Skip to main content
NG Kerk Petrusburg

NG Kerk Petrusburg

By Jaco Thom
Preke wat by NGK Petrusburg gelewer is.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Heb 5:13

NG Kerk Petrusburg

1x
Heb 10:26
As ’n mens hierdie gedeeltes lees, sien jy die dodelike erns en krasse veroordeling waarmee Hebreërs praat oor ongeloof en afval. Hy sê dit kan gebeur in ’n mens se lewe, ’n mens wat gedeel het in die genade en die gemeenskap en seëninge van die volk van God, dat hy of sy moedswillig sondig, en dan word dit vir so iemand te laat vir berou, dit word onmoontlik vir diesulkes om hulle weer te bekeer, dan bly daar geen offer vir die sonde meer oor nie.
21:52
September 18, 2022
Heb 10:23-25
Saam agter Jesus aan
25:08
September 11, 2022
Heb 10:19-25
Lig op jou kop!
39:40
August 28, 2022
Heb 5:13
Melkkossies gaan ons nie help om geestelik volwasse te word nie.
29:15
August 14, 2022
Heb 3:7-19
Jou keuses elke dag is belangrik
31:42
August 07, 2022
Luk 9:57-61
Om Christus te volg, stel hoë eise
31:58
June 26, 2022
Luk 8:26-39 Die besetena van Gerasa
Lukas teken vir ons ’n prentjie van Jesus wat sterker is as Satan, en daarom is ons veilig by Hom; van Jesus wat met mense op die naam werk, ook met jou; van Jesus wat heel maak, nie stukkend nie; en van Jesus wat Hom nie aan mense opdring nie, maar deur jou en my by hulle wil uitkom. 
30:33
June 19, 2022
Joh 14:15-31 Pinksterfees
God se teenwoordigheid in jou lewe
25:43
June 06, 2022
Openbaring 1:12-20
Draai om!
14:57
May 29, 2022
Apie en die krokodil
Kinderpreek oor die gevaar van versoekings. Jak 1:14-15
18:04
May 22, 2022
Hand 11:1-18 Almal welkom
Die kerk was van die begin af 'n verwelkomende gemeenskap
30:03
May 15, 2022
Joh 21:1-19 Tyd met Jesus, tyd vir mekaar
Jy gaan nie in 'n geestelike reus verander sonder tyd in die Here se teenwoordigheid nie.
34:22
May 08, 2022
Joh 20:24-29 Twyfel jy ook soms?
Bybelse geloof is nie om oortuig te wees deur onomstootlike feite nie, maar om oorrompel te word deur die Persoon van Jesus Christus. 
26:24
May 01, 2022
Paasfees Joh 20:17 Jy het familie!
Jesus se Vader is nou ook óns Vader! Ons het familie geword. Ons hele bestaan het verander. Ons status in die wêreld het verander. Ons is broers en susters van Koning Jesus. Ons is seuns en dogters van God die Vader.
33:04
April 17, 2022
Matt 21:1-11 Palmsondag 19 April 2022
Wie is Jesus vir jou? Die skare het gejuig, want hulle het gedink Jesus kom hulle van die Romeinse verdrukking bevry. Hulle ontnugtering toe Hy dit nié was nie, het daartoe gelei dat hulle Jesus verwerp het.
33:30
April 10, 2022
Joh 19:28-30 "Ek is dors."
Jesus se kruisdood was nie 'n tragiese lot wat oor Hom gekom het nie, maar 'n doelbewuste en gewillige oorgee van Homself tot in die dood. Dit sien ons in alles wat by die kruisiging gebeur, veral ook waar Jesus uitroep: "Ek is dors!"
28:13
April 03, 2022
Mark 15:33-34 My God, my God, waarom het U My verlaat?
Die dag toe God padgegee het
23:37
March 27, 2022
Luk 13:1-9
'n Vyeboom sonder vye?
29:57
March 13, 2022
Ps 111: 4 God weet van ons kort geheue
Nagmaalspreek
26:12
March 06, 2022
Eks 34 Blink jou gesig ook?
Vandag, op Verheerlikingsondag, dink ons aan die verheerliking van Christus op die berg (Luk 9:28-36). Daar het die glans van sy heerlikheid, wat Hy as ewige Seun van God het, deur sy menslikheid gestraal. In die verhaal in Eks 34 beleef Moses ook iets daarvan. Die glans van God se heerlikheid was só oorweldigend dat sy gesig begin blik het.
28:21
February 27, 2022
Psalm 1 Vrugteboom, of kaf?
Hierdie Psalm sê vir ons ’n mens kry 2 soorte mense: party mense is soos ’n pragtige vrugteboom wat by ’n plek met baie water staan. Sy blare is lieflik groen, hy dra sy vrugte op die regte tyd. ’n Mooi, gesonde, sterk boom (vs 3). Ander mense, weer, is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word (vs 4).
31:03
February 20, 2022
Luk 5:1-11 Die Here se aanspraak op jou lewe
'n Mens kan nooit té gerus wees as jy in God se teenwoordigheid in die kerk kom sit nie. Dit het Simon daardie dag agtergekom. Want toe hy hom kom kry, sit Jesus binne-in sy skuit! Al wat hy wou doen, was om sy nette skoon te kry en huis toe te gaan, maar toe hy weer sien, roei hy met Jesus in sy skuit 'n entjie die see in sodatJesus sy skuit kan gebruik as 'n preekstoel.
28:17
February 06, 2022
Jer 1:5 God, jy en jou roeping
God se werk in jou en my lewe het baie lank gelede al begin. Dit het begin voor ons nog mens was. Tóé het Hy al besluit dat Hy jou en my wil gebruik in Petrusburg in 2022. God beplan deeglik, en lank vooruit. Jou en my deelwees van sy werk in Petrusburg is nie toevallig of nou maar een van daardie dinge nie. God het sy huiswerk deeglik gedoen. Hy het baie tyd en energie en beplanning in jou belê. Want jy, en die rol wat jy in sy Koninkryk moet speel, is vir Hom verskriklik belangrik.
32:11
January 30, 2022
Joh 15:9-17 Liefhê soos Jesus
Uit Jesus se woorde is dit duidelik dat LIEFDE die vrugte is wat ons moet dra as lote van die ware Wingerdstok. In hierdie paar verse kom die begrip liefhê altesaam 9 keer voor, sodat ’n mens dit net nie kan mislees nie, en boonop word die opdrag dat ons moet liefhê, 5 keer gegee. Maar dan is dit nie sommer gewone liefde nie; dit is liefde soos die Here Jesus vir sy dissipels het, liefde soos die Vader vir die Here Jesus het (vgl verse 9 en 12).
26:37
January 23, 2022
Joh 15:1-17 Geloof verg vrugdra
Baie van ons het grootgeword met die idee dat jou saak met God reg is as jy die Here Jesus as jou persoonlike Verlosser aangeneem het. Dan is jou plek in die hemel as ’t ware bespreek. Maar dit is nie die hele verhaal nie. Ons word nie verlos om God se kinders te wees, net maar om eendag in die hemel te kom nie. Ons word verlos om God se gestuurdes na die wêreld te wees. Ons word God se kinders sodat ons ’n verskil in die wêreld kan maak.  Jesus het gesê (vers 16):  Julle het My nie uitgekies nie, maar Ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou ... 
28:07
January 16, 2022
Josua 1:1-9 Nuwejaar 2022
God, ons en die toekoms Josua staan aan die vooraand van 'n nuwe fase in die volk Israel se geskiedenis, en hy is onseker of hy die mas gaan opkom. God se woorde aan Josua lê die vinger sekuur op die wond.
34:06
January 02, 2022
Ps 90 Oujaarsdiens 2021
God leer ons hoe om te lewe
28:45
January 01, 2022
Kersfees 2021 Titus 3:4-7
Toe die goedheid van God ons Verlosser verskyn het
28:48
December 25, 2021
Joh 1:1-18 Die vreemde vrede van Kersfees
Dit is juis in hierdie tyd, soos in geen ander tyd van die jaar nie, dat 'n mens bewus word van die skrille kontras tussen die aankondiging van die engele op daardie eerste Kersnag, en die lewe van vandag. In die Kersverhaal soos Johannes dit opgeteken het, haas hy hom om ons te vertel dat die vrede wat Christus gebring het, nie ’n gewone menslike vrede is nie. 
30:54
December 19, 2021
Fil 4:4-9 Gaudete! Wees bly!
Vandag is die derde Adventsondag. Dit beteken dat ons nou halfpad met die Advent is; daarom steek ons ook vandag die pienk kers op om te sê: die wagtyd is oor die halfpadmerk. Dié dag se tema is daarom ook: vreugde, en dit is ook waarom hierdie besondere teks vir die 3e Advent voorgeskryf word. Paulus sê ons moet bly wees.
36:09
December 12, 2021
Luk 2:34-35 'n Duur vreugde
Die Kerstyd is ’n tyd van vreugde. Nie goedkoop plesierigheid, soos baie mense dink die Kerstyd is nie. Nee, van die begin af maak die Bybel dit baie duidelik dat Kersvreugde ’n duur vreugde is; dat God ’n baie groot prys betaal het om dit Kersfees te kon laat word: Hy het sy Seun prysgegee.
22:18
December 05, 2021
Luk 2 Kersfees bring vreugde
Preek by die Kerssangdiens op 28 Nov 2021
21:36
November 28, 2021
Rut 4 Sal mense jou onthou?
Boas was ’n man wat ’n verskil gemaak het. Daarom noem die verteller hom ’n vermoënde man (letterlik ’n man van betekenis, swaarwigtig, Rut 2:1). Sy aandag was nie net op sy eie belange gevestig nie. Hy het ander raakgesien. Dís wat dit beteken om ’n gelowige te wees.
22:28
November 21, 2021
Hand 16:30-31 Hoekom doop ons babas?
Die doop kan jou nie red nie; net Jesus kan, en daarvoor is geloof nodig. Moet ons dan babas doop? Moet ons nie liewer wag tot hulle oud genoeg is om self te kan glo nie? Paulus en Silas het nie so gedink nie. 
26:57
September 19, 2021
Efes 6:10-18 Geestelike oorlogvoering
Die magte van die Bose dreig om ons te vernietig. Is daar ’n kans dat ons hom kan wen? En hoe voer ons hierdie oorlog? Paulus gee vir ons lewensnoodsaaklike hulp en raad hiermee.
32:22
September 12, 2021
2 Tim 3:10-17 Bybelsondag
Die Bybel is God se verhaal, van die skepping af tot die wederkoms, of herskepping. Jy skryf ook daagliks aan jóú deel van hierdie verhaal. Pas jou lewe in in die styl en intrige of plot van God se storie?
28:47
August 30, 2021
Joh 3:30 Is jy groot of is jy klein?
Wanneer het jy as gelowige die hoogste sport bereik? As jy soos ’n Billy Graham voor duisende mense kan preek en tot bekering bring? As jy die Bybel op jou vingerpunte ken en vir almal raad kan gee? Johannes die Doper help ons om dié vraag te antwoord. Hy het gesê: “Hy moet meer word, en ek minder.” (Joh 3:30)
28:24
August 22, 2021
Num 21:4-9 & Joh 3:14-21 Die koperslang
Die pandemie hou nou al lank aan, en dit maak ’n mens moeg. En geen einde in sig nie. Dalk wonder jy hoekom God niks aan die situasie doen nie. Dis wat die Israeliete in die woestyn gewonder het. God se antwoord op hulle moedeloosheid is baie anders as waarop die Israeliete gehoop het.
30:25
August 15, 2021
Job 38 - 42 Hoe moet ons God verstaan?
Die kerk is die afgelope maand geruk met onthullings oor sg. besluite van die Algemene Sinode wat ’n mens se hare laat rys. Is dit regtig wat die kerk besluit het?  Wat moet ons daarvan maak? God se gesprek met Job kan ons help om nuut oor Hom te dink, en tot rus te kom.
50:09
August 01, 2021
Psalm 91 Die beskerming van Ps 91
Wanneer ’n mens lees wat mense oor die korona-pandemie te sê het, of jy gesels met mense oor hoe hulle dit hanteer en of hulle die entstof gaan neem of nie, kom jy vroeër of later uit by verwysings na Psalm 91. Dit klink min of meer só: “Ek bid net Psalm 91 en die bloed van Jesus oor my. Ek sal oukei wees.” 
36:28
July 20, 2021
2 Kron 1:1-13 Salomo se gebed
Waarvoor bid jy? Die jong koning Salomo het ’n geleentheid gekry wat net in sprokiesverhale moontlik is. Hy kon vra net wat hy wou, en God sal dit vir hom gee. Sy keuse is verrassend, maar dit dwing ons om vir onsself te vra waarvoor óns sou vra as ons in sy plek was, en waarvoor ons nóú vra.
43:21
July 16, 2021
1 Sam 13 Van haastigheid kom lastigheid
Wat was Saul se groot probleem? Ongehoorsaamheid is darem ’n te algemene woord. Ek dink ons moet ander woorde byvoeg, soos eiesinnigheid en koppigheid en ongeduld en ongeloof. Dit was alles deel van Saul se probleem. Hy het sy eie kop gevolg en wou nie wag op die Here se leiding nie. Hy wou God dwing om op te tree op ’n tyd en soos hý dit wou hê, en toe dit nie gebeur nie, neem hy die reg in eie hande ...
36:11
June 30, 2021
Psalm 130 Die nagmaal -- God se spyskaart vir jou
Die nagmaal vertel jou wie jy is, en dit vertel jou wie God is.
39:56
June 05, 2021
Pinksterfees 2021 Matt 6:13 en Rom 8:1-11
Laat ons nie in die bersoeking kom nie, maar verlos ons van die Bose Versoeking is ’n realiteit waaraan ons nie ontkom nie. Selfs die heiligste onder ons kom in versoeking. Ek wil amper sê: hoe heiliger jy leef, hoe hewiger word die versoeking. Hoe meer jy uit die genade leef, hoe meer word jy versoek om nie uit die genade te leef nie. Hoe ernstiger jy bid om die vergifnis van jou oortredinge, hoe ernstiger moet jy bid om bewaring in die versoekings
37:46
May 23, 2021
Matt 6:9-13 Die Ons Vader-gebed
Want wat doen ons as ons die Ons Vader bid? Ons stel onsself tot beskikking van die koms van Gods Koninkryk. ’n Mens kan nie vir iets bid as jy nie ook bereid is om daarvoor te werk nie. Jy kan nie die Ons Vader bid, sonder om ook bereid te wees om self verander te word nie. 
29:20
May 16, 2021
2 Sam 11 Segs vir sondaars!
Wat Dawid en Batseba in hierdie hoofstuk aanvang, is onverstaanbaar. Maar dis die aard van sonde, nie waar nie: dat jy wéét dis verkeerd, jy wéét jy gaan jouself blootstel vir probleme, en tog doen jy dit! Dis die misterie van die sonde, dat ons dink die (kortstondige) plesier wat ons daaruit kry, weeg swaarder as die probleme wat dit veroorsaak.
01:01:22
May 09, 2021
1 Pet 2:9-10 Jy is 'n priester!
Ons is deur God gekies en spesiaal vir diens aan Hom aangestel. Ons is heilig. En ons taak as ’n heilige nasie is om ’n koninklike priesterdom te wees: koning Jesus se priesters in die wêreld, om tussen God en die wêreld te staan, om namens God voor die wêreld te staan, maar ook namens die wêreld voor die Here te staan.
36:01
May 02, 2021
Hand 2:47 Gasvryheid
’n Kerk met insluitende gasvryheid Ons wil almal hê nuwe mense moet deel van die gemeente word. Hoe kan dit gebeur? Een van die foute wat ons maak, dink ek, is dat ons vriendelik is met vreemdelinge, maar nie uit ons pad gaan om mense tuis te laat voel nie.
35:33
April 25, 2021
2 Kor 1:3-11 Moedeloos of moedig?
Wat maak 'n mens as jy in 'n krisis kom? Die maklikste is om by almal wat wil hoor en nie wil hoor nie, daaroor te kla. Of te sug en te sê dit lyk jou God stel nie eintlik in jou nood belang nie.  Paulus wys hier vir ons dat daar 'n beter manier is: dat jy wéér sal kyk, op sal kyk, en God se hand, God se teenwoordigheid in jou krisis sal raaksien. 
19:42
April 17, 2021
Hand 2:24 Jy kan, want God kan
Dit was vir die dood onmoontlik om Jesus gevange te hou. Niks is immers by God onmoontlik nie. Geen situasie is só hopeloos en dood dat Hy dit nie lewend kan maak nie.  Hy het jou óók opgewek om nuut te leef.
19:04
April 11, 2021
Paasfees 4 April 2021
1 Kor 15:1-11 Die goeie nuus is -- Christus
29:07
April 03, 2021
Joh 12:12-19 Palmsondag 28 Maart 2021
Die Man op die geleende donkie. Waar pas Jesus in in jou geloof?
37:05
March 29, 2021
Joh 12:20-36 Jesus, 'n koringkorrel en die wêreld
Dis nie vir God genoeg dat net ’n klompie uitgesoektes gered word nie. Hy het die verlossing van die hele wêreld in die oog.
24:31
March 14, 2021
Jesaja 55 Kom, almal wat dors is
God se weë is nie ons weë nie As dit sleg gaan, sê mense graag: “Nou ja, ons moet maar berus en tevrede wees. Die Here se gedagtes is nie ons gedagtes nie, en sy weë is nie ons weë nie.” Dit staan presies so in Jes 55:8! Maar is dit ’n uitspraak wat ons moet laat berus?
29:17
February 21, 2021
Markus 9:2-8 Sondag van Verheerliking
Tema: Kyk weer na Jesus Die gevaar bestaan dat ons só by Jesus se menslikheid vassteek dat ons nie genoegsaam sy Goddelikheid in ag neem nie. Hierdie dag herinner ons dat Jesus van Nasaret inderdaad die Seun van God is, aan wie alle mag gegee is.
28:52
February 14, 2021
Jesaja 40:1-11 Is God weg?
God is weg. Dit is die ergste wat enige mens kan ervaar, die diepste put waarin jy gegooi kan word, die moeder van  alle krisisse. Daarnaas is alle ander dinge, hoe erg hulle ook al mag wees, kinderspeletjies.
27:09
February 07, 2021
1 Kor 13:4-8a Liefdesimfonie
Ons speel almal in God se simfonie; ons moet mooi musiek maak met ons lewens, en ons moet dit saam met ander doen. Paulus gee vir ons die bladmusiek hiervoor in 1 Korintiërs 13.
49:47
January 29, 2021
Jak 4:13-17 Week van Gebed (Donderdag)
Om te lewe onder die teken van DV
26:49
January 28, 2021
Jak 4:3 Week van Gebed (Woensdag)
Die konflik tussen bid en begeer
25:12
January 27, 2021
Jakobus 2:14-26 Week van Gebed Dinsdag
Liefde gee om
25:26
January 26, 2021
Jakobus 1:19-27 Week van Gebed Maandag
Geloof is 'n praktiese saak
28:04
January 25, 2021
Jak 1:1-8
Ons reaksie in moeilike tye.
38:27
January 22, 2021
Markus 1:1-8 Gereed om Jesus te volg
Markus is haastig om by die punt van sy verhaal uit te kom: dat Jesus die Messias, die Gesalfde is, die Seun van God. Dís wat hy wil hê sy lesers moet weet en glo. Daar is ’n dringendheid in hom. Hy wil hê mense moet Jesus leer ken. En daarom draal hy nie met sy vertelling nie. Hy val as ’t ware met die deur in die huis.
44:44
January 15, 2021
Psalm 139 Wie is God vir jou
Ons het elkeen ’n prentjie, of ’n idee, in ons kop oor God en hoe Hy is. Dié verstaan van God bepaal uiteindelik wat jy van Hom verwag of nie verwag nie, en hoe jy leef.
40:05
January 08, 2021
2 Korintiërs 5:17
Nuwejaarsboodskap. 'n Nuwe jaar, 'n splinternuwe jy!
37:38
January 02, 2021
Pred 9:7 Oujaarsdiens 2020
Alles is nié tevergeefs nie.
43:52
December 31, 2020
Hebreërs 9:28
Gaudete - Derde Sondag in Advent Kersfees, blydskap & die kruis
44:44
December 17, 2020
Maleagi 3:13 tot 4:3
Kersfees bring nuwe hoop
50:43
November 29, 2020
Kerssangdiens 22 Nov 2020
Jesus is Koning!
56:30
November 28, 2020
Joh 19 & Eks 12 Jesus Christus, God se Paaslam
Johannes doen baie moeite om Jesus se kruisiging in te klee sodat ons kan verstaan dat Hy die Paaslam is wat geslag is.
01:02:05
November 15, 2020
Handelinge 13:32-39 & Romeine 1:16-17
Prediker: Ds Errol Sheppard Tema: Die doop: ’n aanskouingsles van God se genade
53:24
November 08, 2020
Matt 5:3
Onafhanklik!?
47:24
November 01, 2020
Psalm 19 en Hebreërs 1
Hervormingsfees God praat met ons deur die Bybel
52:48
October 25, 2020
Gen 46
Geloof is om te bly hoop.
42:40
October 18, 2020
Gen 45
Hoe kon Josef sy broers vergewe?
51:17
October 11, 2020
Gen 42 - 44 Josef se wraak
Josef het nou die hef in die hand, en hy laat homself deeglik geld teenoor sy broers.
51:17
October 04, 2020
Gen 41
God wil die wêreld seën - deur jóú
55:28
September 27, 2020
Genesis 39
Die Here was by Josef, selfs in die moeilikste tyd van sy lewe.
42:06
September 13, 2020
Genesis 37
God se pad met Jakob se mense
53:54
September 04, 2020
Gen 33:1-7
Sondag 2 Augustus 2020 Is versoening moontlik? Jakob keer ná 20 jaar in Haran terug na Kanaän. Esau wag hom in met 400 man. Jakob se verlede het hom ingehaal. 
42:21
July 30, 2020
Gen 28:10-22 God is oral
Jakob het sy pa Isak bedrieg om die seën wat vir Esau bedoel was, te kry. Toe sweer Esau wraak, en Jakob moet vlug. Langs die pad by Bet-El verskyn God aan hom.
39:00
July 23, 2020
Gen 21
God doen wat Hy beloof het. Erediens 19 Julie 2020
39:15
July 17, 2020
Gen 12:1-5 Nagmaal
Geloof vra offers
45:19
July 11, 2020
Gen 3:1-13
Sonde in die paradys!?
38:16
July 03, 2020
Gen 1:1-4 en Joh 1:1-5 Die skepping
Hierdie wêreld is God s'n!
35:48
June 26, 2020
Hand 17:16-34 Paulus op die Areopagus
Om mense by God uit te bring
45:25
June 20, 2020
Hand. 16:25 Ons is die boodskap
Paulus en Silas sing lofliedere in die tronk.
38:11
June 11, 2020
Handelinge 9 Christen-wees is gehoorsaam wees
God stuur Ananias na Paulus toe.
36:55
June 04, 2020
Handelinge 2:1-36 Pinksterfees
Die Gees as God se grootste gawe het gekom om Jesus te verheerlik.
37:21
May 29, 2020
1 Pet 5:5-11 Nederigheid Pinkster 2020
Donderdag
25:25
May 28, 2020
1 Pet 4:7-11 Dien mekaar
Pinkster 2020 (Woensdag)
26:51
May 27, 2020
1 Pet 2:18-25 Pinkster 2020 Maandag
Om Christus na te volg in sy lyding
20:49
May 25, 2020
1 Pet 1:17-24 Losgekoop deur Christus
Pinksterreeks 2020: Sondagaand
23:25
May 24, 2020
1 Pet 1:1-2 Suurstofdief of Koningskind?
Ons is deur Christus se bloed losgekoop. Dit het implikasies vir hoe ons oor onsself dink en hoe ons leef.
29:46
May 23, 2020
Hand 1:9-11 Waar is Jesus nou?
Jesus se hemelvaart het sy posisie verander. Wat beteken dit prakties vir ons?
19:35
May 21, 2020
Ps 77 Waar is God as ek Hom nodig het?
God is by ons, maar ons mis sy teenwoordigheid omdat ons op die verkeerde plekke na Hom soek.
29:02
May 15, 2020
Ps 23:5 U laat my by 'n feesmaal aansit
Die lewe word 'n fees as jy die Here se teenwoordigheid raaksien.
26:08
May 08, 2020
Ps 23 Die Here is my herder
'n Mens kom nie niks kort as jy alles het wat jou hart begeer nie. Jy kom niks kort nie wanneer jy ontdek dat die Here by jou is en dat Hy vir jou sorg.
31:48
May 03, 2020
Ps 27 Wag op die Here!
Geloof is nie ’n kitsoplossing vir al jou probleme nie. Geloof is om in jou nood na God te vlug en in sy teenwoordigheid jou troos en krag te kry, in die verwagting dat Hy op sy tyd vir jou die uitkoms sal gee.
39:50
April 26, 2020
Ps 16:8 - 'n Lewe van oorvloed
Erediens 19 April 2020
24:41
April 19, 2020
Paasfeesdiens 12 April 2020
Kol 2:20 - 3:4 Die opstanding beïnvloed ons hele bestaan
22:49
April 12, 2020
Goeie Vrydag Nagmaalsdiens
Wat het Jesus bedoel toe Hy gebid het: "My God, my God, waarom het U My verlaat?"
28:10
April 10, 2020
Groot Lydensweek: Wit Donderdag
Jesus in Getsemane
11:24
April 09, 2020
Groot Lydensweek: Woensdag
Jesus word in Betanië gesalf
07:42
April 08, 2020
Groot Lydensweek: Dinsdag
Op die Dinsdag van Groot Lydensweek dink ons terug aan die tyd toe Jesus vir oulaas sy dissipels geleer het.
07:43
April 07, 2020
Groot Lydensweek 2020 Maandag
Kort oordenking vir die Groot Lydensweek: Reiniging van die tempel
05:11
April 06, 2020
Romeine 8:28 -- Erediens vir Sondag 5 April 2020
Waar is God wanneer ons Hom nodig het?
23:22
April 05, 2020
Groot Lydensweek 2020 Palmsondag
Kort oordinking vir die Groot Lydensweek
06:42
April 05, 2020
Rom 8:18-25 Die hele skepping sug, en ons sug ook
Ons leef in 'n stukkende wêreld, maar as gelowiges glo ons dat God steeds met die wêreld besig is
19:27
March 26, 2020
Romeine 4 God spreek die goddelose vry
22 Maart 2020
13:11
March 22, 2020
March 21, 2020
00:21
March 21, 2020