Prinsipprogrammet

Prinsipprogrammet

By Prinsipprogrammet
Ein podkast om prinsipprogrammet til Noregs Mållag.

Du høyrer Marit Aakre Tennø og Magnus Bernhardsen.
More places to listen

More places to listen

Tredje episode - ein podkast for tanke og kommunikasjon
I denne episoden snakkar vi om punktet "Prinsippa som Aasen bygde skriftmålet på, gjer nynorsken til eit språk som alle kan kjenne seg heime i, og til ein god reiskap for tanke og kommunikasjon." Les meir om prinsipprogramordskiftet her. Twitter Instagram
21:23
September 10, 2019
Andre episode - frigjering av kven, frigjering frå kva?
I denne episoden går vi gjennom setningane "I striden for nasjonal, sosial og kulturell frigjering fekk det norske folket sitt eige skriftmål. Ivar Aasen granska dei norske målføra og sette opp ei landsgyldig, samlande norm. Nynorsken byggjer på dei norske målføra som står i ubroten samanheng med gammalnorsk." Vi ser også på korleis dette punktet har utvikla seg frå tidlegare prinsipprogram, og i ordskiftet før dette vart vedteke. Dei som snakkar er Marit Aakre Tennø og Magnus Bernhardsen. OBS - på eit tidspunkt fall lyden ut, og det manglar ca 45 sekund.  Informasjon om prinsipprogramordskiftet Twitter Instagram
41:30
September 2, 2019
Fyrste episode - ein podkast for folk i bygd og by
Dette er den fyrste episoden av Prinsipprogrammet, ein podkast om prinsipprogrammet til Noreg Mållag. Dei du får høyra snakka er Marit Aakre Tennø og Magnus Bernhardsen. Vi går gjennom det noverande programmet, og samanliknar med tidlegare program, snakkar om kva som står og burde står og med nokre gode anekdotar innimellom. Informasjon om prinsipprogramordskiftet Twitter
33:01
August 26, 2019
Make your own podcast for free with Anchor!