Skip to main content
Podcast PP

Podcast PP

By Poradca podnikateľa
Vydavateľský a vzdelávací dom Poradca podnikateľa sa za 30 rokov stal synonymom pre spoľahlivé a aktuálne informácie zo sveta legislatívy. Podcast PP sa zameriava na aktuality z oblastí daní a miezd a v Kresle pre hosťa sa venujeme rôznym aktuálnym legislatívnym alebo podnikateľským témam.
www.pp.sk
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Hosť: Kybernetická bezpečnosť - hrozby, povinnosti a novinky v legislatíve

Podcast PP

1x
Hosť: Mediácia a jej prínos, 1.časť
Je možné riešiť a vyriešiť konflikty nekonfliktne? Stačí dať šancu alternatívnemu riešeniu konfliktov  – teda mediácii. O efektívnom riešení sporov mimosúdnou cestou sa budeme rozprávať so spoluzakladateľom a predsedom Slovenského inštitútu pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov – naším hosťom bol právnik a mediátor JUDr. František Kutlík. V úvodnej epizóde sa dozviete: Čo je mediácia a prečo by vás mala zaujímať Kto sa môže stať mediátorom, aké sú podmienky – môže mediátora robiť len právnik alebo psychológ? Ako sa rola mediátora zmenila za posledné roky a prečo by sa mali špecializovať Ako si nájsť vhodného mediátora pre svoj konkrétny prípad Ako vlastne začať prípad riešiť mediáciou, a nie súdnym sporom Majú aj slovenské súdy zmysel pre riešenie sporov mediáciou? Prináša mediácia win-win riešenia udržateľné dlhodobo? Môže si mediáciu dovoliť každý? Kto platí mediátora? Je mediácia lacnejšia ako súdne konanie? Ako často sa deje mediácia pro-bono teda zadarmo? Je každý prípad sporov vhodný pre mediáciu? Čo rozhoduje? Činnosť SIMARS – záujmové združenie právnických osôb Výkon mediácie ako podnikateľská príležitosť – register mediátorov SR  Hlavné dôvody, kedy by mali firmy a podnikatelia využiť mediáciu  Mediátor ako stabilný pomocník vo firme – prínos pre zamestnancov, manažment, pre partnerov a dodávateľov Základný mediačný výcvik pre bežnú populáciu? Na záver si môžete vypočuť aj sen nášho hosťa – ako ideálne riešiť nezhody medzi ľuďmi na pracovisku tak, aby neeskalovali. Odborné články nášho hosťa k téme mediácie nájdete na našom portáli www.epi.sk Sme Poradca podnikateľa – rozumieme svetu legislatívy – viac ako 30 rokov s vami. www.pp.sk
36:33
September 21, 2021
Daňová a Mzdová pohotovosť PP033: Podrobne o preclievaní malých zásielok
Od 1. júla 2021 musia kupujúci podávať elektronické colné vyhlásenie na všetok dovážaný tovar z tretích krajín, pričom clo kupujúci zaplatí až pri zásielke s hodnotou presahujúcou 150 eur. Uvedené však neplatí pre DPH, ktorú si musia kupujúci zaplatiť pri všetkých zásielkach. V dnešnom podcaste nám odborná poradkyňa Daňového centra, pani Zuzana Uríková, podrobne vysvetlí všetky zmeny a podmienky k tejto téme. Dozviete sa: Aké sú podmienky a ako vykonať preclenie zásielok z krajín mimo Európskej únie Koho sa preclievanie zásielok presne týka Kde podať elektronické colné vyhlásenie Aké oslobodenie od dane sa pri dovoze zásielok zrušilo Kedy je potrebné podať štandardné colné vyhlásenie Aké špecifické situácie môžu nastať pri vyčíslení hodnoty zásielky Ako formou sa podáva colné vyhlásenie a čo všetko k tomu budete potrebovať Ako sa postupuje v prípade prepočtu hodnoty zásielky na euro Ako určiť kód tovaru (6 miestne číslo), ktoré je potrebné zadávať pri vypĺňaní colného vyhlásenia Pre ktoré tovary nie je možné použiť colné vyhlásenie  Aká výnimka sa zaviedla do zákona o DPH Ako sa uhrádza výmer DPH po vyplnení všetkých údajov Prečo je dobré si pamätať hranicu 150 eur Viac informácií k téme preclievania zásielok do 150 eur je publikovaných na portáli daňového centra www.danovecentrum.sk Sme Poradca podnikateľa – viac ako 30 rokov s vami. www.pp.sk
14:38
September 10, 2021
Špeciál – otázky a odpovede na tému DPH
Viac ako 10 rokov denne odpovedáme na rôzne otázky zákazníkov z praxe, a to na rôzne legislatívne témy. Našim predplatiteľom odpovedáme bezplatne, ale často nám otázky posielajú aj fanúšikovia sociálnych sietí alebo návštevníci našich webov. Veríme, že viacerí z vás môžu mať podobný problém a hľadajú riešenie. Prinášame preto pravidelnú epizódu Otázky a odpovede z praxe, kde vyberáme 5 najčastejších otázok na jednu tému. Dnes sa pozrieme na POSÚDENIE REŽIMU DPH V PRAXI. Odpovede vypracovala odborná poradkyňa Daňového centra - pani Zuzana Uríková a dozviete sa odpovede na tieto otázky: Ako je to s odvodom DPH pri likvidácii tovaru Zaťaženie poplatku za uloženie odpadu daňou z pridanej hodnoty Uvádzanie rabatu v daňovom priznaní k DPH a kontrolnom výkaze Ako na DPH pri kompenzácii za predčasné ukončenie nájmu Kedy a ako sa mení zdaňovacie obdobie DPH z kvartálneho na mesačné Sme Poradca podnikateľa – rozumieme svetu legislatívy – už 30 rokov. www.pp.sk
07:21
August 24, 2021
Hosť: Novela obchodného zákonníka – proces likvidácie spoločností a SVBytov
Dnes prinášame pohľad dvoch právnikov – správcov konkurznej podstaty na novelu Obchodného zákonníka, ktorá výrazne postihla proces likvidácie spoločností. Našimi hosťami sú: JUDr. Marek Perdík, právnik a predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov a Mgr. Marianna Líšková, predsedníčka združenia Správcovia konkurznej podstaty SR. V rozhovore sme sa venovali témam: Najčastejšie problémy likvidácie z pohľadu správcov konkurznej podstaty Pohľad na komerčné firmy a na Spoločenstvá vlastníkov bytov (SVB) Veľká novela Obchodného zákonníka, účinná od 1. 10. 2020, prináša veľa zásadných zmien – čo bolo hlavným dôvodom novelizácie? Zlepší sa spôsob uspokojovania veriteľov v praxi po tejto novele? Ktoré najväčšie problémy z praxe sa novelou vyriešili? Na čo sa naopak zabudlo, na ktoré typy organizácií? Rozdiely medzi zánikom právnickej osoby a zánikom SVB Kto môže byť likvidátorom spoločností, aké sú povinnosti a odmena pre likvidátorov Doba trvania a ukončenie likvidácie – zmeny podľa novely Aktuálny počet spoločenstiev vlastníkov bytov, ktoré sú v likvidácii Z praxe: staré a neaktuálne údaje v registroch – Obchodný register a Register SVB  Dodatočné „nájdenie“ majetku v procese likvidácie Spomínanú legislatívu a novelizované znenia nájdete na našom portáli EPI.sk Sme Poradca podnikateľa – rozumieme svetu legislatívy – už viac ako 30 rokov. www.pp.sk
21:07
August 12, 2021
Hosť: Rodinné firmy 3 - nástupcovia
Prinášame 3. diel minisérie o rodinných firmách, hosťom je pani Erika Matwij, expertka na biznis rodinných firiem Slovensku. Dnes sa pozrieme hlavne na proces nástupníctva a generačnej výmeny vo firmách: Sú rozdiely medzi zahraničnými a slovenskými firmami? Aké je to ísť v šľapajách uznávaného rodiča - lídra a ako si získať rovnaký rešpekt? Veľké výzvy ako emočná alebo finančná gramotnosť mladých nástupcov. Je dôležitá typológia človeka pre úspech lídra v biznise? Ako je to s dôverou a partnerským štýlom riadenia mladých nástupcov? Ako pristupovať k finančnej odmene rodinného nástupcu - je to veľký otáznik vo firme? Ako by mal nástupca komunikovať prevzatie firmy iným členom rodiny? V čom sú užitočné tzv.  Rodinné rady v rodinných firmách a ako v praxi fungujú? Ak vás téma zaujíma viac, 8. septembra bude Medzinárodný kongres rodinných firiem na Slovensku, viac nájdete na webstránke Inštitútu rodinného biznisu.                                             Sme Poradca podnikateľa – viac ako 30 rokov sa na nás môžu slovenské firmy spoľahnúť. www.pp.sk
27:50
August 5, 2021
Daňová a Mzdová pohotovosť PP032: Nárok na daňový bonus - zmeny od 1. júla
Od 1.júla 2021sa mení výška daňového bonusu. Aký je vysoký a kto má naň nárok aj počas prázdnin? Na všetky aktuálne informácie týkajúce sa daňového bonusu sa v dnešnom rozhovore pýtame poradkyne Mzdovej pohotovosti, pani Viera Kubánková. Dozviete sa: Kto má nárok na daňový bonus a aké podmienky musí spĺňať Aká je presná výška daňového bonusu v zmysle novely od 1. 7. 2021 a aj to, aká bude výška daňového bonusu od januára 2022 Aký je minimálny limit pre príjem, ktorý musí dosiahnuť daňovník Aké dieťa sa považuje za vyživované dieťa a čo v prípade dovŕšenia veku 25 rokov Čo v prípade, ak dieťa neurobilo štátnice a štúdium nebolo skončené v riadnom termíne Dokedy má daňovník nárok na daňový bonus, ak sa dieťa zamestnalo Obedy zadarmo alebo daňový bonus pre deti? Ďalšie informácie k daňovému bonusu nájdete na odbornom portáli www.mzdovecentrum.sk Sme Poradca podnikateľa – viac ako 30 rokov s vami. www.pp.sk
08:59
July 30, 2021
Centrum právnej pomoci - ako pomáha, kedy a komu?
Každý má právo na spravodlivé súdne konanie a materiálna núdza nemôže byť prekážkou prístupu k spravodlivosti. To je hlavný dôvod, prečo existuje CPP – Centrum právnej pomoci. Ide o štátnu organizáciu, ktorej poslaním je poskytovať právnu pomoc a poradenstvo hlavne ľuďom v hmotnej núdzi. Kto a za akých podmienok môže túto organizáciu požiadať o pomoc? Akým spôsobom funguje a v akých oblastiach ľuďom pomáha? Rozprávali sme sa s JUDr. Marcelou Molitorisovou, ktorá je riaditeľkou kancelárie CPP v Žiline. Centrum právnej pomoci zavŕšilo 15 rokov pôsobenia na Slovensku: vzniklo 1. januára 2006 a je to štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom spravodlivosti SR na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi má 15 pobočiek, 41 konzultačných pracovísk a 131 pracovníkov má zákonom zverenú právomoc vo vybraných oblastiach – napríklad osobný bankrot, cezhraničné spory, ochrana spotrebiteľa, rodinno-práve veci, nájomné spory a ďalšie poskytuje bezplatné aj platené formy právnej pomoc, ktoré využívajú ich tisíce ľudí ročne za minulý rok vybavilo viac ako 100.000 telefonických a emailových dopytov Ďalej sa dozviete: s kým Centrum právnej pomoci spolupracuje, kde sa klienti môžu o CPP dozvedieť alebo čo je Právna klinika, aký dopad má pandémia na prácu Centra a aké konkrétne problémy sa začali viac objavovať v ich agende, ako vyzerá práca zamestnancov - právnikov Centra v praxi, kde okrem odbornosti rozhoduje aj miera empatie a schopnosti vysoko ľudského prístupu ku klientom Žilinskú kanceláriu nájdete na ulici P.O. Hviezdoslava 6 alebo www.centrumpravnejpomoci.sk Sme Poradca podnikateľa – viac ako 30 rokov s vami. www.pp.sk
30:06
July 21, 2021
Hosť: Aktuálne legislatívne zmeny týkajúce sa správy miest a obcí
Dnešným hosťom je právnik, odborník na legislatívu obecnej samosprávy, autor odborných článkov, JUDr. Jakub Ulaher PhD., LL.M., s ktorým sme sa venovali aktuálnym legislatívnym zmenám a problémom, ktoré v praxi riešia naše obce a mestá: novinky v Zákone o pozemných komunikáciách  - verejné cesty na súkromných pozemkoch, vyvlastňovanie, cesty vo verejnom záujme, novinka „cestné ochranné pásmo“ nové kompetencie obci v boji proti nelegálnym reklamným nosičom – zmien je viacero, napríklad povoľovanie reklamnej stavby na maximálne 3 roky alebo oprávnenie obce na ohlásenie nelegálnej reklamnej stavby a iné autovraky, ktoré dlhodobo zaberajú miesto na ceste alebo parkovisku – aké možnosti majú mestá a obce na riešenie po novom? od 1.januára 2023 mala platiť povinnosť vybaviť zberné vozidlá (smetiarske autá) vážiacim zariadením – táto povinnosť je však zrušená, prečo? môže sa obec starať o údržbu ciest, ktoré nie sú zapísané v katastrálnej mape alebo nemajú známeho vlastníka, ale využívajú sa vo verejnom záujme? Ak vás problematika zaujala, pozrite si prehľad odborných článkov od nášho hosťa na EPI.sk Sme Poradca podnikateľa – istota vo svete legislatívy – už 30 rokov www.pp.sk
22:21
July 15, 2021
Špeciál – otázky a odpovede na tému Prekážky v práci
Viac ako 10 rokov denne odpovedáme na odborné otázky zákazníkov, a to na rôzne legislatívne témy. Našim predplatiteľom odpovedáme bezplatne, ale často nám otázky posielajú aj fanúšikovia sociálnych sietí alebo návštevníci našich webov. Veríme, že viacerí z vás môžu mať podobný problém a hľadajú riešenie. Prinášame preto raz mesačne špeciálnu epizódu podcastu: Otázky a odpovede z praxe, kde vyberáme 5 najčastejších otázok na jednu tému. Dnes sa pozrieme na tému PREKÁŽKY V PRÁCI Odpovede vypracovala odborná poradkyňa Mzdového centra - pani Viera Kubánková a dozviete sa odpovede na tieto otázky: Nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy pri sprevádzaní člena rodiny Nárok na náhradu mzdy pri predvolaní na súd Nárok na pracovné voľno – krátenie Pracovné voľno v prípade tehotných žien Nárok na náhradu mzdy v prípade práce na zmeny Sme Poradca podnikateľa – rozumieme svetu legislatívy – už 30 rokov. www.pp.sk
07:38
July 12, 2021
Daňová a Mzdová pohotovosť PP031: Dohoda o brigádnickej práci študentov
Dnes vám s odbornou poradkyňou Mzdovej pohotovosti, pani Janou Repáčovou, priblížime letnú tému: zamestnávanie študentov na dohodu. Dozviete sa: kto môže pracovať na takýto typ zmluvy a za akých podmienok aké sú odvody poistného a daní podľa Zákonníka práce ako je špecifikovaný pojem študent, s ktorým možno takúto dohodu uzatvoriť aké sú obmedzenia veku študenta, pri ktorom platí dohoda s kým naopak nie je možné uzatvoriť študentskú dohodu výnimky v prípade externého štúdia sporné situácie počas leta – kedy osoba stratí štatút študenta a čo sa mení novelou od marca 2021 podmienka odpracovania max 20 hodín – chyby z praxe nevyhnutné náležitosti dohody o brigádnickej práci študenta minimálna výška odmeny za odpracovanú hodinu nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu cez víkendy a sviatky úľavy pri platení poistenia zamestnávateľom i zamestnancom Ďalšie podrobnosti nájdete na www.mzdovecentrum.sk Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami www.pp.sk
10:06
July 1, 2021
Špeciál – Aktuálne otázky a odpovede na tému Dovolenka
Viac ako 10 rokov denne odpovedáme na odborné otázky zákazníkov, a to na rôzne legislatívne témy. Našim predplatiteľom odpovedáme bezplatne, ale často nám otázky posielajú aj fanúšikovia sociálnych sietí alebo návštevníci našich webov. Veríme, že viacerí z vás môžu mať podobný problém a hľadajú riešenie. Prinášame preto raz mesačne špeciálnu epizódu podcastu: Otázky a odpovede z praxe, kde vyberáme 5 najčastejších otázok na jednu tému. Dnes sa pozrieme na tému DOVOLENKA: nárok na dovolenku pri materskej dovolenke krátenie dovolenky pri dočasnej pracovnej neschopnosti nárok na ušlú mzdu v súvislosti s čerpaním dovolenky cez sviatok nevyčerpaná dovolenka a jej preplácanie nárok na dovolenku v prípade skrátenia pracovného času Odpovede vypracovala odborná poradkyňa Mzdového centra - pani Jana Repáčová. Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami. www.pp.sk
07:33
June 23, 2021
Hosť: Legislatíva bytových domov a správcov
Pokračujeme v seriáli o legislatíve bytových domov a povinnostiach vlastníkov bytov. Našim hosťom je JUDr. Marek Perdík, právnik a predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov. Horúce témy, ktoré sme preberali dnes: Ako je to s odmenou a pracovnou náplňou predsedu SVB -  spoločenstva vlastníkov bytov? Majú nárok na odmeny aj členovia rady alebo zástupcovia vlastníkov? Aké povinnosti a naopak práva má predseda SVB? Aké má predkladať výkazy svojej práce, má vôbec predkladať nejaké? Čo je nové v novele zákona o tepelnej energetike? Hlavné pozitíva i negatíva návrhu. Ako je to s odpájaním bytových domov od centrálneho zdroja tepla? Dorazila problematika GDPR už aj k bytovým domom a vlastníkom bytov? Večná téma Domového poriadku vlastníkov – vydarený legislatívny inštitút, ktorý môžete využiť v praxi. Ako ho napísať správne? A pozreli sme sa aj na rôzne praktické problémy bytových domov: Môžete si na chodbu spoločných priestorov dať hocičo, napríklad veľkú skriňu? Prekážajú z bezpečnostných dôvodov aj rohožky pred dverami? Európsky deň susedov – susedia alebo vlastníci tvoria bytovú komunitu?   Prvý Deň susedov sa uskutočnil v jednej štvrti v Paríži v roku 1999 a postupne sa pridávali jednotlivé krajiny. Európsky deň susedov je podporovaný Európskou federáciou miestnej solidarity od roku 2003. Vznikol ako reakcia na vzájomné odcudzovanie ľudí a je určený na podporu súdržnosti, vytváranie nových priateľstiev a medziľudských vzťahov. Spomínanú legislatívu a novelizované znenia nájdete na našom portáli EPI.sk Sme Poradca podnikateľa – rozumieme svetu legislatívy - viac ako 30 rokov s vami. www.pp.sk
31:15
June 14, 2021
Daňová a Mzdová pohotovosť PP 030: Firemné nákupy od zahraničných osôb
Obchodovanie so zahraničnými firmami nie je v dnešnom globalizovanom svete nič neobvyklé. Pozor si však treba dávať na daňové povinnosti. Niektoré cudzokrajné spoločnosti majú dokonca zriadenú na Slovensku organizačnú zložku alebo tzv. kamenný obchod. Čo všetko je nutné zohľadniť, ak chceme dodržať zákonné povinnosti? Aj o tom nám povie poradkyňa Daňovej pohotovosti, pani Naďa Cígerová.  O čom sa dozviete: Kto alebo čo je vlastne zahraničná osoba Ktorý zákon pri obchodovaní so zahraničnými osobami zohráva kľúčovú úlohu Aké sú povinnosti slovenského odberateľa Čo v prípade, ak kupuje tovar firma, ktorá nie je platcom DPH Aké konkrétne kroky má podniknúť občan – neprávnická osoba Prenesenie daňovej povinnosti  Nové pravidlá od 1.júla pri predaji tovaru na diaľku pre nezdaniteľné osoby Počúvajte nás aj nabudúce. Detailné informácie nájdete na www.danovecentrum.sk Sme Poradca podnikateľa – rozumieme svetu legislatívy - 30 rokov s vami www.pp.sk
10:15
June 8, 2021
Hosť: Problémy stavebného zákona a pripravovaná reforma
Dnešná epizóda je venovaná aktuálnym problémov stavebného zákona, stavieb bez povolenia, vizuálnemu smogu a v závere veľmi diskutovanej novele stavebného zákona.  Množstvo billboardov popri cestách v rôznych slovenských mestách stojí bez povolenia, paradoxom je, že na ich odstránenie je už povolenie potrebné.  Pomôže novela stavebného zákona mestám zbaviť sa rýchlejšie tohto vizuálneho smogu? Ktoré problémy sú v oblasti stavebného práva najvypuklejšie? Opäť sme naživo v štúdiu a rozprávame sa s právnikom a odborníkom na stavebné právo – pán JUDr. Martin Píry. Čo najviac trápi občanov aj právnikov v oblasti stavebného práva? Dokedy nás bude trápiť reklamný smog? Sme svetovými lídrami v neuveriteľnej dĺžke stavebného konania? Veľká byrokracia počas stavebného konania, veľká dĺžka konania a časté zneužitie stavebného práva – to sú tri najväčšie problémy, ktoré trápia občanov aj právnikov. Čo prináša novela platná od 1.5. 2021 o reklamných stavbách?  Dokedy nás bude trápiť reklamný smog a kto bude znášať dodatočné finančné náklady? Môže byť aj vlastník pozemku penalizovaný za nedovolený reklamný smog? Ako sa zmenili pokuty a penále? V druhej časti sme si posvietili na veľkú reformu stavebného zákona,  ktorá je práve predložená verejnosti na pripomienkovanie a zdá sa, že vzbudila dosť ohlasov – konieckoncov, mnohí po nej volali už roky. Vypočujte si názor fundovaného odborníka, ktorý s touto témou vystúpi aj na našej jesennej EPI konferencii Stavebný zákon, na ktorú si už teraz môžete rezervovať vstupenku. Sme Poradca podnikateľa - rozumieme svetu legislatívy - už 30 rokov. www.pp.sk
19:23
May 20, 2021
Hosť: Správa bytových domov - nové legislatívne zmeny
Seriál o legislatívnych témach pri správe bytových domov – pre všetkých, ktorí žijú v bytových domoch, panelákoch, SVB a správcovské spoločnosti – prinášame ďalšie novinky a ich uplatnenie v praxi.  Odklad vykonania a predloženia vyúčtovania, elektronické hlasovanie vlastníkov – aj to sú „zlepšováky“, ktoré sa vďaka pandémií podarilo uviesť do praxe. Medzi ďalšie aktuálne témy pre správcov, ale aj pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov určite patria obnoviteľné zdroje energie, resp. energetická efektívnosť. Rozprávame sa s expertom v oblasti správy bytových domov a zároveň našim pravidelným hosťom, pánom Marekom Perdíkom, ktorý je právnik a predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov. Odklad vykonania a predloženia vyúčtovania, elektronické hlasovanie vlastníkov – aj to sú „zlepšováky“, ktoré sa vďaka pandémií podarilo uviesť do praxe. Medzi ďalšie aktuálne témy pre správcov, ale aj pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov určite patria obnoviteľné zdroje energie, resp. energetická efektívnosť. Aké otázky sme riešili?  Možnosť elektronického hlasovania – veľká novinka alebo veľký problém? Zmena je účinná od 1.4.2021 – ako je to v praxi? Môžete hlasovať emailom alebo cez videohovor? Ide o úplne nový typ hlasovania? Aké sú odporúčania nášho hosťa? Zdá sa, že zámer bol dobrý, ale prax ukazuje viac problémov – napríklad ako overiť totožnosť človeka. Energetická efektívnosť budov a bytových domov – veľká téma obnoviteľných zdrojov z dôvodu,, že v priemere 75% budov v Európe je energeticky neefektívnych. Aké povinnosti majú vlastníci bytového domu vzhľadom na plánované zámery? Poskytovanie informácií koncovému spotrebiteľovi – aké sú možnosti, preferuje sa najskôr elektronická verzia? Aké sú novinky vo vzťahu k meracím zariadeniam tepla - povinnosť vybavenia zariadení funkciou diaľkového odpočtu, či odporúčanie „strážiť si“ spotrebu tepla počas roka. Zhrnutie termínov platnosti a termínov účinnosti nových legislatívnych úprav. Všetky spomínané legislatívne zmeny a novinky nájdete na www.epi.sk. Sme Poradca podnikateľa – rozumieme svetu legislatívy - viac ako 30 rokov s vami. www.pp.sk
29:29
May 7, 2021
Daňová a Mzdová pohotovosť PP 029: Novela DPH - oprava základu dane
Od 1. 1. 2021 je účinná novela Zákona o DPH, ktorá prináša mechanizmus opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke. Vysvetlenie prináša odborná poradkyňa Daňovej pohotovosti, pani Zuzana Uríková. Aké sú podmienky na využitie tohto mechanizmu a ako vykonať samotnú opravu v daňovom priznaní či kontrolnom výkaze?  Dozviete sa: aké sú podmienky uplatnenia zníženia základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke ako presne je nevymožiteľná pohľadávka definovaná - v akom konaní vzniká ako je potrebné predmetnú pohľadávku preukázať čo je diskriminačné pravidlo, kedy platiteľ nemôže vykonať zníženie základu dane príklad vzniku takejto pohľadávky v exekučnom a konkurznom konaní priznanie práva na opravu základu dane aj pre platiteľa, ktorý pohľadávku neprihlásil postup pri oprave základu dane pri tzv. malých pohľadávkach do 300 eur Ďakujeme za vašu priazeň, počúvajte nás aj naďalej. Viac k téme nájdete na našom odbornom portáli www.danovecentrum.sk Sme Poradca podnikateľa – 30 rokov s vami www.pp.sk
12:05
April 28, 2021
Hosť: Rodinné firmy 2 - Prechod z otca na syna v dnešných časoch
Pokračujeme druhým dielom na tému rodinných firiem, hosťom je pani Erika Matwij, expertka na biznis rodinných firiem Slovensku. V prvej časti sme sa rozprávali o tom, ako ustáť náročné obdobie a udržať rodinnú firmu flexibilnú a konkurencieschopnú. V pokračovaní sme si rozobrali: Kedy otvoriť otázku nástupníctva v rodinnej firme – v akom veku detí? Mali by deti majiteľov firiem prejsť všetkými pracovnými pozíciami vo firme? Má dieťa nastúpiť do rodinnej firmy hneď alebo ísť najskôr pracovať inde? čo je náročné z pohľadu rodičov-majiteľov firmy a čo z pohľadu detí? Ako sa naučiť prevziať firmu po rodičoch?  Dá sa tento proces urýchliť? Akadémia nástupcov rodinný firiem – unikátny program na Slovensku Ako spojiť alebo nespojiť osobný a rodinný život so životom rodinnej firmy? Je súčasná korona-kríza vhodnou príležitosťou pre nástup mladšej generácie alebo naopak? Nájdite si v našom podcaste aj prvú časť tejto zaujímavej minisérie o živote a biznise rodinných firiem na Slovensku, ktorých sú tisíce. Sme Poradca podnikateľa – viac ako 30 rokov stojíme pri slovenských firmách. www.pp.sk
28:09
April 20, 2021
Špeciál – Aktuálne otázky a odpovede: Dotácie a ich zdaňovanie
Viac ako 10 rokov denne odpovedáme na odborné otázky našich zákazníkov, a to na rôzne legislatívne témy a problémy z oblasti daní a miezd. Za minulý rok sme vybavili cez 150.000 dopytov. Našim predplatiteľom odpovedáme bezplatne, ale často nám otázky posielajú aj fanúšikovia sociálnych sietí alebo návštevníci našich webov. Veríme, že viacerí z vás môžu mať podobný problém a hľadajú riešenie. Prinášame preto ďalšiu epizódu, v ktorej preberieme otázky z praxe. Zuzana Uríková, odborná poradkyňa Daňového centra,  vypracovala odpovede na 5 otázok  týkajúcich sa rôznych druhov dotácií v období pandémie a spôsobov ich zdaňovania. Vypočujte si konkrétne príklady z praxe a počúvajte nás aj ďalej. Sme Poradca podnikateľa - rozumieme svetu legislatívy - už 30 rokov s vami. www.pp.sk
08:39
April 14, 2021
Hosť: Americká biznis kultúra - rozdiely a zaujímavosti
Pokračujeme v minisérii o medzikultúrnych rozdieloch v biznise a medzi zamestnancami, kde sú kolegovia z rôznych kútov sveta. Dnes to budú Američania a americká biznis kultúra, jej špecifiká a prednosti. Dozviete sa odpovede na tieto otázky: Vyhýbajú sa Američania rizikám viac alebo menej ako my? Dva alebo 5 dní na plánovanie – ktorá kultúra je v plánovaní rýchlejšia? Flexibilita, odvaha na realizáciu, akčnosť, voľnosť  - typické črty americkej kultúry Podnikateľská sloboda, chuť riskovať a priznať si aj chybu Zmena a mobilita, chyby ako súčasť zmeny a vývoja Ak spolupracujete s Američanmi, nebojte sa pýtať otázky – každá otázka je vítaná Byť nezávislý, prevziať zodpovednosť za seba a svoje rozhodnutia Čo si Američania veľmi cenia u svojich kolegov? Američania bežne používajú aj v pracovnom živote krstné mená a sú známi svojou frázou  „How are you?“ , ktorá nasleduje po krstnom mene a je len konverzačnou frázou – ako odpovedať? Americkí manažéri sú často otvorení k svojmu tímu a dokážu priznať „neviem to.“  Ako americkí team lídri rozvíjajú stoje tímy? Je vhodné byť pod vedením amerického manažéra iniciatívny? Prečo Američania oslavujú Deň nezávislosti? Cesta je cieľ alebo radšej: výsledky sú rozhodujúce? Ak chceme efektívne spolupracovať s inými kultúrami, musíme si vzájomnú rozdielnosť najskôr uvedomiť a nevnímať ju ako niečo zlé. V medzi-kultúrnej spolupráci je potrebné hľadať tretiu cestu, ktorá rešpektuje kultúrne osobitosti oboch kultúr. Rozprávali sme sa s Evou Gáboríkovou, konzultantkou medzi-kultúrnej komunikácie. Sme Poradca podnikateľa – 30 rokov s vami. www.pp.sk
29:48
April 7, 2021
Daňová a Mzdová pohotovosť PP 028: Stravovanie zamestnancov
Dnes sa dozviete aktuality a novinky k téme stravovania zamestnancov, na ktoré odpovedala odborná poradkyňa Mzdovej pohotovosti, pani Jana Repáčová. Väčšina zamestnancov dnes pracuje z domu – čo to znamená v súvislosti so zabezpečením stravovania od zamestnávateľa? Komu a kedy musí zamestnávateľ poskytnúť gastrolístky a komu finančný príspevok? Môže si to zamestnanec vybrať sám? Aké zmeny v stravovaní nastali od 1.marca? Okrem iného sa dozviete: Ako je to s nárokom na stravné počas nadčasu? Aké sú novinky v legislatíve, ktorá upravuje stravovanie zamestnancov? Čo v prípade práce na dohodu študentov alebo dôchodcov? Aké sú podmienky, aby vznikol zamestnancovi nárok na stravovanie? Aké sú zmeny od 1. marca 2021? Ako majú zamestnávatelia realizovať teraz poskytovanie finančného príspevku? Aká je výška finančného príspevku na stravovanie, je to rovnaké ako cena gastrolístka? Ako je to so zdanením finančného príspevku na stravovanie, kedy je to príjem oslobodený od dane? Ďakujeme za vašu priazeň, počúvajte nás aj naďalej. Viac o téme stravovania nájdete na našom portáli www.mzdovecentrum.sk Sme Poradca podnikateľa – 30 rokov s vami www.pp.sk
14:49
March 31, 2021
Špeciál – Aktuálne otázky a odpovede od Poradcu podnikateľa
Viac ako 10 rokov denne odpovedáme na odborné otázky našich zákazníkov, a to na rôzne legislatívne témy a problémy, najmä z oblasti daní, účtovníctva a miezd. Za minulý rok sme vybavili cez 150.000 dopytov. Našim predplatiteľom odpovedáme bezplatne, ale často nám otázky posielajú aj fanúšikovia sociálnych sietí alebo návštevníci našich webov. Veríme, že viacerí z vás môžu mať podobný problém a hľadajú riešenie. Prinášame preto ďalšiu epizódu, v ktorej preberieme otázky z praxe. Dnes to bude oblasť miezd – ročné zúčtovanie a podávanie daňového priznania.  Otázky: 1. Môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane zamestnancovi, ak zamestnanec ukončil pracovný pomer v priebehu roka 2020 a môže mu byť uplatnená nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v plnej výške? 2. Zamestnanec v roku 2020 vlastnil spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá nevykazovala žiadnu činnosť a nemal z nej žiadne príjmy. V priebehu roka 2020 ju zrušil. Zamestnanec mal príjem iba z pracovného pomeru od zamestnávateľa. Môže mu zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane alebo si musí podať daňové priznanie? 3. Zamestnankyňa je celý rok 2020 na rodičovskej dovolenke. U iného zamestnávateľa mala príjem z dohody zhruba 450 €. Je potrebné jej vykonať ročné zúčtovanie dane? 4. Môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane študentovi, ktorý pracoval v roku 2020 u zamestnávateľa na základe dohody o brigádnickej práci študentov s príjmom nad 2207,10 €? A rovnako starobnému dôchodcovi pracujúcemu na dohodu o pracovnej činnosti, ktorý mal príjem za rok 2020 viac ako 2207,10 €? 5. Zamestnanec v roku 2020 ukončil pracovný pomer u zamestnávateľa a ešte v tom istom roku začal pracovať aj v Českej republike. Je povinný si podať daňové priznanie zamestnanec alebo mu môže slovenský zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane? Fundované odpovede sú od odbornej poradkyne Mzdového centra, pani Viery Kubánkovej. Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami. www.pp.sk
06:22
March 25, 2021
Hosť: Rodinné firmy na Slovensku - realita a prax
Máte rodinnú firmu? Podnikáte už roky a uvažujete nad odovzdaním riadenia firmy svojím deťom? Našim dnešným hosťom je expertka na biznis rodinných firiem Slovensku, z Inštitútu Rodinného Businessu, pani Erika Matwij.  Začíname minisériu na tému rodinného podnikania na Slovensku, pretože ich počet je veľký a výraznou mierou sa podieľajú na celkovom počte firiem u nás. Ako ustáť ťažké obdobie pandémie a udržať rodinnú firmu stabilnú a konkurencieschopnú?  Čo je to vlastne „rodinný podnik“ a máme na Slovensku zakotvenie v legislatíve? Tvoria rodinné podniky až 70% slovenského podnikateľského trhu? Ako sa rozvíja „značka“ rodinných firiem a ktoré sú najčastejšie odvetvia, kde rodinný biznis prekvitá? Je to farmárčenie, strojárstvo, gastronómia? Ako je to s nástupníctvom – odovzdať firmu z otca na syna alebo z matky na dcéru, vypočujte si praktické odporúčania už overené praxou.   Prečo zápasia majitelia rodinných firiem aj s pocitmi osamelosti a čo s tým? Sú dôležité partnerské aliancie medzi rodinnými firmami?   Ako sa robia rozhodnutia v ťažkých časoch – treba nám viac flexibility a agilného riadenia? Hosťka priniesla veľmi praktické rady a odporúčania pre slovenské rodinné firmy  - nenechajte si ujsť aj pokračovanie nabudúce. Sme Poradca podnikateľa – viac ako 30 rokov s vami. www.pp.sk
36:20
March 18, 2021
Daňová a Mzdová pohotovosť PP 027: Daňové priznanie pre FO časť 2.
Pokračujeme v téme daňových priznaní pre FO – daňové priznania typu B,  rozprávame sa opäť s odbornou poradkyňou Daňovej pohotovosti, pani Naďou Cígerovou.  Prvú časť podcastu si môžete vypočuť tu. Dnes sme rozoberali témy: Aká je možnosť uplatňovania výdavkov u fyzickej osoby ? A akou formou by sa mali vykazovať?  Musia byť len preukázateľné, alebo  sa môže určiť nejaký „paušál“ – v rámci zákona o dani z príjmov?  Akú evidenciu je nutné viesť pri paušálnych výdavkoch a akú pri preukázateľných výdavkoch – základné princípy Aké sú rozdiely v daňovej evidencii uvedených výdavkov Čo občania, ktorí prenajímajú svoje nehnuteľnosti? Horúca novinka teraz z marca: usmernenie č.22 Finančnej správy k Prvej pomoci plus Ako je to v prípade, keď daňovník nie je účtovná jednotka? Ako sa bude postupovať v prípade dotácie a podnikateľ uplatňuje paušálne výdavky? Pravidlá pre odpočítanie daňovej straty z rokov 2016-2019, pre rok 2020 a nové pravidlá za rok 2021 Neporadíte si? Obráťte sa na Daňovú a Mzdovú pohotovosť od Poradcu podnikateľa, kde vám poradia naslovovzatí odborníci. Sme Poradca podnikateľa – 30 rokov s vami www.pp.sk
12:26
March 12, 2021
Daňová a Mzdová pohotovosť PP 026: Daňové priznanie pre FO, časť 1.
Podávate si sami daňové priznanie pre fyzické osoby?  Ako správne urobiť Daňové priznanie pre FO - podnikateľov za rok 2020? Praktické rady a tipy prináša odborná poradkyňa Daňového centra, pani Nadežda Cígerová. Podávajú ho len fyzické osoby podnikatelia alebo každý, kto napríklad predal nehnuteľnosť alebo prenajíma byt? Máme v tomto roku nové vzory, nové typy tlačím pre daňové priznania? Základná lehota podania daňového priznania zostáva do konca marca 2021 – aké sú lehoty na odklad, odloženie daňového priznania a aký je zákonný postup a vzory oznámenia? Viaže sa predĺženie lehoty na podanie daňového priznania aj s termínom splatnosti? Mysleli zákonodarcovia aj na podnikateľov v ťažkostiach vzhľadom na súčasnú pandémiu – môžete platiť daň aj v splátkach? Dozviete sa 4 podmienky, kedy je možné povoliť platenie dane v splátkach a tiež ako postupovať. Zaujímavé prípady, kedy sa daň vôbec nemusí platiť a tzv. nezdaniteľné časti základu dane, ktoré sa môžu odpočítať. Dozviete sa aj o zmenách, ktoré nastali v uplatnení odpočítania nezdaniteľnej časti na daňovníka. Uplatnenie zníženej sadzby dane 15% - ak príjmy nie sú vyššie ako 100 000 EUR. Ako postupovať, ak ste dostali pomoc od štátu, tzv. Prvá pomoc (plus) – je alebo nie je oslobodená od zdanenia?  Ako v tomto prípade postupovať pri uplatnení daňového bonusu? Počúvajte nás aj nabudúce. Detailné informácie nájdete na www.danovecentrum.sk Sme Poradca podnikateľa – 30 rokov s vami www.pp.sk
17:36
March 8, 2021
Špeciál: Výtvarné umenie - príbeh vzniku originálnej miniGallérie SOHO a jej život v súčasnosti
Dnes máme pre vás špeciálnu epizódu: príbeh vzniku neziskovej galérie, ktorú viac ako 5 rokov podporuje Poradca podnikateľa a sídli priamo v PP Centre – budove firmy v Žiline. Prečo to robíme? Nežijeme len biznisom a dlhodobo podporujeme dobré veci. Jednou z nich je podpora umenia a umelcov, hlavne z nášho žilinského regiónu. Nenápadná galéria s nápaditým repertoárom: predstaviť výtvarníkov a umelcov z jedného regiónu – to bol hlavný cieľ pri jej vzniku. Dnes má MiniGallery SOHO za sebou 35 výstav a vernisáží. Na každú bol a vždy bude vstup pre milovníkov umenia bezplatný a aj po vernisáži je výstava prístupná verejnosti každodenne. Moderátorka sa rozprávala s mecenášom umenia a zároveň majiteľom firmy Jurajom Málikom a výtvarníkom, známym žilinským fotografom, Ivanom Kelly Köhlerom. V rozhovore sa okrem iného dozviete: Prečo názov SOHO? Ktorú z desiatok výstav si naši hostia pamätajú alebo cenia najviac? Čo je koncepia  „B“ ...ako to chápať? Aké sú nové plány do budúcna? Čo netradičné pripravujeme v tomto roku? Aký majú organizátori sen – má galéria rozdávať radosť na dvoch stranách? Odporúčil by majiteľ firmy spájať umenie s biznisom aj v dnešných časoch? Aký bol rekordný počet účastníkov na vernisáži? Prekvapenie na záver: Čin roka 2020 od Denníka N FB stránka miniGallérie SOHO, kde nájdete aj videozáznam vernisáže spomínaného autora M.Sandanusa. https://www.facebook.com/soho1.gallery Tešíme sa, keď vás budeme môcť zase naživo privítať v našom výtvarnom svete – nájdete nás v Žiline v PP Centre. https://www.pp.sk/onas Všetko dobré v umení! Sme Poradca podnikateľa – viac ako 30 rokov s vami. www.pp.sk
27:36
March 1, 2021
Hosť: Novinky zo správy bytových domov a legislatívne zmeny
Pokračujeme v téme, ktorá sa dotýka takmer polovice Slovenska – všetkých, ktorí žijú v bytových domoch, panelákoch, konkrétne SVB a správcovské spoločnosti – všetkých zainteresovaných členov a zodpovedných pracovníkov. Naša moderátorka vyspovedala opäť predsedu Združenia pre lepšiu správu bytových domov, pána Mareka Perdíka. Konkrétne sme sa dotkli horúcich tém: novo prijatý zákon „Lex korona 2“, ktorého opatrenia ovplyvňujú aj správu bytových domov reakcie SVB a správcov na nové pravidlá stále aktuálny problém hlasovania a vyúčtovania  prebiehajúce súdne spory a lehoty, ktoré sa predĺžili pokračujúci zastavený výkon dražieb do konca februára a jeho dopad na správcov a vlastníkov bytov, aký dôležitý problém sa stále nevyriešil? dlhotrvajúci problém z praxe: odpojenie od centrálneho zdroja tepla z pohľadu SVB a dodávateľov verzus nevyhovujúci verdikt Ústavného súdu v tejto veci nové pravidlá likvidácie SVB od 1.10. 2020 – dôležité zmeny v Obchodnom zákonníku, ktorých sú desiatky mimoriadne vydanie časopisu Zlepšovák, ktoré je voľne dostupné záujemcom nájdete na www.lepsiasprava.sk Všetky spomínané legislatívne zmeny nájdete na www.epi.sk. Sme Poradca podnikateľa – viac ako 30 rokov s vami. www.pp.sk
21:05
February 23, 2021
Daňová a Mzdová pohotovosť PP 025: Daň z motorových vozidiel po novom
V dnešnej epizóde nám odborná poradkyňa Daňového centra, pani Zuzana Uríková, ozrejmí novelu zákona o dani z motorových vozidiel, ktorá prináša viacero dôležitých zmien. Dnes sa pozrieme dôkladnejšie na tieto body novely: ktoré typy vozidiel sú predmetom zdanenia ako je to s používaním vozidla na podnikanie ako sa postupuje pri elektromobiloch z daňového pohľadu aké sú hlavné zmeny prijaté novelou zákona vek vozidla - dátum prvej evidencie a sadzba dane postup pri platení preddavkov v roku 2021 A nezabudnite na najväčšiu zmenu: termín podania daňového priznania sa mení na 31. marec 2021,   rovnako máme aj nové tlačivo pre daňové priznania. Nenechajte si ujsť tento užitočný podcast.  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami. www.pp.sk
10:09
February 16, 2021
Hosť: Klub podnikateliek TCP – ako sa teraz darí ženám v podnikaní?
Vzájomná podpora, inšpirácia, vzdelávanie a posilňovanie postavenia žien v spoločnosti, ktoré podnikajú, majú a vedú firmy. Tak by sme mohli stručne charakterizovať Top centrum podnikateliek, ktoré v tomto roku oslávi 20.výročie svojho vzniku. Na čele má novú prezidentku pani Tatianu Nátnu, ktorá je majiteľkou firmy na výrobu karavanov. V rozhovore sa okrem iného dozviete: ako funguje najstaršie ženské biznis združenie podnikateliek na Slovensku kto sa môže stať členkou a za akých podmienok dopad pandémie na podnikanie žien u nás a ako sa s tým ženy vysporiadali v čom vám môže byť členstvo pre podnikavé ženy v TCP prospešné a aké má plány do budúcnosti Spoločnosť Poradca podnikateľa ako partner podnikateľských klubov a združení podporuje aj TCP:  Ženy v podnikaní, začínajúce aj dlhoročné podnikateľky, pridajte sa do siete inšpiratívnych a silných žien, ktoré si pomáhajú a rady podajú pomocnú ruku aj iným, a to práve v tejto, pre podnikanie, veľmi náročnej dobe.  Informácie nájdete na www.tcpsk.com Sme Poradca podnikateľa – 30 rokov s vami. www.pp.sk
25:29
February 8, 2021
Hosť: Realitný trh v koronakríze a práca realitných maklérov
Prinášame zaujímavý rozhovor o situácii na realitnom trhu u nás, na ktorom paradoxne dopyt rastie a ceny nehnuteľností aj pozemkov rovnako.  Náš hosť je naslovovzatý odborník a viceprezident NARKS - Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska, dlhoročný majiteľ realitného centra MGM, pán Mário Glos. Dozviete sa odpovede na otázky: Prečo ceny počas koronakrízy neklesli, ale naopak? Koľko je aktuálna priemerná výška úrokovej sadzby na hypotéky, stále sa oplatí? Oplatia sa investície do nehnuteľností z pohľadu dlhodobého uloženia financií? Ako sa dlhodobé home-offices podpísali na prenájme kancelárskych priestorov? Aký bude dlhodobý vývoj dopytu po kancelárskych priestoroch v mestách? Bude trh developerov pružne reagovať na zmenu situácie? Viete, čo malo najväčší vplyv na pokles cien nájmov bytov, hlavne vo veľkých mestách a kde sa to zastabilizuje? Prečo je Shangai zaujímavý extrém na svetovom trhu s bytmi. Pozreli sme sa tiež na prácu realitných maklérov v post-kovid dobe:  Ako pracujú dnes a či sú už virtuálne-prehliadky bežnou vecou aj na Slovensku? Viete, aké online nástroje využívajú realitní makléri?  Výborná pomôcka produkt EPI Docs  - pri príprave zmlúv o predaji alebo prenájme. NARKS - ako background pre realitné kancelárie: pripomienkovanie legislatívneho procesu napr. stavebného zákona licencovanie a vzdelávanie realitných kancelárií a realitných maklérov prinášanie nových trendov zo zahraničia plány pre budúce obdobie najväčšia realitná konferencia na Slovensku V závere máme aj zopár dobrých odporúčaní pre tých, čo zvažujú kúpu alebo predaj: Je komfort rovnaký v staršej nehnuteľnosti a novostavbe? Aká je súčasná nálada obyvateľstva na trhu nehnuteľností? 0čakáva sa ďalší rast cien nehnuteľností v najbližšom období? Náš hosť má vo svojej firme MGM zaujímavé krédo z prostredia hokeja  „korčuľujem tam, kde puk bude, a nie tam, kde je“. Svoju firmu MGM už viac ako 20 rokov robí inak: ako robiť realitný biznis inak a lepšie a prečo si vybrať realitnú kanceláriu ako sprostredkovateľa. Sme Poradca podnikateľa – 30 rokov s vami. www.pp.sk
37:30
January 27, 2021
Daňová a Mzdová pohotovosť PP 024: Načo by mali mzdárky myslieť začiatkom roka - zmeny v mzdovej oblasti od 1.1.2021
Načo by mali mzdárky myslieť začiatkom roka  a aké sú hlavné zmeny v mzdovej oblasti od 1.1.2021?  Prezradí nám odborná poradkyňa Mzdového centra, pani Viera Kubánková. Sú to zmeny v Zákonníku práce, v zákone o sociálnom poistení a v zákone o dani z príjmov, napríklad je to známe zvýšenie minimálnej mzdy. Pre laika bude tento podcast možno dosť odborný, ale verím, že mzdárkam, ktoré nás počúvajú pomôže a podáme užitočné informácie vysvetlené na konkrétnych prípadoch. Dozviete sa: Ako sa zvyšuje minimálna mzda Ako je to so stanovením minimálnej mesačnej mzdy – výpočet A ako je to s príplatkami v roku 2021, ako sa zmenili a ktorých sa to týka Zmeny v oznamovacích povinnostiach za zamestnancov Novinky v zákone o sociálnom poistení – potešia mzdárky? Zmeny v zákone o dani z príjmov a v zákone o zdravotnom poistení Nová povinnosť pre zamestnávateľov s menej ako troma zamestnancami O ďalších zmenách v mzdovej oblasti si povieme v našom podcaste inokedy, ďalšie detaily a novinky sa môžete dozvedieť aj na odbornom portáli www.mzdovecentrum.sk Sme Poradca podnikateľa – 30 rokov s vami. www.pp.sk
10:46
January 22, 2021
Hosť: Život v advokátskej kancelárii v súčasnej online dobe: Idú advokáti s dobou?
Prinášame vám zaujímavý rozhovor s  advokátkou Zuzanou Motúzovou, v ktorom sa venujeme horúcej téme pripravenosti advokátskych kancelárií na súčasnú online dobu a využívaniu moderných IT nástrojov v praxi advokácie u nás. Advokátska kancelária MOTÚZOVÁ & LACKO sa označuje za advokátsku kanceláriu pre digitálnu dobu a sú presvedčení, že použitie moderných technológií má pre právnu branžu veľký význam. Vypočujte si:  Ako sa tvoria moderné právnické zmluvy? Fungujú advokáti stále s množstvom papierov, listín a kníh? Ako poskytujú právne služby advokáti online?  Ako prácu advokácie ovplyvnila korona-pandémia? Ktoré aplikácie a kolaboračné nástroje využívajú v kontakte s klientami? Dotkneme sa tiež témy prevencie voči prípadom porušovania práv duševného vlastníctva, na ktorú sa kancelárie špecializuje. Viete ako si zabezpečiť dôkaz v online priestore? A pokračujeme nemenej dôležitou témou informačná bezpečnosť v advokácii. Je náročnejšia v súčasnosti alebo už vyplýva z jednej z najdôležitejších povinností advokáta - zachovávať mlčanlivosť? Na záver sme sa spýtali aj na budúcnosť a využívanie moderných IT nástrojov v advokácii: Advokáciu čaká väčšia automatizácia procesov a činností, využívanie špecializovaných právnických systémov,  prvkov AI alebo nástrojov na analýzu textov z veľkého množstva dokumentov, ktoré uľahčia advokátom prácu. Počúvajte nás ďalej - pravidelne prinášame epizódy na horúce legislatívne témy a novinky.  Sme Poradca podnikateľa – 30 rokov s vami. www.pp.sk
24:43
January 20, 2021
Hosť: Indovia v tímoch - najčastejšie rozdiely a komunikačné bariéry
Vypočujte si 3.časť minisérie Medzikultúrna spolupráca v tímoch - dnes o indickej kultúre.  Naším hosťom je opäť konzultantka medzikultúrnej komunikácie, pani Dr. Eva Gáboriková.  V predchádzajúcich epizódach sme hovorili o britskej a nemeckej kultúre, s ktorými sú Slováci často v kontakte.  Aké sú najčastejšie komunikačné bariéry Slovákov pri práci s Indami v tímoch?. Indovia sa veľmi zaujímajú o súkromný život svojich kolegov a svojho manažéra často vnímajú ako „otca“, a to v porovnaní s nami s oveľa väčšou intenzitou. V prípade indickej kultúry určite myslite na tieto body: Čo znamená small talk pre Indov? Prečo vnímajú Indovia Slovákov ako „chladný národ“ a je to naozaj tak? Je u Indov na prvom mieste rodina alebo pracovný projekt? Znamená indické „áno“ skutočné áno alebo „nie“? Ako je to s vnímaním času a termínov a prečo máme tri dni pridať:-) Ako prežívajú Indovia a ich rodiny súčasnú pandémiu a v čom sú rozdiely medzi nami. Ako dobre začať medzikultúrne online stretnutie – praktická rada. Medziľudské vzťahy, záujem o ľudí a ich potreby – to je niečo, z čoho by sme si mali brať z Indov príklad. Aj keď to možno pre nás, Slovákov, znie zvláštne, pretože si o sebe myslíme, že sme rodinne založení a o druhých sa zaujímame. Sme ľudia, a nie stroje. Žiadna kultúra nie je lepšia alebo horšia. Potrebujeme sa len vzájomne spoznať a rešpektovať. A to je výzva súčasnosti pre nás všetkých. Sme Poradca podnikateľa – 30 rokov s vami.   www.pp.sk
21:14
January 12, 2021
Hosť: Osobný bankrot – legislatíva a prax
Pokračujeme v 3. časti rozhovoru o konkurzoch, likvidácii firiem a správcoch konkurznej podstaty. Tentokrát bližšie o Inštitúte osobného bankrotu, ktorý môžu využiť fyzické osoby. Ako umožňuje ľuďom jednoduchšie sa zbaviť dlhov?  Koľko Slovákov ho už využilo? Aký dopad bude mať korona-pandémia na vyhlasovanie osobných bankrotov? Pomohli opatrenia vlády na ich zníženie? Aj keď ešte nemáme presné čísla, ešte koncom leta sa zdalo, že osobný bankrot nevyužije zásadne viac ľudí ako rok predtým. Pokračujúce obmedzenia však hrozia nárastom. S našou hostkou Mariannou Líškovou, predsedníčkou OZ Správcovia konkurznej podstaty sa pozrieme na legislatívne náležitosti, obmedzenia a podmienky pre vyhlásenie osobného bankrotu. Inštitút osobného bankrotu bol na Slovensku zavedení v marci 2017, kedy umožnil Slovákom jednoduchšie a lacnejšie zbavenie sa svojich dlhov. Odvtedy ho využili tisíce ľudí. Osobný bankrot je zákonom upravený proces, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže oddlžiť od svojich dlhov. Spôsob si vyberá sám dlžník s ohľadom na svoje osobné pomery a oddlženie je možné dvoma spôsobmi: konkurzom splátkovým kalendárom Aký je v nich rozdiel a možnosti? Ako je to v prípade manželov a BSM? Ktorých pohľadávok sa oddĺženie nedotkne? Čo je tzv. poctivý zámer v prípade osobného bankrotu? Od 1. 1. 2020 vstúpila do platnosti novela Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá upravuje aj lehotu pre exekučné konanie a dotýka sa teda aj osobného bankrotu. Ak vás zaujíma aj problematika konkurzov firiem alebo celkovo práca správcov konkurznej podstaty, vypočujte si o problematike priamo z kuchyne – združenia správcov. V prvej epizóde sme hovorili o problematike konkurzov priamo z kuchyne Združenia správcov a v druhej sme sa zamerali na tzv. Inštitút malého konkurzu. Sme Poradca podnikateľa – 30 rokov s vami. www.pp.sk
23:40
January 7, 2021
Hosť: Ako správne zabezpečiť budovu
Ste manažér organizácie, obce alebo ste majiteľ domu, budovy? Potom je dnešná epizóda pre vás a dozviete sa ako si zabezpečiť svoj majetok. V prvom rade je treba si položiť na misky váh tieto veci:  čo chránim, čo by mi spôsobila strata či poškodenie objektu, ako náročné sú opatrenia, zavedením ktorých ochránim majetok čo najefektívnejšie. Skrátka je treba namiešať správny kokteil ochranných opatrení – hovoríme o tzv. objektovej bezpečnosti. Podcast vás zrozumiteľnou formou oboznámi aj s úskaliami, ktorým môžete pri jednotlivých voľbách čeliť, či je lepšie osloviť odborníkov alebo riešiť svojpomocne. Ako si poradiť, keď financie hneď nestačia na všetko – čím začať. Celým postupom vás krok za krokom prevedie prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD., prodekan pre vedu a výskum Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity. Bonus pre poslucháčov nášho podcastu: otvárame odborný článok z nášho portálu Bezpečnosť v praxi, ktorý hovorí o posudzovaní rizík pri ochrane objektov. Príjemné čítanie. Sme Poradca podnikateľa – 30 rokov s vami. www.pp.sk
35:43
January 4, 2021
Daňová a Mzdová pohotovosť PP 023: Vianočné firemné nákupy z daňového a účtovného pohľadu
Blížia sa Vianoce a vo firmách sa zaoberajú nie len tým, ako správne daňovo a odvodovo ukončiť tento náročný rok, ale aj akými pozornosťami potešiť spolupracovníkov, zamestnancov, príp. zákazníkov. Ako správne zaúčtovať reklamné predmety a čo s darčekovými poukážkami? Sú daňovým výdavkom firmy? Aká sadzba dane sa uplatňuje pri diároch? Počúvajte poslednú epizódu DaM Pohotovosti v tomto roku a dozviete sa oveľa viac. Na aj vianočnú tému sa dnes rozprávame s Naďou Cígerovou – odbornou poradkyňou Daňovej pohotovosti. Sú korona výdavky na vitamíny, ovocné balíčky alebo ovocie považované za daňovo uznané výdavky alebo radšej účtujeme čerpanie zo Sociálneho fondu?  Potrebujeme na to internú smernicu? Ide o daňový výdavok firmy, ak zamestnanec dostane kolekciu, poukážku alebo iný benefit na Vianoce? Podliehajú uvedené výdavky zdaneniu u zamestnancov? Ako je to s nákupmi darčekov a darov vo firme, ktoré sú určené pre obchodných partnerov. Budú daňovo uznané a má firma nárok na odpočítanie DPH?  Pozrieme sa aj na špecifický prípad – kávu. Vzťahuje sa znížená sadzba dane pri knihách (10%) aj na diáre, ktoré sa často objavujú medzi vianočnými darčekmi? V závere rozhovoru sa dozviete aj trochu osobnejší pohľad do kuchyne tímu odborných poradcov Daňového centra  a Mzdového centra: ako pracujú z domu a akou formou bude poskytované poradenstvo pre klientov cez vianočné sviatky.   Milí poslucháči, veríme, že ste si podcast PP tento rok obľúbili a aj témy Daňovej a Mzdovej pohotovosti boli pre vás užitočné. Potešíme sa spätnej väzbe na email:  marketing@pp.sk Sme Poradca podnikateľa – 30 rokov s vami. www.pp.sk
11:34
December 21, 2020
Hosť: Britská kultúra - najčastejšie rozdiely a komunikačné bariéry
Pokračujeme v minisérii Medzikultúrna spolupráca v tímoch a dnes budeme hovoriť o britskej kultúre. Naším hosťom je konzultantka medzikultúrnej komunikácie, pani Dr. Eva Gáboriková, M.A, PhD., ACC. Prekonať komunikačné bariéry medzi kultúrami nie je ľahké. Ako je to u Britov?  Ktoré dve slovíčka najčastejšie používajú vo svojej komunikácii? Aké sú najvýraznejšie rozdiely medzi slovenskou a britskou kultúrou? O čom sa môžeme a o čom naopak nemôžeme s Britmi rozprávať? Small talk a jeho význam – je počasie obľúbená téma? How are you? I am fine - odpovedajú Briti vždy pozitívne? Prečo Briti nevedia pochopiť, že sa Slováci „často sťažujú“? Čo očakáva britský manažér od svojich kolegov v tíme? Dávajte čo najviac otázok a pýtajte sa. Ako dávajú spätnú väzbu Slováci a ako Briti?  Ktorá kultúra sa sústredí viac na pozitíva ako na negatíva?  Na čom by mali slovenskí manažéri viac popracovať z pohľadu Britov? Aký je rozdiel v komunikácii napríklad v obchode a bežnom živote – chýba nám zdvorilosť a viac komplimentov v komunikácii? Ako veľmi musíme pri komunikácii s Britmi čítať medzi riadkami? It is interesting... Prečo treba pri tejto fráze spozornieť? Vypočujte si aj predchádzajúcu epizódu o nemeckej kultúre a ich dôraze na plánovanie. Ako je to s plánovaním u Britov? Dôverujú manažéri svojim podriadeným a dávajú im viac alebo menej voľnosti pri práci?  Ako je to s tímovou spoluprácou medzi kultúrami a budovaním tímového ducha? A na záver legendárny britský humor: Briti radi používajú humor aj v práci a odporúčanie pre Slovákov znie – aj keď ste celkom nepochopili, mierne sa usmejte a bude všetko v poriadku :) Nabudúce pokračujeme indickou kultúrou – nenechajte si ujsť. Sme Poradca podnikateľa – 30 rokov s vami. www.pp.sk
20:20
December 11, 2020
Hosť: Inštitút malého konkurzu a aktuálne legislatívne zmeny.
Pokračujeme v minisérii o konkurzoch, likvidácii firiem a správcoch konkurznej podstaty. Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov, ktorým chce prijať opatrenia na prekonanie ekonomickej a sociálnej krízy vyvolanej pandémiou koronavírusu a zlepšiť kvalitu podnikateľského prostredia. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2021.  Okrem právnej úpravy dočasnej ochrany sa návrhom zákona navrhuje zmena právnej úpravy malého konkurzu v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá má za cieľ zefektívniť a zatraktívniť právnu úpravu tzv. „malého konkurzu“. Cieľom tejto právnej úpravy je zlepšiť kľúčové parametre týkajúce sa likvidačných konaní. S našou hosťkou sme rozoberali nasledovné témy: Čomu sa venujú SKP teraz v pandemickom období?      Očakáva sa začiatkom roka 2021 nárast konkurzov firiem? Čo v praxi znamená úpadok spoločnosti? Likvidácia spoločnosti – účel a legislatívne novinky ako preddavok pre likvidátora a iné Ako zamedziť likvidáciám firiem s nepoctivým zámerom? Zodpovednosť veriteľov versus zodpovednosť správcov konkurznej podstaty Čo je Inštitút Malého konkurzu a aké sú legislatívne zmeny pre urýchlenie procesu úpadku s plánovanou účinnosťou od 1.1.2021 Kto môže využiť Malý konkurz a aké sú podmienky pri vyhlásení konkurzu za „malý“? Aké sú povinnosti podnikateľa voči zamestnancom, veriteľom a iným partnerom pri Malom konkurze? Je v záujme podnikateľov využiť Malý konkurz alebo zostať pri klasickom spôsobe konkurzu? Ak vás zaujíma téma tzv. Osobného bankrotu, nenechajte si ujsť budúcu epizódu. Naším dnešným hosťom bola Mgr. Marianna Líšková – právnička, predsedníčka OZ Správcovia konkurznej podstaty SR. Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami. www.pp.sk
17:37
December 2, 2020
Hosť: Čierne stavby z pohľadu legislatívy, právomoc a povinnosti kompetentných
Prinášame druhý diel mini-série o čiernych stavbách a stavebnom zákone a naším hosťom je JUDr. Martin Píry, právnik a odborník na stavebné právo. Čiernych stavieb je na Slovensku stále veľmi veľa a táto problematika dlhodobo traumatizuje našu spoločnosť.  Radi by sme aj touto cestou prispeli k osvete a verejnej diskusii v snahe o zlepšenie situácie. S naším hosťom sa dnes dozviete odpovede na otázky: Aké stavby označujeme ako čierne – stavba postavená bez stavebného povolenia a stavba neoprávnená. Ako zjednať nápravu, aby stavba bola v súlade so stavebným zákonom?  Aké zákonné povinnosti má stavebný úrad alebo obec v týchto prípadoch?  Môže podnet na overenie legálnosti čiernej stavby podať hocikto – ľubovoľná osoba alebo subjekt? Aký je postup polície v prípade v prípade čiernych stavieb? Čo ak máme podozrenie, že v našom okolí sa deje niečo nelegálne – ako máme postupovať? Pohľad z druhej strany – zo strany stavebníka potenciálne čiernej stavby. Na záver spomenieme horúcu knižnú novinku, ktorej autorom je náš hosť: Veľký komentár Stavebný zákon, ktorý prináša vydavateľstvo Eurokódex. Ide o dôležitý moment, keďže u nás doteraz neexistovala podobná právnická publikácia. Online podobu nájdete na našom odbornom portáli EPI.sk Sme Poradca podnikateľa – líder na trhu ekonomických informácií a služieb – 30 rokov s vami www.pp.sk
15:14
November 26, 2020
Daňová a Mzdová pohotovosť PP 022: Ako sa pripraviť na ukončenie daňového roka 2020 – rezervy a opravné položky
V dnešnej epizóde z Daňovej a Mzdovej pohotovosti nám pani Zuzana Uríková ozrejmí rezervy a opravné položky. Ako sa pripraviť na ukončenie daňového roka 2020?  Dnes sa pozrieme na rezervy a opravné položky a dozviete sa praktické tipy a príklady na tieto témy: Čo sú rezervy v ekonomickom zmysle slova? Ako sú rezervy špecificky definované z daňového hľadiska? Uvedieme si príklady za zákonné rezervy a nedaňové, ostatné rezervy. Ktoré sú nedaňové rezervy a ako sa posudzujú, prílady. Charakteristika opravných položiek – aký je rozdiel v porovnaní s rezervami? Sú aj opravné položky z daňového hľadiska špecificky definované? Je pravdou, že najčastejšie sa objavujú opravné položky k nepremlčaným pohľadávkam? Ako vyzerá tvorba opravnej položky v praxi – príklad Počúvajte aj naďalej pravidelné epizódy z Daňovej a Mzdovej pohotovosti. Sme Poradca podnikateľa – 30 rokov s vami. www.pp.sk
09:31
November 24, 2020
Hosť: Levosphere - Biznis marketingová stratégia prakticky
Stratégia – slovo, ktorému možno veľa ľudí nerozumie. Dnes to napravíme. Dve skúsené marketérky, Anka Sabolová a Naďa Kacera, vám prakticky a jasne ozrejmia, čo je marketingová stratégia a prečo je pre firmy a podnikateľov dôležitá.  Začnime prekvapením: marketing je vedná disciplína.  Nie, marketing nie je len logo a reklama, a nie, marketingu nerozumie každý, aj keď to mnohokrát na Slovensku tak vyzerá. V rozhovore sa dozviete sa tieto dôležité a praktické veci: Ako si vybrať dobrého marketingového konzultanta a prečo je marketingová stratégia chúlostivá záležitosť. Aký má marketing dopad na firmu a jej biznis a čo to znamená holistický prístup v marketingu. Ako v praxi vyzerá tvorba biznis marketing stratégie, kto ju tvorí a koľko času budete potrebovať. Čo je častým kameňom úrazu u nás - kvalita produktu alebo skôr cenotvorba?  Spomenieme aj najnovšie dáta z prieskumu o životnom štýle Slovákov Life style 2020, z ktorého prezradíme 4 hlavné vlastnosti a hodnoty, ktoré sú pre Slovákom najdôležitejšie, ako aj Index spokojnosti a jeho trend za posledné roky u nás aj u našich českých susedov. Ako to súvisí s cieľovou skupinou a marketingom? Dozviete sa, či je rozdiel tvoriť marketingovú stratégiu vo veľkej a malej firme a tiež aké sú najčastejšie pohnútky, kedy sa podnikateľ rozhodne požiadať marketingového stratéga o pomoc. Rozdiely v B2B a B2C segmente z pohľadu marketingu - o čo alebo o koho ide v konečnom dôsledku?  A na záver spomenieme aj to, ako sa slovenské firmy a podnikatelia pozerajú na marketing a budovanie značky z pohľadu posledných rokov.  Je cítiť väčší záujem o budovanie značky na našom trhu? Dozviete sa aj na príklade našich hostiek - ako si oni vyberali účtovníka pre seba a s čím sa stretli:-) Ak sa chcete dozvedieť viac o marketingu, naše hostky majú vlastný podcast Levosphere, ktorý vrele odporúčame. Na záver prosba - epizódu sme vzhľadom na pandemickú situáciu nahrávali na diaľku a aj pri najväčšej snahe sa občas zamiešal "zvukový škriatok" z prenosu, ktorý sme nemohli nijako ovplyvniť. Veríme však, že obsah vám to vynahradí. Sme Poradca podnikateľa – 30 rokov s vami. www.pp.sk
36:26
November 16, 2020
Hosť: Prečo to iskrí pri práci v nemecko-slovenských tímoch?
Dnes prinášame prvý diel novej minisérie na tému Medzikultúrna spolupráca v tímoch a firmách. Naším hosťom nie je nikto iný, ako známa konzultantka medzikultúrnej komunikácie, pani Dr. Eva Gáboriková, M.A, PhD., ACC. Poradca podnikateľa radí, tak prečo nie aj v tejto téme. Už je to dosť bežná vec, že na jednom pracovisku alebo v jednom tíme, možno aj virtuálnom, sa stretnú ľudia z viacerých kultúr. Každá biznis kultúra má iné nároky na marketing, komunikáciu, pracovnú morálku či obchodné stretnutia. Spolupracuje aj vaša firma so zahraničnými partnermi alebo vám šéfuje cudzinec? Chcete zefektívniť  vašu  medzi-kultúrnu spoluprácu?  Počúvajte náš podcast, dnes sa dozviete špecifiká slovensko-nemeckej spolupráce.  Pozrieme sa na: kultúrne stereotypy typu  „Nemci sú perfekcionisti“  ako môže aj naoko dobrý obchod stroskotať na neznalosti inej kultúry s akými kultúrami sa pracovne najviac stretávame na Slovensku čo očakávajú Nemci od svojich obchodných partnerov a kolegov Dozviete sa aj o ďalších zaujímavostiach z dlhoročnej praxe našej hosťky a veríme, že to bude pre mnohé firmy i zamestnancov prínosom. Nabudúce budeme pokračovať špecifikami britskej a indickej biznis kultúry. Sme Poradca podnikateľa – 30 rokov s vami.  www.pp.sk
28:46
November 10, 2020
Daňová a Mzdová pohotovosť PP 021: Prekážky v práci na strane zamestnávateľa
Horúca téma - Prekážky na strane zamestnávateľa. V dnešnej epizóde Mzdovejj pohotovosti sa rozprávame s Vierou Kubánkovou, poradkyňou Mzdového centra. Situácia v tejto téme sa mení zo dňa na deň, dnes sa dozviete: kedy môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi prekážku v práci ktoré sú najčastejšie prípady poskytnutia ako je to v súčasnom núdzovom stave o koľko percent môže zamestnávateľ znížiť mzdu v takýchto prípadoch prekážka v práci v prípade celoplošného testovania COVID-19 Keďže sa situácia mení zo dňa na deň, sledujte aktuálne informácie na www.korona.gov.sk Počúvajte aj naďalej pravidelné epizódy z Daňovej a Mzdovej pohotovosti. Sme Poradca podnikateľa – 30 rokov s vami. www.pp.sk
08:31
November 6, 2020
Hosť: Konkurzy firiem – správca konkurznej podstaty a výkon správy v praxi
Viete koľko máme na Slovensku správcov konkurznej podstaty a v čom spočíva ich práca? Kto sa môže a ako stať správcom konkurznej podstaty? Aké sú zmeny v zákone od 1. októbra 2020? Dnešnou epizódou otvárame minisériu na trochu náročnejšiu legislatívnu tému, ako je likvidácia a konkurzy firiem, ako aj legislatíva konkurzného práva. Je to však téma vysoko aktuálna a dotýka sa veľkého množstva firiem a podnikateľov, ktorých biznis je v súčasnej dobe ohrozený. Naším hosťom je Mgr. Marianna Líšková, predsedníčka združenia Správcovia konkurznej podstaty SR, ktoré vzniklo len nedávno a jeho cieľom je nielen zastupovať správcov KP, ale aj šíriť osvetu u laickej a podnikateľskej verejnosti na túto tému a aktívne prispievať k zlepšeniu legislatívy, ktorá sa v praxi dotýka stoviek firiem a podnikateľov, ktorí sa dostali do konkurzu. V úvodnom rozhovore sa venujeme témam: vzdelávanie správcov konkurznej podstaty a zámery ministerstva kvalifikácia správcu a záujem o túto profesiu v súčasnosti a jej „podnikateľský chlebíček“ vplyv pandémie na podnikateľský sektor a zámery Ministerstva spravodlivosti na ochranu firiem pred konkurzom aktuálna legislatíva: Zákon o dočasnej ochrane a snaha zefektívniť proces oddĺženia firiem formou tzv. malého konkurzu zámery nového Združenia pre správcov konkurznej podstaty financovanie správcov konkurznej podstaty pri likvidácii firiem – dlhodobé problémy branže a zmena od 1.10.2020. Vypočujte si rozprávanie priamo „z kuchyne“ správcov konkurznej podstaty. Legislatívu konkurzného práva nájdete spoľahlivo na www.epi.sk a každoročne prinášame aj odbornú konferenciu Konkurz a reštrukturalizácia. Viac detailov o novom združení nájdete na webe SKPSR.sk Sme Poradca podnikateľa – 30 rokov s vami. www.pp.sk
15:50
November 3, 2020
Daňová a Mzdová pohotovosť PP 020: Podnikateľské kilečko - praktické opatrenia pre podnikateľov
Podnikateľské kilečko – to sú opatrenia Národnej rady SR na zlepšenie podnikateľského prostredia a zmiernenie dopadu korona krízy. V dnešnej epizóde Daňovej pohotovosti sa rozprávame s pani Zuzanou Uríkovou, poradkyňou Daňového centra, ktorá uvedie hlavné zmeny v legislatíve. Ide o zákon č.198/2020 Z.z. , ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutého opatreniami na zamedzenie šírenia choroby COVID-19. V zákone sú schválené opatrenia administratívnej povahy, ako aj odstránenia byrokratických obmedzení malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. Cieľom zákona je všeobecná podpora podnikateľského sektora a vo viac ako 40 okruhoch sú jednotlivé úľavy, ktoré majú zlepšiť podmienky na podnikanie a oživenie ekonomiky v SR. Prakticky a konkrétne si vypočujete napríklad o týchto zmenách: ruší sa povinnosť zaplatiť rozdiel, ktorý vznikne na zaplatených preddavkoch na DzPO v určitých prípadoch zvyšujú sa veľkostné hranice na povinný audit účtovnej závierky od 21. júla 2020 je možné do daňových výdavkov uznať vyššiu sumu na spotrebované pohonné látky (o 20 %) predlžuje sa lehota na vyjadrenie sa k protokolu z daňovej kontroly na 30 dní (doteraz 15 dní) ruší sa povinnosť na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu z elektronickej registračnej pokladnice, ako aj povinnosť mať reklamačný poriadok na dostupnom mieste ruší sa povinnosť lepiť kontrolnú nálepku na čelné sklo vozidla ako dôkaz o vykonaní technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality. Počúvajte pravidelné epizódy z Daňovej a Mzdovej pohotovosti. Sme Poradca podnikateľa – 30 rokov s vami. www.pp.sk
09:05
October 28, 2020
Príbeh EPI - 3. časť - EPI Obchodný vestník, EPI Monitoring, EPI Docs
Vypočujte si 3. diel minisérie Príbeh EPI: tentokrát o užitočných EPI nástrojoch, ktoré dennodenne uľahčujú prácu právnikom, ekonómom a podnikateľom. EPI Obchodný vestník - EPI Monitoring - EPI Docs. V Kresle pre hosťa, tak ako aj v prvých dvoch častiach, je Jiří Nosek - obchodný partner, ktorý vie o EPI viac než dosť.  Ak vás rozprávanie zaujme, môžete si objednať osobnú alebo online prezentáciu na www.modernipravnici.sk Vypočujte si aj prvé dve časti v našom podcaste - zaujímavý príbeh EPI priamo z našej kuchyne. Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami. mge3pnnt
21:29
October 19, 2020
Hosť: Čierna stavba a prax stavebného práva u nás
Prinášame prvý diel minisérie na tému čierne stavby, ktorá dlhodobo rezonuje na Slovensku a často býva aj medializovanou témou.  Moderátorka sa s hosťom snažia „ľudskou rečou“ objasniť hlavné problémy čiernych stavieb u nás, aj s vysvetlením, čo môžu občania urobiť, ak sa s týmto problémom stretnú v praxi. V dnešnej časti rozoberáme: •        zrodenie nášho stavebného zákona v roku 1976 – stále zodpovedá súčasnosti? •        definícia čiernej stavby – rozdiel medzi neoprávnenou a nepovolenou stavbou •        stavebné povolenia – praktické problémy ľudí aj firiem •        Môže sa čierna stavba legalizovať? Ak áno, ako? •        súlad stavby s územným plánom a vydávanie rozhodnutí o odstránení čiernych stavieb •        Čo zlyháva viac – vydávanie rozhodnutí o odstránení alebo samotná realizácia a vykonateľnosť? •        Môže nahnevaný sused zastaviť celú stavbu a stavebné práce? •        Čo môžu robiť ľudia, ak sa stretnú s čiernou stavbou – úloha Štátneho stavebného dohľadu a jeho tri hlavné právomoci •        Novinka na knižnom trhu: monotematika Čierna stavba – prvý pokus vyplniť existujúcu medzeru v problematike čiernych stavieb u nás ponúka analýzu súčasného stavu a dáva si za cieľ a prinavrátiť dôveru občanov v právny štát Našim hosťom je JUDr. Martin Píry, PhD. – odborník na stavebné právo, pedagóg z Katedry finančného a správneho práva PrF UMB, autor monotematiky Čierna stavba a autor odborných článkov na EPI.sk.  Publikáciu si môžete zakúpiť na www.zakon.sk Sme Poradca podnikateľa – líder na trhu ekonomických informácií a služieb – 30 rokov s vami www.pp.sk
22:38
October 14, 2020
Daňová a Mzdová pohotovosť PP 019: Podávanie daňových priznaní - špecifiká pri účtovnej závierke
Dnešná epizóda je o horúcej daňovej téme – ukončení mimoriadnej situácie a podávaní daňových priznaní do konca októbra (resp. do 2.11.2020, keďže termín 31.10. pripadol na sobotu), v zmysle niektorých účtovných špecifík. Odborná poradkyňa Daňového centra, pani Naďa Cígerová prináša aktuálne otázky a problémy z praxe: Čo všetko súvisí s účtovnou závierkou podnikateľských subjektov? Podanie daňového priznania za rok 2019 do 31. októbra 2020 – fikcia alebo realita? Pokračovanie v prerušených konaniach daňovými a inými orgánmi. Opatrenia, na ktoré sa podľa „lex korona“ viaže lehota 3 mesiace po skončení pandémie:  napríklad priebežné vedenie účtovníctva, povinnosť inventarizácie, oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky a iné. Je lehota pre podanie účtovnej závierky do konca októbra či do konca decembra?  Ako je to v prípade občianskych združení? Majú povinnosť zaslať oznámenie o schválení účtovnej závierky aj fyzické osoby? Kedy vzniká povinnosť platiť preddavky na daň? Aká je spodná hranica na platenie preddavkov za rok 2020, zmenila sa?  Ktoré sú plánované zmeny od 2021. Aký je princíp uplatnenia daňovej strany a pripravujú sa nejaké zmeny pri platení preddavkov od budúceho roka?   Posúdenie dotácií prijímaných vo väzbe na mimoriadnu situáciu z daňového hľadiska. Nenechajte si ujsť aktuálnu daňovú tému a v prípade, že chcete zistiť viac, navštívte stránku www.danovecentrum.sk Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami. www.pp.sk
17:38
October 1, 2020
Hosť: Bývate v bytovom dome alebo máte SVB? Novinky pre správcov aj vlastníkov bytov.
Náš pravidelný hosť, JUDr. Marek Perdík, prináša aktuálne informácie z praxe na témy: Ako robiť schôdze vlastníkov v čase korony, keď stále nie je možné hlasovať elektronicky? Môže dodávateľ vymáhať pohľadávky od správcu a za akých podmienok? Môže dôjsť k zvýšeniu cien napr. vodného bez informovania vlastníkov bytov? Aké sú problémy s odpočtami a ako sa určuje spotreba a priemerná cena? Dôležité legislatívne termíny Smernice EP, ktorá potrebujeme rýchlo zaviesť do praxe. A v závere pozvánka na zaujímavý kongres Lepšia správa, ktorý sa uskutoční 7. - 9. 10. 2020.  Medzi partnermi bude aj EPI - navštívte nás. Problematika bytov a bytových domov predstavuje v slovenskom právnom prostredí rozsiahlu agendu. Viac informácií z danej oblasti prinášame v rámci spolupráce so Združením pre lepšiu správu bytových domov - prehľad odborných článkov na EPI.sk Podcast PP prináša spoločnosť Poradca podnikateľa  - líder na trhu ekonomických a právnych informácií a služieb – 30 rokov s vami. www.pp.sk
25:37
September 28, 2020
Hosť: Vyhľadávanie na e-shope - ako zvýšiť tržby a spokojnosť zákazníkov
Ako zvýšiť tržby a spokojnosť zákazníkov cez vyhľadávanie na e-shope? Presne o tom diskutujú Gejza Nagy a Alexandra Nálepková (Luigi’s Box) v jednom z e-commerce podcastov projektu Upterdam. Správne a efektívne nastavenie vyhľadávania Vám pomôže zistiť o aký sortiment je záujem a o aké produkty je vhodné rozšíriť portfólio e-shopu. Po vypočutí získate viac praktických informácií ako zistiť, čo Vaši zákazníci naozaj chcú a hľadajú. Celý záznam si môžete pozrieť aj na YT kanáli Upterdam. Projekt Upterdam prináša na Slovesko spoločnosť Poradca podnikateľa. Upterdam je prvé e-commerce mesto a tento rok máme niekoľko inovácií.  Na to, aby si sa stal jednotkou v e-commerce biznise jedna konferencia nestačí. Pripravili sme pravidelné online webináre, ktorých cieľom je online networking,  vzdelávanie a poradenstvo zo sveta e-commerce. Tešiť sa môžeš na rôzne témy a zaujímavých hostí každé dva týždne. Potrebné info nájdeš na našom webe www.upterdam.sk alebo na našich sociálnych sieťach.” Kompletný videozáznam webinára nájdete tu https://www.upterdam.sk/regionalne-stretnutia. Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami
01:00:37
September 22, 2020
Hosť: Digitálny marketing a podvedomie - ako na inovatívne reklamy
Čo je nové vo výkonnostnom online marketingu a ako ovplyvniť nákupné rozhodovanie prostredníctvom podvedomia, v ktorom sa udeje až 95% nákupných rozhodnutí? Aj o tom diskutuje Matej Šucha (Mindworx) a Štefan Chochláč (Bluewinston) v e-commerce podcaste projektu Upterdam. Automatizácia v digitálnom marketingu a princípy behaviorálnej ekonómie sú kľúčové oblasti pre zvýšenie konverzií e-shopu. Projekt Upterdam prináša na Slovesko spoločnosť Poradca podnikateľa. Upterdam je prvé e-commerce mesto a tento rok máme niekoľko inovácií.  Na to, aby si sa stal jednotkou v e-commerce biznise jedna konferencia nestačí. Pripravili sme pravidelné online webináre, ktorých cieľom je online networking,  vzdelávanie a poradenstvo zo sveta e-commerce. Tešiť sa môžeš na rôzne témy a zaujímavých hostí každé dva týždne. Potrebné info nájdeš na našom webe www.upterdam.sk alebo na našich sociálnych sieťach.” Celý záznam si môžete pozrieť aj na YT kanáli Upterdam. Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami.
01:00:16
September 16, 2020
Príbeh EPI - 2. časť - inovatívne funkcie ako pridaná hodnota
Prinášame sľúbené pokračovanie mini seriálu Príbeh EPI - ekonomické a právne informácie. Robiť veci zložito, je väčšinou jednoduché. Za jednoduchými vecami je však často veľký kus práce. V prípade inovatívnych nástrojov a užívateľských funkcií to platí dvojnásobne. Ďakujeme našim dlhoročným užívateľom, že nás nútia stále napredovať. V prípade právneho systému EPI sú výsledkom užitočné nástroje a funkcie, o ktorých rozpráva náš hosť, Jíři Nosek, ktorý žije s EPI už 15 rokov. Vypočujte si zaujímavé rozprávanie, ktoré je pre podcast PP pripravené exkluzívne – dozviete sa veci priamo z našej „EPI kuchyne“. Ak vás EPI zaujalo, môžete si dohodnúť osobnú prezentáciu a bezplatné testovanie systému: www.modernipravnici.sk Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami.
23:34
September 9, 2020
Daňová a Mzdová pohotovosť PP 018: Špecifiká predĺženia lehôt a úľav v čase pandémie v oblasti účtovníctva a dani z motorových vozidiel
V dnešnej epizóde sa pozrieme na niektoré špecifiká predĺženia lehôt a úľav v čase pandémie, a to v oblasti účtovníctva a dane z motorových vozidiel. Na najčastejšie otázky podnikateľov v tejto súvislosti odpovedá odborná poradkyňa Daňovej pohotovosti, pani Nadežda Cígerová. Dozviete sa napríklad o témach: odloženie termínov pre účtovné závierky podávanie účtovnej závierky do registra hospodársky rok a povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom špecifiká vo väzbe na archiváciu účtovných dokladov – 10 alebo 11 rokov? zaplatenie dane z motorových vozidiel pri skončení alebo prerušení podnikania počas pandémie a iné. Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Daňová a Mzdová pohotovosť je odborná služba, ktorú poskytujeme viac ako desať rokov našim predplatiteľom bezplatne.  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
08:38
September 3, 2020
Škola v čase pandémie a na prahu nového školského roka - pohľad riaditeľa OATA Žilina
Nežijeme len biznisom - podporujeme dobré veci, dlhodobo aj študentov a školy.  Pozvanie do kresla pre hosťa prijal Mgr. Juraj Gregor, riaditeľ obchodnej akadémie v Žiline, ktorá je už viac rokov zapojená do programu PP pre školy.  Zaujímavé rozprávanie priamo "z kuchyne" strednej školy o tom, ako študenti, pedagógovia aj samotné vedenie školy riešilo novú situáciu, keď boli v marci zatvorené školy.  Čo nám pandémie dala a čo vzala, aj z pohľadu príprav na nový školský rok, ktorý bude opäť jedinečný. Ako sa budú študenti stravovať, budú sa učiť viac vonku a čo prváci - kedy im riaditeľ uvidí do tváre, keď budú mať rúška?   Počúvajte nášho hosťa a dozviete sa viac. Na záver sa krátko venujeme aj programu pre stredné školy s ekonomickým zameraním, ktorý ponúka PP na prepojenie teórie s praxou. Viac o programe na www.pp-preskoly.sk Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami.
22:04
September 2, 2020
Hosť: Správa bytových domov – letné aktuality
Prinášame aktuálne letné témy pre správcovské spoločnosti, majiteľov bytových domov a všetkých zainteresovaných. Doháňate aj vo vašom bytovom dome zameškané povinnosti z „koronovej jari“? Viete, či si môžete bez povolenia nainštalovať na bytový dom klimatizáciu?  A aké sú špecifické podmienky pre tento zásah do konštrukcie domu? Je prístavba balkónu podmienená súhlasom všetkých vlastníkov alebo nepotrebujete súhlas všetkých? Ako sa na tento problém pozerá legislatíva?    Myslí zákon aj na takú vec, ako je kŕmenie holubov alebo to už majú riešiť vlastníci v domovom poriadku? Náš hosť hovorí aj o ďalších témach, ktoré v tejto dobe riešia vlastníci bytov alebo ich správcovia, a to z pohľadu legislatívy, aj z pohľadu reálnej praxe, kde je nie málo problémov a situácia si vyžaduje veľa zmien. Je to napríklad otázka elektronického hlasovania emailom, reflexie na výbuchy plynu v bytových domoch alebo problematika prebiehajúceho sčítania bytových domov v krajoch. JUDr. Mgr. Marek Perdík je právnik a predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov, zároveň autor odborných príspevkov. Problematika bytov a bytových domov predstavuje v slovenskom právnom prostredí rozsiahlu agendu. Viac informácií z danej oblasti prinášame v rámci spolupráce so Združením pre lepšiu správu bytových domov - prehľad odborných článkov na EPI.sk Podcast PP prináša spoločnosť Poradca podnikateľa  - líder na trhu ekonomických a právnych informácií a služieb – 30 rokov s vami. www.pp.sk
13:41
August 27, 2020
Hosť: Martin Mikláš - majiteľ účtovnej a poradenskej firmy
Vedieť sa opýtať a mať sa koho opýtať, na otázky z oblasti účtovníctva a podávania daňových priznaní, je pre mnohých podnikateľov a firmy veľmi dôležité. Náš dnešný hosť je jedným z externých poradcov Daňovej pohotovosti a zároveň majiteľom účtovnej a poradenskej firmy. Ako sa jeho firma vysporiadala s koronakrízou a ako účtovníci zvládajú súčasnú mimoriadnu situáciu, keď stále nie je stanovený konečný termín podania daňových priznaní? Dočkáme sa toho do konca tohto roku alebo nastane prvýkrát v histórii Slovenska špeciálna situácia? Myslíte, že firmy vyčkávajú s podaním daňových priznaní, a ak áno, čo je hlavným dôvodom? Aký má nejasný termín podania daňových priznaní dopad na štátny rozpočet alebo na neziskové organizácie, ktoré sú poberateľmi 2% z daní?   A ešte niečo o „podnikateľskom kilečku“,  aj práci odborného poradcu portálu www.danovecentrum.sk Pozn. redakcie: Medzičasom bol vyhlásený oficiálny termín podania daňových priznaní, ktorý bude 31.10.2020. Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
16:33
August 24, 2020
Daňová a Mzdová pohotovosť PP 017: Aktuálne zmeny v Zákonníku práce v súvislosti s pandémiou
Od vypuknutia pandémie zákonodarcovia v snahe zmierniť dopady už viackrát novelizovali Zákonník práce – okrem apríla to bolo naposledy 17. júna 2020. Posledná novela sa týka pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú, ktoré môžu odteraz zamestnávatelia ešte raz navyše predĺžiť. Ako to v praxi vyzerá a na čo sa najčastejšie zamestnávatelia pýtajú v tejto súvislosti?   Vypočujte si odborný komentár našej poradkyne Viery Kubánkovej zo Mzdovej pohotovosti, ktorá sa detailne venuje tejto téme. Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Daňová a Mzdová pohotovosť je odborná služba, ktorú poskytujeme viac ako desať rokov našim predplatiteľom bezplatne. Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
07:14
August 20, 2020
Hosť: Strategické riadenie firmy - prečo je obchodná stratégia kľúčová
Prinášame špeciálnu epizódu, audiozáznam z ďalšieho webinára projektu Upterdam. Každá úspešná firma, či už je to e-shop alebo nie, má poriadnu obchodnú a marketingovú stratégiu. Jasne definované ciele a akčné kroky pomáhajú zvyšovať podiel na trhu a predbehnúť konkurenciu. Braňo Šimášek z Deal Factory v podcaste zo webinára #6 projektu Upterdam predstavuje jednotlivé kroky obchodnej stratégie, vysvetluje jej prepojenie s marketingom a ponúka množstvo praktických obchodných tipov. Projekt Upterdam prináša na Slovensko spoločnosť Poradca podnikateľa. Upterdam je prvé e-commerce mesto a tento rok máme niekoľko inovácií.  Na to, aby si sa stal jednotkou v e-commerce biznise jedna konferencia nestačí. Pripravili sme pravidelné online webináre, ktorých cieľom je online networking,  vzdelávanie a poradenstvo zo sveta e-commerce. Tešiť sa môžeš na rôzne témy a zaujímavých hostí každé dva týždne. Potrebné info nájdeš na našom webe www.upterdam.sk alebo na našich sociálnych sieťach. Kompletný videozáznam webinára nájdete tu https://www.upterdam.sk/regionalne-stretnutia.
01:04:32
August 17, 2020
Hosť: Príbeh firmy Poradca podnikateľa - 30 rokov očami majiteľa Juraja Málika
Rok 2020 začal pre mnohých ako magické číslo a inak to nebolo ani pre Poradca podnikateľa, ktorý oslavuje 30. výročie svojho vzniku.  Podarilo sa nám ešte v polovici februára urobiť výbornú oslavu a potom prišlo niečo neočakávané: pandémia koronavírusu. Svet aj biznis sa zmenili na nepoznanie. Pôvodne sme chceli natočiť epizódu "Príbeh firmy PP" očami majiteľa, ale situácia si žiada zmenu.  Majiteľ firmy,  pán Juraj Málik v rozhovore s našou moderátorkou, nielen o 30 rokoch podnikania so značkou PP, ale aj o tom, čo pandémia priniesla a odniesla a ako to prežíva firma.  Ale nebudeme len spomínať, náš hosť vniesol do rozhovoru aj viacero zábavných momentov: o delegovaní, prokrastinácii, žilinskom baskete, skrachovanej galérii alebo aj o 8.poschodí PP Centra a spojení so známym žilinským fotografom a umelcom, Ivanom Kelly Kellerom. A na záver dve, podľa neho hlavné veci, ktoré sú potrebné v podnikaní pre úspech.  Viac o PP a dnešnom hosťovi sa dozviete na  www.jurajmalik.sk Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná.  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
32:11
August 3, 2020
Daňová a Mzdová pohotovosť PP 016: Účtovné odpisovanie elektromobilov
V dnešnej epizóde Daňovej a Mzdovej pohotovosti sme rozoberali horúcu tému - elektromobily. A ako je to už u Poradcu podnikateľa zvykom, riešili sme tému z účtovnej a daňovej oblasti. Hosťom bola pani Zuzana Uríková, dlhoročná poradkyňa portálu www.danovecentrum.sk a okrem iného sa dozviete: aká je novela Zákona o dani z príjmov v oblasti odpisovania a že sa zaviedla sa nová odpisová skupina, kde sa elektromobily zaraďujú, aký je spôsob výpočtu ročného odpisu pri obstaraní elektromobilu, ako je potrebné postupovať, keď ste elektromobil kúpili ešte v roku alebo ako postupovať, keď je elektromobil obstaraný za vyššiu cenu ako 48.000 eur. Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Daňová a Mzdová pohotovosť je odborná služba, ktorú poskytujeme viac ako desať rokov našim predplatiteľom bezplatne. Sme Poradca podnikateľa -  www.pp.sk
08:57
July 30, 2020
Daňová a Mzdová pohotovosť PP 015: Výdavky daňovo uznané až po zaplatení - novinky
Prinášame novú epizódu Daňovej a Mzdovej pohotovosti na tému výdavkom, resp. nákladov, ktoré sú daňovo uznané až po zaplatení.   Hovoríme o výdavkoch (nákladoch), ktoré sú súčasťou základu dane až po zaplatení pri podávaní daňového priznania za rok 2019.   Aké sú najčastejšie z nich - kompenzačné platby, nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majtetku, výdavky na marketingové a iné štúdie, ako je to v prípade noriem a certifikátov a iné. Koho sa tieto položky týkajú, akých subjektov a daňovníkov a spomenieme hlavné termíny pre daňovníkov.    Prinášame síce kratšiu, ale praktickú a konkrétnu epizódu na tému, ktorú daňovníci často v praxi riešia.   Vysvetlenie podáva pani Simona Jurišová, odborná poradkyňa portálu www.danovecentrum.sk Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Daňová a Mzdová pohotovosť je odborná služba, ktorú poskytujeme viac ako desať rokov našim predplatiteľom bezplatne. Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
06:33
July 27, 2020
Hosť v štúdiu: Aktuálne problémy zo sveta správy bytových domov
Epizóda rieši najnovšie témy a praktické problémy zo sveta správy bytových domov na Slovensku. Čo aktuálne riešia správcovia bytových domov? Kedy budú môcť hlasovať vlastníci bytov elektronicky? Je to už blízka budúcnosť? Dokedy si musia spoločenstvá vlastníkov bytov aktivovať povinnú elektronickú schránku? A sú tam nejaké prekážky v aplikácii? Viete, že už prebieha celoslovenské sčítanie domov a bytov? Aké sú povinnosti správcov bytových domov, dokedy je potrebné odovzdať podklady a aké sú najčastejšie aplikačné problémy? Kam sa môžu správcovia obrátiť o radu a pomoc? Tieto a ďalšie horúce otázky, termíny a povinnosti nám priblížil dnešný hosť, pán Marek Perdík z LepšiaSpráva.sk. JUDr. Marek Perdík je predseda Združenia a autor odborných článkov z oblasti správy  bytových domov - komplexné ekonomické a právne informácie z oblasti správy bytových domov.  Sme Poradca podnikateľa – 30 rokov s vami – www.pp.sk
12:24
July 20, 2020
Daňová a Mzdová pohotovosť PP 014: Rôzne druhy príjmov FO v daňovom priznaní
Prinášame ďalšiu epizódu Daňovej a Mzdovej pohotovosti. Núdzový stav skončil 13.6.2020 polnocou, avšak mimoriadna situácia, vyhlásená uznesením vlády z 11. marca 2020, trvá naďalej.  Okrem iného to znamená, že nemáme zatiaľ presný termín podania daňových priznaní pre FO ani PO. V štúdiu sme sa preto rozprávali o rôznych druhoch príjmoch fyzických osôb, ktoré sa môžu vyskytnúť v daňovom priznaní. - vysvetľujeme pojem fyzická osoby z daňového pohľadu, - rozdiely v daňových tlačivách pre FO, typ A a typ B, - rôzne typy príjmov ako príjem z podnikania, zo závislej činnosti, z cenných papierov, či z prenájmu - špecifiká pri zdaňovaní príležitostných príjmov – príklad zdaňovania príležitostného prenájmu automobilu - možnosti odpočítania daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019 - ozrejmujeme, ktoré dividendy spadajú pod inštitút zrážkovej dane a za akých podmienok. Uvedené praktické príklady a vysvetlenia dnes podáva pani Naďežda Cígerová, odborníčka portálu www.danovecentrum.sk PS. Medzičasom už bol stanovený oficiálny termín podania daňových priznaní. Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky.  Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať iné bonusy, registrujte sa na www.zakon.sk Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
10:15
July 17, 2020
Hosť: Kybernetická bezpečnosť - hrozby, povinnosti a novinky v legislatíve
Väčšina firiem a spoločností pozná audit ako kontrolu účtovníctva či hospodárenia podniku. Počuli ste však o audite kybernetickej bezpečnosti? Prečo je dôležitý a kto by sa mal naň zamerať?                                             O tom sa porozprávame v aktuálnom vydaní Podcastu poradca podnikateľa s našimi hosťami: Stanislav Guláš,  audítor ISMS a odborník na kyber bezpečnosť a  Miriam Pilátová, manažérka portálu Bezpečnosťvpraxi.sk Budete počuť o súčasných bezpečnostných hrozbách v kyber priestore, ktoré trápia odborníkov i laikov. Dozviete sa, čo je to „OT svet a IT svet“ a aké hrozby sa v nich vyskytujú, čo sú „scada systémy“ a prečo je potrebné ich mať pod kontrolou alebo či je účtovný systém chránený dostatočne tým, že „je odpojený od internetu“. Predstavíme si bezpečnostné hrozby pre firmy a manažérov na konkrétnych príkladoch – už sa vám stalo, že ste 3x zadali do systému zlé heslo? Ako ísť na kybernetické problémy a hrozby vo firmách prakticky?  Aká je základná kategorizácia slovenských firiem a spoločností podľa dopadov kybernetických útokov, resp. Zákona o kybernetickej bezpečnosti a povinnosti z toho vyplývajúce. Aktuálna novinka: nová vyhláška z júna 2020 o spôsobe kategorizácie a obsahu bezpečnostných opatrení IT vo verejnej správe. Zákon o kybernetickej bezpečnosti a vyhláška NBÚ o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora – dôležité povinnosti a termíny. Ak sa zaoberáte firemnou bezpečnosťou alebo naopak ešte ste ju vo firme neriešili, odporúčame vypočuť si dnešný rozhovor. Bezpečnosť v praxi je odborný systém, ktorý ako jediný rieši firemnú bezpečnosť komplexne – od odpadov, cez GDPR až po IT bezpečnosť.  Sledujte nás na www.bezpecnostvpraxi.sk
46:05
July 14, 2020
Príbeh EPI - 1. časť - ekonomické a právne informácie
Odborný systém ekonomických a právnych informácií EPI má za sebou viac ako 15 rokov úspešnej praxe.  Čo je vlastne EPI, ako vzniklo a vyvíjalo sa a pre koho je táto online služba užitočná – sú to len právnici a ekonómovia? O zaujímavých začiatkoch, keď internet nebol vôbec bežný a právnici si novely zákona „prelepovali“ aktuálnymi výstrižkami zo Zbierky zákonov, porozpráva Jiří Nosek, obchodný partner PP, ktorý žije s EPI už 15 rokov. Viete, že len samotná Zbierka zákonov SR sa „nalievala“ do systému dva roky? Viete, že v EPI sa dajú ku každému paragrafu a odseku priradiť súvisiace príklady z praxe, judikatúra alebo všetky novelizácie? Systém je živý, každoročne sa vyvíja, dopĺňa, denne aktualizuje a disponuje mnohými zaujímavými funkciami, napríklad porovnanie všetkých časových verzií, citácia, prelinkovanie na súvisiace právne predpisy alebo zdieľanie a exporty. Vypočujte si zaujímavé rozprávanie, ktoré je pre podcast PP pripravené exkluzívne – dozviete sa veci priamo z našej „EPI kuchyne“. Ak vás EPI zaujalo, môžete si dohodnúť osobnú prezentáciu a bezplatné testovanie systému: www.modernipravnici.sk   Pokračovanie príbehu EPI - 2.časť: užitočné funkcie a nástroje, nielen pre právnikov a ekonómov. Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami.
20:17
July 7, 2020
Hosť: Požiare a ich bezpečnostné riziká
Dnešným hosťom je pani prof. Marková z fakulty FBI Žilinskej univerzity, ktorá je dlhoročnou odborníčkou na teóriu horenia a oblasť prevencie pred požiarmi. Vedeli ste, že mesto Žilina v roku 1886 úplne vyhorelo a zamestnávalo nočných hlásičov, ktorí z Burianovej veže pozorovali mesto a hlásili vznikajúce požiare? Dnes máme rok a mesiac od posledného veľkého požiaru v meste, kedy zhorela sála Stanice Záriečie a bola narušená statika dopravného uzla Rondel. Ako hovorí pani profesorka, protipožiarna ochrana existuje od času, kedy sme začali používať oheň. Aké povinnosti majú firmy a štatutári v oblasti protipožiarnej ochrany?  Čo sa naopak vykonávať podľa zákona nesmie? Ktorí odborníci a špecialisti majú právo riešiť prevenciu a následky požiarov? To je len malá časť otázok, na ktoré sa v rozhovore dozviete odpoveď. Rozprávame sa aj o príprave študentov - odborníkov a technikov požiarnej ochrany na fakulte, ich uplatnení vo firmách a obciach, ako aj praktických skúsenostiach už počas štúdia. O odborníkov fakulty je záujem, pracujú v oblasti prevencie aj kontroly.  K akým najčastejším pochybeniam zo strany organizácií dochádza v praxi? Zodpovednosť je na štatutároch a majiteľoch. Najlacnejším opatrením je preventívne vzdelávanie – preškolenia zamestnancov. Kto má na starosti kontrolu dodržiavania zákonných pravidiel? Kontrolu pravidiel vykonáva samospráva a štátna správa. Samospráva má tzv. preventivárov a v prípade zistenia nedostatkov sa vytvorí Protokol s návrhom na odstránenie nedostatkov v stanovených termínoch. V prípade neodstránenia hrozia pokuty – až do výšky cez 16 tisíc eur, čo môže byť, rovnako ako požiar, pre firmy likvidačné. Dbajme preto všetci na prevenciu – ktorá sa vypláca! Počúvajte dnešný podcast a viac  o protipožiarnej ochrane a legislatíve v tejto súvislosti nájdete aj na www.bezpecnostvpraxi.sk Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami.
20:28
July 2, 2020
Daňová a Mzdová pohotovosť PP #013: Príspevok na nájomné pre zatvorené prevádzky
Finančná podpora od štátu počas neľahkého obdobia by určite potešila každého, ale pre nie je určená pre všetkých. Aké podmienky je potrebné splniť, aby firma získala príspevok na nájomné?  Na aké priestory je možné získať príspevok? Komu sa môže dotácia a ako poskytnúť? V akej výške bude možné dotáciu poskytnúť? Kto nemôže požiadať o dotáciu? Ako je potrebné podať žiadosť? Z dôvodu pandémie koronavírusu museli mnohí podnikatelia a firmy zatvoriť svoje prevádzky. Od začiatku protipandemických opatrení mnohých zaujímalo, akým spôsobom budú musieť platiť prenájom priestorov, ktoré nemôžu využívať. Vláda v prvej dekáde júna schválila ďalšiu formu podpory, a to príspevok na nájomné pre zatvorené prevádzky. Uvedieme si aj konkrétne príklady – počúvajte dnešnú epizódu s odbornou poradkyňou Daňovej pohotovosti pani Zuzanou Uríkovou.                                                                                                                                          Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná.  Ide o jednu z posledných epizód nahrávaných telefonicky. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na sociálnych sieťach a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk   Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
11:55
June 24, 2020
Daňová a Mzdová pohotovosť PP #012: Predaj tovaru cez internet
V dnešnej epizóde nám odborná poradkyňa pani Naďa Cígerová ozrejmí zákonné predpisy predaja tovaru cez internet, čiže cez eshop. Aké sú výhody v porovnaní s kamenným predajom, ako je definovaný zásielkový predaj pre účely DPH, miesto dodania pri zásielkovom predaji a správne odvedenie DPH v príslušnej krajine EU?  Poznáte dôsledky aké zo zásielkového predaja vyplývajú predajcom zo zákona?  Kedy nejde o zásielkový predaj z pohľadu DPH?   Ak si chce firma založiť e-shop, ako sa napríklad účtujú náklady na doménu, alebo prenájom webového miesta? Aké sú pravidlá pre odvedenie DPH, ak váš e-shop predáva tovar do Česka, Belgicka či Írska?   Počúvajte a dozviete sa viac. Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná.  A už ide o jednu z posledných epizód nahrávaných telefonicky. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na sociálnych sieťach a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk   Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
12:04
June 18, 2020
Hosť: Marketingová kreativita v praxi - ako tvoriť úspešné online kampane?
Prinášame špeciálnu epizódu, audiozáznam z 3.tieho webinára projektu Upterdam s praktickými informáciami z oblasti kreatívnych marketingových kampaní a online marketingu. Ako riešiť online kampane s obmedzeným budgetom, ako spolu súvisia SEO a PPC, aké najčastejšie chyby pri ich nastavovaní e-shopy robia alebo čo je potrebné, aby tvoja kampaň bola úspešná. Na konci sa Ľubo Šimko (Kreativ gang) a Milan Markovič (Effectix) pustili do množstva zaujimavých rád a otázok. “Projekt Upterdam prináša na Slovesko spoločnosť Poradca podnikateľa už druhý rok. Upterdam je prvé e-commerce mesto a tento rok máme niekoľko inovácií.  Na to, aby si sa stal jednotkou v e-commerce biznise jedna konferencia nestačí. Pripravili sme pravidelné online webináre, ktorých cieľom je online networking,  vzdelávanie a poradenstvo zo sveta e-commerce. Tešiť sa môžeš na rôzne témy a zaujímavých hostí každé dva týždne. Potrebné info nájdeš na našom webe www.upterdam.sk alebo na našich sociálnych sieťach.” Kompletný videozáznam webinára nájdete tu https://www.upterdam.sk/regionalne-stretnutia. Sledujte Upterdam – pravidelné webináre a príspevky zo sveta e-commerce budú pribúdať každý mesiac. Vždy so zaujímavými hosťami z branže, s možnosťou klásť otázky. Projekt vyvrcholí na jeseň – netradičnou konferenciu Upterdam v Bratislave.
01:05:24
June 15, 2020
Špeciál – Aktuálne otázky a odpovede pre Poradcu podnikateľa 06/2020
Viac ako 10 rokov denne odpovedáme na otázky našich zákazníkov, a to na rôzne legislatívne témy a problémy. Za minulý rok sme vybavili rekordných 130.000 dopytov. Našim predplatiteľom odpovedáme bezplatne, ale často nám otázky posielajú aj fanúšikovia Facebooku alebo návštevníci našich webov. V súčasnej situácii otázok pribúda a radi by sme boli aj pre širokú verejnosť zdrojom spoľahlivých informácií, overených faktov a istotou v dnešnej neistej dobe. Do nášho podcastu preto prinášame novú reláciu pod názvom Otázky a odpovede pre Poradcu podnikateľa. V každej epizóde vyberieme 4-5 aktuálnych otázok z praxe a pripojíme fundované odpovede, aby ste mali prehľad, čo všetko sa nás čitatelia a návštevníci našich portálov pýtajú. Zverejňujeme ich pre širokú verejnosť a našich poslucháčov bezplatne a veríme, že budú pre mnohých užitočné. Odpovede vypracovali odborní poradcovia našej Daňovej a Mzdovej pohotovosti. Otázky: 1. Odpočet daňovej straty.  2. Odpustenie platenia poistného pre základnú školu.  3. Zdanenie finančného príspevku pri práci z domu.  4. Odvodové prázdniny na účely príspevku na podporu SZČO.  5. Pracovná cesta a karanténna PN vodičov. Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
07:35
June 12, 2020
Hosť: Aktuálne z biznisu e-commerce - ako úspešne expandovať do zahraničia
Prinášame špeciálnu epizódu z oblasti e-commerce, audiozáznam z 2. webinára projektu Upterdam, kde sa tentokrát riešila téma expanzie e-shopov do zahraničia a prezentuje Filip Minár z Expandeco. Kde sa oplatí expandovať a prečo, s akým tovarom a kam, čo spraviť, aby Váš e-shop vyzeral ako lokálny, na čo si dávať pozor v danej krajine, ako nespraviť chybu pri prekladoch, ako na vratky a reklamácie a ďalšie potrebné informácie. Tiež sa dozviete, ako sa zmenil európsky trh počas korona krízy. Expanzia Vám môže pomôcť znova naštartovať e-biznis a pridať k domácemu zisku aj ten zo zahraničia. Celý videozáznam si môžete pozrieť aj na YT kanáli Upterdam. “Projekt Upterdam prináša na Slovesko spoločnosť Poradca podnikateľa už druhý rok. Upterdam je prvé e-commerce mesto a tento rok máme niekoľko inovácií.  Na to, aby si sa stal jednotkou v e-commerce biznise jedna konferencia nestačí. Pripravili sme pravidelné online webináre, ktorých cieľom je online networking,  vzdelávanie a poradenstvo zo sveta e-commerce. Tešiť sa môžeš na rôzne témy a zaujímavých hostí každé dva týždne. Potrebné info nájdeš na našom webe www.upterdam.sk alebo na našich sociálnych sieťach.” Kompletný videozáznam webinára nájdete tu https://www.upterdam.sk/regionalne-stretnutia. Sledujte Upterdam – pravidelné webináre a príspevky zo sveta e-commerce budú pribúdať každý mesiac. Vždy so zaujímavými hosťami z branže, s možnosťou klásť otázky. Projekt vyvrcholí na jeseň – netradičnou konferenciu Upterdam v Bratislave.
01:03:43
June 8, 2020
Daňová a Mzdová pohotovosť PP #011: Novely Zákonníka práce v súvislosti s pandémiou
V aktuálnej epizóde nám odborná poradkyňa pani Viera Kubánková zosumarizuje viacero bodov, ktorými sa novelizoval Zákonník práce v súvislosti s pandémiou.  Ako je to s čerpaním dovolenky, prekážkami na strane zamestnávateľa, ktoré sú aktuálne dôležité termíny a spomenieme tiež najčastejšie otázky zamestnávateľov v tejto súvislosti - napríklad otázky so zamestnávaním študentov v spojení s daňovým bonusom a ďalšie. Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
07:23
June 4, 2020
Hosť: Dopad korona pandémie na výkon správy na Slovensku
JUDr. Mgr. Marek Perdík je právnik a predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov, zároveň autor odborných príspevkov nášho portálu EPI.sk. V dnešnej epizóde  rozoberáme aktuálne otázky a problémy správcov bytových domov, možnosti odkladu nájomného a ukončenia nájomného vzťahu, organizovanie schôdzí nájomníkov a ďalšie horúce problémy, s ktorými sa správcovia a Spoločenstvá vlastníkov bytov potýkajú. Ak Vás táto problematika záujíma, vypočujte si aj druhú epizódu nášho hosťa o Novele zákona o bytových domoch.                                                                                                                Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
15:19
June 1, 2020
Daňová a Mzdová pohotovosť PP #010: Zvýhodnený odpočet daňovej straty počas pandémie
V aktuálnej epizóde nám odborná poradkyňa pani Zuzana Uríková objasní možnosť odpočítania daňovej straty za roky 2015-2018 z balíčku opatrení, ktoré schválila vláda. V akej maximálnej výške si daňovník môže uplatniť stratu, týka sa nárok úplne všetkých daňovníkov?  Sú zmeny aj vo vypĺňaní daňového priznania – aj o tom bude reč. Uvedieme aj konkrétny príklad výpočtu pre názornosť. Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
08:25
May 28, 2020
Hosť: Aktuálne zmeny v e-commerce - kto na trhu víťazí a čo robiť pre úspech eshopu?
Prinášame špeciálnu epizódu z oblasti e-commerce, audiozáznam z webinára projektu Upterdam, kde sa Jakub Jarabica, CEO Blueweb rozpráva s Michalom Králom, riaditeľom Pricemanie. Ako zmenila e-commerce trh na Slovensku koronakríza, komu sa darí a komu nie? Aké sú praktické problémy, ktoré teraz e-shoperi musia riešiť?  Konkrétne príklady zo Slovenska i Čiech. “Projekt Upterdam prináša na Slovesko spoločnosť Poradca podnikateľa už druhý rok. Upterdam je prvé e-commerce mesto a tento rok máme niekoľko inovácií.  Na to, aby si sa stal jednotkou v e-commerce biznise jedna konferencia nestačí. Pripravili sme pravidelné online webináre, ktorých cieľom je online networking,  vzdelávanie a poradenstvo zo sveta e-commerce. Tešiť sa môžeš na rôzne témy a zaujímavých hostí každé dva týždne. Potrebné info nájdeš na našom webe www.upterdam.sk alebo na našich sociálnych sieťach.” Kompletný videozáznam webinára nájdete tu https://www.upterdam.sk/regionalne-stretnutia. Sledujte Upterdam – pravidelné webináre a príspevky zo sveta e-commerce budú pribúdať každý mesiac. Vždy so zaujímavými hosťami z branže, s možnosťou klásť otázky. Projekt vyvrcholí na jeseň – netradičnou konferenciu Upterdam v Bratislave.
01:04:03
May 25, 2020
Daňová a Mzdová pohotovosť PP #009: Príspevky pre podnikateľov v čase pandémie a zákon Lex corona
V aktuálnej epizóde nám odborná poradkyňa pani Naďa Cígerová vysvetľuje, o aké typy príspevkov pre podnikateľov je možné v súčasnosti žiadať a aké má vlastné skúsenosti s vypĺňaním žiadostí na internete. Sú naozaj komplikované? Ďalej ste sa nás často pýtali na porovnávanie tržieb, resp. obdobie s akým sa majú tržby porovnávať, ak sa rieši nárok na príspevok a tiež na súbeh príspevkov OČR a príspevku pri poklese tržieb. Dozviete sa aj o najdôležitejších úľavách vyplývajúcich zo zákona „Lex Korona“ – oficiálne ide o zákon č. 67/2020.  A v neposlednom rade sa často diskutovalo o vyplácaní preplatkov na dani z príjmov pre podnikateľov – aj o tom bude reč. Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
12:33
May 19, 2020
Hosť: Krízoví manažéri – podcenili sme ich prítomnosť vo firmách? Akí by mali byť?
Krízový manažment v koronakríze – potrebujeme ho v každej organizácii?  Akí by mali byť krízoví manažéri a môžu sa bežní manažéri „prepnúť“ do funkcie krízových manažérov? Aký je rozdiel medzi profesionálnym krízovým manažérom a dočasným krízovým manažérom? Dozviete sa aj o tom, kde končia absolventi FBI a ako by sa mohli manažéri firiem lepšie pripraviť na prípadné budúce krízy, aj za pomoci celoživotného vzdelávania na fakulte. Rozprávali sme sa so zástupcami fakulty FBI UNIZA – doc. K. Buganovou, vedúcou Katedry krízového manažmentu a prof. J. Ristvejom, garantom študijného programu Krízový manažment. Prehľad viacerých epizód na bezpečnostné témy nájdete aj na našom portáli Bezpečnosťvpraxi.sk  Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
15:58
May 13, 2020
Špeciál – Aktuálne otázky a odpovede pre Poradcu podnikateľa 05/2020
Viac ako 10 rokov denne odpovedáme na odborné otázky našich zákazníkov, a to na rôzne legislatívne témy a problémy. Za minulý rok sme vybavili rekordných 130.000 dopytov. Našim predplatiteľom odpovedáme bezplatne, ale často nám otázky posielajú aj fanúšikovia Facebooku alebo návštevníci našich webov. V súčasnej situácii pandémie otázok pribúda a radi by sme boli aj pre širokú verejnosť zdrojom spoľahlivých informácií, overených faktov a istotou v dnešnej neistej dobe. Do nášho podcastu preto prinášame novú reláciu pod názvom Otázky a odpovede pre Poradcu podnikateľa. V každej epizóde vyberieme 4-5 aktuálnych otázok z praxe a pripojíme fundované odpovede, aby ste mali prehľad, čo všetko sa nás čitatelia a návštevníci našich portálov pýtajú. Zverejňujeme ich pre širokú verejnosť a našich poslucháčov bezplatne a veríme, že budú pre mnohých užitočné. Odpovede vypracovali odborní poradcovia našej Daňovej a Mzdovej pohotovosti. Otázky: 1. Krátenie osobného ohodnotenia zamestnancom obecného úradu. 2. Zamestnanecká rada - čerpanie voľna a náhrada mzdy. 3. Platba nájomného za byt v daňových výdavkoch. 4. Výška náhrady mzdy pri prekážkach v práci. 5. Príspevok na stravu zamestnancom - oslobodenie od platenia daní a odvodov. Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
05:58
May 11, 2020
Hosť: Termokamery – objektívne meranie teploty pre Covid-19?
Bezpečnosť naša každodenná – trefné heslo súčasnosti? Budú termokamery na meranie teploty človeka našou každodennou súčasťou v najbližších mesiacoch? Aký pohľad na termokamery majú odborníci – členovia Asociácie bezpečnostných manažérov, doc. Veľas z FBI UNIZA a p.Flodr, špecialista pre riadenie a bezpečnosť. Prehľad všetkých epizód k bezpečnostným témam nájdete aj na našom portáli www.bezpecnostvpraxi.sk  Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
28:30
May 7, 2020
Daňová a Mzdová pohotovosť PP #008: Povinnosti zamestnávateľov voči Finančnej správe – aktuálne termíny
Viete, aké povinnosti si mali splniť zamestnávatelia voči svojim zamestnancom a voči Finančnej správe do konca apríla? Čo všetko sa zmenilo podľa nového Zákona č.67 z roku 2020 a aké sú nové termíny zákonných povinností? Na otázky odpovedá pani Viera Kubánková, odborná poradkyňa Mzdovej pohotovosti. Ďalšie termíny, usmernenia a aktuálne novinky pre zamestnávateľov nájdete v odborných článkoch a príkladoch z praxe portálu www.mzdovecentrum.sk Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
08:01
May 4, 2020
Ako si teraz udržať zákazníkov? Zákaznícka psychológia a rozhodovanie v čase pandémie.
Zákaznícke rozhodovanie v súčasnom online svete – ako sa zákazníci teraz správajú a čo vplýva na ich rozhodnutia? Ako si udržať zákazníkov? 90% rozhodnutí sa uskutočňuje podvedome a v situácii koronakrízy sa to ešte prehĺbilo – tvrdí a viac prezradí spoluzakladateľ konzultačnej spoločnosti Mindworx, ktorý pravidelne prednáša v oblasti behaviorálnej ekonomiky, pán Matej Šucha. Čo majú firmy robiť, aby sú teraz udržali zákazníkov, aby nerušili predplatné? Klienti sa teraz rozhodujú impulzívne, často rušia výdavky nie kvôli nespokojnosti s produktom, ale z rôznych iracionálnych dôvodov. Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
27:41
April 30, 2020
Špeciál - Otázky a odpovede pre Poradcu podnikateľa 04/2020
Viac ako 10 rokov denne odpovedáme na odborné otázky našich zákazníkov, a to na rôzne legislatívne témy a problémy. Za minulý rok sme vybavili rekordných 130.000 dopytov. Našim predplatiteľom odpovedáme bezplatne, ale často nám otázky posielajú aj fanúšikovia Facebooku alebo návštevníci našich webov. V súčasnej situácii pandémie otázok pribúda a radi by sme boli aj pre širokú verejnosť zdrojom spoľahlivých informácií, overených faktov a istotou v dnešnej neistej dobe. Do nášho podcastu preto prinášame novú reláciu pod názvom Otázky a odpovede pre Poradcu podnikateľa. V každej epizóde vyberieme 4-5 aktuálnych otázok z praxe a pripojíme fundované odpovede, aby ste mali prehľad, čo všetko sa nás čitatelia a návštevníci našich portálov pýtajú. Zverejňujeme ich pre širokú verejnosť a našich poslucháčov bezplatne a veríme, že budú pre mnohých užitočné. Odpovede vypracovali odborní poradcovia našej Daňovej a Mzdovej pohotovosti. Otázky: 1. Možnosť odloženia daňového priznania. 2. Oznamovacia povinnosť voči zdravotným poisťovniam. 3. Celozávodná dovolenka a nedostatočný zostatok dovolenky. 4. Korona-testy pre vodičov - sú daňovo uznaným nákladom? Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami  www.pp.sk
05:50
April 27, 2020
Daňová a Mzdová pohotovosť PP #007
Oslobodenie od DPH pri intrakomunitárnom dodaní Dodanie tovaru do iného členského štátu realizované z tuzemska – ako sa od 1.januára 2020 sprísnili podmienky pre oslobodenie od dane? Ktorých daňovníkov sa zmena týka a čo v prípade, ak dodávateľ nepodá súhrnný výkaz alebo uvedie neúplné údaje? Aké sú usmernenia v súvislosti s pandémiou? Na všetky otázky nám fundovane odpovedala odborná poradkyňa Daňového centra, pani Zuzana Uríková. Viac k téme nájdete v našich odborných článkoch a príkladoch z praxe na www.danovecentrum.sk Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
06:27
April 22, 2020
Práca z domu - vplyv na produktivitu a psychiku zamestnancov
Ako sa práca z domu a dlhodobý homeoffice podpisuje na psychike ľudí? Čo by mali manažéri a majitelia firiem urobiť, aby boli zamestnanci doma produktívni a zároveň v dobrej psychickej kondícii? Pandémia nás podrobuje nevšednému experimentu, potvrdzuje Matej Šucha, spoluzakladateľ konzultačnej spoločnosti Mindworx, ktorý sa zaoberá behaviorálnou ekonómiou.   V našom podcaste nájdete aj druhú epizódu od pána Šuchu - na tému Ako sa rozhodujú zákazníci v online svete v čase pandémie. Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
23:54
April 20, 2020
Daňová a Mzdová pohotovosť PP #006
Preddavky na daň z príjmov – v súvislosti s aktuálnymi zmenami Stále aktuálna téma preddavkov na DzP: K akým zmenám došlo od 1.januára 2020 ? Ovplyvnila súčasná situácia spojená s korona vírusom platenie preddavkov? Na čo sa zákazníci v súvislosti s preddavkami najviac pýtajú? Spoľahlivé informácie s konkrétnymi číslami poskytne odborná poradkyňa Daňovej pohotovosti, pani Zuzana Uríková. Viac k téme nájdete v našich odborných článkoch a príkladoch z praxe na www.danovecentrum.sk Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
06:44
April 16, 2020
Zástupcovia Fakulty bezpečnostného manažmentu UNIZA
Hostia v štúdiu: prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD., prodekan pre vedu a výskum a doc. Ing. Andrej Veľas, PhD., vedúci katedry bezpečnostného manažmentu. ROZHOVOR SME ZREALIZOVALI PRED PANDÉMIOU. Ako vnímajú pojem bezpečnostný manažment odborníci, ktorí vzdelávajú bezpečnostných a krízových manažérov, pracovníkov hasičských a záchranných zložiek, ako i ďalších odborníkov zaoberajúcich sa rôznymi oblasťami bezpečnosti? Naše pozvanie do relácie Hosť v štúdiu prijali zástupcovia Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity – pán prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD., prodekan pre vedu a výskum a pán doc. Ing. Andrej Veľas, PhD., vedúci katedry bezpečnostného manažmentu. Vzájomne výhodné prepojenie komplexného univerzitného vzdelávania bezpečnostných profesionálov a firemnej praxe sa stalo dobrým základom pre spoluprácu FBI UNIZA – ako odborného partnera portálu Bezpečnosť v praxi. Našli sme spoločné témy v rôznych oblastiach bezpečnosti podniku, ako sú napr.: informačná bezpečnosť, fyzická objektová bezpečnosť, požiarna ochrana, BOZP, krízové riadenie, priemyselná bezpečnosť. Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
24:39
April 10, 2020
Daňová a Mzdová pohotovosť PP #005
Rúška a ochranné prostriedky – nákup z daňového pohľadu Nákup dezinfekčných potrieb a ochranných rúšok sa stáva v súčasnosti pre firmy nutnosťou. Je zrejmé, že výdavky na rôzne ochranné prostriedky pri práci budú narastať. Na čo si dávať pozor pri ich nákupe pre firemné účely? Je možné ich daňovo uznať a odpočítať DPH? Alebo naopak šijete rúška pre firmy – musíte si tento príjem zdaniť? Nielen o tom sa porozprávame s poradkyňou Daňovej pohotovosti, pani Nadeždou Cígerovou. Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
12:20
April 8, 2020
Všetko o ochranných rúškach
Všetko o ochranných rúškach – top téme súčasnosti z pohľadu manažérky portálu BezpečnosťVpraxi.sk Respirátory, rúška a zásady bezpečnosti v domácnosti aj na pracovisku – to sú otázky, ktorými sa v súčasnosti zaoberajú mnohí z nás. Ako ich správne používať a ako likvidovať? Ako sa o rúška starať, aké druhy respirátorov rozlišujeme a vieme si ich správne nasadiť na tvár?  Na čo si dať pozor, aby sme chránili seba aj ostatných.  Téma ochranných rúšok detailne rozobraná z pohľadu Miriam Pilátovej, manažérky portálu BezpečnosťVpraxi,sk, ktorá po večeroch šije rúška.  Ak vás zaujíma téma nákupu ochranných rúšok z daňového pohľadu - vypočujte si našu epizódu Daňová a Mzdová pohotovosť 005. Bezpečnosť v praxi je jediný odborný portál, ktorý komplexne rieši firemnú bezpečnosť pre firmy a organizácie, podnikateľov, manažérov i verejnú správu.  Pozrite si viac, čo obsahuje a aké služby prináša. Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
24:08
April 7, 2020
Špeciál: Marcela Macová - Práca z domu (GDPR)
Bezpečnostné opatrenia pre firmy z pohľadu GDPR, JUDr. Marcela Macová Mnohé firmy umožnili v týchto dňoch vykonávať prácu svojim zamestnancom z domova. Avšak nezabudnime, že z pohľadu GDPR je potrebné zabezpečiť určité technické organizačné opatrenia. Prvým dôležitým krokom je kontrola smernice o ochrane osobných údajov, ktorá nie vo všetkých firmách umožňuje zamestnancom prácu z domu. V takomto prípade je nutné dočasne pozastaviť účinnosť niektorých jej článkov, aby zamestnanci mohli vykonávať prácu mimo svojho pracoviska. Ako a ktoré hlavné zásady dodržiavať, aby ste minimalizovali riziko porušenia ochrany osobných údajov, vám zhrnula odborníčka na problematiku GDPR, JUDr. Marcela Macová. Ďalšie školenia od našej odborníčky nájdete na Profivzdelavanie.sk Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
06:05
April 6, 2020
Špeciál: Peter Gallovič - Novela zákona o odpadoch pre podnikateľov
Posledná novela  Zákona o odpadoch č.460/2019 z 27. 12. 2019 priniesla celkom 179 novelizačných bodov. Lektor Ing. Peter Galovič vás prevedie aktuálnou novelou s dôrazom na zmeny, ktoré sa dotýkajú priamo firiem produkujúcich odpady.  Okrem základných ustanovení sa dozviete aj o rozšírenej zodpovednosti výrobcov, povinnostiach právnických a fyzických osôb, osobitných prípadoch až po prehľad účinnosti novelizačných bodov. Téma mala byť pôvodne predmetom našej marcovej konferencie Odpady 2020, keďže sa však presúva na jeseň, dávame ho v súčasnej situácii ako bonus do nášho podcastu. Originálne videoškolenie môžete získať na Zakon.sk. Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
51:01
March 30, 2020
Posuňte svoj biznis o level vyššie konferenciou Upterdam
Hosť v štúdiu: Martina Zvolenská, event manažérka, Upterdam Svet sa mení a trh vedú tí, ktorí neustále inovujú. Priestor na inovácie a rast ponúka aj e-commerce biznis. V tomto podcaste sa dozviete viac o projekte Upterdam, o tom na aké problémy začínajúcich, malých a stredných e-shopov ponúka odpovede a riešenia. Aktuality a možnosť zúčastniť sa webinárov zo sveta e-commerce. Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
13:02
March 10, 2020
Daňová a Mzdová pohotovosť PP #004
Aktuálna téma: Epizóda sa zameriava na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb, ktoré finalizujú uzatváranie účtovných kníh. Kedy je oficiálny termín na podanie daňového priznania právnických osôb za rok 2019 a na čo všetko je nutné pamätať? Aké daňové tlačivá sa majú podať a sú nejaké zmeny týchto formulárov?  Na tieto aj ďalšie otázky vám odpovie pani Naďa Cígerová, odborná poradkyňa Daňovej pohotovosti.  www.danovecentrum.sk Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
09:17
March 9, 2020
Novela Zákona o bytových domoch
Hosť v štúdiu: JUDr. Marek Perdík, predseda ZLSBD Novela Zákona o bytových domoch a dôležité úskalia správy bytov pre SVB a správcovské spoločnosti z pohľadu odborníka. Na Slovensku máme viac ako 10.000 SVB - Spoločenstiev vlastníkov bytov, stovky Správcovských spoločnosti, desiatky Bytových družstiev - všetky tieto subjekty sa aktívne podieľajú na správe bytových domov. O tom, že to nie je jednoduchá, ani ľahká vec sa v tejto epizóde porozprávame s dr. Marekom Perdíkom, predsedom Združenia pre lepšiu správu bytových domov, a to: všeobecne o výkone správy na Slovensku a jej formách, charakteristike spoločenstiev vlastníkov a profesionálnych správcov, dozvieme sa čo je to tzv. zastretý výkon správy na základe mandátnej zmluvy a aké sú jeho nedostatky, povieme si aj o vymáhaní nedoplatkov a ich zabezpečení zákonným záložným právom (novela zákona č. 63/2019 Z. z.) a v nesposlednom rade sa budeme venovať aj zavedeniu Domového poriadku do bytového zákona (novela zákona č. 476/2019 Z. z.). JUdr. Marek Perdík je autorom odborných článkov portálu EPI.sk, kde nájdete aj rôzne príklady z praxe, informácie o konferenciách Združenia ako aj aktualizované znenia novelizovaných zákonov o výkone správy v plnom znení. Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk  
36:20
March 5, 2020
Bezpečnosťvpraxi.sk
Hosť v štúdiu: Ing. Miriam Pilátová, Bezpecnostvpraxi.sk Bezpečnosťvpraxi.sk je nový odborný portál z dielne PP, ktorý ponúka komplexný pohľad na firemnú bezpečnosť. Pokrýva všetky oblasti bezpečnosti, ktoré musia firmy a podnikatelia riešiť - KyberBezpečnosť, Odpady a ŽP, BOZP, CO, PO, GDPR, ochrana osôb a majetku. Upozorňuje na hrozby a riziká, horúce témy rozpracuje v odborných článkoch a príkladoch z praxe. Manažérka produktovej skupiny Bezpečnosť v praxi, pani Miriam Pilátová, predstaví jeho zámer a ciele, ako aj prínos pre firmy, manažérov a podnikateľov. www.bezpecnostvpraxi.sk Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
13:53
March 4, 2020
Lokalita je viac ako lojalita
Hosť v štúdiu: Ing. Katarína Gavurová, riaditeľka Virtuálne od WebyGroup, lektorka online marketingu Regionálna online reklama ako jeden z trendov získavania zákazníkov. B2B firmy (tie, ktoré nepredávajú konečnému spotrebiteľovi, ale služby iným firmám) pri predaji služieb na internete stoja pred špecifickými výzvami. Základom komunikácie firiem navonok je web stránka. Nie len preto, že v dynamickom "rolovacom" svete internetu je vždy na svojom mieste na www adrese.  Podstatným dôvodom je to, že predstavuje ukončenie rozhodovacej a nákupnej cesty zákazníka. Čo by mala obsahovať?  Odporúčania sú trendovou cestou získavania nových zákazníkov. Kedy si ich vypýtať a ako ich zverejniť?  V dnešnej epizóde sa s pani Katarínou Gavurovou môžete inšpirovať novými cestami k zákazníkovi cez lokálnu reklamu na miestach mimo najsilnejšieho konkurenčného boja. Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
14:13
March 3, 2020
KyberBezpečnosť a pripravenosť slovenských firiem
Hosť v štúdiu: Ing. Miroslav Lukáč, podcast Incident, firma Emsec, s.r.o. Dnešná epizóda je o reálnych kybernetických útokoch, používaných praktikách útočníkov a ich dosahoch na napadnuté organizácie. Na konkrétnych príkladoch z praxe Slovenska a Česka sa dozviete niektoré tipy,  ako svoju firmu pred napadnutím chrániť. Tieto cenné informácie prináša dnešný Hosť v štúdiu pán Ing. Miroslav Lukáč zo spoločnosti eMsec s.r.o. a podcastu Incident. Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
33:26
February 28, 2020
Daňová a Mzdová pohotovosť PP #003
Aktuálna téma: Zmeny v preddavkoch na daň z príjmu PO a zákonné termíny v tomto období. Ako sa vypočíta výška preddavku na daň a aké sú lehoty na platenie? Ako sa postupuje v prípade, že ešte nie je podané daňové priznanie za rok 2019? Na tieto aj ďalšie náležitosti vás upozorní odborná poradkyňa Daňovej pohotovosti pani Zuzana Uríková. Viac nájdete na www.danovecenrum.sk Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
06:15
February 26, 2020
Daňová a Mzdová pohotovosť PP #002
Aktuálna téma: Nový rok a legislatívne zmeny (resp. nové povinnosti), ktoré čakajú účtovníkov, podnikateľov a v podstate všeobecne daňovníkov pri ich ekonomickej činnosti. Čo špecifické ich čaká, na čo je nutné upriamiť pozornosť? Aké najmarkantnejšie zmeny v danej oblasti nastali? Najdôležitejšie zmeny z pohľadu odbornej poradkyne Daňovej pohotovosti Nadeždy Cígerovej: Zákon o DPH (novela 40 bodov) – bližšie informácie ohľadne call of stock úpravy (konsignačný sklad), nových tlačív DPH, Zákon o dani z príjmov (okolo 145 bodov) - zmena v platení preddavkov, znížená sadzba dane (15%), posudzovanie nákladov (výdavky po zaplatení), odpisovanie elektromobilov, Zákon o účtovníctve (celková suma brutto majetku viac ako 2 000 000 €, čistý obrat viac ako 4 000 000 €, priemerný počet zamestnancov viac ako 30) Daňový poriadok, zákon o cestovných náhradách a iné Daňové priznania aktuálne za január 2020 Kde hľadať relevantné informácie na daňovom centre? Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
18:23
February 25, 2020
Daňová a Mzdová pohotovosť PP #001
Aktuálna téma: Vstúpili sme do obdobia, ktoré pracovne nazývame daňová sezóna a preto by sme v dnešnej epizóde radi poukázali na dôležité termíny, ktoré musia dodržať zamestnanci, aj zamestnávatelia aby mali zamestnanci vysporiadané svoje daňové povinnosti týkajúce sa zdaňovacieho obdobia roka 2019. Pripravila Vierka Kubanková - odoborná poradkyňa Mzdovej pohotovosti.  Ďalšie detaily a príklady z praxe nájdete na našom Mzdovom centre - odborný portál pre mzdy a personalistiku, ktorý ocenia najmä mzdové účtovníčky, ekonómky a personalistky. Presvedčte sa sami na www.mzdovecentrum.sk Táto epizóda je súčasťou Podcastu PP, ktorú prináša Poradca podnikateľa. Moderuje naša dvorná moderátorka Michaela Pastorková - Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a v prípade, že chcete dostávať aktuálne novinky a získať ďalšie výhody, registrujte sa na www.zakon.sk  Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami - www.pp.sk
08:01
February 24, 2020
Pilotná epizóda
Podcast PP - novinka z dielne nášho vydavateľského a vzdelávacieho domu pri príležitosti 30.výročia založenia spoločnosti.  Tri desiatky rokov pre vás publikujeme originálny obsah, komentujeme legislatívu, vysvetľujeme na príkladoch z praxe, vzdelávame. V tomto roku nás už nemusíte len čítať, môžete nás aj počuť - prinášame vlastný podcast, v ktorom budú zatiaľ tri hlavné relácie: Daňová a Mzdová pohotovosť (odpovede na horúce legislatívne otázky z oblasti daní a miezd, ktoré budú prinášať naši odborní poradcovia), Hosť v štúdiu (rozhovory s odborníkmi na rôzne témy z oblasti legislatívy, ekonomiky, verejnej správy či komerčného sveta) a Špeciál - Otázky a odpovede, kde budeme vyberať konkrétne otázky, ktoré dostávame od našich klientov alebo návštevníkov portálov a dáme na ne fundované odpovede. Zachovajte nám priazeň aj naďalej. Viac o Poradcovi podnikateľa sa dozviete na www.pp.sk
02:33
February 22, 2020