Skip to main content
Pastorit Pohjanmaalta

Pastorit Pohjanmaalta

By Pastorit Pohjanmaalta
Kahden Pohjanmaalla asuvan, Tuiskun ja Markon, podcast. Käsittelemme hengellisiä asioita laidasta laitaan ja uutta materiaalia lisätään säännöllisen epäsäännöllisesti. Kaikki mielipiteet ovat meidän omiamme.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Jumalan sanaa vai taruja? (2. Piet. 1:16-21)
Moni ajattelee, että Raamattu on satukirja ja kristityt seuraavat näitä satuja elämässään. Pietari todistaa, että Jumalan sana on luotettava lähde, jonka mukaan ihminen voi ojentautua elämässään. 
28:14
March 30, 2022
Virkistä muistiasi! (2. Piet. 1:12-15)
Pietari on kertonut, että uskovalla on kaikki, mitä hän tarvitsee kasvuun ja kehottanut kasvamaan. Nyt hän kaikesta tästä tiedosta huolimatta haluaa muistuttaa asioista. Muistaminen on kristityn elämässä todella tärkeä asia!
30:01
March 23, 2022
Kuinka kasvaa uskossa? (2. Piet. 1:5-11)
Toisen Pietarin kirjeen alussa Pietari puhuu kasvun perustuksesta. Sen jälkeen hän siirtyy tärkeään teemaan: kuinka me voimme kasvaa uskossa ja miksi se on niin tarpeellista.
30:45
February 27, 2022
Kasvun perusta (2. Piet. 1:1-4)
Pietari aloittaa toisen kirjeensä puhumalla kallisarvoisesta uskosta, jonka tulisi kasvaa. Mikään ei voi kuitenkaan kasvaa, jos sillä ei ole ensin perustaa. Tässä sarjassa käymme läpi toisen Pietarin kirjeen teemoja järjestyksessä.
24:41
February 17, 2022
Muutos elämääsi
Moni kaipaa muutosta elämäänsä, mutta etsii sitä ulkoisista asioista. Jumalan tarjoama muutos vaikuttaa ihmisen sydämeen.
14:26
December 07, 2021
Kenen kanssa rakennat?
Meidät on kutsuttu rakentamaan ja rakentumaan, mutta keiden kanssa tätä voi tehdä? Kestävää rakentamista voi tehdä vain niiden kanssa, jotka kulkevat samaan suuntaan.
13:27
May 05, 2021
Rakenna elämäsi Jeesukseen
Emme yleensä rakenna elämäämme sellaisten asioiden varaan, joihin emme luota. Jeesus on tullut meidän luoksemme, jotta me voisimme rakentaa elämämme luotettavalle pohjalle, tehdä kotimme Jeesukseen.
15:07
March 17, 2021
Kohti näkymätöntä
Ihmisinä arvotamme usein näkyvät, konkreettiset asiat todellisiksi ja näkymättömät jonkinlaisiksi toiveiksi ja unelmiksi. Raamattu kuitenkin kehottaa meitä näkemään näkymättömän todellisempana ja kestävämpänä, kuin näkyvät asiat.
14:26
February 05, 2021
Sukella Jumalan läsnäoloon - osa 3
Jumala kohtaa yksilöitä, mutta usko ei ole elämistä erillään toisista, vaan Jumalan kohtaamiseen liittyy olennaisesti yhteisö. Jumalan tarkoitus on, että jokaisella on oma perheväki ympärillä, jotka toimivat suhteessa toinen toisiinsa.
12:22
January 11, 2021
Sukella Jumalan läsnäoloon - osa 2
Jumala tahtoo kohdata ihmisen. Hän kohtasi Mooseksen, Hän kohtasi Paavalin, Hän tahtoo kohdata sinut. Meille se tapahtuu Jeesuksessa.
12:25
December 22, 2020
Sukella Jumalan läsnäoloon - osa 1
Uusi kolmiosainen sarja Jumalan läsnäoloon tulemisesta. Moni kokee kuivuutta hengellisessä elämässään ja yksi iso syy on siinä, ettemme vietä aikaa Jumalan läsnäolossa.
13:45
December 04, 2020
Raamatun merkitys ajassamme
Raamattu on ollut halki aikojen kiistelty kirja. Tässä ajassakin siitä esitetään hyvin erilaisia ajatuksia ja tulkintoja. Keskustelimme Leif Nummelan kanssa Raamatun merkityksestä tässä ajassa.
14:35
October 07, 2020
Jumalan rakennuksena
Vanhan liiton aikaan temppelillä oli valtava merkitys Jumalan kohtaamisen paikkana. Jeesuksen jälkeen kiviset ja puiset rakennukset menettivät merkityksensä erityisen pyhinä paikkoina. Mitä tämä tarkoittaa meille?
13:18
October 02, 2020
Pyhän Hengen merkitys
Keskustelimme Jukka Jämsénin kanssa Pyhän Hengen merkityksestä. Mitä Pyhä Henki tekee, kuka Hän on? 
21:48
September 22, 2020
Vastaa Jumalan kutsuun
Vanhan testamentin aikana kaupungin vartiomiehet soittivat torveen, kun vihollinen lähestyi, jotta ihmiset osasivat palata kaupunkiin turvaan. Uskollisuutta vaadittiin siis vartiomieheltä sekä kuulijoilta. Tänään Jumalan sana kutsuu ihmisiä kääntymään, mutta tähän kutsuun täytyy vastata.
10:44
September 09, 2020
Näe Jeesuksen silmin!
Kun Jeesus kohtasi ihmisiä, hän koki heitä kohtaan myötätuntoa ja kohtasi heidän tarpeensa. Miten me voisimme kohdata ihmiset Jeesuksen tapaan? Jaksossa vieraana Kai Niemelä.
16:33
August 19, 2020
Älä horju kahtaalle!
Elian aikaan ihmisillä oli toinen jalka Herran askelissa, toinen Baalin askelissa. Tällainen kahtaalle horjuminen ei ole vierasta tässäkään ajassa. Jumala etsii kuitenkin niitä ihmisiä, jotka seuraavat jakamattomalla sydämellä Herraa, ainoaa todellista Jumalaa.
12:33
August 07, 2020
Jumalan huolenpito
Elia on Raamatun henkilöistä yksi parhaista esimerkeistä Jumalan huolenpidosta, vaikka hänen elämäänsä mahtui myös paljon haasteita. Vaikka Jumala oli joka hetki hänen kanssaan, ei Elia nähnyt tulevia tapahtumia etukäteen, vaan joutui luottamaan Jumalan hyvyyteen.
13:29
July 31, 2020
Mitä on armo?
Armo on yksi puhutuimmista asioista kristillisessä maailmassa. Sen sisältö vaihtelee kuitenkin puhujasta riippuen. Mitä armo on ja miksi me tarvitsemme sitä niin kipeästi?
12:56
July 23, 2020
Lakihenkinen?
Lakihenkisyydestä puhutaan yllättävän paljon siihen nähden, ettei itse sanaa löydy Raamatusta. Mitä on lakihenkisyys, mitä se ei ole ja miksi se voi olla ongelma?
13:05
July 03, 2020
Profetaalinen ääni ajassamme
Johannes Kastaja raivasi tietä Jeesukselle ja osoitti teoillaan ja julistuksellaan Jeesukseen, ei itseensä. Kuka ja mikä on tämän ajan profetaalinen ääni, onko sitä? 
14:15
June 24, 2020
Harhat seurakunnassa, osa 4 - Suvaitsevaisuuden harha
Suvaitsevaisuus on paljon esillä julkisessa keskustelussa, mutta myös kristillisessä kentässä. Se on tiiviisti yhteydessä synkretistiseen uskonnäkemykseen. Silloin Jeesusta ei voi enää sanoa ainoaksi tieksi.
12:10
June 13, 2020
Harhat seurakunnassa, osa 3 - Jumalan auktoriteetin kieltäminen
Korah nousi Israelin kansan vaelluksen aikana kapinaan Moosesta vastaan, mutta samalla itseään Jumalaa vastaan. Kun emme hyväksy Jumalan Sanaa, me kiellämme Hänen auktoriteettinsa ja olemme johtamassa toisiakin harhaan. 
11:25
June 04, 2020
Harhat seurakunnassa, osa 2 - Uskonnollisuuden harha
Uskonnollinen ulkokuori ei aina tarkoita todellista sydämen uskoa. Ihminen voi elää uskonnollisesti ilman sydämen uskoa ja halua antautua Jumalalle. 
12:12
May 26, 2020
Harhat seurakunnassa, osa 1 - Vastusta vääriä oppeja!
Kristillisessä seurakunnassa on aina ollut ja tulee loppuun asti olemaan vääriä oppeja, jotka pyrkivät eksyttämään pois Jumalan totuudesta. Nämä opit nousevat nimenomaan seurakunnan sisältä. Seuraavat neljä jaksoa käsittelemme vääriä oppeja seurakunnan keskellä.
13:44
May 19, 2020
Raha ei ole paha? Osa 3: Missä sydämesi, siellä myös aarteesi
Me sijoitamme usein siihen, mihin sydämemme meitä vetää. Mitä antamisemme kertoo suhteestamme Jumalaan? Annammeko Hänelle parasta, kuten Hän on antanut meille? Kolmannessa rahaan keskittyvässä jaksossa käsittelemme sitä, milloin on oikea aika panostaa Jumalan valtakuntaan.
12:25
May 10, 2020
Raha ei ole paha? Osa 2: Sijoita oikein!
Moni on kiinnostunut siitä, miten saisi rahansa tuottamaan, mutta olemmeko halukkaita ottamaan vastaan Raamatun sijoitusvinkkejä? Tässä toisessa rahaa käsittelevässä jaksossa käsittelemme talousasioita viisaan sijoittamisen näkökulmasta.
13:20
May 02, 2020
Raha ei ole paha? Osa 1: Kahiseva sydän
Jeesuksen puheista monet liittyivät rahaan tai omistukseen. Omistukseen liittyvillä asioilla täytyy siis olla iso merkitys kristityn elämässä. Luvassa on kolme jaksoa raha-asioista, joista tässä ensimmäinen.
13:24
April 25, 2020
Pappeus, osa 2 - Pastorin tehtävä
Jokainen uudestisyntynyt kristitty on pappi, mutta seurakunnan pastori tarvitsee sekä Jumalan että seurakunnan kutsun tehtävään. Samalla tehtävään liittyy vastuu. Tässä toisessa pappeutta käsittelevässä jaksossa keskustellaan seurakunnan pastorin tehtävästä.
10:43
April 20, 2020
Pappeus, osa 1 - Yhteinen pappeus
Uuden testamentin kontekstissa pappeus tarkoittaa jokaista uudestisyntynyttä kristittyä. Tämän ymmärtäminen avaa meille aivan uuden näkökulman Jumalan palvelemiseen. Tässä ensimmäisessä kaksiosaisesta pappeutta käsittelevässä sarjassa käydään läpi nimenomaan yhteistä pappeutta Raamatun näkökulmasta.
11:22
April 16, 2020
Haavoitettu ja ylösnoussut Kuningas
Pääsiäisajan viimeinen jakso käsittelee Jeesuksen ristiinnaulitsemista ja ylösnousemusta. Kuninkaamme merkkinä oli Jumalan tahtoon alistuminen sekä haavat käsissä ja jaloissa. Näiden kautta meillä on mahdollisuus syntien anteeksiantamukseen.
13:30
April 13, 2020
Pietari - pohjalta seurakunnan pylvääksi
Pääsiäisajan kolmannessa jaksossa keskustellaan Pietarista. Pietari oli nopea liikkeissään ja sanoissaan, lankesi kieltämään Mestarinsa, mutta Jeesus oli rukoillut hänen puolestaan. Tästä itsessään epäonnistuneesta miehestä tuli Jumalan voimassa alkukirkon johtaja. 
14:16
April 10, 2020
Ehtoollinen - uuden liiton ateria
Israelin kansalle pääsiäisateria oli Egyptin orjuudesta vapautumisen muistamista. Jeesus sen sijaan vapautti meidät synnin orjuudesta, jota myös uuden liiton ateria, ehtoollinen julistaa. Viikon toisessa jaksossa keskustellaan ehtoollista, jonka Jeesus asetti hieman ennen kuolemaansa.
12:53
April 08, 2020
Getsemanen ahdistus
Jeesuksen tie kohti ristiä ja syntien sovittamista ei ollut helppo, vaan matkaan mahtui ahdistusta ja taistelua. Getsemanessa hän on valmis taipumaan Jumalan tahtoon tuskan keskellä. Jeesuksen seuraajana meitä kutsutaan myös taisteluihin ja alistumaan kaikessa hyvän Jumalan täydelliseen tahtoon. Tällä viikolla julkaisemme neljä pääsiäisaikaan liittyvää jaksoa, jotka lähtevät Getsemanesta ja päättyvät ylösnousemukseen.
12:13
April 06, 2020
Jumalan tuomio, osa 2 - maailma
"Mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät tottele Jumalan evankeliumia?", kysyy Pietari. Tässä tuomiota käsittelevän sarjan toisessa osassa käydään läpi maailman tuomiota, kun edellinen jakso keskittyi seurakunnan tuomioon.
13:18
April 02, 2020
Jumalan tuomio, osa 1 - seurakunta
Pietari kirjoittaa, että Jumalan tuomio tulee ja se alkaa seurakunnasta, mutta kohtaa myös niitä, jotka eivät taivu uskomaan evankeliumia. Tässä kaksiosaisessa tuomiota käsittelevässä sarjassa käsitellään ensin seurakunnan tuomio ja sen jälkeen maailman tuomio.
12:59
March 30, 2020
Jumala voi hyvittää menneet
Joelin kirjassa Jumala lupaa kansalleen hyvittää ne vuodet, jolloin sato tuhoutui. Mitä tämä tarkoittaa ja mitä tästä lupauksesta voisi seurata meille?
13:52
March 26, 2020
Pastorit Pohjanmaalta - intro
Uusi podcast alkaa. Tuisku ja Marko valaisevat Podcastin taustoja ja tarkoitusta. Tärkeintä on pitää katse Jeesuksessa ja Jumalan Sanassa.
08:58
March 25, 2020