Skip to main content
Pátečníci

Pátečníci

By Jelena

Audiozáznamy přednášek z cyklu Pátečníci, Věda kontra Iracionalita, případně z dalších akcí pořádaných Českým klubem skeptiků - Sisyfos.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Petr Tomek: Hrstka bláznů se sebevražednými sklony (Pátečníci, PEN klub. 21. března 2014)
Petr Tomek: Hrstka bláznů se sebevražednými sklony (Pátečníci, PEN klub. 21. března 2014)
Počátky raketové techniky byly dosti divoké a nebezpečné. Přesto z nich nakonec vyrostly kosmické programy, které nás dovedly až na Měsíc. Určitě stojí za to si připomenout dobu, kdy se budoucí konstruktéři svému okolí jevili jen jako hrstka bláznů se sebevražednými sklony. Přednášející Petr Tomek je novinář, spisovatel a popularizátor vědy se zálibou v komentování společenského dění, propagaci a popularizaci kosmonautiky, futurologie, nezávislého filmu, hédonismu a steampunku. Jako novinář působil v redakci časopisu VTM Science později v roli šéfredaktora v redakci elektronického literárního časopisu Lemurie. Zatím mu vyšly tiskem tři knihy – Ztracený Měsíc, o tom, proč nebyli lidé čtyřicet let na Měsíci, Ateista - soubor textů vztahujících se, nepřekvapivě, k ateismu, a populárně-vědecká miniatura Láska, sex a vesmír.  Videozáznam: https://youtu.be/qCbZC1LfNr8 Kanál LLionTV: https://www.youtube.com/channel/UCxfsOe_Vg1-WzUk3Xe5mkIw Patron Pátečníků: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/ Sisyfos: https://www.sisyfos.cz/, Pátečníci: http://www.patecnici.net/
01:23:11
February 28, 2020
Jelena Lenka Příplatová: Jsme loutky v rukou parazitů? (Věda kontra Iracionalita, AV ČR. 19. března 2014)
Jelena Lenka Příplatová: Jsme loutky v rukou parazitů? (Věda kontra Iracionalita, AV ČR. 19. března 2014)
Videozáznam přednášky: https://youtu.be/09DyXkWB2Xs Kanál LLionTV: https://www.youtube.com/channel/UCxfsOe_Vg1-WzUk3Xe5mkIw Patron Pátečníků: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/ Sisyfos: https://www.sisyfos.cz/, Pátečníci: http://www.patecnici.net/
01:43:02
February 26, 2020
Jiří Podolský: Kepler u Tychona - osudové setkání v dějinách vědy (Pátečníci, PřF UK. 7. února 2020)
Jiří Podolský: Kepler u Tychona - osudové setkání v dějinách vědy (Pátečníci, PřF UK. 7. února 2020)
Záznam pátečnické přednášky ze 7. 2. 2020 na téma: Kepler u Tychona - osudové setkání v dějinách vědy. Před 420 lety ve čtvrtek 3. února 1600 se na zámku v Benátkách nad Jizerou poprvé setkal tváří v tvář nejlepší astronomický pozorovatel tehdejší epochy Tycho Brahe s jejím nejlepším matematickým teoretikem Johannem Keplerem. Bylo to osudové setkání, které významně přispělo ke zrodu moderní matematicky formulované přírodovědy. Popíšeme okolnosti tohoto setkání, přiblížíme oba hlavní protagonisty, jejich díla a osudy, odvíjející se na pozadí přelomové doby i společenského a kulturního kontextu rudolfínské Prahy.   Přednáší: Prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (*1963) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde nyní působí jako profesor na Ústavu teoretické fyziky. Zabývá se obecnou relativitou a kvadratickou gravitací, zejména přesnými řešeními Einsteinových rovnic, teorií gravitačního záření v kosmologii a modely černých děr. Dlouhodobě se věnuje popularizaci svého oboru, včetně překladů knih. Program Biologických čtvrtků ve Viničné: https://www.bioctvrtky.cz/index.php/2020/02/21/program-na-ls-2019-2020/ Program Fyziky jako dobrodružství poznání: http://utf.mff.cuni.cz/seminare/filos.pl Videozáznam přednášky: https://youtu.be/KbECGx5mcrM Kanál LLionTV: https://www.youtube.com/channel/UCxfsOe_Vg1-WzUk3Xe5mkIw Patron Pátečníků: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/ Sisyfos: https://www.sisyfos.cz/, Pátečníci: http://www.patecnici.net/
02:32:45
February 24, 2020
Chum Sebastian: Orwell už nestačí a na trůn usedl "slepý démon" (Pátečníci, PEN Klub. 14. března 2014)
Chum Sebastian: Orwell už nestačí a na trůn usedl "slepý démon" (Pátečníci, PEN Klub. 14. března 2014)
Krátká přednáška o velké změně ve vnímání naší doby. Před jakými výzvami stojíme a jak víme o tom, že se svět mění? Proč už nelze citovat dystopické vize jakými byla Orwellova kniha 1984 nebo Huxleyho Konec civilizace? V čem se svět změnil a jakou roli v něm hraje jednotlivec? Přednášející Sebastian Chum se několik živí jako publicista a překladatel, dlouholetý přednášející a komentátor. Studoval antropologii, fandí polytopickému myšlení a humanismu. Videozáznam přednášky: https://youtu.be/p3FGzMKDNkM Kanál LLionTV: https://www.youtube.com/channel/UCxfsOe_Vg1-WzUk3Xe5mkIw Patron Pátečníků: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/ Sisyfos: https://www.sisyfos.cz/, Pátečníci: http://www.patecnici.net/
01:53:06
February 21, 2020
Milan Petrák: Věda a víra (Pátečníci, PEN klub. 7. března 2014)
Milan Petrák: Věda a víra (Pátečníci, PEN klub. 7. března 2014)
Podíváme-li se na historii střetů vědy a víry hlouběji, zjistíme, že u jejich zrodu nestály spory o náboženská dogmata. Proč vadili právě Galileo, Bruno a Darwin, zatímco Newton a Galvani nikoliv? Jaký typ střetů lze čekat v budoucnosti? Přesune se kolbiště na půdu humanitních oborů? A nakonec možná nejobtížnější otázka: za jakých podmínek se může i z vědeckého skepticismu stát svého druhu víra? Milan Petrák je absolventem ČVUT, datovým analytikem, jakož i autorem knihy Skrytá autorita: Iracionalita a dav v člověku (Dybbuk, 2011), románu Výrobce osudů (Triton, 2007) a zhruba padesátky publikovaných povídek. Videozáznam přednášky: https://youtu.be/FLB9_Owy47I Kanál LLionTV: https://www.youtube.com/channel/UCxfsOe_Vg1-WzUk3Xe5mkIw Patron Pátečníků: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/ Sisyfos: https://www.sisyfos.cz/, Pátečníci: http://www.patecnici.net/
02:09:31
February 19, 2020
Petr Wawrosz: Úvahy nad knihou Myšlení rychlé a pomalé (Pátečníci, PEN klub. 28. února 2014)
Petr Wawrosz: Úvahy nad knihou Myšlení rychlé a pomalé (Pátečníci, PEN klub. 28. února 2014)
Daniel Kahneman, psycholog, držitel Nobelovy ceny za ekonomii, v knize seznamuje se dvěma systémy, které řídí to, jak přemýšlíme a jak se rozhodujeme. Systém 1 je rychlý, intuitivní a emocionální. Systém 2 je pomalý, váhavý a logický. Kniha nabízí pohled, jak přemýšlíme, a přitom odhaluje, v kterých situacích můžeme a kdy naopak nesmíme věřit své intuici (Systém 1) a také kdy a jak čerpat z přínosu pomalého myšlení (Systém 2). Obsahuje i poznatky o tom, jak vznikají naše rozhodnutí v pracovním i osobním živote – a hlavně, jak se vyvarovat chyb. Petr Wawrosz *1968 je odborný asistent na Vysoké škole finanční a správní, zabývá se teoretickou ekonomií, vztahem ekonomie a práva, institucionální ekonomií. Videozáznam přednášky: https://youtu.be/dB8OPZhfcl0 Kanál LLionTV: https://www.youtube.com/channel/UCxfsOe_Vg1-WzUk3Xe5mkIw Patron Pátečníků: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/ Sisyfos: https://www.sisyfos.cz/, Pátečníci: http://www.patecnici.net/
01:47:04
February 17, 2020
Jan Toman: Vymírání a jejich role v evoluci (Pátečníci, PřF UK. 12. července 2019)
Jan Toman: Vymírání a jejich role v evoluci (Pátečníci, PřF UK. 12. července 2019)
Vymírání druhů máme obvykle v mysli spojená se znaménkem minus. Co může být horšího než když nějaký nádherný druh, nota bene celý taxon, vymizí z povrchu zemského? Z hlediska evoluční biologie se ovšem jedná o nevyhnutelnou konstantu, která umožňuje rozvoj života, jak jej známe. Co způsobuje vymírání? Střídají se periody drastického vymírání v historii života pravidelně? A žijeme my sami v průběhu hromadné extinkce, nebo naopak urychlujeme evoluci? Všechny tyto otázky, které dnes rezonují mezi biology, se pokusíme v přednášce zodpovědět.   Přednáší: Jan Toman, vědecký pracovník Katedry filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuje se zejména na problémy evoluční a teoretické biologie, zejména teorii zamrzlé evoluce a další moderní přístupy v evoluční biologii. Je autorem monografie Pohlavní rozmnožování optikou evoluce, kterou na začátku roku 2015 vydalo nakladatelství Academia. Videozáznam přednášky: https://youtu.be/HgOeVJMF8UE Kanál LLionTV: https://www.youtube.com/channel/UCxfsOe_Vg1-WzUk3Xe5mkIw Patron Pátečníků: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/
02:24:25
February 14, 2020
Oldřich Vinař: Placebo jako znak (Věda kontra Iracionalita, AV ČR. 19. února 2014)
Oldřich Vinař: Placebo jako znak (Věda kontra Iracionalita, AV ČR. 19. února 2014)
Videozáznam přednášky: https://youtu.be/0-z_FOvWCW0 Kanál LLionTV: https://www.youtube.com/channel/UCxfsOe_Vg1-WzUk3Xe5mkIw Patron Pátečníků: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/
01:31:58
February 12, 2020
Jaroslav Nešetřil: Složitost kombinatorických úloh a P versus NP problém (Pátečníci, PřF UK, 31. ledna 2020)
Jaroslav Nešetřil: Složitost kombinatorických úloh a P versus NP problém (Pátečníci, PřF UK, 31. ledna 2020)
Složitost kombinatorických úloh a P versus NP problém. P vs. NP je dnes jeden z nejznámějších matematických a informatických problémů. V přednášce se pokusím vysvětlit proč tomu tak je, proč se zdánlivě speciální problém může stát centrálním a dokonce populárním problémem. To není otázka pouze historická, ale rovněž aktuální například při diskusi o důležitosti matematiky.   Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. (* 13. března 1946 v Brně), český matematik, profesor Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a výtvarník. V matematice se zabývá především kombinatorikou (Ramseyova teorie), ale také algebrou a teoretickou informatikou, jeho Erdősovo číslo je 1. Ve výtvarném umění spolupracuje s Jiřím Načeradským. Mezi lety 1964 a 1969 studoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, část tohoto studia však strávil v zahraničí, konkrétně na Universität Wien (1968) a McMaster University v Hamiltonu v Kanadě (1969). Titul RNDr. získal v roce 1970, CSc. roku 1975 a DrSc. 1988. Roku 1987 se stal docentem a 1993 profesorem Univerzity Karlovy. V současné době je profesorem katedry aplikované matematiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a současně ředitelem Institutu teoretické informatiky a DIMATIA Centre, jehož je také zakladatelem. Jaroslav Nešetřil je autorem více než 250 odborných článků. Videozáznam přednášky: https://youtu.be/a2MvHPuxQZc Kanál LLionTV: https://www.youtube.com/channel/UCxfsOe_Vg1-WzUk3Xe5mkIw Patron Pátečníků: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/
01:43:26
February 10, 2020
Jiří Wiedermann: Proč počítáme a co počítáme (Pátečníci, PEN klub. 7. února 2014)
Jiří Wiedermann: Proč počítáme a co počítáme (Pátečníci, PEN klub. 7. února 2014)
Centrum Karla Čapka: https://www.cevast.org/cz Videozáznam přednášky: https://youtu.be/Llot-KUbVRU Kanál LLionTV: https://www.youtube.com/channel/UCxfsOe_Vg1-WzUk3Xe5mkIw Patron Pátečníků: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/
01:46:24
February 07, 2020
Jiří Grygar: Země pod údery meteoritické artilerie (Věda kontra Iracionalita, AV ČR. 15. ledna 2014)
Jiří Grygar: Země pod údery meteoritické artilerie (Věda kontra Iracionalita, AV ČR. 15. ledna 2014)
Videozáznam přednášky:  https://youtu.be/NgjPVnpXbmA Kanál LLionTV: https://www.youtube.com/channel/UCxfsOe_Vg1-WzUk3Xe5mkIw Patron Pátečníků: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/
02:16:58
February 05, 2020
David Schmoranzer: Kvantová fyzika a supravodivost (Pátečníci, PřF UK, 24. ledna 2020)
David Schmoranzer: Kvantová fyzika a supravodivost (Pátečníci, PřF UK, 24. ledna 2020)
Podobně jako vynález parního stroje před dvěma sty lety nastartoval průmyslovou revoluci, tak i moderní elektronika a komunikační technologie by nemohly vzniknout bez základních objevů kvantové fyziky, o které se opírá například i celý polovodičový průmysl - od prvních tranzistorů, přes Váš oblíbený kávovar, až po dnešní nejvýkonnější počítačové procesory. Mimo své zjevné praktické využití také kvantový popis světa zásadním způsobem ovlivnil náš náhled na povahu hmoty, fyzikálních jevů a na zákony, kterými se obojí řídí. V této přednášce se proto pokusíme společně porozumět motivaci pro samotný vznik kvantové teorie, představíme si její hlavní myšlenky, několik zajímavých důsledků a nastíníme pár nevyřešených otázek.  Jednu z oblastí výzkumu, která by bez kvantové fyziky nemohly vůbec vzniknout a přitom dnes již má intenzivní praktické využití, představuje právě supravodivost. Co to je supravodič, jak zhruba funguje, jestli má opravdu nulový odpor, kde se se supravodiči setkáme a co (ne-)můžeme od supravodivých materiálů v dohledné době čekat si povíme v druhé části této přednášky, která bude doplněna experimenty se supravodiči chlazenými kapalným dusíkem.   RNDr. David Schmoranzer, Ph.D., je zaměstnancem Katedry fyziky nízkých teplot, Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Z široké oblasti problematiky fyziky nízkých teplot se věnuje především studiu kryogenních kapalin, zejména supratekuté fáze izotopu 4He. V pražské Laboratoři supratekutosti se zaměřil především na výzkum přechodu k turbulenci v normálním a supratekutém 4He v proudění vyvolaném oscilujícími tělesy, např. křemennými ladičkami, nebo různými drátky či disky. Ve stejných pracovních tekutinách také zkoumal kavitaci a akustické jevy, zejména pak bilanci mezi odporovou silou viskózní a akustickou.  Další informace: www.superfluid.cz Videozáznam přednášky: https://youtu.be/bwAV8lr5KYQ Kanál LLionTV: https://www.youtube.com/channel/UCxfsOe_Vg1-WzUk3Xe5mkIw Patron Pátečníků: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/
01:53:22
February 03, 2020
Zdeněk Opatrný: Duše rostlin aneb člověk nebo rostlina, jsme my jedna rodina? (Věda kontra iracionalita, AV ČR. 15. ledna 2020)
Zdeněk Opatrný: Duše rostlin aneb člověk nebo rostlina, jsme my jedna rodina? (Věda kontra iracionalita, AV ČR. 15. ledna 2020)
Molekulární techniky již umožnily přečíst genovou mapu nepřeberného množství živých organizmů. V počtu i typu DNA cihel jsou si člověk, myš, háďátko a rostlina velmi podobné. Naše domy však mnohdy fungují zcela odlišně. Má dávnověká představa o vědomí, inteligenci či duši rostlin oporu v poznatcích moderní vědy? A které? Jsme či nejsme -  jedna rodina?   Přednáší: Prof. RNDr.Opatrný Zdeněk, CSc. (Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK v Praze). Videozáznam přednášky: https://youtu.be/eYsvnSVhPO4  Kanál LLionTV: https://www.youtube.com/channel/UCxfsOe_Vg1-WzUk3Xe5mkIw Patron Pátečníků: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/
01:35:40
January 31, 2020
Zdeňka Pospíšilová: BDSM v mýtech a výzkumech (Pátečníci, PřF UK. 17. ledna 2020)
Zdeňka Pospíšilová: BDSM v mýtech a výzkumech (Pátečníci, PřF UK. 17. ledna 2020)
BDSM je oblastí, která dosud zůstává opředena řadou mýtů a iracionálních představ. V přednášce se budeme věnovat vymezení tohoto pojmu a jeho limitům z hlediska odborného uchopení, dále souvislostem s menšinovými sexuálními variacemi, jako je např. sadismus a masochismus, a podíváme se na to, jaká je realita častých představ, které se o BDSM tradují a jak se k nim staví věda.   Zdeňka Pospíšilová, absolventka jednooborové Psychologie FF UK a Studia humanitní vzdělanosti na FHS UK. Středem jejího profesního zájmu jsou témata osobního rozvoje, vztahů, intimity a sexuality. Přes deset let se zabývá problematikou sexuálních variací, oblastí BDSM a D/s vztahů o nichž také přednáší a publikuje. V současné době působí mimo vlastní poradenskou praxi jako psycholožka na SPŠS a OA v Kladně a v Dětské a dorostové ambulanci Ada+ Kladno. I nadále se věnuje studiu, konkrétně oboru Lékařská psychologie a psychopatologie v rámci doktorského studia na 1. LF UK. Zde se v rámci svého výzkumu zabývá sexuálními charakteristikami osob, které provozují sadomasochistické aktivity. Videozáznam přednášky: https://youtu.be/JT00rKpE6MQ Kanál LLionTV: https://www.youtube.com/channel/UCxfsOe_Vg1-WzUk3Xe5mkIw Patron Pátečníků: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/
01:42:03
January 29, 2020
Robin Kopecký: Evoluce & Filosofie = ♥ (Pátečníci, PEN klub. 10. ledna 2014)
Robin Kopecký: Evoluce & Filosofie = ♥ (Pátečníci, PEN klub. 10. ledna 2014)
Přednáška bude obsahovat úvod do problematiky možnosti a způsob vzniku altruismu jako biologického jevu, kooperaci u zvířat, vztah altruismu k lidské morálce, jakož i reflexi filosofických a společenskovědních  interpretací morálky jako výhradně kulturního fenoménu. Videoznáznam přednášky: https://youtu.be/eCxJpy_5sqQ Pátečnický patron: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/ Kanál Ludvíka Hájka LLionTV: https://www.youtube.com/channel/UCxfsOe_Vg1-WzUk3Xe5mkIw Děkujeme za přízeň!
02:03:16
January 27, 2020
Jaroslav Max Kašparů: Putování do Balvanovy duše aneb zhasínání lamp (Věda kontra iracionalita, AV ČR. 11. prosince 2013)
Jaroslav Max Kašparů: Putování do Balvanovy duše aneb zhasínání lamp (Věda kontra iracionalita, AV ČR. 11. prosince 2013)
Videoznáznam přednášky: https://youtu.be/6LRzjrt_Hb8 Pátečnický patron: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/ Kanál Ludvíka Hájka LLionTV: https://www.youtube.com/channel/UCxfsOe_Vg1-WzUk3Xe5mkIw Děkujeme za přízeň!
01:33:36
January 24, 2020
Peter Zamarovský: Mýtus nekonečna (Věda kontra iracionalita, AV ČR. 20. listopadu 2013)
Peter Zamarovský: Mýtus nekonečna (Věda kontra iracionalita, AV ČR. 20. listopadu 2013)
Videoznáznam přednášky: https://youtu.be/DYD4f2ngHBs Pátečnický patron: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/ Kanál Ludvíka Hájka LLionTV: https://www.youtube.com/channel/UCxfsOe_Vg1-WzUk3Xe5mkIw Děkujeme za přízeň!
01:57:01
January 22, 2020
Jaroslav Hořejší: Fikce, bludy, dogmata, mýty (Věda kontra iracionalita, AV ČR. 16. října 2013)
Jaroslav Hořejší: Fikce, bludy, dogmata, mýty (Věda kontra iracionalita, AV ČR. 16. října 2013)
Videoznáznam přednášky: https://youtu.be/UlR8-l4umX4 Pátečnický patron: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/ Kanál Ludvíka Hájka LLionTV: https://www.youtube.com/channel/UCxfsOe_Vg1-WzUk3Xe5mkIw Děkujeme za přízeň!
01:45:20
January 20, 2020
Petr Bob: Mozek a vědomí - věčná hádanka (Pátečníci, PEN klub. 6. září 2013)
Petr Bob: Mozek a vědomí - věčná hádanka (Pátečníci, PEN klub. 6. září 2013)
Videoznáznam přednášky: https://youtu.be/tzhcujMivOE  Pátečnický patron: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/ Kanál Ludvíka Hájka LLionTV: https://www.youtube.com/channel/UCxfsOe_Vg1-WzUk3Xe5mkIw Děkujeme za přízeň!
02:05:12
January 17, 2020
Martin Zeman: Fyzikální desatero 3/3 (Pátečníci, U Chlupatého ducha. 4. dubna 2014)
Martin Zeman: Fyzikální desatero 3/3 (Pátečníci, U Chlupatého ducha. 4. dubna 2014)
Třetí a závěrečný díl třídílného cyklu, v němž se zaměříme na výběr deseti fyzikálních principů, jejichž objev byl natolik zásadním, že změnil naše chápání přírody. Uvidíte jakou roli hrají ve fyzice symetrie, jaká je souvislost času a prostoru, hmoty a energie nebo jaké aplikace mohou mít kvantové „podivnosti“, kterých se dopouštějí částice mikrosvěta. Videoznáznam přednášky: https://youtu.be/T_6gwJYRIPA Pátečnický patron: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/ Děkujeme za přízeň!
02:30:07
January 15, 2020
Martin Zeman: Fyzikální desatero 2/3 (Pátečníci, PEN klub. 3. ledna 2014)
Martin Zeman: Fyzikální desatero 2/3 (Pátečníci, PEN klub. 3. ledna 2014)
Druhý díl třídílného cyklu, v němž se zaměříme na výběr deseti fyzikálních principů, jejichž objev byl natolik zásadním, že změnil naše chápání přírody. Uvidíte jakou roli hrají ve fyzice symetrie, jaká je souvislost času a prostoru, hmoty a energie nebo jaké aplikace mohou mít kvantové „podivnosti“, kterých se dopouštějí částice mikrosvěta. Videoznáznam přednášky: https://youtu.be/baz0ArUgBqY Pátečnický patron: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/ Děkujeme za přízeň!
02:00:07
January 13, 2020
Martin Zeman: Fyzikální desatero 1/3 (Pátečníci, PEN klub. 4. října 2013)
Martin Zeman: Fyzikální desatero 1/3 (Pátečníci, PEN klub. 4. října 2013)
První díl třídílného cyklu, v němž se zaměříme na výběr deseti fyzikálních principů, jejichž objev byl natolik zásadním, že změnil naše chápání přírody. Uvidíte jakou roli hrají ve fyzice symetrie, jaká je souvislost času a prostoru, hmoty a energie nebo jaké aplikace mohou mít kvantové „podivnosti“, kterých se dopouštějí částice mikrosvěta. Videoznáznam přednášky: https://youtu.be/CRkWu_53osM Pátečnický patron: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/ Děkujeme za přízeň!
02:05:00
January 10, 2020
Jiří Langer: Fyzika a filosofie (Pátečníci, PEN klub. 12. července 2013)
Jiří Langer: Fyzika a filosofie (Pátečníci, PEN klub. 12. července 2013)
Videoznáznam přednášky: https://youtu.be/knAlT5K_0DY Pátečnický patron: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/ Děkujeme za přízeň!
01:52:49
January 08, 2020