Skip to main content
Practice Norwegian

Practice Norwegian

By Norwegian Language Lessons
Musings from a traveling skypetutor :)
More episodes: patreon.com/practicenorwegian - welcome! 😄
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Stitcher Logo

Stitcher

Beginner Series continues!! Med "En tur til Italia" :))
Good morning, and welcome! :) Great news; we've started up a new Beginner Series building on the Basic Grammar!  Visit here for the Basic Grammar episodes #11-20, plus 50 full dialogue/story episodes building on the Grammar! patreon.com/practicenorwegian Ha en super dag! ☀️😊🏞 :)
03:11
April 23, 2020
Hamsun Reading, Episode 5!
Big news! Hope you're doing great - we're now continuing the Podcast Episodes with readings and other materials on our new Patreon Channel here! 😊😊🎙🌟 https://www.patreon.com/practicenorwegian Hope to see you there soon, everyone is super welcome to join in!  Thanks for listening, and enjoy! :)) 😄🌿☀️🏞🏞 :)
19:43
April 5, 2020
Advanced Reading - "Sult" av Hamsun #3
In this episode we'll read further about the starving writer/artist in old Kristiania in the late 18 hundreds - and his venturing out into the streets. The novel with the original text (though very close to Danish) is also ready! Here: https://gumroad.com/l/hamsunsult Thanks for listening, and enjoy! :)
20:22
February 3, 2020
Advanced Reading - "Sult" av Hamsun, #2.
In this episode we'll hear about the main person thinking about his efforts to get assignments as a writer and applying for work at the local Firestation. He then ventures out into the street, and his moods changes into heightened confidence - slightly influenced by his debilitating hunger. Jeg-personen går i denne episoden ut av huset og møter folkene i gatene.  Det er en livlig scene som fyller han med nytt mot og vi ser hvordan sulten påvirker opplevelsen og persepsjonen av livet og folkene rundt ham. Thanks for listening, and enjoy!
18:34
January 17, 2020
Advanced Reading - "Sult" (Hunger) av Knut Hamsun. #1
First reading from the novel "Sult" by Knut Hamsun, about a starving artist in Kristiania (Old name for "Oslo") in the late 18 hundreds. The person is waking up and is struggling with his life and his work as a  writer, with a vivid inner life. Thanks for listening, and enjoy!
17:29
January 14, 2020
Basic Grammar #10 - Possessives; ex: min - mi - mitt - mine
In this episode we'll go through the possessives, also called "eiendomspronomen" in Norwegian. We have special endings for your, mine and our things: Min - mi - mitt - mine Din - di - ditt - dine Vår - vår - vårt - våre Examples: Bilen min, jakka mi, eplet mitt, bøkene mine. Klokka di Bøkene våre. To fill in: Hvor er jakka ……... (your)? Når kommer guttene ……... (our)? Hvis du henter koppen …….. (your) henter jeg bøkene …….. (my). Great! .. And congratulations! Half-way through the 20 episodes already! Super jobbing!! 🎉😄 :)
09:26
January 13, 2020
Basic Grammar #9 - Simple Past! Han gjorde, de spiste, vi malte etc.
In this episode we'll go through the "Preteritum" - Simple Past tense!  A big step in language learning and the beginner's level :) The main rule is this: add the ending "-te" or "-et".  If you have one consonant towards the end of the verb (in infintive), you add "-te". If there are two consonants, add "-et". Examples: Jeg spiser middag. Jeg spiste middag. Han vasker bilen. Han vasket bilen. Some exceptions: går - gikk er - var sier - sa gjør - gjorde To switch: Han går til jobben. Hun sier hei! Han gjør hjemmearbeid. .. Great work!! 😊
10:17
January 13, 2020
Basic Grammar #8 - Reflexive Verbs, and Imperative Form (Husk dette, vent litt etc.)
In this episode we'll look at the reflexive verbs and the pronouns which are: jeg - meg du - deg han/hun - seg vi - oss dere - dere de - seg Examples: Jeg legger meg. Han skynder seg. To make the imperative form, take the infinitive and remover the vowel at the end; å huske - husk å vente - vent Examples: Kom hit! Vent litt! Sitt ned! .. Great work! :)) 😊
11:16
January 12, 2020
Basic Grammar #7 - This/that, and three versions of Which (hvilken, hvilket, hvilke)!
In this episode we have two items of grammar; First it's the words for this/that, and these/those: Den pennen => Denne pennen Det glasset => Dette glasset De eplene => Disse eplene And secondly; Which = hvilken/hvilket/hvilke Ex: Hvilken genser er din? Hvilke kopper skal vi ta med? ... Great work! :D
06:19
January 10, 2020
Advanced Reading #8 - På Sporet av den Tapte Tid.
Episode 8 (of 8) from the beginning of Marcel Proust's Masterpiece "In Search of Lost Time".  The process of falling asleep and waking up has been thoroughly detailed in these opening pages - alluding to the process of imagination, reading, the literary world and it's relationship to the real and physical world. With this opening Proust is in some ways laying the ground for a journey through 4.000 pages of life and thinking, and the gradual development of the mind from early childhood into an adult stage of life. Vi avslutter med dette åpningen av På Sporet av den Tapte Tid, med Marcel's tanker om minner, forestillingsevnen, og forholdet mellom drømmer, litteratur - og livet.  Takk for følget,  thanks for listening! :)
10:52
January 10, 2020
Advanced Reading #7 - På Sporet av den Tapte Tid
Marcel is remembering a series of different rooms from  his childhood, from both summers and winters with joys and troubles, and how the habit is a mitigating mechanism which could help us to accept various situations and environments which we at first might react very strongly to. This points to a much bigger theme in the whole work - regarding Habit and its nature! I denne episoden går Marcel gjennom en rekke av de værelser han har sovet i som liten gutt, og de effektene de hadde på ham. Tilslutt reflekterer han over vanens natur og hvordan man kan tilpasse seg situasjoner som først trenger enkelte tilpasninger for å bli beboelige. Thanks for listening!
24:08
January 9, 2020
Basic Grammar #6 - Adjectives and endings!
In Norwegian there are three versions of an adjective; for male/female singular, netural singular, and for the plurals. So a word like "nice" could be "fin", "fint" or "fine". Example: en fin bil et fint hus fine kopper Fill-ins: en ........ (fin) kopp et ........ (stor) eple mange ........ (varm) votter Great work! 😊
05:25
January 9, 2020
Basic Grammar #5 - Adverbs moving vs. standing still. Hjem, hjemme, opp, oppe etc.
In Norwegian there are two forms of most adverbs like up, down, in, out, home, away etc. One is for standing still or being in the same context, one is for moving or changing context. Example: Han går hjem => Han er hjemme. De går ut => De er ute. Fill in: Hun går opp. Hun er ....... De kommer hit. De er ....... Great work! :)
07:10
January 8, 2020
Basic Grammar #4 - Helping verbs and Future Tense!
In Norwegian we have the helping verbs "skal, vil, kan, må" meaning "shall, will, can, must". The general rule is this: Helping verb + infinitve form (without the "å") Examples: Han spiser => Han skal spise. Han sykler => Han må sykle. Changing this to future (with skal): De drar på ferie. De går på ski i skogen. Excellent work!! Now you know how to use helping verbs and express the future tense! Bra :)) 🎉
06:49
January 8, 2020
Basic Grammar #3 - It/They, Object Pronouns, and place prepositions!
Three items in this episode: 1. It/they: Koppen er fin. Den er fin. Guttene leker i hagen. De leker i hagen. 2. Object form: meg, deg, ham, henne - oss, dere, dem. Han gir ballen til meg. Vi sender et brev til dem. 3. Preposisjoner: Over, under, foran, bak, ved siden av, inntil, på, i, inni, mellom. Koppen er på bordet. Great work!! :)
09:44
January 5, 2020
Basic Grammar #2 - Nouns, with Articles and Endings!
Welcome back! Here's the full overview of the grammar for nouns in Norwegian: 1. Masculine en kopp - koppen - kopper - koppene 2. Feminine: ei jakke - jakka - jakker - jakkene 3. Neutral: et teppe - teppet - tepper - teppene 4. One-syllable Neutrals: et skap - skapet - skap - skapene et bord - bordet - bord - bordene And that's the full standard system for endings and articles - for the Nouns! WELL DONE!! 🎉🎇 Bra! :)
11:57
January 5, 2020
Basic Grammar #1 - Present tense, and verb placement.
Here's the first episode in a series of about 20 episodes, with all the grammar in Norwegian Language! 1. Forming present tense of verbs: å sykle - sykler å vaske - vasker 2. Verb on the second place: Han går hjem. I dag går han hjem. Hun spiser middag. Nå spiser hun middag. 3. And placement of adverbs (to fill in!): Han spiller gitar. Han ....... ....... gitar. Thanks for listening!
07:43
January 4, 2020
Advanced Reading #6 - På Sporet av den Tapte Tid
In episode 6 (of 8) from "In Search of Lost Time" - Marcel is remembering a different part of his past, many years later than his childhood in Combray. The fragments of early life keep warming up and appearing vividly for him. Marcel husker plutselig et annet rom, en annen tid, fra sin fortid som ung person. Hukommelsen bringer frem nye fragmenter levende tilbake, mens han fortsetter å gradvis drømme seg innover til tidligere perioder av livet sitt. Enjoy! 
09:25
January 4, 2020
Advanced Reading #5 - På Sporet av den Tapte Tid
How our mind reconstructs itself when waking up, and whirls through thousands of memories and elements before  a clear awereness of and connection to the current moment or day, is formed.  Om hvordan prosessen når vi våkner bygger opp en forståelse av tid, sted og livssituasjon - men også gjenskaper og forsterker gamle minner som blir mere levende for oss når vi har blitt fullt våkne igjen. Thanks for listening!
20:52
January 3, 2020
Advanced Reading #4 - På Sporet av den Tapte Tid
A deep and detailed description of the process of waking up, and orienting ourselves through space, time, and re-finding our current identity and self, in the instances of moving from sleep to awaken condition. I denne episoden leser vi et nytt avsnitt fra Proust med dype detaljer om å våkne opp, og prosessen bevisstheten går igjennom for å gjenkjenne sine omgivelser og rekonstruere et bilde av tid, sted, og en komposisjon av elementene som utgjør identiteten og en følelse av ens virkelige jeg. Enjoy!
19:03
January 2, 2020
Advanced Reading #3 - På Sporet av den Tapte Tid
The main person is falling asleep, and fragments of early childhood starts to appear in his mind. Personen er i ferd med å sovne, og små fragmenter av tidlig barndom begynner å komme tilbake i minnet og fantasien. Enjoy!
08:26
December 29, 2019
Warmup Ep7 - "Olympus Fjellet", a short story in dialogues :)
In this episode we'll be using the grammar and vocabulary from the first six warmup episodes, and tell a little story from Ancient Greece! A couple of the dialgoues: - Hei! Jeg heter Kronos, hva heter du? - Jeg heter Uranus. Jeg bor på Olympus fjellet. Hvor bor du? - Jeg bor på Olympus fjellet, snart på toppen! - Hyggelig! .. - Hei Uranus, hva gjør du? - Jeg leser en bok. - Hva heter boken? - Boken heter Theogonien av Hesiod. - Er boken bra? - Ja, veldig bra! .. Enjoy! Ps. for full transcripts and extended materials - please go to https://gumroad.com/practicenorwegian and sign up, we'll be posting little booklets and pdf's shortly :)
08:18
December 29, 2019
Advanced Reading #2 - In Search of Lost Time. På Sporet av den Tapte Tid.
Marcel is partly falling asleep, and is reminded of travels into foreign places and the passing of midnight. God lytting! :)
09:24
December 26, 2019
Warmup Ep6 - Verb basics, and present tense.
Welcome back! :) In this episode we'll go through the grammar for this first unit/chapter of a beginner's course, with word placement and how to make present tense in Norwegian. Example dialogues are: - Hei, hvordan går det? - Bare bra. Og du? - Bra, takk! Hva gjør du? - Jeg spiser. Og du? - Jeg leser en bok. - Bra! Og hva gjør de? - De studerer mytologi. De er studenter! - Er du også student? - Ja. Jeg studerer italiensk! And:  - Hei, hva gjør du? - Jeg lager mat. Hva gjør du? - Jeg ser på tv. - Og hva gjør de? - De spiller gitar. - Bra! .. Also the preposition i/på for saying where you live: i = for country, city, street på = for neighborhoods F.ex; Jeg bor i Roma, på Trastevere, i Via Fiorentina. .. WELL DONE!!! :)) 🎉🎉🎇 You've now been through all the basics for a typical First Chapter of a beginner's course! Super jobbing!! Great work :)) 😊😊
13:23
December 26, 2019
Warmup Ep5 - The pronouns, and the verb to live, "å bo"
Welcome back! :) The pronouns in this episode are: jeg, du, han, hun (I, you, he, she) vi, dere, de (we, you(plural), they) And the dialogues: - Hei, jeg heter Prometeus. Hva heter du? - Jeg heter Pandora. Hva heter han? - Han heter Epimetues. Og hun? - Hun heter Atene. - Hyggelig! - Unnskyld, vi heter Orpheus og Evredike. Hva heter de? - De heter Pandora og Epimeteus. Hvor kommer dere fra? - Vi kommer fra Hellas. Og du? - Jeg kommer også fra Hellas. unnskyld = excuse me også = also bor = lives - Hei! Vi heter Orpheus og Evredike. Vi kommer fra Hellas. Hva heter du? - Jeg heter Zevs. Jeg kommer også fra Hellas. Hvor bor dere? - Vi bor i Hades. Og du? - Jeg bor på Olympus fjellet. - Hyggelig! .. Great work - and thanks for listening!! :D
06:34
December 26, 2019
Warmup Ep4 - What's your name? "Hva heter du?"
Great work! Now we're adding two more items to the basic conversation :) - Hei, hva heter du? - Jeg heter Ole. Hva heter du? - Jeg heter Georg. And then with both "my name is" and "I come from": - Hei, jeg heter Lukas. Hva heter du? - Jeg heter Victoria. - Hvor kommer du fra? - Jeg kommer fra England. Og du? - Jeg kommer fra Italia. - Hyggelig! .. Bra! :D
03:51
December 26, 2019
Advanced Reading - Novelist Marcel Proust!
Excerpt and reading (with translation) of the opening of "In Search of Lost Time", "På Sporet av den Tapte Tid". Enjoy!
10:41
December 25, 2019
Merry Christmas! "Ha en kjempefin Jul!"
A couple of phrases for the big day on the 24th! Julaften = Christmas Eve God jul! = Merry Christmas! Ha en kjempfin jul! = Have a very nice Christmas Ønsker deg en God Jul! =Wish you a Merry Christmas! God Jul! 🎄✨🎅🏻 :)
02:00
December 24, 2019
Int#1 - Reading and conversation with Intermediate Student!
Example from a lesson this morning, with Bianca who lives in London :)) Enjoy!
05:23
December 17, 2019
Warmup Ep3 - "Hvordan har du det" - and the return; "og du?"
Welcome back! Here is the other version of the "hello, how are you dialgoue" :)) - Hei hvordan har du det? - Takk, jeg har det bra!- Og du? - Takk, jeg har det bra. Great work!! :D
02:00
December 16, 2019
Warmup Ep2 - Hi how are you? og "Thanks, all good!"
Second part of this mini warmup series :) - Hei! Hvordan går det? - Takk, bare bra! - Takk, det går bra! "Hi, how are you?" "Thanks, all good!" :D
01:41
December 16, 2019
Hi and Welcome!
First new warmup episode, and the following tips: Hello is "hei" and "How are you?" is "Hvordan går det?" In the next episode we'll learn the response too :))) Thanks for listening!
01:17
December 16, 2019