Skip to main content
Raadiyoonii Dirree Shaggar Sagantaa Afaan Oromoo

Raadiyoonii Dirree Shaggar Sagantaa Afaan Oromoo

By Raadiyoonii Dirree Shaggar
Raadiyoonii Dirree Shaggar Sagantaa Afaan Oromoo
Listen on Spotify
Where to listen
Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Stitcher Logo

Stitcher

CIM'ISA MIIDIYAA AMAJJII 1 Bara 2014 (9 JANUARY 2022)
Raadiyoonii Dirree Shaggar: Sagantaa CIM'ISA MIIDIYAA AMAJJII 1 Bara 2014 (9 JANUARY 2022) Dhimmoota ijoo miidiyaalen torban kana gabaasaa turan filannee isinii dhiyeechinaa nu hordofaa!
30:00
January 09, 2022
NADHII AADAA MUDDE 30 Bara 2014 (8 JANUARY 2022)
Raadiyoonii Dirree Shaggar: Sagantaa NADHII AADAA MUDDE 30 Bara 2014 (8 JANUARY 2022) Maalummaafi haala kabaja ayyaana Qiillee isinii dhiyeechinaa, hu hordofaa!
30:00
January 08, 2022
HAQAAF HANQII MUDDE 29 Bara 2014 (7 JANUARY 2022)
Raadiyoonii Dirree Shaggar: Sagantaa HAQAAF HANQII MUDDE 29 Bara 2014 (7 JANUARY 2022)
30:00
January 07, 2022
HUBANNOO BEEKTOTAA MUDDE 28 Bara 2014 (6 JANUARY 2022)
Raadiyoonii Dirree Shaggar: Sagantaa HUBANNOO BEEKTOTAA MUDDE 28 Bara 2014 (6 JANUARY 2022) Sagantaa Hubannoo Beektootaa har'aa keessa hasaawa hayyuu tokkoo isinii dhiyeechinaa nu hordofaa!
30:00
January 06, 2022
SEENAAFI SEEXAA MUDDE 27 Bara 2014 (5 JANUARY 2022)
Raadiyoonii Dirree Shaggar: Sagantaa SEENAAFI SEEXAA MUDDE 27 Bara 2014 (5 JANUARY 2022) Seenaa Aanolee kutaa lammaffasaa isinii dhiyeechinaa, nu hordofaa!
30:00
January 05, 2022
Sagantaa ISIN MAAL JETTUU? MUDDE 26 Bara 2014 (4 JANUARY 2022)
Raadiyoonii Dirree Shaggar: Sagantaa ISIN MAAL JETTUU? MUDDE 26 Bara 2014 (4 JANUARY 2022) Marii mootummaan PP nan gaggeecha jedhurratti, yaada hayyuu tokkoo isin biraan geechaa, nuwaliin turaa!
30:00
January 04, 2022
Sagantaa LAFAAFI LAFEE MUDDE 25 Bara 2014 (3 JANUARY 2022)
Raadiyoonii Dirree Shaggar: Sagantaa LAFAAFI LAFEE MUDDE 25 Bara 2014 (3 JANUARY 2022) Saamicha lafaa warri kaabaa lafa ummata gara kibba impaayerettiirratti godhanirratti Waa isinii dhiyeechinaa nu faana bu'aa!
30:00
January 03, 2022
CIM'ISA MIIDIYAA MUDDE 24 Bara 2014 (2 JANUARY 2022)
Raadiyoonii Dirree Shaggar: Sagantaa CIM'ISA MIIDIYAA MUDDE 24 Bara 2014 (2 JANUARY 2022) Dhimmoota ijoo miidiyaalee torban kanaa turan cuunfinee isinii dhiyeechinaa nu hordofaa!
30:00
January 02, 2022
NADHII AADAA MUDDE 23 Bara 2014 (1 JANUARY 2022)
Raadiyoonii Dirree Shaggar: Sagantaa NADHII AADAA MUDDE 23 Bara 2014 (1 JANUARY 2022) Miilanaatin waa'ee GAARAYYUUFI ADDOOYYEE isinii qabannee dhufneerraa nu waliin turaa!
30:00
January 01, 2022
HAQAAF HANQII MUDDE 22 Bara 2014 (31 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar: Sagantaa HAQAAF HANQII MUDDE 22 Bara 2014 (31 DECEMBER 2021)
30:00
December 31, 2021
ODUU - MUDDE 21 Bara 2014 (30 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar: ODUU - MUDDE 21 Bara 2014 (30 DECEMBER 2021) ODUU HAR'AA KESSATTI :- -Wallaggatti WBOn injifannoo galmeeche -Sooddotti PPn midhaan q/Bulaa gubsiifte -Koomishiinin Walmariisisa Marii Biyyaalessaa hundaa'e
30:00
December 30, 2021
SEENAAFI SEEXAA MUDDE 20 Bara 2014 (29 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar: Sagantaa SEENAAFI SEEXAA MUDDE 20 Bara 2014 (29 DECEMBER 2021) Seenaa harka muraafi harma muraa Aanolee isinii dhiyeechinaa, nu hordofaa!
30:00
December 29, 2021
ISIN MAAL JETTUU? MUDDE 19 Bara 2014 (28 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar: Sagantaa ISIN MAAL JETTUU? MUDDE 19 Bara 2014 (28 DECEMBER 2021) Dhimma walnyaachaa jiraachuu qondaaltota Bilxiginnaarratti yaada namootaa isinii dhiyeechinaa; nu waliin turaa!
30:00
December 28, 2021
LAFAAFI LAFEE, MUDDE 18 Bara 2014 (27 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar: Sagantaa LAFAAFI LAFEE, MUDDE 18 Bara 2014 (27 DECEMBER 2021) Sababa alagaan qabeenya Oromiyaa saamuf, deemuf isinii dhiyeechinaa nu caqasaa!
30:00
December 27, 2021
Oduu MUDDE 16 Bara 2014 (26 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar: Oduu MUDDE 16 Bara 2014 (26 DECEMBER 2021) Taayye Tanda'aa iccitii bilxiginnaa baase, Tarkaanfii WBOn fudhate.
30:00
December 26, 2021
NADHII AADAA - ODAA fi FAAJJII SIRNA GADAA, MUDDE 16 Bara 2014 (25 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa NADHII AADAA MUDDE 16 Bara 2014 (25 DECEMBER 2021) Maalummaa ODAA fi FAAJJII SIRNA GADAA qabannee dhufneerraa, nufaana bu'aa!
30:00
December 25, 2021
HAQAAFI HANQII MUDDE 15 Bara 2014 (24 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa HAQAAFI HANQII MUDDE 15 Bara 2014 (24 DECEMBER 2021) Dhumaatii jumlaa Wallagga magaalaa Harootti ta'erratti waa guduuffannee dhufnee jirraa, nu hordofaa!
30:00
December 24, 2021
HUBANNOO BEEKTOTAA MUDDE 14 Bara 2014 (23 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa HUBANNOO BEEKTOTAA MUDDE 14 Bara 2014 (23 DECEMBER 2021) Oromoon namatti quba qabuu dhiisee ofitti quba qabuu qaba. 
30:00
December 23, 2021
SEENAAFI SEEXAA MUDDE 13 Bara 2014 (22 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa SEENAAFI SEEXAA MUDDE 13 Bara 2014 (22 DECEMBER 2021) Seenaa Obbo AARGAAWU DINQAA kutaa lammaffaasaa qabannee dhufneerraa nu caqasaa!
30:00
December 22, 2021
ISIN MAAL JETTUU? MUDDE 12 Bara 2014 (21 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa ISIN MAAL JETTUU? MUDDE 12 Bara 2014 (21 DECEMBER 2021) Dhiittaa mirgoota namoomaa Itoophiyaa keechatti ta'aa jiruufi murtee UN tibba kanaa isinii dhiyeechinaa, itti dhiyaadha!
30:00
December 21, 2021
LAFAAFI LAFEE MUDDE 11 Bara 2014 (20 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa LAFAAFI LAFEE MUDDE 11 Bara 2014 (20 DECEMBER 2021) Ijaarsa Industirii Addaa Gadaa jedhamurratti waan qabanne dhufne qabnaa; itti dhiyaadhaa!
30:00
December 20, 2021
CIM'ISA MIIDIYAA MUDDE 10 Bara 2014 (19 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa CIM'ISA MIIDIYAA MUDDE 10 Bara 2014 (19 DECEMBER 2021) Ajandaalee ijoo torban kana uwwisa miidiyaalee argatan isinii dhiyeechinaa, itti dhiyaadhaa!
30:00
December 19, 2021
NADHII AADAA MUDDE 9 Bara 2014 (18 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa NADHII AADAA MUDDE 9 Bara 2014 (18 DECEMBER 2021) Ulaagaa Abbaan Gadaa tokko ittiin filatamurratti waan qabanne dhufne qabnaa, nu waliin turaa!
30:00
December 18, 2021
HAQAAF HANQII MUDDE 8 Bara 2014 (17 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa HAQAAF HANQII MUDDE 8 Bara 2014 (17 DECEMBER 2021) Ajjeechaa jumlaa Oromoo Karrayyuurrattii taasifame walqabatee waan qindeeffanne qabnaa; itti dhiyaadhaa!
30:00
December 17, 2021
HUBANNOO BEEKTOTAA MUDDE 7 Bara 2014 (16 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa HUBANNOO BEEKTOTAA MUDDE 7 Bara 2014 (16 DECEMBER 2021) Ajjeechaa jumlaa miseensoota Gadaa Michillee Oromoota Karraayyu irra raawwatame ilaalchise yaada namoota lama qabanne dhufneerra. 
30:00
December 16, 2021
SEENAAF SEEXAA MUDDE 6 Bara 2014 (15 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa SEENAAF SEEXAA MUDDE 6 Bara 2014 (15 DECEMBER 2021) Seenaa Obboo Aargaawu Dinqaa isinitti himnaa; nu caqasaa!
30:00
December 15, 2021
ISIN MAAL JETTUU? MUDDE 5 Bara 2014 (14 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa ISIN MAAL JETTUU? MUDDE 5 Bara 2014 (14 DECEMBER 2021) "Marii Biyyaalessaa" mootummaan Bilxiginnaa tibbana jechaa jirurratti yaada ummataa isiniin geenyaa; nu hordofaa!
30:00
December 14, 2021
LAFAAF LAFEE MUDDE 4 Bara 2014 (13 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa LAFAAF LAFEE MUDDE 4 Bara 2014 (13 DECEMBER 2021) Saamicha lafaafi daangaa Oromiyaarratti adeemsifamaa jirurratti waan guduuffannee dhufnee qabna; nu duukaa bu'aa!
30:00
December 13, 2021
CIM'ISA MIIDIYAA MUDDE 3 Bara 2014 (12 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa CIM'ISA MIIDIYAA MUDDE 3 Bara 2014 (12 DECEMBER 2021) Dubbiilee ijoo torban kana miidiyaalen gabaasaa turan qabannee dhufneerraa; nu hordofaa!
30:00
December 12, 2021
NADHII AADAA MUDDE 2 Bara 2014 (11 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa NADHII AADAA MUDDE 2 Bara 2014 (11 DECEMBER 2021) Waa'ee dhahaa baraa Oromoo /Oromoo calendar/ irratti waan guduuffannee dhufne qabnaa nu biraa hin dhabaminaa!
30:00
December 11, 2021
HAQAAF HANQII MUDDE 1 Bara 2014 (10 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa HAQAAF HANQII MUDDE 1 Bara 2014 (10 DECEMBER 2021) Oromoon haqasaa biraa osoo barbaaduu, kan harkaa qabuyyuu dhabuuf jiraachuusaarrattii, waa qabanneerraa, nu hordofaa!
30:00
December 10, 2021
HUBANNOO BEEKTOTAA SADAASA 30 Bara 2014 (9 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa HUBANNOO BEEKTOTAA SADAASA 30 Bara 2014 (9 DECEMBER 2021) Yaada hayyoonni garaagaraa waan tibba kana biyya keechatti deemaa jirurratti kennan isinii qabannee dhufneerraa, nu waliin turaa!
30:00
December 09, 2021
SEENAAF SEEXAA SADAASA 29 Bara 2014 (8 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa SEENAAF SEEXAA SADAASA 29 Bara 2014 (8 DECEMBER 2021) Seenaa Gooticha Oromoo Elemoo Qilxuu isinii dhiyeechinaa nu hordofaa!
30:00
December 08, 2021
ISIN MAAL JETTUU? SADAASA 28 Bara 2014 (7 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa ISIN MAAL JETTUU? SADAASA 28 Bara 2014 (7 DECEMBER 2021) Ajjeechaa jumlaa Hayyoota Gadaa Karrayyuurratti raawwarerratti yaada ummataa qabannee dhufnee, nu hordofaa!
30:00
December 07, 2021
LAFAAF LAFEE SADAASA 27 Bara 2014 (6 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa LAFAAF LAFEE SADAASA 27 Bara 2014 (6 DECEMBER 2021) Shira Oromiyaa bakka lamatti adda kutuuf mootummaan bilxiginnaafi nafxanyoonni hojjachaa jiranirratti, waan qabannee dhufne qabnaa, itti dhiyaadhaa!
30:00
December 06, 2021
CIM'ISA MIIDIYAA SADAASA 26 Bara 2014 (5 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa CIM'ISA MIIDIYAA SADAASA 26 Bara 2014 (5 DECEMBER 2021) Dhimmoota torban kana mata dureewwan oduu miidiyaalee turan qabannee dhufneerraa, itti dhiyaadhaa!
30:00
December 05, 2021
NADHII AADAA SADAASA 25 Bara 2014 (4 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa NADHII AADAA SADAASA 25 Bara 2014 (4 DECEMBER 2021) Waa'ee Ayyaana Loonii (Gannii) isinii dhiyeechinaa, nu hordofaa!
30:00
December 04, 2021
HAQAAF HANQII SADAASA 24 Bara 2014 (3 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa HAQAAF HANQII SADAASA 24 Bara 2014 (3 DECEMBER 2021) Qabsoo Haga ammaattii gaggeeffame keechatti, haqa Oromoo jalaa dabsame waliin laallaa, itti dhiyaadhaa!
30:00
December 03, 2021
HUBANNOO BEEKTOTAA SADAASA 23 Bara 2014 (2 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa HUBANNOO BEEKTOTAA SADAASA 23 Bara 2014 (2 DECEMBER 2021) Haasawa hayyuun Orommoo Jaarraa Abbaa Gadaa nafxanyaa ilaalchisee dubbatan isinii dhiyeechinaa. Nu hordofaa!
30:00
December 02, 2021
SEENAAF SEEXAA SADAASA 22 Bara 2014 (1 DECEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa SEENAAF SEEXAA SADAASA 22 Bara 2014 (1 DECEMBER 2021) Seenaa Jeneraal Waaqoo Guutuu qabannee dhufneerraa; nu waliin turuun nu caqasaa!
30:00
December 01, 2021
ISIN MAAL JETTUU? SADAASA 19 Bara 2014 (30 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa ISIN MAAL JETTUU? SADAASA 19 Bara 2014 (30 NOVEMBER 2021) Dhimma kaadiroonni bilxiginnaa sobaan ummanni Karrayyuu nu gargaaruf qophiidha , jedhanirratti waan qabanne qabnaa nu caqasaa!
30:00
November 30, 2021
LAFAAF LAFEE SADAASA 18 Bara 2014 (29 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa LAFAAF LAFEE SADAASA 18 Bara 2014 (29 NOVEMBER 2021) Miidhaa OOMISHNI HABAABOO lafa Oromoorran gahaa jiru isin biraan geenyaa itti dhiyaadha!
30:00
November 29, 2021
CIM'ISA MIIDIYAA SADAASA 17 Bara 2014 (28 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa CIM'ISA MIIDIYAA SADAASA 17 Bara 2014 (28 NOVEMBER 2021) Dhimmoota ijoo torban kana matadureewwan miidiyaalee ta'anii turan qabannee dhufneerraa; nu waliin turaa!
30:00
November 28, 2021
NADHII AADAA SADAASA 18 Bara 2014 (27 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa NADHII AADAA SADAASA 18 Bara 2014 (27 NOVEMBER 2021) Waa'ee safuu Oromoorratti waa guduuffannee dhufneerraa; itti dhiyaadhaa!
30:00
November 27, 2021
HAQAAF HANQII SADAASA 17 Bara 2014 (26 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa HAQAAF HANQII SADAASA 17 Bara 2014 (26 NOVEMBER 2021) Yaalii humnoonni mootummaa mana hidhaa Qaallittiitti hidhamtoota siyaasaa Oromoorratti miidhaa geessisuuf taasisan isinii dhiyeechinaa. Nu caqasaa!
30:00
November 26, 2021
HUBANNOO BEEKTOTAA SADAASA 16 Bara 2014 (25 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa HUBANNOO BEEKTOTAA SADAASA 16 Bara 2014 (25 NOVEMBER 2021) Haasawa Konoleel Gammachuu Ayyaanaa, haala siyaasaa Itoophiyaa keechatti deemaa turerratti godhanii turan isinii dhiyeechinaa; nu caqasaa!
30:00
November 25, 2021
SEENAAF SEEXAA SADAASA 15 Bara 2014 (24 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa SEENAAF SEEXAA SADAASA 15 Bara 2014 (24 NOVEMBER 2021) Seenaa Konoleel Alamuu Qixxeessaa isinii dhiheechinsa nu hordofaa!
30:00
November 24, 2021
ISIIN MAAL JETTUU? SADAASA 14 Bara 2014 (23 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa ISIIN MAAL JETTUU? SADAASA 14 Bara 2014 (23 NOVEMBER 2021) Haala siyaasaa biyyatti keechatti deemaa jirurratti jaarmiyaalee siyaasaa Oromoorraa maaltu akka eegamurratti yaada keechan qabannee dhufneerraa; nu waliin turaa!
30:00
November 23, 2021
LAFAAF LAFEE SADAASA 13 Bara 2014 (22 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa LAFAAF LAFEE SADAASA 13 Bara 2014 (22 NOVEMBER 2021) Saamicha lafaa naannawwa Shaggaritti taasifamaa turerratti, eenyutu adda durummaan saamaa akka turerratti waan qabanne dhufne qabnaa; nu hordofaa!
30:00
November 22, 2021
CIM'ISA MIIDIYAA SADAASA 12 Bara 2014 (21 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa CIM'ISA MIIDIYAA SADAASA 12 Bara 2014 (21 NOVEMBER 2021) Dhimmoota ijoo miidiyaalen torban kana gabaasa turan isinii qabannee dhufneerraa; nu caqasaa!
30:00
November 21, 2021
NADHII AADAA SADAASA 11 Bara 2014 (20 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa NADHII AADAA SADAASA 11 Bara 2014 (20 NOVEMBER 2021) Waa'ee "QIXXEESSAA" isinii qabannee dhufneerraa; nu hordofaa!
30:00
November 20, 2021
HAQAA FI HANQII SADAASA 10 Bara 2014 (19 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa HAQAA FI HANQII SADAASA 10 Bara 2014 (19 NOVEMBER 2021) Dhimmi hidhaa jumlaa eenyummaa bu'uura godhachuun godhamaa jirurratti waan qabannee dhufne qabnaa; nu caqasaa!
30:00
November 19, 2021
HUBANNOO KEEKTOTAA Sadaasa 9 Bara 2014 (18 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa HUBANNOO KEEKTOTAA Sadaasa 9 Bara 2014 (18 NOVEMBER 2021) Sagantaa Hubannoo Beektootaa har'aa keessatti haasa'a Obbo Baqqalaa Garbaa dhimmoota adda addaarratti yeroo garaagaraatti taasisan, isinii dhiyeechinaa; nu hordofaa!
30:00
November 18, 2021
SEENAAF SEEXAA SADAASA 8 Bara 2014 (17 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa SEENAAF SEEXAA SADAASA 8 Bara 2014 (17 NOVEMBER 2021) Seenaa Oromoo Walloo kutaa lammaffaasaa qabannee dhufneerraa nu hordofaa!
30:00
November 17, 2021
ISIIN MAAL JETTUU? SADAASA 7 Bara 2014 (16 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa ISIIN MAAL JETTUU? SADAASA 7 Bara 2014 (16 NOVEMBER 2021) Dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo ilaalchisee yaada Ummataa isin biraan geenyu qabnaa nu hordofaa!
30:00
November 16, 2021
LAFAAF LAFEE SADAASA 6 Bara 2014 (15 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa LAFAAF LAFEE SADAASA 6 Bara 2014 (15 NOVEMBER 2021)
30:00
November 15, 2021
CIM'ISA MIIDIYAA SADAASA 5 Bara 2014 (14 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa CIM'ISA MIIDIYAA SADAASA 5 Bara 2014 (14 NOVEMBER 2021)
30:00
November 14, 2021
NADHII AADAA SADAASA 4 Bara 2014 (13 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa NADHII AADAA SADAASA 4 Bara 2014 (13 NOVEMBER 2021) Waa'ee geerarsa aadaa gootummaarratti waan qabanne qabnaa, nu caqasaa!
30:00
November 13, 2021
HAQAAF HANQII SADAASA 3 Bara 2014 (12 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa HAQAAF HANQII SADAASA 3 Bara 2014 (12 NOVEMBER 2021) Sagantaa Haqaaf Hanqii har'aa keessatti:- Mirgoota labsii yeroo muddamaatin hin sarbamne kan garuu amma akka maleetti sarbamaa jiran isinii qabannee dhufneerraa itti dhiyaadhaa!
30:00
November 12, 2021
Hubannoo Beektoota Sadaasa 2 Bara 2014 (11 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa HUBANNOO Beektoota Sadaasa 2 Bara 2014 (11 NOVEMBER 2021) Sagantaa Hubannoo Beektoota har'aa keessatti - Haasawa hayyuu siyaasaa Jawaar Mohaammed guyyaa gootota Oromoo Eebla 15, 2020 taasise isinii dhiyeechinaa; caqasaa!
30:00
November 11, 2021
SEENAAF SEEXAA Sadaasa 1 Bara 2014 (10 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa SEENAAF SEEXAA Sadaasa 1 Bara 2014 (10 NOVEMBER 2021) Sagantaa Seenaaf Seexaa har'aa keessa seenaa Oromoota Walloo isiniif qabannee dhiyaanneerra. Dhaggeeffadhaa.
30:00
November 10, 2021
ISIN MAAL JETTUU? Onkoloolessa 30 Bara 2014 (9 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa ISIN MAAL JETTUU? Onkoloolessa 30 Bara 2014 (9 NOVEMBER 2021) Sagantaa har'aa keessatti labsi yeroo sardamaa ilaalchisuun yaada hayyuu siyaas-diinagdee isinii dhiyeechinaa, nu caqasaa!
30:00
November 09, 2021
LAFAAF LAFEE Onkoloolessa 29 Bara 2014 (8 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa LAFAAF LAFEE Onkoloolessa 29 Bara 2014 (8 NOVEMBER 2021)
30:00
November 08, 2021
CIM'ISA MIIDIYAA Onkoloolessa 28 Bara2014 (7 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa CIM'ISA MIIDIYAA Onkoloolessa 28 Bara2014 (7 NOVEMBER 2021)
30:00
November 07, 2021
NADHII AADAA Onkoloolessa 27 Bara 2014 (6 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa NADHII AADAA Onkoloolessa 27 Bara 2014 (6 NOVEMBER 2021) Seeraf safuu midhaan qaarmii fi galchaa callaa oogdii qaburratti waa qabannee dhufnee, itti dhiyaadhaa.
30:00
November 06, 2021
HAQAA FI HANQII Onkoloolessa 26 Bara 2014 (5 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa HAQAA FI HANQII Onkoloolessa 26 Bara 2014 (5 NOVEMBER 2021)
30:00
November 05, 2021
HUBANNOO BEEKTOTAA Onkoloolessa 25 Bara 2014 (4 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa HUBANNOO BEEKTOTAA Onkoloolessa 25 Bara 2014 (4 NOVEMBER 2021)
30:00
November 04, 2021
SEENAAF SEEXAA Onkoloolessa 24 Bara 2014 (3 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa SEENAAF SEEXAA Onkoloolessa 24 Bara 2014 (3 NOVEMBER 2021) Duula Ilmaan Nafxanyaa Seenaa Kijibaa Barreessuurratti Gaggeessaa Jiran: Dr. Ayalaa Glaaniin
30:00
November 03, 2021
ISIN MAAL JETTUU? Onkoloolessa 23 Bara 2014 (2 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa ISIN MAAL JETTUU? Onkoloolessa 23 Bara 2014 (2 NOVEMBER 2021) Marii biyyaalessaa mootummaan Bilxiginnaa gochuuf ta'urratti, yaada namootaa qabanneerra, nu hordofaa!
30:00
November 02, 2021
LAFAAF LAFEE Onkoloolessa 22 Bara 2014 (01 NOVEMBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa LAFAAF LAFEE Onkoloolessa 22 Bara 2014 (01 NOVEMBER 2021)
30:00
November 01, 2021
CIM'ISA MIIDIYAA Onkoloolessa 21 Bara 2014 (31 OCTOBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa CIM'ISA MIIDIYAA Onkoloolessa 21 Bara 2014 (31 OCTOBER 2021)
30:00
October 31, 2021
NADHII AADAA Onkoloolessa 20 Bara 2014 (30 OCTOBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa NADHII AADAA Onkoloolessa 20 Bara 2014 (30 OCTOBER 2021)
30:00
October 30, 2021
HAQAA FI HANQII Onkoloolessa 19 Bara 2014 (29 OCTOBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar - Oduu fi Sagantaa HAQAA FI HANQII Onkoloolessa 19 Bara 2014 (29 OCTOBER 2021)
30:00
October 29, 2021
HUBANNOO BEEKTOTAA Onkoloolessa 18 Bara 2014 (28 OCTOBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar - Oduu fi Sagantaa HUBANNOO BEEKTOTAA Onkoloolessa 18 Bara 2014 (28 OCTOBER 2021)
30:00
October 28, 2021
SEENAAF SEEXAA Onkoloolessa 17 Bara 2014 (27 OCTOBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar - Oduu fi Sagantaa SEENAAF SEEXAA Onkoloolessa 17 Bara 2014 (27 OCTOBER 2021)
30:00
October 27, 2021
ISIN MAAL JETTUU? Onkoloolessa 16 Bara 2014 (26 OCTOBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar - Oduu fi Sagantaa ISIN MAAL JETTUU? Onkoloolessa 16 Bara 2014 (26 OCTOBER 2021)
30:00
October 26, 2021
LAFAAF LAFEE Onkoloolessa 15 Bara 2014 (25 OCTOBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar - Oduu fi Sagantaa LAFAAF LAFEE Onkoloolessa 15 Bara 2014 (25 OCTOBER 2021)
30:00
October 25, 2021
CIM'ISA MIIDIYAA Onkoloolessa 14 Bara 2014 (24 OCTOBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa CIM'ISA MIIDIYAA Onkoloolessa 14 Bara 2014 (24 OCTOBER 2021)
30:00
October 24, 2021
NADHII AADAA Onkoloolessa 13 Bara 2014 (23 OCTOBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa NADHII AADAA Onkoloolessa 13 Bara 2014 (23 OCTOBER 2021)
30:00
October 23, 2021
HAQAA FI HANQII Onkoloolessa 12 Bara 2014 (22 OCTOBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa HAQAA FI HANQII Onkoloolessa 12 Bara 2014 (22 OCTOBER 2021)
30:00
October 22, 2021
HUBANNOO BEEKTOTAA Onkoloolessa 11 Bara 2014 (21 OCTOBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa HUBANNOO BEEKTOTAA Onkoloolessa 11 Bara 2014 (21 OCTOBER 2021)
30:00
October 21, 2021
SEENAAF SEEXAA Onkoloolessa 10 Bara 2014 (20 OCTOBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa SEENAAF SEEXAA Onkoloolessa 10 Bara 2014 (20 OCTOBER 2021)
30:00
October 20, 2021
ISIN MAAL JETTUU? Onkoloolessa 9 Bara 2014 (19 OCTOBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa ISIN MAAL JETTUU? Onkoloolessa 9 Bara 2014 (19 OCTOBER 2021)
30:00
October 19, 2021
LAFAAF LAFEE Onkoloolessa 8 Bara 2014 (18 OCTOBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa LAFAAF LAFEE Onkoloolessa 8 Bara 2014 (18 October 2021)
30:00
October 18, 2021
CIM'ISA MIIDIYAA Onkoloolessa 7 Bara 2014 (17 OCTOBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa CIM'ISA MIIDIYAA Onkoloolessa 7 Bara 2014 (17 OCTOBER 2021)
30:00
October 17, 2021
NADHII AADAA Onkoloolessa 6 Bara 2014 (16 OCTOBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa NADHII AADAA Onkoloolessa 6 Bara 2014 (16 OCTOBER 2021)
30:00
October 16, 2021
HAQAA FI HANQII Onkoloolessa 5 Bara 2014 (15 OCTOBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar - Oduufi Sagantaa HAQAA FI HANQII Onkoloolessa 5 Bara 2014 (15 OCTOBER 2021)
30:00
October 15, 2021
HUBANNOO BEEKTOTAA Onkoloolessa 4 Bara 2014 (14 OCTOBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar - Oduufi Sagantaa HUBANNOO BEEKTOTAA Onkoloolessa 4 Bara 2014 (14 OCTOBER 2021)
30:00
October 14, 2021
SEENAAF SEEXAA Onkoloolessa 3 Bara 2014 (13 OCTOBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar - Oduu fi Sagantaa SEENAAF SEEXAA Onkoloolessa 3 Bara 2014 (13 OCTOBER 2021) SEENAAF SEEXAA har'aatti seenaa gooticha Oromoo Agarii Tuulluu isinif qabanne dhiyaanneerra. "Yaa haadhatoo yaa haadha tarrafuu Tokko du'ee lamatti hafu Lama du'ee tokkotti hafu Sadi du'ee maalitti hafuu?"
30:00
October 13, 2021
ISIN MAAL JETTUU? Onkoloolessa 2 Bara 2014 (12 OCTOBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar - Oduu fi Sagantaa ISIN MAAL JETTUU? Onkoloolessa 2 Bara 2014 (12 OCTOBER 2021)
30:00
October 12, 2021
LAFAAF LAFEE Onkoloolessa 1 Bara 2014 (11 OCTOBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa LAFAAF LAFEE Onkoloolessa 1 Bara 2014 (11 OCTOBER 2021) Sagantaa LAFAAF LAFEE har'aa keessatti - Shiraf gidiraa muudama Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee tibba kanaa duuba jiru qabannee jirraa, nu hordofaa!
30:00
October 11, 2021
CIM'ISA MIIDIYAA Fulbaana 30 Bara 2014 (10 OCTOBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa CIM'ISA MIIDIYAA Fulbaana 30 Bara 2014 (10 OCTOBER 2021) Sagantaa Cim'isa Miidiyaa har'aa keessatti dhaadannoo qeerroon Irreecharratti dhageechise, waan  EU fi UN Itoophiyaarratti torban kana jedhan isin dhageechifnaa, nu waliin turaa!
30:00
October 10, 2021
NADHII AADAA Fulbaana 29 Bara 2014 (9 OCTOBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa NADHII AADAA Fulbaana 29 Bara 2014 (9 OCTOBER 2021) Sagantaa Nadhii Aadaa har'aa keessatti "maree Marmaartuu Tiyyaa, Yaaman Owwaattuu Tiyyaa".
30:00
October 09, 2021
HAQAA FI HANQII Fulbaana 28 Bara 2014 (8 October 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa HAQAA FI HANQII Fulbaana 28 Bara 2014 (8 October 2021)
30:00
October 08, 2021
HUBANNOO BEEKTOTAA Fulbaana 27 Bara 2014 (7 October 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa HUBANNOO BEEKTOTAA Fulbaana 27 Bara 2014 (7 October 2021)
30:00
October 07, 2021
SEENAAF SEEXAA Fulbaana 26 Bara 2014 (6 OCTOBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa SEENAAF SEEXAA Fulbaana 26 Bara 2014 (6 OCTOBER 2021) Sagantaa SEENAAF SEEXAA har'aa irratti: Seenaa Ishatuu Latuu: Nama Nadhii Gammadaa kaadhime, nama huccuu ciccitaa uffatee saleeniirra ciisee qabsoo laf-jalee gaggeese, nama Dargiin waggaa 11fi walakkaa maa'ikalaawwiitti hidhee garafeefi nama bara cehumsaa Baandii Gadaa ijaaruun shoora olaanaa taphate.
30:00
October 06, 2021
ISIN MAAL JETTUU? Fulbaana 25 Bara 2014 (5 OCTOBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa ISIN MAAL JETTUU? Fulbaana 25 Bara 2014 (5 OCTOBER 2021)
30:00
October 05, 2021
QOPHII ADDAA Fulbaana 24 Bara 2014 (4 OCTOBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa QOPHII ADDAA Fulbaana 24 Bara 2014 (4 OCTOBER 2021) SAGANTAA QOPHII ADDAA HAR'AA IRRATI:- ''JIRAA KEENYA JIBBANII, DU'AA KEENYA JAALATAN" OBBO DEESISI DABALEE..... HAMBA WARRA GULLALLEE FINFINNEETTI HAFANNIITI
30:00
October 04, 2021
QOPHII ADDAA Fulbaana 23 Bara 2014 (3 OCTOBER 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa QOPHII ADDAA Fulbaana 23 Bara 2014 (3 OCTOBER 2021) Sagantaa Qophii Addaa Har'aa irratti oolmaa Irreechaa Hora Bishooftuu qabannerra.
30:00
October 03, 2021
NADHII AADAA Fulbaana 22 Bara 2014 (02 October 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa NADHII AADAA Fulbaana 22 Bara 2014 (02 October 2021)
30:00
October 02, 2021
HAQAA FI HANQII Fulbaana 21 Bara 2014 (01 October 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa HAQAA FI HANQII Fulbaana 21 Bara 2014 (01 October 2021) Sagantaa HAQAA FI HANQII har'aatti haqa hooggantoota ABO dabsameefi adeemsa ukkaamsaa eenyummaa Oromoorratti raawwatamaa jirurratti waan guduuffannee dhufnee qabnaa itti dhiyaadhaa.
30:00
October 01, 2021
HUBANNOO BEEKTOTAA Fulbaana 20 Bara 2014 (30 September 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa HUBANNOO BEEKTOTAA Fulbaana 20 Bara 2014 (30 September 2021) Sagantaa HUBANNOO BEEKTOTAA har'a irratti: ''Isa na barsiisaa tures, isa an barsiisaa tures diinatu nyaate. Lafeen jaallan teenyaa akka nun ilaalle. Itoophiyummaan summidha maleen suusii ta'uu hin danda'u!"
30:00
September 30, 2021
SEENAAF SEEXAA Fulbaana 19 Bara 2014 (29 September 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa SEENAAF SEEXAA Fulbaana 19 Bara 2014 (29 September 2021) SAGANTAA SEENAA FI SEEXAA HAR'AA IRRATI:- "Dubbiin Oromoo bofa hudduu lixxee; harkisan ni cita, gadi dhiisan ni lixa'' jecha hayyuu Oromoo obbo H/maariyam Gammadaati, itti dhiyaadhaa.
30:00
September 29, 2021
ISIN MAAL JETTUU? Fulbaana 18 Bara 2014 (28 September 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa ISIN MAAL JETTUU? Fulbaana 18 Bara 2014 (28 September 2021) SAGANTAA ISIN MAAL JETTUU? HAR'AA IRRATI:- Ergaa Ameerikan bilxiginnaaf dabarsite, kitaaba Taayyee Danda'aa, Caffee bilxiginnaa Oromiyaafi Akka malee uffannaa Aadaa Oromoorratti waan qabanne qabnaa nu waliin bu'aa!
30:00
September 28, 2021
LAFAA FI LAFEE Fulbaana 17 Bara 2014 (27 September 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa LAFAA FI LAFEE Fulbaana 17 Bara 2014 (27 September 2021)
30:00
September 27, 2021
CIM'ISA MIIDIYAA Fulbaana 16 Bara 2014 (26 September 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa CIM'ISA MIIDIYAA Fulbaana 16 Bara 2014 (26 September 2021) SAGANTAA CIM'ISA MIIDIYAA HAR'AA IRRATI: Sirna kabaja Ayyaana Irreechaa safuu qabu keessa Bilxiginnaan safuu hibeekne harka galfachuu, Abiy Ahmad nageenya Gaanfa Afriikaatiif yaaddessaa ta'uunsaa hubatamuufi kkf.
30:00
September 26, 2021
NADHII AADAA Fulbaana 15 Bara 2014 (25 September 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduu fi Sagantaa NADHII AADAA Fulbaana 15 Bara 2014 (25 September 2021)
30:00
September 25, 2021
HAQAA FI HANQII Fulbaana 14 Bara 2014 (24 September 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa HAQAA FI HANQII Fulbaana 14 Bara 2014 (24 September 2021)
30:00
September 24, 2021
HUBANNOO BEEKTOTAA Fulbaana 13 Bara 2014 (23 September 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa HUBANNOO BEEKTOTAA Fulbaana 13 Bara 2014 (23 September 2021)
30:00
September 23, 2021
SEENAAF SEEXAA Fulbaana 12 Bara 2014 (22 September 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa SEENAAF SEEXAA Fulbaana 12 Bara 2014 (22 September 2021) Sagantaa Seenaaf Seexaa guyya hardhaatti erga oduu dhiyeessine booda seena Qabsaa'aa Badhoo Dachaasaa Guddataa ilaalchisee kan isa dhiyeenan beekan Obbo Raayyaa Caala wajjin gaafif deebi goone isini dhiyeessina. Badhoo Dachaasaan eenyyu, eessatti dhalatan, baratan? Hiriyuumman isaa Qabsaa'aa Baaroo Tumsaa waliin akkam ture? Qabsoo Oromoo keessa gumaachafi hirmaannan isaani maal ture? Badhoon University Finfinne keessa barataa seena ture, barruu "Kana beektuu?" maxxansaas ture. Dhaggeeffadha. Oduu Hardha 1. Hoggansa waraana ABO zoonii kibba duraanii Jaal Dhengee Golicha biyya galuu isaanii 2. Ameerikaan dubbii jibbiinsa fi duguugga sanyii Daaqon Daan'el Kibrat balaaleeffatte 3. Addunyaan waraana Itiyyoophiyaa fi TDF jiddu deema jiru akka dhaabbatu qoqqobbi bittaa meesha waraana goote Prezidant Bidan mallatteesse; harka kan qaban hunda akka qoqqobbin kun ilaalatus ibsame.
30:00
September 22, 2021
ISIN MAAL JETTUU? Fulbaana 11 Bara 2014 (21 September 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa ISIN MAAL JETTUU? Fulbaana 11 Bara 2014 (21 September 2021)
30:00
September 21, 2021
LAFAA FI LAFEE Fulbaana 10 Bara 2014 (20 September 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa LAFAA FI LAFEE Fulbaana 10 Bara 2014 (20 September 2021)
30:00
September 20, 2021
CIM'ISA MIIDIYAA Fulbaana 9 Bara 2014 (19 September 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa CIM'ISA MIIDIYAA Fulbaana 9 Bara 2014 (19 September 2021)
30:00
September 19, 2021
NADHII AADAA Fulbaana 8 Bara 2014 (18 September 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa NADHII AADAA Fulbaana 8 Bara 2014 (18 September 2021) Oduu hardhaa keessa qoqqobbii Ameriikaa, walitti bu'iinsa Suudanii fi Itiyyophiyaa, akkasumas haala biyyii keessa jiru wajjin gabaasna. Itti aansee sagantaa Nadhii Aadaa hardhatti maaluumma dhugaa, ulfina fi tika dhugaan saba Oromo bira qabdu kaafna. 
30:00
September 18, 2021
HAQAA FI HANQII Fulbaana 7 Bara 2014 (17 September 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa HAQAA FI HANQII Fulbaana 7 Bara 2014 (17 September 2021)
30:00
September 17, 2021
HUBANNOO BEEKTOTAA Fulbaana 6 Bara 2014 (16 September 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa HUBANNOO BEEKTOTAA Fulbaana 6 Bara 2014 (16 September 2021) Sagantaa Hubannoo Beektoota guyyaa hardha keessa wayee yaadaa Itiyophiyaawumma fi Nafxanyumma ilaalchisee gulaala gaazexaa Urjii duraanii Obbo Tasfaayee Dheereessaa Midiyaa Keelloo irratti marii hayyootaa Oromoo ta Dr. Asafa Jallata Ameerikaa irra fi Obbo Kumsaa Burraayyuu Awustralia irra marii godhe akka Raadiyoonii Dirree Shaggariif tolu qopheessinee dhiyeessineerra. Itti dhiyaadha. 
30:00
September 16, 2021
SEENAAF SEEXAA Fulbaana 5 Bara 2014 (15 September 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa SEENAAF SEEXAA Fulbaana 5 Bara 2014 (15 September 2021). Sagantaa har’aa keessa oduu guyya erga dhiyeessine booda seenaa goota Oromoo Obbo Ejjetaa Fayyisaa gaafiif deebii obbo Damissee Sardaa waliin goonen qabanne dhufneerra. Obbo Ejjetaa Fayyisaan eenyu, qabsoo Oromoof maal gumaachan? Mana murtii ol’aana biyya san keessa hirmaannan isaani maal ture? Waldaa Macaa fi Tuulama dhaabuu keessa Obbo Hayilamaram Gemmeda waliin hojjachuu isaani fi baqattoota Oromoo biyya alagaatti gargaaru isaani beektu, alaabaa Abba Gadaa irra kaase barumsa Sirna Gadaa keessa hirmaannan isaani maal ture? Itti dhiyaadha.
30:00
September 15, 2021
ISIN MAAL JETTUU? Fulbaana 4 Bara 2014 (14 September 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa ISIN MAAL JETTUU? Fulbaana 4 Bara 2014 (14 September 2021)
30:00
September 14, 2021
LAFAA FI LAFEE Fulbaana 3 Bara 2014 (13 September 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa LAFAA FI LAFEE Fulbaana 3 Bara 2014 (13 September 2021)
30:00
September 13, 2021
CIM'ISA MIIDIYAA Fulbaana 2 Bara 2014 (12 September 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa CIM'ISA MIIDIYAA Fulbaana 2 Bara 2014 (12 September 2021)
30:00
September 12, 2021
NADHII AADAA Fulbaana 1 Bara 2014 (11 September 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa NADHII AADAA Fulbaana 1 Bara 2014 (11 September 2021) Sagantaan Nadhii Aadaa hardha waan Ayyaana Birraa ilaalchisee qophii qabnu qabanne dhufneerra. Dhaggeeffadha.
30:00
September 11, 2021
HAQAA FI HANQII Qaammee 5 Bara 2013 (10 September 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa HAQAA FI HANQII Qaammee 5 Bara 2013 (10 September 2021) Sagantaa Haqaa fi Hanqii hardhaa keessaa oduu hardhaa erga dhiyeessine booda waa'ee goota wareegamee artisti fi barreessaa Daadhii Galaan Wadaajoo ilaalchisee kan qindeessine isiniif dhiyeessina. Artist Daadhii Galaan Wadaajoo eenyuu? Liiban Libiyaa taate maalif jedhe? Kitaabootni Daadhiin barreesse fi sirbootni isaa maal faa ilaalatu? Hordofa.
30:00
September 10, 2021
HUBANNOO BEEKTOTAA Qaammee 4 Bara 2013 (9 September 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa HUBANNOO BEEKTOTAA Qaammee 4 Bara 2013 (9 September 2021) Sagantaa Hubannoo Beektotaa hardha keessa Itiyyophiyaan artiistoota Oromo kan biyyaaf dhama'aan akka Haacaaluu Hudeessaa, Lamma Guyyaa fi tola ooltummaan addunyaan beeku Aaddee Abebech Goobanaa yaadatteefi artistii Habashaa akkaata kabajaa fi ulfina biyyooleessaa kennite walitti madaalle ilaalla. Kanarra kaanee Itiyyophiyaan Oromoof maal akka taate hubanna. Dhageeffadha.
30:00
September 09, 2021
SEENAAF SEEXAA Qaammee 3 Bara 2013 (8 September 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa SEENAAF SEEXAA Qaammee 3 Bara 2013 (8 September 2021) Sagantaa har'aa keessa Obbo Amaan Kadir Qamsare wajjin seenaa Jaal Guutamaa Hawaas (Jamaal Roobalee) ilaalchisee gaafiif deebi qabannerra.
30:00
September 08, 2021
ISIN MAAL JETTU? Qaammee 2 Bara 2013 (7 September 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa ISIN MAAL JETU? Qaammee 2 Bara 2013 (7 September 2021)
30:00
September 07, 2021
Oduufi Sagantaa LAFAA FI LAFEE Hagayya 30 Bara 2013 (6 September 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa LAFAA FI LAFEE Hagayya 30 Bara 2013 (6 September 2021)
30:00
September 06, 2021
Oduufi Sagantaa CIM'ISA MIIDIYAA Hagayya 29 Bara 2013 (5 September 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa CIM'ISA MIIDIYAA Hagayya 29 Bara 2013 (5 September 2021).
30:00
September 05, 2021
Oduufi Sagantaa NADHII AADAA Hagayya 28 Bara 2013 (4 September 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa NADHII AADAA Hagayya 28 Bara 2013 (4 September 2021)
30:00
September 04, 2021
Oduufi Sagantaa HAQAA FI HANQII Hagayya 27 Bara 2013( 3 September 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa HAQAA FI HANQII Hagayya 27 Bara 2013( 3 September 2021)
30:00
September 03, 2021
Oduufi Sagantaa HUBANNOO BEEKTOTAA Hagayya 26 Bara 2013( 2 September 2021)
Oduufi Sagantaa HUBANNOO BEEKTOTAA Hagayya 26 Bara 2013( 2 September 2021)
30:00
September 02, 2021
Oduufi Sagantaa SEENAA FI SEEXAA Hagayya 26 Bara 2013 (1 September 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa SEENAA FI SEEXAA Hagayya 26 Bara 2013 (1 September 2021)
30:00
September 01, 2021
Oduufi Sagantaa ISIN MAAL JETU? Hagayya 25 Bara 2013 (31 August 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa ISIN MAAL JETU? Hagayya 25 Bara 2013 (31 August 2021)
30:00
August 31, 2021
Oduufi Sagantaa LAFAA FI LAFEE Hagayya 24 Bara 2013 (30 August 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa LAFAA FI LAFEE Hagayya 24 Bara 2013 (30 August 2021)
30:00
August 30, 2021
Oduufi Sagantaa NADHII AADAA Hagayya 22 bara 2013 (28 August 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa NADHII AADAA Hagayya 22 bara 2013 (28 August 2021)
30:00
August 28, 2021
Oduufi Sagantaa HAQAA FI HANQII Hagayya 21 Bara 2013 (27 August 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa HAQAA FI HANQII Hagayya 21 Bara 2013 (27 August 2021)
30:00
August 27, 2021
Oduufi Sagantaa HUBANNOO BEEKTOTAA Hagayya 20 Bara 2013 (26 August 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa HUBANNOO BEEKTOTAA Hagayya 20 Bara 2013 (26 August 2021)
30:00
August 26, 2021
Oduufi Sagantaa SEENAA FI SEEXAA Hagayya 19 Bara 2013 (25 August 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa SEENAA FI SEEXAA Hagayya 19 Bara 2013 (25 August 2021)
30:00
August 25, 2021
Oduufi Sagantaa ISIN MAAL JETU? Hagayya 18 Bara 2013 (24 August 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa ISIN MAAL JETU? Hagayya 18 Bara 2013 (24 August 2021)
30:00
August 24, 2021
Oduufi Sagantaa LAFAA FI LAFEE Hagayya 17 Bara 2013 (23 August 2021)
Raadiyoonii Dirree Shaggar Oduufi Sagantaa LAFAA FI LAFEE Hagayya 17 Bara 2013 (23 August 2021)
30:00
August 23, 2021