Skip to main content
Boodskappe van hoop

Boodskappe van hoop

By Petrus Botha
Hoop uit en deur die Woord van God.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Woede
Psalm 37:8:  Moenie kwaad word nie,  laat staan die woede,  moet jou nie ontstel nie:  dit bring net ellende. Woede is 'n geestelike kanker wat lynreg teenoor God se liefdesgebod staan. Woede breek af, vernietig, verwoes. Want in woede sê jy goed wat jy nooit kan terugtrek nie. Woede maak seer. En daarom vergelyk Jesus woede eintlik met moord. Deur ons woede vermoor ons mense en verhoudings. Deur ons woede vermoor ons ons eie Christenskap. Woede breek in een oomblik af wat oor baie jare opgebou word.  Trek die onkruid van woede uit en plant en versorg die liefde sodat ons lewens ‘n wonderlike blomtuin van God se liefde kan wees.
19:00
October 24, 2021
Psalm 34:9: Dit gaan goed met die mens wat by Hom skuil.
Ons kan eintlik Psalm 34 die ABC van God se genade noem. Hoekom?  Hierdie Psalm is ’n Psalm waarvan elke versreël met die volgende letter van die Hebreeuse alfabet begin. Die digter wil daarmee sê dat God altyd sorg – Hy spring nie verby een letter nie – Hy is altyd daar. Elke vers getuig van God se nabyheid en as geheel getuig die Psalm oor die A-Z van God se verlossing, waarvoor Hy geloof en geprys word.
16:52
October 3, 2021
Psalm 32 Let go
Waarom wil jy jouself vernietig? Waarvoor wil jy die las van jou verlede elke dag saam met jou sleep? Jy kan absoluut niks aan jou verlede doen nie, maar jy kan alles aan jou hede doen. Hou dan op om in die verlede te lewe. Hou op om die verlede te probeer regmaak. Jy kan niks daaraan doen nie. Jy kan tog nie ‘'n glas vol water in 'n rivier gooi en dink jy kan dieselfde water weer uitskep nie. Dit is totaal en al ontmoontlik. “Let go!” Laat God toe om jou kettings te breek. Psalm 32:1-2:  Dit gaan goed met die mens  wie se oortredings nie gestraf  word nie,  wie se sonde vergewe word. 2 Dit gaan goed met die mens  vir wie die Here die oortreding  nie toereken nie.
19:48
September 26, 2021
Psalm 31 Wees dus sterk en hou goeie moed, julle almal wat julle vertroue in die Here stel!
Om God te vertrou beteken dat jy regtig jou lewe in God se hande lê, en dat dit selfs die dood kan insluit. Dit is baie keer ons probleem in ons geloofslewe. Ons fikseer op die uitkoms, die redding self, op die wonderwerke wat ons lewens weer reg gaan maak, nog soos onsself dit definieer, en dan verbind ons ons geloof aan ons regte uitkoms, in plaas daarvan om ons geloof aan God te verbind, op Hom te vertrou.
18:58
September 19, 2021
Psalm 27 Vertrou op die Here! Wees sterk en hou goeie moed! Ja, vertrou op die Here!
Wanneer jy God se sorg aanvaar, dan kan jou lewe nie dieselfde bly nie. Ja God versorg ons, ten spyte daarvan dat ons dit eintlik nie verdien nie, maar dit laat ons ook die lewe in 'n ander lig sien. Die Psalmskrywer wil doen wat reg is.  Hy wil kan onderskei tussen goed en kwaad.  “Lei my op ‘n gelyk pad, Here”, vra hy. Hou my staande, selfs wanneer my vyande valse getuienis teen my lewer.  Om ‘n reguit pad te loop, maak 'n mens sterk.
17:21
September 12, 2021
Psalm 25 Tot U, Here, rig ek my, my God, op U vertrou ek. Laat my vertroue tog nie tevergeefs wees nie.
Soms verloop ons lewe rustig en belewe ons vrede, en ons is lief vir almal en almal is lief vir ons. En dit gaan goed. Ons weet van al die moontlikhede dat dit kan sleg gaan.  Om die waarheid te sê, ons ken 'n klomp voorbeelde van hoe dit met mense kan sleg gaan. En ons weet ook hoe ernstig-sleg dit met mense kan gaan. Maar omdat dit met onsself goed gaan, weet ons nie met ons hart van die sleg gaan nie. Totdat ons onverwags, by wyse van spreke, tussen die krokodille beland...
14:45
August 29, 2021
Psalm 22 - My God, waarom het U my verlaat?
Ons verstaan so min van die lewe want ons sien nie die dinge raak wat regtig saak maak nie. Ons vra vir manna en kwartels, en vir water uit 'n rots uit – maar ons sien gewoonlik nie raak wat God klaar vir ons in ons lewensreis tassies ingepak het nie. Ons verlang terug na die vleispotte van Egipte, altyd terug. Ons onthou altyd hoe dit was. Ons verwys altyd na die goeie ou dae – die dae toe ek in beheer van my eie toekoms was. Die tye toe ek presies geweet het wat voorlê, en ek kon beplan. Nou? Nou verlang ons terug na die tye toe alles reg was.
15:30
August 22, 2021
Psalm 16: 4-5 teenoor Die blink van die lewe
'n Kraai kan niks wat blink uitlos nie. Hulle gaan maak al hierdie blink goed bymekaar en dra alles nes toe. Later is daar absoluut geen plek vir enige iets anders nie. Hulle self moet ongemaklik bo op die gemors sit en tog is hulle nooit tevrede nie. Hulle bly die blink soek. Blink goed maak jou nie gelukkig nie en beslis ook nie tevrede nie, want daar sal altyd iets blinkers wees as wat jy het. Iemand anders se blink sal altyd vir jou blinker lyk, maar eintlik is dit net die son van onvergenoegdheid wat daarop skyn. Ons beginpunt moet nie wees wat ek wil bereik of wat ek nie het nie. Nee, my beginpunt moet wees dat ek besef dat God vir my sorg. Begin by tevredenheid en dan kan jy dit wat jy van God ontvang het, bewerk, verbeter, vermeerder, laat groei en bewaak, beskerm, versorg.
15:23
August 15, 2021
Psalm 16 Here, U is my lewe, U sorg vir my.
Moenie huil oor goed wat nie oor jou kan huil nie. Dinge kan nie oor jou huil nie. Gee meer om vir mense as vir dinge!
14:14
August 8, 2021
Psalm 124 As die Here ons nie gehelp het nie...
Psalm 124:8: Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het.
18:09
August 1, 2021
God omsluit ons van alle kante - Hy hou jou vas Psalm 139
Psalm 139: Here, U sien dwarsdeur my, U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. Dié wete oorweldig my. Dis te hoog vir my begrip.
17:08
July 25, 2021
Ons moeras lewe - dit is hoe dit behoort te wees
Elkeen van ons het deel van daardie vernietigende sprinkaan DNA in ons wese. Ons gebruik en verbruik en vermors. Deur ons oorvloed kerm ons oor dit wat ons nie het nie of oor dit wat van ons weerhou word.
15:11
July 18, 2021
Wat gemaak as selfs God teen jou is?
Klaagliedere 3: 8-12: Al roep ek  en al smeek ek om hulp,  Hy weier om my gebed te verhoor. 9 Hy het my pad met klip toegebou,  vir my geen uitkomplek gelaat nie. 10 Hy is soos ’n beer wat my inwag,  soos ’n leeu wat my voorlê, 11 Hy het my eenkant toe gekeer  en verskeur,  my vermink laat lê. 12 Hy het sy boog gespan  en my ’n teiken vir sy pyle gemaak. 13 Hy het sy pyle diep in my liggaam  ingeskiet.
12:35
July 11, 2021
God is altyd by jou - voor jou - Josua 3
God het nog nooit verander nie.  In moeilike omstandighede soos ’n vol Jordaanrivier wat voor ons lê - dink terug, onthou vir God, en onthou Wie s’n jy is en wie jy is. Glo, kom in beweging, God sal vir die res sorg.
18:31
July 4, 2021
Kies vandag wie jy wil dien
Josua 24:15: Kies dan vandag wie julle wil dien. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien.
15:29
June 20, 2021
In Christus verval grense en mure Galasiërs 3:26-29
26 Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God, 27 want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. 28 Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal één. 29 En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God.
15:27
June 13, 2021
Beeld van God - Genesis 3
Waar is jy?
16:13
June 6, 2021
Help mekaar op in liefde - Galasiërs 6
Galasiërs 6:14-15: 14Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus, want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld. 15Of ’n mens besny is of nie, is nie van belang nie, maar dat jy ’n nuwe mens is.
19:14
May 30, 2021
Vrygekoop - Nagmaal - Efesiërs 5
Galasiërs 5:1: Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder ’n slawejuk laat indwing nie. Dit gaan dus nie oor JOU geloof nie maar eerder oor die INHOUD van jou geloof.  Jy hoef nie op water te loop nie, maar jy moet weet dat Jesus kan.
24:00
May 23, 2021
Ek staan skuldig voor die Here - Johannes 21:1-17
Jy kan, jy moet jou voorgee laat val, ons skuld en ons sonde, ons weerloosheid en ons mislukking, bely. Ons kan met Jesus nuut begin.  Aanvaar jou tweede kans en gee jouself opnuut oor aan God.
17:32
May 16, 2021
Hemelvaart 13 Mei 2021 Laat daar lig wees
Die chaos dink vandag dat hulle regeer, maar dit is maar net die laaste stuiptrekkings van 'n oorwinde chaos – want Jesus het aan die kruis gesê: Dit is volbring. Ons lewe met geloof, hoop en liefde ... Want Jesus regeer.
17:30
May 13, 2021
9 Mei 2021 Moedersdag Spreuke 31:10-31
10'n Knap vrou, wie sal haar vind? Ver bo korale is haar waarde. 30Sjarme is bedrieglik en skoonheid is nietig; 'n vrou wat vir die Here ontsag het, sy moet geprys word.
14:46
May 9, 2021
Erediens 2 Mei 2021 Deel van God se gesin
God sal ons nooit alleen los nie.
11:54
May 2, 2021
Erediens 2021-04-25
Veroordeel jy?
14:26
April 25, 2021
Johannes 20:26-31 - Sodat jy kan glo
Johannes 20:30-31 (2020 vertaling): Jesus het nog baie ander tekens voor sy dissipels gedoen wat nie in hierdie boekrol geskryf staan nie. Hierdie dinge is egter neergeskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo, die lewe in sy Naam kan hê.
17:49
April 18, 2021
Erediens 11 April 2021 Vrede vir julle
Johannes 20:19-23 Stel jouself die toneel voor wat Johannes vir ons in hierdie gedeelte skets: Daar sit hulle, Johannes, Jakobus, Petrus en die ander dissipels. Hulle is platgeslaan. Al Jesus se wysheid, sy woorde, sy wonderwerke was toe alles tevergeefs. En net toe een van hulle mompel ‘dit help tog niks nie’, hoor hulle ‘n stem: ‘vrede vir julle’.
19:21
April 11, 2021
Opstanding Sondag 4 April 2021
Johannes 20:1-10 Niks kan ons skei van die liefde van Christus nie, nie eers die dood nie, want Sy opstanding was juis 'n teken van hoe lief Hy ons het. En dit is wat ons elke Sondag saam vier. Ons vier elke Sondag die opstanding van Jesus Christus – en daarmee saam ook ons eie opstanding uit die sonde. Elke Sondag roep ons op om te onthou hoe lief God ons het.
16:42
April 4, 2021
Nagmaal 1 April 2021 Paasfees
Lukas 22:14-20 (2020 vertaling): 14Toe die uur aanbreek, het Hy en die apostels saam met Hom vir ete aangeleun. 15Toe sê Hy vir hulle: “Ek het van harte begeer om hierdie Pasga saam met julle te eet voordat Ek ly. 16Want Ek sê vir julle, Ek sal dit beslis nie weer eet totdat dit vervul is in die koninkryk van God nie.” 17Daarna het Hy 'n beker geneem, en nadat Hy gedank het, gesê: “Neem dit, en deel dit onder mekaar. 18Want Ek sê vir julle, van nou af sal Ek beslis nie weer van die vrug van die druiwestok drink, totdat die koninkryk van God gekom het nie.” 19En Hy het brood geneem, en nadat Hy die seëngebed uitgespreek het, breek Hy dit, en gee dit vir hulle, en sê: “Dit is my liggaam, wat vir julle gegee word. Doen dit om My in herinnering te bring.” 20So ook met die beker ná die ete, met die woorde: “Hierdie beker, wat ter wille van julle uitgegiet word, is die nuwe verbond deur my bloed.
15:59
April 1, 2021
Erediens 28 Maart 2021 Hoe verander die kruis jou?
Wat maak die kruis met jou? Is ons bereid om in tye van nood terug te kyk na die pad wat God nog altyd met ons gestap het?  Glo ons dat God ook in alle omstandighede by ons is?  Of is ons nog presies dieselfde?  Dan het hierdie kruis vir ons niks beteken nie.
19:56
March 28, 2021
Erediens 21 Maart 2021 - Ek is dors
Johannes 19: 28-30 - Wanneer jy nie uitkoms sien nie, is dit donker, en dan dors jy na enige uitkoms. Ek is dors, sê Jesus. In sy geval is daar geen uitkoms nie – net suur wyn. Jesus het geweet dat die einde van sy aardse pad baie naby was. Met hierdie wete sê Hy: “Ek is dors.” Hy sê dit nadat hy tot die besef gekom het dat die prys om sondaars mee los te koop, klaar onderhandel is – dit is Sy Lewe!
15:38
March 21, 2021
Erediens 14 Maart 2021 Vrygekoop
Die nodigheid van die kruis uit God se perspektief
16:16
March 14, 2021
Erediens 7 Maart 2021
Jy is beeld van God.  Geskep en herskep deur God. Sien mense vir God waar jou voetspore lê?
21:01
March 7, 2021
28 Februarie 2021 Erediens Of lig of duister
Daar is geen middeweg nie.  Ons skiet so ver tekort.
15:58
February 28, 2021
Erediens 21 Februarie 2021
Hoe het Covid-19 jou verander?
17:14
February 21, 2021
Erediens 14-02-2021
Wie is Jesus vir jou?
21:14
February 14, 2021
Erediens 7 Februarie 2021
Dit is volbring
14:13
February 7, 2021
2021-01-31 Erediens Johannes 17
“Hier is jou probleem: You look like the picture before, not the picture after…”
12:02
January 31, 2021
Erediens 2021-01-24 Johannes 15
Johannes 15: 9-10: Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly.
14:43
January 24, 2021
Erediens 17 Januarie 2021 Johannes 14
Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie.
07:36
January 17, 2021
Erediens 29 November 2020 Johannes 12:1-8
Wie is jy?
14:38
November 29, 2020
Erediens 22 November 2020 - Johannes 11
Jesus gee lewe
18:33
November 22, 2020
14 November 2020 Erediens Johannes 10
Johannes 10 - Wie is Jesus vir jou?
25:46
November 15, 2020
2020-11-08 Erediens en Nagmaal Matteus 7:15-27
Waarop bou jy?
25:20
November 8, 2020
1 November 2020 Erediens Johannes 9
Geloof is om te sien, om vir God raak te sien.
26:36
November 1, 2020
25 Oktober 2020 Erediens
Vryheid
25:54
October 25, 2020
2020-10-18 Erediens Johannes 8:1-11
Wie is God vir jou?
27:27
October 18, 2020
Erediens 11 Oktober 2020 Johannes 6:51-58
1. Wat is vandag vir my belangrik? Om die antwoord te kry, kyk eenvoudig hoe jy jou tyd spandeer. 2. Wat behoort vir my belangrik te wees? Wat kan jou lewe positief verander. 3. Hoe kan Jesus in al hierdie dinge jou fokus wees? Maak ʼn keuse om Jesus die fokus van jou lewe te maak en dit sal jou ganse lewe impakteer… Maar dan moet jy BRAAF genoeg wees om so ʼn besluit te neem.
23:12
October 11, 2020
Erediens 4 Oktober 2020 Johannes 6
Johannes 6: 41-51 Tema: Elkeen wat na die Vader geluister en van Hom geleer het, kom na My toe.
23:56
October 5, 2020
Erediens 27 September 2020 Johannes 6:22-35
Johannes 6:22-35: Ek is die brood van die lewe.
22:54
September 27, 2020
2020-09-20 Erediens - Nagmaal Johannes 6:1-15
Ek is die brood van die lewe.
26:28
September 20, 2020
2020-09-13 Erediens: Filippense 4:10-23 Christus is my energie.
Filippense 4:13: Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.  Glo dit, leef dit!
28:03
September 13, 2020
Erediens 6 September 2020
Welkom by ons Erediens van 6 September 2020 uit Efesiërs 5: 6-17
23:59
September 6, 2020
Erediens 30 Augustus 2020 Efesiërs 4
Leef met Jesus se hart
22:39
August 30, 2020
23 Augustus Erediens - die man met die vodde
Is jy die man met die vodde?  Skriflesing: Kolossense 3:1-11
30:00
August 23, 2020
17 Augustus 2020 Dag 144 Kies wie jy wil dien
Hierdie is 'n reeks van hoop in die Grendeltyd
07:51
August 17, 2020
16 Augustus 2020 Dag 142 Erediens Kolossense 1
Hierdie is 'n reeks van hoop in Grendeltyd
26:03
August 16, 2020
14 Augustus 2020 Dag 141 Ek kies
Hierdie is 'n reeks van hoop in die Grendeltyd
06:58
August 14, 2020
13 Augustus 2020 Dag 140 Ek vertrou U
Hierdie is 'n reeks van hoop in die Grendeltyd.
05:24
August 13, 2020
12 Augustus 2020 Dag 139 Koringkorrel
Hierdie is 'n reeks van hoop in die Grendeltyd
06:28
August 12, 2020
11 Augustus 2020 Dag 138 Opregtheid en minsaamheid
Hierdie is 'n reeks van hoop in Grendeltyd
06:27
August 11, 2020
9 Augustus 2020 Dag 136 Erediens
Hierdie is 'n reeks van hoop in Grendeltyd Erediens: 1 Tessalonisense 5: Geloof, hoop en liefde
23:55
August 9, 2020
7 Augustus 2020 Dankbaarheid
Hierdie is 'n reeks van hoop in Grendeltyd
07:58
August 7, 2020
6 Augustus 2020 Dag 133 Geloof, liefde en hoop as borsharnas en helm
Hierdie is 'n reeks van hoop in Grendeltyd
08:51
August 6, 2020
5 Augustus 2020 Dag 132 Volharding van jou hoop 1 Tessalonisense 1
Hierdie is 'n reeks van hoop in Grendeltyd.
07:35
August 5, 2020
4 Augustus 2020 Dag 131 Die inspanning van jou liefde 1 Tessalonisense 1
Hierdie is 'n reeks van hoop in Grendeltyd
08:01
August 4, 2020
3 Augustus 2020 Dag 130 1 Tessalonisense 1 Die werk van julle geloof
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Grendeltyd
09:53
August 3, 2020
31 Julie 2020 Dag 127 God se berbintenis aan ons - Hen met haar kuikens
Hierdie is 'n reeks van hoop in Grendeltyd
07:53
July 31, 2020
30 Julie 2020 Dag 126 Wingerdstok
Hierdie is 'n reeks van hoop in Grendeltyd
08:26
July 30, 2020
29 Julie 2020 Dag 125 God se verbintenis met ons
Hierdie is 'n reeks van hoop in grendeltyd
11:00
July 29, 2020
28 Julie 2020 Dag 124 Ek is deel van God se gesin
Hierdie is 'n reeks van hoop in Grendeltyd
07:21
July 28, 2020
27 Julie 2020 Dag 123 God en jy
Hierdie is 'n reeks van hoop in Grendeltyd
09:06
July 27, 2020
24 Julie 2020 Dag 120 Ons kan seker wees
Hierdie is 'n reeks van hoop in Grendeltyd
11:01
July 24, 2020
23 Julie 2020 Dag 119 Deel van God se gesin
Hierdie is 'n reeks van hoop in Grendeltyd
07:25
July 23, 2020
22 Julie 2020 Dag 118 God is...
Hierdie is 'n reeks van hoop in grendeltyd
06:59
July 22, 2020
21 Julie 2020 Dag 117 God is ons Vader
Hierdie is 'n reeks van hoop in Grendeltyd
07:26
July 21, 2020
20 Julie 2020 Dag 116 1 Johannes 4
Hierdie is 'n reeks van hoop in Grendeltyd
08:07
July 20, 2020
17 Julie 2020 Dag 113 Swaeltjies
Hierdie is 'n reeks van hoop in Grendeltyd
07:44
July 17, 2020
16 Julie 2020 Dag 112 Skep moed
Hierdie is 'n reeks van hoop in Grendeltyd
06:42
July 16, 2020
15 Julie 2020 Dag 111 1 Johannes 3 - praktiese liefde
Hierdie is 'n reeks van hoop in Grendeltyd.
09:26
July 15, 2020
14 Julie 2020 Dag 110 My identiteit
Hierdie is 'n reeks van hoop in die Grendeltyd. So lyk 'n sakkie van hoop: In 'n ziplock sakkie gooi jy die volgende: ½ koppie rys ½ koppie 4 in 1 sopmengsel (droog) ½ koppie lensies 1 bees blokkie 1 pakkie soppoeier – enige soort. En dan gee jy dit vir 'n behoeftige gesin met die volgende instruksies: Gooi 2½ liter water in 'n pot en laat kook, gooi nou die sakkie se inhoud daarin en kook vir 35-40 minute. Roer gereeld. Dit is 'n vullende ete vir minstens 4 mense. Toets dit maar self, ons het en dit is lekker.
08:21
July 14, 2020
13 Julie 2020 Dag 109 1 Johannes 1
Hierdie is 'n reeks van hoop in die Grendeltyd
09:59
July 13, 2020
10 Julie 2020 Dag 106 Galasiërs 5:22 Selfbeheersing
Hierdie is 'n reeks van hoop in Grendeltyd
09:52
July 10, 2020
9 Julie 2020 Dag 105 Galasiërs 5:22 Nederigheid
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Grendeltyd.
09:45
July 9, 2020
8 Julie 2020 Dag 104 Galasiërs 5:22 Getrouheid
Hierdie is 'n reeks van hoop in die Grendeltyd.
09:47
July 8, 2020
7 Julie 2020 Dag 103 Galasiërs 5:22 Goedhartigheid
Hierdie is 'n reeks van hoop in die Grendeltyd
06:28
July 7, 2020
6 Julie 2020 Dag 102 Galasiërs 5:22 Vriendelikheid
Hierdie is 'n reeks van hoop in Grendeltyd
07:36
July 6, 2020
3 Julie 2020 Dag 99 Galasiers 5-22-vrede
Hierdie is 'n reeks van hoop in die Grendeltyd
12:11
July 3, 2020
2 Julie 2020 Dag 98 Vreugde
Hierdie is 'n reeks van hoop in die Grendeltyd
09:58
July 2, 2020
1 Julie 2020 Dag 97 Vrug van die Gees - Liefde
Hierdie is 'n reeks van hoop in die Grendeltyd
10:13
July 1, 2020
30 Junie 2020 Dag 96 Moedeloos
Hierdie is 'n reeks van hoop in die Grendeltyd.
11:08
June 30, 2020
29 Junie 2020 Dag 95 Galsiërs 6
Hierdie is 'n reeks van hoop in die Grendeltyd in Suid Afrika
12:57
June 29, 2020
26 Junie 2020 Dag 92 Galasiërs 4
Hierdie is 'n reeks van hoop in die Grendeltyd in Suid Afrika
12:60
June 26, 2020
25 Junie Dag 91 Galasiers 3-2
Hierdie is 'n reeks van hoop vir die Grendeltyd in Suid Afrika
15:05
June 25, 2020
24 Junie 2020 Dag 90 Galsiers 3-1
Hierdie is 'n reeks van hoop in Grendeltyd in Suid Afrika
12:00
June 24, 2020
23 Junie 2020 Dag 89 Galasiërs 2
Hierdie is 'n reeks van hoop vir die Grendel tyd in Suid Afrika
15:58
June 23, 2020
22 Junie 2020 Dag 88 Galasiërs 1
Hierdie is 'n reeks van hoop vir die Grendel tyd in Suid Afrika
11:60
June 22, 2020
19 Junie 2020 Dag 85 Vertroue
Hierdie is 'n reeks van hoop in ons Grendeltyd in Suid Afrika
09:37
June 19, 2020
18 Junie 2020 Dag 84 1 Timoteus 2
Hierdie is 'n reeks van hoop in die Grendeltyd in Suid Afrika
10:02
June 18, 2020
17 Junie 2020 Dag 83 1 Timoteus 1
Hierdie is 'n reeks van hoop in die Grendel tyd in Suid Afrika
09:32
June 17, 2020
16 Junie 2020 Dag 82 Judas
Hierdie is 'n reeks van hoop in Grendel tyd.
13:53
June 16, 2020
15 Junie 2020 Dag 81 1 Korintiërs 13
Hierdie is 'n reeks van hoop in die Grendel tyd.
12:26
June 15, 2020
12 Junie 2020 Dag 78 Jakobus 5
Hierdie is 'n reeks van hoop in Grendeltyd.  Webblad: www.ngpongola.com
13:28
June 12, 2020
11 Junie 2020 Dag 77 Jakobus 5
Hierdie is 'n reeks van hoop in Grendeltyd in Suid Afrika.  Webblad: www.ngpongola.com
13:19
June 11, 2020
10 Junie 2020 Dag 76 Jakobus 4
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Grendeltyd in Suid Afrika.  Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
12:50
June 10, 2020
9 Junie 2020 Dag 75 Jakobus 3+4
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Grendeltyd in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief.
14:53
June 9, 2020
8 Junie 2020 Dag 74 Jakobus 3
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Grendeltyd in Suid Afrika.  Webblad: www.ngpongola.co. - ondersteun ons asseblief
11:06
June 8, 2020
5 Junie 2020 Dag 71 Jakobus 2
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Grendeltyd in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief.
13:50
June 5, 2020
4 Junie 2020 Dag 70 Jakobus 1
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Grendeltyd in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief.
14:35
June 4, 2020
3 Junie 2020 Dag 69 Romeine 16
Hierdie is 'n reeks van hoop in Grendeltyd in Suid Afrika.  Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
13:13
June 3, 2020
2 Junie 2020 Dag 68 Romeine 14
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Grendeltyd in Suid Afrika.  Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
13:01
June 2, 2020
1 Junie 2020 Dag 67 Romeine 13:8-
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Grendeltyd in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
14:04
June 1, 2020
31 Mei 2020 Dag 66 Romeine 13
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Grendeltyd in Suid Afrika.  Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
13:51
May 31, 2020
30 Mei 2020 Dag 65 Romeine 12:9-21
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Grendeltyd in Suid Afrika.  Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief.
13:31
May 30, 2020
29 Mei 2020 Dag 64 Romeind 12:6-8
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Grendeltyd in Suid Afrika.  Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
10:04
May 29, 2020
28 Mei 2020 Dag 63 Romeine 12:2
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Grendeltyd in Suid Afrika.  Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief.
12:56
May 28, 2020
27 Mei 2020 Dag 62 Romeine 12:1
Hierdie is 'n reeks van hoop vir grendeltyd in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongeola.com - ondersteun ons asseblief.
14:21
May 27, 2020
26 Mei 2020 Dag 61 Romeine 11
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Grendeltyd in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief.
10:16
May 26, 2020
25 Mei 2020 Dag 60 Romeine 9 en 10
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown - Grendeltyd in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief.
15:11
May 25, 2020
24 Mei 2020 Dag 59 Romeine 8:31-39
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown - Grendeltyd in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
11:55
May 24, 2020
23 Mei 2020 Dag 58 Romeine 8: 18-39
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown - Grendeltyd in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
13:28
May 23, 2020
22 Mei 2020 Dag 57 Romeine 8
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown - Grendeltyd in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
13:50
May 22, 2020
21 Mei 2020 Dag 56 Hemelvaar en Oes- & Dankfees
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown - Grendeltyd in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief.
12:58
May 21, 2020
21 Mei 2020 Dag 56 Romeine 7
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown - Drendeltyd in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
13:54
May 21, 2020
20 Mei 2020 Romeine 6:12-23
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown - Grendeltyd in Suid Afrika.  Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
13:05
May 20, 2020
19 Mei 2020 Dag 54 Romeine 6
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown - Grendeltyd in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
12:18
May 19, 2020
18 Mei 2020 Dag 53 Romeine 5
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown - Grendeltyd in Suid Afrika.  Webblad: www.ngpongola.co.za - ondersteun ons asseblief
11:38
May 18, 2020
17 Mei 2020 Dag 52 Romeine 5
Hierdie is 'n reeks vir Lockdown - Grendeltyd in Suid Afrika.  Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
14:48
May 17, 2020
16 Mei 2020 Dag 51 Romeine 4
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown of Grendeltyd in Suid Afrika.  Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief.
12:31
May 16, 2020
15 Mei 2020 Dag 50 Hebreërs 11:11-
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown - Grendeltyd - in Suid Afrika.  Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief.
10:03
May 15, 2020
14 Mei 2020 Dag 49 Jona 4
Hierdie is 'n reeksa van hoop vir Lockdown in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
10:41
May 14, 2020
13 Mei 2020 Dag 48 Jona 3
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
13:06
May 13, 2020
12 Mei 2020 Dag 47 Job 42
Hierdie is 'n reeks van hoop vir die Lockdown in Suid Afrika.  Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief.
11:30
May 12, 2020
11 Mei 2020 Dag 46 Job 38
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
12:04
May 11, 2020
10 Mei 2020 Dag 45 Job 23
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown in Suid Afrika.  Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
11:53
May 10, 2020
9 Mei 2020 Dag 44 Job 1
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
10:33
May 9, 2020
8 Mei 2020 Dag 43 Psalm 22
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
12:29
May 8, 2020
7 Mei 2020 Dag 42 Psalm 116
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown in Suid Afrika.  Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief.
10:56
May 7, 2020
6 Mei 2020 Dag 41 Psalm 107
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown in Suid Afrika.  Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
14:08
May 6, 2020
5 Mei 2020 Dag 40 Psalm 78
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief.
13:50
May 5, 2020
4 Mei 2020 Dag 39 Psalm 34
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief.
11:42
May 4, 2020
3 Mei 2020 Dag 38 Psalm 1
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief.
11:56
May 3, 2020
2 Mei 2020 Psalm 32
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
09:33
May 2, 2020
1 Mei 2020 Dag 36 Psalm 31
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown in Suid Afrika.  Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
12:25
May 1, 2020
30 April 2020 Dag 35 Psalm 16
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
09:55
April 30, 2020
29 April 2020 Dag 34 Psalm 124
Hierdie is 'n reeks van Lockdown in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief.
09:36
April 29, 2020
28 April 2020 Dag 33 Psalm 23-9
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdon in Suid Afrika.  Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
09:58
April 28, 2020
27 April 2020 Dag 32 Psalm 23-8
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
09:58
April 27, 2020
26 April 2020 Dag 31 Psalm 23-7
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown in Suid Afrika.  Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
09:48
April 26, 2020
25 April 2020 Dag 30 Psalm 23-6
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief.
08:59
April 25, 2020
24 April 2020 Dag 29 Psalm 23-5
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief.
08:33
April 24, 2020
23 April 2020 Dag 28 Psalm 23-4
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
08:55
April 23, 2020
22 April 2020 Dag 27 Psalm 23-3
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
08:58
April 22, 2020
21 April 2020 Dag 26 Psalm 23-2
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown in Suid Afrika.  Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
08:15
April 21, 2020
20 April 2020 Dag 25 Psalm 23-1
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
08:38
April 20, 2020
19 April 2020 Dag 24 Psalm 9
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown in Suid Afrika. Webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief: NG Kerk Pongola, ABSA, Tjek, 3210140777
10:31
April 19, 2020
18 April 2020 Dag 23 Romeine 5
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown in Suid Afrika.  Webblad: www.ngpongola.com  - ondersteun ons asseblief
09:36
April 18, 2020
17 April 2020 Dag 22 Psalm 139
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown in Suid Afrika.  Ons webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief.
08:29
April 17, 2020
16 April 2020 Dag 21 Dankie
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown in Suid Afrika.  Ons webblad: www.ngpongola.com - ondersteun ons asseblief
08:32
April 16, 2020
15 April 2020 Dag 20 Jesaja 35
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown in Suid Afrika.  Webblad: ngpongola.com
08:25
April 15, 2020
14 April 2020 Dag 19 Jesaja 25
Hierdie is 'n reeks van hoop vir Lockdown in Suid Afrika
09:11
April 14, 2020
13 April 2020 Dag 18 Filippense 4
Hierdie is 'n reeks van hoop in die tyd van Lockdown
08:04
April 13, 2020
12 April 2020 Dag 17 Petrus se tweede kans
Hierdie is 'n reeks van hoop in die tyd van Lockdown
13:25
April 12, 2020
11 April 2020 Dag 16 Petrus verloën vir Jesus
Hierdie is 'n reeks van hoop in die tyd van Lockdown.
07:32
April 12, 2020
10 April 2020 Dag 15 Prediker
Hierdie is 'n reeks van hoop in die tyd van Lockdown.
10:49
April 12, 2020
9 April 2020 Dag 14b Nagmaal
Hierdie is 'n reeks van hoop in die tyd van Lockdown. Donderdagaand 18:00 Paas Nagmaal
07:58
April 12, 2020
9 April 2020 Dag 14a Jakobus 3
Hierdie is 'n reeks van hoop in die tyd van Lockdown.
08:09
April 12, 2020
8 April 2020 Dag 13 1 Korintiërs 13
Hierdie is 'n reeks van hoop in die tyd van Lockdown.
07:32
April 12, 2020
7 April 2020 Dag 12 Jesaja 43
Hierdie is 'n reeks van hoop in die tyd van Lockdown.
07:58
April 12, 2020
6 April 2020 Dag 11 Woestyn tye
Hierdie is 'n reeks van hoop in die tyd van Lockdown.
10:30
April 12, 2020
5 April 2020 Dag 10 Jesaja 6
Hierdie is 'n reeks van hoop in die tyd van Lockdown.
08:19
April 12, 2020
4 April 2020 Dag 9 Matteus 6
Hierdie is 'n reeks van hoop in die tyd van Lockdown.
12:06
April 12, 2020
3 April 2020 Dag 8 Efesiërs 6
Hierdie is 'n reeks van hoop in die tyd van Lockdown.
09:51
April 12, 2020
2 April 2020 Dag 7 Habakuk 3
Hierdie is 'n reeks van hoop in die tyd van Lockdown.
07:20
April 12, 2020
1 April 2020 Dag 6 Psalm 121
Hierdie is 'n reeks van hoop in die tyd van Lockdown.
06:54
April 12, 2020
31 Maart 2020 Dag 5 Jesaja 41
Hierdie is 'n reeks van hoop in die tyd van Lockdown.
06:49
April 12, 2020
30 Maart 2020 Dag 4 Jesaja 40
Hierdie is 'n reeks van hoop in die tyd van Lockdown.
05:51
April 12, 2020
29 Maart 2020 Dag 3 Romeine 8
Hierdie is 'n reeks van hoop in die tyd van Lockdown.
05:21
April 12, 2020
28 Maart 2020 Dag 2 Psalm 8
Hierdie is 'n reeks van hoop in die tyd van Lockdown.
02:49
April 12, 2020
27 Maart 2020 Dag 1 Esegiël 37
Hierdie is 'n reeks van hoop in die tyd van Lockdown.
02:15
April 12, 2020
26 Maart 2020 Lockdown gebed
Gebed aan die begin van die Lockdown in Suid Afrika
01:20
April 12, 2020