Skip to main content
Novéna k Božiemu milosrdenstvu

Novéna k Božiemu milosrdenstvu

By p. Peter a sestry z Rodiny Panny Márie
Novéna na sviatok Božieho milosrdenstva
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Prvý deň novény na sviatok Božieho milosrdenstva

Novéna k Božiemu milosrdenstvu

Prvý deň novény na sviatok Božieho milosrdenstva

Novéna k Božiemu milosrdenstvu

1x
Deviaty deň novény na sviatok Božieho milosrdenstva
Nový začiatok je možný. Pán nám túži skrze svoju smrť a zmŕtvychvstanie všetko odpustiť a úplne nás posvätiť. Požehnanú nedeľu Božieho milosrdenstva vám všetkým! + 
11:16
April 10, 2021
ôsmy deň novény na sviatok Božieho milosrdenstva
"Všetko bude dobré" - slová Pána Ježiša sv. Julian z Norwichu
11:10
April 9, 2021
Siedmy deň novény na sviatok Božieho milosrdenstva
Nezabudnime, že trpieť s Kristom je privilégium, milosť a veľký dar. +
11:39
April 8, 2021
Šiesty deň novény na sviatok Božieho milosrdenstva
Všetko je dar a milosť. Prežime dnes deň vďačnosti s Pánom v novej dôvere, zvlášť na príhovor sv. Jozefa!
11:46
April 7, 2021
Piaty deň novény na sviatok Božieho milosrdenstva
Všetkým prajeme požehnaný deň! +
10:51
April 6, 2021
Štvrtý deň novény na sviatok Božieho milosrdenstva
Veľkonočný pondelok - aký krásny deň :) Všetkým požehnanú veľkonočnú oktávu! +
11:52
April 5, 2021
Tretí deň novény na sviatok Božieho milosrdenstva
Všetkým prajeme požehnanú veľkonočnú nedeľu! +
15:14
April 4, 2021
Prvý deň novény na sviatok Božieho milosrdenstva
Úvod, prisľúbenia Pána Ježiša a modlitba prvého dňa novény
22:02
April 2, 2021