Skip to main content
Ligo

Ligo

By podligo
Trafod pêl-droed o Gymru, Ewrop a thu hwnt. | Welsh-language football fan chat
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

TuneIn Logo

TuneIn

Welsh Soccerites
Nick Davies a Jordan Griffiths sy’n ymuno gyda Ligo ar y rhifyn newydd i drafod eu cylchgrawn - Welsh Soccerites - sydd yn dathlu pêl-droed yng Nghymru. Ifan a Rhodri sy’n holi’r ddau am eu atgofion cynnar o ddilyn pêl-droed, eu hoff grysau pêl-droed, ac yn gofyn beth sy’n gwneud pêl-droed Cymreig yn grêt.
28:53
March 12, 2021
Our Lady of the Collapsed Omlette
Ifan, Rhodri a Telor sy’n edrych ar brif benawdau pêl-droed o Ffrainc, Yr Almaen a’r Eidal, yn ogystal â Chynghrair y Pencampwyr
33:51
February 19, 2021
Ochoa a gwae
Ifan, Rhodri, Rhys, a Telor sy’n trafod Club World Cup, crysau Mexico, Twrci, a phrif gynghrieiriau Ewrop
34:02
February 11, 2021
Olwynion Off yn y Velodrome
Ifan, Rhodri a Telor (a cameo gan Rhys) sy’n edrych ar rownd derfynol y Copa Libertadores, Ligue 1, Bundesliga, a Phencampwriaeth Gwledydd Affrica
38:43
February 4, 2021
Moelni, Mainz, a Man(ager)-crushes
Ifan, Rhodri, Rhys, a Telor sy’n trafod digwyddiadau pêl-droed y cyfandir dros yr wythnos dwetha
37:04
January 24, 2021
Schalke 04 - A New Hoppe
Wedi saib dros y Dolig, ma Ligo nôl i edrych ar beth sydd di bod yn digwydd ym myd pêl-droed y cyfandir dros yr wythnose dwetha
36:55
January 18, 2021
Sbwylo Saboth Rhys
Ifan, Rhodri, Rhys, a Telor sy’n bwrw golwg ar y Cymru Premier a phêl-droed o’r cyfandir
34:53
December 6, 2020
Bodø/Line Obsession
Ifan, Rhodri, a Telor yn trafod pêl-droed yr wythnos o’r cyfandir
29:49
November 28, 2020
Brass Banned
Ifan, Rhodri, Rhys, a Telor sy’n edrych nôl ar wythnos dda i Gymru yng Nghynghrair y Cenhedloedd, ac yn trafod pwy arall sydd di cael wythnos i’w gofio (a phwy sydd di cael wythnos i’w anghofio hefyd!)
37:41
November 21, 2020
Turkish Delight Lille
Ifan, Rhodri, Rhys a Telor sy’n edrych ar y sefyllfa yng Nghynghrair y Pencampwyr a Chynghrair Ewropa.
35:06
November 7, 2020
Agorwch y Llifddorau
Ifan, Rhodri, Rhys, a Telor sy’n edrych ar gynghrieriau ar draws Ewrop heddi, o Gymru i’r Ffindir, o Felarws i’r USA. Ac wrth gwrs, ma wastad amser i drafod y ras am y bencampwriaeth ar Ynysoedd Faro
38:18
October 29, 2020
Cymer dy Kjær
Ifan, Rhodri, Rhys, a Telor sy’n edrych nôl dros yr wythnos dwetha yn y Cymru Premier, Cynghrair y Pencampwyr, a phrif chynghreiriau’r cyfandir!
37:55
October 22, 2020
Iwerddon a Bwlgaria - Ligo Nations
Ifan, Rhodri, Rhys a Telor sy’n edrych nôl ar ffenest ryngwladol cymysg i Gymru. Wedi colli’n drwm yn erbyn yr hen elyn (Lloegr), 4 pt o’r ddau gêm UEFA Nations League yn cadw Cymru ar frig eu grŵp. Odd na gêmau yn y Cymru Premier i’w trafod hefyd, yn ogystal ag edeych mlan at bêl-droed y penwythnos sydd i ddod!
30:22
October 16, 2020
Angers Management
Ifan, Rhodri, Rhys a Telor yn trafod Cymru Premier, Cynghrair y Pencampwyr, gêmau rhyngwladol, a’r ffenest drosglwyddo.
39:27
October 7, 2020
Cwyd ar dy drâd Cuadrado
Ifan, Rhodri, a Telor sy’n bwrw golwg ar gêmau diweddar y Cymru Premier, Bundesliga, a Serie A
30:07
September 30, 2020
Simply the Brest
Criw Ligo yn trafod gêmau agoriadol y Cymru Premier, y Seintiau yn Ewrop, Ligue 1, DFB Pokal a Serie A!
37:46
September 17, 2020
Y Ligo Wêls
Ifan, Rhodri, Rhys a Telor sy’n edrych nôl dros ffenest ryngwladol llwyddianus i Gymru, ac edrych mlan at dymor newydd y Cymru Premier
39:15
September 10, 2020
Ewrop - Final Countdown
Ifan, Rhodri, Rhys a Telor sy’n trafod diwedd un tymor yn Ewrop, a dechrau tymor newydd. Ma hefyd digon o amser i drafod crys oddi-cartre newydd Nefyn United!
37:25
August 20, 2020
Pei Dei y Play-offs
Wrth i dymor 2019/20 ddod i ben o’r diwedd, Ifan, Rhodri, Rhys a Telor sy’n edrych nôl ar sawl rownd terfynol ac yn edrych mlan i gystadlaethau UEFA barhau. Ma’r sgwrs am byramid pêl-droed Cymru yn parhau hefyd, gyda newid hwyr i haen 3 ar ôl i STM Sports dynnu mas o’r gynghrair!
37:04
August 5, 2020
Y Pyramid (Tri Giza’n Trafod)
Ifan, Rhodri a Rhys sy’n trafod popeth Cymru Leagues wythnos ma wedi newidiadau mawr i’r pyramid pêl-droed yn Haen 3 a 4
38:28
July 23, 2020
Cacen Gaws Leim a Sinsir mit Pistachios
Ma criw Ligo yn trafod be ma nhw wedi bod yn gwylio dros y pythefnos dwetha, ac yn cal sgwrs am y crysau newydd sydd yn dod mas ar gyfer tymor nesa
34:13
July 4, 2020
The one where Telor pretends he doesn’t like the Ajax away shirt
Ifan, Rhodri, Rhys a Telor sy’n cal catch-up dros Zoom ac yn trafod newyddion y Cymru Premier, gêmau heb dorf yn y Bundesliga, a beth sydd di bod yn digwydd yn y byd pêl-droed yn absenoldeb *actual* pêl-droed!
31:18
June 16, 2020
Japan/De Corea 2002
Ma cyfres nostalgia Ligo nôl, gyda Ifan, Rhodri, Rhys a Telor yn trafod Cwpan y Byd cynta’r ganrif newydd, gan ganolbwyntio ar grysau, gôls, a gwallt!
01:01:48
May 15, 2020
LIGO LOCKDOWN LATEST
Ifan, Rhodri, Rhys a Telor sy’n edrych ar beth sy’n digwydd i gynghreiriau ar draws Ewrop ar hyn o bryd, ac yn edrych mlan at adeg pan fydd bywyd normal yn dychwelyd!
25:21
May 6, 2020
Ewro 2000
Draw i’r tiroedd isel ma Ligo yn mentro wthnos yma wrth edrych nôl ar dwrnament Ewro 2000 gathe i gynal yng Ngwlad Belg a’r Iseldiroedd
44:41
April 27, 2020
Ajax v Juventus, 1996
Mae’n fis Mai 1996 yn Stadio Olimpico Rhufain, ac yn rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr ma Juventus yn heiro’r deiliaid Ajax. Ymunwch da Ifan, Rhodri, Rhys a Telor wrth iddyn nhw gyd-wylio’r gêm a thrafod llwyddiant y ddau dîm a’u chwaraewyr yn ystod y 90au
01:03:60
April 17, 2020
Ffrainc 98
Zizou, Bunny Hops, Boteli Bleach, Iran v USA, Reggae Boyz, Kits Cŵl, a Norwy pan o nhw’n dda!
01:16:39
April 5, 2020
Ewro 96
Dentist Chairs, Cheeky Chips, Golden Goals, Fußball’s Coming Home, Fantasy Football, El Tel, Cŵl Croatia, a Chymru’n colli i Georgia a Moldofa. Ymunwch ‘da Ligo wrth iddyn nhw edrych nôl ar dwrnament nath newid pêl-droed yn Lloegr am byth.
01:01:09
March 29, 2020
FIFA v PES
Dyw’r Coronavirus ddim am roi stop ar griw Ligo, wrth i Ifan, Rhodri, Rhys, a Telor recordio dros y ffôn wythnos yma tra’n hunan ynysu! Ar yr agenda, mae’r pêl-droed prin sydd yn digwydd yn Ewrop, a golwg nôl ar hoff gêmau cyfrifiadur ein gwrandawyr, ac yn gofyn p’un sydd orau - FIFA neu Pro-Evo?!
49:22
March 18, 2020
Fist Bumps All Round
Rhodri, Rhys, Telor, ac Ifan sy’n trafod Joe Allen a’r Cymru Premier, ac yn methu osgoi trafod y Coronavirus wrth iddo fe amharu ar bêl-droed ar draws Ewrop
42:40
March 11, 2020
Hurensohn!
‘Rhybudd: Iaith Anweddus!’ ar y pod wythnos yma wrth i Ifan, Rhodri, Rhys a Telor drafod Nations League, Cwpan Cymru, protests yn y Bundesliga, ac ail-ddechrau’r MLS!
48:21
March 4, 2020
Bruised Banana Ebzi
Ma na westai arbennig gyda Ligo wythnos yma wrth i Dylan Ebenezer ymuno da Ifan, Rhodri, Rhys, a Telor. Odd na ddigonedd o bêl-droed i’w drafod yng Nghymru ac Ewrop dros y penwythnos, a ma’r criw yn atgyfodi Kit Corner er mwyn trafod hoff grysau pêl-droed Dylan! ⚽️ Cymru - 00m31e ⚽️ Ewrop - 18m42e ⚽️ Kit Corner Dylan Ebenezer - 37m35e ⚽️ Amser Ychwanegol- 48m34e
55:03
February 25, 2020
76 Diwrnod
Mond Ifan, Rhodri a Rhys sy’n trafod pêl-droed ar y rhifyn yma - wedi penwythnos stormus nath amharu ar sawl gêm!
33:26
February 19, 2020
Ciara, a Storm Sabine
Rhodri, Rhys, Telor ac Ifan sy’n trafod wythnos o bêl-droed yng Nghymru ac ar y cyfandir. Tipyn i’w drafod gan gynnwys Cardiau Coch a Chynghrair y Pencampwyr
44:19
February 13, 2020
Set Pièce de Résistance
Cast llawn wythnos yma wrth i Rhodri, Telor, Rhys ac Ifan drafod Cwpan y Gynghrair, ail-strwythuro cynghreiriau Cymru, a’r ras am y Bundesliga.
36:33
February 5, 2020
Baglu’r Ceffylau Blaen
Rhodri, Telor, ac Ifan sy’n edrych nôl ar benwythnos Cwpan Cymru. Tra bod dim un sioc ‘di digwydd yn y Gwpan yng Nghymru, mi odd sawl cynghrair ar draws Ewrop lle nath y rhai ar y brig ildio pwyntiau pwysig!
38:01
January 29, 2020
Cwis! Hanner Amser
Ma’r criw Ligo nôl ar ôl egwyl dros y Nadolig, ac yn bwrw golwg nôl ar y tymor hyd yn hyn. Siôn Meurig Lewis sy’n ymuno fel cwis feistr i brofi faint ma Rhodri, Telor, Rhys ac Ifan wedi bod yn talu sylw
01:04:11
January 23, 2020
NadoLigo Llawen
Rhodri, Telor, Rhys, ac Ifan sy’n rhannu anrhegion Santa Cudd mewn rhifyn arbennig o Kit Corner, ac yn edrych mlan i’r Nadolig!
30:54
December 23, 2019
Cardiau cyn ‘Dolig
Rhifyn ola Ligo yn 2019, wrth i Rhodri, Telor, Rhys ac Ifan drafod Cwpan Cymru, cynghreiriau mawr Ewrop, a threfniadau Ewro 2020!!
33:34
December 11, 2019
Twelve Nil Scoreline a Penalties Palermo
Rhodri, Telor, Rhys ac Ifan sy’n trafod gêmau’r Cymru Premier a Cymru South wythnos hyn, yn ogystal â bwrw golwg ar benawdau pêl-droed ar draws Ewrop ac hel atgofion am Championship Manager
45:07
December 5, 2019
Conteh, Conte, Continental Cups
Rhodri, Telor, Rhys ac Ifan sy’n trafod Cwpan y Gynghrair, Cymru Leagues, a phencampwyr clybiau De America ac Asia.
41:06
November 28, 2019
Big Kieff, Big Andy, a’r Big Apple
Rhodri, Telor, ac Ifan sy’n edrych nôl ar lwyddiant Cymru ac edrych mlaen i’r Ewros haf nesa. Ma hefyd penwythnos o gêmau Cymru Premier i drafod a rhagolwg o rownd derfynol y Copa Libertadores!
38:12
November 21, 2019
Hwngari - Ligo Nations
Rhodri, Telor, Rhys, ac Ifan sy’n edrych mlaen at gêmau Cymru yn erbyn Azerbaijan a Hwngari. Ar yr agenda: Hanes Azerbaijan ers chwarae Cymru (02m06e) Hwngari (09m36e) Gweddill y gêmau rhagbrofol (25m00e) Amser Ychwnaegol - Cymru Premier, Cwpan Cymru, Ligue 1 a Bundesliga (32m40e) Gwrandewch, tanysgrifiwch, rhannwch gyda'ch ffrindiau, a gadewch ni wybod be chi'n feddwl trwy gysylltu ar Twitter @podligo
54:15
November 13, 2019
Pethau’n mynd yn Flares
Ar noson tân gwyllt, ma Rhodri, Telor, Rhys ac Ifan yn trafod pêl-droed y penwythnos o Gymru ac Ewrop. Ma’r 4 hefyd yn hel atgofion o’r gêmau cynta iddyn nhw weld yn fyw, ac yn rhannu straeon y gwrandawyr. Mae hefyd digon o amser i drafod crys newydd Cymru!
47:16
November 6, 2019
Rams, Reims, a’r Rammsteiner Derby
Rhodri, Telor ac Ifan sy’n edrych nôl dros gêmau’r penwythnos yng Nghymru ac Ewrop, ac edrych mlaen at y gêm ddarbi Berlin gynta i’w chwarae yn y Bundesliga. Ja!
42:21
October 30, 2019
Swedish Threeway
Rhodri, Telor, Rhys ac Ifan sy'n trafod pêl-droed y penwythnos o Gymru ac Ewrop, gan gynnwys bloopers y Cymru Premier, pencampwyr Scandinavia 2019, a edrych nôl ar memorabilia y 90au.  Cwpan Cymru a'r Cymru Premier (00m26e)  Cynghreiriau Ewrop (10m53e)  Modelau Corinthian (22m15e)  Amser Ychwanegol (32m35)  Gwrandewch, tanysgrifiwch, rhannwch gyda'ch ffrindiau, a gadewch ni wybod be chi'n feddwl trwy gysylltu ar Twitter @podligo
39:13
October 22, 2019
Andy Morrison - Stud Muffin
Rhodri, Telor ac Ifan sydd wedi mynd draw i dŷ Rhys i drafod gêmau rhyngwladol, gêmau’r Cymru Leagues, ac esgidiau Cei Connah yn y Tunnock’s Caramel Teacake Irn-Bru Wafer Challenge Cup of Scotland. Gêmau rhagbrofol Ewro 2020 (00m26e) Cymru Leagues (23m05e) Amser Ychwanegol (32m54e) Gwrandewch, tanysgrifiwch, rhannwch gyda'ch ffrindiau, a gadewch ni wybod be chi'n feddwl trwy gysylltu ar Twitter @podligo
39:01
October 16, 2019
Slofacia a Chroatia - Ligo Nations
Rhodri, Telor, Rhys, ac Ifan sy’n cael cysgod o’r glaw mewn caffi yng Nghaerdydd ac yn trafod gêmau rhyngwladol Cymru, un o derbys Belffast, y diweddara gyda Bangor 1876, a’r ras agored am y Cymru Premier! Intro (00m00e) Slofacia (03m07e) Croatia (08m59e) Gogledd Iwerddon - Derby Belffast (19m54e) Cynghreiriau Cymru (27m56e) Amser Ychwanegol (36m51e) Diolch i Blue Honey Local am fod yn gartref i'r pod am brynhawn! Gwrandewch, tanysgrifiwch, rhannwch gyda'ch ffrindiau, a gadewch ni wybod be chi'n feddwl trwy gysylltu ar Twitter @podligo
40:44
October 8, 2019
Siop Siafins FC
Rhodri, Ifan, Rhys ac Ifan yn trafod y penderfyniad i ohirio gêm Met v Derwyddon, canlyniadau Cwpan Cymru, gêmau Cynghrair y Pencampwyr, a rhifau ar gefn crysau
56:21
October 1, 2019
First Blood i Rambo
Rhodri, Telor, Rhys, ac Ifan sy’n trafod gêmau’r penwythnos ar draws Ewrop a Chymru. Ma’ Ligo hefyd yn trafod stafelloedd newid a thrydydd crysau Nike.
37:05
September 24, 2019
FC Sion a Schaan
Yn y rhifyn newydd ma Siôn Meurig Lewis yn ymuno gyda Rhodri, Telor, Rhys ac Ifan i drafod gêmau’r wythnos yn Ewrop ac yng Nghymru.  Round-up - Caerdydd, Cymru Premier, Cymru South, Tlws y Gymdeithas Bêl-droed, Cwpan Liechtenstein, a Brecon Corries (00m29e)  Cynghrair y Pencampwyr - Cwis! Napoli 2-0 Lerpwl, Erling Braut Haland, a Dortmund 0-0 Barcelona (20m02e)  Cynghrair Ewropa - Manchester United, Wolves, a'r Saga Noren derby (31m23e)  Kit Corner Siôn - selfie gyda seren, trip i'r ysbyty, a rhwygo crys Telor (42m57e)  Amser Ychwanegol - Hamburger derby a Futsal Cymru (49m25e)  CWESTIWN - ble ma'r stafelloedd newid gwaetha I chi ddefnyddio? Gadewch I ni wybod drwy gysylltu dros twitter @podligo
52:27
September 18, 2019
Belgian Blue Hamburgers
Wythnos hyn mae Rhodri, Telor, Rhys ac Ifan yn trafod gêmau rhyngwladol y penwythnos, cynghreiriau Cymru, Hamburger derby, a chrysau pêl-droed Ifan. Gêmau Rhyngwladol - Cymru, Armenia, Gogledd a Gweriniaeth Iwerddon (00m25e) Cymru Premier - pwynt da i'r Cofis, buddugoliaeth gynta i Airbus, a chwech gol i'r Bala (18m57e) Cymru Leagues - Record 100% Cambrian, record 0% i Port, a llwyth o golie i'r Turfs (23m51e) Rhagolwg - derby Hamburg (26m03e) Kit Corner - hoff grysau Ifan (Rossoneri a theyrnged i dim seiclo Gwlad Belg) (31m26e) Amser Ychwanegol (43m51e)
47:15
September 11, 2019
Azerbaijan - Ligo Nations
Rhodri, Telor, Rhys ac Ifan sy'n edrych mlaen at ymweliad Azerbaijan i Stadiwm Dinas Caerdydd ar gyfer gem rhagbrofol Ewro 2020. Ma Azerbaijan wedi colli pob gêm rhagbrofol hyd yn hyn, ac ers curo Slofacia mis Mawrth, colli oedd hanes Cymru yn eu dwy gêm nhw yn yr haf hefyd. Beth gall carfan Ryan Giggs ddisgwyl wrth yr Azeris?
40:24
September 3, 2019
CYNGHRAIR Y PENCAMPWYR
Sgwrs byr gyda Rhodri ac Ifan, sy’n trafod grŵpiau Cynghrair y Pencampwyr:  Grŵp A (Paris Saint-Germain, Real Madrid, Galatasaray, Club Brugge);  Grŵp D (Bayer Leverkusen, Juventus, Atlético Madrid, Lokomotiv Moscow);  Grŵp F (Barcelona, Borussia Dortmund, Inter Milan, Slavia Praha); a  Grŵp G (Zenit St. Petersburg, Benfica, Lyon, RB Leipzig). Rhowch eich barn drwy gysylltu ar Twitter @podligo.
05:33
August 30, 2019
LERPWL: Cynghrair y Pencampwyr
Sgwrs byr gyda Rhodri ac Ifan, sy’n trafod Grŵp E Cynghrair y Pencampwyr:  Lerpwl,  Napoli,  Salzburg, a  Genk... ...ac yn cael ymateb cefnogwr Lerpwl - Aled. Rhowch eich barn drwy gysylltu gyda ni ar Twitter @podligo.
05:54
August 30, 2019
TOTTENHAM HOTSPUR: Cynghrair y Pencampwyr
Sgwrs byr gyda Rhodri ac Ifan, sy’n trafod Grŵp B Cynghrair y Pencampwyr:  Bayern München,  Tottenham Hotspur,  Olympiakos, a  Crvena Zvezda... ...ac yn cael ymateb Rhydian, sy’n gefnogwr Spurs. Rhowch eich barn drwy gysylltu gyda ni ar Twitter @podligo.
05:37
August 30, 2019
MANCHESTER CITY: Cynghrair y Pencampwyr
Sgwrs byr gyda Rhodri ac Ifan, sy’n trafod Grŵp C Cynghrair y Pencampwyr:  Manchester City,  Shakhtar Donetsk,  Dinamo Zagreb, ac  Atalanta... ...ac yn cael barn cefnogwyr City - Jamie a Ceri. Rhowch eich barn drwy gysylltu gyda ni ar Twitter @podligo.
05:27
August 30, 2019
CHELSEA: Cynghrair y Pencampwyr
Sgwrs byr gyda Rhodri ac Ifan, sy’n edrych ar Grŵp H Cynghrair y Pencampwyr eleni:  Chelsea,  Ajax,  Valencia, a  Lille... ...ac yn cael ymateb Seiriol sy’n gefnogwr Chelsea. Rhowch eich barn drwy gysylltu gyda ni ar Twitter @podligo. 
06:04
August 30, 2019
Deg gôl i’r Seintiau, deg wythnos i Deano
Rhodri, Telor a Ifan sy’n trafod gêmau’r Cymru Premier dros benwythnos gwyl y banc, gyrfaoedd cŵl pêl-droedwyr o Gymru, a chasgliad crysau pêl-droed Rhodri.
38:07
August 28, 2019
Baw ci a‘r cwis calcio
Rhodri, Telor, Rhys ac Ifan sy'n trafod gêmau cynta'r Cymru Leagues, penwythnos gwael i ddeiliad  y cynghreiriau mawr yn Ewrop, ac yn trafod crysau pêl-droed Telor.  Hefyd, mae'r Serie A ar fin dechrau, a ma' Ligo yn bwrw golwg ar yr enwau mawr o’r Eidal, tra bod Rhys yn cynnal “cwis"! Trafodwyd ar y pod: Screamers Cymru Premier Podlediad 'Giant' am hanes AFC Wimbledon Cysylltwch gyda ni ar Twitter @podligo
36:33
August 20, 2019
Clybiau Cefnogwyr: 1876, Union, Wolfsburg
Rhodri, Telor, Rhys a Ifan yn trafod tymhorau newydd y Cymru Premier a’r Bundesliga.  Ma’r pedwar hefyd yn trafod dechre’r Uwch-Gynghrair yn Lloegr, Cwpan y Gynghrair yng Nghymru, bathodyn newydd y tîm cenedlaethol, a Gil Vicente yn cywiro anghyfiawnder ym Mhortiwgal! Cysylltwch ar Twitter @podligo
43:05
August 13, 2019
Screamers a Howlers
Rhodri, Telor a Ifan yn trafod Fantasy Premier League, yr Eredivisie, Cwpan y Gynghrair a’r Homeless World Cup. Ma' Ligo hefyd yn edrych ar y gorau 'r gwaetha o grysau newydd yr Uwch-gynghrair yn Lloegr, gan gynnwys: Arsenal West Ham Everton Leicester Man City Cysylltwch ar Twitter @podligo
00:09
August 4, 2019
Clwb newydd, crysau newydd, tymor newydd
Rhodri, Telor, Rhys a Ifan yn trafod y tymor pêl-droed newydd gan gynnwys  tîmau Cymru yn Ewrop, gêmau cyfeillgar,  newyddion o Wlad Belg,  Bae Colwyn yn ymuno â’r Cymru Leagues,  adfywiad kits retro, a screamers Jonathan Hood. Cysylltwch ar Twitter @podligo 
35:14
July 30, 2019