon L. Smith és Bart J. Wilson: A közgazdaságtan humanizálása
Egy érdekes gondolatkísérletnek lehet itt tanúja az olvasó egy Nobel-díjas szerző tollából. Vernon L. Smith, aki 2002-ben Daniel Kahnemannal megosztva közgazdasági Nobel-díjban részesült, és kutatótársa, Bart J. Wilson e kötetükben nem kisebb kihívásra vállalkoztak, mint beilleszteni az 1776-ban megjelent A nemzetek gazdasága című Adam Smith művet korunk közgazdaságtani áramlatainak körforgásába. A közgazdaságtan történetének  első rendszerezett és a nyugati világ egyik legnagyobb hatású műveként hivatkozott kötet ugyanis napjainkban éppoly fontos üzenetet hordoz az értékteremtésrôl, mint a korát jelentősen meghaladó Adam Smith-i gondolatok keletkezésének idején.  A szerzők arra hívják fel a figyelmet, hogy közel 250 évvel ezelőtt, a neoklasszikus közgazdaságtani irányzatok fokozatos előtérbe kerülésével párhuzamosan, a közgazdászok szem elől tévesztették az emberi érzések, gondolkodásmódok és a legjellemzőbb motivációk teljes skáláját.  Vernon L. Smith és Bart J. Wilson azt állítják, hogy az Adam Smith-i modell társadalmi szolidaritása a 21. század gazdaságát is újrahumanizálhatja. Ha a gazdasági folyamatokhoz az emberi kapcsolatokat építő érzéseket, a bajtársiasságot és a jóhiszeműséget vesszük kiindulásként, akkor a jelenkor empirikus elemzési módszerei által a közgazdaságtan újra egy emberközpontú tudománnyá alakítható.
52:19
December 8, 2020
Yu Sing Ong: A modern távol-keleti vállalatvezetés művészete
Vajon mi jellemzi napjainkban a kínai, a koreai vagy a japán vállalatok menedzsmentstílusát? Hogyan sikerült integrálniuk működésükbe a nyugati szemléletet, és hogyan jelenik meg a 21. századi üzleti folyamatokban az ősi keleti kultúra?  A keleti vállalatok menedzsmentstílusának evolúciója tanulságos utat járt be, amelynek ismerete nagy előnyökkel szolgál mind a velük való kapcsolatok kialakításához, mind a hazai vállalatok versenyképességének növeléséhez. Összemosva a keleti és a nyugati jellemvonások közötti határvonalakat, ezen országok vállalatai jól szemléltetik a különböző menedzsmentstílusok fúziójának előnyeit és az abból származó növekedési lehetőségeket.  A PABooks „keleti észjárások” sorozatába illeszkedő, legújabb menedzsmentkötet hasznos segítséget nyújt a nyugati vezetők számára a keleti partnerek megértéséhez, valamint a velük való kommunikáció és együttműködés feltérképezéséhez egyaránt.
29:32
December 8, 2020
Ulf Löwenhav: Az aktív gondolkodás hatalma
Ulf Löwenhav legújabb, bestseller könyvéről, valamint az aktív gondolkodás tudatos alkalmazási lehetőségeiről, módszereiről és hatékonyságáról szerveztünk online pódiumbeszélgetést.  “Briliáns összefoglaló mindarról, amit az emberi döntések mögött húzódó gyors, nem tudatos hajtóerőről tudunk, és arról, hogy ez milyen hatással van az üzleti világra.” – John Kearon vezérigazgató, System 1 Group, a System 1: Unlocking Profitable Growth című könyv szerzője.  
44:40
December 8, 2020
Dietrich Vollrath: A beérett gazdaság
Miért lassul a gazdasági növekedés? – ennek magyarázatát keresi a szerző, Dietrich Vollrath közgazdász professzor, miközben alkotóelemenként megvizsgálja a növekedés összetevőit. A fő okokat a humántőke lassabb bővülésében és a termelékenység visszafogottabb növekedésében látja. Vollrath kötetében könnyen érthető és követhető példák segítségével támasztja alá állításait, melyet mi sem bizonyít jobban annál, hogy könyve 2020 júniusában felkerült a Financial Times által ajánlott legjobb nyári olvasmányok listájára.
42:43
September 24, 2020
Pablo Sendra és Richard Sennett: A rendezetlenség megtervezése
Pablo Sendra mérnök és Richard Sennett szociológus professzor nagy sikerű kötete a várostervezés egyedi, a szokványostól eltérő folyamatait és lehetőségeit tárja fel az olvasók előtt. Olyan kísérleteket mutat be, amelyek a túlszabályozott környezetet megbontva elősegítik a közösségi terek rugalmasabb, emberközpontú és több felhasználási lehetőséget kínáló kialakítását. Ugyanakkor nem valamiféle „előíró jellegű” kézikönyv, sokkal inkább egy olvasmányos, inspiráló, egyúttal rendkívül tanulságos javaslatcsomag arról, hogyan válhat a várostervezés – az ott lakókkal együttműködve – nyitottabbá és a gyakorlatban is közösségibbé.
48:05
September 17, 2020
Samuel Leach: A siker képlete
Adásunkban az ismert pénzügyi véleményvezér kötetéről és ennek mentén a személyes pénzügyek törvényszerűségeinek és mechanizmusainak működéséről lesz szó. Szakértőinkkel azokra a kérdésekre keressük a választ, hogy hogyan értelmezzük és milyen szempontok alapján tanulmányozzuk saját költési szokásainkat, és miként dolgozhatunk ki olyan új viselkedési modelleket, amelyekkel valódi változásokat érhetünk el.
38:04
September 17, 2020
Matolcsy György: Amerikai Birodalom vs Európai Álom
A Pallas Athéné Könyvkiadó bemutatja: Matolcsy György AMERIKAI BIRODALOM vs. EURÓPAI ÁLOM című könyvét, amely széles történelmi perspektívában elemzi az Egyesült Államok szuperhatalommá válását és a világpolitika további kulcsszereplőinek motivációit. Hogyan alakult ki a USA globális hegemóniája, és hogyan próbálta meg az Európai Unió ezt ellensúlyozni? Miért került válságba az euró, és milyen új világrend van kialakulóban? Melyik út vezet a globális jólét felé, és miként lehet Magyarország a változások nyertese? Számos fontos és aktuális kérdés mellett ezekre is választ találhatunk Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnökének új, nemzetközileg már sikert aratott művében. Podcast adásunk felvétele a könyv bemutatóján készült, a beszélgetést megelőzően sor került a szerző, Matolcsy György bevezető előadására is.
31:16
August 13, 2020
Angus Forbes: Bolygónk globális hatósága
A Pallas Athéné Könyvkiadó bemutatja: Angus Forbes BOLYGÓNK GLOBÁLIS HATÓSÁGA - Hogyan védhetjük meg a bioszférát? című könyvét. Gazdaságunk hernyója egyre kövérebbre hízik, és napról napra egyre többet nyel el biofizikai levelünkből – adja meg könyve alaphangját a neves pénzügyi tanácsadóból elkötelezett környezetvédővé avanzsált szerző, Angus Forbes. Formabontó kötetében nemcsak a bioszféra egyre gyorsuló pusztulására hívja fel a figyelmet, hanem erre megoldásként egy, a bolygónk globális kormányzására hivatott hatóság felállítását is sürgeti. Tényekkel, adatokkal és változatos statisztikákkal támasztja alá, hogy megfelelő gazdaságszabályozási lépésekkel ez igenis lehetséges.
34:02
August 11, 2020
Chris Hirst: Bullsh*t-mentes vezetés
Milyen egy jó vezető? Egyáltalán kiből lesz jó vezető? Mi kell hozzá és mi az, ami miatt akár el is bukhat egy vezér, egy főnök, egy igazgató? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a "Bullsh*tmentes vezetés" c. kötet szerzője, Christ Hirst. Angol nyelven hallható podcast adásunkban Szabó Tamara beszélgetett a neves szerzővel. Az interjú magyar felirattal megtekinthető a Pallas Athéné Könyvkiadó YouTube csatornáján.
45:19
July 16, 2020
Simon Hayward: Az agilis vezető - Hogyan hozzunk létre agilis vállalkozást a digitális korban?
Napjainkban az agilitás képessége az, amely lehetővé teszi a vezetők számára, hogy gyors, rugalmas válaszokat és testreszabott alternatívákat kínáljanak a változások eddig soha nem látott gyorsasággal végbemenő történéseihez – állítja a Pallas Athéné Könyvkiadó legújabb kötetének szerzője, Simon Hayward. Az agilitás emellett egy új vezetési megközelítést is jelöl, melynek célja, hogy a folyamatosan fejlődő, kapcsolatokkal átszőtt világban a vállalatvezetők agilisabb, együttműködőbb szervezeteket hozhassanak létre. Az agilis vezető című könyvében Simon Hayward az ilyen szervezetek kialakításához ad útmutatást.
44:12
July 15, 2020
Stefan Stern és Cary Cooper: A menedzsment mítoszai - Avagy miben hibáznak az emberek a főnök szerepében
Ahhoz, hogy jó vezetővé váljunk, le kell számolnunk egy sor az irányításhoz, a vezetői pozícióhoz kötődő hamis mítosszal. A menedzsment mítoszai című könyvében Stefan Stern és Cary Cooper négy tucat ilyen téves elképzelést vesz végig, megmutatva, melyik miért hibás, és hogy ezekkel szemben mi lenne a helyes, követendő gyakorlat. A kötetben inspiráló beszélgetéseket olvashatunk olyan nagy nevű menedzsment gondolkodóktól, mint például Henry Mintzberg, aki a McGill Egyetem professzora és akit korunk legtöbbet hivatkozott üzleti gondolkodójaként és a stratégiai menedzsment egyik legnagyobb, globális véleményformálójaként jegyeznek.
49:50
July 14, 2020
Interjú Cseh Katinkával
A Pallas Athéné Könyvkiadó küldetése, hogy a legfrissebb sikerkönyveket hozza el a magyar olvasóknak. A kiadó ügyvezetőjével, Cseh Katinkával készült beszélgetésünkből kiderül, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében most már a fenntartható fejlődés témaköre is felkerült a kiadói palettára – a geopolitika, a menedzsment és a pénzügy/közgazdaságtan mellé. Működésük csaknem három éve alatt már 85 könyvet jelentettek meg, és mindegyikhez bemutatót is rendeztek, alkalomadtán neves szerzőik személyes részvételével.
08:17
July 13, 2020
Beszélgetés Henry Mintzberggel, az Esti mesék menedzsereknek c. könyv szerzőjével (angolul)
Fireside chat with Professor Henry Mintzberg on his latest book titled Bedtime Stories for Managers In his latest book Professor Mintzberg, one of the most cited strategic thinker of our time, shares his 40 most popular blog posts in a comprehensive and playful form. The book’s fundamental claim is that managers need to leave their castles and find out what is actually going on in their kingdoms. And like real bedtime stories, these essays have plenty of metaphors. So, prepare to grow strategies like weeds and organize like a cow. Discover the maestro myth of managing, find the soft underbelly of hard data, and learn why downsizing is bloodletting and your board should be a bee. Mintzberg writes, "Just try not to be outraged by anything you read, because some of my most outrageous ideas turn out to be my best. They just take a while to become obvious.
39:50
July 10, 2020
Katherine Trebeck és Jeremy Williams: A megérkezés gazdaságtana
A Pallas Athéné Könyvkiadó bemutatja: Katherine Trebeck és Jeremy Williams A MEGÉRKEZÉS GAZDASÁGTANA című könyvét. Megérkeztünk a gazdasági csúcsra, csak nem akarjuk észrevenni? Ezt az izgalmas kérdést teszi fel indításként „A megérkezés gazdaságtana” c. nagysikerű könyv, amelynek alapfelvetése, hogy az emberiségnek mostanra már gyakorlatilag megadatott minden, amire szüksége van. Beköszöntött az a világ, amelynek eljöveteléért a korábbi generációk olyan keményen dolgoztak, amikor is a megélhetés már nem „az emberiség örök problémája”. Csakhogy ezen adományok megosztása és megbecsülése terén egyelőre borzasztóan gyengén teljesítünk! Ideje lenne felismerniük a világ vezető nagyhatalmainak, hogy ennél nincs tovább, fent vagyunk azon a bizonyos csúcson – sürgeti a szerzőpáros immár magyar nyelven is elérhető könyve, amely aligha hiányozhat a jövő fejlődési lehetőségeit kutató közgazdászok, politikusok és felelős vállalatvezetők könyvespolcairól.
01:05:32
June 4, 2020
Zhouying Jin: Az emberiség jövője
A Pallas Athéné Könyvkiadó bemutatja: Zhouying Jin AZ EMBERISÉG JÖVŐJE című könyvét. A tudományos fejlődés eredményeképp az ember mára képessé vált arra, hogy manipulálja az életet. Genetikai optimalizáció, emberi tulajdonságok mesterséges fejlesztése, ember és gép kombinációja, aszexuális lények, túlélésre kifejlesztett egyedek... – valóban ez lesz az emberiség jövője? Ezekkel a kérdésekkel kezdi könyvét Zhouying Jin, aki Kínában a stratégiai integráció és a jövőkutatás egyik legnevesebb szakértője. Izgalmas és olvasmányos könyvében arra hívja fel a figyelmet, hogy az emberiség egyértelműen útelágazáshoz érkezett, fennmaradásunk érdekében pedig meg kell változtatnunk életmódunkat és magatartásunkat. Ahhoz, hogy egy emberibb és fenntarthatóbb civilizációba léphessünk a szerző a jóság és a minőség kultúráját javasolja kialakítani, amihez első lépésként a nyugati és keleti gondolkodásmód közötti összhang megteremtését ajánlja.
45:41
May 28, 2020
Ling Chen: A globalizáció manipulálása
A Pallas Athéné Könyvkiadó bemutatja: Ling Chen A GLOBALIZÁCIÓ MANIPULÁLÁSA című könyvét. Ling Chen, a Johns Hopkins Egyetem adjunktusa könyvében részletesen bemutatja a kapitalizmus többféle helyi változatának kialakulását és egymás melletti létezését Kínában. A különböző modellek létrejöttét a történelmi hagyományból, az állam autoriter jellegéből és a decentralizáció következtében ma is erős helyi hivatalnoki kar érdekeiből vezeti le.
28:23
May 21, 2020
C. Otto Scharmer: Az U-vezetéselméletről röviden
A Pallas Athéné Könyvkiadó bemutatja: C. Otto Scharmer AZ U-VEZETÉSELMÉLETRŐL RÖVIDEN - Alapelvek és alkalmazások című könyvét. Az, amire és ahogyan figyelünk – egyéni és társadalmi szinten egyaránt – alapvetően meghatározza azt, amit létrehozunk, ahogyan és amilyen irányba a világot formáljuk. Az U-vezetéselmélet egy olyan tudatosságalapú módszer, amely vegyíti a rendszeralapú gondolkodást, az innovatív tervezést és a változások vezérlését. A könyv különlegesen izgalmas útmutatást kínál a vezetők és a szervezetek számára, hogy miként tudják ezt a gyakorlatban is megvalósítani.
01:00:26
May 8, 2020
Jennifer Garvey Berger: Hogyan kerüljük el a vezetés elmecsapdáit?
A Pallas Athéné Könyvkiadó bemutatja: Jennifer Garvey Berger Hogyan kerüljük el a vezetés elmecsapdáit? című könyvét. „A vezetés a jelenkor legfontosabb megújuló energiaforrása” – írja Jennifer Garvey Berger a „Hogyan kerüljük el a vezetés elmecsapdáit?” c. művében, amelyben új stratégiákat és innovatív vezetési és gondolkodásbeli módszereket mutat be. A könyv tulajdonképpen egy írásos formába öntött menedzser-tréning. Arra készíti fel az olvasót, a vezetőt, hogy a kötet elolvasása után képes legyen különbséget tenni azon megérzései között, amelyek valóban előre viszik a cégét, illetve amelyek hibás döntést, akár veszteséget, kudarcot vagy csődöt generálhatnak.
50:55
April 6, 2020
James M. Kouzes és Barry Z. Posner: Vezetői készségek elsajátítása - A példaértékű vezetővé válás öt alapszabálya
A Pallas Athéné Könyvkiadó bemutatja: James M. Kouzes és Barry Z. Posner VEZETŐI KÉSZSÉGEK ELSAJÁTÍTÁSA: A példaértékű vezetővé válás öt alapszabálya című könyvét. Mindenkiből válhat rátermett vezető, az ehhez szükséges tudás pedig nem velünk született csoda, hanem megtanulható, gyakorlással elsajátítható képességek halmaza – állítja James M. Kouzes és Barry Z. Posner. A szerzőpáros a Vezetői készségek elsajátítása című könyvében nem csupán számba veszi a jó vezetőt jellemző tulajdonságokat, de praktikus tanácsokkal, gyakorlatokkal segít abban, hogy ezeket az olvasó is megtanulhassa.
50:15
April 2, 2020
Zachary Wong: Nyolc nélkülözhetetlen humán készség a projektmenedzsmentben
A Pallas Athéné Könyvkiadó bemutatja: Zachary Wong NYOLC NÉLKÜLÖZHETETLEN HUMÁN KÉSZSÉG A PROJEKTMENEDZSMENTBEN című könyvét. Egy csapat teljesítménye nem csak a készségeken és a tapasztalaton múlik! Egy projekt sikerét leginkább az dönti el, hogy mennyire tudja a projektvezető motiválni és irányítani csapata viselkedését. Zachary Wong könyve kiváló gyakorlati útmutató projektmenedzsereknek és vezetőknek, gyakorlati példákkal és stratégiákkal, működő eszközökkel és a való életben is kiválóan használható technikákkal.
36:51
April 1, 2020
Sam van Schaik: A zen szellemisége
A Pallas Athéné Könyvkiadó bemutatja: Sam van Schaik A ZEN SZELLEMISÉGE című könyvét. Sam van Schaik könyve, A zen szellemisége hiánypótlónak tekinthető, hiszen a zen buddhizmust egyszerre közelíti meg gyakorlati és tudományos oldalról, ezzel pedig a zen buddhizmushoz felületes kíváncsisággal közelítők mellett a hagyományt jól ismerők számára is újdonsággal szolgálhat. E kettőst célt a könyv szerkezete is jól érzékelteti: az első részét a szerző a zen bemutatásának szenteli, rövid betekintést ad annak gyakorlatába, a Nyugattal való kapcsolatába és történetébe. Ezt követően tér ki a 20. század elején felfedezett „buddhista holt-tengeri tekercsek” néven is emlegetett kéziratok történetének bemutatására. A könyv második részében Sam van Schaik az egyik ősi szöveg, a Lanka mesterei fordítását és magyarázatát prezentálja.
23:24
April 1, 2020
Michael Tai: Kína és szomszédai
A Pallas Athéné Könyvkiadó bemutatja: Michael Tai Kína és szomszédai című könyvét. A téma elismert szakértőjeként Michael Tai részrehajlás nélkül, a tényekhez ragaszkodva vizsgálja Kína szövevényes külkapcsolatainak alakulását a szomszédos ázsiai országokkal, különösen Vietnámmal, Malajziával, Japánnal és a Fülöp-szigetekkel. A könyv legfőbb célja, hogy a nyugati világ olvasóközönsége számára is bepillantást engedjen a sajátos kínai gondolkodásmód rejtelmeibe és Kína belső működésébe.
56:20
March 13, 2020
Vedat Akgiray: Helyes pénzügy - Avagy miért szükséges a pénzügyi rendszer újragondolása
A Pallas Athéné Könyvkiadó bemutatja: Vedat Akgiray „Helyes Pénzügy avagy miért szükséges a pénzügyi rendszer újragondolása” c. könyvét! Ahogyan azt J.P. Morgan is megfogalmazta, ha az emberek nem bíznak a bankárokban, nem bíznak a bankokban, akkor nem bíznak a pénzügyi rendszerben sem. A 2008-ban kirobbant globális pénzügyi válság alapjaiban rendítette meg ezt a bizalmat, amelynek helyreállítása azóta sem történt meg teljesen. Vedat Akgiray „Helyes Pénzügy” c. könyve egyszerre provokál és oktat. Élvezetes, lényegre törő áttekintést nyújt arról, hogy miként is működik a pénzügyi rendszer napjainkban, és milyen problémákat hozott felszínre a 2008-as pénzügyi válság.
57:25
March 11, 2020
Seneca: Hogyan őrizzük meg hidegvérünket?
„A harag egyfajta őrültség, ugyanis magas árat fizetünk értéktelen dolgokért” - írta a híres, ókori sztoikus filozófus, drámaíró, Lucius Annaeus Seneca. „De ira”, vagyis „A haragról” c. műve ma is épp olyan aktuális, mint évszádokkal ezelőtt. Az i.sz. 52-ben keletkezett írás elsősorban arra hívja fel a figyelmünket, hogy a harag ellen hívjuk segítségül a racionalitást, és cselekedjünk átgondoltan. A Pallas Athéné Kiadó gondozásában most megjelent „Hogyan őrizzük meg hidegvérünket?” c. kötet Seneca művének korszerű újrafordítása, az eredeti latin szöveggel együtt kínál érdekes, teoretikus és gyakorlati útmutatást az olvasóknak az indulataik megfelelő kezelésére.
53:45
March 10, 2020
Eitan Y. Wilf: Kreativitás igény szerint
A Pallas Athéné Könyvkiadó bemutatja: Eitan Y. Wilf  „Kreativitás igény szerint” című könyvét. A kreativitás lesz a XXI. századi üzleti modellek varázspirulája? Lehetséges az alkotást, az innovációt is automatizálni? Hogyan tudják a vezetők a munkatársaik kreativitását fejleszteni, illetve kockázatvállalási képességüket ösztönözni? Eitan Y. Wilf a „Kreativitás igény szerint” c. könyvében az üzleti innovációk, a kreatív tervezés és a tudástermelés világának átfogó, antropológiai igényű elemzésére vállalkozik, miközben nem riad vissza a kritikai szemlélettől sem, hogy megtalálja a sorra vett módszerek hibáit és rámutasson a kockázati tényezőkre.
52:29
February 26, 2020
Ali Qassim Jawad és Andrew Kakabadse: Vezetési Intelligencia - a kiváló vezető 5Q-ja
A Pallas Athéné Könyvkiadó bemutatja: Ali Qassim Jawad és Andrew Kakabadse Vezetési Intelligencia - a kiváló vezető 5Q-ja című könyvét. Mi az intelligens vezetés titka és kiből lehet intelligens vezető? A könyv szerzői, többezer szervezet és vállalat, valamint három kormány átfogó működését vizsgálták meg globális kutatásuk során, melynek eredményképp beazonosították a kiemelkedő vezetők öt legfontosabb készségét.
43:34
February 24, 2020
Sudhansu Palsule és Michael Chavez: Emberközeli vezetés
A Pallas Athéné Könyvkiadó bemutatja:  Sudhansu Palsule és Michael Chavez Emberközeli vezetés című könyvét. Mi a célunk az életben? Mi a rendeltetésünk? Ezt a kérdést nemcsak egyéni szinten kell feltenni magunknak, hanem egy vállalat működését illetően is! A könyv szerzői szerint ennek megtalálása döntő fontosságú azon cégek számára, amelyek a a XXI. században sikeresen akarnak működni.
54:17
February 18, 2020