Skip to main content
رادیو نماشوم | Namaashoum Radio

رادیو نماشوم | Namaashoum Radio

By Mehdi Fallahi
Ottawa Persian Radio ( Namaashoum). Run by volunteers from 2001
رادیو نماشوم که از اکتبر ۲۰۰۱ تا کنون بدون وقفه به تولید و پخش برنامه های هفتگی خود ادامه داده است رادیویی است که داوطلبانه از سوی گروهی افراد علاقمند تهیه و اجرا می شود. شنیدن برنامه های ما را به دوستان تان توصیه کنید
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

6 - Josephine LoRe با شاعران امروز کانادا

رادیو نماشوم | Namaashoum Radio

1x
Namaashoum Poets Season 2 - Janice Kulyk Keefer
Namaashoum Poets Season 2 - Janice Kulyk Keefer
10:53
June 27, 2022
Namaashoum Poets Season 2 - Blaine Marchand
Namaashoum Poets Season 2 - Blaine Marchand
08:05
June 20, 2022
Namaashoum Poets Season 2 - Gino Leineweber
Namaashoum Poets Season 2 - Gino Leineweber
07:12
June 14, 2022
Namaashoum Poets Season 2 - Peter Semolic
Namaashoum Poets Season 2 - Peter Semolic
07:10
June 06, 2022
Namaashoum Poets Season 2 - Jüri Talvet
Namaashoum Poets Season 2 - Jüri Talvet
05:55
May 31, 2022
Namaashoum Poets Season 2 - Emil Nicolae
Namaashoum Poets Season 2 - Emil Nicolae
05:48
May 23, 2022
رادیو نماشوم - همجنس گرائی
رادیو نماشوم - همجنس گرائی
01:03:15
May 17, 2022
Namaashoum Poets Season 2 - Diana Manole
Namaashoum Poets Season 2 - Diana Manole
06:42
May 16, 2022
Namaashoum Poets Season 2 - Claudia Piccinno
Namaashoum Poets Season 2 - Claudia Piccinno
08:42
May 10, 2022
Namaashoum Poets Season 2 - Wang Ziliang
Namaashoum Poets Season 2 - Wang Ziliang 
06:41
May 02, 2022
Namaashoum Poets Season 2 - Irina Moga
Namaashoum Poets Season 2 - Irina Moga
05:48
April 25, 2022
Namaashoum Poets Season 2 - Lisa Reynolds
Namaashoum Poets Season 2 - Lisa Reynolds
08:33
April 18, 2022
Namaashoum Poets Season 2 - Josephine Lore
Namaashoum Poets Season 2 - Josephine Lore
06:39
April 11, 2022
Namaashoum Poets Season 2 - Carolyn Cordell
Namaashoum Poets Season 2 - Carolyn Cordell
04:03
April 11, 2022
Namaashoum_Poets_Season 2 - Stephen Kent Roney
Namaashoum_Poets_Season 2 - Stephen Kent Roney
10:46
March 29, 2022
Namaashoum_Poets_Season 2 - George Elliot Clarke
Namaashoum_Poets_Season 2 - George Elliot Clarke
08:35
March 22, 2022
Namaashoum_Poets_Season 2 - Ronda Wicks Eller
Namaashoum_Poets_Season 2 - Ronda Wicks Eller
07:16
March 15, 2022
Namaashoum_Poets_Season 2 - Elana Wolff
Namaashoum_Poets_Season 2 - Elana Wolff
07:36
March 09, 2022
Namaashoum_Poets_Season 2 - K. V. Skene
Namaashoum_Poets_Season 2 - K. V. Skene
15:18
March 01, 2022
Namaashoum_Poets_Season 2 - Nina Kossman
Namaashoum_Poets_Season 2 - Nina Kossman
05:29
February 22, 2022
Namaashoum_Poets_Season 2 - Patrick Connors
Namaashoum_Poets_Season 2 - Patrick Connors
10:58
February 15, 2022
Namaashoum_Poets_Season 2 - Anna Yin
Namaashoum_Poets_Season 2 -  Anna Yin
06:22
February 08, 2022
Namaashoum_Poets_Season 2 - Nguyễn Thanh Hải
Namaashoum_Poets_Season 2 - Nguyễn Thanh Hải
07:21
February 01, 2022
نماشوم ۱۰۶۶ - ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲ - ۴ بهمن ۱۴۰۰
نماشوم ۱۰۶۶ - ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲ - ۴ بهمن ۱۴۰۰ نسرین جوانفر - برنامه کودک ۱۴۳ - کفشدوزک و دوستانش منصور نوربخش - به مناسبت اول بهمن زادروز حکیم فردوسی بزرگ گزیده یادداشت های امیر اسداله علم - ۱۴۲ فاطمه کشوری - تکنونماشوم ۴۷ - نسل بعدی چیپ های کامپیوتری سینا - طنز عمران صلاحی - دست و پا سووشون - سیمین دانشور - خوانش  ماری نجیب - قسمت شانزدهم دکتر محمود مسائلی - اعمال مالیات بر کسانی که واکسن نزده اند خانواده ما - برنامه ۳۳ - دارم بهت میگم دیگه! آلما رحمانی - فنتزی آو پرژیا - غوغای ستارگان منصور نوربخش - باشاعران جهان  - Borche Panov
01:58:00
January 24, 2022
Namaashoum_Poets_Season 2 - Borche Panov
Namaashoum_Poets_Season 2 - Borche Panov
07:55
January 24, 2022
Namaashoum_Poets_Season 2 - Peta-Gaye Nash
Namaashoum_Poets_Season 2 - Peta-Gaye Nash
11:33
January 18, 2022
Namaashoum_Poets_Season 2 - Micheline Maylor-Kovitz
Namaashoum_Poets_Season 2 - Micheline Maylor-Kovitz
05:17
January 11, 2022
Namaashoum_Poets_Season 2 - Gordon Phinn
Namaashoum_Poets_Season 2 - Gordon Phinn
07:08
January 04, 2022
Namaashoum_Poets_Season 2 - Richard Harrison
Namaashoum_Poets_Season 2 - Richard Harrison
08:26
December 28, 2021
Namaashoum_Poets_Season 2 - Guy Chambers
Namaashoum_Poets_Season 2 - Guy Chambers
07:43
December 21, 2021
گویش و آداب و رسوم مردم ایران - اصفهان بخش پنجم
گویش و آداب و رسوم مردم ایران - اصفهان بخش پنجم
14:15
December 15, 2021
گویش و آداب و رسوم مردم ایران - اصفهان بخش چهارم
گویش و آداب و رسوم مردم ایران - اصفهان بخش چهارم
28:08
December 15, 2021
گویش و آداب و رسوم مردم ایران - اصفهان بخش سوم
گویش و آداب و رسوم مردم ایران - اصفهان بخش سوم
16:10
December 15, 2021
گویش و آداب و رسوم مردم ایران - اصفهان بخش دوم
گویش و آداب و رسوم مردم ایران - اصفهان بخش دوم
15:02
December 15, 2021
گویش و آداب و رسوم مردم ایران - اصفهان بخش اول
گویش و آداب و رسوم مردم ایران - اصفهان بخش اول
28:43
December 15, 2021
گویش و آداب و رسوم مردم ایران - استان یزد
گویش و آداب و رسوم مردم ایران - استان یزد
24:15
December 15, 2021
Namaashoum_Poets_Season 2 - Corrado Paina
Namaashoum_Poets_Season 2 - Corrado Paina
06:51
December 14, 2021
Namaashoum_Poets_Season 2 - Tegan Post
Namaashoum_Poets_Season 2 - Tegan Post
06:37
December 07, 2021
Namaashoum_Poets_Season 2 - Kelly Kaur
Namaashoum_Poets_Season 2 - Kelly Kaur
10:30
November 30, 2021
Namaashoum_Poets_Season 2 - Marthese Fenech
Namaashoum_Poets_Season 2 - Marthese Fenech
02:37
November 23, 2021
Namaashoum_Poets_Season 2 - Suchismita Ghoshal
Namaashoum_Poets_Season 2 - Suchismita Ghoshal
05:47
November 16, 2021
Namaashoum_Poets_Season2 - Josie Di Sciascio-Andrews
Namaashoum_Poets_Season2 -  Josie Di Sciascio-Andrews
15:13
November 09, 2021
Namaashoum_Poets_Season2 - PJ Johnson Yukon
Namaashoum_Poets_Season2 - PJ Johnson Yukon
11:54
November 08, 2021
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Terri Bosner
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Terri Bosner
10:31
October 04, 2021
با شاعران امروز جهان - World Poets: Daniela Andonovska-Trajkovska
با شاعران امروز جهان - World Poets: Daniela Andonovska-Trajkovska
11:06
September 28, 2021
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Allan Briesmaster
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Allan Briesmaster
09:47
September 21, 2021
با شاعران امروز جهان - World Poets: Nina Kossman
با شاعران امروز جهان - World Poets: Nina Kossman
10:08
September 13, 2021
با شاعران امروز جهان - World Poets: Suchismita Ghoshal
با شاعران امروز جهان - World Poets: Suchismita Ghoshal
13:37
September 07, 2021
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: PJ Johnson
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: PJ Johnson
07:49
August 31, 2021
Saraswoti Lamichhane: Waiting-for Afghans
Saraswoti Lamichhane:   Waiting-for Afghans
09:27
August 24, 2021
با شاعران امروز جهان - World Poets: RAED ANIS AL-JISHI
با شاعران امروز جهان - World Poets: RAED ANIS AL-JISHI
09:19
August 24, 2021
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: David C. Brydges
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: David C. Brydges
11:05
August 17, 2021
با شاعران امروز جهان - World Poets: HAI Shang
با شاعران امروز جهان - World Poets: HAI Shang
07:01
August 10, 2021
با شاعران امروز جهان - World Poets: FABIO SCOTTO
با شاعران امروز جهان - World Poets: FABIO SCOTTO
06:07
August 02, 2021
با شاعران امروز جهان - Canadian Poets: Niels Hav
با شاعران امروز جهان - Canadian Poets: Niels Hav
06:46
July 27, 2021
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Guy Chambers
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Guy Chambers
05:43
July 20, 2021
با شاعران امروز جهان - World Poets: Carlos Ramos
با شاعران امروز جهان - World Poets: Carlos Ramos
06:13
July 13, 2021
با شاعران امروز جهان - World Poets: Constantin Severin
با شاعران امروز جهان - World Poets: Constantin Severin
06:13
July 06, 2021
با شاعران امروز جهان - World Poets: MANOEL HERZOG
با شاعران امروز جهان - World Poets: MANOEL HERZOG
08:25
June 29, 2021
با شاعران امروز جهان - World Poets: Sheryl Ann Wilson
با شاعران امروز جهان - World Poets: Sheryl Ann Wilson
08:16
June 22, 2021
با شاعران امروز جهان - World Poets: Mario Nosotti
با شاعران امروز جهان - World Poets: Mario Nosotti
06:58
June 15, 2021
با شاعران امروز جهان - World Poets: Imen Melliti
با شاعران امروز جهان - World Poets: Imen Melliti
12:16
June 07, 2021
با شاعران امروز جهان - World Poets: Francis Catalano
با شاعران امروز جهان - World Poets: Francis Catalano
10:25
June 01, 2021
نماشوم ۹۹۳ - ۷ سپتامبر ۲۰۲۰
نماشوم ۹۹۳ - ۷ سپتامبر   ۲۰۲۰
01:58:01
May 27, 2021
نماشوم ۹۹۲ - ۳۱ آگوست ۲۰۲۰
نماشوم ۹۹۲ - ۳۱ آگوست  ۲۰۲۰
01:58:00
May 27, 2021
نماشوم ۹۹۱ - ۲۴ آگوست ۲۰۲۰
نماشوم ۹۹۱ - ۲۴  آگوست  ۲۰۲۰
01:58:01
May 27, 2021
نماشوم ۹۹۰ - ۱۷ آگوست ۲۰۲۰
نماشوم ۹۹۰ - ۱۷  آگوست  ۲۰۲۰
01:58:01
May 27, 2021
نماشوم ۹۸۹ - ۱۰ آگوست ۲۰۲۰
نماشوم ۹۸۹ - ۱۰  آگوست  ۲۰۲۰
01:58:01
May 27, 2021
نماشوم ۹۸۸ - ۳ آگوست ۲۰۲۰
نماشوم ۹۸۸ - ۳ آگوست  ۲۰۲۰
01:58:01
May 27, 2021
نماشوم ۹۸۷ - ۲۷ جولای ۲۰۲۰
نماشوم ۹۸۷ - ۲۷ جولای  ۲۰۲۰
01:57:59
May 27, 2021
نماشوم ۹۸۶ - ۲۰ جولای ۲۰۲۰
نماشوم ۹۸۶ - ۲۰ جولای  ۲۰۲۰
01:59:54
May 27, 2021
نماشوم ۹۸۵ - ۱۳ جولای ۲۰۲۰
نماشوم ۹۸۵ - ۱۳ جولای  ۲۰۲۰
02:00:50
May 27, 2021
نماشوم ۹۸۴- ۶ جولای ۲۰۲۰
نماشوم ۹۸۴- ۶ جولای  ۲۰۲۰
01:58:00
May 27, 2021
نماشوم ۹۸۳- ۲۹ جون ۲۰۲۰
نماشوم ۹۸۳- ۲۹ جون ۲۰۲۰
01:58:01
May 27, 2021
نماشوم ۹۸۲- ۲۲ جون ۲۰۲۰
نماشوم ۹۸۲- ۲۲ جون ۲۰۲۰
01:58:16
May 27, 2021
نماشوم ۹۸۱ - ۱۵ جون ۲۰۲۰
نماشوم ۹۸۱ - ۱۵ جون ۲۰۲۰
01:58:01
May 27, 2021
با شاعران امروز جهان - World Poets: SUN Qian
با شاعران امروز جهان - World Poets: SUN Qian
06:22
May 25, 2021
با شاعران امروز جهان - World Poets: Eva Petropoulou Lianoy
با شاعران امروز جهان - World Poets: Eva Petropoulou Lianoy
10:13
May 17, 2021
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Richard Harrison
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Richard Harrison
11:59
May 11, 2021
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Lynn Tait
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Lynn Tait
07:41
May 10, 2021
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Micheline Maylor
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Micheline Maylor
11:59
May 03, 2021
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Micheline Maylor
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Micheline Maylor
07:46
April 27, 2021
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Patrick Connors
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Patrick Connors
06:15
April 20, 2021
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Norman Brown
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Norman Brown
10:57
April 12, 2021
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Gordon Phinn
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Gordon Phinn
11:16
April 06, 2021
نماشوم ۹۸۰ - ۸ جون ۲۰۲۰
نماشوم  ۹۸۰ - ۸ جون    ۲۰۲۰
01:57:59
April 01, 2021
نماشوم ۹۷۹ - اول جون ۲۰۲۰
نماشوم  ۹۷۹  - اول جون    ۲۰۲۰
01:58:02
April 01, 2021
نماشوم ۹۷۸ - ۲۵ می ۲۰۲۰
نماشوم  ۹۷۸ - ۲۵ می   ۲۰۲۰
01:56:33
April 01, 2021
نماشوم ۹۷۷ - ۱۸ می ۲۰۲۰
نماشوم  ۹۷۷ - ۱۸ می   ۲۰۲۰
01:58:01
April 01, 2021
نماشوم ۹۷۶ - ۱۱ می ۲۰۲۰
نماشوم  ۹۷۶ - ۱۱ می   ۲۰۲۰
01:58:04
April 01, 2021
نماشوم ۹۷۵ - ۴ می ۲۰۲۰
نماشوم  ۹۷۵ - ۴ می   ۲۰۲۰
01:57:59
April 01, 2021
نماشوم ۹۷۴ - ۲۷ آپریل ۲۰۲۰
نماشوم  ۹۷۴ - ۲۷  آپریل  ۲۰۲۰
01:58:08
April 01, 2021
نماشوم ۹۷۳ - ۲۰ آپریل ۲۰۲۰
نماشوم  ۹۷۳ - ۲۰ آپریل  ۲۰۲۰
02:00:57
April 01, 2021
نماشوم ۹۷۱ - ۶ آپریل ۲۰۲۰
نماشوم  ۹۷۱ - ۶ آپریل  ۲۰۲۰
01:59:35
April 01, 2021
نماشوم ۹۷۰ - ۳۰ مارچ ۲۰۲۰
نماشوم  ۹۷۰ - ۳۰ مارچ ۲۰۲۰
02:00:59
April 01, 2021
نماشوم ۹۶۹ - ۲۳ مارچ ۲۰۲۰
نماشوم ۹۶۹ - ۲۳ مارچ ۲۰۲۰
02:03:07
March 31, 2021
نماشوم ۹۶۸ - ۱۹مارچ ۲۰۲۰ - نوروز ۱۳۹۹
نماشوم ۹۶۸ - ۱۹مارچ ۲۰۲۰ - نوروز ۱۳۹۹
02:08:00
March 31, 2021
نماشوم ۹۶۶ - ۹ مارچ ۲۰۲۰
نماشوم ۹۶۶ - ۹ مارچ ۲۰۲۰
02:01:44
March 31, 2021
نماشوم ۹۶۵ - دوم مارچ ۲۰۲۰
نماشوم ۹۶۵ - دوم مارچ ۲۰۲۰
02:00:52
March 31, 2021
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Kevin Solez
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Kevin Solez
10:11
March 29, 2021
نماشوم ۱۰۲۲ - ۲۲ مارچ ۲۰۲۱ - دوم فروردین ۱۴۰۰
نماشوم ۱۰۲۲ - ۲۲ مارچ ۲۰۲۱ - دوم فروردین ۱۴۰۰
01:58:00
March 24, 2021
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Corrado Paine
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Corrado Paine
07:53
March 23, 2021
نماشوم ویژه نوروز ۱۴۰۰
نماشوم ویژه نوروز ۱۴۰۰ بیستم مارچ ۲۰۲۱ سی ام اسفند ۱۳۹۹ (نماشوم ۱۰۲۱) با آرزوی سالی خوب و سرشار از موفقیت و بهروزی و تندرستی و شادی و شادکامی برای همه شما 
01:59:00
March 21, 2021
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Elizabeth Barnes
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Elizabeth Barnes
07:20
March 16, 2021
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Sharmila Pokharel
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Sharmila Pokharel
09:12
March 09, 2021
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: YIN Xiaoyuan
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: YIN Xiaoyuan
09:26
March 02, 2021
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Peta-Gaye Nash
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Peta-Gaye Nash
08:54
February 23, 2021
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Heidi Greco
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Heidi Greco
08:50
February 16, 2021
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: George Elliot Clarke
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: George Elliot Clarke
09:23
February 09, 2021
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Anna-Yin
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Anna-Yin
05:52
February 02, 2021
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Saraswoti Lamichhane
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Saraswoti Lamichhane
09:55
January 26, 2021
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: KV Skene
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: KV Skene
09:40
January 19, 2021
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Kelly Kaur
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Kelly Kaur
06:20
January 12, 2021
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Anne Sorbie
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Anne Sorbie
05:52
January 05, 2021
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Renee-Sgroi
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Renee-Sgroi
05:22
December 29, 2020
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Joan Sutcliffe
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Joan Sutcliffe
05:52
December 22, 2020
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Bunny Iskov
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Bunny Iskov
05:18
December 15, 2020
6 - Josephine LoRe با شاعران امروز کانادا
6 - Josephine LoRe با شاعران امروز کانادا
06:55
December 08, 2020
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Marthese Fenech
با شاعران امروز کانادا - Canadian Poets: Marthese Fenech
05:47
December 01, 2020
با شاعران امروز کانادا Chad Norman
با شاعران امروز کانادا Chad Norman
05:26
November 24, 2020
با شاعران امروز کانادا : Sheila Tucker
با شاعران امروز کانادا : Sheila Tucker
06:15
November 17, 2020
با شاعران امروز کانادا Darcie Hossack
با شاعران امروز کانادا Darcie Hossack
06:18
November 10, 2020
Josie Di Sciascio-Andrews
Mansour Noorbakhsh introduciung  Josie Di Sciascio-Andrews.
06:44
November 03, 2020
نماشوم 997 پنجم اکتبر 2020
نماشوم 997  پنجم اکتبر 2020
01:58:00
October 19, 2020
نیما جنگوک - معرفی مرتضا حنانه - هزار دستان
نیما جنگوک - معرفی مرتضا حنانه - هزار دستان
03:15
October 18, 2020
نیما_جنگوک،_پرده_گردانی_پرسه_در_راه_های_موسیقی،_دانش،_و_احساس_ مجموعه
نیما_جنگوک،_پرده_گردانی_پرسه_در_راه_های_موسیقی،_دانش،_و_احساس_مجموعه 
54:42
October 18, 2020
نیما جنگوک - مجموعه با بادها برقص
نیما جنگوک - با باد ها برقص - زار، درد، و شفا در میان بندرنشینان جنوب ایران   /  مجموعه
01:01:16
October 18, 2020
-نیما جنگوک- جامعه شناسی ناموس کشی راه هایی برای رویارویی با مساله
 -نیما جنگوک جامعه شناسی ناموس کشی راه هایی برای رویارویی با مساله
07:03
October 18, 2020
هفت روز هفته 997 -.
ترامپ مبتلا به کرونا است
10:11
October 18, 2020
هفت روز هفته ۹۹۶ - کدخدامنشی.
هفت روز هفته ۹۹۶ - کدخدامنشی.
06:05
October 18, 2020
هفت روز هفته - ۹۹۲ - آزار جنسی
هفت روز هفته - ۹۹۲ - آزار جنسی
09:35
October 18, 2020
هفت روز هفته 989 -991
هفت روز هفته 989 -991
10:35
October 18, 2020
هفت روز هفته 988
هفت روز هفته 988
08:03
October 18, 2020
هفت رور هفته 987
هفت رور هفته 987
05:32
October 18, 2020
هفت رور هفته 985
هفت رور هفته 985
06:04
October 18, 2020
هفت روز هفته 984
زن ستیزی یا ایران ستیزی؟
08:34
October 18, 2020
هفت روز هفته 982
 بفرمایید شام
05:26
October 18, 2020
هفت روز هفته 980
جورج فلوید
06:47
October 18, 2020
هفت روز هفته 979
زندان بخش دوم
05:22
October 18, 2020
هفت روز هفته 978
زندان - بخش اول
06:44
October 18, 2020
هفت روز هفته 977
کنسرت - هفت روز هفته 977
08:38
October 18, 2020
هفت روز هفته 976
جان ناقابل آدمیزاد 976 هفت روز هفته
06:30
October 18, 2020
هفت روز هفته - ۹۷۵ -
حمل اسلحه در کانادا 975
07:38
October 18, 2020
هفت روز هفته 974
فولکس 412  هفت روز هفته
10:24
October 18, 2020
هفت روز هفته 973
phantom of the Opera 973 هفت روز هفته
11:10
October 18, 2020
هفت روز هفته 972
هفت روز هفته 972
05:08
October 18, 2020
هفت روز هفته 971
هفت روز هفته 971
06:08
October 18, 2020
همه روزهای هفته 970
همه روزهای هفته 970
04:25
October 18, 2020
همه روزهای هفته 969
همه روزهای هفته 969
06:55
October 18, 2020
همه روزهای هفته -کلیدر
همه روزهای هفته -کلیدر
20:50
October 18, 2020
هفت روز هفته967
هفت روز هفته 967
03:54
October 18, 2020
967 هفت روز هفته
هفت روز هفته 967
03:54
October 18, 2020
966هفت روز هفته
966هفت روز هفته
03:51
October 18, 2020
هفت روز هفته965
هفت روز هفته965
08:05
October 18, 2020
هفت روز هفته 964
فولکس 412 - قسمت 964
10:24
October 18, 2020
هفت روز هفته962
هفت روز هفته962
09:38
October 18, 2020
مهاجر - آزاده طباطبائی
مهاجر - آزاده طباطبائی
07:41
October 17, 2020
مشاهده فکر - آزاده طباطبائی
مشاهده فکر - آزاده طباطبائی
08:01
October 17, 2020
رابطه آزار رسان-آزاده طباطبائی.
رابطه آزار رسان-آزاده طباطبائی.
07:02
October 17, 2020
پازل زندگی - آزاده طباطبائی
پازل زندگی - آزاده طباطبائی
07:02
October 17, 2020
آزاده طباطبائی کریسمس
آزاده طباطبائی کریسمس
08:26
October 17, 2020
آزاده طباطبائی- انتقاد مخرب و سازنده
آزاده طباطبائی- انتقاد مخرب و سازنده
07:21
October 17, 2020
آزاده طباطبائی: اضطراب اجتماعی
آزاده طباطبائی: اضطراب اجتماعی
06:25
October 17, 2020
آزاده طباطبائی - یک فاجعه
آزاده طباطبائی - یک فاجعه
07:36
October 17, 2020
آزاده طباطبائی - ولنتاین
آزاده طباطبائی - ولنتاین
07:56
October 17, 2020
آزاده طباطبائی - نقطه عطف
آزاده طباطبائی - نقطه عطف
07:02
October 17, 2020
آزاده طباطبائی - موزه شکست ها
آزاده طباطبائی - موزه شکست ها
07:18
October 17, 2020
آزاده طباطبائی - مقایسه
آزاده طباطبائی - مقایسه
07:46
October 17, 2020
آزاده طباطبائی - مربوط به دوران کودکیشه
آزاده طباطبائی - مربوط به دوران کودکیشه
06:45
October 17, 2020
آزاده طباطبائی - کمک مالی
آزاده طباطبائی - کمک مالی
07:38
October 17, 2020
آزاده طباطبائی - کار کردن بچه ها
آزاده طباطبائی - کار کردن بچه ها
09:40
October 17, 2020
آزاده طباطبائی - قضاوت منطقی
آزاده طباطبائی - قضاوت منطقی
06:51
October 17, 2020
آزاده طباطبائی - قضاوت منطقی
آزاده طباطبائی - قضاوت منطقی
06:51
October 17, 2020
آزاده طباطبائی - فضای مجازی
آزاده طباطبائی - فضای مجازی
08:32
October 17, 2020
آزاده طباطبائی - غیبت
آزاده طباطبائی - غیبت
07:38
October 17, 2020
آزاده طباطبائی - غضب
آزاده طباطبائی - غضب
07:02
October 17, 2020
آزاده طباطبائی - عینک مطالعه
آزاده طباطبائی -  عینک مطالعه
06:35
October 17, 2020
آزاده طباطبائی - عروسی
آزاده طباطبائی - عروسی
09:54
October 17, 2020
آزاده طباطبائی - شخصیت وابسته
آزاده طباطبائی - شخصیت وابسته
07:37
October 17, 2020
آزاده طباطبائی - زندگی پس از مرگ
آزاده طباطبائی - زندگی پس از مرگ
08:19
October 17, 2020
آزاده طباطبائی - زمستان اتاوا
آزاده طباطبائی - زمستان اتاوا
06:25
October 17, 2020
آزاده طباطبائی - رکس
آزاده طباطبائی - رکس
07:20
October 17, 2020
آزاده طباطبائی - رفتن یا نرفتن به مدرسه!
آزاده طباطبائی - رفتن یا نرفتن به مدرسه!
07:06
October 17, 2020
آزاده طباطبائی - دکوراسیون خونه
آزاده طباطبائی - دکوراسیون خونه
06:44
October 17, 2020
آزاده طباطبائی - درد روح
آزاده طباطبائی - درد روح
07:25
October 17, 2020
آزاده طباطبائی - خیانت
آزاده طباطبائی - خیانت
06:42
October 17, 2020
آزاده طباطبائی - خود گناهکار دیدن
آزاده طباطبائی - خود گناهکار دیدن
07:02
October 17, 2020
آزاده طباطبایی- خطای فکر
آزاده طباطبایی- خطای فکر
08:10
October 17, 2020
آزاده طبا طبایی : چمدان
آزاده طبا طبایی : چمدان
07:46
October 17, 2020
آزاده طبا طبایی : خواستن توانستن است - حق انتخاب
آزاده طبا طبایی : خواستن توانستن است - حق انتخاب
14:04
October 17, 2020
آزاده طبا طبایی: چراغ کوچک
آزاده طبا طبایی: چراغ کوچک
06:53
October 17, 2020
ازاده طبا طبایی: تغییر پایان قصه
ازاده طبا طبایی:  تغییر پایان قصه
07:02
October 17, 2020
ترس : آزاده طبا طبایی
ازاده طبا طبایی
08:22
October 17, 2020
آزاده طبا طبایی : آگاهی
آزاده طبا طبایی  : آگاهی
08:16
October 17, 2020
ازاده : قاب عکس زندگی
آزاده قاب عکس زندگی
07:52
October 17, 2020
تپش قلب - آزاده
تپش قلب  - آزاده
07:02
October 17, 2020
تا شقایق هست زندگی باید کرد - آزاده
تا شقایق هست زندگی باید کرد  - آزاده
06:51
October 17, 2020