Skip to main content
Zamyslenia

Zamyslenia

By Peter Korpa
Úvahy nad vybranými biblickými perikopami.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Nedeľa Božieho zľutovania
Audio nahrávka Bohoslužieb z 18. apríla 2021
49:06
April 14, 2021
Osamelosť
Zamyslenie 3. marec 2021
05:00
March 2, 2021
Byť lepší
Zamyslenie 2.3.2021
05:20
March 1, 2021
Priateľ
Zamyslenie o priateľstve 1. marec 2021
05:30
March 1, 2021
Vyslaní napomínať
Zamyslenie 23.2.2021
05:16
February 22, 2021
Žena
Zamyslenie zo dňa 22. februára 2021
04:50
February 22, 2021
Veľký Boh
Zamyslenie 19. február 2021
05:00
February 18, 2021
Priazeň
Zamyslenie 18.2.2021
04:16
February 17, 2021
Mohlo byť aj horšie?
Zamyslenie 17. február 2021
06:54
February 17, 2021
Čo robíš, keď nikto Ťa nevidí?
Zamyslenie 16. február 2021
04:04
February 17, 2021
Kajajme sa.
Zamyslenie z pondelka 15. 2.2021
03:35
February 16, 2021
Neviem
Zamyslenie 12.2.2021
04:15
February 12, 2021
Pominuteľnosť
Zamyslenie 10.2.2021
04:00
February 9, 2021
Zachovaj poklad
Zamyslenie utorok 9. 2. 2021
03:40
February 8, 2021
Obraz
Nedeľná kázeň zo dňa 15.11.2020
17:39
November 15, 2020
Kráľ kráľov
Zamyslenie sobota 14.11.2020
04:43
November 13, 2020
Púšť
Zamyslenie piatok 13.11.2020
04:15
November 13, 2020
Obeť chvály
Zamyslenie z hesiel JB na štvrtok 12.11.2020
05:03
November 11, 2020
Boh je naša sila
Krátke denné zamyslenie utorok 10.11.2020
04:34
November 9, 2020
Dávaš sa poznať
Zamyslenia z Hesiel Jednoty bratrskej. 
03:11
November 8, 2020
Zákon chleba
Dnešné zamyslenie je zamerané na 16. kapitolu knihy Exodus.
23:34
November 8, 2020
Živá voda
Kázanie na pokračovanie  - text Ex 15
19:37
November 1, 2020
Pastierom chcem byť
Zamyslenie pri príležitosti dňa reformácie. Ako základ výkladu som si vybral knihu Ezechiel 34. kapitolu
17:54
October 31, 2020
Chválime ťa
Nedeľná kázeň na text Ex 15, 1-21
20:53
October 25, 2020
Pohni sa!
Kázanie z nedele 18.10.2020 na text Exodus 14
23:24
October 18, 2020
Láska k peniazom
Tento podcast slúži mládežníkom počas karantény COVID-19, ktorí sa pravidelne stretávajú na mládežiach v cirkevnom zbore Byster.  
20:45
October 17, 2020
Mám čas?
Nedeľné zamyslenie nad biblickým textom z knihy Exodus 6, 1-13
19:33
May 16, 2020