Skip to main content
pravEK, podcast o práve a ekonómii

pravEK, podcast o práve a ekonómii

By PravEK Spoločenstva poznania o.z.
Radi sa rozprávame a diskutujeme o veciach. Ja o práve a sestra o peniazoch, účtovníctve a poistení. A samozrejme o mnohých iných veciach. Sme členmi Spoločenstva poznania o.z. Katarína je znalkyňa, účtovníčka, cestovateľka, spisovateľka a Peter je advokát. Spolu sa venujeme vzdelávaniu vo finančnej a právnej gramotnosti.

Knihy a pexesá finančnej a právnej gramotnosti si môžete zakúpiť tu: www.spolocenstvopoznania.sk/e-sklep/

Úvodná a záverečná zvučka:
Interpret: Artefactum, Jose Manuel Vaquero Ruiz, Vicente Gavira
Album: De la Taberna a La Corte
Strih a úprava: Katarína Serinová
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Právo na život

pravEK, podcast o práve a ekonómii

1x
Čo kúpiť dieťaťu k 14. narodeninám? Trestný zákon!
V tomto diely pravEK-u rozoberáme: Čo znamená trestno-právna zodpovednosť? Čo znamená deliktuálna zodpovednosť? Čo znamená mladistvý? A je to dôležité? Ako je to s trestaním a ukladaním trestov?  A čo je spravodlivý trest? Prečo je pomsta nebezpečná v trestnom konaní? A čo je odpis a čo je výpis registra trestov? ***** Trestný zákon https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/ Zákon o priestupkoch https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20211115 ***** Taktiež na Spotify https://open.spotify.com/show/6BQU32LCrRmBj0MFfQ8G8o www.podmaz.sk https://podmaz.sk/podcast/pravek-podcast-o-prave-a-ekonomii Knihy a pexesá finančnej a právnej gramotnosti si môžete zakúpiť tu: https://www.spolocenstvopoznania.sk/e-sklep/ Úvodná a záverečná zvučka: Tempus est Iocundum  Codex Buranus, 179 Interpret: Artefactum, Jose Manuel Vaquero Ruiz, Vicente Gavira Album: De la Taberna a La Corte Strih a úprava: Peter Serina
48:39
April 25, 2022
Nomád - digitálny Nomád!
V tomto diely pravEK-u rozoberáme: Kto je digitálny nomád? Aké prekážky prekonáva? Prečo sa niekto stane nomádom? A kto by mal na tento spôsob života zabudnúť? Taktiež na Spotify https://open.spotify.com/show/6BQU32LCrRmBj0MFfQ8G8o www.podmaz.sk https://podmaz.sk/podcast/pravek-podcast-o-prave-a-ekonomii Knihy a pexesá finančnej a právnej gramotnosti si môžete zakúpiť tu:  https://www.spolocenstvopoznania.sk/e-sklep/ Úvodná a záverečná zvučka: Tempus est Iocundum  Codex Buranus, 179 Interpret: Artefactum, Jose Manuel Vaquero Ruiz, Vicente Gavira Album: De la Taberna a La Corte Strih a úprava: Peter Serina
37:45
February 24, 2022
Účtovníctvo je nuda, nudááá ... nuda?
V tejto časti sa rozprávame s účtovníčkou, znalkyňou, Katarínou Serinovou, o tom prečo účtovníctvo a práca účtovníka nie je nuda.  Prečo každý z nás by mal byť trochu aj účtovníkom a prečo nie je a je to škoda. Knihy a pexesá finančnej a právnej gramotnosti si môžete zakúpiť tu:  https://www.spolocenstvopoznania.sk/e-sklep/ Úvodná a záverečná zvučka: Tempus est Iocundum  Codex Buranus, 179 Interpret: Artefactum, Jose Manuel Vaquero Ruiz, Vicente Gavira Album: De la Taberna a La Corte Strih a úprava: Peter Serina
45:15
November 01, 2021
Rozkaz znel jasne, nikto neprejde! ...o diskriminácii
Zákaz vstupu očkovaným! Vládu neodsluhujeme!  Sú tieto nápisy a oznamy na prevádzkach v poriadku? Je to recesia, diskriminácia, či znak frustrácie. Rozprávame sa s advokátom Petrom Serinom v ďalšej časti podcastu PravEK. Odkazy na zákony z podcastu: § Zákon o  ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.  372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/20210716 §Zákon o rovnakom  zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o  zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/365/20160102 § o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20190901 § Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom  pohybe takýchto údajov https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf § Zákon o advokácii https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/586/20210101 Knihy a pexesá finančnej a právnej gramotnosti si môžete zakúpiť tu:  https://www.spolocenstvopoznania.sk/e-sklep/ Úvodná a záverečná zvučka: Tempus est Iocundum  Codex Buranus, 179 Interpret: Artefactum, Jose Manuel Vaquero Ruiz, Vicente Gavira Album: De la Taberna a La Corte Strih a úprava: Katarína Serinová
31:34
August 29, 2021
Právo na život
Je právo na život dieťaťa v konflikte s právom na život matky? Kde je hranica medzi plodom a dieťaťom? Prečo vôbec hovoríme o práve na život nenarodeného dieťaťa? Porozprávajme sa o práve na život.   § Nález Ústavného súdu SR k zákonu o umelom prerušení tehotenstva, sp. zn. PL. ÚS 12/01-297  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd&ved=2ahUKEwj3hKKkqd3wAhUXg_0HHaqPAxIQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ustavnysud.sk%2Fussr-intranet-portlet%2FdocDownload%2F1f828bbd-8f96-46f5-a5b6-5fc2de827eaa%2FRozhodnutie%2520-%2520Rozhodnutie%2520PL.%2520%25C3%259AS%252012_01.pdf&usg=AOvVaw0uU2R0rBGwobMOoiM2hDj_ Knihy a pexesá finančnej a právnej gramotnosti si môžete zakúpiť tu:  https://www.spolocenstvopoznania.sk/e-sklep/ Úvodná a záverečná zvučka: Tempus est Iocundum  Codex Buranus, 179 Interpret: Artefactum, Jose Manuel Vaquero Ruiz, Vicente Gavira Album: De la Taberna a La Corte Strih a úprava: Katarína Serinová
24:50
August 05, 2021
Prečo mám sporiť?
Sporenie je vec, na ktorú si treba zvyknúť ako na čistenie zubov. Nedávno som sa dozvedela, že aj keď si všetci čistíme zuby, neznamená to, že to robíme dobre. A tak je to aj so sporením. Prečo mám sporiť? Knihy a pexesá finančnej a právnej gramotnosti si môžete zakúpiť tu:  https://www.spolocenstvopoznania.sk/e-sklep/ Úvodná a záverečná zvučka: Tempus est Iocundum  Codex Buranus, 179 Interpret: Artefactum, Jose Manuel Vaquero Ruiz, Vicente Gavira Album: De la Taberna a La Corte Strih a úprava: Katarína Serinová
26:39
June 05, 2021
Úvod do PravEKu Spoločenstva poznania o.z.
Úvodné slovo do podcastu PravEK, o právnych a ekonomických otázkach. Kto sme, čo chceme a prečo to robíme. Tvorcovia sú členmi  občianskeho  združenia Spoločenstvo poznania o.z. Úvodná a záverečná zvučka: Interpret: Artefactum, Jose Manuel Vaquero Ruiz, Vicente Gavira Album: De la Taberna a La Corte Strih a úprava: Katarína Serinová-webka
01:49
May 29, 2021