Skip to main content
PedsexPod

PedsexPod

By Pedagogisk utvalg, NFKS
Folk som jobber med folk trenger mer kunnskap om seksualitet.

Velkommen til PedsexPod. Her kan du høre sexologer diskutere pedagogikk - og sexologi. PedsexPod en er en forkortelse for Pedagogisk sexologi podcast. Du som lytter på jobber kanskje i skole, i barnehage eller på institusjon, eller du er sexolog selv. Vi ønsker å øke bevisstheten rundt behovet for kunnskap om sexologi- og seksualitet, inn på de arenaene hvor pedagoger arbeider. Vi ønsker å spre engasjement og kunnskap ved å drøfte ulike problemstillinger, og vi ønsker å komme med forslag til ulike tiltak man kan iverksette.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Spotify Logo

Spotify

Seksualitet i barnevernstjenesten
Dagens tema er «Seksualitet i barneverntjenesten”, og vi ønsker i denne episoden å ha særlig fokus på kjønnstilhørighet.  I dag har vi byttet ut Christian Lomsdalen med en gjest, og det er ingen ringere enn Heidi Leona Norum-Wilmar, som er leder i Rosa kompetanse barnevern. Heidi er også spesialist i sexologisk rådgivning, og har master i barnevern. Rosa Kompetanse barnevern: https://www.foreningenfri.no/rosa-kompetanse/rk-barnevern/ Vi som lager PedSexPod er Marita k w Andersen – barnevernspedagog og spesialist i sexologisk rådgivning, Hanne Grasmo –  sosiolog, lektor, Doktorstipendiat og forfatter av Kjärlighetsboka- en bok for unge om sex, og Christian Lomsdalen – Doktorgradsstipendiat og lektor med videreutdanning i seksualitetsundervisning. Denne gjengen sitter i Pedagogisk utvalg i Norsk forening for klinisk sexologi. https://www.nfks.no/utvalg/ Send gjerne inn tema-forslag, spørsmål og tilbakemeldinger til pedsexpod@gmail.com. Del podcasten med kollegaer, andre pedagoger og foreldre som måtte være interessert, eller besøke oss på våre facebook og instagramsider ved å søke opp “PedsexPod” for å holde deg oppdatert på nytt innhold. 
44:52
June 09, 2022
Seksualitet i barnehagen
Hvordan møter vi egentlig barnehagebarnas behov for å kunnskap om kropp, kjønn, og seksualitet, og hva skal de egentlig lære? Hvordan jobber vi med dette? Og hva med når barna utforsker kroppene sine i barnehagen? Hva med når den seksuelle adferden blir problematisk?  I dag har vi byttet ut Hanne Grasmo med en gjest, og det er ingen ringere enn Hilde Landro. Hun har tidligere sittet som leder i pedagogisk utvalg. Hilde er sexologisk rådgiver, førskolelærer, og har utarbeidet ressurser for å jobbe med seksualitet i barnehagen.  Hele meg: https://www.fagbokforlaget.no/Hele-meg/I9788283722383 Lilly blir kjent med kroppen: https://www.fagbokforlaget.no/Lilly-blir-kjent-med-kroppen/I9788245038590 Link til Helsedirektoratets strategiplan for seksuell helse: https://www.regjeringen.no/contentassets/284e09615fd04338a817e1160f4b10a7/strategi_seksuell_helse.pdf Link til seksuelle rettigheter: https://www.who.int/health-topics/sexual-health https://sexogpolitikk.no/wp-content/uploads/2018/01/SEX-OG-POLITIKK-OM-SEKSUELLE-RETTIGHETER.pdf Link til helsedirektoratets sider om seksuell helse: https://www.helsedirektoratet.no/tema/seksuell-helse Link til Nasjonalt nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR): https://srhr.no/ Vi som lager PedSexPod er Marita k w Andersen – barnevernspedagog og spesialist i sexologisk rådgivning, Hanne Grasmo –  sosiolog, lektor, Doktorstipendiat og forfatter av Kjärlighetsboka- en bok for unge om sex, og Christian Lomsdalen – Doktorgradsstipendiat og lektor med videreutdanning i seksualitetsundervisning. Denne gjengen sitter i Pedagogisk utvalg i Norsk forening for klinisk sexologi. https://www.nfks.no/utvalg/ Send gjerne inn tema-forslag, spørsmål og tilbakemeldinger til pedsexpod@gmail.com. Del podcasten med kollegaer, andre pedagoger og foreldre som måtte være interessert, eller besøke oss på våre facebook og instagramsider ved å søke opp “PedsexPod” for å holde deg oppdatert på nytt innhold.
46:21
May 02, 2022
Episode 3: Orgasme(r)
Hva er egentlig orgasmer og hva vil det si at man får en orgasme? Innebærer en orgasme alltid en ejakulasjon og kan man ejakulere uten å få en orgasme? Hva skal til for å få en orgasme? Hvorfor skal vi i det hele tatt lære om orgasmer og hvorfor er det så anstrengt for mange foreldre, lærere, og andre fagpersoner å snakke om orgasme? I denne episoden av PedSexPod tar vi samtalen om orgasme(r). Link til Helsedirektoratets strategiplan for seksuell helse: https://www.regjeringen.no/contentassets/284e09615fd04338a817e1160f4b10a7/strategi_seksuell_helse.pdf Link til seksuelle rettigheter: https://www.who.int/health-topics/sexual-health https://sexogpolitikk.no/wp-content/uploads/2018/01/SEX-OG-POLITIKK-OM-SEKSUELLE-RETTIGHETER.pdf Link til helsedirektoratets sider om seksuell helse: https://www.helsedirektoratet.no/tema/seksuell-helse Link til Nasjonalt nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR): https://srhr.no/ Vi som lager PedSexPod er Marita k w Andersen – barnevernspedagog og spesialist i sexologisk rådgivning, Hanne Grasmo –  sosiolog, lektor, Doktorstipendiat og forfatter av Kjärlighetsboka- en bok for unge om sex, og Christian Lomsdalen – Doktorgradsstipendiat og lektor med videreutdanning i seksualitetsundervisning. Denne gjengen sitter i Pedagogisk utvalg i Norsk forening for klinisk sexologi. https://www.nfks.no/utvalg/ Send gjerne inn tema-forslag, spørsmål og tilbakemeldinger til pedsexpod@gmail.com. Del podcasten med kollegaer, andre pedagoger og foreldre som måtte være interessert, eller besøke oss på våre facebook og instagramsider ved å søke opp “PedsexPod” for å holde deg oppdatert på nytt innhold. 
39:55
April 04, 2022
Episode 2: Kjønnsmangfold overalt - også i skolen
Mange tenker på kjønn som kjønnsorganer. Har du penis eller vagina? Har du mest testosteron eller østrogen? Men kjønn handler om mer enn det. Det er for eksempel over 100 hormon-påvirkelige gener som påvirker hjernens utvikling, og dermed også utvikling av hva slag kjønn vi er og  føler oss som. Dette er noe alle folk som jobber med folk burde vite om. Vi burde vel lært om det i naturfag, alle sammen, og kanskje særlig de som nå driver anti-trans-kampanjer på nett. Derfor vil  PedsexPod, i sexopplysningens ånd, vie en hel episode til kjønnsmangfold.   Link til Helsedirektoratets strategiplan for seksuell helse: https://www.regjeringen.no/contentassets/284e09615fd04338a817e1160f4b10a7/strategi_seksuell_helse.pdf Link til seksuelle rettigheter: https://www.who.int/health-topics/sexual-health https://sexogpolitikk.no/wp-content/uploads/2018/01/SEX-OG-POLITIKK-OM-SEKSUELLE-RETTIGHETER.pdf Link til helsedirektoratets sider om seksuell helse: https://www.helsedirektoratet.no/tema/seksuell-helse Link til Nasjonalt nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR): https://srhr.no/ Link til Norsk forening for Klinisk Sexologi sine utvalg, og Pedagogisk utvalg sitt mandat: https://www.nfks.no/utvalg/ Send gjerne inn tema-forslag, spørsmål og tilbakemeldinger til pedsexpod@gmail.com. Del podcasten med kollegaer, andre pedagoger og foreldre som måtte være interessert, eller besøke oss på våre facebook og instagramsider ved å søke opp “PedsexPod” for å holde deg oppdatert på nytt innhold. 
32:48
March 07, 2022
Episode 1: Norske skoler bryter loven
Norske skoler bryter loven Det foreligger mange styringsdokumenter om menneskers seksuelle rettigheter, rett på seksualundervisning som gir handlingskompetanse, og rett på kunnskap om egen kropp. Dagens seksualundervisning i skolen er fortsatt i stor grad problemorientert - hvordan unngå abort, kjønnssykdommer og uønsket samleie. Vi i PedsexPod mener Norske skoler bryter loven når de unngår å snakke om seksuell nytelse, seksuell utvikling og positiv seksualitet som en del av undervisningen. Vi etterlyser seksuell helse som tema i det nye faget “folkehelse og livsmestring” som kom med fagfornyelsen. Det blir i episoden drøftet hvordan man kan ta tak i problemstillingen på sin arbeidsplass, og forslag til tiltak, drøftingstemaer og argumenter en selv kan bruke. Link til Helsedirektoratets strategiplan for seksuell helse: https://www.regjeringen.no/contentassets/284e09615fd04338a817e1160f4b10a7/strategi_seksuell_helse.pdf  Link til seksuelle rettigheter: https://www.who.int/health-topics/sexual-health https://sexogpolitikk.no/wp-content/uploads/2018/01/SEX-OG-POLITIKK-OM-SEKSUELLE-RETTIGHETER.pdf Link til helsedirektoratets sider om seksuell helse: https://www.helsedirektoratet.no/tema/seksuell-helse  Link til Nasjonalt nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR): https://srhr.no/ Link til Norsk forening for Klinisk Sexologi sine utvalg, og Pedagogisk utvalg sitt mandat: https://www.nfks.no/utvalg/  Send gjerne inn tema-forslag, spørsmål og tilbakemeldinger til pedsexpod@gmail.com. Del podcasten med kollegaer, andre pedagoger og foreldre som måtte være interessert, eller besøke oss på våre facebook og instagramsider ved å søke opp “PedsexPod” for å holde deg oppdatert på nytt innhold.
33:28
February 14, 2022