Skip to main content
Podio Pêl-droed Port

Podio Pêl-droed Port

By Dylan Ellis


Dyma edrych a thrafod yr hyn sydd yn digwydd ar y Traeth
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Spotify Logo

Spotify

Glyn Griffiths yn sgwrsio am ei gyfnod yn y byd pêl-droed
Ar ddechrau blwyddyn newydd, dyma Podio Pêl-droed Port yn cwrdd gyda Glyn Grifiths o Carmel ger Treffynnon ond Porthmadog fel bachgen ifanc ac yntau yn mynd a ni drwy ychydig o'i hanesion yn y byd pêl-droed.  Diolch am wrando
55:52
January 10, 2022
Treflyn, Gwynne a Dylan yn trafod Port ddoe, heddiw a fory
Beth am wrando ar y tri yma yn mynd drwy eu pethau am Port dros y blynyddoedd
39:01
December 14, 2021
Y ddau frawd - Ifan a Tomos Emlyn yn sgwrsio
Y ddau frawd - Ifan a Tomos Emlyn yn sgwrsio am nifer o bethau fel gweithio yn Dubai, arwyddo i Port yn 'no brainer', Ysgol Brynrefail 'y tîm gorau erioed'. anaf cas i Ifan a beth nesa' i'r ddau frawd.  Gwrandewch i wybod mwy
47:47
November 18, 2021
Sgwrs rhwng dau gefnogwr
Dylan Ellis a Seimon Brooks yn trin a thrafod tymor Clwb Pêl-droed Porthmadog hyd at ddiwedd mis Hydref ac hefyd yn edrych ymlaen i be' ddaw cyn diwedd y tymor
29:15
November 18, 2021