Skip to main content
Interbellum gesprekken

Interbellum gesprekken

By Paul Roncken

De provincie als regisseur van grote opgaven in een roerige tijd. Paul Roncken, onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht 3x in gesprek met inspirerende experts tijdens een live podcast opname met publiek.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

PodBean Logo

PodBean

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Stitcher Logo

Stitcher

Currently playing episode

Van Sober naar Rijk: dijkverbetering in de 21ste eeuw

Interbellum gesprekken

1x
Van Sober naar Rijk: dijkverbetering in de 21ste eeuw
Van Sober naar Rijk: dijkverbetering in de 21ste eeuw
Dijken zijn iconen van de Nederlandse poldermentaliteit. Maar polderen heeft wel een penvoerder met middelen nodig. In een recente nieuwsbrief* signaleert Ties Rijcken, expert op het gebied van waterveiligheid, waar de zwakke schakel zit in de huidige dijkverbeteringstrajecten en hoe deze kan worden versterkt. De provincie heeft volgens hem de belangrijke rol om soberheid vanuit het Rijk aan te vullen tot een Regionale Omgevingskwaliteit. Precies zoals de nieuwe Omgevingswet voorschrijft.  *https://mailchi.mp/1ce154a2f2dd/dijkverbetering
28:22
March 09, 2020
Over politieke cliches en blinde vlekken (gesprek met Lynn Berger).
Over politieke cliches en blinde vlekken (gesprek met Lynn Berger).
Interbellum gesprek met Lynn Berger (1984), werkzaam bij de Correspondent voor het onderwerp ‘Cultuur en Clichés’. Wat zijn onopvallende zaken die van grote invloed zijn op ons dagelijks doen en denken? Welke blinde vlekken ontstaan er als iedereen maar dezelfde onderwerpen blijft herhalen? Wat zijn onderwerpen die er niet om liegen en juist een nieuwe generatie wakker houden? Kan de provincie hiermee als een feniks oprijzen uit haar stoffige imago? Het gesprek bevat een opvallend pleidooi voor onderhoud in plaats van innovatie. "Ga maar een lintje doorknippen na grote onderhoudswerkzaamheden, als alles er weer precies zo uitziet als daarvoor: dát is belangrijk. Klik HIER voor het bijhorend artikel van Lynn uit de Correspondent. 
01:12:09
June 13, 2019
De bodem daalt onder landbouw en natuur (gesprek met Paul Plambeck).
De bodem daalt onder landbouw en natuur (gesprek met Paul Plambeck).
Interbellum gesprek met landschapsarchitect Paul Plambeck, werkzaam bij bureau Sant en Co. Projectleider van de omvangrijke studie naar een vernieuwd perspectief op het Groene Hart. Als bodemdaling al 1000 jaar plaatsvindt, waarom is het dan opeens zo urgent? Begrijpen agrariërs, natuurbeschermers en landschapsexperts elkaar goed genoeg? Wat is nu een toekomst om van te dromen? Een gesprek over aangepaste kerntaken voor landbouw, bebouwing en natuur door klimaatveranderingen in het Groene Hart. De studie naar het Groene Hart is opgesteld in opdracht van de drie Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Harm Veenenbos - Provincie Zuid-Holland, Paul Roncken - Provincie Utrecht en Steven Slabbers - Provincie Noord-Holland in samenwerking met provinciale ontwerpers en adviseurs. Uitgevoerd door Sant en Co en in samenwerking met Rens Wijnakker - FABRICations, Theo Vogelzang - Wageningen Economic Research, Erik Jansen - Veenweide Innovatie Centrum, Gilles Erkens - Deltares en Marlies Feringa en Patricia Braaksma - Stuurgroep Groene Hart. Regionale uitwerkingen door Vista landschapsarchitecten, Flux landschapsarchitecten en Peter de Ruyter, landschapsarchitectuur.
01:11:14
May 30, 2019
De lege kamer tussen participatie en inspraak (gesprek met Noelle Aarts).
De lege kamer tussen participatie en inspraak (gesprek met Noelle Aarts).
Interbellum gesprek met prof. dr. Noelle Aarts, een Nederlands deskundige op het gebied van conflict, onderhandeling en communicatie, Instituut voor Science in Society (ISiS), Radboud Universiteit Nijmegen. Waarom is participatie ook alweer nodig en wat is de kwaliteit van participatie in recente voorbeelden? Wat zijn belangrijke voorwaarden voor een effectief participatieproces? En hoe moet de communicatie binnen participatieprocessen worden ingericht? Wat is de rol van social media? Staat de provincie iets te wachten of mag ze meer op afstand blijven van burgers?
01:05:56
April 25, 2019