Skip to main content
Passion Åsane

Passion Åsane

By Passion Åsane

Vi er en ung og levende kirke i Åsane bydel i Bergen, som drømmer om å være en kirke med Jesus i sentrum, hvor mennesker erfarer å komme hjem og deltar i Guds oppdrag i verden.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Jeg er Bartimeus | Daniel Sæbjørnsen | 15. januar 2023

Passion Åsane

1x
Sakkeus - et møte med Jesus forandrer alt | Bodil Sæbjørnsen | 29. januar 2023
Sakkeus - et møte med Jesus forandrer alt | Bodil Sæbjørnsen | 29. januar 2023
I begynnelsen av året fokuserer vi helt enkelt på Jesus! Bodil delte inspirerende om Sakkeus, hvordan han var desperat etter å få se Jesus, men enda mer hvor lengtende Jesus var etter å møte ham. Historien er en nydelig påminner om hvordan et møte med Jesus forandrer alt! Sakkeus ble aldri den samme og våre liv blir heller ikke de samme igjen. Jesus ønsker å møte oss – Han står for døren og banker – vil vi åpne opp? ____ Hovedtekst: Lukas 19,1-10 Tilleggstekster: Luk 4,18-19; Åp 3,20; Ef 2,8-10 ____ Spørsmål: 1. Les bibelteksten sammen. 2. Hva sier denne teksten om Gud og om mennesket? 3. På hvilken måte utfordrer dette ditt liv? 4. Avslutt med å be for hverandre. 
33:04
January 30, 2023
Jeg er Bartimeus | Daniel Sæbjørnsen | 15. januar 2023
Jeg er Bartimeus | Daniel Sæbjørnsen | 15. januar 2023
I årets første preken setter Daniel fokus for året med å ta oss inn i historien om den blinde Bartimeus. Her var en mann som var ‘stuck’ i Jeriko, som er den laveste byen på jordens overflate. Men forskjellen mellom ham og folkemengden, var at han forstod sin hjelpeløshet og behov av en frelser. Den store folkemengden i kontrast var også i Jeriko, men forstod ikke at de trengte en frelser, siden de trodde at «de så». Vår bønn dette året er som Bartimeus ba: «Jesus, la meg se!» - Altså se Jesus, slik at vi kan følge Ham og leve Guds ærende. For faktum er at vi alle er ‘stuck’ i Jeriko, og trenger en frelser! ____ Hovedtekst: Markus 10,46-52 Tilleggstekster: Luk 18,9-14 ____ Spørsmål: 1. Les bibelteksten sammen. 2. Hvilken tanker får du? 3. På hvilken måte utfordrer dette ditt liv? 4. Avslutt med å be for hverandre :-) 
40:45
January 16, 2023
Ferdig til jul | Daniel Sæbjørnsen | 24. desember 2022
Ferdig til jul | Daniel Sæbjørnsen | 24. desember 2022
På dagens julegudstjeneste delte Daniel om "begynnelsen på historien om endret alt" - om hvordan Guds frelse allerede er ferdig. Våre gode gjerninger når aldri opp, mens julens budskap er at Guds nåde når ned. La julens mirakel få minne deg om evangeliet, som allerede er ferdig og bare kan blitt tatt imot gratis.  __ Hovedtekst: Luk 2,25-35 Tilleggstekster: 1 Pet 2,10; Luk 1,78f; Joh 19,30
16:28
December 24, 2022
Kompani Kristus | Mats Stendal | 18. desember 2022
Kompani Kristus | Mats Stendal | 18. desember 2022
I denne talen har vi sett nærmere på hvordan alle som tror på Jesus er kalt til å være en del av det kristne fellesskapet. Paulus beskriver dette i 1 kor 12,12-27 der han bruker bilde av kroppen for å redegjøre dette. At Jesus er kroppen og alle som tror på Ham er lemmer på hans kropp. Gjennom egne erfaringer og gjennom programmet "kompani Lauritzen", sammenligner Mats bilde av kroppen med et militært kompani. Vi ser at i kompani Kristus er ikke seleksjonsgrunnlaget individets prestasjon, men Jesu nådes verk, der vi bli ikledd Ham. Og fra denne plassen av å være ikledd Kristus, skal vi få se hverandre, tjene hverandre og løfte hverandre opp. __ Hovedtekst: 1 kor 12,12-27 Tilleggstekster: Joh 15,5; Gal 3,26-28; Ef 2,8-10 __ Spørsmål: 1. Les dagens hovedtekst sammen. 2. Hva står særlig ut for deg? 3. Hvordan utfordrer dette oss som fellesskap og personlig? 4. Avslutt med å be for hverandre inn mot dagens fokus. 
32:02
December 19, 2022
Underfull Rådgiver | Daniel Sæbjørnsen | 4. desember 2022
Underfull Rådgiver | Daniel Sæbjørnsen | 4. desember 2022
På søndag tok Daniel oss med inn i kjente vers i juleevangeliet, men viste oss konteksten før. Jesaja profeterte om at mørket vi mennesker erfarer ikke skulle bli værende, og med dette løftet blir vi gitt håpet. Ved Jesu komme er det ikke et udefinert håp, men håpet får et ansikt og navn, dette frelsesriket har kommet nær og helbredelsen har begynt. Men en dag skal vi ikke bare erfare bruddstykket av Guds gode rike, men det skal bli gjort fullkomment i himmelen. Vår hjemlengsel finner sitt svar alene gjennom Ham som er den Underfulle rådgiveren, som er veien til Han som er Evig Far. __ Hovedtekst: Jes 8,22-9,7 Tilleggstekster: Fork 3,11; Matt 4,12-17; 1 Kor 1,30 __ Spørsmål: 1. Les dagens hovedtekst, sammen med Matt 4,12-17. 2. Snakk sammen om kapittelet og hva vi lærer om at Jesus oppfyller profetier. 3. Hva sier dette til ditt liv i dag? 4. Avslutt med å be for hverandre inn mot dagens fokus. 
38:39
December 08, 2022
Jesus, vår redningsmann | Ingrid Olsen | 20. november 2022
Jesus, vår redningsmann | Ingrid Olsen | 20. november 2022
På søndag prekte Ingrid Olsen om hvordan Jesus er vår redningsmann og når vi erfarer denne sannheten, og forblir i hans kjærlighet, så vil det drive oss ut til å nå andre mennesker med den samme kjærlighet. Evangeliet er hjertet i all misjon! __ Hovedtekst: Kol 1,13-14; Hebr 10,19-20; Luk 4,18-19 __ Spørsmål: 1. Les Hebreerne kapittel 10. 2. Snakk sammen om kapittelet og hva vi lærer om Jesus. 3. Hvordan kan man formidle dette til mennesker i dag, slik at de forstår? 4. Avslutt med å be for hverandre inn mot dagens fokus :-) 
45:49
November 20, 2022
Se det store i det små | Daniel Sæbjørnsen | 6. november 2022
Se det store i det små | Daniel Sæbjørnsen | 6. november 2022
På søndag prekte Daniel ut ifra Jesu lignelse om hvordan Guds rike fungerer. Jesus sammenligner Guds rike med sennepsfrøet, som er så lite i sin opprinnelige form, men blir så stort når det har skjøte røtter. Jesus lærer oss at Guds rike kan se ufattelig smått ut i begynnelsen, men blir ustoppelig stort i lengden. Vi trenger dermed å lære oss å se som Gud – nemlig se det store i det små i møte med mennesker, menigheten og verden. __ Hovedtekst: Mark 4,30-32 Tilleggstekster: 1 Tim 1,5; Matt 5,13-16; Hebr 12,2 __ Spørsmål: 1. Les Markus 4,21-34. 2. Hva lærer vi om Guds rike her? 3. Hvordan utfordrer dette deg i ditt liv og omstendigheter? 4. Avslutt med å be for hverandre inn mot dagens fokus :-) 
29:34
November 07, 2022
Med barmhjertighet som drivkraft | Håvard Berger | 23. oktober 2022
Med barmhjertighet som drivkraft | Håvard Berger | 23. oktober 2022
På søndag delte Håvard Berger ut ifra historien om Nehemja. Han påpekte at vi kristne har en lei tendens til å peke på alt som er negativt, syndefullt og destruktivt rundt oss, men vi forblir på trygg avstand. Kontrasten ser vi i Nehemja, hvordan han identifiserte seg med smerten til folket noe som ledet til involvering for å endre situasjonen. Dette er også vårt kall – ikke bekymre oss, men å betjene verden rundt. Vårt fremste forbilde på å slik gripe inn i nød, er Herren Jesus selv! __ Hovedtekst: Nehemja 1-2 Tilleggstekster: Matt 14,13-21 __ Spørsmål: 1. Les Nehemja kapittel 1 og 2. 2. Hva leser dere i teksten her? 3. Hvordan utfordrer dette deg i ditt liv og omstendigheter? 4. Avslutt med å be for hverandre inn mot dagens fokus. 
38:58
October 25, 2022
Generøsitet vs. gjerrighet | Daniel Sæbjørnsen | 9. oktober 2022
Generøsitet vs. gjerrighet | Daniel Sæbjørnsen | 9. oktober 2022
I denne talen snakket Daniel ut ifra kapittel 8 og 9 i 2. Korinterbrev. Bakgrunnen for kapitlene er at Paulus samler inn en gave til fattige kristne i Judea og Jerusalem (Rom 15,25-27), hvor menigheten i Korint bidrar. I disse kapitlene gir Paulus tidløs innsikt i den kristnes hjerteholdning til økonomi, givertjeneste og generøsitet. «Men hvorfor skal vi gi?» - Paulus viser først til evangeliet med den nåde vi har fått fra Gud, så hvordan vår generøsitet prøver ektheten i vår tro til Gud og kjærlighet til mennesker, samt er vår generøsitet evangeliserende ved at mennesker får erfare ufortjent godhet. __ Hovedtekst: 2 Kor 9:6-15 Tilleggstekster: 2 Kor 8,1-9,5; Luk 15,28-31 __ Spørsmål: 1. Hva sitter du igjen med etter talen? 2. Les 2 Kor 8-9 – hva står fram for deg etter å ha lest de kapitlene? 3. Hvordan utfordrer dette deg konkret i møte med dine ressurser og prioriteringer? 4. Avslutt med å be for hverandre inn mot dagens fokusJ
44:12
October 10, 2022
Rotfestet & radikal | Daniel Sæbjørnsen | 25. september 2022
Rotfestet & radikal | Daniel Sæbjørnsen | 25. september 2022
Vi kristne har en tilbøyelighet til å tenke «gruppevis» - hvor vi tror at «vår kristne sammenheng» har alle svarene, i motsetning til andre kristne fellesskap. I denne ærlige talen, deler Daniel om hvorfor vi har litt mer liturgi og ordning på våre gudstjenester. Vi tror på det å være rotfestet i Ordet – og dermed ha liturgi og ordning, men på samme tid radikalt følge Ånden. Begge deler er nødvendig for en sunn kristen vekst som menneske og menighet – og vi vil ikke skille, det som hører sammen. Vi velger hele Jesus, uansett om han kommer i en «form» vi ikke er så vant til. // 1. Hva sitter du igjen med etter talen? 2. Les 1 Kor 1,10-17 og 3,18-23 – hvordan taler det til vår tid? 3. Kan du se verdien av liturgi? Og hvor mye er du fortrolig med? 4. Avslutt med å be for hverandre inn mot dagens fokus :-) // Hovedtekst: Matteus 22,29 Tilleggstekster: Mark 2:27; 1 Kor 1,12f, 3,21-23
45:02
September 26, 2022
VI ER: ÅNDSinspirert | Daniel Sæbjørnsen | 11. september 2022
VI ER: ÅNDSinspirert | Daniel Sæbjørnsen | 11. september 2022
Daniel avsluttet vår firdelte serie - VI ER: __ Hvor vi ser på fire sentrale verdier for oss som menighet, som vi ønsker skal danne kulturen i fellesskapet. Fjerde fokus ut - "VI ER: ÅNDSinspirert". Daniel delte lidenskapeligGalaterbrevet 3,1-9 om Den hellige ånd. Ja, for «hva er Åndens oppgave?» Vi ut ifra Galaterbrevet at Ånden alltid leder oss til evangeliet, han former et fellesskap av disipler og sender oss ut i misjon // Hovedtekst: Galaterbrevet 1,11-24 Tilleggstekster: Joh 16,7.12-15; Apg 13,2-4; 1 Tess 5,19
33:13
September 12, 2022
VI ER: MISJONSfokusert | Daniel Sæbjørnsen | 3. september 2022
VI ER: MISJONSfokusert | Daniel Sæbjørnsen | 3. september 2022
Daniel preker for tiden vår firdelte serie - VI ER: __ Hvor vi ser på fire sentrale verdier for oss som menighet, som vi ønsker skal danne kulturen i fellesskapet. Tredje fokus ut - "VI ER: MISJONSfokusert". Daniel delte ut ifra Paulus sitt eget vitnesbyrd, om hvordan vi ikke må glemme vår fortid, siden vårt vitnesbyrd er et viktig virkemiddel i vårt vitne. På samme tid må vi leve i vår forvandling, ved at hva Gud har gjort for oss blir det fremtredende i våre liv. Erfaringen av evangeliet vil da lede oss til et nytt fokus i livet – hvor vi ønsker å gi Jesus videre! // Hovedtekst: Galaterbrevet 1,11-24 Tilleggstekster: 2 Pet 1,9; Fil 3,7-9; 2 Kor 5,14
47:26
September 05, 2022
VI ER: DISIPPELorientert | Daniel Sæbjørnsen | 2. september 2022
VI ER: DISIPPELorientert | Daniel Sæbjørnsen | 2. september 2022
Daniel begynte vår firdelte serie - VI ER: __ Hvor vi ser på fire sentrale verdier for oss som menighet, som vi ønsker skal danne kulturen i fellesskapet. Andre fokus ut - "VI ER: DISIPPELorientert". Daniel delte ut fra det femte kapittelet i galaterbrevet, om hvordan vårt fremste kall som kristne er å bli lik Jesus! Hvis kristuslikhet er målet, da er disippelskap veien dit. Reisen som disippel handler om å korsfeste kjødet og å leve et nytt liv i Ånden, og det gjør vi ved å leve liv orientert rundt Læreren og hans lære - Jesus. // Hovedtekst: Galaterbrevet 4:19, 5:15-25 Tilleggstekster: Mark 3:13-15
43:24
September 05, 2022
VI ER: EVANGELIEsentrert | Daniel Sæbjørnsen | 14. august 2022
VI ER: EVANGELIEsentrert | Daniel Sæbjørnsen | 14. august 2022
Daniel begynte vår firdelte serie - VI ER: __ Hvor vi ser på fire sentrale verdier for oss som menighet, som vi ønsker skal danne kulturen i fellesskapet.  Første fokus ut - "VI ER: EVANGELIEsentrert". Daniel delte ut ifra de fem første versene i Galaterbrevet, og snakket inspirerende om "hva evangeliet er for noe", for så å vise hvordan "evangeliet forandrer alt" i livene våre, men også viktigheten av at vi "står fast i evangeliet". // Hovedtekst: Galaterne 1:1-5 Tilleggstekster: Gal 2:20, 5,1; 1 Joh 4:19
56:32
August 15, 2022
Vaner som vinner | Daniel Sæbjørnsen | 19. juni 2022
Vaner som vinner | Daniel Sæbjørnsen | 19. juni 2022
Hva kan vi lære av Daniel ifra det gamle testamentet? En av de fremste lærdommene var at Daniel var både en mann av inspirasjon – han levde i en levende relasjon til Gud, men det forble ikke med fine intensjoner, men konkretiserte seg i et liv av dedikasjon. Vi former vaner, så former vanene oss. Viktig visdom for å vinne på ulike områder av livet, er å velge vaner som tar deg i riktig retning selv når du ikke føler for det. // Hovedtekst: Daniel 1:8, 6:8
25:06
June 20, 2022
Hva er meningen med menighet? – Alpha | Daniel Sæbjørnsen | 6. juni 2022
Hva er meningen med menighet? – Alpha | Daniel Sæbjørnsen | 6. juni 2022
Vi fortsetter vår reise i å utforske de grunnleggende sannhetene i den kristne tro, og på andre pinsedag snakket Daniel over spørsmålet: «Hva er meningen med menighet?» Bli med oss denne våren når vi utforsker hva den kristne troen handler om! // 1. Hva tenker du når du hører ordet ‘kirke’ eller ‘menighet’? 2. Hvilken av de fem bildene på kirke fra Det nye testamentet talte mest til deg? 3. I løpet av tiden din i Passion – har ditt syn endret seg? Og i så fall på hvilken måte?
41:46
June 06, 2022
Helbreder Gud i dag? – Alpha | Mats Stendal | 22. mai 2022
Helbreder Gud i dag? – Alpha | Mats Stendal | 22. mai 2022
Vi fortsetter vår reise i å utforske de grunnleggende sannhetene i den kristne tro, og på søndag snakket Mats over spørsmålet: «Helbreder Gud i dag?» Bli med oss denne våren når vi utforsker hva den kristne troen handler om! // 1. Hva var dine første tanker etter å ha hørt talen? 2. Har du erfaring med helbredelse: blitt helbredet eller be for noen som ble det? 3. Avslutt med å be for dem som trenger helbredelse. 
36:45
May 24, 2022
Hvorfor og hvordan skal jeg fortelle andre? – Alpha | Daniel Sæbjørnsen | 8. mai 2022
Hvorfor og hvordan skal jeg fortelle andre? – Alpha | Daniel Sæbjørnsen | 8. mai 2022
Vi fortsetter vår reise i å utforske de grunnleggende sannhetene i den kristne tro, og på søndag snakket Daniel over spørsmålet: «Hvorfor og hvordan skal jeg fortelle andre?» Bli med oss denne våren når vi utforsker hva den kristne troen handler om! // 1. Hvis du ikke visste noe om kristendommen, hvordan hadde du likt å bli fortalt om den? 2. Hva er dine erfaringer med å dele evangeliet med mennesker? 3. Er det noen du blir minnet om, som du tror du skal få snakke om Jesus med?
46:17
May 09, 2022
Hvordan stå imot den onde? – Alpha | Asle Zachariassen | 24. april 2022
Hvordan stå imot den onde? – Alpha | Asle Zachariassen | 24. april 2022
Vi fortsetter vår reise i å utforske de grunnleggende sannhetene i den kristne tro, og på søndag snakket Asle over spørsmålet: «Hvordan stå imot den onde?  Bli med oss denne våren når vi utforsker hva den kristne troen handler om! // Spørsmål: 1. Tror du at det finnes overnaturlig ondskap? Har du hatt erfaringer med det? 2. Hadde du noen tanker om djevelen før talen, og har de endret seg noe? 3. Hvorfor tror du at det skjer ondskap i verden? 4. Hvilken tanker fikk du i møte med måtene Bibelen sier vi kan stå imot den onde?
44:35
April 24, 2022
Hvordan leder Gud oss? – Alpha | Silje Sylta | 10. april 2022
Hvordan leder Gud oss? – Alpha | Silje Sylta | 10. april 2022
Vi fortsetter vår reise i å utforske de grunnleggende sannhetene i den kristne tro, og på søndag snakket Silje over spørsmålet: «Hvordan leder Gud oss? Bli med oss denne våren når vi utforsker hva den kristne troen handler om! // Spørsmål: 1. Tror du at Gud kan lede oss konkret i hverdagen? 2. Har du noen erfaringer med det å bli «ledet» av Gud? 3. Hva tenker du om de ulike måtene Gud kan lede oss på? 4. På hvilket område av livet trenger du særlig Guds ledelse?
38:48
April 11, 2022
Hvorfor og hvordan skal jeg lese Bibelen? – Alpha | Daniel Sæbjørnsen | 27. mars 2022
Hvorfor og hvordan skal jeg lese Bibelen? – Alpha | Daniel Sæbjørnsen | 27. mars 2022
Vi fortsetter vår reise i å utforske de grunnleggende sannhetene i den kristne tro, og på søndag snakket Daniel over spørsmålet: «Hvorfor og hvordan skal jeg lese Bibelen?" Bli med oss denne våren når vi utforsker hva den kristne troen handler om! // Spørsmål:  1. Har du noen gang lest i Bibelen? Hvordan gikk det? 2. Har du noen gang lest en gammel, for så å lese en nyere oversettelse. Hva tenkte du da? 3. Har du lest noe i Bibelen som har utfordret sider ved troen din eller oppførselen din? 4. Hva tenker du når du hører påstanden om at Bibelen er en håndbok for livet? 5. Tror du Bibelen er Guds ord?
48:58
March 27, 2022
 Hvorfor og hvordan skal jeg be? – Alpha | Bodil Sæbjørnsen | 13. mars 2022
Hvorfor og hvordan skal jeg be? – Alpha | Bodil Sæbjørnsen | 13. mars 2022
Vi fortsetter vår reise i å utforske de grunnleggende sannhetene i den kristne tro, og på søndag snakket Bodil over spørsmålet: «Hvorfor og hvordan skal jeg be?" Bli med oss denne våren når vi utforsker hva den kristne troen handler om! // Spørsmål: Hvorfor og hvordan skal jeg be? 1. Har du prøvd å be noen gang? Hva skjedde? 2. Hva tenker du om det at Gud svarer på bønner? 3. Kan noen av dere fortelle om en gang en «tilfeldighet» hendte dere? 4. I talen ble det gitt forskjellige grunner til å be. Hvilke av disse føler du treffer deg, og hvorfor? Og føler du det er lett eller vanskelig å be?
41:46
March 14, 2022
Den hellige ånd - hvem er han, hva gjør han og hvordan kjenne han? – Alpha | Daniel Sæbjørnsen
Den hellige ånd - hvem er han, hva gjør han og hvordan kjenne han? – Alpha | Daniel Sæbjørnsen
Vi fortsetter vår reise i å utforske de grunnleggende sannhetene i den kristne tro, og på weekend var tema: "Den hellige ånd - hvem er han? Hva gjør han? Hvordan bli fylt av han?"  Bli med oss denne våren når vi utforsker hva den kristne troen handler om! // Spørsmål: 1. Når du hører navnet: "Den hellige ånd" - hva er dine første tanker?  2. Hvilken tanker sitter du igjen med etter å ha hørt talen?  3. Hvilken praktiske steg kan du ta for å bli bedre kjent med Ånden?  4. Har du erfaring med tungetale og ønsker du det?  (Opptaket er fra Passionweekend 2019)
45:15
March 03, 2022
Hvordan kan jeg tro? – Alpha | Kristin Stendal | 12. februar 2022
Hvordan kan jeg tro? – Alpha | Kristin Stendal | 12. februar 2022
Vi fortsetter vår reise i å utforske de grunnleggende sannhetene i den kristne tro, og på søndag snakket Kristin over spørsmålet: «Hvordan kan jeg tro?" Bli med oss denne våren når vi utforsker hva den kristne troen handler om! // Spørsmål: 1. Hva ville du skrevet hvis du måtte fylle ut religionen din på et skjema? 2. Assosierer du kjærlighet eller frykt med Gud? 3. Når det sies at kristendommen kommer til å gjøre en forskjell på personligheten din, hva føler du da? 4. Hva tenker du om å ha et forhold til Gud?
24:51
February 14, 2022
Hvorfor døde Jesus? – Alpha | Helene Sæbjørnsen | 30. januar 2022
Hvorfor døde Jesus? – Alpha | Helene Sæbjørnsen | 30. januar 2022
Vi fortsetter vår reise i å utforske de grunnleggende sannhetene i den kristne tro, og på søndag snakket Helene over spørsmålet: «Hvorfor døde Jesus?» Bli med oss denne våren når vi utforsker hva den kristne troen handler om! // Spørsmål: 1. Hva er din reaksjon på korsfestelsen? 2. Føler du at synd er et utdatert konsept, eller er det noe du kan relatere til? 3. Hva er din respons i møte ordet «synd» og «tilgivelse?» 4. Er du enig i at mennesker ikke klarer å la være å synde? Hvis du mener det er noen konsekvenser av synd, hva tenker du at de er?
33:31
January 31, 2022
Legg av enhver byrde! – Passion Input | Øivind Augland | Januar 2022
Legg av enhver byrde! – Passion Input | Øivind Augland | Januar 2022
Under bønneuken i januar fikk vi besøk av en av våre tilsynsmenn - Øivind Augland, og han delte et sterkt ord til oss som kirke og enkeltpersoner. Visdom for et sterkt liv! // Bibeltekst: Hebreerbrevet 12:1-3
41:49
January 21, 2022
Hvem er Jesus? – Alpha | Daniel Sæbjørnsen | 16. januar 2022
Hvem er Jesus? – Alpha | Daniel Sæbjørnsen | 16. januar 2022
Vi fortsetter vår reise i å utforske de grunnleggende sannhetene i den kristne tro, og på søndag snakket Daniel over spørsmålet: «Hvem er Jesus?» Jesus er utvilsomt verdens historiens mest velkjente person – noen mener han var en stor morallærer, andre mener han var en bedrager og listen fortsetter. Vi kristne tror at han var mer enn en vanlig person, men faktisk Guds egen sønn. Spørsmålet vi alle må stille oss er: «Hvem tror jeg, at Jesus er?» Bli med oss denne våren når vi utforsker hva den kristne troen handler om!  // Spørsmål: 1. Hva tenkte du om Jesus før du hørte talen? Hva forandret seg, hvordan? 2. Hvilke sider ved bevisene som ble lagt fram var overbevisende / ikke overbevisende? 3. Hvem tror du Jesus er? 4. Hvis du fikk muligheten til å treffe Jesus, hva ville du følt og hva ville du sagt til ham? 5. Avslutt med å be for hverandre inn mot samlingens tema.
43:41
January 17, 2022
Er livet mer enn dette? – Alpha | Daniel Sæbjørnsen | 2. januar 2022
Er livet mer enn dette? – Alpha | Daniel Sæbjørnsen | 2. januar 2022
Daniel begynte det nye året med å snakke om temaet: «ER LIVET MER ENN DETTE?» Vi alle kjenner en lengsel i vårt indre om at livet må være mer enn bare de hverdagslige rytmene og rutinene. Denne lengselen tror vi finner sin oppfyllelse i Jesu ord om at Han er veien, sannheten og livet. Denne våren vil vi utforske grunnleggende sannheter i den kristne troen gjennom Alpha - bli med oss på reisen!  // Spørsmål: 1. Hva er dine første tanker etter å ha hørt talen? 2. Tror du at Jesus kan ha de virkelige svarene på noen av livets store spørsmål?  3. Avslutt med å be for hverandre inn mot samlingens tema. 
36:13
January 03, 2022
Et liv i frihet - Sunnhet (del 3) | Daniel Sæbjørnsen | 5. desember 2021
Et liv i frihet - Sunnhet (del 3) | Daniel Sæbjørnsen | 5. desember 2021
På søndag avsluttet vi vår serie kalt: ET LIV I FRIHET. Serien strekker seg over tre søndager og er ordnet etter den menneskelige inndeling som vi finner i Det nye testamentet; ånd, sjel og kropp. Tredje preken omhandlet den kroppslige dimensjonen ved frihet, og spørsmålet vi stilte var: «Hvilken rolle har kroppen for å leve et liv i frihet?» Vi så på følgende overskrifter: Skaperordning (1. Mos 1:1-5; Rom 1:19f, 2:14f): Den kristne forståelsen av virkeligheten er at Gud er skaperen av universet, han tok kaos og gjorde det til kosmos (ordnet verden). Det betyr at alt skapt har en mening, funksjon og sier oss noe om moralen (hva som er rett og galt). Dette i sterk kontrast til en darwinistisk forståelse av virkeligheten, hvor all materie er tilfeldig evolusjon og uten iboende mening. Siden Gud har skapt alt med en ordning, så må vi gjøre som C.S. Lewis sier, nemlig å leve på en måte som «fit the real universe». Skapt med en kropp (1. Mos 1:26f, 31): I Bibelens tre første kapitler om skapelsen, så leser vi først at Gud skapte mennesket med en kropp – vi er en helhet som ånd, sjel og kropp, og våre kropper er gode og skapt før syndefallet. Vi leser også om noen grunnleggende ordninger våre kropper trenger for å leve godt etter sitt formål: mat og drikke, søvn, hvile, arbeid (trening) og klær. Skapt for en kontekst (1. Mos 2:18): På samme måte som en gullfisk ikke erfarer frihet ved å hoppe ut av fiskebollen (men den sikre død), slik må vi leve i den kontekst våre kropper er skapt for. I dypeste forstand er det fellesskap – for det er ikke godt for menneske å være alene. Men dette fellesskapet har ulike former som mennesket trenger, noe som Gud viser i Skriften: familie og ekteskap, menighet, arbeid, staten og folk & fedreland. Vi ble skapt med en kropp, men den kroppen ble også skapt for en kontekst – derfor trenger vi å leve på en sunn måte som er i tråd med Skaperens ordning. En viktig del av å erfare Guds tiltenkte frihet for oss, er å lede våre liv i tråd med Guds gode skaperordning! (Joh 1:14; Hebr 4:15f) // Hovedtekster for serien: Luk 4:16-21; Hebr 13:8 Hovedtekster i preken: Se ovenfor i beskrivelsen
44:38
December 06, 2021
Det enkle evangeliet | Steinar Lofnes | 21. november 2021
Det enkle evangeliet | Steinar Lofnes | 21. november 2021
På søndag hadde vi gleden av å ha besøk av Steinar Lofnes, pastor i Jesusfellesskapet Bergen. Han delte enkelt, kraftfullt og personlig om det enkle evangeliet! Han viste oss at vår relasjon ikke bygger på at vi søker Ham, men at Ham søker oss – vi elsker Ham, siden Ham elsket oss først. Et hellig liv, blant annet sett gjennom Åndens frukter, er bare en frukt av at Gud forvandler oss, ikke at vi forsøker hardere og hardere. Vi er allerede fullkommen i Kristus i Guds øyne, og vi holder på å bli det vi allerede er i Jesus. Evangelier trenger å være ferskvare i livene våre! // Hovedtekster i preken: Rom 5:8; 1. Joh 4:19; Hebr 10:14
46:13
November 22, 2021
Et liv i frihet - Sannhet (del 2) | Daniel Sæbjørnsen | 7. november 2021
Et liv i frihet - Sannhet (del 2) | Daniel Sæbjørnsen | 7. november 2021
På søndag fortsatte vi vår serie kalt: ET LIV I FRIHET. Serien strekker seg over tre søndager og er ordnet etter den menneskelige inndeling som vi finner i Det nye testamentet; ånd, sjel og kropp. Andre preken omhandlet den sjelelige/mentale dimensjonen ved frihet, og spørsmålet vi stilte var: «Hvordan blir Jesu seier virkelig til en erfaring av frihet i våre liv? Vi så på følgende overskrifter: Sant eller usant? (1. Mos 3:1; Joh 8:44, 10:10, 8:32, 14:6): Inngangen for den første synd var løgn, hvor slangen (djevelen) sa til mennesket: «Har Gud virkelig sagt?». Når Jesus underviser om den onde, så løfter han fram at han er en «løgner» og er kommet for å «ødelegge våre liv», mens Jesus sier vi skal «kjenne sannheten og på den måten bli fri» og erfare «et liv i overflod». Livets ligning er dermed: Løgn --> Vrangtro --> Fangenskap vs. Sannhet --> Tro --> Frihet. Virkelig frihet finnes dermed bare i den virkelige sannheten – Jesus sier Han er Sannheten i bestemt form entall. Ditt fokus former deg (Ord 4:23, Rom 10:17, 12:2): Vi alle er deltagende i et globalt eksperiment, ved at vi utsettes for flere inntrykk og stemmer enn noen generasjon tidligere. Alle stemmene har et verdibudskap, som enten er med å binde oss eller løse oss. Verden er en stor «formasjons fabrikk», derfor sier Bibelen at vi må «passe på våre hjerter fremfor alt, siden livet blir diktert ifra det» og at vi blir «forvandlet ved at vårt sinn fornyes». Ditt fokus – det du eksponerer deg for i livet, vil enten fange eller frigjøre deg! Ta tankene til fange (2. Kor 10:5): Både Bibel og psykologi, viser at: Tanker --> Følelser --> Handlinger. Derfor er tankene vi tenker sted vi må begynne hvis vi vil endre våre liv. Paulus sier at vi skal «ta tankene til fange i lydighet mot Kristus», og det gjør man ved: Erkjenne (løgnene man tenker) --> Omvende (velge endring) --> Bekjenne (ta til seg Guds sannhet). Et liv i frihet er frukten av et sinn fornyet i sannhet! «Frihet er ikke en éngangsopplevelse, men en måte å leve på – ved at vi hver dag vender vårt blikk mot Jesus – Sannheten som frigjør!» // Hovedtekst for serien: Luk 4:16-21; Hebr 13:8 Hovedtekster i preken: Se ovenfor i beskrivelsen
44:37
November 07, 2021
Et liv i frihet - Seier (del 1) | Daniel Sæbjørnsen | 24. oktober 2021
Et liv i frihet - Seier (del 1) | Daniel Sæbjørnsen | 24. oktober 2021
På søndag begynte vi vår neste serie kalt: ET LIV I FRIHET. Serien vil strekke seg over tre søndager og vil være inndelt etter den menneskelige inndeling som vi finner i Det nye testamentet; ånd, sjel og kropp. Første preken omhandlet den åndelige dimensjonen ved frihet, og spørsmålet vi stilte var: «Hva er roten til fangenskapet vi erfarer i våre liv – og finnes det håp for meg?». Vi så på følgende overskrifter: Vårt fangenskap (Joh 8:34): Den dypeste roten til vårt fangenskap på ulike områder av livet, er hva Skriften kaller synd. Våre fiender (Matt 4:1-11; Joh 8:44; Efs 4:26f; 1. Joh 2:15f): Gjennom Jesu fristelser og den kristne tradisjon, ser vi at synden primært angriper oss gjennom tre fiender: djevelen, kjødet og verden. Djevelen plager oss med løgner, som spiller på forvrengte lidenskaper i oss, som igjen finner veien inn i verden og kulturen rundt oss – sammen danner dette en ond og selvforsterkende sirkel. Vår frelser ( 9:26; Kol. 2:15): Den kristne fortelling ender ikke i sorg, men i seier! Ved Jesu død og oppstandelse, så blir Han vår stedfortreder og seierherre! Kampen mot våre tre «sjels fiender» er virkelige, men den fantastiske sannheten er at den kristne kjemper fra frihet og ikke for frihet – siden Jesus har vunnet seier! Evangeliets frihet er det dypeste svaret til ethvert fangenskap i våre liv. Denne frihet erfarer vi ved: Å ta imot evangeliet (høre) Tro evangeliet Trå ut i evangeliet Du er skapt til et liv i frihet og Jesus er vår seier! // Hovedtekst for serien: Luk 4:16-21; Hebr 13:8 Hovedtekster i preken: Se nedenfor i beskrivelsen
39:22
October 25, 2021
Fadervår - Guds kjærlighet (del 2) | Daniel Sæbjørnsen | 26. september 2021
Fadervår - Guds kjærlighet (del 2) | Daniel Sæbjørnsen | 26. september 2021
På søndag fortsatte vi serien «Fadervår» hvor vi sammen stiller spørsmålet «hva handler Fadervår egentlig om»? Forrige gang så vi på bønnens tre første ledd, som har Gud som objekt, og dermed overskriften Guds herlighet. Denne gangen er det vi mennesker som er objektet og våre behov – her ser vi Guds kjærlighet for oss. Gjennom bønnen om «daglig brød», «tilgivelse» og «beskyttelse», så ser vi at alle våre behov er dekket: både fysiske (brød), åndelige (tilgivelse) og moralske/levesett (beskyttelse). Før bønnen avsluttes med lovprisningen om at «riket, makten og æren» er Guds, og på den måten slutter bønnen sin sirkel – begynner med Gud, så våre behov, for så å avslutte med Gud i sentrum. Det viser oss at når vi «Søker Guds navn og rike først, så blir våre behov dekket også!» (Matt 6:33). // Hovedtekst: Matt 6:5-13 Tilleggstekster: Matt 18:21-35; Jak 1:13-15; Matt 26:41; Matt 6:33
31:22
September 27, 2021
Fadervår - Guds herlighet (del 1) | Daniel Sæbjørnsen | 12. september 2021
Fadervår - Guds herlighet (del 1) | Daniel Sæbjørnsen | 12. september 2021
På søndag begynte vi serien «Fadervår» hvor vi sammen stiller spørsmålet «hva handler bønnene egentlig om»? I forkant av bønnen utfordrer Jesus sine etterfølgere til ikke å være som hyklerne, som mangler hjerte i bønn (har seg selv i sentrum), og ikke være som hendingene, som mangler hodet (ved sine mange meningsløse gjentagelser). Bønnen kan deles i tre deler: Tiltalen (vår Far...), 3 bønner med Gud i sentrum (navn, rike, vilje), 3 bønner med våre behov i sentrum (daglig brød, tilgivelse, bevare). I første del av serien fokuserte vi på tiltalen og tre første bønnene. I tiltalen ber vi til en personlig, kjærlig og kraftfull far. Gjennom de tre første bønnene, så er Gud fokuset først. Når Guds navn, rike og vilje er i sentrum, da forløser det mer av himmel på jord. Dette er vår fremste livmisjon på jorden – å leve for Guds herlighet og ære, og på den måten gi verden en smak av himmel! // Hovedtekst: Matt 6:5-13 Tilleggstekster: Luk 11:2; Matt 11:25; Esk 36:22f; 2. Mos 20:7; Åpb 21:4
43:43
September 15, 2021
Hva ville Jesus stemt? | Daniel Sæbjørnsen | 29. august 2021
Hva ville Jesus stemt? | Daniel Sæbjørnsen | 29. august 2021
På søndag underviste Daniel om tema «kristen tro og politikk». Ut ifra Bibelteksten så vi at Jesus ikke var kommet som en politisk leder, men hans budskap om Guds rike fikk politiske implikasjoner helt til den grad at han ble dømt som en politisk opprører – siden han ble holdt for å være en konge. Som kristne lever vi i en dobbelthet: vi har en himmelsk Konge – og en jordisk konge (statsminister, president osv.); et himmelsk rike – et jordisk rike; et himmelsk borgerskap – et jordisk borgerskap. Men den kristne er først en borger i Guds rike med Jesus som konge – dette er vår grunnleggende identitet, som må påvirke vår politiske aktivitet. Den kristne troen er dermed ikke bare en ‘app’ i livet, men selve ‘operativsystemet’ som alt sees igjennom. Man er fortsatt en kristen når man avgir sin stemme! // Hovedtekst: Joh 18:33-40 Tilleggstekster: Fil 4:13; Rom 13:1; 1. Tim 2:2; Apg 5:29; 1. Tim 6:15; Åpb 11:15; Efs 4:15
45:00
August 30, 2021
Å få øye på Jesus igjen | Daniel Sæbjørnsen | 15. august 2021
Å få øye på Jesus igjen | Daniel Sæbjørnsen | 15. august 2021
På søndag var det oppstartsgudstjeneste for høsten og Daniel delte er ord til oss som kirke ut ifra historien om Emmausvandrerne. De to disiplene var desillusjonerte og holdt på å dekonstruere alt de hadde vært en del av. De holdt på å ta ut distanse til det kristne fellesskapet og oppdraget, siden de ikke kunne se Jesus. Men etter at Jesus viste seg for dem, så vendte de tilbake til menigheten og misjonen - for kjærlighet til menighet og misjon flyter alltid som en følge av et møte med Jesus! Vandringen i våre liv er ofte slik: desillusjonert -> illuminert -> engasjert. Måtte vi få øye på Jesus igjen slik at våre hjerter begynner å brenne! // Hovedtekst: Luk. 24:13-34 Tilleggstekster: 2. Kor. 2:11; Sal. 36:10; 1. Kor. 2:1f.; Hebr. 12:1f.
45:42
August 16, 2021
Er Gud verdig? — Verdig | Daniel Sæbjørnsen | 20. juni 2021
Er Gud verdig? — Verdig | Daniel Sæbjørnsen | 20. juni 2021
På søndag fortsatte Daniel serien VERDIG - hvor overskriften for den andre talen var «Er Gud verdig?». I vår sekulære tid, men også menneskets tidløse tilbøyelighet er å søke og være «gud i eget liv», men som fortellingen om den bortkomne sønn viser oss, så vil vi alltid bøye oss for noe, og det vi bøyer oss for vil bestemme over oss. Det første bud lyder: «Du skal ikke ha andre guder enn Meg» (2. Mos. 20:30) – dette sier ikke Gud siden han vil kontrollere oss, men siden han vet at han er den eneste som virkelig er Gud og god. Samt utfordret vi Daniel oss på å la Bibelen bestemme bildet av hvem Gud er – han er full av kjærlighet, men også full av verdighet. Det er vi som orienteres rundt Ham, og ikke motsatt. Han er verdig våre liv! // Hovedtekst: Luk. 15:11-24 Tilleggstekster: Rom. 1:25; Jes. 2:8; Joh. 8:34; 2. Mos. 20:3; Åpb. 4:8b-11  
40:43
June 21, 2021
Er jeg verdig? — Verdig | Daniel Sæbjørnsen | 6. juni 2021
Er jeg verdig? — Verdig | Daniel Sæbjørnsen | 6. juni 2021
På søndag begynte Daniel en serie kalt VERDIG - hvor overskriften for den første talen er: «Er jeg verdig?». I kulturen vi er en del av lever de fleste av oss med en holdning i møte med livet, som sier som den velkjente reklamen: «Because I am worth it». Men ovenfor Gud og oss selv: Er vi egentlig god i bunn? Fortjener vi å få alt vi ønsker? Er vi egentlig verdige? Med bakgrunn i Jesu ord om den bortkomne sønn og den kjærlige Far, viser Daniel oss at vi alle er skadet av synd, og stilt ved siden av Guds moralske lov, så kommer vi alle til kort og er totalt uverdige. Men på grunn av Guds kjærlighet i Jesus – evangeliet – så blir vi ved troen på Jesus kjent verdige på grunn av Guds nåde og kjærlighet. // Hovedtekst: Luk. 15:11-24 Tilleggstekster: Rom. 3:23, 5:12, 1:19f., 2:14f., 7:12; Joh. 3:16; 2. Kor. 5:21
45:35
June 07, 2021
Pinse | Mats Stendal | 23. mai 2021
Pinse | Mats Stendal | 23. mai 2021
På 2. pinsedag delte Mats om Den hellige Ånds komme på kirkens første pinse etter Jesu himmelfart. Han la fram hvem Ånden åpenbarer seg som fra begynnelsen av Det gamle testamentet og til enden av Det nye testamentet. Den hellige ånd er for oss alle i dag og han er selve kraften i det kristne livet. Pinsen er ikke en éngangsopplevelse, men livet vi lever! // Hovedtekst: 1. Kor. 2:10-11; Apg. 2:1-4 Tilleggstekster: Matt 28:19; 2. Kor. 13:13; Joel 3:1-5; Apg. 1: 6-8, 8: 16-17; Joh. 16: 7-11
38:52
May 31, 2021
KIRKE — Vi trenger kirken | Daniel Kolltveit | 9. mai 2021
KIRKE — Vi trenger kirken | Daniel Kolltveit | 9. mai 2021
Daniel Kolltveit avsluttet vår serie KIRKE ved å preke over tittelen «Vi trenger kirken» - og løftet opp syv viktige verdier som kirken tilfører oss som etterfølgere av Jesus: 1) Vi blir minnet om vårt hjem i himmelen, 2) Vi treffer kirken – andre troende, 3) Vi setter Gud øverst i livet, 4) Vi lar Gud tale til oss, 5) Vi blir fylt av kraft, 6) Vi løfter opp andre og 7) Vi trenger å feire. Videre viste han hvordan profeten Daniel og hans venner, på tross av svært krevende omstendigheter, fant kraft i fellesskapet med Gud sammen og de endte opp med å påvirke og endre hele landet de var en del av. På samme måte finnes det stor kraft i det kristne fellesskapet, ja, faktisk til en slik grad at – «Verden trenger kirken». // Bibeltekst: Hebr. 10:23-25; Dan. 2:16-19
37:21
May 09, 2021
KIRKE — Hva betyr det for meg? | Helene Sæbjørnsen | 25. april 2021
KIRKE — Hva betyr det for meg? | Helene Sæbjørnsen | 25. april 2021
Helene fortsatte serien vår KIRKE og snakket under tittelen: "Hva betyr det for meg?" På bakgrunn av Bibelens undervisning om menighet, så gjør Helene det livsnært for oss i våre hverdager. Noen av aspektene som blir løftet fram, er hvordan aktivt menighetsliv utruster oss, gir oss 'byrdebærere' i livet, vekker tro og mer. Kirke er ikke for de få, men for alle som følger Jesus!  // Bibeltekster: Tit. 2:14; Matt. 16:13-18; Rom. 11:36; 1. Kor. 12-14 (spes. 12:12-26); Gal. 6:2; Heb. 10:25; Apg. 2:42-47; Heb. 11:6; Heb. 13:15; Rom. 10:17
32:36
April 26, 2021
KIRKE — Hva tenkte Gud på? | Daniel Sæbjørnsen | 11. april 2021
KIRKE — Hva tenkte Gud på? | Daniel Sæbjørnsen | 11. april 2021
I første tale i serien KIRKE, begynner Daniel med å ligge et grunnlag for hva Bibelen underviser oss om menighet og hvordan kristne opp igjennom historien har forstått det. I Det nye testamentet brukes en rekke bilder for å beskrive kirken, og fire sentrale metaforer som ble løftet fram i talen var: Kirken som Jesu byggverk Kirken som Guds folk og familie  Kirken som Kristi kropp  Kirken som Kristi brud  Når Gud tenker på kirken så var det for å ta ut for seg selv et eget folk, til å kjenne Ham og å gjøre Han kjent! // Hovedtekst: Matt. 16:13-18 Tilleggstekster: Matt. 18:20; Hebr. 12:1; 1. Kor. 3:11, 12:27; Tit. 2:14; Efs. 2:17-19; 2. Kor. 11:2; Gal. 3:28
48:51
April 10, 2021
Påske — Hallvard Marøy // 28. mars 2021
Påske — Hallvard Marøy // 28. mars 2021
I denne talen tar Hallvard oss med inn i uken som har forandret verdenshistorien mest - påsken. Han ligger fram sentrum av hendelsene og hvordan det kan berøre våre liv i dag. Påsken trenger å bli personlig for hver og en av oss! // Hovedtekst: Matt. 27:51-54
23:02
March 28, 2021
Rustningen — Efeserbrevet — Bodil Sæbjørnsen // 14. mars 2021
Rustningen — Efeserbrevet — Bodil Sæbjørnsen // 14. mars 2021
På søndag fortsatte Bodil serien om Efeserbrevet og snakket om å være forberedt på åndelig kamp. Paulus skriver i det sjette kapittelet i Efeserbrevet om at vi står i en kamp, men at vi har blitt gitt en rustning og har alle våpen som trengs, men vi må lære oss å bruke dem. Vi må også kjenne til fiendens strategier slik at vi vet hvordan vi kan beskytte oss. Rustningen betyr også at vi skal være offensive og gå mot fienden. Her er bønn vårt viktigste våpen, sammen med Guds ord - i en kontekst av menigheten, siden det å stå sammen gjør oss sterkere. // Hovedtekst: Efs. 6:10-18 Tilleggstekster: 2. Kor. 11:14; 1. Pet. 5:8-9; Luk. 22:53; Joh. 8:31-32; 14:27
31:49
March 15, 2021
Et nytt liv  — Efeserbrevet — Silje Sylta // 28. februar 2021
Et nytt liv — Efeserbrevet — Silje Sylta // 28. februar 2021
På søndag fortsatte vi prekenserien om Efeserbrevet, hvor Silje tok oss inn i kapittel fire. Mens de første tre kapitlene tar for seg hva Jesus har gjort for oss, tar de tre siste kapitlene for seg vår respons på hans nåde til våre liv. I kapittel fire står det at vi skal legge av det gamle mennesket og ikle oss det nye mennesket (v. 22-24). Teksten sier mye om hvordan vi skal leve og nevner blant annet at vi skal vandre i ydmykhet, mildhet, tålmodighet og kjærlighet (v. 1-3). Jesus har utrustet oss med ulike gaver og ønsker at vi skal leve i fellesskap. Menigheten er som en tapasfest hvor alle kommer med noen retter hver og sammen skaper et skikkelig festmåltid. // Hovedtekst: Efs. 4 Tilleggstekster: Rom. 6:4; Joh. 17:11-12; Gal. 5:22
33:31
March 02, 2021
All inclusive — Efeserbrevet — Daniel Sæbjørnsen // 14. februar 2021
All inclusive — Efeserbrevet — Daniel Sæbjørnsen // 14. februar 2021
På søndags begynte vi vår nye serie om Efeserbrevet, hvor Daniel begynte med å åpne opp den lengste setningen i hele Skriften (257 ord på gresk) – hvor Paulus har så mye på hjertet når det kommer til hva Gud har gjort for oss i Kristus! Vi kan lett undres over: «Hva har vi i Jesus og koster det oss noe?» - Paulus viser fra første stund at vi har «all åndelig velsignelse» - for så å gå videre å vise hvordan vi er velsignet i fortid ved utvelgelsen (vers 4-5), velsignet i nåtid ved barnekåret (vers 4-8) og velsignet i framtiden ved foreningen (vers 9-10). Det kristne livet er ingen fattig reise hvor det er all exclusive, men den rikeste reisen av dem alle hvor man gjennom og i Jesus har all inclusive. // Hovedtekst: Efs. 1:14 Tilleggstekster: Rom. 8:15; Åpb. 21:1-5
41:57
February 15, 2021
Fellesskapstreet // Daniel Sæbjørnsen // 24. januar 2021
Fellesskapstreet // Daniel Sæbjørnsen // 24. januar 2021
I visjonstalen for våren, prekte Daniel ut ifra Salme 1 og trakk linjene over til det kristne fellesskapet og for våre liv som enkeltpersoner. Hvor vi så på: «Hvordan vi kan bygge menigheter og våre liv på tvers av ulike generasjoner og personlighetstyper». Tre viktige faktorer ble løftet opp: Felles røtter: Vi trenger å de felles røttene i Gud. Dette er stedet hvor vi «finner hverandre» på en måte som overgår generasjonelle og personlige ulikheter. Felles relasjoner: Vi trenger å inkludere mennesker som er annerledes enn oss selv i våre liv. De bærer en åpenbaring av Gud som vil berike ditt liv. Felles retning: Når vi har felles røtter og relasjoner, så leder det til felles retning. Den store visjonen er den samme og vi arbeider mot det samme målet, selv om det kan forgreine seg litt ulikt. // Hovedtekst: Salme 1 Tilleggstekster: 1. Kor. 3:11; Kol. 2:19; 2. Kor. 11:3; Matt. 22:32; 1. Kor. 4:15
45:02
January 25, 2021
Gjennom alt // Daniel Sæbjørnsen // 3. januar 2021
Gjennom alt // Daniel Sæbjørnsen // 3. januar 2021
I møte med året 2020 som ligger bak og ved inngangen til et nytt år, så kan man stille seg spørsmålene «Gud hvor er du?» og «Gud hva gjør du?». I møte med disse spørsmålene deler Daniel ut ifra fortellingen om Marta, Maria og Lasarus, hvor historien tar oss gjennom tre faser, som ofte er til å kjenne igjen fra eget liv: Motgang: Lasarus var syk og dette ville påvirke livet til søstrene stort. Mismot: Deres bror var nå død og håpet var slokket. Hva skulle de nå gjøre? Mirakler: Jesus er med både gjennom motgang og mismot, men han vender det til mirakler! Et oppmuntrende og trosfylt ord inn i 2021! // Hovedtekst: Joh. 11:1-46 Tilleggstekster: Rom. 8:28, 38f.; Hebr. 4:15, 2:14f.
45:07
January 04, 2021
MODERNE MYTER: Historie & Vitenskap // Daniel Sæbjørnsen //29. november 2020
MODERNE MYTER: Historie & Vitenskap // Daniel Sæbjørnsen //29. november 2020
Daniel avslutter vår spennende serie om: MODERNE MYTER - hvor vi ønsker å se på "sannheter" som samfunnet presenterer som objektiv virkelighet, men som faktisk har et veldig bestemt verdisyn som vi ofte ikke tenker over, og som i mange tilfeller går på akkord med hva Guds ord lærer. Den fjerde moderne myten vi ser på er «historie» og «vitenskap» - vi utfordrer den vestlige forståelsen av at ting "alltid går framover" og at vitenskapen ofte blir "det sekulære håp". Vi ser på røttene til denne holdningen og prøver å preke i retning av en enda mer håpefull fortelling for våre liv og verden.  // Bibeltekst: Rom. 8:18-22; Hab. 2:14; 1. Kor. 15:42-44 (Basistekster for serien: Kol. 2:8; Joh. 8:32; 14:6; Rom. 12:2)
33:56
November 30, 2020
MODERNE MYTER: Moral // Daniel Sæbjørnsen // 15. november 2020
MODERNE MYTER: Moral // Daniel Sæbjørnsen // 15. november 2020
Daniel fortsetter vår spennende serie om: MODERNE MYTER - hvor vi ønsker å se på "sannheter" som samfunnet presenterer som objektiv virkelighet, men som faktisk har et veldig bestemt verdisyn som vi ofte ikke tenker over, og som i mange tilfeller går på akkord med hva Guds ord lærer. Den tredje moderne myten vi ser på er «moral» - som i vår tid ofte forankres i enkeltmenneskers subjektive opplevelse og ikke i en tidløs kilde utenfor menneske og kultur. Det løftes opp tre store utfordringer med en slik tilnærming og vi ser at Guds moralske lov er det eneste som er solid nok til å bygge blomstrende liv og samfunn.   // Bibeltekst: 1. Mos. 3:1-6; 1. Joh. 4:10f.; Rom. 2:14f.; 3. Mos. 19:2; Fil. 2:13 (Basistekster for serien: Kol. 2:8; Joh. 8:32; 14:6; Rom. 12:2)
37:48
November 15, 2020
DISIPPEL: Vitne // Arne Skagen // 1. november 2020
DISIPPEL: Vitne // Arne Skagen // 1. november 2020
Arne Skagen delte svært inspirerende om å være «vitner», i siste talen (litt forsinket) i serien DISIPPEL. Han viste hvordan vi er kalt til å følge Jesus og å gjøre de samme gjerningene han gjorde. Jesus avstod fra sine guddommelige krefter da han vandret på jorden, og på den måten etterlot oss et eksempel vi kunne følge, siden vi også har fått Den Hellige Ånd. Det å være et vitne for Jesus er ikke komplisert, men handler om at du er den du er og søker å leve i et vennskap med DHÅ. Vi trenger også å gjenkjenne «høstspråket», og leve med en forventing til at DHÅ leder oss inn åpne dører. Dette her er for alle! // Bibeltekst: Apg. 2:42-47; Joh. 14:12, 20:21; Matt. 28:18-20; 2. Kor. 13:14
57:36
November 01, 2020
MODERNE MYTER: Frihet // Daniel Sæbjørnsen // 18. oktober 2020
MODERNE MYTER: Frihet // Daniel Sæbjørnsen // 18. oktober 2020
Daniel fortsetter vår spennende serie om: MODERNE MYTER - hvor vi ønsker å se på "sannheter" som samfunnet presenterer som objektiv virkelighet, men som faktisk har et veldig bestemt verdisyn som vi ofte ikke tenker over, og som i mange tilfeller går på akkord med hva Guds ord lærer. Den andre moderne myten vi ser på er «frihet» - som i vår tid fort blir forstått som: «Jeg er virkelig fri hvis jeg har ingen begrensninger og kan gjøre hva jeg vil!». Her løftes det opp fem innvendinger og en bedre vei til virkelig frihet!  // Bibeltekst: Matt. 11:28-30; Sal. 119:45; Jak. 1:25; 2. Kor. 5:10 (Basistekster for serien: Kol. 2:8; Joh. 8:32; 14:6; Rom. 12:2)
36:05
October 19, 2020
MODERNE MYTER: Identitet // Daniel Sæbjørnsen // 4. oktober 2020
MODERNE MYTER: Identitet // Daniel Sæbjørnsen // 4. oktober 2020
Daniel begynte vår nye serie: MODERNE MYTER - hvor vi ønsker å se på "sannheter" som samfunnet presenterer som objektiv virkelighet, men som faktisk har et veldig bestemt verdisyn som vi ofte ikke tenker over, og som i mange tilfeller går på akkord med hva Guds ord lærer. Den første moderne myten vi ser på er «identitet» - hvor i vår «uttrykte individualisme» i Vesten, så er «selvet suverent», og vi blir presentert med tanken om at «skal du finne ut hvem du er», så må du se inn i deg selv og leve ut hva enn du finner, uavhengig av alt og alle rundt. Her avsløres tre antagelser og en bedre vei løftes fram!  // Bibeltekst: Efs. 2:10; Jer. 17:9; Rom. 5:12; Sal. 36:10 (Basistekster for serien: Kol. 2:8; Joh. 8:32; 14:6; Rom. 12:2)
42:59
October 04, 2020
DISIPPEL: Bønn & lovsang // Bodil Sæbjørnsen // 20. september 2020
DISIPPEL: Bønn & lovsang // Bodil Sæbjørnsen // 20. september 2020
Bodil delte inspirerende ut ifra Guds ord og eget liv om viktigheten av bønn og lovsang. Bønn er for alle og er en toveiskommunikasjon med Jesus, som gjør oss mer lik ham og gjør oss opptatt av det som ligger på hans hjerte. Hun delte også om ulike typer for bønn. Lovsang henger tett sammen med bønn, og løfter blikket vårt på hvem Gud er og forløser Guds kraft i våre liv.  Bønn og lovsang er en «kraftpakke» alle kristne har tilgjengelig for sine liv! // Bibeltekst: Apg. 2:42-47; Salme 103; Salme 100; Efs. 3:16
41:22
September 21, 2020
DISIPPEL: Fellesskap // Helene Sæbjørnsen // 6. september 2020
DISIPPEL: Fellesskap // Helene Sæbjørnsen // 6. september 2020
Helene fortsatte vår taleserie DISIPPEL ved å snakke om "Fellesskap". Med utgangspunkt i skildringen av de første kristne, så vi på hva kirken er ment å være, kulturen som fellesskapet skal være preget av og hvorfor menighetsfellesskapet er en gode du ikke vil være foruten. // Tekst: Apg. 2:42-47; 1. Kor. 12:27; Rom. 12: 4f.; Efs. 4: 11-14; Matt. 18:20
37:60
September 07, 2020
Passion intro // Daniel Sæbjørnsen // 23. august 2020
Passion intro // Daniel Sæbjørnsen // 23. august 2020
På oppstartsgudstjenesten for høsten 2020, snakket Daniel utfra vårt medlemskurs, Passion intro, som omhandler spørsmål som: «Hvorfor eksisterer Passion?», «Hvem er vi?», «Hva gjør vi?» og «Hvordan koble seg på?». Dette var litt ‘familytalk’ om vårt motiv, modell og metode som kirke, men det bygger på Guds ord og vi ønsker at måten vi bygger på skal være med å skape etterfølgere og kirker som vokser i stadig kjærlighet til Jesus, hvor man finner sitt hjem i det kristne fellesskapet og blir utrustet til å forandre verden med Guds rike.  // Tekst: Joh. 3:16; 20:21f., Apg. 2:42-47
32:27
August 26, 2020
Krisehåndtering // Daniel Sæbjørnsen // 7. juni 2020
Krisehåndtering // Daniel Sæbjørnsen // 7. juni 2020
Krisehåndtering // Daniel Sæbjørnsen // 7. juni 2020
39:29
June 11, 2020
Hva er greien med påsken? // Daniel Sæbjørnsen // 8. april 2020
Hva er greien med påsken? // Daniel Sæbjørnsen // 8. april 2020
Hva er greien med påsken? // Daniel Sæbjørnsen // 8. april 2020
28:44
April 08, 2020
DISIPPEL: Penger // Daniel Sæbjørnsen // 1. mars 2020
DISIPPEL: Penger // Daniel Sæbjørnsen // 1. mars 2020
DISIPPEL: Penger // Daniel Sæbjørnsen // 1. mars 2020
34:35
March 02, 2020
DISIPPEL: Guds ord // Daniel Sæbjørnsen // 16. februar 2020
DISIPPEL: Guds ord // Daniel Sæbjørnsen // 16. februar 2020
DISIPPEL: Guds ord // Daniel Sæbjørnsen // 16. februar 2020
33:31
February 17, 2020
DISIPPEL: Hva er en disippel? // Dag Martin Østevold // 2. februar 2020
DISIPPEL: Hva er en disippel? // Dag Martin Østevold // 2. februar 2020
DISIPPEL: Hva er en disippel? // Dag Martin Østervold // 2. februar 2020
41:30
February 03, 2020
Velg det viktigste // Daniel Sæbjørnsen // 19. januar 2020
Velg det viktigste // Daniel Sæbjørnsen // 19. januar 2020
Velg det viktigste // Daniel Sæbjørnsen // 19. januar 2020
37:21
January 20, 2020
Hjem til jul // Daniel Sæbjørnsen // 15. desember 2019
Hjem til jul // Daniel Sæbjørnsen // 15. desember 2019
Hjem til jul // Daniel Sæbjørnsen // 15. desember 2019
22:41
December 16, 2019
Levende lidenskap // Daniel Sæbjørnsen // 8. desember 2019
Levende lidenskap // Daniel Sæbjørnsen // 8. desember 2019
Levende lidenskap // Daniel Sæbjørnsen // 8. desember 2019
37:40
December 09, 2019
Sterke og store liv - Ester // Daniel Sæbjørnsen // 10. november 2019
Sterke og store liv - Ester // Daniel Sæbjørnsen // 10. november 2019
Sterke og store liv - Ester // Daniel Sæbjørnsen // 10. november 2019
38:38
November 11, 2019
Sterke og store liv - Kong David // Alf Kåre Dalsbø // 27. oktober 2019
Sterke og store liv - Kong David // Alf Kåre Dalsbø // 27. oktober 2019
Sterke og store liv - Kong David // Alf Kåre Dalsbø // 27. oktober 2019
35:44
October 28, 2019
Sterke og store liv - Profeten Daniel // Mats Stendal // 13. oktober 2019
Sterke og store liv - Profeten Daniel // Mats Stendal // 13. oktober 2019
Sterke og store liv - Profeten Daniel // Mats Stendal // 13. oktober 2019
37:48
October 14, 2019
Den Hellige Ånd // Daniel Sæbjørnsen // 14. september 2019
Den Hellige Ånd // Daniel Sæbjørnsen // 14. september 2019
Den Hellige Ånd // Daniel Sæbjørnsen // 14. september 2019
47:41
September 14, 2019
Et bønnens hus // Daniel Sæbjørnsen // 1. september 2019
Et bønnens hus // Daniel Sæbjørnsen // 1. september 2019
Et bønnens hus // Daniel Sæbjørnsen // 1. september 2019
26:15
September 01, 2019
Jeg vil bygge min menighet // Daniel Sæbjørnsen // 18. august 2019
Jeg vil bygge min menighet // Daniel Sæbjørnsen // 18. august 2019
Jeg vil bygge min menighet // Daniel Sæbjørnsen // 18. august 2019
40:49
August 21, 2019
Start rett // Daniel Sæbjørnsen // 16. juni 2019
Start rett // Daniel Sæbjørnsen // 16. juni 2019
Start rett // Daniel Sæbjørnsen // 16. juni 2019
32:25
June 16, 2019
Glimt av Gud - Sannheten som setter fri // Kristin Stendal // 19. mai 2019
Glimt av Gud - Sannheten som setter fri // Kristin Stendal // 19. mai 2019
Glimt av Gud - Sannheten som setter fri // Kristin Stendal // 19. mai 2019
32:36
May 23, 2019
Glimt av Gud - Bedre enn du tror // Daniel Sæbjørnsen // 5. mai 2019
Glimt av Gud - Bedre enn du tror // Daniel Sæbjørnsen // 5. mai 2019
Bedre enn du tror // Daniel Sæbjørnsen // 5. mai 2019
42:41
May 05, 2019
Skriftlærd eller rettferd // Mats Stendal // 7. april 2019
Skriftlærd eller rettferd // Mats Stendal // 7. april 2019
Skriftlærd eller rettferd // Mats Stendal // 7. april 2019 
29:28
April 08, 2019
Guds rike - Godmoments (del 4) // Helene Sæbjørnsen m.fl. // 24. mars 2019
Guds rike - Godmoments (del 4) // Helene Sæbjørnsen m.fl. // 24. mars 2019
Guds rike - Godmoments (del 4) // Helene Sæbjørnsen m.fl. (intervjue) // 24. mars 2019
39:44
March 24, 2019
Guds rike til verden (del 3) // Daniel Sæbjørnsen // 10. mars 2019
Guds rike til verden (del 3) // Daniel Sæbjørnsen // 10. mars 2019
Guds rike til verden (del 3) // Daniel Sæbjørnsen // 10. mars 2019
48:46
March 10, 2019
Guds rike til mennesker (del 2) // Daniel Sæbjørnsen // 24. februar 2019
Guds rike til mennesker (del 2) // Daniel Sæbjørnsen // 24. februar 2019
Guds rike til mennesker (del 2) // Daniel Sæbjørnsen // 24. februar 2019
38:25
February 24, 2019
Guds rike - hva er det? (del 1) // Daniel Sæbjørnsen // 10. februar 2019
Guds rike - hva er det? (del 1) // Daniel Sæbjørnsen // 10. februar 2019
Guds rike - hva er det? (Del 1) // Daniel Sæbjørnsen // 10. februar 2019
45:54
February 11, 2019
Tør du å håpe? // Hallvard Marøy // 27. januar 2019
Tør du å håpe? // Hallvard Marøy // 27. januar 2019
Tør du å håpe? // Hallvard Marøy // 27. januar 2019
35:59
February 11, 2019
Et troens folk // Daniel Sæbjørnsen // 13. Januar 2019
Et troens folk // Daniel Sæbjørnsen // 13. Januar 2019
Et troens folk // Daniel Sæbjørnsen // 13. Januar 2019
48:52
January 13, 2019
Kongen som kom|mer // Daniel Sæbjørnsen // 16. desember 2018
Kongen som kom|mer // Daniel Sæbjørnsen // 16. desember 2018
Kongen som kom|mer // Daniel Sæbjørnsen // 16. desember 2018
34:36
December 16, 2018
Livsnært om penger // Runar Sylta // 9. desember 2018
Livsnært om penger // Runar Sylta // 9. desember 2018
Livsnært om penger // Runar Sylta // 9. desember 2018
26:21
December 10, 2018
Livsnært om sex // Daniel Sæbjørnsen // 25. november 2018
Livsnært om sex // Daniel Sæbjørnsen // 25. november 2018
Livsnært om sex // Daniel Sæbjørnsen // 25. november 2018
43:40
November 25, 2018
Livsnært om relasjoner // Helene Sæbjørnsen // 11. november 2018
Livsnært om relasjoner // Helene Sæbjørnsen // 11. november 2018
Livsnært om relasjoner // Helene Sæbjørnsen // 11. november 2018
33:06
November 13, 2018
Gud - en kjærlig far // Mats Stendal // 28. oktober 2018
Gud - en kjærlig far // Mats Stendal // 28. oktober 2018
Gud - en kjærlig far // Mats Stendal // 28. oktober 2018
20:35
November 07, 2018
BASIC - Åndsdåp // Steinar Lofnes // 14. oktober 2018
BASIC - Åndsdåp // Steinar Lofnes // 14. oktober 2018
BASIC - Åndsdåp // Steinar Lofnes // 14. oktober 2018
51:24
October 15, 2018
BASIC - Dåp (del 2) // Daniel Sæbjørnsen // 6. oktober 2018
BASIC - Dåp (del 2) // Daniel Sæbjørnsen // 6. oktober 2018
BASIC - Dåp (del 2) // Daniel Sæbjørnsen // 6. oktober 2018
44:08
October 07, 2018
BASIC - Dåp (del 1) // Daniel Sæbjørnsen // 5. oktober 2018
BASIC - Dåp (del 1) // Daniel Sæbjørnsen // 5. oktober 2018
BASIC - Dåp (del 1) // Daniel Sæbjørnsen // 5. oktober 2018
31:41
October 07, 2018
Jesus- din neste // Daniel Sæbjørnsen // 30. september 2018
Jesus- din neste // Daniel Sæbjørnsen // 30. september 2018
Jesus- din neste // Daniel Sæbjørnsen // 30. september 2018
33:50
October 01, 2018
BASIC - Tro // Mats Stendal // 16. september 2018
BASIC - Tro // Mats Stendal // 16. september 2018
BASIC - Tro // Mats Stendal // 16. september 2018
23:17
September 26, 2018
BASIC - Omvendelse // Daniel Sæbjørnsen // 2. september 2018
BASIC - Omvendelse // Daniel Sæbjørnsen // 2. september 2018
BASIC - Omvendelse // Daniel Sæbjørnsen // 2. september 2018
44:07
September 03, 2018
Kapittel 29 // Daniel Sæbjørnsen // 19. august 2018
Kapittel 29 // Daniel Sæbjørnsen // 19. august 2018
Kapittel 29 // Daniel Sæbjørnsen // 19. august 2018
39:18
August 28, 2018
Et folk som søker Gud // Daniel Sæbjørnsen // 17. juni 2018
Et folk som søker Gud // Daniel Sæbjørnsen // 17. juni 2018
Et folk som søker Gud // Daniel Sæbjørnsen // 17. juni 2018
44:22
June 18, 2018
Hederskultur - del 2 // Helene Sæbjørnsen // 27. april 2018
Hederskultur - del 2 // Helene Sæbjørnsen // 27. april 2018
Hederskultur - del 2 // Helene Sæbjørnsen // 27. april 2018
25:34
May 30, 2018
Hederskultur - del 1 // Daniel Sæbjørnsen // 29. april 2018
Hederskultur - del 1 // Daniel Sæbjørnsen // 29. april 2018
Hederskultur - del 1 // Daniel Sæbjørnsen // 29. april 2018
34:39
May 01, 2018
Evangeliekultur del 2 // Hallvard Marøy // 8. april 2018
Evangeliekultur del 2 // Hallvard Marøy // 8. april 2018
Evangeliekultur del 2 // Hallvard Marøy // 8. april 2018
28:01
April 11, 2018
Evangeliekultur // Mats Stendal // 18. mars 2018
Evangeliekultur // Mats Stendal // 18. mars 2018
Evangeliekultur // Mats Stendal // 18. mars 2018
31:45
March 21, 2018
Landet & lett // Daniel Sæbjørnsen // 14. jan 2018
Landet & lett // Daniel Sæbjørnsen // 14. jan 2018
Landet & lett // Daniel Sæbjørnsen // 14. jan 2018
31:31
January 17, 2018
Guds gjerninger // Hallvard Marøy // 3. des 2017
Guds gjerninger // Hallvard Marøy // 3. des 2017
Guds gjerninger // Hallvard Marøy // 3. des 2017
37:40
December 06, 2017
Gode gjerninger // Silje Sylta // 12. nov 2017
Gode gjerninger // Silje Sylta // 12. nov 2017
Gode gjerninger // Silje Sylta // 12. nov 2017
21:18
November 13, 2017
Sammen i styrke & svakhet // Daniel Sæbjørnsen // 22. okt 2017
Sammen i styrke & svakhet // Daniel Sæbjørnsen // 22. okt 2017
Sammen i styrke & svakhet // Daniel Sæbjørnsen // 22. okt 2017
35:24
October 22, 2017
Forhold & forståelse // Daniel Sæbjørnsen // 10. sept 2017
Forhold & forståelse // Daniel Sæbjørnsen // 10. sept 2017
Forhold & forståelse // Daniel Sæbjørnsen // 10. sept 2017
27:56
September 18, 2017
Å følge Jesus // Daniel Sæbjørnsen // 20.aug 2017
Å følge Jesus // Daniel Sæbjørnsen // 20.aug 2017
Å følge Jesus // Daniel Sæbjørnsen // 20.aug 2017
29:00
August 23, 2017
Nåden som når deg // Daniel Sæbjørnsen // Supersommer
Nåden som når deg // Daniel Sæbjørnsen // Supersommer
Nåden som når deg // Daniel Sæbjørnsen // Supersommer
41:40
July 31, 2017
Kjærlighetsproblemer? // Daniel Sæbjørnsen // Supersommer
Kjærlighetsproblemer? // Daniel Sæbjørnsen // Supersommer
Kjærlighetsproblemer? // Daniel Sæbjørnsen // Supersommer
32:02
July 23, 2017
Frykt ikke - del 2 // Daniel Sæbjørnsen // Supersommer
Frykt ikke - del 2 // Daniel Sæbjørnsen // Supersommer
Frykt ikke - del 2 // Daniel Sæbjørnsen // Supersommer
42:21
July 14, 2017
Frykt ikke - del 1 // Daniel Sæbjørnsen // Supersommer
Frykt ikke - del 1 // Daniel Sæbjørnsen // Supersommer
Frykt ikke - del 1 // Daniel Sæbjørnsen // Supersommer
42:05
July 09, 2017
Image isn't everything // Daniel Sæbjørnsen // Supersommer
Image isn't everything // Daniel Sæbjørnsen // Supersommer
Image isn't everything // Daniel Sæbjørnsen // Supersommer
45:43
July 02, 2017
En ny begynnelse // Daniel Sæbjørnsen // 08.juni 2017
En ny begynnelse // Daniel Sæbjørnsen // 08.juni 2017
En ny begynnelse // Daniel Sæbjørnsen // 08.juni 2017
40:09
June 12, 2017
Store liv // Hallvard Marøy // 18.mai 2017
Store liv // Hallvard Marøy // 18.mai 2017
Store liv // Hallvard Marøy // 18.05.2017
36:08
May 21, 2017
Ekte liv // Bodil Sæbjørnsen // 27.april 2017
Ekte liv // Bodil Sæbjørnsen // 27.april 2017
Ekte liv // Bodil Sæbjørnsen // 27.april 2017
46:48
April 29, 2017
Bible Passion // Håvard Berger // 6.april 2017
Bible Passion // Håvard Berger // 6.april 2017
Bible Passion // Håvard Berger // 6.april 2017
26:39
April 09, 2017
Ung av hjertet // Daniel Sæbjørnsen // JF Voss // 2.april 2017
Ung av hjertet // Daniel Sæbjørnsen // JF Voss // 2.april 2017
Ung av hjertet // Daniel Sæbjørnsen // JF Voss // 2.april 2017
37:24
April 04, 2017
Et stort liv // Daniel Sæbjørnsen // 16.mars 2017
Et stort liv // Daniel Sæbjørnsen // 16.mars 2017
Et stort liv // Daniel Sæbjørnsen // 16.mars 2017
32:02
March 17, 2017
Tilbake som tilgitt // Daniel Sæbjørnsen // 23.februar 2017
Tilbake som tilgitt // Daniel Sæbjørnsen // 23.februar 2017
Tilbake som tilgitt // Daniel Sæbjørnsen // 23.februar 2017
39:43
February 25, 2017