Skip to main content
Pari sanaa lastensuojelusta

Pari sanaa lastensuojelusta

By Hanna Holmberg-Soto ja Tuuli Kotisaari
Pari sanaa lastensuojelusta on kahden sosiaalityöntekijän podcast lastensuojelun ilmiöistä, kuumista aiheista ja käytännön kokemuksista. Mikä innostaa ja mikä saa aamukahvin väärään kurkkuun? Äänessä Hanna Holmberg-Soto ja Tuuli Kotisaari. Keskustelua jaksojen aiheista voi jatkaa Twitterissä @pari_sanaa ja Instagramissa @parisanaapodcast.
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Saako lastensuojelun epäkohdista puhua?
Tässä jaksossa nostamme esiin ajankohtaisia epäkohtia omasta työstämme ja pohdimme, mitä työntekijöinä voimme tehdä, kun muun muassa lastensuojelun asiakkuuteen on jono. Saako näistä ongelmista puhua julkisesti ja uskaltaako sitä kukaan tehdä? Jos kertoo oman työpaikkansa haasteista, leimaantuuko huonoksi työntekijäksi? Kuuntele jakso, niin tiedät mikä on meistä rohkean ja eettisesti oikein toimivan työntekijän tunnusmerkki.
18:51
March 20, 2022
Vaikuttavatko sodat lastensuojeluun?
Sisältövaroitus: Jakson aiheena on sota. Nyt kun olemme yhtäkkiä täällä Euroopassa akuuttia toimintaa vaativan inhimillisen katastrofin keskellä, on aika taas sanoa muutama ajankohtainen sana lastensuojelusta. Keskustelemme jaksossa sosiaalityöntekijöiden aktivismista, tulevaisuusajattelusta ja varautumisesta sekä lastensuojelun roolista erilaisissa väkivaltaisissa konflikteissa. Kuuntele jakso niin tiedät, millainen rooli lastensuojelulla ja laajemmin sosiaalityöllä on esimerkiksi sotatilanteissa. 
24:14
March 13, 2022
Onko lastensuojelu politiikkaa?
Pari sanaa lastensuojelusta on nyt kolmannen kauden ajan Pari ajankohtaista sanaa lastensuojelusta. Otamme esille ajankohtaisia teemoja aina, kun niitä sattuu eteen tulemaan ja meidän omiin aikatauluihimme mahtuu yhteinen kahvitauko. Kauden 3 ensimmäisessä jaksossa aiheena on tietysti aluevaalit sekä politiikka ylipäänsä. Onko lastensuojelu politiikkaa ja jos on, niin millä tavalla? Kuuntele jakso ja osallistu keskusteluun Instagramissa tai Twitterissä.
21:32
January 15, 2022
Miltä näyttää lastensuojelun tulevaisuus?
Keskustelemme kauden viimeisessä jaksossa vapaamuotoisesti lastensuojelun ja vähän myös tämän podcastin tulevaisuudesta. Ehdimme lausua pari sanaa muun muassa sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalialan esihenkilöiden osaamisvaatimuksista tulevaisuudessa sekä tietenkin myös tulevista hyvinvointialueista. Kuuntele jakso ja kommentoi sosiaalisessa mediassa, miltä sinun visioissasi lastensuojelu näyttää 10 vuoden kuluttua! Tuhannet kiitokset teille kaikille, jotka olette meitä kuunnelleet ja kannustaneet tämän vuoden aikana. Jatketaan yhdessä lastensuojelun kehittämistä - pari sanaa ja tekoa kerrallaan.
24:38
December 31, 2021
Onko lastensuojelu bisnestä?
Tässä jaksossa otamme esille aiheen, jota meiltä on jo pidemmän aikaa toivottu. Käymme läpi sosiaalityöntekijän velvollisuuksia palveluiden valintaan ja valvontaan liittyen niin avohuollon kuin sijaishuollon näkökulmasta. Puhumme myös siitä, millaisia ongelmia palveluiden yksityistämiseen liittyy. Mutta onko meidän mielestä lastensuojelu bisnestä vai ei - siihen saat vastauksen kuuntelemalla koko jakson. Kommentoi omia kokemuksiasi Twitterissä tai Instagramissa.
25:49
December 17, 2021
Onko hyviä sosiaalityöntekijöitä olemassa?
Keskustelemme tässä jaksossa siitä, onko hyviä sosiaalityöntekijöitä olemassa ja miten sellaisen oikein tunnistaa. Tuttuun tapaan nostamme esiin monipuolisesti eri näkökulmia niin rakenteellisen tason ongelmista kuin yksittäiseen sosiaalityöntekijään liittyvistä seikoista. Pohdimme jaksossa muun muassa sitä, voiko julkista valtaa käyttävä sosiaalityöntekijä olla lastensuojelun asiakkaan luottohenkilö vai pitäisikö jokaiselle lapselle löytyä luotettava aikuinen omasta tutusta elinpiiristä? Kuuntele jakso ja kommentoi jakson herättämiä ajatuksia Instagramissa tai Twitterissä.
24:05
November 07, 2021
Onko lastensuojelun asiakkaalla oikeuksia?
Tässä jaksossa keskustelemme siitä, millaisia oikeuksia lastensuojelun asiakkailla on ja miten asiakas voi toimia, jos hän on tyytymätön saamaansa tukeen. Puhumme myös siitä, mitä työntekijä voi tehdä havaitessaan laatuongelmia ja onko epäkohtiin vaikuttaminen aina helppoa. Keskustelua jaksosta voi tuttuun tapaan jatkaa Twitterissä ja Instagramissa.
24:16
September 20, 2021
Mitä lastensuojelu on oppinut koronasta?
Tässä jaksossa keskustelemme siitä, miten lastensuojelussa reagoitiin korona-epidemian alkuvaiheissa ja miten koronan vaikutukset näkyvät lastensuojelussa tällä hetkellä. Käymme läpi käytännön esimerkkejä ja muistelemme, millaisia tunteita meistä itse kukin on koronan aikana käynyt läpi. Kuuntele jakso niin tiedät, millaisia oppimiskokemuksia korona on meille tuonut ja millaisena näemme sosiaalityön haasteet tulevaisuudessa. Keskustelua voi jatkaa sekä Instagramissa että Twitterissä!
21:41
August 31, 2021
Vaikuttaako työympäristö lastensuojelun laatuun?
Työtilat ja -välineet vaikuttavat sekä työntekijöiden kokeman työhyvinvoinnin määrään että asiakaskokemuksen laatuun. Keskustelemme kevään viimeisessä jaksossa siitä, miksi lastensuojelun ja muun sosiaalihuollon asiantuntijat tarvitsevat laadukkaan työympäristön. Tuttuun tapaan kerromme niin hyviä kuin huonoja käytännön kokemuksia aiheesta - huumoria unohtamatta. Keskustelua jaksosta voi jatkaa Twitterissä ja Instagramissa. Kausi 2 jatkuu taas syksyllä!
17:60
June 08, 2021
Vaivaako lastensuojelua huijarisyndrooma?
Tässä jaksossa keskustelemme siitä, miten huijarisyndrooma liittyy lastensuojeluun. Pohdimme sitä, onko huijarisyndrooma yksi selitys sille, että lastensuojelun ammattilaiset eivät osallistu aktiivisesti julkiseen keskusteluun vai onko kyse jostain laajemmasta yhteiskunnallisesta ilmiöstä? Paljastamme jaksossa myös omat heikot hetkemme. Keskustelua aiheesta voi jatkaa Twitterissä ja Instagramissa. Ps. Kysymme aina jokaisen jakson nauhoituksen jälkeen toisiltamme: oliko tässä mitään järkeä? Tämä on ehdottomasti tapa, josta on syytä luopua.
19:19
May 30, 2021
Onko lastensuojelussa liikaa asiakkaita?
Tässä jaksossa keskustelemme lastensuojelun asiakasmääristä ja luottamuksellisen asiakassuhteen syntymisestä. Muille kuin lastensuojelun ammattilaisille keskustelu asiakasmäärän rajaamisesta lakiin voi tuntua erikoiselta, sillä monilla muilla ammattiryhmillä on huomattavan paljon suurempi asiakasmäärä. Avaamme jaksossa sitä, mistä kaikesta asiakasmäärä lastensuojelussa koostuu ja mitä lakiin kirjattava asiakasmitoitus voi mahdollistaa. Keskustelua voi jatkaa Twitterissä ja Instagramissa.
25:04
May 23, 2021
Voiko lastensuojelun johtamisessa onnistua?
Tässä jaksossa keskustelemme lastensuojelun johtamisesta. Millaisia erityispiirteitä lastensuojelun johtamiseen liittyy ja miten johtavan sosiaalityöntekijän työnkuva eroaa muiden alojen esihenkilötehtävistä? Käsittelemme aihetta laajasti koko kuntaorganisaation näkökulmasta sekä konkreettisesti omista kokemuksistamme käsin. Hanna toimii johtavana sosiaalityöntekijänä lastensuojelun päivystyksessä ja Tuuli avohuollossa. Jatketaan keskustelua Twitterissä ja Instagramissa!
19:47
May 05, 2021
Suojellaanko lapsia väkivallalta?
Pari sanaa lastensuojelusta -podcastin toinen kausi alkaa jaksolla, jossa puhutaan väkivallasta sekä erityisesti lasten suojelemisesta väkivallan eri muodoilta. Jaksossa nostetaan esille tuttuun tapaan aiheeseen liittyviä ajankohtaisia teemoja sekä tietenkin konreettisia esimerkkejä suoraan kentältä lastensuojelun sosiaalityön arjesta. Kuuntele jakso, niin tiedät onnistuuko Suomi riittävästi lasten suojelemisessa väkivallalta. Kommentoi jaksoa Twitterissä tai Instagramissa!
16:32
April 23, 2021
Mitä lastensuojelun sossut tekevät somessa?
Rakenteellinen sosiaalityö on lakisääteistä yhteiskunnan eriarvoistavista ilmiöistä raportoimista. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän työhön kuuluu vaikuttaminen niin yksilö-, yhteisö- kuin yhteiskuntatasolla, eivätkä pelkät kahvipöytäkeskustelut vie tietoa päättäjille saakka. Olemme toimineet lastensuojelun sosiaalisen median vaikuttajina jo useamman vuoden ajan, eikä meillä ole suunnitelmissa lopettaa vielä hetkeen. Kuuntele kauden viimeinen jakso, niin kuulet millaisia kokemuksia meillä on ja mitä suunnittelemme tulevaisuuteen. Tarjolla on tällä kertaa paljon rentoa juttelua ja naurua. Kiitos, kun olet ollut mukana!
22:04
March 14, 2021
Onko lastensuojelu muutakin kuin huostaanottoja?
Lehtien otsikoissa, sosiaalisessa mediassa ja ihmisten puheissa lastensuojelu on edelleen yhtä kuin huostaanotto. Suomalainen lastensuojelujärjestelmä on todellisuudessa hyvin palvelukeskeinen ja avohuollon asiakkuudessa on suurin osa lastensuojelun asiakkaista. Jaksossa käymme läpi erilaisia avohuollon tukitoimia sekä onnistumisia ja haasteita, joita avohuollon työhön liittyy. Kuuntele jakso, niin tiedät onko lastensuojelun avohuolto vaikuttavaa ja missä tilanteissa lastensuojelu onnistuu yleensä parhaiten. Keskustelua voi jatkaa Twitterissä tai Instagramissa.
31:13
March 07, 2021
Tutkitaanko vai hutkitaanko lastensuojelussa?
Ovatko lastensuojelun sosiaalityöntekijät ammattitaidottomia hutkijoita, jotka perustavat päätöksensä omiin mielipiteisiinsä vailla mitään perusteita? Keskustelemme jaksossa sosiaalityöntekijöiden koulutuksesta, osaamisvaatimuksista ja työolosuhteiden vaikutuksesta arviointityöhön. Kerromme myös meidän omasta lempiaiheesta eli lastensuojelun arvioinnin kehittämisestä käytännössä. Kuuntele jakso, niin tiedät, onko suomalainen lastensuojelu floppi vai kansainvälinen ylpeyden aihe!
21:40
February 28, 2021
Kuuluuko huoltoriita lastensuojeluun?
Kuuluuko vanhempien välinen huoltoriita tai vaikea konflikti lastensuojeluun? Entä miten voi tunnistaa, milloin lapsen oireilussa on kyse nimenomaan vanhempien riitelystä ja mitä lapsen auttamiseksi voidaan näissä tilanteissa tehdä? Kuuntele jakso niin tiedät, miten lastensuojelu toimii huoltoriitojen keskellä ja millaisia epäonnistumisia näihin tilanteisiin liittyy. Keskustelua voi jatkaa jälleen Twitterissä!
19:25
February 20, 2021
Uskooko lastensuojelu perättömiä ilmoituksia?
Lastensuojeluilmoituksia tehdään vuodessa jopa 150 000 ja määrä on kasvussa. Perättömistä lastensuojeluilmoituksista ja niiden vaikutuksista ollaan politiikkoja myöten huolissaan. Kuuntele jakso niin tiedät, ovatko perättömät ilmoitukset todellinen ongelma.
17:58
February 07, 2021
Eikö lastensuojelu osaa tehdä yhteistyötä?
Estääkö salassapito yhteistyön tekemisen kokonaan vai miksi sosiaalityöntekijä ei suostu kertomaan perheen asioista yhteistyöverkostolle? Keskustelemme jaksossa moniammatillisesta yhteistyöstä: sen haasteista, parannustarpeista sekä tietysti myös onnistumisista. Kuuntele jakso, niin tiedät miten verkostotyössä voi onnistua.
23:18
February 01, 2021
Saako lastensuojelussa tehdä virheitä?
Lastensuojelun työntekijät käyttävät julkista valtaa ja vaikuttavat päätöksillään lasten ja heidän vanhempiensa elämään. Saako lastensuojelussa siis tehdä virheitä? No ei tietenkään saa, mutta onnistuuko kukaan tekemään työtään niin, ettei työuran aikana sattuisi yhtäkään virhettä? Jaksossa keskustellaan avoimesti erilaisista virheistä ja siitä, mikä kaikki vaikuttaa virheiden syntymiseen. 
16:23
January 25, 2021
Miltä lapsen sijoittaminen tuntuu?
Onko lastensuojelun sossu mielivaltainen vallan väärinkäyttäjä vai empaattinen päätöksentekijä? Kuuntele jakso, niin tiedät mitä tunteita sijoituksen tekeminen herättää ja mitä kaikkea päätöksentekoon liittyy. Lisäksi jaksossa pohditaan, saako työntekijä itkeä ja voiko sijoitus tuntua hyvältä?
18:13
January 17, 2021
Estääkö laki suojelemasta lapsia?
Onko todella niin, ettei lastensuojelussa voida suojella lapsia, koska lainsäädäntö ei anna siihen mahdollisuutta? Jaksossa käydään läpi mediassa ja lastensuojelun sisällä viime päivinä tunteita herättäneitä teemoja sijaishuollosta, rajoitustoimenpiteistä ja lastensuojelulaitoksista karanneista nuorista. Kuuntele jakso niin tiedät, mistä tässä on oikeastaan kysymys.
22:32
January 07, 2021
Onko lastensuojelu rikki?
Avausjaksossa käsittelemme lastensuojelun ajankohtaista kestoteemaa eli uutisointia lastensuojelun ongelmista. Miksi lastensuojelu on niin vaikeaa ja miltä tuntuu työntekijänä kuulla, ettei ole onnistunut työssään riittävän hyvin? Ongelmista huolimatta lastensuojelussa onnistutaan todistetusti joka päivä. Kuuntele jakso, niin tiedät mikä lastensuojelussa ei ole huonosti. Keskustelua aiheesta voi jatkaa Twitterissä: @parisanaalastensuojelusta
15:59
January 04, 2021