Skip to main content
PEPLab

PEPLab

By Joris Vandebosch
De opleiding ergotherapie aan hogeschool PXL richtte in samenwerking met haar studentencommissie PEPLab op. 'PEP' is een acronym dat staat voor PXL-Ergotherapie Podcast. 'Lab' is een letterwoord dat staat voor 'laboratorium': een ruimte waar over alles gesproken kan en mag worden, een ruimte waar experimenteren is toegestaan.
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Ergotherapie en detentie
Enerzijds sluiten gevangenissen personen op die tot een gevangenisstraf werden veroordeeld, anderzijds wordt de detentieperiode gebruikt om de re-integratie van de gedetineerde voor te bereiden. Echter, meer dan één op twee gedetineerden pleegt na vrijlating opnieuw strafrechtelijke feiten. Voor de hulp- en dienstverlening is dus een belangrijke rol weggelegd bij de re-integratie van gedetineerden in de samenleving. In samenwerking met PXL-Groenmanagement, Thera-Therapeutica vzw, Limburg.net, e.a. werkte PXL-Ergotherapie aan diverse projecten met focus op betekenisvolle groenactiviteiten in detentie die deze vicieuze cirkel van recidive doorprikken en kaderen binnen een breder paradigma van de Ergotherapie, met name ‘occupational justice’. Omtrent dit thema verzorgde Johan met de steun van PXL-Ergotherapie een webinar op 20 mei 2021. Deze webinar is nu ook als podcast beschikbaar. Veel plezier! Zit je met vragen en/of suggesties? Contacteer ons via ergotherapie@pxl.be.
01:07:07
December 06, 2021
De kracht van ergotherapie
In deze (derde en laatste) aflevering van de trilogie blikt Loeka Vanderborcht (PXL-Ergotherapie en PXL-Vroedkunde) terug op de thema’s die in de eerste twee afleveringen aan bod kwamen en gaat ze na hoe we als persoon en ergotherapeut hierop verder kunnen bouwen. Ze gaat in gesprek met David Dol (externe voorzitter van PXL-Ergotherapie en netwerkcoördinator van Reling), Chloë Alenteyns en Britt Sohl (beiden tweedejaarsstudenten PXL-Ergotherapie). Deze trilogie is met deze aflevering ten einde. Wat ons betreft kent PEPLab zeker een vervolg. Heb je zelf ideeën om één van de volgende podcasts van inhoud te voorzien, laat het dan zeker weten via ergotherapie@pxl.be.
24:53
March 07, 2021
Samen op eigen kracht
In deze (tweede) aflevering van de trilogie praat Loeka Vanderborcht (PXL-Ergotherapie en PXL-Vroedkunde) met Piet Vandebriel (PXL-Ergotherapie en PXL-Verpleegkunde), Mieke Boes (studentenondersteuner PXL-Healthcare) en Anke Loos (tweedejaarsstudente PXL-Ergotherapie) over hoe studenten (en bij uitbreiding jongeren) ondanks de opgelegde regels alsnog eigen krachten kunnen zien en deze kunnen benutten. Want ook in moeilijke tijden heeft iedereen een keuze. Soms zie je ze zelf niet, maar kunnen anderen je daarbij helpen. ‘Laat ik me hangen of stel ik mezelf doelen, hoe klein deze ook moge zijn, waardoor ik niet beland in uitsluitend negativiteit?’ en ‘Hoe pak ik of pakken wij dat aan?’ waren de hamvragen.
37:20
January 31, 2021
De kracht van gedeelde kwetsbaarheid
In deze eerste van drie afleveringen wordt het mentaal (on)welzijn van studenten en docenten besproken vanuit sociaal-maatschappelijk perspectief. In de tweede en derde aflevering zal dat gebeuren vanuit respectievelijk een psychologische en ergotherapeutische invalshoek. Iedere aflevering wordt gemodereerd door Loeka Vanderborcht (docente PXL-Ergotherapie en PXL-Vroedkunde). Voor deze aflevering schuiven Amke Ivens (eerstejaarsstudente PXL-Ergotherapie), Katrien Ruytjens (theoloog, ethicus en docente PXL-Ergotherapie en PXL-Verpleegkunde) én Sanne Vos (docente PXL-Ergotherapie) aan tafel. Zit je na deze aflevering nog met iets? Durf het uit te spreken bij vrienden, familie, je tutor, studentenondersteuning of via deze hulplijnen. En vooral, blijf er niet mee zitten. Spreek erover! https://www.facebook.com/346153392109300/posts/3514273411963933/?sfnsn=mo www.letsticktogether.be www.geluksdriehoek.be www.hasselt.be/cavacava www.checkjezelf.be Productie: Joris Vandebosch. Voor vragen, opmerkingen of suggesties, mail naar joris.vandebosch@pxl.be.
44:58
December 10, 2020