Skip to main content
Promluvy od Salvátora

Promluvy od Salvátora

By Akademická farnost Praha – Salvátor
Duchovní promluvy z pražské Akademické farnosti Nejsvětějšího Salvátora
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

#6 Marek Vácha: Podobenství o marnotratném synu

Promluvy od Salvátora

1x
10. Úvod do Bible: Evangelia
Poslední díl z cyklu "Úvod do Bible nejen pro katechumeny" se zaměřuje na evangelia, konkrétně na několik základních informací ke každému evangeliu a dále také na to, proč se jednotlivé evangelijní texty liší a v jakém slova smyslu se jedná o historické knihy.
16:26
August 15, 2022
9. Úvod do Bible: Proroci
V devátém dílu z cyklu "Úvod do Bible nejen pro katechumeny" se dozvíte, kdo je "prorok", v jakém vztahu je Zákon a biblické proroctví a co je typickým schématem prorocké literatury.
12:08
August 08, 2022
8. Úvod do Bible: Apokalypsa
Tématem osmého dílu z cyklu "Úvod do Bible nejen pro katechumeny" je kniha Zjevení sv. apoštola Jana, resp. Apokalypsa.
12:23
August 02, 2022
7. Úvod do Bible: Žaltář
Tématem šestého dílu z cyklu "Úvod do Bible nejen pro katechumeny" je žaltář: 1) coby virtuální chrám po zboření chrámu skutečného; 2) jakožto cosi, co otvírá možnost osobní modlitby v různých životních situacích a 3) jakožto kniha osobní modlitby, která ukazuje vývoj vztahu mezi člověkem a Bohem a jež nás učí, jak tento vztah budovat.
15:15
July 25, 2022
6. Úvod do Bible: Job
Tématem šestého dílu cyklu "Úvod do Bible nejen pro katechumeny" je kritická moudrost v knize Job.
15:51
July 18, 2022
5. Úvod do Bible: Mudroslovná literatura
Pátý díl z cyklu "Úvod do Bible nejen pro katechumeny" je zaměřen na mudroslovné knihy Job, Přísloví, Kazatel, Sírachovec, knihu Žalmů,  knihu Moudrosti a Píseň písní. Pozadím jejich interpretace je rozlišení základních typů moudrostí.
13:52
July 11, 2022
4. Úvod do Bible: Leviticus, Numeri, Deuteronomium
Čtvrtý díl z cyklu "Úvod do Bible nejen pro katechumeny," který si připravil P. Samuel Prívara, SJ, se zaměřuje na knihy Leviticus, Numeri a Deuteronomium.
12:57
July 04, 2022
3. Úvod do Bible: Genesis 12–50, Exodus
Třetí díl z cyklu "Úvod do Bible nejen pro katechumeny," který si připravil P. Samuel Prívara, SJ. Třetí díl je zaměřen 1) na druhou část knihy Genesis, na rodinu Abraháma a její úlohu v Božím plánu spásy jako odpovědi na existenci zla ve světě; 2) na druhou knihu Mojžíšovu (Exodus), na příběh vysvobození Izraele z Egypta jakožto věčně se opakujícího duchovního paradigmatu našeho života. www.farnostsalvator.cz https://jezuitoudnes.cz http://www.jesuit.cz
12:51
June 27, 2022
#19 Tomáš Halík: Byli jste povoláni ke svobodě
Promluva Mons. Tomáše Halíka ke 13. neděli v mezidobí 26. 6. 2022.
10:46
June 25, 2022
2. Úvod do Bible: Genesis 1–11
Druhý díl z cyklu "Úvod do Bible nejen pro katechumeny," který si připravil P. Samuel Prívara, SJ.   Druhý díl se zaměřuje na prvních 11 kapitol knihy Genesis. Po 1) nastínění historického kontextu, v němž byla kniha Genesis sepsána, následuje 2) komentář k samotné historii stvoření a 3) problému zla a jeho řešení v knize Genesis. www.farnostsalvator.cz www.jezuitoudnes.cz www.jesuit.cz
20:36
June 20, 2022
#18 Tomáš Halík: Tělo a krev Páně
Promluva Mons. Tomáše Halíka ke slavnosti Těla a krve Páně 16. 6. 2022. www.farnostsalvator.cz
15:02
June 18, 2022
1. Úvod do Bible: Jak číst Bibli dnes
První díl z cyklu "Úvod do Bible nejen pro katechumeny," který si připravil P. Samuel Prívara, SJ. První díl se zaměřuje na následující:  1) Co znamená, že je Bible inspirovaná?  2) Co je to kánon a lze do něj něco přidávat?  3) Jaký je vztah mezi Starým a Novým zákonem? 4) Klíč k tomu, jak číst Bibli dnes.
21:37
June 14, 2022
#17 Tomáš Halík: Bůh nad námi, před námi a v nás
Promluva Mons. Tomáše Halíka ke Slavnosti Nejsvětější Trojice 12. 6. 2022.
14:20
June 11, 2022
#16 Tomáš Halík: Čas druhých letnic?
Promluva Mons. Tomáše Halíka ke Slavnosti Seslání Ducha Svatého 5. 6. 2022.
07:51
June 04, 2022
#15 Tomáš Halík: Jednota v Duchu není uniformita
Promluva Mons. Tomáše Halíka k 7. neděli velikonoční 29. 5. 2022.
08:31
May 30, 2022
#14 Tomáš Halík: Učiň nás nástrojem svého pokoje
Promluva Mons. Tomáše Halíka k 6. neděli velikonoční.
10:37
May 20, 2022
#13 Tomáš Halík: Budoucnost jako Boží dar
Promluva Mons. Tomáše Halíka k 5. neděli velikonoční 15. 5. 2022.
10:55
May 14, 2022
#12 Tomáš Halík: Na nové cesty.
Promluva Mons. Tomáše Halíka ke 4. neděli velikonoční 8. 5. 2022.
09:48
May 07, 2022
#11 Tomáš Halík: Petrovo trojí vyznání
Promluv Mons. Tomáše Halíka ke 3. neděli v mezidobí 1. 5. 2022.
09:41
April 30, 2022
#10 Tomáš Halík: Rány světa jsou ranami našeho Boha
Promluva Mons. Tomáše Halíka ke 2. neděli velikonoční 24. 4. 2022
18:02
April 23, 2022
#9 Tomáš Halík: Slavnost našeho vzkříšení
Promluva Mons. Tomáše Halíka ke Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 17. 4. 2022.
10:19
April 17, 2022
#8 Tomáš Halík: Svatý týden
Promluva Mons. Tomáše Halíka ke Květné neděli 11. 4. 2022.
13:47
April 08, 2022
#7 Tomáš Halík: Golgota dnešní doby
Promluva Mons. Tomáše Halíka k 5. neděli postní 3. 4. 2022.
12:45
April 02, 2022
#6 Marek Vácha: Podobenství o marnotratném synu
Promluva P. Marka Váchy k evangeliu 4. neděle postní 27. 3. 2022.
29:60
March 27, 2022
#5 Tomáš Halík: Návrat marnotratného syna
Promluva Mons. Tomáše Halíka k evangeliu 4. neděle postní 27. 3. 2022.
16:57
March 27, 2022
#4 Marek Vácha: Služba druhým je služba Kristu
Promluva P. Marka Váchy ke 3. neděli postní 20. 3. 2022
18:35
March 19, 2022
#3 Tomáš Halík: Sekulární podoba víry, naděje a lásky
Promluva Mons. Tomáše Halíka k 3. neděli postní 20. 3. 2022
12:20
March 18, 2022
#2 Tomáš Halík: Světlo z hory Tábor
Promluva Mons. Tomáše Halíka k 2. neděli postní 13. 3. 2022.
12:29
March 12, 2022
#1 Tomáš Halík: Řekni ďáblovi ne
Promluva Mons. Tomáše Halíka k 1. neděli postní 6.3.2022.
15:48
March 05, 2022