Skip to main content
Pinches Glauber - Yiddish

Pinches Glauber - Yiddish

By פנחס גלויבער פען
פנחס גלויבער - על רגל אחת
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Kashrut Monopoly in Israel
די מדינת ישראל רעגירונג איז אויפגעקומען מיט א פלאן פון אוועקנעמען דעם כשרות-מאנאפאל פון דער רבנות הראשית, וואס האט ארויפגעברענגט צופרידנקייט ביי געוויסע און קריטיק פון אנדערע.
12:24
July 22, 2021
Fall of Communism
די וועלט האט צוגעקוקט מיט פארריסענע בליקן ווען דער קאמוניסטישער פארטיין איז מיט א דרייסיג יאר צוריק כמעט איבערנאכט צוזאמגעפאלן. וואס זענען אבער געווען די אנטוויקלונגען וואס האבן געפירט צו יענעם גורל'דיגן מאמענט? — אינעם ערשטן, פון דער באלשעוויסטישער רעוואלוציע ביז'ן קאלטן קריג
28:51
July 19, 2021
Palestinian Infighting
דער אנגעבליכער מארד פון א פאלעסטינער אקטיוויסט דורך די ארטיגע זיכערהייט-קרעפטן, האט ארויסגערופן א כוואליע פראטעסטן קעגן מאכמוד אבאס און זיין עקשנות נישט צוצולאזן קיין וואלן.
11:32
July 14, 2021
Iron Dome
דער ׳אייראן דאום׳ ווערט באצייכנט ווי דער סאפיסטיקירסטער מיסיל-שיץ סיסטעם אין דער היסטאריע. וויאזוי ארבעט עס און וואס איז אזוי די גדולה דערמיט?
25:59
July 13, 2021
Covid Variants
דער קאראנא-וויירוס האט זיך אנטוויקלט און מיר האבן זיך געטראפן מיט א צאל פרישע גירסאות פונעם זעלבן משחית. וואס מיינט דאס אבער א פרישע מיוטאציע?
13:42
July 8, 2021
The Kitos War
די געשיכטע אונטער דעם חורבן פון דער ריזיגער, פראכטפולער בית הכנסת אין 'אלעקסאנדריע של מצרים', וואס איז געקומען נאך אן אויפשטאנד וואס אידן האבן דורכגעפירט קעגן רוים מיט פערציג יאר נאכ'ן חורבן
30:34
July 5, 2021
US Afghanistan War
אלס חלק פון אן אפמאך מיט'ן 'טאליבאן', וועט אמעריקע זיך ארויסציען פון אפגאניסטאן און ענדיגן דעם אכצן-יעריגן קאנפליקט. ווער איז דער טאליבאן? וואס זוכט אמעריקע אין יענעם ווייטן לאנד?
17:46
July 1, 2021
Concept of Rabbi
ווען און פארוואס איז געבוירן געווארן דער באגריף פון ׳רבי׳, און וואס איז דאס שייכות דערפון צום בית המקדש?
54:32
June 28, 2021
UFO Report
קאנגרעס האט אויפגעפאדערט דעם פענטאגאן ארויסצוקומען מיט א באריכט וועגן יו-עף-אוס. וואס איז יעצט געשען און וואספארא חידושים קענען מיר ערווארטן?
12:07
June 25, 2021
Satellites
טויזנטער סאטעליטן פליען ארום אין די רוימען, און לויט די שאצונגען וועט די סאטעליט-באפעלקערונג בקרוב באטרעפן אזויפיל ווי הונדערט-טויזנט אזעלכע מאשינען. וואס טוען זיי דארט אויבן, און וואס קענען מיר ערווארטן פון א וועלט מיט אזויפיל פליענדע גולם-חכמים?
31:48
June 23, 2021
Putin-Biden Summit
פרעזידענטס ביידען און פוטין און אמעריקע און רוסלאנד האבן אפגעהאלטן א באגעגעניש, מיט'ן ציל פון קומען צו עפעס א פארשטענדעניש אין די אנגעצויגענע באציאונגען צווישן די צוויי. וואס ליגט באמת אונטער די כסדר'דיגע געפעכטן?
17:32
June 20, 2021
International Space Station
די אינטערנאציאנאלע ספעיס סטאנציע איז דער קאסטבארסטער בוי-פראיעקט אין דער היסטאריע, וואס איז געבויט געווארן מיט'ן ציל אהערצושטעלן א קביעות'דיגן פלאץ וואו מענטשן זאלן קענען וואוינען אין די הויכע רוימען
32:50
June 16, 2021
Covid Lab Theory
פון וואו איז דער קאראנא-וויירוס למעשה געקומען: א פלעדער-מויז אדער א לאבאראטאריע? וואס זענען די סיבות צו טראכטן אזוי אדער אזוי?
17:51
June 10, 2021
Due to Covid
'דו טו' קאָואוועד' איז געווארן א תירוץ וואס ערקלערט יעדע אומארדענונג פון יעדן סארט. 'דו טו' קאָואוועד' איז דא מאנגל אין געוויסע פראדוקטן, און מיר קוקן אריין אין די פינקטליכע פרטים וואס האבן אונז געברענגט צו דעם מצב
47:48
June 6, 2021
Boston Tea Party
דער 'באסטאן טיי פארטי' איז געווען ווייניגער פארברענג און מער מרידה-אקט קעגן ענגלאנד, און האט טאקע געפירט די קאלאניסטן זיך אפצורייסן פון ענגלאנד און דערקלערן זעלבסשטענדיגקייט.
25:39
May 30, 2021
History of Gaza
עזה איז היינט א צענטער פון טעראר, אבער דער ראיאן האט אונטער זיך א רייכע געשיכטע, וואס הייבט זיך אן מיט דער תקופת החשמונאים אינמיטן דער עפאכע פונעם צווייטן בית המקדש. — א היסטארישע איבערזיכט אויף עזה פון כנען, אייניקל פון נח, ביז היינט, ווען דאס פלאץ געפינט זיך אונטער'ן בעלות פון 'כאמאס'
38:05
May 19, 2021
Dealing with Narcissism
נקודות למחשבה און אפשר פארשלאגן למעשה פאר מענטשן וועמען דער גורל האט צונויפגעפירט מיט אנדערע מענטשן וואס האבן רויע, 'נארסיסטישע' תכונות
31:34
May 10, 2021
Zeno's Paradox
דער פאראדאקס פון אנקומען פון דא ביז אהין. — א קשיא אויף תנועה, א הסבר אויף הוצאה, און א מסקנא וועגן דער הגבלה פון לאגיק.
24:43
May 2, 2021
Narcissism
וואס איז דאס משמעות פון נארסיסיזם, און וואספארא תכונות פאדערן זיך אריינצופאסן אין דער קאטעגאריע? ווער מוטשעט זיך מיט די שוועריגקייטן און פארוואס, און וואס ליגט ביים יסוד פון די דאזיגע אייגנשאפטן?
37:08
April 25, 2021
Neurolink
א קאמפיוטער־טשיפּ איז פארפלאנצט געווארן איינעם מח פון א מאלפע, וועלכע האט דערנאך געטאן פעולות אן רירן די האנט. וואס מיינט דאס פאר מענטשן: וועלן מיר אמאל קענען פירן א לעבן מיט בלויז טראכטן?
31:06
April 16, 2021
Blankets
249 - וואס איז דער ענין מיט'ן זיך איינהילן אין א דאכענע ביים גיין שלאפן? וואס איז די פעולה און אויפטו? — עטליכע ווערטער וועגן 'ווארעמע' דאכענעס
28:17
April 8, 2021
Battle of Yericho
יריחו איז געווען די ערשטע שטאט וואס כלל ישראל האט איינגענומען נאכ'ן אריינקומען קיין ארץ ישראל, און איז געקומען באגלייט מיט אויסטערלישע ניסים למעלה מדרך הטבע.
40:17
March 30, 2021
Ararat & Birobidzhan
אסאך לעזונגען זענען במשך דער היסטאריע אויפגעברענגט געווארן צו לעזן די אידן-פראגע. איין אזא מער-שעפערישן איינפאל איז געווען צו גרינדן א אידישע אויטאנאמיע, וואס זאל באשטיין און געפירט ווערן דורך א אידישער הערשאפט. — צוויי טשעקאווע קאפיטלען געשיכטע
31:21
March 19, 2021
Sense of Smell
עס קומט אונז נישט אויס צו ווידמען קיין סאך מחשבה צום חוש הריח, און ווען נישט דעם קאראנא-וויירוס וואלטן מסתמא נישט געוואוסט אז מען קען אים פארלירן. איז לאמיר יא א שמעק טאן אין דער נאז און שפירן וואס דארט טוט זיך
33:55
March 14, 2021
Artificial Intelligence
קאמפיוטערס ווערן כסדר קלוגער, אבער מ'רעדט היינט פון מאשינען אויסגעשטאט מיט חכמה און בינה, וואס זיי וועלן ניצן אליין אויסצופירן פעולות לויט זייער אייגענעם 'פארשטאנד', אפילו אין קעגנזאץ צום רצון פון זייערע מענטשליכע אויבערהארן.
31:04
March 4, 2021
Clapping
דער זינגער האט געזאגט און דער עולם צעקלאטשט זיך. וואס איז דער ענין מיט דעם אקט? ווערט און פארוואס איז דערמיט אויפגעקומען, און וואס פארדינען מיר פון די אפלאדיסמענטן?
28:01
March 1, 2021
Radical Islam in France
פראנקרייך מוטשעט זיך מיט אן עקזיסטענציאנעלער געפאר וואס רופט זיך 'איסלאמישער טעראר'. וויאזוי האט דער מצב זיך אנטוויקלט און וואס קען דאס לאנד טאן דערוועגן?
30:29
February 21, 2021
DNA
פארוואס זע איך אויס אזוי אנדערש ווי דו? פארוואס זענען דא חילוקים צווישן די קערפערליכע אייגנשאפטן פון איין מענטש ביז'ן אנדערן? א טור אינעם צענטער פון אונזערע צעלן, וואו מיר טרעפן אן אינפארמאציע-בוך מיט אלע פרטים
27:05
February 17, 2021
National Debt
אמעריקע טראגט זיך ארום מיט א גרויסן חוב, וואס האלט אין איין וואקסן. ווער בארגט געלט דער רעגירונג און וויאזוי גייט אזא הלוואה צו? וויאזוי ווערט דער חוב באצאלט? וואס זענען די ברירות פונעם לאנד צו טאן דערוועגן?
30:05
February 17, 2021
On Being Wrong
אנערקענען און ארויסזאגן אז מ'האט שלעכט געטראכט און שטארקע איבערצייגונגען זענען לעולם געווען פאלש, איז עפעס וואס קומט זייער שווער צו טאן. פארוואס איז עס אזוי? וואס פרובירן מיר אזוי ענערגיש צו באשיצן דורכ'ן זיך אזוי האלטן מיט אונזערע מיינונגען?
28:00
February 17, 2021
Printing Money
די פאראייניגטע שטאטן מוטשעט זיך מיט א גרויסן חוב און א פינאנציעלן פלאנטער וואס דער קאראונא האט אנגעברענגט. פארוואס זאל נישט די פעדעראלע רעגירונג פשוט דרוקן א בארג באנקנאטן און פטור אן עסק?
30:13
January 1, 2021
Anxiety
אנגסט, ענקזייעטי, איז זייער שכיח אין דער מאדערנער תקופה און איז נאך שטארקער אריינגעקומען צווישן מענטשן דורכאויס דעם יעצטיגן צעשאקלטן מצב העולם. עטליכע נקודות וועגן דער טעמע אין א שמועס מיטן לייף קאוטש יוסף זאב בראווער.
28:38
January 1, 2021
Pacific Ocean
א שווים דורך און אריין אין די טיפענישן פון דעם גרעסטן אקעאן אויפ'ן כדור הארץ, דעם פּאַציפיק.
28:52
December 20, 2020
End of Globalization
ענדע פון גלאביליזאציע
37:49
December 11, 2020
Qualia
זען, שמעקן, שפירן און הערן זענען די תוצאה פון א גשמיות'דיגן פראצעדור, וואס שפילט זיך אפ מיט גשמיות'דיגן זאכן. וויאזוי זיי פירן צו דער אינערליכער איבערלעבעניש וואס מיר שפירן בשעת מעשה, איז א א מיסטעריע וואס לאזט זיך נישט לעזן.
28:56
December 2, 2020
Gules Buvel (Part Four)
געשיכטע פון גלות בבל, פערטער טייל. — די גרויסע, וויכטיגע אידישע צענטערס פון נהרדעא, מחוזא, סורא, און פומפבדותא, מיט'ן לעבעדיגן אידישן לעבן וואס האט זיך געצויגן ביז אונזערע צייטן.
27:54
December 2, 2020
Gules Buvel (Part Two)
געשיכטע פון גלות בבל, צווייטער טייל. -- נבוכדנצר שטעלט צדקיהו אלס קעניג; יענער שליסט א שטילן אפמאך מיט מצרים און איז מורד אין בבל, וואס קומט ארויף, מאגט חרוב ירושלים און דעם בית המקדש, און טראגט אראפ רוב אידן קיין בבל, ביז׳ן טרויעריגן סוף פונעם אידישן ישוב מיט׳ן מארד פון גדלי׳ בן אחיקם.
25:47
November 22, 2020
Gules Buvel (Part One)
געשיכטע פון גלות בבל, ערשטער טייל. די לעצטע מלכים אין ארץ ישראל אינעם שאטן פון די געפעכטן צווישן די צוויי גרויסמאכטן, מצרים און בבל.
26:52
November 22, 2020
Cold War (2)
היסטארישע איבערזיכט אויפ׳ן קאלטן קריג צווישן אמעריקע און דעם סאוועטן פארבאנד. אינעם צווייטן טייל, די קובאנער מיסיל-קריזיס, וויעטנאם, סאבאטאזש-פלענער, און דער פונדערפאל פונעם סאוועטן פארבאנד.
32:05
October 30, 2020
Cold war (1)
היסטארישע איבערזיכט אויפ׳ן קאלטן קריג צווישן אמעריקע און דעם סאוועטן פארבאנד -- ווען האט זיך עס אנגעהויבן, פארוואס, און די ערשטע אנטוויקלונגען.
31:12
October 25, 2020
Sarcasm
אן ערנסטער, נישט-שטעכיגער שמועס וועגן סארקאזם — וואס דאס איז, פארוואס מענטשן באניצן זיך דערמיט, און עטליכע עצות אין פאל מען טרעפט זיך א קרבן פון א סארקאסטישן שטאך.
33:51
October 14, 2020
Belarus Protests
הונדערטער טויזנטער מענטשן האבן זיך ארויסגעלאזט פראטעסטירן איבער די גאסן פון מינסק, הויפטשטאט פון בעלארוס. וואס ווילן יענע מענטשן, און וואס איז דאס שייכות אהער פון פוטין און אוקראינא?
28:25
October 14, 2020
Gezain in Gehert
וואס טוט זיך מיט דער ׳מוראה של מלכות׳ אויב די מלכים אליין עסן זיך איינער דעם אנדערן לעבעדיג אויף? עטליכע אבזערוואציעס פון א ׳דעבאטע׳ פארלאפענע וואך, וואס האט געברענגט א גערוך פון גיפט און פולווער.
15:53
October 12, 2020
Men in black
דורכאויס די לעצטע צענדליגער יארן האבן עדות צו יו־עף־אוס באקומען פלוצלונגדיגע באזוכן פון מיסטעריעזע מענטשן. ווער זענען זיי און וואס ווילן זיי?
01:01:40
October 12, 2020
Special Forces Wars
מלחמות מיט מיליטער אויפ'ן שלאכטפעלד זעען אויס ווי א זאך פון דער פארגאנגענהייט. איבערגענומען האט זיי א ניי מציאות, פון ספעציעלע קרעפטן וואס ארבעטן שטיל און אומבאמערקט אין פרעמדע לענדער. — א שמעק פון די שטילע טעטיגקייטן דורך אמעריקע, רוסלאנד, און כינע.
34:21
October 12, 2020
Oneness of Everything
די וועלט איז צוויי זאכן: איין-איינציגע זאך, און איין גרויסער דמיון. אזוי איז דאס מציאות, און ווען מען באקענט זיך מיט דער בריאה אויף דעם שטאפל, שטייט מען שוין נישט ווייט פון כאפן דעם 'מעסעדזש'.
36:11
September 30, 2020
Supreme Court Nomination
וואס איז דער סופּרים קארט? וואס איז דאס מאכט פונעם העכסטן געריכט? ווער נעמט אויף און וויאזוי גייט צו דאס אויפנעמען א פרישן ריכטער?
15:26
September 30, 2020
Unique Calendar
אן אינטערעסאנט יאר ווארט אונז אפ... אפשר אין מערערע תחומים, אבער זיכער אינעם לוח, וואס שטעלט זיך אין תשפ"א אויס אויף א זעלטענעם אופן.
24:20
September 30, 2020
Battle over LA
אינמיטן דער צווייטער וועלט־מלחמה, איז לאס אנדזשעלעס געקומען אונטער אטאקע פון אן אומזעעבארן שונא, און ביז היינט איז נאכנישט הונדערט פראצענט קלאר וואס דארט האט זיך טאקע אפגעשפילט.
01:01:14
September 22, 2020
Effective Communication
דער שליסל צו טיפע, פולע קשרים מיט אנדערע מענטשן געפינט זיך אינעם רשות פונעם כח הדיבור. אפטמאל טרעפן מיר זיך מיט צוויי מענטשן רעדן, אנשטאט דעם וואס זיי זאלן באמת זיך מקשר זיין אין איין שמועס. -- עטליכע נקודות וואס קענען צוניץ-קומען פאר א רייכערן, מער באדייטנדן קשר מיט אנדערע.
36:25
September 17, 2020
Relationships and Life.
וואס איז דאס שליסל צו א גליקליך, געזונט, צופרידן, און לאנג לעבן? א שטודיע וואס האט באגלייט 724 מענטשן פון די יונגע יארן ביז'ן סוף גיט דעם ענטפער.
30:57
September 11, 2020
Dark Matter, Dark Energy.
די וויסנשאפטליכע וועלט האט אמאל געמיינט אז זי האט שוין אויסגעפארשט א היפשן רוב פון דער וועלט, ביז זי האט זיך אנגעשטויסן אין א נייער זאך, וואס קלאר געמאכט פאר סייענס אז אלעס וואס ער ווייסט איז נישט מער ווי קארגע פינף פראצענט פון וואס די חוקרים האבן געמיינט די גשמיות'דיגע וועלט באשטייט.
34:10
September 3, 2020
Asteroids
מיליאנען שטיינער, טייל פון זיי אזוי גרויס ווי שטעט, פליען ארום אין די ווייטע וויסטענישן פונעם חלל, און שטעלן מיט זיך פאָר ביידע, סכנות און אוצרות.
35:07
August 28, 2020
Number of Countries
וויפיל לענדער זענען פאראן? ווענדט זיך וועמען מ׳פרעגט -- און וויאזוי די פראגע ווערט געשטעלט. למעשה איז פאראן א צאל אזעלכע מעגליך־לענדער וועמענס סטאטוס איז תלוי ועומד אן קיין קלארן ענטפער.
36:50
August 20, 2020
Inflation, Deflation and Recession
אינפלאציע, דעפלאציע, רעסעסיע — די געווענליכע סיבות וואס פירן א לאנד אריין אין אן עקאנאמישן זומפ.
31:44
August 13, 2020
Tu B'av
לֹא הָיוּ יָמִים טוֹבִים לְיִשְׂרָאֵל כַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר בְּאָב וּכְיוֹם הַכִּפּוּרִים. א היסטארישע איבערזיכט אויף איינער פון די אנגעגעבענע סיבות וועגן דער גרויסקייט פון דעם טאג.
36:36
August 6, 2020
USA vs China
אמעריקע און כינע זענען ערנסט צע'ברוגז'ט און טרעפן כסדר אויף וואס זיך צו קריגן. מיר זעצן אוועק די צוויי אידן ביים טיש און פרובירן ארויסקריכן מיט'ן אמת איבער וואס די צוויי אמפערן זיך טאקע.
32:15
July 29, 2020
NSA Part 2
די ען־עס־עי איז דאס מאכטפולסטע שפיאנאזש־אגענטור אין דער היסטאריע, וואס איז אויך פארשלייערט אין מיסטעריע און פארוויקלט אין סקאנדאלן. אינעם צווייטן טייל: די NSA פון 9/11 און ווייטער, די ׳פּריזמע׳־פראגראם, דאס שפיאנירן אויף מיליאנען מענטשן, אריינגערעכנט צענדליגער פירערס פון אנדערע לענדער.
33:18
July 23, 2020
Art of Listening
מיר זענען אויסגעשטעלט צו א גרויסער מאס טומל און קולות, אז די אויערן האבן זיך שוין צוגעוואוינט און מיר הערן אלץ ווייניגער וואס מ׳רעדט צו אונז. -- עצות אנצושטעלן דעם חוש השמועה, אז ער זאל זיין מער סענסיטיוו
29:29
July 19, 2020
Rules of Power
מאכט איז דער גרעסטער כח צו מאכן סיי וואספארא פעולות אויף דער וועלט. לאמיר זיך באקענען מיט די עיקר צורות פון מאכט, און די כללים לויט וועלכע זיי פירן זיך.
35:33
July 19, 2020
Crisis in the Gulf
די זעקס רייכע לענדער פונעם גאלף פלאגן זיך מיט א קריזיס, וואס האט זיך אנגעהויבן אנטוויקלען מיט עטליכע יאר צוריק, אבער קאראונא שטופט די לענדער צום שוועל פון מעגליכן צוזאמברוך.
35:24
July 19, 2020
World War One (Part 2)
די געשיכטע פון דער ערשטער וועלט־מלחמה. אינעם צווייטן טייל, די מלחמה, די פארמישטע לענדער, דער סוף, דער שלום, און די קאנסעקווענצן
35:38
July 17, 2020
World War One (Part 1)
די געשיכטע פון דער ערשטער וועלט־מלחמה. אינעם צווייטן טייל, די מלחמה, די פארמישטע לענדער, דער סוף, דער שלום, און די קאנסעקווענצן
33:44
July 17, 2020
Government Emergency Plan
וואס געשעט מיט דער פירערשאפט פון לאנד אין פאל די פאראייניגטע שטאטן טרעפט זיך חרוב פון א נוקלעארער אטאקע? די רעגירונג האט א פולשטענדיגן פלאן מיט א געהעריגן פראטאקאל פאר אזא היכי תמצא
35:25
July 17, 2020
Great Depression
די ׳גרעיט דעפרעשאן׳, די ערגסטע עקאנאמישע קריזיס אין דער געשיכטע פון די פאראייניגטע שטאטן
33:54
July 17, 2020
Digging deep
ווי טיף קען מען גראבן? ווי ווייט איז דער מענטש שוין אנגעקומען מיט גראב-מאשינען? א בליק אויף אראפ
32:16
July 17, 2020
Abu Musaf Al-Zarqawi
וויאזוי די אמעריקאנער און בריטישע שפיאנאזש קרעפטן האבן נאך לאנגע און שווערע באמיאונגען עלימינירט דעם בלוטיגסטן טעראריסט פון איראק, אל-זאַרקאַווי
01:06:03
July 17, 2020
Riot Control
קאנטראלן די מאסן דורכאויס ראיאטן איז א פראפעסיאנאלע מקצוע, וואס ארבעט אבער נישט אייביג. לאמיר זיך באקענען מיט די צוויי צדדים, פראטעסטירערס און פאליציאנטן, און פארוואס זאכן ארבעטן יא אדער נישט
31:15
July 17, 2020
Slavery
די שווארצע באפעלקערונג אין די פאראייניגטע שטאטן איז במשך הונדערטער יארן געווען פארשקלאפט אן די פונדאמענטאלע מענטשליכע רעכטן, וואס האט זיך געענדיגט מיט א בלוטיגן בירגער-קריג, נאך וועלכן קנעכטשאפט איז אפגעשאפן געווארן.
31:48
July 17, 2020
Malaysian Airlines #370
די געשיכטע פון אן עראפלאן וואס איז פארשוואונדן ווי ארויסגעפאלן פון הימל אן איבערלאזן קיין שפור, און איבערגעלאזט הינטער זיך א וואלקן פון קשיות און קאנספיראציע־השערות, וואס פארפלאנטערן נאך מער דעם ענין.
01:11:34
July 17, 2020
NSA Part 1
אן עפיזאד איבער די NSA שפיאנאזש אגענטור
33:01
July 17, 2020