Skip to main content
Preacher podcast Dordtsedominee

Preacher podcast Dordtsedominee

By Matthijs Haak
Luisteren? Jij en ik, wij zenden liever. Op Insta Op Twitter. In debatten.

Maar toch; een gesprek doet goed. Als je naar elkaar luistert gebeurt er iets.

In de Bijbel staat dit: wij leven van ieder woord dat uit Gods mond komt (Deuteronomium 8:3). God is geen stomme maar een communicerende God. Zijn spreken is de basis van het bestaan: God sprak en het was er (Genesis 1, Psalm 33).

Jezus is het Woord van God (Johannes 1:1). Deze podcast wil getuigen van het luisteren naar hem.

Reacties zijn welkom. Je vindt mijn contactgegevens op mijn blog, evenals uitgeschreven teksten met verwijzingen.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Schatrijk. (Korte) preek Matteüs 6:19-24 bij themadienst 'God en geld'.
Jezus zegt dat je niet rijk moet worden op aarde. Hij beveelt aan dat je investeert in een hemelse schat. Wat bedoelt Jezus en wat zegt dat over je omgang met geld en goed? De preek hoort in een jeugddienst over het thema 'God en geld'. Ik lees de tekst uit de Bijbel in Gewone Taal.
10:51
April 18, 2021
Hoe onwaarschijnlijk ook; Jezus leeft. Apologetische preek over Pasen. Matteüs 27:57-28:15
Pasen betekent jubel. Jezus leeft! Maar niet iedereen jubelt mee. Waarom niet? Waarom is er verzet? Waarom klinkt bij The Passion vaak dat ieder voor zichzelf moet weten of Jezus' opstanding echt is (in tegenstelling tot Jezus' dood)? Valt er iets te zeggen over de betrouwbaarheid en waarheid van Pasen? Ik laat me inspireren door een boek van Swinburne over Jezus' opstanding (zie mijn blog). Ik lees eerst de tekst. Dan volgt de preek.
28:20
April 11, 2021
'Wees niet bang. De gekruisigde leeft.' Paaspreek Matteüs 28:1-10
Tot tweemaal toe klinkt op Pasen: 'wees niet bang!' Vanwaar dit bericht? Pasen werpt nieuw licht op de zaak. De zaak van het Koninkrijk. Ik lees eerst de tekst. Dan volgt de preek.
11:48
April 4, 2021
Een vreselijke en bevrijdende schreeuw uit de duisternis. Preek Goede Vrijdag over Matteüs 27:46.
'Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?' Matteüs vestigt alle aandacht op deze kreet van Godverlatenheid. Deze schreeuw vertelt wat Goede Vrijdag betekent. Laten we luisteren naar het evangelie. Ik lees eerst de tekst. Dan volgt de preek.
15:56
April 2, 2021
Gods wonderlijke aanvalsplan. Preek Matteüs 26:36-56 over Jezus' worsteling in Getsemane
Jezus is dodelijk bedroefd. Hij sterft bijna van angst. Getsemane roept vragen op. Jezus worstelt. En wie hem in Getsemane wil volgen, worstelt. Maar de discipelen... vallen in slaap. Op mijn blog bespreek ik diverse uitleg over deze tekst. Ik houd het in de podcast bij de 'gewone' preektekst. Ik lees eerst de tekst. Dan volgt de preek.
22:33
March 28, 2021
Bij de koning aan tafel. Preek Matteüs 26:17-35
De spanning rondom Jezus neemt toe. Zeker na de intocht in Jeruzalem en de tempelreiniging. Wat gaat hij doen? Jezus gaat met zijn leerlingen het Pesachfeest vieren. Toch wordt alles anders. Jezus spreekt over zijn lichaam. Zijn bloed. Wat bedoelt Jezus?  Ik lees eerst de tekst. Dan volgt de preek.
16:43
March 14, 2021
De juiste investering. Maria's zalving van Jezus. Preek Matteüs 26:1-13
'Een vrouw' zalft Jezus. Wij weten dat het Maria is. Maria gebruikt extreem dure olie. In een keer giet zij voor zowat een jaarinkomen uit over Jezus. Zonde van dat geld, toch? Stop het in een Corona-fonds! Of geef het aan de armen. Maar Jezus prijst Maria. Zij deed een juiste investering. Een die zich zal uitbetalen.  Ik lees eerst de tekst. Daarna volgt de preek.   
13:47
March 10, 2021
Duizend dingen. Een Heer. Preek over de gelijkenis van de (on)verstandige meisjes, Matteüs 25:1-13.
Er is zoveel afleiding, hoe focus je op het geloof? Die vraag van de jongvolwassen komt aan bod in deze preek. Jezus vertelt een bijzonder verhaal. Een gelijkenis. Eerlijk gezegd... het is een asociaal verhaal. De Oosterse gastvrijheid is ver te zoeken. Wat wil Jezus ermee zeggen en wat betekent dat voor jou en mij? We bekijken in de eredienst ook een filmpje (Denkstof). Zie mijn blog voor de link naar dat filmpje. Ik lees eerst de tekst uit de Bijbel in Gewone Taal. Daarna volgt de preek.  
15:15
March 7, 2021
Gods hebzucht. Preek over de gelijkenis van de talenten, Matteüs 25:14-30
Jezus spreekt een gelijkenis over talenten. Bedoelt Jezus dat je zo goed mogelijk moet omgaan met wat jij aan mogelijkheden hebt? De derde dienaar in de gelijkenis zegt iets opvallends (vers 24). Daar ligt de clou van de gelijkenis. Ik lees eerst de tekst. Dan volgt de preek.  
18:27
February 21, 2021
De held die alles nieuw maakt. Preek Matteüs 4:12-25
Jezus begint zijn publieke optreden. Hij verricht veel wonderen. En brengt het goede nieuws. Toch is er iets anders dat opvalt. Waarom kiest Jezus voor een woonplaats als Kafarnaüm? Het evangelie laat hierin zien welke bijzondere koning Jezus is. Ik lees eerst de tekst. Dan volgt de preek. 
14:17
February 14, 2021
Pure liefde van de machtigste koning. Jezus' derde proef in de woestijn, Matteüs 4:8-11
Stel: voor een simpel klusje krijg je een miljoen. Je hoeft de Nederlandse wet niet te overtreden. Zou je het doen? De derde proef in de woestijn is inzichtgevend. Het gaat om macht. Een keer knielen. That's it. Toch doet Jezus het niet. Achter zijn weigering schuilt zijn liefde.  Ik lees eerst de tekst. Dan volgt de preek.
13:44
February 7, 2021
Spectaculair nieuws. Jezus' tweede proef in de woestijn. Preek Matteüs 4:5-7.
De tweede proef in de woestijn is venijniger dan de eerste. De duivel verzoekt Jezus met de meest heilige dingen; de Schrift (Bijbel) en de tempel. Wat zou het spectaculair zijn als Jezus zou doen waartoe hij verzocht werd. Jezus weigert. Zijn antwoord onthult een wonderlijk geheim. Ik lees eerste de tekst. Daarna volgt de preek.
14:12
January 31, 2021
Wat is het belangrijkste in je leven? Preek Matteüs 4:4 over Jezus' eerste verzoeking in de woestijn.
Jezus vast veertig dagen. Als hij honger krijgt wordt hij verzocht: maak toch uit stenen brood - zegt de duivel. Jezus doet het niet. De Heer laat merken wat het belangrijkste in het leven is. Wat betekent deze verzoeking? Wat is de toepassing voor jouw en mijn leven? Ik lees eerst de tekst. Dan volgt de preek. 
13:48
January 24, 2021
De illusie van leven zonder God. Preek Matteüs 4:1 over Jezus' verzoeking in de woestijn.
Jezus wordt door de Geest de woestijn in geleid. De duivel - 'beproever' genoemd - stapt op hem af. Wat wil dit evangelie zeggen? Je leert niet alleen zien wie Jezus is. Maar ook welke verleiding er is, in de proeven van de duivel.   Ik lees eerst de tekst. Daarna volgt de preek.
17:40
January 17, 2021
Onze goede voornemens en Gods gerechtigheid. Preek over Jezus' doop, Matteüs 3:13-17.
We staan aan het begin van een nieuw jaar. Gaan we in 2021 terug naar het oude normaal? Wat zijn je voornemens. Als Jezus aan het begin van zijn publieke optreden staat is de verwachting hooggespannen. Bij Johannes de Doper. Bij de mensen die op zijn inkeer-oproep afkwamen. En dan komt Jezus. Zijn eerste optreden geeft te denken. Hij deelt in de doop die het volk ondergaat. Wat betekent dat? En hoe is de stem uit de hemel die dan klinkt te duiden? Ik lees eerst de tekst. Dan volgt de preek.
15:47
January 3, 2021
Bekeer je want de koning komt! Oudjaarspreek 2020 over Matteüs 3:1-12
We sluiten 2020 af. Wat een ingrijpend jaar. hoe kijk je terug? Johannes richt ons oog op iets nieuws; de komst van het hemelrijk. Wat betekent dat? Ik lees eerst de tekst. Dan volgt de preek.
14:30
December 31, 2020
De bevrijder van zonden is geboren. Kerstpreek Matteüs 1:21
Onder bizarre omstandigheden vieren we Kerst. Veel mag en kan niet. Dat zet je stil. Waar gaat het om bij Kerst. Matteüs geeft een even kort als verbluffend antwoord. Jezus bevrijdt van zonden. Wat betekent dat? Ik lees eerst de tekst. Daarna volgt de preek. Ik verwijs naar een afbeelding. Die vind je op mijn blog.
18:11
December 25, 2020
Adembenemend. Jezus' gelijkenis over vergeving van schuld. Preek Matteüs 18:21-35
Adembenemend. Met recht kun je Jezus ' gelijkenis over vergeving van schuld zo noemen. Niet alleen omdat Jezus zijn Vader vergelijkt met een strenge heer die zijn knecht overgeeft aan gerechtsbeulen (dat past niet zo bij ons Godsbeeld). Maar ook omdat de ene schuldenaar de andere schuldenaar in een verstikkende wurggreep houdt. Wat betekent dit evangelie? Ik lees eerst de tekst. Dan volgt de preek. Met deze preek is de (mini)serie over Matteüs 18 afgerond. De preken vormen een geheel. In deze preek wijs ik regelmatig naar de voorgaande preken over Matteüs 18 terug.
24:58
December 13, 2020
Polderblindheid en het zien van God. Preek Psalm 121
Polderblindheid. Het komt voor. Je bent zo gewend aan de pracht dat je het niet meer ziet.  Psalm 121 spreekt erover dat je God ziet. God die de hemel en aarde heeft gemaakt. Ter voorbereiding op het heilig avondmaal en de heilige doop luisteren we naar dit lied. Eerst lees ik de tekst. Dan volgt de preek.
13:31
December 6, 2020
Wie getuigt er in 'de zaak' van Jezus? Preek Johannes 5:30-49
Jezus wordt bekritiseerd en voert getuigen op. We luisteren naar die getuigen. Wat hebben zij ons te zeggen? En hoe zit het in onze tijd met 'de zaak'  van Jezus? Wie treedt er als getuige op? Ik lees eerst de Bijbeltekst. Dan volgt de preek. 
18:26
November 29, 2020
Jezus roept tot leven. Eeuwigheidszondag. Preek Johannes 5:19-29
Op Eeuwigheidszondag noemen we de namen van de dit jaar overleden gemeenteleden. We ontsteken kaarsen. We luisteren naar het evangelie waarin Jezus belooft dat alle mensen zijn stem zullen horen en uit hun graf zullen opstaan (Johannes 5:28 en 29).  Ik lees eerst de tekst. Daarna volgt de preek.
13:11
November 22, 2020
'Let een beetje op elkaar.' Preek Matteüs 18:15-20 over onderling toezicht.
'Let een beetje op elkaar'. Met die prachtzin sloot onze minister-president zijn eerste Corona-toespraak af (maart jl.). Jezus spreekt over onderling toezicht. Is dit evangelie? We zijn toch vrije mensen? Deze tekst heeft van oudsher een rol gespeeld bij het nadenken over kerkelijke censuur of tucht. Ik lees eerst de tekst. Daarna volgt de preek.
22:31
November 8, 2020
Valstrikken en hindernissen op de weg naar Gods koninkrijk. Preek Matteüs 18:6-14
Wee de wereld met haar valstrikken! - zegt Jezus. Dit gedeelte uit Matteüs is ongemeen scherp en, tegelijk, zeer bemoedigend. Wat bedoelt Jezus en wat betekent het voor ons. Ik lees eerst de tekst en daarna volgt de preek. 
19:20
November 1, 2020
Je komt als geroepen. Preek Matteüs 18:1-5.
Matteüs 18 is een essentieel hoofdstuk voor gelovigen. Hoe ziet Gods koninkrijk eruit en wat betekent dat voor je? Het hoofdstuk begint met de vraag wie de belangrijkste is. Jezus zegt dat je moet worden als een kind, je moet jezelf vernederen.   Ik lees eerst de tekst en dan volgt de preek.  
11:34
October 11, 2020
Leven in Jezus' kracht. Preek Matteüs 17:24-27 over Jezus en het tempelgeld
En apart stukje tekst vandaag. Over de vraag of Jezus kerkelijke bijdrage (tempelbelasting) betaalt. Is dit evangelie? Op welke manier? Ik lees eerst de tekst en dan volgt de preek.   
10:07
October 4, 2020
Tel God zegeningen. Preek 2 Timoteüs 1:1-10. Dienst met openbare geloofsbelijdenis
Vandaag vindt openbare geloofsbelijdenis plaats. Zes keer klinkt er 'ja' ten opzichte van het evangelie van Jezus. Een feest voor heel de gemeente. We luisteren naar een stukje uit de brief van Paulus aan de (jonge) Timoteüs. Het gaat erover dat Gods perspectief niet buiten ons omgaat; door een bijzondere gave/cadeau maar evengoed door 'traditie' ((groot)ouders) heen werkt God.  Ik lees eerst de Bijbeltekst. Daarna volgt de verkondiging van het evangelie.    
17:52
September 6, 2020
Gelukkig de vredestichters. Zij zullen kinderen van God genoemd worden. Preek Matteüs 5:9
Vredestichters. Wat zijn ze nodig. Jezus zegt dat vredestichters gelukkig zijn. Wat bedoelt Jezus? Heeft hij geen weet van (woorden)strijd en oorlog? Luister naar de tekst uit de Bergrede en naar de preek over dit vers.
19:35
August 23, 2020
Blijf God loven - hoe het ook met je gaat. Preek Psalm 138
Psalm 138 is uitbundig en aanstekelijk. God wordt hoogverheven. Zijn eigenschappen lovend benoemd. Wat wil het lied hiermee bereiken? Is de dichter is een goed humeur of is er wat anders aan de hand?  Ik lees eerst de Psalm. Daarna volgt de preek.   
14:28
July 19, 2020
Gods eindeloze genade. Preek 2 tempelvisioen. De rivier uit Ezechiël 47.
Ezechiël ziet een rivier. De rivier begint klein, met een paar spetterjes. Maar al snel wordt de rivier zo groot dat je er niet meer doorheen kunt waden. Je kunt er alleen nog maar zwemmen. Genezend en helend is de rivier. Waarover gaat dit aantrekkelijke visioen? Wat betekent het? Ik lees eerst de tekst uit Ezechiël 47:1-12. Daarna volgt de preek. Met deze preek rond ik de serie preken over Ezechiël af.  
23:32
July 5, 2020
God maakt alles nieuw. Preek 1 tempelvisioen Ezechiël (delen uit hoofdstuk 40, 43 en 44)
Ezechiël ziet in een visioen een nieuwe tempel waar God te midden van zijn volk woont. Wat een bemoedigend slot van dit profetenboek. Tot op vandaag intrigeert en motiveert dit tempelvisioen. Moet deze tempel gebouwd worden? Of is het symbolisch? Het visioen komt terug in Openbaring 21 en 22 als Johannes het nieuwe Jeruzalem ziet. Ik lees eerst wat verzen uit Ezechiël. Daarna volgt de preek. Als je een animatie wilt zien van de tempel, kijk dan op mijn blog.
31:33
June 21, 2020
God vernietigt het kwaad. Preek Ezechiël 38 en 39.
'Corona is het meest heftige dat wij ooit zullen meemaken'. Die uitspraak hoor je wel eens. Je snapt wat ermee bedoeld wordt. En toch. Kun je dat zo zeggen? Ezechiël kondigt een heel heftige gebeurtenis aan. Hoofdstukken 38 en 39 gaan over de vernietiging van het kwaad. De hoofdstukken komen verderop in de Bijbel terug (Openbaring 20) en hebben tot veel speculatie geleid. Ik lees eerst de Bijbeltekst en dan volgt de preek.
25:45
June 14, 2020
Laat je niet te grazen nemen. Preek Psalm 49
Psalm 49 windt er geen doekjes om. Het lied eindigt met de zin dat een mens zonder inzicht als een dier is dat wordt afgemaakt. Vanwaar dit einde van een schitterende reeks liederen (Psalm 42/43 tm 49)? Psalm 49 is actueel omdat arme mensen/landen het hardst geworden getroffen door de Corona-crisis. Psalm 49 spreekt ons, rijke Westerse mensen - Nederlanders, aan.  
23:45
June 7, 2020
Kijk naar de Geest en naar zijn werk. Pinksterpreek Psalm 48 en Handelingen 2
Kun je Gods Geest zien? Wat merk je van Hem? Vandaag is het Pinksterfeest. God zelf komt in het midden van zijn mensen wonen. Op een wonderlijke manier wordt Psalm 48 werkelijkheid. Dat lied zingt vol trots over God die te midden van zijn stad en mensen woont.  Ik lees eerst Psalm 48 en een stukje uit Handelingen 2. Daarna volgt de preek.
16:52
May 31, 2020
Applaus voor Jezus. Preek Hemelvaart 2020. Psalm 47
Afgelopen tijd is er veel geapplaudisseerd voor mensen die in verzorg- verpleeg- en ziekenhuizen werken. Ze zijn helden. Hieraan moest ik denken toen ik Psalm 47 las. Daar wordt applaus voor God gevraagd. Christenen zijn eraan gewend geraakt dat lied te lezen of te zingen op Hemelvaart: 'God vaart met gejuich omhoog'. Wat betekent dit lied vandaag?   
14:05
May 21, 2020
Crisisbestendig leven. Preek Psalm 46
In Psalm 46 klinkt vertrouwen. Veel vertrouwen. Er is hulp en bijstand bij allerlei gevaar. Wat zegt dit lied ons vandaag? Ik lees eerst de Psalm. Daarna volgt de preek.
20:36
May 17, 2020
Waar is God in de Corona-crisis? Preek over de provocatie van Psalm 44
Juist als het je moeilijk hebt, is God afwezig. Gelovigen hebben dat gevoel door de loop van de eeuwen heen ervaren en verwoord. Psalm 44 spreekt erover. Wat leren  wij in onze tijd van dit lied? Ik lees eerste de (best lange) Psalm. Daarna volgt de preek. 
31:26
May 10, 2020
Hopen op God als het 'nieuwe normaal'. Preek Psalm 43 op 3 mei 2020
Deze podcast begint met een geluidsfragment. Je hoort klokkenspel vanaf de Grote Kerk te Dordrecht. Het is de melodie van Psalm 43. Dit lied heeft een bijzondere betekenis; 18 verzetslieden - bekend van 'Het lied der achttien dooden (Jan Campert) - zongen het voordat ze werden geëxecuteerd op de Waalsdorpervlakte (1941). Wat betekende het lied toen en wat betekent dat lied in onze hedendaagse crisis? Op mijn blog (dd 3 mei 2020) vind je meer verwijzingen. 
20:45
May 3, 2020
Hoe hou je het vol om in God te geloven? Jeugddienst 19 april 2020 over Romeinen 8
Hoe blijf je in God geloven? Die vraag hadden de jongeren die samen met mij een eredienst voorbereidden. Dat was voordat de Corona-crisis begon. Vandaag moeten we het allemaal leren: hoe hou je vol? Hoe hou je moed? We lezen eerst een stukje uit de Bijbel. Dit keer de Bijbel in Gewone Taal. Een hoofdstuk uit Paulus' brief aan de Romeinen. Daarna volgt de preek. Kijk op mijn blog www.jmhaak.com voor het filmpje waarnaar ik (twee keer) verwijs. 
15:58
April 19, 2020
Jezus leeft! Hoe Ezechiël 37 getuigt over hoop. 12 april 2020
Jezus leeft. In de Bijbel staat dat Hij is opgewekt door de Geest (1 Petrus 3:18). En dat 'de Schriften' van Jezus' opstanding getuigen (1 Korintiers 15:4). Eerst lees ik Ezechiël 37:1-14. Daarna volgt de preek. Gezegend Paasfeest!
19:39
April 12, 2020
Preek Goede Vrijdag over Ezechiël 37 en Matteüs 27. 10 april 2020
Vandaag is het Goede Vrijdag. In de preek gaat het erover waarom we deze diep trieste dag toch goed noemen. Vanuit een bekend Bijbelgedeelte uit het Oude Testament kijken we naar de betekenis van Golgota. We lezen Ezechiël 37. Dat gaat over het zogenaamde dorre beenderendal waarin leven komt. 
21:56
April 10, 2020
Vertrouw je Jezus? Preek 5 april 2020. Matteüs 17:14-23
In crisis-tijd ontbreekt het je zomaar aan vertrouwen. Matteüs vertelt dat Jezus, opnieuw, wordt geconfronteerd met ziekte en ongeloof. Ongeloof van zijn eigen volgelingen nog wel. Wat betekent dit stukje? Ik lees eerst de Schrifttekst. Direct daarop volgt de verkondiging.
16:12
April 5, 2020
De Heer is erbij. Hoe Jezus moed geeft. Preek 29 maart 2020 over Matteüs 17:1-8
In Matteüs 17 staat dat Jezus er ineens heel anders komt uit te zien. Wat betekent zijn gedaanteverandering (transfiguratie)? Wij kennen zulk soort verschijnselen wel, maar dan veelal uit boeken of films (Harry Potter). Luisteren naar deze indrukwekkende gebeurtenis geeft hoop en moed. Ik lees eerst de tekst uit Matteüs. Direct daarop volgt de verkondiging.  
16:45
March 29, 2020
Is Jezus een influencer? Preek 22 maart 2020 over Matteüs 16:13-28
Vandaag zijn we veel bezig met onze identiteit. Misschien luister je zo naar Jezus ' vraag: 'wie zeggen jullie dat ik ben?' Mensen gaven toen (en nu) hoog van hem op. Is Jezus wat wij vandaag 'een influencer' noemen? We luisteren naar Matteüs 16:13-28. Eerst lees ik het Bijbelgedeelte. Direct daarop volgt de verkondiging. Niet onbelangrijke onderwerpen (Petrus, 'sleutel van de hemelpoort' e.a.) komen in de uitgewerkte preek op mijn blog kort aan de orde.   
19:21
March 22, 2020
Hoe Israëls God wordt geprezen. Preek 15 maart 2020. Matteüs 15:29-16:12
Deze preek hoort bij een prekenserie over Matteüs. De preek gaat erover hoe geloof in Jezus groeit. Ik lees eerst de Schrifttekst. Direct daarop volgt de verkondiging.
16:39
March 15, 2020
Introductie Preacher Podcast
Luister hier naar de intro van deze podcast.
00:56
March 14, 2020