Skip to main content
PLUS HAUT PLUS LOIN & SA W DWE KONNEN

PLUS HAUT PLUS LOIN & SA W DWE KONNEN

By Maryse Nelson
Receive a hefty dose of motivation and encouragement in beautiful Creole every time you listen! Pou tout moun ki ap cheche mwayen pou avanse nan lavi a, podcast saa se pou ou. Tande l avek atansyon, epi tanpri, pataje l. BONDYE beni nou!
PHPL EP 124 Soufrans Nou Yo Pa An Ven!
Soufrans yo di se vre, men pi devan nan plis konprann pouki. Pran kouraj! Bon ekout epi tanpri ede nou fe travay evanjelizasyon an chaq fwa ou pataje link lan avek lot moun. Mesi, BonDye beniw.
58:10
October 14, 2021
SDK: Bay tan w a moun ou renmen!
Chante ki rele Cats in the Cradle lan eksplike enpotans pase tan avek fanmi, zanmi e tout lot moun ou renmen. Bye koute epi tanpri pataje l avek on lot kom patisipasyon pa ou nan evangelizasyon saa. Mesi, BonDye beniw.
11:07
September 16, 2021
PHPL EP 117 Seye Rampli Nou!
Gen de le nou vreman swaf, nou bezwen Met la rampli nou! Tande avek anpil atansyon, fe tet ou kado on ti moman epi pataje l pou plis moun ka beni. Mesi anpil.
57:32
August 05, 2021
SDK: Map Eseye Kanmenm!
Kontinye eseye. Ou jou kanmenm fo w bon. Tande avek atansyon epi tanpri, pataje l.
10:20
July 18, 2021
PHPL EP 101 Koman Jere Imilyasyon!
Imilyasyon pa dous...Men ou ka jere l. Ou ka avanse soti ladann. Koute byen episod saa epi tanpri pataje l pou plis moun ka beni. Mesi anpil.
58:09
March 11, 2021
SDK: Gen Bagay Nou Pa We, Bagay Nou Pa Konnen!
Tande episod saa byen epi dim si w dako avem. Tout se pou sajes. Tanpri pataje l. Mesi.
13:46
November 04, 2020
PHPL EP 77 Mwen se yon benediksyon!
Kwe nan BonDye, kwe nan tet ou! Tande epi pataje l. Mesi, blessings!
59:48
August 06, 2020
PHPL EP 75 Les Differentes Saisons
La vi a gen diferan sezon ladann. Fo on Kretyen kapab toujou adapte l. Tande avek atansyon e pataje l silvouple. Mesi!
58:54
July 16, 2020
SDK: Rakonte Istwa Nou!
Se istwa nou ki fe nou. Beni moun avek eksperyans ou. Tande byen epi tanpri pataje l pou plis moun beni. Mesi anpil.
11:32
July 02, 2020
PHPL EP 72 Fanatik Tet Mwen!
Aprann renmen tet ou tout bon! Tande l bye epi tanpri pataje l. Mesi.
59:37
June 18, 2020
SDK: Pa Lage Bon Moun Yo!
Gen moun, se pou lavi BonDye ba ou yo. Pa lage yo. Tande avek atansyon epi tanpri pataje l. Mesi.
09:55
May 08, 2020
SDK: Vakans Mantal!
Deside pran on ti vakans mantal nan mitan tout pwoblem nap konfwonte kounyeya. Lap fe w byen! Tande byen epi apre tanpri pataje l pou plis moun beni. Mesi anpil.
10:47
March 29, 2020
PHPL EP 61 Fe Yo Temwaye gen BonDye!
Veye sou ko w, veye sou konpotman w. Sonje ou gen on gwo BonDye kap aji pou ou. Tande avek atansyon e pa bliye ede nou pataje epizod la e podcast la. Mesi anpil.
56:43
March 12, 2020
PHPL EP 1 Komansman!
Remesiman a BonDye pou tout bel komansman. Tande l epi tanpri pataje l. Mesi.
58:06
October 24, 2018