Skip to main content
Demokrácia MOST! - civilradio.net

Demokrácia MOST! - civilradio.net

By Péterfi F., Sain M., Bányay G.
Műsorainkban és műhelybeszélgetésekben arra keressük a választ, hogyan válhatnak a különféle helyi lakossági akaratok, érdek- és értékvédelmi küzdelmek hálózati kapcsolataik, összefogásuk révén igazán nyomásképes erővé a döntéshozókkal, a hivatalokkal és a befektetőkkel folytatott küzdelmeikben, harcaikban.
Műsorvezető házigazdák: Bányay Géza, Péterfi Ferenc és Sain Mátyás
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

'Bizony, van jó élet ökológikus módon'

Demokrácia MOST! - civilradio.net

1x
ÖSSZEKÖTÉS - a szétszórt közösségek megtalálása, erősítése
Nézzünk körül magunk körül! - valójában ezzel a mondattal össze is foglalhatnánk egyórás beszélgetésünket Takács Sánta Andrással, aki a Humánökológia szakigazgatója az ELTÉn és a Kisközösségi program vezetője. Ökológia, közösség, boldogulás – helyben: ez az ő jelszavuk. A Civil Rádióban elhangzó beszélgetésben szó esik a városokból kis falvakba kiköltözőkról, az eredeti helyben élő polgárokkal való kapcsolat lehetőségéről, arról, hogy a kívülről érkező számára a hely történetének ismerete nélkül nincs esélye a helyiek megértésének. A változás akarása kevés, talán, a bevitel vagy éppen a kibontás (a helyi erőforrások megtalálásával) a lehetséges út. No és a türelem, az idő, ami nem spórolható el. A kisközösségek új szövetkezése: az Új koma háló kialakítása is szóba kerül, meg hogy a valódi cselekvések közben/által jöhet igazán létre a párbeszéd is. Két ajánlott forrás: kiskozossegek.hu  és a kiutak.hu Péterfi Ferenc és Sain Mátyás a házigazdái a Demokrácia MOST! című műsorban a Takács Sánta Andrással folytatott beszélgetésnek.
50:02
May 02, 2022
Egy magyar lány Afrika legynagyobb nyomornegyedében, Kiberában
A Máltai Szeretetszolgálat kereteiben dolgozik Czirják Ráchel, Kenya fővárosának Nairobinak a nyomornegyedében, az ott élő családokkal és gyerekekkel. Mit jelent ebben a közegben a fejlesztés, milyen eszközei vannak a kivülről beavatkozóknak, hogy változást próbáljanak elérni? Hogy kerül ilyen helyzetbe, erre a feladatra egy közösségi munkára felkészült magyar fejlesztő szakember? Mit jelent ezen a helyen a szanitációs központ és mit a repatriációs program? Hogyan éli meg egy más kultúra, egy más élethelyzet örömeit és konfliktusait ebben a munkában Ráchel - ezekről is beszélgettünk a Civil Rádió Demokrácia MOST! című műsorában. Beszélgetőtársak Sain Mátyás és Péterfi Ferenc
49:44
March 18, 2022
Nagyapám Háza - mozgalom
A hagyományos építészeti eljárások, a régi házak életbentartása - újjáélesztése, kézműves jellegű mentések, de valódi lakhatási megoldások keresése - mindezek és még sok más minden a része ennek a most 10 éves kezdeményezésnek.  Nem új skanzenek, múzeumok, hanem valódi, működő és lakható házak ennek a mozgalomnak a céljai. A régi építészeti eljárások megtanulása - a mester-inas viszony kereteiben, táborokban realizálódik ez a folyamat. Ezekről beszélgettünk a Demokrácia MOST! műsorában Velledits Dorottyával és Takács Martinnal a Civil Rádióban. Az épület hogyan adható vissza a természetnek (és a társadalmi használatnak), milyen belső erőforrások mozdulhatnak meg egy-egy ház újjáépítésekor - vagy külső források? Pályázatokkal és más pénzekkel zajlanak ezek az építési akciók, vagy "csupán" a táborszervezők (többnyire akiknek az épületeit közösen megújítják), s az ott dolgozó inasok és mesterek munkájából tud életképes lenni ez a jelenség? Mennyire szól ez a mai világhoz: üzenete, korszerűsége hogyan értelmezhető a többnyire régi vályogházakat újraélesztő munkának? Hogyan jelennek meg táborok során a falakba beépülő kapcsolatok, összefogások, a "csinálás - teremtés megélt örömei"? A műveletek és általában az építés egyszerűsége, mindennapisága, kiugró költségektől való mentessége - máshogyan, a kis befektetésekkel történő megvalósulások, jelenthetnek-e valamilyen hozzájárulást a lakhatási kérdésekhez is - például a szegényebb környezetekben? Ezekről és hasonló kérdésekről beszélgettünk a Civil Rádió egy órájában. Házigazdák Péterfi Ferenc és Sain Mátyás
55:11
February 13, 2022
Esti párbeszéd Pikó Andrással, Józsefváros polgármesterével 2.
Két évvel a megválasztás és az új feladat megkezdése után zajlik az itt hallgatható beszélgetés a Civil Rádióban. A főbb kérdéseink, témáink: Mennyire sikerült változtatni az önkormányzat és a hivatal működésén az eredeti céljaik kapcsán és mennyit kellett a civilként bekerült, s polgármesterré vált Pikó Andrásnak (és csapatának) is megtanulni, sőt a helyzet megismerése okán változtatni az eltervezettekhez képest? Mennyire lehet civilként innovációt - változást kezdeményezni és elérni egy politikailag- és közigazgatásilag erősen meghatározott intézményi környezetben? Az egyik legfőbb terv a részvételiség - belülről is nézve - áldás, vagy átok? Mit jelenthet a deliberáció (alapvetően tanácskozásra, egyezkedésre, megvitatásra, együttműködésre, párbeszédre törekvő működési móddal) a józsefvárosi küzdelmekben? Hogyan kezelik a gyakorlatban a helyi részvételnek a különféle szintjeit? Ki ellenőrzi - kontrolállja a polgármestert, hogyan alakítják a helyi nyilvánosság csatornáit? Kik a legfőbb szövetségesei? Hogyan töltődik fel, újul meg a napi küzdelmekben Pikó András? A Demokrácia MOST! című műsor házigazdái: Sain Mátyás és Péterfi Ferenc.
56:56
January 28, 2022
EGYMILLIÁRD FORINTRÓL DÖNTHETNEK A BUDAPESTIEK - közösségi/részvételi költségvetés 2.
A Demokrácia MOST! műsorában a 2022-ben második alkalommal szerveződő fővárosi Közösségi költségvetés felhívásáról beszélgetek Lé Mariettával, Sain Mátyással és Rosta Miklóssal. Szóba kerül ennek a részvételi formának a módszertana-lebonyolítása, az első, nagysikerű részvételi költségvetés megszervezése és realizálásának folyamata, a mostani fő témakörök, no és, hogy milyen módon segíthet az idehaza nagyon megromlott közbizalom javításában ez az izgalmas program. Műsorvezető: Péterfi Ferenc A beszélgetést Kayah&Bregovic zenéje színesíti A témáról további részletek itt: otlet.budapest.hu
52:53
January 13, 2022
'Bizony, van jó élet ökológikus módon'
Mit jelent a humánökológia a világ és mit a mindennapjaink számára? A beszélgetésben felmerült, hogy kultúraváltás szükséges a katasztrófa elkerüléséhez. Valójában a hatalom,  a politikai döntések határozzák meg a változás lehetőségének, megvalósulásának nagyobbik részét. De tud-e a nagyőke, a nagyvállalatok és a politikai elit az igazi változáshoz egyebek között a gazdasági növekedésről való lemondással, új prioritások elfogadásával viszonyulni? És mit lehet az egyének, s főként a kisközösségek irányából elindítani a változásért. A hedonizmus, a fogyasztás korlátozható-e a közösségek újrafelfedezésével? Takács Sánta Andrással az ELTE Humánökológia mesterképző szakának vezetőjével beszélgettünk ezekről a Civil Rádió Demokrácia MOST! című műsorában. És arról, hogy milyen pozitív minták, víziók vannak arra, hogy az ökológikus magatartás nem csak lemondást, puritán magatartási kötelezettségeket jelent, hanem számtalan új értéket és egyfajta ökológiai hedonizmust is kínálhat. Egyúttal a társadalom működésének a változását: valódi demokráciát, uralommentesebb világot is. A házigazdák Péterfi Ferenc és Sain Mátyás.
55:48
December 04, 2021
JELENLÉT PROGRAM - aluról, a helyiekkel együtt kialakított, ottani diagnózisra épülő, türelmes fejlesztési szemlélet
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat meghatározó szakmai szemléletéről, a 'Felzárkózó települések' programról beszélgettünk a Civil Rádióban, annak egyik vezetőjével: Németh Nándorral. A máltaiaknál ez a jelenlét valamennyi programjuknak az alapja, módszere, szemlélete, működésbeli alapköve. Ezt bontjuk ki, ismerjük meg részleteiben a beszélgetés során: az elindulást jelentő szociális diagnózistól - amely a helyi problémahalmaz és erőforráskészlet feltárását jelenti, amivel az adott település rendelkezik. Azért, hogy a beavatkozó szakemberek megpróbálják megérteni, hogy miből ered a közvetlenül ott  tapasztalt helyzet. Erre, a helyiekkel együttesen építik fel a címben jelzett "türelmes, apró lépéseket tartalmazó" fejlesztési programot. Németh Nándor kiemelt hangsúlyt ad annak, hogy semmiképpen nem fölülről vezérelt, s már előre - évekre kőbe vésett fejlesztési programmal, sablonokba beleszuszakolt megoldásokkal, hanem a helyi sajátosságokra épülő folyamatokkal dolgoznak. Szóba kerül az EU-s programok gyakran szűkre szabott kényszere, a többi egyházi szervezettel fokozatosan kialakuló kölcsönösséget kívánó szakmai összefogás szüksége, hogy a 300-nál több településre tervezett 'Felzárkozó települések' program az évek során majd megvalósulhasson. A Demokrácia MOST! műsorának házigazdái: Péterfi Ferenc és Sain Mátyás
57:46
November 20, 2021
Igazságosabb lakhatásért - a Habitat for Humanity Magyarország konferenciája
A 90-es években előbb "csak" kalákában, önkéntesekkel épített könnyűszerkeszetes házak építésével próbálkozott az amerikai eredetű civil szervezet idehaza. Egyszer még a nyugdíjba vonult Jimy Carter is szorgoskodott itt feleségével önkéntesként házépítéseknél, másoknak is mintákat kínálva. De már akkor is fontos feltétel volt a szociális kezdeményezéseikben, hogy az érintettek a külső segítségek mellett önmaguk is vállaljanak érdemi munkát és felelősséget a lakhatási feltételek segítésében. Aztán egyre szélesedett és vált szakmailag kikerülhetetlen szervezetté a Habitat az esélytelenebb rászorulók lakásfeltételeinek ügyeiben. Erről is szólt a közelmúlt egyik legjelentősebb lakhatási konferenciájának/párbeszédének az eseménye: történelmi ívet rajzoltak ennek a szakpolitikai kérdésnek a magyarországi alakulásáról: főként civilek, de más szereplők kezdeményezéseinek 30 éves folyamatát elemezve. Szegfalvi Zsolt, a Habitat ügyvezető igazgatója beszélt erről a Civil Rádióban, meg a szervezetük új útjairól: az általuk rendszeresen elkészített éves lakhatási jelentésekről, a konkrét terepi szerepvállalásoaikról - így pl. az újpesten zajló lakónegyed felújításban vállalt szerepeikről -, a méltányos, szociális különbségeket csökkentő lakáspolitikáért folytatott küzdelmeikről; s arról, hogy készül Budán, a Margit kőrúton egy közösségi terük, amely a szervezet szakmai központja mellett, helyi közösségeknek is kínál majd fedelet az együttléteik fölé. A Demokrácia MOST! műsorában Péterfi Ferenc és Sain Mátyás voltak a beszélgetés házigazdái.
56:55
October 14, 2021
Hackathon - Abathon: egy igen aktív részvételi tervezési módszer a saját közösségi problémák megoldására
A Demokrácia MOST! c. műsorunk ürügye és fő témja a Telkibányai ABATHON eseménye (Abaúj térség falvainak nekibuzdulása). A Civil Rádióban zajlott beszélgetésből az ő példájukon megérthetjük, érdemes bátorítani a helyi közösségek tagjait: merjenek álmodni, kezdeményezni; a saját "terepükön" valamilyen kisebb, vagy nagyobb ügy megoldásához nekikezdeni. Higgyék el: akarhatnak akarni, s a program segítséget ad ahhoz, hogy ha van elszántság megtanuljajnak, és tudjanak is akarni. Ennek kapcsán bemutatjuk a Közösségfejlesztők Egyesületének adaptálásában elindult - eredetileg Hackathon néven működő - érdekes közösségi tervezési-aktivizálási módszert. Vedégeink Csabai Lucia, Bereczky Béla és Sivák János Házigazdák Sain Mátyás és Péterfi Ferenc
52:27
September 11, 2021
ELLENFÉL VAGY SZÖVETSÉGES? - egy erős helyi civil társadalom és önkormányzat lehetséges együttműködése
3 Közép-európai országban végzett kutatást az önkormányzás helyi minőségéről nemzetközi partnerekkel a K-Monitor. Az érdekvédelem, helyi demokrácia fejlesztés, együttműködés minősége, nyilvánosság kezelése, átláthatóság, a döntési folyamatok befolyásolásának esélyei és gyakorlata - ezek voltak a fő témái az összehasonlításnak, s ezekről beszélgettünk Merényi Miklóssal a Civil Rádió Demokrácia MOST! műsorában. Azt firtattuk, erős civil társadalommal lehet-e új szakmai alapokra helyezni a vitát, a helyi bevonást, amely új lehetőségeket teremthet a részvételi fordulatra vállalkozó civilek és önkormányzatok esetében. Péterfi Ferenc és Sain Mátyás műsorának vendége Merényi Miklós.  A kutatás részletei elolvashatók a Parola folyóirat 2021/1-es számában: https://kofe.hu/parola/parola-folyoirat/ellenfel-vagy-szovetseges-helyi-erdekvedok-es-onkormanyzatok-egyuttmukodese/  
57:39
September 04, 2021
RÉV8 Zrt - Városfejlesztési és rehabilitációs programok a helyi közösség bevonásával
1997 óta - az országban elsőként alakult - városfejlesztési társaság működik a Józsefvárosban. Infrastruktúrális beruházások, közösségépítés, a társadalmi integráció segítése - ezek a legfőbb feladataik. Hogyan indult, hogyan működik ma is (a változó önkormányzati feltételek között) ez a szervezet a főváros egyik legösszetettebb lakossággal rendelkező kerületében? - erről beszélgettünk a Civil Rádióban Sárkány Csillával, a szervezet vezérigazgatójával és Madácsi Flórával, aki tájépítészként közösségi tervezési projektmenedzser. A történetekről, de főként a mai feladatokról: küzdelmekről és eredményekről. Péterfi Ferenc interjúja
53:33
July 29, 2021
Szegregáció helyett - együttnevelés
A Rosa Parks Alapítvány társadalmi igazságtalanságok elleni munkáját igyekeztünk megismerni, megérteni, amelynek 3 fő programrésze van: az Együttnevelés, a Jogsegély megszervezése és a Láthatatlan Tanoda működtetése. A Civil Rádió egy korábbi rövid beszélgetésében Kegye Adél az Alapítvány vezetője mindhárom programelemről mesélt átfogóan. https://anchor.fm/117-perc/episodes/A-hinyra--deficitre-hivatkozs-helyett--az-erssgekre-s-szemlyes-rtkekre-tmaszkod-iskola-a-Rosa-Parks-Alaptvny-munkjban-evlvb4 A mostani beszélgetés vendége Kende Ági szociológus, a program szakmai vezetője, aki a szegregációról, az elkülönített nevelés tarthatatlanságáról, illetve ennek ellenkezőjéről az együttnevelésről beszélt. Ami a társadalmi igazságosság felé történő lépés lehet, ami a valamilyen hátránytól szenvedő gyerekeknek és családjaiknak, s a többségi társadalomnak - egyszóval mindenkinek a javát tudná szolgálni. A Civil Rádió Demokrácia MOST! adásában Péterfi Ferenc és Sain Mátyás a házigazdák.
43:23
May 25, 2021
A NAGY TAVAK KOALÍCIÓJA - Összefogással erősödik a közösségi érdekvédelem
A Demokrácia MOST! műsorában a Nagy Tavak Koalíció alakulását, működését mutatjuk be. Történt, hogy 2020-ban egymásra találtak a Fertő Tó Barátai Egyesület, a Velencei tó körüli érdekvédelmet szervező Alba Natura Civil Alapítvány, a Tatai tó megvédésére alakult Stop Avalon Mozgalom együttműködésben a helyi Városvédő Egyesülettel, valamint az Összefogás a Balatonért Egyesület. Kiderült, hogy valamennyien a környezetet, a természetet és a helyi társadalmat is sértő beruházások, a durva változtatások megakadálozásában érintettek. A koalíció alakulását és működését szakmailag a Civil Kollégium Alapítvány segíti. A Koalíció egy sajtóközleményt jelentetett meg és egy törvényjavaslattal az Országgyűléshez fordult, hogy ezzel védjék a hazai vizeket és vízpartokat a különféle beruházásokkal történő egyre agresszívebb átalakításától. Vendégeink a Nagy Tavak Koalíció szervezeteinek képviselői. Házigazda Péterfi Ferenc
45:41
April 22, 2021
ÖKO-LOKALIZMUS KÓSPALLAGON – egy megújuló önkormányzatiság kereteiben
Természeti-környezeti adottságok, helyi hagyományok, a helyben lakók szükségletei- és erőforrásai - mindezek együtt összekapcsolhatók-e a tágabb kihívásokkal? Erre az „egyszerű” kérdésre keresi a megoldást a falu másfél éve felállt új önkormányzata – a helyi családok bevonásával. Vendégeink Plachi Attila az ország legfiatalabb polgárnestere és az Öko-tájház egyik aktivistája Hernádi Anna Borbála. Házigazdák Sain Mátyás és Péterfi Ferenc
50:39
April 14, 2021
Válság? Esély? VÁLSÁGESÉLY
Három nagy nemzetközi illetve országos környezet- és természetvédelemben érintett szakmai szervezet a vendége a Civil Rádió Demokrácia MOST! című műsorának: a Greenpeacetől Rodics Katalin, a WWF-től Sipos Katalin és a Levegő Munkacsoport vezetője Lukács András. Az utóbbi hetekben különféle ügyek kapcsán ők és több más hasonló országos jelentőségű civil szövetség, szervezet állt a nyilvánosság elé, hogy részvételre mozgósítson, hogy felhívja a nyilvánosság figyelmét a környezetünk veszélyeire, illetve annak megvédésére. Az  alapproblémák jó részében csak együttes, összehangolt és közös fellépés hozhatna változást. Ilyen ügyek pl. az Őrség természetvédelmi területére tervezett olajfúrótorony, a Duna és partjának aggasztó állapota miatt a vizi élőlények pusztulása, a levegőszennyezés erősödése - különösen a városkokban, a vészhelyzeti kormányzás vagy/és annak ürügyén a kiemelt kormányzati beruházások, amelyeket mentesítettek hatástanulmányi és egyeztetési lépések kötelezettségei alól. De szó esett arról, mennyire fontosak a mind erőteljesebben öntudatosodó helyi kezdeményezések és szerveződések, amelyeket gyakran az országos szerevezetek csak a háttérből kell támogassanak. Beszélgetünk egy ehhez is kapcsolódó pozitív jelenségről: az önkormányzati munkában a részvételiség egyre többfelé érzékelhető erősödéséről. Végül, szóba kerül az összehangolás, a különféle szakmai civil szervezetek kooperációja a mind szélesebb alapú ügyekben, amelyek a válságesély megoldásában lehetőséget, kiutat is jelenthetnek. Házigazdák: Sain Mátyás és Péterfi Ferenc
44:49
March 06, 2021
Újra a KÖZÖSSÉGI GYŰLÉSRŐL - Klímavészhelyzet van, mit tegyen Budapest?
A részvétel egy viszonylag új módszerével tartottak közösségi gyűlést néhány hónapja a Városházán. A Civil Rádió Demokrácia MOST! műsorában már foglalkoztunk korábban is ezzel a részvételi módszerrel, amit most két vendégünkkel Bördős Évával ( a DemNet igazgatója) és Várfi Melindával (Social Forum munkatársa) folyatott beszélgetésben felfrissítettünk, egy sikeres esemény tapasztalataival kibővítettük. (Részletekről itt: http://kozossegigyules.demnet.hu/ ) A beszélgetés tehát egy demokratikus részvételi módszerről, a budapesti közösségi gyűlés történéseiről - tapasztalatairól és a program további hazai népszerűsítésének segítéséről folyt. Házigazdák: Sain Mátyás és Péterfi Ferenc #civilrádió #közösségirészvétel #közösségigyűlés
41:00
February 10, 2021
Részvételi/közösségi költségvetés
Oross Dániellel beszélgetünk a Civil Rádió Demokrácia MOST! című sorozatában a részvételi költségvetés esélyeiről, hasznáról. A vendégnek - kutatóként is - széles nemzetközi és hazai tapasztalatai vannak ebben a kérdésben. Milyen tudások szükségesek egy ilyen kezdeményezés megvalósításához egy településen? Kinek van felkészülésre, 'tanulásra' szüksége a részvétlei költségvetés folyamatának sikeres végigviteléhez: a helyi polgároknak, a döntéshozóknak, a hivatal alkalmazottainak - esetleg mindhárom szereplői körnek? Mi lehet a kockázata egy ilyen részvételi folyamat eredményének? Mit hozhat az egyezkedés, mérlegelés, tanácskozás - azaz a deliberáció - folyamata a helyi közösségnek, a településnek? Budapesten 1 milliárd forintot különített el a Fővárosi Önkormányzat közösen eldöntendő változások támogatására, s rövid idő alatt közel 700 javaslat érkezett ehhez a városlakóktól. Érdemes-e nekikezdeni a részvételi költségvetésnek olyan helyzetben, ha egy országban éppen centralizál a központi hatalom, tehát, ha a helyi önkormányzatok azzal küzdenek, hogy elveszik tőlük a jogosítványaik jó részét? Sain Mátyás és Péterfi Ferenc a házigazdái az oross Dániellel folytatott beszélgetésnek.
43:26
January 14, 2021
SZEGÉNYEK ÉS GAZDAGOK - szegény gazdagok
A II. kerületben aktivistaként (és önkormányzati képviselőként, és a Kutyapárt tagjaként) a részvételiségen dolgozó Juhász Veronikával készült interjú, amiben nagyon sok részletkérdés kapcsán ismerhetjük meg, milyen a cselekvő és a rászorulókért sokat dolgozó helyi ember munkája. Abban a városrészben, amelyben a köztudat szerint igazán módos polgárok élnek - nos, itt is vannak nélkülözők, szegények, hajlék nélküliek. Hogyan lehet a szolidaritást feltámasztani, a befogadást szélesíteni; egyes emberek, a közösségek, az intézmények és a helyi közhatalom szereplői körében is összefogást, a lehetséges erőforrások közötti szinkronitást teremteni. Ez persze nagyon sokszor a megszokottól eltérő, a meglévő rendszerek és határok közötti átlépést igényli a helyi szereplőktől - ez igazán lassú és törékeny közösségi folyamat. Juhász Veronikával a Civil Rádióban Péterfi Ferenc beszélget.
45:33
January 10, 2021
Párbeszéd - még ha nem is értünk egyet
A politikai megosztottságunk miatt gyakori jelenség, hogy elkerüljük ez ellenségeskedést, a konfliktusokat: kikerüljük a vitát, de a témákat is - így próbáljuk megőrizni a békét.  A társadalmi párbeszéd esélyeiről, lehetséges megteremtéséről beszélgetünk dr. Tóth Pállal, a firenzei Sophia University Institute közösségi egyetem oktatójával a Civil Rádió Demokrácia MOST! című műsorában.  Nehéz elmondani olyan véleményt, ami ellentétes a másik ember véleményével, de nem sérti a másikat. A véleményeket „mint egy alternatívát felajánlani” a választásra. "Legyen benned bátorság, hogy azt mondd, amit a lelkiismereted szerint mondanál. Nem, amit elvárnak, nem, amiről úgy gondolod, hogy ez trendi" hangsúlyozza Tóth Pál. A valódi párbeszéd folyamat célja, hogy megszabadítson azoktól a panelektől, sztereotípiáktól, mémektől, amiket valaki „betesz a fejedbe”. Egy építkező folyamat első lépéseinél még nem közvetlen célunk a konszenzus építése, hanem először, hogy szabadok legyünk, meg tudjuk önmagunkat szabadítani az előítéleteinktől. Tudjunk igazán a másikra figyelni. Ha megérted a másikat, az akkor tulajdonképpen „beléd költözik”. A beszélgetés házigazdái Péterfi Ferenc és Sain Mátyás.
56:56
December 25, 2020
MINDEN TÉRBEN GYEREKKEL
A Kultúraktív Egyesület online eseménysorozatot indított ‘Minden térben gyerekekkel’ címen. Látnánk a várost gyerekszemmel? Milyen kreatív módszerek és eszközök segítik a fiatalok részvételét? Hogyan vonhatjuk be őket a tervezésbe? Tehetjük mindezt online? A MINDEN TÉRBEN GYEREKKEL rendezvénysorozat ezeket a kérdéseket járja körül.   A három részből álló programról, annak első szakasza után beszélgettünk Szilágyi-Nagy Annával és Demény Ilkával a Civil Rádió Demokrácia MOST! című műsorában. Házigazdák Péterfi Ferenc és Sain Mátyás https://kulturaktiv.hu/minden-terben-gyerekkel
19:02
December 19, 2020
TALÁN EGYÜTT? - városrészi civil érdekvédelmi koalíciók
Hogyan lehet a "kiemelt beruházás" varázsszavával durván szűkíteni, leépíteni a közösségi, lakossági érdekérvényesítést? - ezt mutatja be ez a beszélgetés. A főváros különböző kerületeiben zajló négy beruházás: a korábban műemléki besorolású Radeczky laktanya a II. kerületben, a Testnevelési Egyetem új campusánáak építése a XII. kerületi Csörsz utcában, a Heinrich udvar "szétszedése" Józsefvárosban és a Városliget sokat vitatott múzeumi negyeddé alakítása hozott össze önszerveződő civileket az adott helyszínek közelében. Mindenütt az történik, hogy az állami, vagy éppen magánberuházó a közérdeket sejtető "kiemelt beruházás" ürügyén, a gyorsított eljárás jogosítványával kihagyja a helyben (vagy tágabban) érintett lakosságot, ezzel kiiktatja a kontrol, a beleszólás, a tájékozódás  - tehát az érdekérvényesítés esélyét, amit a törvény amúgy biztosítana a polgároknak. Egy hálózati jellegű összefogás egyszerre segítheti a különféle helyeken jogos küzdelmet folytató civileket tapasztalat- és tudásmegosztással, de azt is megtapasztalhatják, hogy nincsenek egyedül a közjóért folytatott helyi küzdelmeikben. Erről beszélgetünk a Civil Rádióban  Pilisi Emiliával, Falaky Zsolttal, Frigy Ceciliával, Garay Klárával és Juhász Veronikával. Műsorvezetők Péterfi Ferenc és Sain Mátyás
37:43
November 05, 2020
Kilencben az élet
"A Kilencben az Élet blog 2019 tavaszán indult, majd honlappá fejlődött.  Minden korábbi cikkünket áttöltöttünk a honlapra. A tartalom a régi, a forma viszont megváltozott. Milyenek a kerületi óvodák? Hogy alakulnak a lakásárak a környéken?... Ki mit ígér a kerületnek? Amit mostanában tudni akartál a Ferencvárosról. Javasoljatok témákat, várjuk írásaitokat, és persze szóljatok hozzá! Keressetek minket a  Derítsük ki együtt!" Részben ezzel indult, de aztán FB csoporttá, sőt részben aktivista csoporttá is alakulva szélesedik ki a IX. kerülettel foglalkozó civil portál. Az elindító, mozgató, a kezdeményezéseket szikronizáló Borbás Gabi beszél a Civil Rádió Demokrácia MOST! című műsorában Sain Mátyásnak és Péterfi Ferencnek.
23:12
October 11, 2020
Vendég: Kobrizsa Ádám, a közösségi tervezési folyamatokban aktív Mindspace alapítója
A Demokrácia Most! vendége volt Kobrizsa Ádám, a közösségi tervezési folyamatokban aktív Mindspace alapítója.  „A Mindspace egy nonprofit szervezet, tevékenységünk fókuszában az élhető város áll. Tíz éve szervezünk programokat és közvetítünk emberek, negyedek, városrészek és különféle szereplők között. (…) A bevonás széleskörű eszköztárának használatával szeretnénk a részvételi folyamatokat elősegíteni, amelyekben a facilitáció módszere elérhető és tényleg hasznos eszköz.” A Civil Rádióban Sain Mátyás és Péterfi Ferenc beszélgetett a vendéggel
52:31
October 11, 2020
BENT EGY MÁSIK VILÁG! - ami a Vas utcai SzFE-s tudósításokból eddig teljesen kimaradt
Miközben a demokrácia legkifinomultabb és legnagyobb együttműködést igénylő módszerével és technikájával fórumoznak a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói több mint 40 nap óta a Vas utcában, a hazai nyilvánosság "csak" a külső, utcai eseményekről, protesztekről értesül. A Civil Rádióban Heppes Áron, az Egyetem végzős-másodéves, látványtervező szakon tanuló hallgatója beszél az épületen belüli másik világról.  Közel 40 napja, sok-sok jól szervezett, a bázisdemokrácia alapjaira épülő fórumot tartanak; vitáznak, egyeztenek, közösségi döntéseket hoznak a hallgatók odabenn.   Egyre több a 200 fő fölötti részvétel, s megtelve az Ódry Színpad, az újabb csatlakozók - csak egyetemi polgárok - már online kapcsolódnak be ezekbe a párbeszédekbe. Nagyon érdekes a vita kölcsönös tanulásának folyamata. "A találkozók elején tényeket - információkat mondunk el, ezekhez az ellentétes állsápontok kifejtése - már érvekkel teli párbeszédek kapcsolódnak, majd a közösségi döntéshozatal következik" - írja le a folyamatot Heppes Áron, aki az egyik moderátora ezeknek a folyamatoknak. (Egyébként egész kis moderátor csapat dolgozik a zoomon is zajló fórumokon - erős szereposztással). "Demokráciáról, közös együttműködésről, tapasztalat-megosztásról, emberségről nagyon fontos dolgokat tudunk itt meg, ebben a folyamatban"- hangzik el Péterfi Ferenc interjújában.
18:59
October 11, 2020
VERSENGÉS vagy/és EGYÜTTMŰKÖDÉS - Amikor a versengés nem szétveri, hanem megerősíti a kohéziót
A társadalom működésének egyik kiemelten fontos kérdéséről beszélgettünk a Civil Rádióban dr. Fülöp Márta pszichológus/szociálpszichológus, egyetemi tanárral a  Demokrácia MOST! című műsorban. Mit jelent a korlátozás - önkorlátozás - alárendelődés folyamata? Miért működik a versengés a sportban, s miért rombolja a kohéziót más helyzetekben? Lehet, hogy a versenyt nem kitiltani, hanem egyértelmű szabályokkal átalakítani kell. Hogyan lesz konstruktív a versengés, amelyben rájövünk, a másik ember, aki egy másik perspektívából néz a dolgokra? Mitől olyan borzalmasak a politikai versengésről szerzett tapasztalataink? A műsor házigazdái Sain Mátyás és Péterfi Ferenc
45:58
July 17, 2020
Közösségi gyűlés - a részvétellel megvalósuló demokratikus döntéshozatalért
Egy nemzetközileg sikeres, aktivizáló döntéshozatali módszerről beszélgetünk  vendégeinkkel Miklós Zsófival (a DemNet munkatársával) és Brett Henniggel (az angliai székhelyű Sortition Foundation képviselőjével) a Civil Rádióban,  amely a párbeszédre, az érvelésre és a közösségi mérlegelésre épít. A házigazdák Sain Mátyás és Péterfi Ferenc. "A döntéshozatal a közös mérlegelésen és az egymás iránti tiszteleten alapuló, tájékozott és igazságos környezetben történik." (10 érv a Közösségi Gyűlés alkalmazása mellet) https://demnet.hu/projektek/budapesti-kozossegi-gyules-a-klimavaltozasrol-2020/
46:01
July 01, 2020
A részvételiség újraértelmezése - az önkormányzatokban
Az októberi önkormányzati választás óta egyre több polgármesteri hivatalban foglalkoztatnak olyan szakembert, aki a részvételiséget képviseli, értelmezi, fejleszti és beilleszti a helyi önkormányzat munkájába.  Egyebek között például Józsefvárosban, a Polgármesteri kabinet részeként működik a Közösségi Részvételi Iroda két munkatárssal (https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/33). De a  Főpolgármester Hivatalban is önálló szervezeti egység alakult a társadalmi - közösségi részvétel fejlesztésére. Ezeknek a szereplőknek az az egyik legfontosabb feladatuk, hogy folyamatosan gondozzák a hivatal munkájában, az ottani ügyekben a helyi polgárok és közösségeik legkülönbözőbb módokon való részvételét, bevonását. A Civil Rádió Demokrácia MOST! című műsorában Sain Mátyás és Péterfi Ferenc mikrofonja előtt erről a folyamatról bezsélgettünk Lé Mariettával és Udvarhelyi Tesszával, Marietta a Főpolgámesteri Hivatalban, Tessza Józsefvárosban dolgozik ebben a szerepben. 
45:54
June 25, 2020
Városi méhészet - "közösségi méz" - BeePathNet
Méhek a városi dzsungelben - ezzel a címmel ír az Urbact program hazai honlapja a jelenségről. https://urbact.eu/beepathnet-%E2%80%93-m%C3%A9hek-v%C3%A1rosi-dzsungelben "A Közösségi Méz a részvételi és közösségi működést egy erősen konceptuális, kritikus, de egyben játékos művészeti megközelítéssel kapcsolta össze. Fontos volt a megalkotói számára, hogy a projekt mindenki számára hozzáférhető és közérthető, de egyben elgondolkodtató és akár provokatív is legyen." A Civil Rádióban a XII. kerületi Hegyvidéki Zöld iroda vezetője Rózsa Zoltán és Mák Csaba méhész volt a vendégünk, s arról beszélgettünk, hogy , a városi méhészet szerves részévé válhat-e városi életünknek? A Közösségi Méz, a városi méhészkedés példája, Mák Csabának, a csoport egyik tagjának segítségével viszik tovább az ötletet, ők néhány évig három-négy méhcsaláddal aktívan méhészkedtek a fővárosban. Most a Hegyvidéken kezd megerősödni ez a program. Ennek egyébként elvileg sem törvényi, sem gyakorlati akadálya nincs, hisz a városban mindig virágzik valami, így könnyű begyűjteni a nektárt. A beszélgetés házigazdái Sain Mátyás és Péterfi Ferenc
45:01
June 06, 2020
Permakultúra - együttműködés a természettel
Márkuly István Írországban élő permakultúra oktatóval, tervezővel és Pap-Szuromi Orsolyával, az Életfa Permakultúra szerveződés önkéntesével beszélgettünk - természetesen permakultúráról (perminent culture), egy olyan életről és gazdálkodási megközelítésről, amelyben "együttműködünk a természettel, ahelyett, hogy annak ellenében cselekednénk". // https://permaculture.hu/ // A Civil Rádió Demokrácia MOST! műsorában Sain Mátyás és Péterfi Ferenc beszélgetnek a vendégekkel
56:55
May 10, 2020
Kutyául fontos a részvétel!
Juhász Veronikával - aki operaénekes és a Kétfarkú Kutya Párt II. kerületi képviselője - beszélgettünk önkéntességről, ÖN-kormányzatról, arról, hogy egy képviselő mit tehet valójában azokért, akiket képvisel, és még sokminden másról. Idézet az önkormányzati oldaláról: "Sziasztok, jó napot! Juhász Veronika vagyok, Szegeden születtem, nagyon fiatalon. Iskolába járás helyett Európát jártam autóstoppal. Utcazenészként Hollandiában kötöttem ki, ahol befogadott egy idős házaspár. Maastrichtban szereztem egy mesterdiplomát, amivel igazolhatom, hogy operaénekesként elvégeztem a zeneakadémiát. Emberközi tapasztalataim egyéb hozadékait nem tudom papírokkal alátámasztani, ezért inkább beszélgessünk, jó? Megélhetési migráns éveim után 2016-ban hazajöttem, hogy végre a magyarok munkáját vegyem el! Azóta Budapesten a Magyar Kétfarkú Kutya Párt önkéntes passzivistája és Gorillája vagyok." Juhász Veronika - szerintünk - radikális másképpen gondolkodó, aki közben különös empátiával és lojalitással próbál a jelenlegi politikai koordinátarendszerben egészen máshogyan gondolkodni és viselkedni. Miközben különösen érzékeny a részvételiségre. Péterfi Ferenc és Sain Mátyás beszélget vele a Civil Rádió Demokrácia MOST! című műsorában
49:11
May 08, 2020
Reziliens városok - a sebezhetőség csökkentése, rugalmas helyreállítás, alkalmazkodás, újraszerveződés kérdései
A Budapest Kör konzultációját is követve, arról beszélgetünk,  mit is jelent ez a fogalom, hogyan készülhetnek fel általában a városok a váratlan és erőteljes változásokra. Alföldi György, a BME építész tanszék dékánja főként ezeket a lehetőségeket vázolja fel, Somogyi Eszter a Városkutatás Rt munkatársa pedig főként a helyi közösségek lehetséges szerepét hangsúlyozza egy glasgowi példa kapcsán. Ahol az öntevékenység, az önkéntesség fejlesztése, helyi vezetők megerősítése segtíti különösképpen a képessé válás (empowerment) folyamatát. 
40:29
May 06, 2020
Online emberi jogi kurzus az Amnesty Magyaroszág szervezésében
Megjelent egy online kurzus a koronavírus és az emberi jogok kapcsolatáról, ami kiválóan alkalmas egyéni tanulásra, amit csoportos feldolgozás követhet. A kurzus végére a fiatalok megismerik, hogy milyen hatásai vannak a koronavírusnak az emberi jogokra átlátják, hogy a különböző államoknak milyen emberi jogi kötelezettségei vannak a világjárvánnyal kapcsolatban elsajátítják, hogy a koronavírus kapcsán, hogyan tehetnek úgy a társadalmi felelősségvállalás elősegítésért, hogy cselekedeteid az emberi jogokkal is összhangban legyenek. (Jelenkezés https://bit.ly/covid-19-gyorstalpalo) Erről a képzésről beszélget Beöthy Ádámmal az Amnesty emberjogi képzéseinek felelősével a Civil Rádióban Péterfi Ferenc
12:21
April 23, 2020
Münchausen jelenség helyett profi segítség a Máltaiaktól
Vannak helyek, régiók, ahol és akiknek már kevés az ereje, kapacitása, önbizalma, pozitív tapasztalata, hogy sajár erőből próbáljon elindulni. Ilyen terepeken - térségekben igyekszik külső segítséget adni a Máltai Szeretetszolgálat programja ahhoz, hogy helyben feltámadjon az érintettek belső ereje, hogy közösen a saját lábukra állva építsenek föl valamit - pl. társadalmi vállalkozásokat. Hogyan lehet ilyen erősen kitett helyzetekben eredményesen cselekedni, fenntartható folyamatokat kezdeményezni? Mit jelent a beavatkozás veszélye - hogyan lehet "jól segíteni"? Hálózat építése, ami kiterjesztheti és megnövelheti a közös cselekvőerőt. Ezekről - de alapvetően a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak a fentieket szolgáló SENTINEL programjáról - beszélgettünk Előd Ágnessel és Kovács Gáborral, a Szolgálat munkatársaival. A kérdezők: Péterfi Ferenc és Sain Mátyás
42:57
March 11, 2020
Szolidaritás - közösség - ökológia
A HOLDVILÁG szociális kertet fogyatékkal élőknek és megváltozott munkaképességüeknek működteti Gödöllőn a Diverzitás Alapítvány  (vendég Csapó Beatrix). Gyümölcsfákkal betelepített közösségi ERDŐKERTET hoznak létre Gyermelyen, a helyi öregek és a városból érkező fiatalabbak összefogására számítva (vendég Karacs  Dávid). Gyöngyöspatán az OSONÓ Színházműhely roma gyerekeknek és fiataloknak tervez párbeszédet teremtő színházi foglalkozásokat a helyi Napsugát Tanoda kereteiben (vendégek: Fazekas Misi és Vajda Flóra). A Civil Rádió Demokrácia MOST! műsorában bemutatott - a MOL Alapítvány Helyi Érték Programja által is támogatott - három civil kezdeményezést egyszerre jellemzi a szolidaritás a társadalommal és a környezettel. Házigazdák Péterfi Ferenc és Sain Mátyás.
49:41
February 26, 2020
CIVIL POLGÁRMESTER JÓZSEFVÁROSBAN - interjú Pikó Andrással
Bokától Nemecsek Ernőig, nevezetes egyletükkel már a Pál utcai fiúk is a civil önszerveződésben gondolkodtak és hittek. CIVIL POLGÁRMESTER JÓZSEFVÁROSBAN Interjú Pikó Andrással, aki a C8 (Civilek a Nyolcadik kerületért) szervezet jelöltjeként lett a Józsefvárosban polgármester. Mit jelent egy párton kívüli szervezet keretében belépni a helyi politikába, ahol amúgy a pártok dominálnak? Hogyan készültek fel a civilek az önkormányzati kampányra, hogyan építették fel szakmai programjukat? Miként tudtak egy széles pártkoalícióval párbeszédet, megegyezést kiépíteni, feltételeket támasztani úgy, hogy közben senkit nem indítottak a testületben? Mit jelent polgármesterként, párton kívüliként vezetni egy kerületet? Most kívül vannak a civilek, vagy belül? Ki kontrollálja, ellenőrzi a C8-at, és ki a polgármestert? Házigazdák Péterfi Ferenc és Sain Mátyás
42:47
February 14, 2020
Az alulról építkező, szerveződő város: Vancouver - 2. rész
A városháza annak a tükörképe, ahogy a város működik; a várost a bizalom jellemzi: az emberek közötti, de a városháza és a lakók közötti viszonyban is; a lakóházakban mindenütt vannak olyan előterek, amelyek a társasági életet szolgálják; a szomszédok közötti biztonságot erősíti a segített jó szomszédsági kapcsolat. Péterfi Ferenc vendége Kovács Erzsébet
26:26
January 31, 2020
Vancouver az élhető város 1.
Az élhető város titka nem a gazdagság; ahol Budapesten betonoznak, oda Vancouverben a lakók növényeket és füvet ültetnek; a javítandó kis közterületek örökbefogadása; nem a természetbe kell kimenni, hanem a természetet kell behozni a városba; a városban mindenről párbeszéd van a hivatal és a lakók között; hogyan fogad be új lakókat a Vancouver; hajléktalanok és drogosok is minden városrészben vannak, de ők is a közösség tagjai – tehát törődnek is velük. Kovács Erzsivel beszélget Péterfi Ferenc
23:29
January 31, 2020
Épül a világkiállítás magyar pavilonja Dubaiban - a tervezővel, Csernyus Lőrinccel beszélgetünk
A 2020-as évben nyíló Dubai Világkiállítás magyar pavilonjánalk tervezője Csernyus Lőrinc mesél arról, hogy a Sevillai Makovecz épület létrehozásához hasonló elvekkel és módszerekkel irányítja a mostani építkezést: fiatal magyar szakembereket bízott meg a különös feladattal, itthoni faanyagokból, különleges építészeti eljárásokkal dolgoznak a pavilon felállításán. Bemutatja, milyen alapelvek és milyen gondolatok/üzenetek alakítják a magyar pavilon létrehozóit. Víz és fenntarthatóság. Connecting Minds, Creating the Future - Összekötni az elméket, megteremteni a jövőt.
16:45
January 30, 2020
Főkertész, főtájépítész - Bardóczi Sándort kérték fel Budapest zöldítéséhez egyik vezető szakembernek
Mit jelent, ha újra lesz a fővárosnak felelőse a zöldterületek alakítására? Lehet-e urbanista szemlélettel egy ekkora város fejlesztését megújítani? Hogyan lehet beleszólása a helyi közösségeknek, az itt lakóknak a változásokban, a tervezésben? Bardóczi Sándor beszél a Civil Rádiónak ezekről.  A Demokrácia MOST! műsor házigazdái Sain Mátyás és Péterfi Ferenc
56:55
January 16, 2020
TELEKI TÉR - ÚJRATÖLTVE
A Társak a Teleki Térért Egyesület vezetőjével Frank Sándorral megidéztük a Teleki téri park 5 évvel ezelőtti közösségi tervezési folyamatának élményeit.  Beszélgettünk arról is, hogy a tervezés időszakában létrehozott egyesületet ma mi foglalkoztatja, milyen célokat, lehetőségeket lát maga előtt.
56:40
December 17, 2019
Közösségi város - város és közössége
Miképpen vonható be a helyi közösség  a város tervezésébe, működtetésébe, de akár a városi közszolgáltatások szervezésébe. Érdekes európai történetekkel, számos európai jó gyakorlat megidézésével mutatjuk be ezek lehetőségeit. A műsorban Szigeti Ferenccel, az innovatív gyakorlatairól és részvételt erősítő megközelítéséről ismert URBACT EU-s városfejlesztési program szakértőjével  beszélgetünk.
56:55
December 17, 2019
MICSODA NÉPEK - Saly Noémi új könyvéről
"...Én leszek a házvezetőnő, és kiteregetem a ház szennyesét". Saly Noémival legújabb könyve kapcsán beszélgettünk. A Micsoda népek... a szerző saját lakóházáról szól.  A 20. század első felében e házban élő emberek életrajza a történeti kutatás és a történetírás sajátos műfaját hozta létre: egy város, egy ország, egy fél évszázad lenyomatát kapjuk általa.
57:00
December 17, 2019