Skip to main content
Chennai Queer LitFest (QLF)

Chennai Queer LitFest (QLF)

By Queer Chennai Chronicles
Chennai Queer LitFest (QLF) is organised by Queer Chennai Chronicles (QCC) - An independent LGBTQ publishing and literary forum. #queer #literature #chennai #tamil #lgbt

QLF 2019: Chennai Queer LitFest 2019 (September 14, 2019)
QLF2018: Chennai Queer LitFest 2018 (July 7, 2018)

For more information visit QueerChennaiChronicles.com , paalputhumai.com and QueerLitFest.com

Write to us at qlf@queerchennaichronicles.com
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

PodBean Logo

PodBean

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Stitcher Logo

Stitcher

QLF 2019 [Bonus] About Chennai Queer LitFest, Thamizhachi Thangapandian, MP - Tamil
About Chennai Queer LitFest, Thamizhachi Thangapandian, MP
02:49
November 23, 2019
QLF 2019 [Session 7] Open Mic, Dhana Sakthi, Alagu Jegan
Open Mic (In Tamil) Dhana Sakthi, Alagu Jegan இலக்கிய வாசிப்பு - தனசக்தி, அழகு ஜெகன் For More Information: QueerLitFest.com & QueerChennaiChronicles.com
08:07
November 22, 2019
QLF 2019 [Session 6] Art in Queer Literature, Maari, Vai, Senthil - Tamil
Art in Queer Literature (Panel in Tamil) Panelists: Maari, Vai. Moderator: Senthil  பால்புது இலக்கியத்தில் ஓவியங்கள் - பேச்சாளர்கள்: மாரி, வை. வழிநடத்துநர்: செந்தில்.  For More Information: QueerLitFest.com & QueerChennaiChronicles.com Art is a perception, art is something perceived rather than spoken words  of representation. While it is easy to quote “picture speaks a  thousands words” when we talk about art, does all the art-illustration  represent each one of us who consume it? Does the current art form in  our literatures represent the diverse spectrum of humans or does it  represent what we see as the ‘norm’? Art is also a portrayal and  projection that convey something more, paving way to perceive people,  situation, politics and so on. Art from the subaltern not just paves way  or perceptions but also brings empowerment within the community and  widely projects the idea which spoken words had missed to do, art by  itself promotes a philosophy and politics. கலை என்பது ஒரு கருத்தியல். வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத புலன்களால் உணரமுடிகிற ஒரு உணர்வு. ஒரு கலைப்படைப்பு ஆயிரம்  வார்த்தைகளைப் பேசும் என்று நாம் எளிதாகச்சொன்னாலும் அக்கலையை நுகரும் நம் அனைவரையும் அக்கலை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறதா? இலக்கிய வட்டத்துக்குள் தற்போது இயங்கும் கலைவடிவங்கள் அனைத்து தரப்புமக்களுக்கானதாகவும் இருக்கிறதா? அல்லது இயல்பு எனும் விதிக்குள் அடங்கி விடுகிறதா? கலை என்பது மக்கள், அவர்களது நிலை, அரசியல் போன்றவற்றை  எளிதாக புரியவைக்கும் பலசித்தரிப்புகள் மற்றும் கருத்துக்களின் வெளிப்பாடு. அதோடு மட்டுமல்லாமல் சமுதாயத்தின் சிந்தனைகளை மேம்படுத்துவதோடு வார்த்தைகளால் விளக்க முடியாத கருத்துக்களையும் விளக்குகிறது. கலை தன்னளவியேலே தத்துவங்களையும் அரசியலையும் பரப்புகிறது.
51:24
November 22, 2019
QLF 2019 [Session 5] A Conversation on Translation, V Geetha, Nadika - Tamil
A Conversation on Translation Speaker: V Geetha, Facilitator: Nadika  மொழிபெயர்ப்பு - ஒரு உரையாடல் - பேச்சாளர்: V கீதா, வழிநடத்துநர்: நாடிகா  For More Information: QueerLitFest.com & QueerChennaiChronicles.com Translation is a new tree growing out from the root of the original, in  the words of poet Yang Lian. The new tree must necessarily be different  from the old one. The difference is what we must talk about. This  conversation on translation must open up perspectives, show us what we  may know but not acknowledge. What are the voices that are heard, what  are the messages that are lost. மொழிபெயர்ப்பு என்பது ஒரு அசலான பிரதியில்  வேரிலிருந்து முளைக்கும் புதியமரம் – கவிஞர் யாங் லியான். புதிய மரம்  நிச்சயமாக பழையதிலிருந்து வேறுபட்டே இருக்க வேண்டும். அந்த வேறுபாட்டையே  நாங்கள் உரையாட விரும்புகிறோம். மொழிபெயர்ப்பு குறித்த இந்த உரையாடல்கள்  நமது பார்வையை விரிவு படுத்துவதாக இருப்பதோடு நாம் எதைத் தெரிந்தும்  அங்கீகரிக்காமல் இருக்கிறோமோ அதை தெரியவைப்பதாகவும் இருக்கவேண்டும்.  எந்தெந்த குரல்கள் நம்மால் கேட்கப் பட்டிருக்கின்றன? எந்தெந்த குரல்கள்  கேட்காமல் போயிருக்கின்றன?
52:09
November 22, 2019
QLF 2019 [Session 4] Queer Literature in Malayalam, Kishor - English
Queer Literature in Malayalam  (Speech in English) Speaker: Kishor.   மலையாளத்தில் பால்புது இலக்கியம் - பேச்சாளர்: கிஷோர். Kerala's specific geographical separation  from the rest of South India via Western Ghats, and the influence from  outside world via its ancient seaports, has caused it to evolve  culturally in a very unique way. This is also reflected in Kerala's  literature, especially in depicting same-sex love and transgender  identities. Some of the bold and honest feminist writings from legends  like Madhavikutty (Kamala Das) have paved the way for queer writings in  Malayalam. The talk Chronicles a timeline of major writings in queer  theme that occurred in Malayalam literature, from pre-independence to  current era. There will also be book readings (English translation) from  selected sections of  "Randu Purushanmar Chumbikkumbol" / "When two Men  Kiss", the author's autobiography. கேரளா தனது புவியியல் அமைப்பில்  தென்னிந்தியாவின் மற்ற மாநிலங்களில் இருந்து மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையால்  பிரிந்து நிற்கிறது. பழங்காலத்தில் தொடர்ந்த வெளிநாட்டவர் வருகையாலும்  கலாச்சார ரீதியாக கேரளா தனிப்பட்ட முறையில் வளர்ந்துள்ளது. இது கேரள  இலக்கியத்திலும் எதிரொலித்துள்ளது. குறிப்பாக ஒருபாலினக் காதல், மற்றும்  திருநர் அடையாளங்களில். பெண்ணிய எழுத்தாளர்களான கமலாதாஸ் போன்றவர்களின்  வீரியமான, உண்மையான எழுத்துகள் பால்புது எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு பாதையை  ஏற்படுத்திக் கொடுத்திருக்கிறது. இந்த அமர்வில் சுதந்திரத்திற்கு முன்பு  தொடங்கி தற்போது வரையான மலையாள பால்புது இலக்கியம் குறித்து விவாதிக்கப்பட  இருக்கிறது. மேலும் இவ்வமர்வில் “ரண்டு புருஷன்மார் சும்பிக்கும்போள்”  எனும் தனது மலையாள சுயசரிதையின் ஒரு பகுதியை அதன் எழுத்தாளர்  வாசிக்கவிருக்கிறார்.
38:36
November 22, 2019
QLF 2019 [Session3, Part 3] Inclusive Children's Literature  Q&A - English & Tamil
Inclusive Children's Literature  (Speech in English and Tamil) Speakers: Shals mahajan (English), Salai Selvam (Tamil). அனைவருக்குமான சிறார் இலக்கியம் - பேச்சாளர்கள்: ஷால்ஸ் மஹஜன், சாலை செல்வம். For More Information: QueerLitFest.com & QueerChennaiChronicles.com
32:56
November 22, 2019
QLF 2019 [Session 3, Part 2] Inclusive Children's Literature, Salai Selvam - Tamil
Inclusive Children's Literature Speakers: Salai Selvam (Tamil)  அனைவருக்குமான சிறார் இலக்கியம் - பேச்சாளர்: சாலை செல்வம்   For more information: QueerLitFest.com & QueerChennaiChronicles.com புத்தகங்கள் நமது எண்ணங்களையும்,உலகத்தின்  மீதான பார்வையையும் வடிவமைப்பதில் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன. வரப்போகும்  காலங்களில் வயது வந்தோருக்கு இருக்கக்கூடிய அளவில் சிறாருக்கான  இலக்கியங்களும் எல்லா சிறார்களையும் உள்ளடக்கிய இலக்கியங்களும் எழுதப்பட  வேண்டிய அவசியமிருக்கிறது.  இதன் மூலம் சிறாருக்கு ஒரு பரந்த பார்வை  உருவாகுவதுடன் “இயல்பானவர்கள் அல்ல” என்று சொல்லி விடுகிற சிறார்களையும்  உள்ளடக்க முடியும். உள்ளடக்கிய (inclusive) இலக்கியம் என்பது வேறுபட்ட  நபர்களைப் பற்றிய கதைகள் அல்லது வேறுபட்டதாகக் கருதப்படுபவர்களின்  வாழ்க்கையைப் பற்றி மற்றவர்களுக்குக் கற்பிப்பதற்கான ஒரு ஊடகம்  அல்ல. அதற்கு பதிலாக சுவாரஸியமான கதைகள் மூலமாக நாம் வாழ்க்கையில்  சந்திக்கும் அனைத்து மனிதர்களையும் பேசுவதாக இருக்க வேண்டும். இந்த  அமர்வில் நாம் வாசிக்கும், நாம் கொண்டாடும் எழுத்துக்கள் நாம் வாழும் வேறு  வேறான மனிதர்களைக் கொண்ட உலகை நமக்கு காட்டுகிறதா என்பது குறித்து உரையாட  இருக்கிறோம்.
16:26
November 22, 2019
QLF 2019 [Session 3, Part 1] Inclusive Children's Literature, Shals mahajan - English
Inclusive Children's Literature  (Speech in English and  Tamil) Speakers: Shals mahajan (English)  அனைவருக்குமான சிறார் இலக்கியம் - பேச்சாளர்கள்: ஷால்ஸ் மஹஜன்  For More Information: QueerLitFest.com & QueerChennaiChronicles.com Books play a crucial role in shaping our  thoughts and world view. In the formative years it is important to have  literature that projects an equal and inclusive content to children.  This not only helps in fostering a broader view but also does not  exclude children who are perceived to be not ‘normal’. Inclusive  literature are not stories about people who are different or a medium to  teach others about the lives of those perceived to be different.  They are stories with engaging plots lines which happen to include  characters and narratives that are from all walks of life. This session  explores if the literature we consume and celebrate is mindful of the  diverse world we live in.
31:14
November 22, 2019
QLF 2019 [Session 2] Queer Literature, Hari Rajaledchumy - Tamil
Queer Literature, Hari Rajaladchumy (she/her). Hari Rajaledchumy is a writer/artist based in London. Her writings have been published in various Sri Lankan and diaspora literary journals. Samples of her writings and visual artworks can be accessed via www.hrajaledchumy.com பால்புது இலக்கியம்., ஹரி ராஜலட்சுமி. லண்டனில் வசிக்கும் இவரது பல படைப்புகள் இலங்கையிலும் புலம்பெயர் இலக்கிய இதழ்களிலும் வெளியாகியுள்ளன. ஹரி இராஜலெட்சுமியின் எழுத்துக்கள் மற்றும் கலைப்படைப்புகளை www.hrajaledchumy.com எனும் இணையதளத்தில் காணலாம். For More Information: QueerLitFest.com & QueerChennaiChronicles.com
15:33
November 22, 2019
QLF 2019 [Session 1] Keynote by Thamizhachi Thangapandian, MP - Tamil
Keynote: Thamizhachi Thangapandian, MP  சிறப்புறை - தமிழச்சி தங்கபாண்டியன், MP.  For More Information: QueerLitFest.com & QueerChennaiChronicles.com
44:19
November 22, 2019
QLF 2019 [Intro] Welcome Note, Moulee & Gireesh - Tamil
Chennai Queer LitFest 2019 by Queer Chennai Chronicles INTRODUCTION: Moulee & Gireesh Date: 14 Sep 2019 - 10 am to 5.30 pm | Venue: Kavikko Convention Centre, Chennai - 04    For More Information: QueerLitFest.com & QueerChennaiChronicles.com The Chennai Queer LitFest was started in  2018 to create a conversation about Queer Indian literature, Queerness  in India and to bring together political and literary values of the  works that play an important role in the lives of queer persons. The  second edition of the Queer LitFest in 2019 moves ahead to explore how  inclusive our literatures can be.  This edition focuses on Inclusive  Children’s Literature, Art in Queer Literature, Translation and Queer  Literature in Tamil and Malayalam. சென்னை குயர் இலக்கிய விழா வரவேற்புரை: மௌலி & கிரீஷ். நாள்: 14 செப்டம்பர் 2019 - காலை 10.00 முதல் 5.30 வரை | இடம்: கவிக்கோ மன்றம், சென்னை - 04 பால்புதுமையினரின் இலக்கியங்கள் இந்திய  அளவில் மிகவும் குறைவாக இருக்கின்ற நிலையில் அவற்றைப் பற்றிய உரையாடல்களை  ஏற்படுத்தவும்,  அவ்விலக்கியங்களின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றிப்  பேசவும் 2018ல் தொடங்கப்பட்ட குயர் இலக்கியவிழா அடுத்தகட்டமாக சிறார்  இலக்கியம், மொழிபெயர்ப்பு, ஓவியங்கள் என புதிய உரையாடல்களுடன் இரண்டாம்  ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கிறது.
09:39
November 22, 2019
QLF 2018 [Session 6] Reading from selected queer literature in Tamil & Thank you note
Reading from selected queer literature in Tamil. QCC Queer LitFest 2018, Chennai is organised by crowdfunding from friends, allies and all those who donated anonymously. We at QCC and the Queer LitFest organising team thank each one of you for your support and contribution. If you'd like to collaborate with us in the future, please write to team@queerchennaichronicles.com. For more information, visit: queerchennaichronicles.com and queerlitfest.com
39:17
September 4, 2018
QLF 2018 [Session 5] Queer Literature in Kannada
Queer Literature in Kannada - Vasudhendra For more information, visit: queerchennaichronicles.com and queerlitfest.com
35:23
September 4, 2018
QLF 2018 [Session 4] Literature that shapes Queer identities in India
Literature that shapes Queer identities in India (dialogue in Tamil) Literature plays an important role in defining queer identities and helping non-queer persons understand them too. The panel is to discuss the positive and negative effects of those literature. Writer Dhamayanthi will talk about Queer portrayals in contemporary Tamil literature, and their effects on the daily lives of queer persons in society. Writer and Historian Nadika will talk about the role of religious literature, mythologies in defining queer identities in Indian societies. There will be a discussion following the speeches. ----- Speakers: Nadika, Dhamayanthi For more information, visit: queerchennaichronicles.com and queerlitfest.com
42:20
September 4, 2018
QLF 2018 [Session 3] Presenting The Chinky Homo Project
The Chinky Homo Project - The Chinky Homo Project is a digital media initiative started by two northeastern queer living n New Delhi. It seeks to archive digital and print anthology from Northeast India and of queer people belonging to the region – of our experience edged in our bodies and our mind. ----- Speakers: Pavel Sagolsem, Kumam Davidson. For more information, visit: queerchennaichronicles.com and queerlitfest.com
39:02
September 4, 2018
QLF 2018 [Session 2] Queer literature in publishing
Queer literature in publishing (panel in Tamil) A panel to discuss Queer literature on Tamil literature’s long and multifaceted history from the perspective of Publishers. A pioneer of transwomen literature in Tamil, Writer Priyababu will share her experiences publishing her works. Prema Revathi of Maitri Publications and Amudha of Karuppu piradhigal, will join her in a conversation. ----- Panelists: Priyababu, Amudha, Prema Revathi. Moderator: Senthil For more information, visit: queerchennaichronicles.com and queerlitfest.com
1:04:52
September 4, 2018
QLF 2018 [Session 1] Media representation & narratives of LGBTQ individuals
Media representation and narratives of LGBTQ individuals (panel in Tamil) Media representation of Queer persons have real life consequences. Both the issues relating to Queerness, or other issues with Queer persons related among these. South Indian English, Tamil, Print and Television media representation of Queer people often cause negative effects than progressive effects. Following Dhrubo Jyoti’s keynote on Queer portrayals in Indian media. Three media persons from south Indian media will discuss the common trends related, and how to move forward to an inclusive and progressive future. ----- Panelists: Dhrubo Jyoti (keynote), Ragamalika, Panimalar Panneerselvam, Mankuthirai. For more information, visit: queerchennaichronicles.com and queerlitfest.com
1:25:02
September 4, 2018
QLF 2018 [Intro] Welcome speech and Keynote |
Date: 07 July 2018 - 10 am to 5.30 pm | Venue: Kavikko Convention Centre, Chennai - 04 Queer Chennai Chronicles - Queer LitFest is to bring together varied queer perspectives about literature from, and about India. The one day festival would have a series of sessions that would be in the form of panel discussions, oration, poetry and reading performances. The aim is to create a conversation about Queer Indian literature, Queerness in India and to bring together political and literary values of the works that play an important role in the lives of queer persons. This would also encourage and create opportunities for queer writers, translators and artists who are otherwise invisibilized or ignored in various literary platforms; and a deeper appreciation for queer literature. For more information, visit: queerchennaichronicles.com and queerlitfest.com
23:14
September 4, 2018