Skip to main content
Psykoterapeuterna

Psykoterapeuterna

By Linda Lundmark & Cathrine B.Eck
En podcast där vi möter experter och sakkunniga inom psykoterapi, vård och behandling. Podden drivs av Cathrine B. Eck och Linda Lundmark.
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Avsnitt 7: Om medling, konflikthantering i skola & arbetsliv, konkreta tips, kunskapsförmedling med expert, föreläsare, utbildare i konflikthantering: Oskar Palmenfelt
I dagens avsnitt gästas podden av Oskar Palmenfelt. Oskar arbetar som föreläsare, utbildare, expert och är specialiserad på konflikthantering med en examen i detta ämne från Göteborgs Universitet. Oskar förmedlar bl.a. konkreta tips, färdigheter & strategier för skola & yrkesverksamma att attribuera och delar även med sig av erfarenheter från sin kliniska vardag som medlare & utbildningsansvarig. Samtal förs också kring vikten av det goda lyssnandet, opartiskhet, att uttrycka känslor/egna behov, begrepp såsom exempelvis "konfliktpaus", "pseudokonflikt" & "att inte stjäla konflikten" belyses m.m. Detta i syfte att inte bara förebygga konflikter - utan också för att se de unika möjligheter/potential & lärande konflikter och oliktänkande tvärtom kan generera -  vilka inte bara utvecklar individer utan även hela verksamheter. Varmt välkommen! 20211020
26:56
October 20, 2021
Avsnitt 6: Om psykoterapi, handledning, CT-R med leg. psykoterapeut, handledare Inger Horowitz
I dagens avsnitt möter vi leg psykoterapeut, lärare, handledare Inger Horowitz som mött tusentals patienter/ klienter genom decennier. Den nya behandlingsmetoden: Recovery- Oriented Cognitive Therapy (CT-R) lyfts fram i dagens avsnitt som även belyser ämnen såsom psykoterapi, patientarbetet, skillnaden mellan trad. kognitiv psykoterapi & CT- R, vikten av handledning & Ingers värdefulla tips till nyutexaminerade psykoterapeuter m.m, m.m Varmt välkomna! 20211010
27:12
October 10, 2021
Avsnitt 5: Om smärta, lidande, Mindfulness, uppmärksamhet, tankar, känslor m.m. med psykiater, psykoterapeut, professor, författare Åsa Nilsonne
I dagens avsnitt möter vi psykiater, psykoterapeut, professor emerita i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet, författare & föreläsare Åsa Nilsonne som i decennier arbetat kliniskt med patienter i lidande. Åsas formidabla bok: "Mindfulness utan flum- att leva med känslor" lyfts fram i dagens avsnitt som även belyser ämnen såsom Mindfulness, lidande, smärta, hjärnan, uppmärksamhet, tankar & känslor. Åsa har även en egen podcast: "Smärtpunkter" som utforskar smärtans roll i våra liv. Varmt välkomna! 20210805
29:08
September 5, 2021
Avsnitt 4: Om juridiska aspekter vid våld i nära relation med advokat Rebecca Lagh
I dagens avsnitt möter vi advokat Rebecca Lagh, expert utsedd av Regeringen i lagförslag om Barnfridsbrott SOU 2019:32. Rebecca företräder sedan många år brottsoffer i brottmål & familjerättsliga tvister och är specialiserad inom fältet våld i nära relation, hedersrelaterat våld, sexualbrott & brott mot barn. Rebecca utbildar, föreläser ofta & driver även podden: "Våld i nära relationer- det börjar med kärlek" tillsammans med Linn Mosser Hällén. Välkommen till ett viktigt samtal om både framsteg inom fältet på micro/macronivå men också de utmaningar som fortfarande finnes på en strukturell nivå likväl som det vi yrkesverksamma möter i vår vardag. Välkomna! 20210821
30:12
August 21, 2021
Avsnitt 3: Om könsstympning med Luul Jama
I dagens avsnitt möter vi Luul Jama, ordförande för organisationen: Existera i Stockholm som består av personer som direkt eller indirekt blivit utsatta för könsstympning. Viktiga frågor belyses kopplat till hur förebygga & motverka könsstympning, fysiska, psykiska, somatiska & emotionella symtom på att ha utsatts för könsstympning, vikten av förebyggande insatser, samverkan samt hur & våga fråga! 20210611
29:17
June 12, 2021
Avsnitt 1: Om stress, återhämtning och självomhändertagande med Siri Lundmark.
I dagens avsnitt möter vi Siri Lundmark, leg. psykoterapeut med kognitiv inriktning. Siri har en mångårig erfarenhet av arbete inom psykoterapi & har en spetskompetens inom fältet stressrelaterade problem, utmattning, utbrändhet samt inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Siri har bl.a. arbetat på Stressmottagningen på Karolinska Institutet, Försäkringskassan och som privatpraktiserande psykoterapeut under flera decennier. 20210530
31:04
June 5, 2021
Avsnitt 2: Om konsten att fördärva sitt liv eller inte med Stefan Einhorn.
I dagens avsnitt träffar vi Stefan Einhorn, överläkare, professor, föreläsare, lärare och författare med en erfarenhet som sträcker sig över många decennier & som författat ett 15- tal böcker. Stefan är ordförande vid centrum för social hållbarhet vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Vi samtalar bl.a om hans bok: "Konsten att fördärva sitt liv eller inte" m.m Varmt välkomna! 20210605
29:31
June 5, 2021