Skip to main content
Nadmorze

Nadmorze

By Piotr-Wiktor Lorkowski

Podcast poświęcony poezji: omówienia tomików, wiersze na żywo w autorskim wykonaniu. Redaguje Piotr-Wiktor Lorkowski
Where to listen
Castbox Logo

Castbox

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Nadmorze 31. O wierszach Izabeli-Fietkiewicz-Paszek z tomu "Lipiec na Białorusi"

Nadmorze

1x
Nadmorze #94. Głośne myślenie o zbiorze wierszy Aleksandra Wiernego „Małe nowe ciała”.
Nadmorze #94. Głośne myślenie o zbiorze wierszy Aleksandra Wiernego „Małe nowe ciała”.
Aleksander Wierny - poeta i prozaik. Poetycko debiutował tomem "Sygontka" (2019), następnie wydał zbiór "Częstochowa (2020). Tematem zaś tego odcinka jest tomik "Małe nowe ciała" (2021). Autor kryminałów, horrorów, prozy autobiograficznej.   "Małe nowe ciała" mieszczą w sobie wiersze powstałe w cieniu pandemii i należą do najciekawszych świadectw tego wydarzenia. Bo można je uważać za poetycki reportaż uczestniczący, ujęty w ramy niesłychanie precyzyjnej formy, tutaj wyraźnie służącej opanowywaniu nadmiaru emocji i precyzji wysłowienia tego co najważniejsze: nie tylko obaw i niepewności, ale także - sytuacji granicznych i tego, co się z pobytu na granicy życia przynosi, a co zazwyczaj okazuje się nieprzystawalne do potocznej rzeczywistości.   Książka warta poznania, także dlatego, że Aleksander Wierny to poeta, który o sprawach poważnych umie mówić bez zbędnego patosu, ale i bez banalizacji czy ironii - w tym także przejawia się dojrzałość jego poezji.  Notatki, dodatki promocja tomu "Częstochowa": https://www.youtube.com/watch?v=UsqLBHf2kiU rozmowa z poetą w 51. Odcinku “Nadmorza”:  https://www.youtube.com/watch?v=Lc2KR8yM9ag wiersze Tadeusza Zawadowskiego w 86. odcinku "Nadmorza": https://www.youtube.com/watch?v=we4sNkVsdIU&t=79s kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com
12:45
November 23, 2022
Nadmorze #93. Wiersze na głos: Hanna Dikta czyta teksty ze zbioru "Jeszcze jestem kobietą".
Nadmorze #93. Wiersze na głos: Hanna Dikta czyta teksty ze zbioru "Jeszcze jestem kobietą".
Hanna Dikta - poetka i autorka powieści. Debiutowała w roku 2012 zbiorem wierszy "Stop-Klatka". Następnie opublikowała dwa tomy poetyckie "Awantury nie będzie i (2018) "Cienie" (2019). Czytając zbiór "Jeszcze jestem kobietą" ma się wrażenie, że Hanna Dikta ma jako poetka coraz więcej do powiedzenia, choć mówi wciąż oszczędnie, powściągliwie, bez zbędnych słów o sprawach najważniejszych. Także o własnym przemijaniu z nieobecnością własnej, zmarłej przedwcześnie matki w tle. W tomiku najnowszym tekstowe “ja” stara się przekonać czytelnika co do własnej kobiecości, co zresztą doskonale się podmiotce udaje, bynajmniej nie tylko dlatego, że eksponuje swoją cielesność. Poetce po prostu udało się zbudować figurę kobiety czterdziestoletniej targanej czterdziestoletnimi rozterkami, żegnającej się z młodością, zarazem - zajmującej wobec córek miejsce, które dla niej zajmowała kiedyś jej własna matka.   Tom "Jeszcze jestem kobietą" ukazał się nakładem Fundacji Duży Format (Warszawa 2021) Notatki; dotatki ●  Strona autorska Hanny Dikty: http://www.hannadikta.pl/ ● Biografia Hanny Dikty na stronie granice.pl: https://www.granice.pl/autor/hanna-dikta/4552 ● Kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com
14:20
November 10, 2022
Nadmorze #92. Wiersze na głos Maciej Bujanowicz czyta wiersze z tomu "Punkt wyjścia".
Nadmorze #92. Wiersze na głos Maciej Bujanowicz czyta wiersze z tomu "Punkt wyjścia".
Maciej Bujanowicz debiutował w roku 2016 zbiorem "Synkretyzm nocy". Następnie wydał zbiory "Reloveution" (2017), "Łazarz" (2108). Redaktor naczelny czasopisma artystyczno-literackiego "PoWieki". Prezentowane przez niego w 92 odcinku "Nadmorza" wiersze pochodzą z tomu "Punkt wyjścia" wydanego w roku 2022 przez krakowski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.  Notatki, dodatki: Wiersze Macieja Bujanowicza na stronach "Helikoptera OPT": https://opt-art.net/helikopter/2-2020/maciej-bujanowicz-wiersze/ Maciej Bujanowicz – (De) konstrukcja epistemologiczna. Uniwersytety Marcina Świetlickiego: https://pisarze.pl/2020/06/09/maciej-bujanowicz-de-konstrukcja-epistemologiczna-uniwersytety-marcina-swietlickiego/ Szara strefa poezji z Maciejem Bujanowiczem - audycja w Radiu Plus: https://radioplus.com.pl/kultura/66421-szara-strefa-poezji-z-maciejem-bujanowiczem Czasopismo "PoWieki" - numer 1. :https://polonistyka.uj.edu.pl/documents/41623/149737294/PoWieki_nr+1_www-skompresowany.pdf/ba1b2652-0278-4f24-83ed-04a01d318d02 Kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com    
12:33
October 26, 2022
Nadmorze #91. Poeci na łączach. Kogo kocha Ameryka? Rozmowa z Adamem Lizakowskim
Nadmorze #91. Poeci na łączach. Kogo kocha Ameryka? Rozmowa z Adamem Lizakowskim
Adam Lizakowski - z urodzenia Dolnoślązak. Przez ponad trzy dekady - emigrant w USA. Poeta, autor szkiców i tłumacz poezji  ame­ry­kań­skiej, m.in. Wal­ta Whit­ma­na, W.C. Wil­liam­sa, Al­le­na Gins­ber­ga, Lang­sto­na Hu­ghe­sa, Car­la Sand­bur­ga. C.K. Wil­liam­sa, Ro­ber­ta Piń­skie­go i Boba Dy­la­na. Zwią­za­ny z po­etyc­kim ru­chem w San Fran­ci­sco i Chi­ca­go. Był wy­daw­cą  kwar­tal­ni­ka „Dwa Koń­ce Ję­zy­ka” w Chi­ca­go oraz  re­dak­to­rem na­czel­nym mie­sięcz­ni­ka „Ra­zem” wy­da­wa­ne­go w San Fran­ci­sco. Przez wie­le lat pu­bli­ko­wał wier­sze w pa­ry­skiej „Kul­tu­rze”. Okazją do rozmowy jest wydanie nowego wyboru poezji Adama Lizakowskiego "Gdybym twą miłość miał, Ameryko" (Literary Waves Publishing, Londyn 2022). Notatki, dodatki szkic: “Cyprian Norwid w Nowym Jorku”:https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-119/artykul/cyprian-norwid-w-nowym-jorku Jak zostałem “Noblistą”:  https://opt-art.net/helikopter/2-2019/adam-lizakowski-jak-zostalem-noblista/ kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com
19:18
October 11, 2022
Nadmorze 90. Głośne myślenie o wierszach Anety Kolańczyk i Krzysztofa Micha z tomu "Ekspres Warszawa-Kalisz".
Nadmorze 90. Głośne myślenie o wierszach Anety Kolańczyk i Krzysztofa Micha z tomu "Ekspres Warszawa-Kalisz".
Aneta Kolańczyk, kaliszanka. Znana również jako Teresa Rudowicz, wydała między innymi zbiory poezji „Korzeń werbeny” (2103), „Błędne ognie” (2016), ale dała się także poznać jako znakomita biografka Adama Asnyka i Marii Konopnickiej, o której opowiada między innymi w dostępnym na You Tube cyklu rozmów „Maria ma moc”. Krzysztof Mich, warszawianin. Ceniony fotografik swego miasta,  poeta. W ostatnich latach opublikował indywidualnie tomy “Dzieci wojny” (2021) i “Humberstone” (2022). Wydawcą omawianego zbioru jest Zaułek Wydawniczy "Pomyłka" z Tanowa. Notatki, dodatki: wiersze Anety Kolańczyk w serwisie “pisarze.pl”: https://pisarze.pl/2021/12/28/wiersze-tygodnia-aneta-kolanczyk/ zapis spotkania autorskiego online Anety Kolańczyk: https://ne-np.facebook.com/pogotowiewarsztatowe/videos/aneta-kola%C5%84czyk-teresa-rudowicz-spotkanie-autorskie/416105783007822/ „Maria ma moc”, część pierwsza: https://www.youtube.com/watch?v=K7zCLw3zsCg wiersze Krzysztofa Micha w serwisie “poeci polscy.pl”: https://poecipolscy.pl/poezja/prezentacja/krzysztof-mich/ prezentacja poezji Krzysztofa Micha na stronach “Salonu literackiego”: http://salonliteracki.pl/new/new/prezentacje/925-krzysztof-mich kontakt z redakcją, zamówienia na newsletter: nadmorze.sopot@gmail.com
11:00
September 21, 2022
Nadmorze 89. Piotr Wiktor Lorkowski, "Cały ten liryzm, czyli laudacja"
Nadmorze 89. Piotr Wiktor Lorkowski, "Cały ten liryzm, czyli laudacja"
Wystąpienie redaktora "Nadmorza" w roli przewodniczącego jury XXVII edycji konkursu "O Złote Pióro Sopotu", Sopoteka. Gala finałowa 2. września 2022. Notatki, dodatki: sanktuarium maryjne w Piasecznie koło Gniewa: http://www.sanktuarium-piaseczno.pl kontakt z redakcją podcastu: nadmorze.sopot@gmail.com
15:45
September 07, 2022
Nadmorze 88. Letnia antologia wierszy czytanych.
Nadmorze 88. Letnia antologia wierszy czytanych.
Szesnaście poetyckich głosów w czterech blokach tematycznych: "Duchowość", "Sytuacje poetyckie"; "Konfesyjność, czyli w pierwszej osobie"; "W krajobrazach natury". Lista autorów i wierszy: 3’, 06” Magdalena Jankowska, „Trzy kilogramy białych trufli” 3’45” Sławomira Sobkowska-Marczyńska, „Sam na sam” 6’15” Bartosz Dłubała, „Zjazd absolwentów” 7’22” Małgorzata Wątor, „W Toruniu” 7’47 Michał Kaczmarek, „Wykroczenie” 8’50” Łucja Dudzińska, „Geneza” 11’05” Wioletta Jaworska, „Na wstecznym” 12’34” Zbigniew Wojciechowicz, „Wolnoć Tomku” 14’19” Marcin Rogalski, „Sandness” 15’41” Bożena Grabowska, „Czuły wiersz z wody”; 17’06” Anna Paszkiewicz, „Chciałabym kiedyś” 17’37” Joanna Wrońska, „Miotełka do kurzu” 18’56” Dorota Nowak, „Odmienny stan” 19’58” Ewa Kaczmarczyk, „Portret” 20’47 Elżbieta Mikołajczyk, „Już było?” 21’09 Zdzisław Lipiński, „Statki 2020” © by Authors kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com.
23:31
August 13, 2022
Nadmorze 87. Głośne myślenie o zbiorze wierszy Janiny Osewskiej "Listy i stacje"
Nadmorze 87. Głośne myślenie o zbiorze wierszy Janiny Osewskiej "Listy i stacje"
Janina Osewska - poetka, animatorka kultury, fotograf. W ostatnim czasie opublikowała tomy wierszy:  "Tamto" (2015), "Niebieska chwila" (2017), "Jaśnienia" (2020), "Listy i stacje" (2021). W 2019 roku założyła Fundację Słowo i Obraz, której jest prezesem. Nominowana do Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Orfeusz, w kategorii Orfeusz Mazurski za książkę Niebieska chwila, a także nominowana do  tytułu „ Najpiękniejsza książka roku 2001“ w 52. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz do Ahtens Photo Festival 2015 za album Okruchy. Notatki, dodatki: pracownia ceramiki kaszubskiej Necel: https://www.necel.pl/ spektakl na podstawie tomu poezji "Jaśnienia": https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-101/artykul/jasnienia Zbigniew Chojnowski o tomie "Jaśnienia": https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-60/artykul/autobiografia-liryczna zapis spotkania z poetką w Książnicy Podlaskiej: https://ne-np.facebook.com/ksiaznicapodlaska/videos/spotkanie-z-janin%C4%85-osewsk%C4%85/394282435860298/ o tomie "Jaśnienia" w 11. odcinku videoblogu "Krótka piłka": https://www.mbp.kalisz.pl/art,1233,odcinek-11-janina-osewska kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com
09:17
August 02, 2022
Nadmorze 86. Tadeusz Zawadowski Czyta wiersze z tomu "Raport z czasów zarazy" i zbiorów poprzednich.
Nadmorze 86. Tadeusz Zawadowski Czyta wiersze z tomu "Raport z czasów zarazy" i zbiorów poprzednich.
Tadeusz Zawadowski (rocznik 1956). Poeta. Autor osiemnastu zbiorów poetyckich. Debiutował w roku 1987 tomikiem “Fotoplastykon”.   Szerokim echem odbił się jego zbiór “Listy z domu wariatów” (1995). Do ostatnich jego osiągnieć należy wydany nakładem Dużego Formatu "tryptyk z budzikiem", czyli zbiory “Budzik z opóźnionym zapłonem” (2019), “Dopóki budzi tyka” (2020) oraz “Raport z czasów zarazy” (2021)  Warta docenienia jest także jego działalność jako animatora życia poetyckiego związanego przede wszystkim z grupą poetycką "Topola". Mieszka w Zduńskiej Woli.   Notatki, dodatki: biogram poety na stronie ZLP: Tadeusz Zawadowski - Związek Literatów Polskich (zlpinfo.eu) prezentacja w serwisie "poeci polscy.pl":Tadeusz Zawadowski » Prezentacja » PoeciPolscy wiersze w portalu "Nowy Napis": Tadeusz Zawadowski | Nowy Napis wiersze w dwutygodniku intenetowym "Pisarze polscy.pl":Tadeusz Zawadowski - wiersze - Pisarze.pl autorska prezentacja "Budzika z opóźnionym zapłonem": (12) Tadeusz Zawadowski budzik we Wrocławiu - YouTube kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com.
17:48
July 20, 2022
Nadmorze 84. Wiersze na głos: Joanna Stryjecka czyta wiersze z tomu "Lanugo".
Nadmorze 84. Wiersze na głos: Joanna Stryjecka czyta wiersze z tomu "Lanugo".
Joanna Stryjecka (primo voto Starkowska) debiutowała w roku 2015 tomem "Ballada o wyrzynarce", uhonorowanym Nagrodą im. Kazimiery Iłłakowiczówny. W obecnym odcinku prezentuje wybrane teksty z tomu "Lanugo" wydanym nakładem Fundacji Duży Format (Warszawa 2021). Do jej dorobku należy także proza zamieszczona w zbiorze "Jutro nie mieści się w głowie. Dzienniki czasu pandemii" (2020). Notatki, dodatki notka biograficzna poetki w Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Joanna_Stryjecka wiersze z tomu "Lanugo" na stronie wydawnictwa j: http://wydawnictwoj.pl/uncategorized/pismo/poezja/joanna-stryjecka-starkowska-wiersze/ wiersze z tomu "Lanugo" na stronie Biura Literackiego: https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/utwory/lanugo/ informacja o tomie na stronie wydawcy (Fundacja Duży Format): https://fundacjadf.pl/wydawnictwo/ksiazki/lanugo/ profil poetki na Instagramie: https://www.instagram.com/joanna.stryjecka/ materiał dźwiękowy nagrany w najciemniejszym zakątku Kaszub, we wsi na skraju Lasów Mirachowskich  tło organowe - Gedymin Grubba i organy romantyczne Katedry pw. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie MF Pelplin - Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie kontakt z redakcją podkastu: nadmorze.sopot@gmail.com
16:30
June 22, 2022
Nadmorze 83. Wiersze na głos: Tomasz Hrynacz
Nadmorze 83. Wiersze na głos: Tomasz Hrynacz
Tomasz Hrynacz – poeta. Wydał arkusze poetyckie: "Inne ogrody" (1995), "Wyjście z getta" (1996) oraz tomy wierszy: "Zwrot o bliskość" (1997), "Partycje oraz 20 innych wierszy miłosnych" (1999), "Rebelia" (2001), "Enzym" (2004), "Dni widzenia" (2005), "Praski raj" (2009), "Prędka przędza" (2010), "Przedmowa do 5 smaków"  (2013), "Noc czerwi" (2016), "Dobór dóbr" (2019),"Pies gończy" (2021) oraz "Emotywny zip" (2021). Mieszka w Świdnicy.  Notatki, dodatki: biogram poety i obszerna informacja bibliograficzna na stronach wydawnictwa FORMA: http://www.wforma.eu/hrynacz-tomasz,259.html prezentacja wiersza na stronie miesięcznika "Twórczość": https://tworczosc.com.pl/artykul/tracht/ wideoklip do wiersza "mówiłem" z tomu "Emotywny zip": https://www.youtube.com/watch?v=jMj43fTvb9Q wideoklip do wiersza "no więc" z tomu "Emotywny zip": https://www.youtube.com/watch?v=wNHBJTWi7zw wideoklip do wiersza "wschody" z tomu "Emotywny zip": https://www.youtube.com/watch?v=wNHBJTWi7zw kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com
14:37
June 08, 2022
Nadmorze 74. Wiersze na głos: Aleksandra Perzyńska
Nadmorze 74. Wiersze na głos: Aleksandra Perzyńska
Aleksandra Perzyńska - poetka, malarka, ilustratorka.  Na początku lat dziewiećdziesiątych nalażała do gdańskiej grupy poetyckiej „Wrzesień”.  Debiutowała tomem „Anima” (rok 1997). Tom kolejny „Ja Bukowska” wydała w roku 2011. Po nim, opublikowała zbiór „Samsara” (2013), a w roku 2020 – do rąk czyteników trafiło „Szóste wymieranie”. Osobowość o wielu talentach.Znana także jako twórczyni form poetycko-teatralnych w gdańskim „Żaku”. Ponadto zajmuje się malarstwem, instalacją i ilustracją książkową, a nawet stworzyła serię podręczników do plastyki dla gimnazjalistów. Co przekonuje do poezji Aleksandry Perzyńskiej? Przede wszystkim to, że mówi wtedy, kiedy ma coś do powiedzenia, najczęściej zresztą z własnego doświadczenia. Mówi bardzo mocno, niekiedy obcesowo, co nie przeszkadza jej szukać harmonii, jakiegoś porządku w chaosie świata. No i w jej poezji pojawia się coś bardzo rzadkiego – czyli Żuławy. 
17:32
June 01, 2022
Nadmorze 82. Wiersze na głos: Dorota Nowak
Nadmorze 82. Wiersze na głos: Dorota Nowak
Dorota Nowak poetka Opublikowała dotąd tomy: „na dwa” (2014), po nim nastąpiło „opium” (2015), "antidotum" (2017) „zarzewie” (2019), "rano otwieram oczy" (2022).  Notatki, dodatki: wiersze Doroty Nowak w serwisie pisarze.pl: https://pisarze.pl/2021/01/26/dorota-nowak-wiersze/ wiersze Doroty Nowak w Poczcie poetyckiej Radia Koszalin: https://prk24.pl/59065691/poczta-poetycka-wiersze-doroty-nowak Bogdan Zdanowicz o poetyckim kunszcie Doroty Nowak na stronach fundacji "CzART Krzywogońca": http://cz-art.org/pl/bogdan-zdanowicz-o-wierszach-doroty-nowak/ "Krótka piłka" - wideoblog lieracki Izabeli-Fietkiewicz-Paszek: https://www.youtube.com/playlist?list=PLyGeTFinUAApUDjreyAINqLbTxWnl5yq1  kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com
20:48
May 24, 2022
Nadmorze 81. Wiersze na głos: Paweł Majcherczyk
Nadmorze 81. Wiersze na głos: Paweł Majcherczyk
Paweł Majcherczyk – poeta, recenzent. Debiutował w roku 2018 zbiorem “Ponieważ”, w roku 2020 opublikował swoje teksty krytyczne zebrane w tomie “Usługi zecerskie”. Zaprezentowane dzisiaj w autorskim wykonaniu wiersze pochodzą z tomu “Zaburzenia mowy”(2021). Notatki, dodatki prezentacja Pawła Majcherczyka w serwisie poecipolscy.pl: https://poecipolscy.pl/poezja/prezentacja/pawel-majcherczyk wiersze na stronach "Zeszytów Poetyckich": http://www.zeszytypoetyckie.pl/poezja/1461-pawe-majcherczyk teksty krytyczne Pawła Majcherczyka na stronach “Nowego Napisu”: https://nowynapis.eu/autor/pawel-majcherczyk autorska prezentacja zbioru w serwisie You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=0t4pLGD3RJg Rafał Czachorowski recenzuje tom tekstów krytycznych "Usługi zecerskie": https://www.youtube.com/watch?v=wSBDqnsA0FA Prezentacja debiutanckiego tomu “Ponieważ” w serwisie Wydawnictwa MaMiKo: odgłosy dzika: https://www.lasy.gov.pl/pl/edukacja/lesnoteka-1/ssaki/dzik/dzik.mp3/view kontakt z redakcją "Nadmorza": nadmorze.sopot@gmail.com
14:18
May 12, 2022
Nadmorze 80. Wiersze na głos: Olgerd Dziechciarz
Nadmorze 80. Wiersze na głos: Olgerd Dziechciarz
Zaproszenie do 80 odcinka "Nadmorza" przyjął Olgerd Dziechciarz - poeta, prozaik, dziennikarz, autor i redaktor publikacji poświęconych dziejom Olkusza. Związany ze środowiskiem olkuskiego kwartalnika artystycznego "Afront". Debiutował w roku 1996 tomem "Ubyt", w ostatnim czasie wydał zbiór wierszy "Podest na piedestale" (2020) oraz powieść "Zapolski" (2020). Wiersze prezentowane w 80. odcinku "Nadmorza" pochodzą z najnowszej książki poetyckiej: "Reperkusje. Symfonia wierszy żałosnych" (2020).  Notatki, dodatki: Biogram poety na stronach Instytutu Mikołowskiego Wiersze Olgerda Dziechciarza na stronach “Helikoptera” OPT Fundacja Kultury Afront kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com  
13:24
April 28, 2022
Nadmorze 79. Wiersze na głos: Marek Kazimierz Siwiec
Nadmorze 79. Wiersze na głos: Marek Kazimierz Siwiec
Marek Kazimierz Siwiec. Rocznik 1950. Poeta od lat związany z bydgoskim środowiskiem literackim. Z wykształcenia i dorobku naukowego filozof. Profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Debiutował w roku 1979 tomem “Odwrócone lustro”, w ostatnich latach wydał zbiory “Okno pogody” (2020) i “Przyjaźń” (2021). Notatki, dodatki: wiersze Marka K Siwca na stronie wydawnictwa MaMiKo prezentacja twórczości poety na stronach Galerii Autorskiej zapis spotkania autorskiego Marka K. Siwca w bydgoskim KPCK(08.02.2022) o zbiorze Jerzego Łukasza Kaczmarka „Aż do pierwszego słowa” poetki z Ukrainy w 32 odcinku wideokastu „Krótka piłka” kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com specjalne podziękowania dla Barłomieja Siwca za nagranie wierszy. Pieśń „Wesoły nam dzień dziś nastał” w organowej interpretacji Adama Parchomiuka
13:59
April 14, 2022
Nadmorze 78.Głośne myślenie o wierszach Zdzisława Lipińskiego "Światło w żyłach godzin"
Nadmorze 78.Głośne myślenie o wierszach Zdzisława Lipińskiego "Światło w żyłach godzin"
Zdzisław Lipiński debiutował z górą cztery dekady temu na łamach “Dziennika Bałtyckiego” (1980), wierszem “Rekonstrukcje”. Swój zbiór debiutancki wydał w roku 1999, nosi on tytuł “Skamieniałe morze”, potem, dopiero w roku 2009 zbiorek “Na cyferblacie piasku”. I wreszcie, pod koniec ubiegłego roku, nakładem noworudzkiej oficyny MaMiKo, opublikował poeta zbiór “Światło w żyłach godzin”.  Infomacje o książce na stronach wydawnictwa MaMiKo. XXVII edycja konkursu poetyckiego "O złote Pióro Sopotu" kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com
11:43
March 30, 2022
Nadmorze 77. Wiersze na głos: Anna Tlałka
Nadmorze 77. Wiersze na głos: Anna Tlałka
Zaproszenie do 77 "Nadmorza" i zechciała przyjąć Anna Tlałka, poetka o delikatnie ustawionym lirycznym głosie. autorki sześciu zbiorków, w tym jedn go zawierającego wiersze dla dzieci.  Wśród nich: "Proscenium" (2013), "Kobieta raz i dwa i" (2014), "Odsłanianie światła" (2018), "Po-ranne ptaki" (2021) oraz "Obejmowanie" (2022). Dzisiejsza autorska prezentacja obejmuje wiersze ze wszystkich tych tomów. Anna Tlałka należy do grupy  literycznej “Na Krechę”. Jej wiersze tłumaczono na języki angielski, ukraiński oraz hiszpański. Z zawodu jest pedagogiem-terapeutą i bibliotekarką. Bierze także udział w rozmaitych inicjatywach społecznych. Kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com. 
18:36
March 16, 2022
Nadmorze 76. Głośne myślenie o wierszach Marzeny Jaworskiej z tomu "Pliki otwarte".
Nadmorze 76. Głośne myślenie o wierszach Marzeny Jaworskiej z tomu "Pliki otwarte".
Marzena Jaworska - poetka. Ma w swoim dorobku tomik z wierszami dla dzieci „Fiszki” (2017) oraz arkusz poetycki „Historie sieroce” (2019) oraz liczne publikacje prasowe. Ukończyła studia dziennikarskie, pracuje obecnie w branży PR. Zbiór "Pliki otwarte" wydał w roku 2021 Klub Integracji Twórczych Stowarzyszenie Żywych Poetów. Notatki, dodatki: profil poetki na facebooku:https://www.facebook.com/marzena.jaworska.50 o Marii Konopnickiej prz kawie rozmawiają: Aneta Kolańcvzyk i Izabela Fietkiewicz-Paszek: https://youtu.be/PFb6S3u01_Q https://youtube.com/watch?v=PFb6S3u01_Q&feature=share hymn Ukrainy, wersja wojenna: https://www.youtube.com/watch?v=mtEyXAFUbC4
14:53
March 02, 2022
Nadmorze 75. Głośne myślenie o tomie poetyckim Jarosława Jakubowskiego "Bardzo długa zima"
Nadmorze 75. Głośne myślenie o tomie poetyckim Jarosława Jakubowskiego "Bardzo długa zima"
Recenzja najnowszego tomu poezji Jarosława Jakubowskiego wydanego nakładem oficyny Forma i Fundacji Literatury im. Henryka Berezy (Szczecin, Bezrzecze 2021).    Notatki, dodatki: Informacje o twórczości Jarosława Jakubowskiego na stronie wydawcy: http://www.wforma.eu/jakubowski-jaros...  W odcinku wykorzystano utwór Blue Dot Sessions "Leave the TV on" (https://freemusicarchive.org/music/Bl... ) na licencji CC BY-NC 4.0
09:14
February 16, 2022
Nadmorze 73. Wiersze na głos: Robert Kania
Nadmorze 73. Wiersze na głos: Robert Kania
Robert Kania. Autor czterech tomów „Spot” (2014), „39 haiku” (2015), „Wołynie i inne wiersze” (2017) oraz „Noc amerykańska” (2021). W latach 2015-2018 był prezesem Polskiego Stowarzyszenia Haiku, a dziś wchodzi w skład redakcji alamanchu „Ptaki wędrowne”, gdzie prezentują się polscy haijinowie. Notatki, dodatki: biogram Roberta Kani na stronie Issa Books: http://issa-books.pl/robert-kania/ wiersze Roberta Kani na stronie Wydawnictwa J:Robert Kania Wiersze - wydawnictwoj.pl wiersze Roberta Kani na stronie Poeci Polscy.pl: Robert Kania » Prezentacja » PoeciPolscy strona Polskiego Stowarzyszenia Haiku: http://psh.org.pl/ profil poety na Faceboku: https://www.facebook.com/robertkania.polska profil poety na Instagramie: robertkania39 Grażyna Wojcieszko - strona autorska: www.grazynawojcieszko.eu Fundacja czArt Krzywogońca: http://cz-art.org/pl/strona-glowna/
20:20
January 18, 2022
Nadmorze 72. Wiersze na głos: Maja Baczyńska
Nadmorze 72. Wiersze na głos: Maja Baczyńska
Maja Baczyńska: twórczyni spektakli, performerka muzyczna  i autorka rewelacyjnego debiutu, jakim jest zbiór poetycki “Pióra dzikich” (Krzywogoniec 2021). W jej poezji urzeka ogromna intymność związków z naturą, z drzewami, ptakami i zwierzętami.  Prezentację wzbogaca wokaliza oraz improwizacje na dzwonki koshi i misy dźwiękowe.  Notatki, dodatki: profil poetki na facebooku  strona autorska Pawła Kobylewskiego kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com
13:16
December 29, 2021
Nadmorze 71. Wiersze na głos: Elżbieta Mikołajczyk
Nadmorze 71. Wiersze na głos: Elżbieta Mikołajczyk
Elżbieta Mikołajczyk jest poetką związaną z Ostrowem Wielkopolskim. Zawodowo: pedagog i polonistka. Autorka trzech tomików poetyckich: „Refleksy”(2009), „ Tuja Tu ja” (2016)-oraz  „Ten czas” (Poznań 2018). Obecna także w  antologii wierszy Polaków z całego świata „ Czytam wasze wiersze” opracowanej przez Roberta Tonderę (2021). Notatki, dodatki: w audycji wykorzystano kmompozycję Blue Dot Sessions Micolai na licencji CC BY-NC 4.0 kontakt z redakcją podcastu: nadmorze.sopot@gmail.com
12:42
December 16, 2021
Nadmorze 70. Wiersze na głos: Wojciech Banach
Nadmorze 70. Wiersze na głos: Wojciech Banach
Zaproszenie do 70 wydania "Nadmorza" przyjął Wojciech Banach, poeta z bogatym i wciąż bogacącym się dorobkiem, czego dowodem jego dwa najnowsze i różne co do tematyki tomy "Warkocz" (2020) i "Mecz z realem (2021). Tej audycji, przygotowanej dzięki technicznemu wsparciu Bartłomieja Siwca, nie powinien przegapić nikt, kto interesuje się współczesną poezją. W nagraniu wzięły udział sopockie mewy zza okna mojej pracowni Notatki, dodatki:  Omówienie tomu “Mecz z realem” na stronach “Nowego Napisu co Tydzień”: https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-109/artykul/odwiedzic-pustelnika-oswoic-smokonia  Bartłomiej Siwiec o zbiorze “Strzępy i pąki”: https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-12/artykul/strzepy-przeszlosci-paki-zauroczen  Biogram poety na stronach bydgoskiego oddziału SPP: http://www.sppbydgoszcz.pl/wojciech-banach/ Zapis video spotkania z poetą w KPCK Bydgoszcz: https://www.youtube.com/watch?v=AaLpNpamXQA Kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com
14:56
November 25, 2021
Nadmorze 69. Wiersze na głos: Agnieszka Rykowska
Nadmorze 69. Wiersze na głos: Agnieszka Rykowska
Do kolejnego wydania "Nadmorza" zaproszenie przyjęła Agnieszka Rykowska, która w tym roku opublikowała debiutancką książkę poetycką "Za blisko", będącą w znacznej mierze historią dojrzewania do kobiecości. Opowiedziana przez poetkę historia odtrącenia, obcości na własnym podwórku, braku uczuciowego bezpieczeństwa, wymaga czytania empatycznego. Domaga się zrozumienia dla faktu, że doświadczone zło nie pozwala jej dojrzeć. Decydowania o sobie, wolności, podmiotowości uczy się z trudem; z nie mniejszymi kłoptami uczy się dorosłej percepcji świata, mierząc się po drodze z kłopotami duchowymi. Wie, że ma do zrobienia siebie od początku. Nieomal. Bo ona sama jest tu początkiem – wolą znalezienia własnej drogi, gotowością wydobycia się z myślowego bezładu, z emocjonalnych uwikłań, Notatki, dodatki: wiersze Agnieszki Rykowskiej na stronach "Helikoptera Opt": https://opt-art.net/helikopter/7-9-2020/agnieszka-rykowska-kowalik-cztery-wiersze; kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com
12:15
November 11, 2021
Nadmorze 68. Wiersze na głos: Bartłomiej Siwiec
Nadmorze 68. Wiersze na głos: Bartłomiej Siwiec
Gościem 68 odcinka "Nadmorza" jest bydgoski poeta Bartłomiej Siwiec. Rocznik 1975. Nim do rąk czytelników dotarły jego wiersze i proza, dał się poznać jako wybitny szachista. Motyw szachowy pojawia się zresztą w jednej z jego sztuk teatralnych. Jeśli idzie o jego dorobek poetycki, wydał pięć zbiorów wierszy: Instrukcja zabicia ptaka (2016), Matka i róża (2017), Przepompownia (2019) oraz Starsza pani poezja (2020) i Domysły na temat Ruxa (2021). Notatki, dodatki: Biogram Bartołomieja Siwca na stronie bydgoskiego oddziału SPP: http://www.sppbydgoszcz.pl/bartlomiej-siwiec/ Laudacja Arkadiusza Morawca dla tomu "Przepompownia": https://bip.um.bydgoszcz.pl/binary/Laudacja%20-%20Bart%C5%82omiej%20Siwiec_tcm30-263865.pdf  "Życie w ukryciu" 10. Prezentacja twórczości Bartłomieja Siwca: https://bip.um.bydgoszcz.pl/binary/Laudacja%20-%20Bart%C5%82omiej%20Siwiec_tcm30-263865.pdf
14:41
October 26, 2021
Nadmorze 67. Wiersze na głos: poeci z Koła Literackiego “Anima”.
Nadmorze 67. Wiersze na głos: poeci z Koła Literackiego “Anima”.
Gośćmi 67 "Nadmorza" jest troje poetów reprezentujących sieradzkie Koło Literackie "Anima": Anna Michalska- Sapkota, Jakub Pokojowczyk i Alicja Królewicz.  Koło Literackie “Anima" powstało w roku 2002. Autorzy należący do „Animy” są laureatami wielu konkursów literackich. Ich utwory zostały przełożone na kilkanaście języków obcych. Były publikowane w tomikach, antologiach i czasopismach ogólnopolskich i zagranicznych, m.in. w USA, Niemczech, Austrii, Serbii, Bułgarii, na Litwie i Ukrainie. Członkowie koła uczestniczyli w wielu festiwalach literackich w kraju i za granicą, m.in. w: Niemczech, Bułgarii, Wielkiej Brytanii i na Litwie.  Na przestrzeni dziewiętnastu  lat z „Animą” związanych było około czterdziestu osób, nie tylko z Sieradza, ale też z Łodzi, Wielunia i Kalisza. Notatki, dodatki: profil "Animy" na Facebooku: https://www.facebook.com/anima.sieradz/ kanał audycji "Pod wielkim dachem nieba" na You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCdTUttCnrdVFi38hpT2rENQ kontakt z redakcją podcastu: nadmorze.sopot@gmail.com
10:35
October 08, 2021
Nadmorze 66. Głośne myślenie o "Przekładach z poetów języka angielskiego 1500-1950" Macieja Frońskiego.
Nadmorze 66. Głośne myślenie o "Przekładach z poetów języka angielskiego 1500-1950" Macieja Frońskiego.
Głośne myślenie o tym, jak Maciej Froński zaprzyjaźnia nas z anglojęzycznymi poetami czterech stuleci i o tłumaczeniach, które tłumaczą się same. strona wydawcy: Fundacja Duży Format kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com 
10:12
September 23, 2021
Nadmorze 65. Wiersze na głos: Bogumiła Salmonowicz
Nadmorze 65. Wiersze na głos: Bogumiła Salmonowicz
Do 65 odcinka "Nadmorza" zaproszenie przyjęła elblążanka Bogumiła Salmonowicz. Poetka, jedna z organizatorek cenionego w całym kraju festiwalu literackiego "Wielorzecze". Debiutowała w roku 2014 tomem "BoSa", następnie wydała zbiory "Abrazje" (2016) i "Femoglobina" (2017), zaś w bieżącym odcinku prezentuje teksty z najnowszego zbioru "Między nami czerwienieją chwile" (2021).  W odcinku, gdzie rolę tła odgrywają miejscowe dźwięki,  mówię o tym, czym pachnie kaszubska chata późnym latem. Mowa tu także o "kuchu", czyli placku drożdzowym, królu pomorskich ciast. 
15:27
September 09, 2021
Nadmorze 64. Wiersze na głos: Mateusz Melanowski
Nadmorze 64. Wiersze na głos: Mateusz Melanowski
Gość 64 odcinka "Nadmorza", Mateusz Melanowski jako poeta debiutował w 1998 roku na łamach Opcji. Publikował w wielu czasopismach, literackich i nie tylko. m.in. w Akcencie, FA-arcie, Frazie, Gazecie Wyborczej, Migotaniach, Ricie Baum, Toposie, Twórczości czy Tyglu Kultury, jak również na stronach Magazynu Wizje, Tlenu Literackiego i Obszarów Przepisanych.  Otrzymał nagrodę główną w konkursie im. Anny Kamieńskiej na najlepszą książkę województwa lubelskiego wydaną w latach 2016 i 2017. Finalista projektu Biura Literackiego Drugi i kolejny tom poetycki. Autor arkusza Do wczoraj, od jutra (Mikołów, 2001) oraz książek: Święto kolorów (Katowice, 2007), Test na obecność (Kraków, 2012), Uwagi do chwili (Gniezno, 2017) i Pierwsi napotkani (Krzywogoniec, 2020).  Notatki,  dodatki w audycji wykorzystano utwór Blue Dot Sessions - The Idle Eyes na licencji CC BY-NC 4.0 kontakt z redakcją: namorze.sopot@gmail.com
12:25
August 26, 2021
Nadmorze 63. Wiersze na łamach, czyli poetycki przegląd prasy. "Wytrych" 1(26)2021
Nadmorze 63. Wiersze na łamach, czyli poetycki przegląd prasy. "Wytrych" 1(26)2021
Odcinek zerowy nowego formatu. Prezentacja wierszy wybranych z wiosenno-letniego numeru "Wytrycha". Autorzy: Anita Porębska, Karolina Opara-Zych, Artur Wilk, Dorota Maria Sikora. W klimat odcinka wprowadza nas głos niezapomnianego dziennikarza radiowego, poety i krytyka literackiego, Wacława Tkaczuka. (1942-2018). profil redakcji "Wytrycha": https://www.facebook.com/wytrych.wia kontakt z redakcją podkastu: nadmorze.sopot@gmail.com
12:08
August 11, 2021
Nadmorze 62. Uwagi o połowie pereł. Słowo na wręczenie nagród XXVI edycji konkursu „O Złote Pióro Sopotu”, 31.07.2021
Nadmorze 62. Uwagi o połowie pereł. Słowo na wręczenie nagród XXVI edycji konkursu „O Złote Pióro Sopotu”, 31.07.2021
O konkursach poetyckch napisano i powiedziano całkiem sporo. Na ogół zresztą publicystycznie. Ale jako że przez dwa ostatnie lata przewodniczę jury, uważam, że obowiązkiem przewodniczącego pozostaje wytłumaczyć kogo i dlaczego jurorzy zdecydowali się nagrodzić lub wyróżnić. Usłyszycie o tym w 62 "Nadmorzu". Wyniki zaś tegorocznego współzawodnictwa potwierdzają wieloletnią prawidłowość: że konkursowe trofea jadą  z laureatami w różne strony Polski, a wraz z nimi - cząstka pracy jurorów i nastrojów kurortu z mewą w herbie.  Notatki, dodatki: pełny zapis video uroczystości na fecebookowym profilu Sopoteki  zdjęcia z finału na instagramie
12:40
July 31, 2021
Nadmorze 60. Wiersze na głos: Ludwik Filip Czech
Nadmorze 60. Wiersze na głos: Ludwik Filip Czech
Ludwik Filip Czech (rocznik 1959) to jeden z tych autorów, bez których krajobraz trójmiejskiej poezji byłby nie do pomyślenia. Także ten rozumiany dosłownie, bo w jego wierszach często przywołuje gdańską dzielnicę Przymorze, gdzie mieszka. I jeśli ją opuszcza to najchętniej, wybierając się w Bory Tucholskie. Ale dzisiaj zaprasza nas do swojego mieszkania i tutaj czyta dla nas swoje nie publikowane jeszcze wiersze.  Kto chce bliżej poznać jego twórczość, powinien sięgnąć po takie zbiory jak: “Mimikra”, “Gorzkie wakacje”; “Wyrąb” “Ślimak i panna” (szczególna rekomendacja!), “Tabu” i omawiane w 24 odcinku mojego podkastu “Porządki”.  Specjalne podziękowania za użyczenie nagrań zechce przyjąć Marek Kielgrzymski. Notatki, dodatki  Biogram poety na stronie poecipolscy.pl  O wierszach LFC z tomu „Porządki” w 24 odcinku “Nadmorza”  Prezentacja poezji LFC na antenie Radia Gdańsk Nagroda Poetycka im. Ewy Tomaszewskiej – informacja i regulamin.· XXIII Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie. W odcinku wykorzystano kompozycję Blue Dot Sessions "The Wooden Plattform" na licencji (CC BY-NC 4.0). Kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com
13:48
July 08, 2021
Nadmorze 59. Głośne myślenie o wierszach Jarosława Trześniewskiego-Kwietnia z tomu "Piwnica Mozarta"
Nadmorze 59. Głośne myślenie o wierszach Jarosława Trześniewskiego-Kwietnia z tomu "Piwnica Mozarta"
Omówienie najnowszego zbioru poezji Jarosława Trześniewskiego-Kwietnia "Piwnica Mozarta" (Fundacja Duży Format, Warszawa 2020). Jarosław Trześniewski kwiecień jest postacią bardzo ciekawie obecną na poetyckiej scenie. Debiutował w roku 1999 zbiorem “W stronę Beethovena”, potem jeszcze wydał zbiory “Pomarańczowy zeszyt” (2003) “Casus mixtus” (2009), “Sonaty i repertoria” (2014) i “Nadejście” (2016). Z zawodu prawnik, mieszka w Mławie.  Notatki, dodatki: Biogram poety na stronach Fundacji Duży Format W odcinku wykorzystano kompozycje: Wolfgang Amadeusz Mozart, "Eine keine Nachtmusik" w wykonaniu Advent Camber Orchestra na licencji CC 3.0 oraz Troya Holdera "Lacrimosa (Mozart)" w domenie publicznej.  kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com
13:06
June 23, 2021
Nadmorze 58. Wiersze na głos: Izabela Gardian.
Nadmorze 58. Wiersze na głos: Izabela Gardian.
Do 58. odcinka "Nadmorza" zaproszenie przyjęła Izabela Gardian z Wodzisławia Śląskiego. Zadebiutowała tomikiem Kobieta w czterech porach roku Po nim kolejno ukazały się Takie sobie piosenki , Garść liter, Drzwi na oścież, Bossa nova, Kochanie to dziki las. Jej wiersze wielokrotnie były prezentowane na antenie Radia Katowice w audycji “Poczta Poetycka” redagowanej przez Macieja Szczawińskiego. Wiersze Izabeli Gardian ujmują swoją intymnością tonacji połączoną z dobrze zarysowanym obrazem poetyckim. Kontakt z redakcją "Nadmorza": nadmorze.sopot@gmail.com
13:42
June 12, 2021
Nadmorze 57. Wiersze na głos: Magdalena Jankowska
Nadmorze 57. Wiersze na głos: Magdalena Jankowska
Gościem 57 odcinka "Nadmorza" jest lublinianka Magdalena Jankowska - poetka, autorka prozy, recenzentka teatralna. Jej wiersze przekonują  bardzo wrażliwą, zmysłową spostrzegawczością i stanowczością stwierdzania faktów, które w żaden sposób nie kłócą się z liryzmem. Czasami ich kontrapunktem staje się humor, ironia, autoironia. Krystalizują się one w formę lapidarną, trochę aforystyczną. Ale nawet wtedy, kiedy poetka mówi zwięźle, czuje się za jej monologami autentyzm doświadczenia. Notatki, dodatki: biogram Magdaleny Jankowskiej wraz z głosami recenzentów: http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/magdalena-jankowska antologia poetów lubelskich “Linie światła” http://www.norbertinum.pl/ksiazka/556/Linie-%C5%9Bwiat%C5%82a fragmenty przedstawienia “I co dalej” - Teatr Panopticum: https://www.youtube.com/watch?v=2pkN8r1tVL4 https://www.panopticum.pl/spektakle/i-co-dalej/ w audycji wykorzystano kompozycję Blue Dot Sessions "Dizzle" na licencji Creative Commons 4.0 kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com
09:33
June 02, 2021
Nadmorze 56. Wiersze na głos: Leszek Sobeczko.
Nadmorze 56. Wiersze na głos: Leszek Sobeczko.
Sześć wierszy Leszka Sobeczko, poety i redaktora naczelnego magazynu literackiego "Wytrych" w autorskim wykonaniu. Notatki, dodatki: W audycji wykorzystano kompozycję Blue Dot Sessions Reflectors udostępnioną na licencji Creative Commons  4.0. , Stowarzyszenie Żywych Poetów w Brzegu; Zaułek Wydawniczy Pomyłka w Szczecinie; kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com
11:16
May 16, 2021
Nadmorze 55. Poeci na łączach: Marek Czuku
Nadmorze 55. Poeci na łączach: Marek Czuku
Notatki, dodatki: Biogram poety na stronach łódzkiego odziału SPP: http://www.spplodz.eu/?page_id=1789 Wędrowniczek - blog Marka Czuku na stronach Wydawnictwa FORMA: http://wforma.eu/wedrowniczek-marka-czuku.html Wydawnictwo MaMiKo: https://mamiko.pl Wytrych - Wolna Inicjatywa Artystyczna https://www.facebook.com/wytrych.wia W odcinku wykorzystano fragmenty kompozycji "Variation Waldheim" by Blue Dot Sessions na licencji CC BY-NC 4.0).
22:17
May 03, 2021
Nadmorze 54. Poezja w kolejce miejskiej: Łukasz Jarosz, "Dzień Liczby Pi" (Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2020)
Nadmorze 54. Poezja w kolejce miejskiej: Łukasz Jarosz, "Dzień Liczby Pi" (Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2020)
Notatki, dodatki Trzy wiersze Łukasza Jarosza z tomu "Dzien Liczby Pi" na stronach "Helikoptera OPT" https://opt-art.net/helikopter/7-9-2020/lukasz-jarosz-trzy-wiersze-z-ksiazki-dzien-liczby-pi/ Recenzja tomu na stronach magazynu "Wizje": http://magazynwizje.pl/aktualnik/jarosz-dzien-liczby-pi/ Strona wydawcy, Fundacji Kultury AFRONT https://afront.org.pl/
09:54
April 14, 2021
Nadmorze 53. Poeci na łaczach: Dorota Koman
Nadmorze 53. Poeci na łaczach: Dorota Koman
Gościem odcinka jest Dorota Koman - poetka, redaktor, krytyk literacki, popularyzatorka czytelnictwa. Autorka zbiorów: Freud by się uśmiał (1992); Chcę być żabą (1993); Słownik obcych wyrazów (1994); We mnie marzec nie mija, (1995) Dorota Koman (1996); Pokaż język (1997); gdzie jest czas teraźniejszy? (2001); Maszyna do czytania (2005/2015); I jakby mimochodem (2020).  Rozmowę z poetką uzupełniają wiersze w autorskim wykonaniu. Notatki Profil Doroty Koman na Facebooku Okołoksiążkowe rozmowy Doroty Koman w “Radiu dla Ciebie” Wiersze z tomu I jakby mimochodem  w kwartalniku literackim “Podgląd”
34:03
March 29, 2021
Nadmorze 52. Poezja w kolejce miejskiej. Adam Leszkiewicz "Apokalipsa psa".
Nadmorze 52. Poezja w kolejce miejskiej. Adam Leszkiewicz "Apokalipsa psa".
Głośne myślenie w kolejce miejskiej pomiędzy Sopotem a Gdynią na temat tomu poetyckiego "Apokalipsa psa" (SPP oddział w Łodzi/Instytut Literatury, Łodź 2020). 
10:25
February 24, 2021
Nadmorze 51. Poeci na łączach: Aleksander Wierny
Nadmorze 51. Poeci na łączach: Aleksander Wierny
Aleksander Wierny - pozaik i poeta. Autor powieści kryminalnych i horroru. Jako poeta debiutował zbiorem "Sygontka" (2019). Znaczna część rozmowy koncentruje się wokoło jego drugiego tomu - "Częstochowa", wydanej przez Fundację Duży Format (Warszawa 2020). W audycji wykorzystano fragmenty utworu Blue Dot Sessions Snowcrop na licencji CC BY-NC-ND 4.0 Kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com
21:46
February 12, 2021
Nadmorze 50. Głośne myślenie o wierszach Karoliny Sałdeckiej z tomu "Wieżowiec: Zero".
Nadmorze 50. Głośne myślenie o wierszach Karoliny Sałdeckiej z tomu "Wieżowiec: Zero".
Omówienie zbioru wierszy Karoliny Sałdeckiej "Wieżowiec: Zero" (Fundacja Wolnej Myśli, Bydgoszcz 2020). Audycja wzbogacona utworami z pocztowki dżwiękowej zawierającej wiersze z tego tomu w aranżacji Marka Maciejewskiego. Producentowi płyty składa podziękowania za udostępnienie muzyki.  E-mail kontaktowy podcastu: nadmorze.sopot@gmail.com Najkrótsza droga do grupy na fb: https://www.facebook.com/groups/711018626384510
21:20
January 31, 2021
Nadmorze 49. Poeci na łączach: Robert Gawłowski.
Nadmorze 49. Poeci na łączach: Robert Gawłowski.
Ostatnie miesiące były wyjątkowo owocne dla Roberta Gawłowskiego - poety dramaturga i dziennikarza radiowego. Ukazały się trzy jego książki poetyckie:  "Pył", "Dotknięcie" (2020) oraz "Wieża wiatrów" (2021). Nagrana 18 grudnia 2020 rozmowa z poetą koncentruje się na pierwszej z nich, choć zawiera także odniesienia do dwóch pozostałych. Rozmawiamy tutaj między innymi o estetycznych oraz etycznych miarach w poezji, o filozofii mitu, o egzystencji i historii oraz o redagowaniu wierszy. Omówienie zbioru "Dotknięcie" autorstwa redaktora podcastu ukaże się niebawem na stronach serwisu "Nowy Napis Co Tydzień". 
01:01:45
January 08, 2021
Nadmorze 48. Głośne myślenie na koniec trudnego roku
Nadmorze 48. Głośne myślenie na koniec trudnego roku
Odcinek z dźwiękami przystani rybackiej w tle. Podsumowanie mijającego roku. Plany na przyszlość. Pożegnanie Zazy Wilczewskiej. I, oczywiście, życzenia. Zdjęcia sopockiej przystani rybackiej można znaleć w profilu: https://www.instagram.com/piotrwiktorlorkowski/
06:20
December 29, 2020
Nadmorze 47. Na łączach: Jerzy Hajduga
Nadmorze 47. Na łączach: Jerzy Hajduga
W 47. odcinku "Nadmorza" rozmawiam z ks. Jerzym Hajdugą o powołaniu kapłańskim i powołaniu artystycznym, o przyjaźniach i  życiu kulturalnym poza metropoliami, o posługiwaniu na oddziale covidowym i o tym, na co, w myśl tytułu najnowszej książki mojego gościa, powinniśmy uważać. Blog autorski Jerzego Hajdugi: https://jerzyhajduga.pl/ W audycji wykorzystano kompozycje: Dee-Yan-Key "christmas meditation" Utwór udostępniony na licencji CC BY-NCC-SA 4.0 link: https://www.freemusicarchive.org/music/Dee_Yan-Key/Christmas_Album/christmas-meditation "Bóg się rodzi" w wykonaniu muzyków i wokalistów Studia Accantus. Utwór udostępniony  na licencji CC BY-NCC SA 3.0 link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B%C3%B3g_si%C4%99_rodzi.wav?uselang=pl
32:09
December 22, 2020
Nadmorze 47. Na łączach: Jerzy Hajduga - zapowiedź odcinka.
Nadmorze 47. Na łączach: Jerzy Hajduga - zapowiedź odcinka.
Zapowiedź rozmowy z Jerzym Hajdugą: poetą i zakonnikiem. Emisja pełnego odcinka: 23.12.2020.   W audycji wykorzystano kompozycję Dee-Yan-Keya "christmas meditation" na licencji CC BY-NCC-SA 4.0 link: https://www.freemusicarchive.org/music/Dee_Yan-Key/Christmas_Album/christmas-meditation
03:10
December 19, 2020
Nadmorze 46. Poezja w kolejce miejskiej: Dominik Żyburtowicz „Remedorium” (Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2019)
Nadmorze 46. Poezja w kolejce miejskiej: Dominik Żyburtowicz „Remedorium” (Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2019)
Są takie zbiory poetyckie, które czytam, w miejskiej kolejce, pomiędzy Sopotem a Gdynią. Pozostają po tej lekturze zapiski w kieszonkowym terminarzyku, notatki na przygodnych kartkach. Żeby się nie rozproszyły, nie zapomniały, nie znikły, zacząłem je scalać w krótkie mówione recenzje. Zapraszam więc do wysłuchania pierwszego odcinka nowego cyklu i do jego komentowania.
05:22
December 16, 2020
Nadmorze 45. Na łączach: Katarina Lavmel.
Nadmorze 45. Na łączach: Katarina Lavmel.
Rozmowa o polsko-portugalskiej antologii poetyckiej "Azulejo chabrem ubrane" (Fundacja Duży Format, Warszawa 2020) wzbogacona pieśnią fado "Marujo Português". Wykonawcy:  Genoveva Faísca (śpiew), Małgorzata Szczawi (fortepian), Thomaz Díaz (gitara basowa), Maciej Lutowski (perkusja). Dziękuję muzykom za nieodpłatne użyczenie utworu.  Ponadto w audycji wykorzystano plik dźwiękowy: fountain and cicadas na licencji Creative Commons 3.0.  
36:07
December 05, 2020
Nadmorze 43. Na łączach: Małgorzata Wątor
Nadmorze 43. Na łączach: Małgorzata Wątor
O poezji, Witkacym i mitologiach kaszubskiej Północy, jako też o tutejszych krasnalach. rozmawiam z Małgorzatą Wątor przy okazji jej debiutanckiej książki "Przeznaczona / Namienionô". W audycji wykorzystano utwór Damiano Baldoniego "Celtic_Warrior" na licencji CC BY 4.0
29:16
November 22, 2020
Nadmorze 44. Na łączach: Marcin Kurcbuch.
Nadmorze 44. Na łączach: Marcin Kurcbuch.
Gościem odcinka jest łódzki poeta Marcin Kurcbuch. Rozmawiamy w nim o literackiej fantastyce, uważności i związkach ludzkiej wrażliwości z naturą. Pretekstem do rozmowy jest zbiór wierszy "Science or fiction/ Supernatural". Rozmowę ilustrują dwa wiersze z tego tomu w autorskim wykonaniu.  Notatki: Blog Marcina Kurcbucha „Operuję niebo”: http://operujeniebo.blogspot.com/ Kanał pisarza na You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCRcNVzDeeyTqBjm471QI7Eg? Kanał pisarza na Instagramie: https://www.instagram.com/marcinkurcbuch.pisarz/?hl=pl Rozmowy z duszkiem (1):  https://www.youtube.com/watch?v=y6J7mI8_fcc Rozmowy z duszkiem (2): https://www.youtube.com/watch?v=-5YffwRw5vA W audycji wykorzystano utwór Blue Dot Sessions Cicle Desserat na licencji CC-BY-NC 4.0. 
29:30
November 22, 2020
Nadmorze 42. Głośne myślenie o wierszach Joanny Wicherkiewicz z tomu "Kim jest Zachary?"
Nadmorze 42. Głośne myślenie o wierszach Joanny Wicherkiewicz z tomu "Kim jest Zachary?"
Wiersze w interpretacji autorki i omówienie jej tomiku. Notatki: Biogram poetki wraz z jej felietonem na stronie wydawnictwa “Anagram” Grupa autorów i słuchaczy na facebooku W audycji wykorzystano utwór Blue Dot Sessions "We Collect Shiny Things" na licencji Creative Commons (CC-BY NC 4.0).  Kontakt z autorem podcastu
13:55
September 30, 2020
Nadmorze 41. Głośne myślenie o książce Radosława Wiśniewskiego "1939. Apokalipsa. Początek".
Nadmorze 41. Głośne myślenie o książce Radosława Wiśniewskiego "1939. Apokalipsa. Początek".
Grupa autorów i  słuchaczy "Nadmorza" na facebooku Kontakt z autorem podcastu
16:35
September 09, 2020
Nadmorze 40. Głośne myślenie o wierszach Tomasza Hrynacza z tomu "Dobór dóbr" (FORMA, Szczecin 2019).
Nadmorze 40. Głośne myślenie o wierszach Tomasza Hrynacza z tomu "Dobór dóbr" (FORMA, Szczecin 2019).
Wiersz tytułowy w wykonaniu poety: 0:03. Wybrane wiersze w autorskiej interpretacji: 2:50. Recenzja tomu: 7: 26. Biogram poety na stronie Wydawnictwa "Forma" Informacje o książce na stronie wydawcy Zaproszenie na 3 edycję wydarzenia "Nanofestiwal" Wszystkie utwory zaprezentowane w audycjach pozostają dziełami użyczonymi, a wyłącznymi właścicielami praw do nich są sami autorzy. Grupa autorów i słuchaczy na facebooku W audycji wykorzystano utwór Blue Dot Sessions Shade Ways  na licencji Creative Commons 4.0. Kontakt z autorem podcastu
20:48
August 26, 2020
Nadmorze 39. Letnia antologia wierszy czytanych (2)
Nadmorze 39. Letnia antologia wierszy czytanych (2)
26 głosów poetyckich. Nadesłane przez poetów wiersze pochodzące z publikacji prasowych, książkowych i dotąd jeszcze niepublikowane.  Spis autorów: 1) [0:06] Maciej Bieszczad, Zrozumienie 2) [8:15 ]Dominika Lewicka-Klucznik, Singularia tantum 3) [09:06] Małgorzata Wójtowicz, Solilokwia 4) [10:39] Marcin Kurcbuch, Bez grawitacji 5) [11:28] Bogumiła Salmonowicz, De-presja 6) [12:33] Janina Osewska, Kobieta w sukience zapinanej z tyłu na guziki 7) [14:07] Agata Litwin, ***, Oddaję ziemi niedosłuch... 8) [15:05] Paweł Biliński, Światy równoległe 9) [16:09] Dorota Koman, Erotyk nawołujący 10) [16:48] Beata Kołodziejczyk, Ósma zero siedem 11) [17:24] Roma Jegor, Koniec świata 12) [18:48] Katarina Lavmel, Chwilobyty 13) [20:09]  Anna Luberda-Kowal, Cabiuna 14) [21:06]Dorota Nowak, Rozpiąć 15) [22:05] Joanna Wicherkiewicz, Ognisko Zacharego 16) [22:39]Jakub Sajkowski, Pasażer  17) [24:09] Anna Błasiak, Pływanie podczas burzy 18) [24:41] Paweł Baranowski, Kwarantanna. 19) [25:23] Lilla Latus, Ewolucja 20) [25:52]Beata Kieras, Równowaga 21) [27:14] Marzena Orczyk-Wiczkowska, ***, Czy jest tam coś… 22) [27:56] Lesław Nowara, Ość wieloryba 23) [29:39]Małgorzata Borzeszkowska, Moja córka i las 24) [30:49] Jolanta Stelmasiak, Ikar 25) [31:17] Anna Nowaczyńska, Pierre Berge sprzedaje zbiory Yvesa Saint-Laurenta 26) [32:39]Barbara Grzybek, Ucieczka. Wszystkie zaprezentowane tu wiersze pozostają materiałami nagranymi live, użyczonymi nieodpłatnie, a wyłącznymi właścicielami praw autorskich do nich są sami autorzy. W audycji wykorzystano utwór Blue Dot Sessions Shade Ways  na licencji Creative Commons 4.0 kontakt e-mailowy z redaktorem podcastu: nadmorze.sopot@gmail.com profil grupy na facebooku profil autorski na Instagramie   
34:55
August 11, 2020
Nadmorze 38. Na łączach - Bożena Boba-Dyga
Nadmorze 38. Na łączach - Bożena Boba-Dyga
Spotkanie online z twórczością poetki i wokalistki Bożeny Boby-Dygi. Prezentacja wierszy, rozmowa nagrana online uzupełniona piosenkami z płyty duetu "Quasi una fantasia" pt.QUF1.  Rozmawiamy nie tylko o poezji - także o muzyce, sztuce kompozytorskiej, o nauczaniu domowym i formacji humanistycznej oraz o krakowskim duchu miejsca.     W audycji wykorzystano utwory:   1. Edward Grieg: "Peer Gynt", część II, interpretacja: Maciej ZImka;  2. „Cudowne maliki”, muzyka Bożena Boba-Dyga, słowa Jacek Sojan;  3. „Dzik i myśliwy”, muzyka Bożena Boba-Dyga, słowa Jacek Sojan;  4. „Zapłakane oczy”, muzyka Maciej Zimka, słowa: Bożena Boba-Dyga.   Specjalne podziękowania zechcą przyjąć:  Pan Jacek Sojan oraz Pan Maciej Zimka.  Strona autorska poetki w serwisie krakowskiego oddziału SPP   Wyłącznymi właścicielami utworów zaprezentowanych w audycji są ich autorzy.   Kontakt z redaktorem podcastu: nadmorze.sopot@gmail.com Specjalne podziękowania zechcą przyjąć:  Pan Jacek Sojan oraz Pan Maciej Zimka. Strona autorska poetki w serwisie krakowskiego oddziału SPP Wyłącznymi właścicielami utworów zaprezentowanych w audycji są ich autorzy.  Kontakt z redaktorem podcastu: nadmorze.sopot@gmail.com
44:40
July 27, 2020
Nadmorze 37. Letnia antologia wierszy czytanych (1).
Nadmorze 37. Letnia antologia wierszy czytanych (1).
Autorzy antologii: 1) [0:05] Małgorzata Borzeszkowska, "***, Siódmego dnia był poetą..." 2) [15:16] Barbara Gruszka-Zych, “Spotkania” 2) [16:04] Marcin Lewiński, “Tonące jezioro” 3) [14:47] Anna Tlałka, “U źródła” 4) [18: 44] Urszula Kopeć-Zaborniak, “Bilet lotniczy” 5) [19:58] Zofia Zarębianka, “Niejasna trwoga” 6) [20: 37] Dagmara Kacperowska, “Czereśnie” 7) [21:07] Tomasz Dalasiński, fragment poematu “Póki nie żyjemy” 8) [24:17] Paweł Kobylewski, “Wiersze wygrzebane” 9) [25:05] Bogumiła Salmonowicz, “Więdnę” 10) [25: 34] Agnieszka Rykowska-Kowalik, “Autoportret” 11) [26:15] Danuta Bartoszuk, “Z listów do eks” 12) [26:37] Anna Dwojnych,“Marzenia o byciu sexy doll objaśnione przez realia chemii i fizyki”. 13) [27: 40] Beata Kołodziejczyk, “Piłka jest w grze” 14) [27:29] Maciej Froński “Pieśń na Wielki Post Roku Pańskiego 2020, roku zarazy”. 15) [29: 49] Grzegorz Malecha, “Wolna Europa”.  16) [30:26] Jan Strządała, “Moja matka” Wszystkie zaprezentowane tu wiersze pozostają materiałami użyczonymi nieodpłatnie, a wyłącznymi właścicielami praw autorskich do nich są sami autorzy. W audycji wyokorzystano utwór Blue Dot Sessions Slow rollout  na licencji Creative Commons 4.0 kontakt e-mailowy z redaktorem podcastu: nadmorze.sopot@gmail.com profil grupy na facebooku profil autorski na Instagramie 
38:01
July 08, 2020
Nadmorze 36. O wierszach Kariny Stempel z tomu "Wnioski z badań terenowych"
Nadmorze 36. O wierszach Kariny Stempel z tomu "Wnioski z badań terenowych"
Głośne myślenie o wierszach Kariny Stempel z tomu "Wnioski z badań terenowych" (Instytut Mikołowski, Mikołów 2019). Wiersze "Glosa" i "Się" w wykonaniu autorki. Zamiast outro - odgłosy sopockiego deptaka. Prezentacja twórczości  Kariny Stempel w serwisie Poeci Polscy.pl Wiersze Kariny Stempel w serwisie Helikopter OPT Wiersze Kariny Stempel w serwisie wydawnictwa j Rozmowa Olgerda Dziechciarza z poetką w serwisie BWA Olkusz W audycji wykorzystano kompozycję Blue Dot Sessions, "Jo Don" na licencji Creative Commons 4.0.  Napisz do autora podcastu: lorkowski@wp.pl Profil autora na Facebooku Profl autora na Instagramie 
16:60
June 20, 2020
Nadmorze 35. O wierszach Pawła Baranowskiego z tomu "Obchodzi"
Nadmorze 35. O wierszach Pawła Baranowskiego z tomu "Obchodzi"
Czy Paweł Baranowski jest poetą metafizycznym?  Notatki i linki Strona autorska Pawła Baranowskiego Stowarzyszenie Żywych Poetów w Brzegu Prezentacja tomu poezji Adam Leszkiewicza "Apokalipsa psa na stronie Instytutu Literatury  Wydawnictwo Kwadratura Polskie Stowarzyszenie Haiku W audycji wykorzystano utwór Blue Dot Sessions: Reflectors   na licencji Creative Commons 4.0 Kontakt z autorem podcastu
14:52
June 04, 2020
Nadmorze 34. O wierszach Seweryna Sylwestra Kołodziejczyka z tomu "Zalustrze"
Nadmorze 34. O wierszach Seweryna Sylwestra Kołodziejczyka z tomu "Zalustrze"
Notatki: Wydawnictwo Kwadratura O “Księdze przysnów” w blogu “Nowe Litery” W audycji wykorzystano utwór Blue Dot Sessions: JoDon na licencji Creative Commons 4.0 Kontakt z autorem podcastu
13:29
May 21, 2020
Nadmorze 33. O wierszach Beaty Patrycji Klary z tomu "Martwia"
Nadmorze 33. O wierszach Beaty Patrycji Klary z tomu "Martwia"
Biogram Beaty Patrycji Klary w Multimedialnej Encyklopedii Gorzowa Wielkopolskiego Prezentacja poetki w serwisie Poeci Polscy.pl Wydawca zbiorku: Zaułek Wydawniczy Pomyłka Wydawnictwo Pejzaż Galeria Autorska Wydawnictwo FORMA W audycji wykorzystano utwory Blue Dot Sessions: Neon Drip, na licencji Creative Commons 4.0 Bacalao: Suite pour flûte et cordes, na licencji Creative Commons 3.0
14:51
May 07, 2020
Nadmorze 32. O wierszach Piotra Lamprechta z tomu "Pudełko"
Nadmorze 32. O wierszach Piotra Lamprechta z tomu "Pudełko"
Głośne myślenie o małomównych wierszach Piotra Lamprechta. Notatki: Krakowska Biblioteka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich W audycji wykorzystano utwory: Chad Crouch:The Island (Instrumental),na licencji Creative Commons 3.0 Subrurbanwizard : FanFare, domena publiczna Kontakt z autorem podcastu
13:15
April 23, 2020
Nadmorze 31. O wierszach Izabeli-Fietkiewicz-Paszek z tomu "Lipiec na Białorusi"
Nadmorze 31. O wierszach Izabeli-Fietkiewicz-Paszek z tomu "Lipiec na Białorusi"
łośne myślenie o wierszach Izabeli Fietkiewicz-Paszek ze zbioru „Lipiec na Białorusi” (Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin 2020) poprzedzone świetnym wierszem w autorskim wykonaniu. Notatki: Strony autorskie Izabeli-Fietkiewicz-Paszek: www.alternet.poezja-art.eu www.lyzkamleka.poezja-art.eu Zaułek Wydawniczy Pomyłka: http://www.zaulekpomylka.pl/ Towarzystwo Przyjaciół Sopotu. Dworek Sierakowskich: https://tps-dworek.pl/ W audycji wykorzystano utwory: Bacalao: Suite pour flûte et cordes, na licencji Creative Commons 3.0 Chad Crouch: The Island (Instrumental), na licencji Creative Commons 3.0 Jerzy Fryderyk Haendel: „Alleluja” z oratorium „Mesjasz”, zasoby Projektu Gutenberg, domena publiczna
16:37
April 23, 2020
Nadmorze 30. O wierszach Tomasza Majzela z tomu "osiemnasty"
Nadmorze 30. O wierszach Tomasza Majzela z tomu "osiemnasty"
Głośne myślenie o czwartym tomie poetyckim Tomasza Majzela, minimalisty, który "pozwala sobie na wiersz" , a nasłuchując ciszy, zachęca czytelnika do niespieszności. Tomasz Majzel: blog autorski Moje refleksje nad tomem: "fotoalbum" Strona Wydawnictwa Forma Kontakt z autorem podcastu
16:28
April 23, 2020
Nadmorze 29. O wierszach Doroty Nowak z tomu "Zarzewie"
Nadmorze 29. O wierszach Doroty Nowak z tomu "Zarzewie"
Podcast bardzo kobiecy. Omówienie czwartego zbioru poetyckiego Doroty Nowak „Zarzewie”, do którego wprowadza słuchacza wiersz „by unieść” w interpretacji lektorki Madeleine. Natomiast Małgorzata Wątor własnym głosem prezentuje swój debiutancki polsko-kaszubski tomik wierszy “Namieniono/Przeznaczona”. Notatki: Fundacja czAR(T) Krzywogońca KIT Stowarzyszenie Żywych Poetów Dom Literatury w Łodzi Kontakt z autorem podcastu W audycji wykorzystano utwory Bacalao: Suite pour flûte et cordes  na licencji Creative Commons 4.0. Dee-Yan-Key: Unknown Lovers´ Blues, na licencji Creative Commons 4.0.
14:47
April 23, 2020
Nadmorze 28. O sztuce wydawania poezji. Rozmowa z Rafałem T. Czachorowskim.
Nadmorze 28. O sztuce wydawania poezji. Rozmowa z Rafałem T. Czachorowskim.
Rozmowa z Rafałem Tomaszem Czachorowskim, prezesem Fundacji Duży Format o trudnej sztuce wydawania poezji i relacjach między poetą a jego wydawcą, nagrana 21.02.2020 w sopockiej księgarni "Smak Słowa". Fundacja Duży Format Literacki Wolny Eter – rozmowa video Kontakt z autorem podcastu W audycji wykorzystano utwory: Bacalao: “Trumpet tune” Blue Dot Sessions: “Slow Rollout na licencji Creative Commons 4.0.
16:40
February 27, 2020
Nadmorze 26. O wierszach Marzeny Orczyk-Wiczkowskiej z tomi "adult canal" (Brzeg 2019).
Nadmorze 26. O wierszach Marzeny Orczyk-Wiczkowskiej z tomi "adult canal" (Brzeg 2019).
Omówienie zbioru wierszy Marzeny Orczyk-Wiczkowskiej z tomi "adult canal" (Brzeg 2019). Wybrany wiersz w interpretacji lektorki Madeleine Notatki: Klub Integracji Twórczych Stowarzyszenie Żywych Poetów Zaułek Wydawniczy Pomyłka Kontakt z autorem podcastu W audycji wykorzystano utwory: Bacalao: “Trumpet tune” Blue Dot Sessions: “Slow Rollout” na licencji Creative Commons 4.0. “
13:29
February 06, 2020
Nadmorze 25. O wierszach Mariusza Jagiełły ze zbioru "Zdania proste rozłożone".
Nadmorze 25. O wierszach Mariusza Jagiełły ze zbioru "Zdania proste rozłożone".
mówienie debiutu Mariusza Jagiełły, Człowiek z Brudnopisu: Fundacja Duży Format W odcinku wykorzystano kompozycję Blue Dot Sessions "Slow Rollout" na licencji Creative Commons 4.0 Kontakt z autorem podcastu: lorkowski@wp.pl
13:11
January 24, 2020
Nadmorze 24. O wierszach Ludwika Filipa Czecha z tomu "Porządki"
Nadmorze 24. O wierszach Ludwika Filipa Czecha z tomu "Porządki"
Omówienie zbioru wierszy Ludwika Filipa Czecha ze zbioru "Porządki" (Bernardinum, Pelplin 2019). W odcinku wykorzystano kompozycję Dee Yan-Keya, Uknown Lovers'Blues (http://freemusicarchive.org/music/Dee_Yan-Key/Georg_Bchners_Leonce_and_Lena/02-1471670-Dee_Yan-Key-Unknown_Lovers_Blues) Wydawcy, którzy podzielili się ze mną tomikami: Wydawnictwo Forma: http://www.wforma.eu/ Klub Integracji Twórczych Stowarzyszenie Żywych Poetów: http://zywipoeci.pl/ Kontakt z autorem podcastu: lorkowski@wp.pl
16:30
January 10, 2020
Nadmorze 22. Antologia wierszy czytanych. Maciej Bieszczad, "Upał"
Nadmorze 22. Antologia wierszy czytanych. Maciej Bieszczad, "Upał"
Notatki do podcastu: Wydawnictwo Forma: http://www.wforma.eu/ Blog Nowe Litery: https://nowelitery.blogspot.com/ Nadmorze 6: rozmowa z Maciejem Bieszczadem W odcinku wykorzystano utwór Pianochocolate "Before the rain" z albumu "Time to meet" (2015) na licencji Creative Commons.  Kontakt z autorem podcastu:  lorkowski@wp.pl archiwum z wcześniejszymi odcinkami "Nadmorza": https://archive.org/details/@piotr-wiktor_
13:26
September 21, 2019
Nadmorze 21. Antologia wierszy czytanych - Lesław Nowara "Banknot"
Nadmorze 21. Antologia wierszy czytanych - Lesław Nowara "Banknot"
Nadmorze 20 O wierszu Lesława Nowary "Banknot" z tomu "Ciemna strona światła" (Katowice 2019) Notki do podcastu: Śląsk - Wydawnictwo Naukowe (strona poetycka) http://www.slaskwn.com.pl/ksiazki/kategoria/poezja Dom Literatury w Łodzi:  http://dom-literatury.pl/ Wydawnictwo Forma: http://www.wforma.eu/ Blog Nowe Litery: https://nowelitery.blogspot.com/ Kontakt z autorem podcastu:  lorkowski@wp.pl archiwum z wcześniejszymi odcinkami "Nadmorza": https://archive.org/details/@piotr-wiktor_
11:59
September 05, 2019
Nadmorze 19. O wierszach Marka Czuku z tomu "Stany zjednoczone".
Nadmorze 19. O wierszach Marka Czuku z tomu "Stany zjednoczone".
Omówienie zbioru Marka Czuku z tomu "Stany zjednoczone" (Forma, Szczecin-Bezrzecze 2018). Książki wręczone i nadesłane. Linki: Wydawnictwo FORMA: http://www.wforma.eu/ Galeria Literacka przy Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu https://bwaolkusz.com/galeria/ Strona autorska Jerzego Hajdugi: http://jerzyhajduga.pl/dobra-cisza-zatrzymac-z-czasu-chwile/  Materiał muzyczny: Dee Yan-Key, Pleasant_Anticipation Dee Yan-Key, On Christmas Eve Z płyty Christmas Album na licencji Creative Commons  
18:58
December 28, 2018
Nadmorze 18. O wierszach Michała Piętniewicza z tomu "Obiecane miejsce".
Nadmorze 18. O wierszach Michała Piętniewicza z tomu "Obiecane miejsce".
Osiemnasty odcinek pierwszego polskiego podcastu o poezji przynosi omówienie tomu wierszy Michała Piętniewicza (Sopot 2018) "Obiecane miejsce", oraz dział "Książki wręczone i nadesłane". Biogramy poety: http://www.sppkrakow.pl/czlonkowie/michal-pietniewicz/ https://poecipolscy.pl/poezja/prezentacja/michal-pietniewicz/ W audycji wykorzystano utwór Dee Yan-Keya, Dark days na licencji Ceative Commons (CC BY-NC-SA 4.0) link do utworu: http://freemusicarchive.org/music/Dee_Yan-Key/years_and_years_ago/10--Dee_Yan-Key-Dark_Days Przerywnik: Lobo Loco, Bigband Jingle A (ID 448) na licencji Ceative Commons (CC BY-NC-SA 4.0) link do utworu: http://freemusicarchive.org/music/Lobo_Loco/Jingles_for_films__podcasts/Bigband_Jingle_A_ID_448 Kontakt z autorem podcastu: lorkowski@wp.pl
14:41
November 21, 2018