Skip to main content
PzlPod - en podcast fra Puzzlepart

PzlPod - en podcast fra Puzzlepart

By Puzzlepart

Puzzlepart hjelper norske bedrifter, organisasjoner, kommuner, etater og mange andre med å utnytte Microsofts skyplattform til å jobbe på smartere måter. I PzlPod får du møte flinke folk som jobber med et stort spekter av tjenester rundt Microsoft 365, Dynamics 365 og Teams. Vi leverer alt fra innsiktsarbeid og konseptutvikling, prosjektledelse og kompetanseheving, utvikling, migrering og forvaltning over tid. Vi er også selskapet bak Prosjektportalen, som har blitt en slags nasjonal standard for prosjekter i offentlig sektor. Vi har jevnlige webinarer og åpne kurs. puzzlepart.com
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Endringsledelse

PzlPod - en podcast fra Puzzlepart

1x
Model Driven Apps
Model Driven Apps
Episode 10: Model Driven Apps "Alt i en plattform, hvordan bruke data du allerede har til å skape god oversikt over arbeidsflyter?" I denne episoden går vi litt i dybden på mulighetene man har ved å bruke Model Driven Apps. Hvordan man kan best mulig bruke data man allerede har til salg, analyse, statistikk og forecasting. Hvordan bruke Power apps til CRM, Marketing, Customer Service, Finance, Commerce og Supplychain. Gjest: Øistein Unnerud, Konsulent, Puzzlepart Epost: oistein.unnerud@puzzlepart.com Gjest: Tin Huang Vu, Konsulent, Puzzlepart Epost: tin.hoang@puzzlepart.com Vert: Rolf Vlietman, Pedagogisk rådgiver, Puzzlepart Epost: Rolf.Vlietman@puzzlepart.com www.puzzlepart.com Tags: Power Apps, Power Platform, Microsoft365, Dynamics 365, Low Code, Puzzlepart, kompetanseheving, kunnskapsdeling, konsulenthus,
18:13
November 28, 2022
Power Platform
Power Platform
Episode 9: Power Platform.  "Skreddersydde forretningsløsninger" I denne episoden snakker vi om hva Power Platform er, og hvordan dette kan brukes i en organisasjon. Vi snakker oss gjennom de ulike verktøyene og hvordan man kan tilpasse appene til ulike behov. Dette er første episode av en serie av der vi snakker om Power Platform. Gjester: Jostein Langerud, Solution Architect, Puzzlepart Epost: jostein.langerud@puzzlepart.com Gjester: Thomas Granheim, Seniorkonsulent, Puzzlepart Epost: thomasog@puzzlepart.com Vert: Rolf Vlietman, Pedagogisk rådgiver, Puzzlepart Epost: Rolf.Vlietman@puzzlepart.com Tags: Microsoft 365, Power Platform, Low code, Lavkodeløsninger www.puzzlepart.com
20:48
August 22, 2022
Migrering
Migrering
Episode 8: Migrering "Flytte fra et gammelt hus til et nytt, trenger vi et loft i det nye huset?" I denne episoden snakker vi om migrering og viktigheten om å ha et målbilde om hvordan man skal ta i bruk den nye plattformen. Puzzlepart bruker en metode for migreringsprosjekter som har fire faser. Analysefase, planleggingsfase, utføringsfase og avviklingfase. Videre snakker vi om hvordan vi koordinerer flyttejobben når vi flytter fra gammel løsning til ny, og at det er viktig å involvere bruker i planleggingsfasen slik at informasjonen når sluttbruker. Gjest: Espen Olsen, IT operation manager, Puzzlepart Epost: espen.olsen@puzzlepart.com Gjest: Daniel Wiese-Møller, Prosjektleder og kundeansvarlig, Puzzlepart Epost: daniel.wiese-moller@puzzlepart.com Vert: Rolf Vlietman, Pedagogisk rådgiver, Puzzlepart Epost: Rolf.Vlietman@puzzlepart.com www.puzzlepart.com Tags: Microsoft365, Migrering, Puzzlepart, kompetanseheving, kunnskapsdeling, konsulenthus, endringsledelse, brukeradopsjon, Sharegate, PowerShell,
20:29
June 08, 2022
Hvem er Puzzlepart
Hvem er Puzzlepart
Episode 7: Hvem er Puzzlepart? "De ansatte er vår viktigste ressurs og virksomheten må bygges rundt disse" Daglig leder og rådgiver Steffen R. Norby fra Puzzlepart forteller om reisen Puzzlepart har hatt gjennom de siste 14 årene. I episoden snakker vi om hva Puzzlepart leverer, hvordan vi utvikler oss og hvordan vi skaper en god kultur med fokus på deling, kompetanseheving og trivsel på jobb. Gjest: Steffen R. Norby, Daglig leder og rådgiver Epost: steffen.norby@puzzlepart.com Vert: Rolf Vlietman, Pedagogisk rådgiver, Puzzlepart Epost: Rolf.Vlietman@puzzlepart.com www.puzzlepart.com Tags: Microsoft365, Puzzlepart, kompetanseheving, kunnskapsdeling, konsulenthus, endringsledelse, brukeradopsjon, e-læring, programvareutvikling
18:00
May 10, 2022
Viva
Viva
Episode 6: Viva 25.04.2022 "Personlig innsikt i din arbeidshverdag" I denne episoden tar Petter og Ole Kristian oss gjennom Viva Connections, Viva Insights, Viva Topics og Viva Learning. Videre snakker vi om hvordan en kan bruke disse verktøyene på en smart måte, og hvilke gevinster dette kan gi på en arbeidsplass for mer effektiv samhandling. Gjester: Petter Skodvin-Hvammen, Sjefskonsulent, Puzzlepart Epost: pettersh@puzzlepart.com Gjester: Ole Kristian Mørch-Storstein, Chief Technology Officer, Puzzlepart Epost: olekms@puzzlepart.com Vert: Rolf Vlietman, Pedagogisk rådgiver, Puzzlepart Epost: Rolf.Vlietman@puzzlepart.com Tags: Microsoft 365, Viva, LMS, Kompetanseheving, AI teknologi, Kunnskapsdeling, Personlig innsikt. www.puzzlepart.com
21:48
April 25, 2022
E-læring
E-læring
Episode 5: E-læring 01.04.2022 "E-læring bør være mer enn kun en PDF som blir sendt ut på epost" Prosjektleder og kundeansvarlig Daniel Wiese-Møller fra Puzzlepart snakker om E-læring, kompetanseheving og gamification. Videre prater han om hvordan en bedrift kan løfte sin opplæringsstrategi og hvordan man kan lykkes med kompetanseheving i bedriften. Gjest: Daniel Wiese-Møller, Prosjektleder og kundeansvarlig, Puzzlepart Epost: daniel.wiese-moller@puzzlepart.com Vert: Rolf Vlietman, Pedagogisk rådgiver, Puzzlepart Epost: Rolf.Vlietman@puzzlepart.com Tags: E-læring, Microsoft 365, opplæringsstrategi, gamification, ambassadørnettverk, kompetanseheving www.puzzlepart.com
18:03
April 04, 2022
Produktivitet
Produktivitet
"Det som er åpenbart for oss, kan være en åpenbaring for andre" Vår CTO Ole Kristian og produktansvarlig for Prosjektportalen 365 Jan, snakker om produktivitet i Microsoft plattformen. De deler sine erfaringer og tanker rundt hva og når man skal bruke de riktige verktøyene. Videre prater vi om hvordan man holder seg oppdatert i alle de nye løsningene som kommer, og hvordan man holder orden i alle legoklossene og bruker den riktige sammensetningen til riktig tid og behov. Gjester: Ole Kristian Mørch-Storstein, Chief Technology Officer, Puzzlepart Epost: olekms@puzzlepart.com Jan Lindset, Senior Project Manager, Puzzlepart Epost: jan.lindset@puzzlepart.com Vert: Rolf Vlietman, Pedagogisk rådgiver, Puzzlepart Epost: rolf.vlietman@puzzlepart.com Tags: Produktivitet, oppgavehåndtering, samhandling, Puzzlepart, Microsoft 365, Planner, To do, Outlook, Sharepoint, Teams,
25:12
March 21, 2022
Intranett
Intranett
Episode 3: Intranett med Pål Olav Loftesnes og Kim Are Jakobsen "Hvordan få mest mulig ut av intranett." Våre adopsjonsspesialister Pål Olav og Kim Are snakker om intranett og deler sine erfaringer fra ulike kundeleveranser i Sharepoint. Vi reflekterer om viktigheten av god forankring hos ledelsen når man skal ta i bruk, eller fornye et intranett. Bli bedre kjent med moderne Sharepoint og lær mer om hvordan vi skrur sammen de gode løsningene. Gjester: Pål Olav Loftesnes, Adopsjonsspesialist, Puzzlepart Epost: pal.loftesnes@puzzlepart.com Kim Are Jakobsen, Adopsjonsspesialist, Puzzlepart Epost: kim.are.jakobsen@puzzlepart.com Vert: Rolf Vlietman, Pedagogisk rådgiver, Puzzlepart Epost: rolf.vlietman@puzzlepart.com Tags: Microsoft 365, intranett, Sharepoint, Puzzlepart www.puzzlepart.com
23:47
March 07, 2022
Endringsledelse
Endringsledelse
Episode 2: Endringsledelse med Torill Svantorp og Sofie Bakke Stridh  "Folk vil ikke endres, men de kan endre seg selv." Torill snakker om endringsledelse og erfaringer fra utrulling av M365. Hun referer til en artikkel om ulike forventinger organisasjoner kan ha til endring, og hvorfor det er viktig å sette riktige forventninger til en endring for å kunne lykkes. Videre i episoden snakker Sofie om fokus på reinforcement i ADKAR- modellen, "sensemaking", og kommunikasjon og forankring hos ledelsen. Gjester: Torill Svantorp, Sjefskonsulent, Puzzlepart Epost: torill.svantorp@puzzlepart.com Sofie Bakke Stridh, Rådgiver, Puzzlepart Epost: sofieb@puzzlepart.com Vert: Rolf Vlietman, Pedagogisk rådgiver, Puzzlepart Epost: rolf.vlietman@puzzlepart.com Tags: Microsoft 365, endringsledelse, Ambassadørnettverk, ADKAR-modellen Link til artikkel: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0018726718773157 www.puzzlepart.com
23:36
February 11, 2022
Kompetanseheving
Kompetanseheving
Episode 1: Kompetanseheving med pedagog Anders Henden 10.01.2021 Pedagogisk rådgiver Anders Henden fra Puzzlepart snakker om kompetanseheving og ADKAR modellen som fundament for utrulling av Microsoft 365. Han deler sine erfaringer og gir oss innsikt i hvordan en drifter ambassadørnettverk og skaper engasjement, nysgjerrighet og kunnskapsdeling i organisasjoner som skal ta i bruk Microsoft 356. Gjest: Anders Henden, Pedagogisk rådgiver, Puzzlepart Epost: Anders.Henden@puzzlepart.com Vert: Rolf Vlietman, Pedagogisk rådgiver, Puzzlepart Epost: Rolf.Vlietman@puzzlepart.com Tags: Microsoft 365, ADKAR, Ambassadørnettverk, Kompetanseheving www.puzzlepart.com
19:11
January 12, 2022