رادیوگرافی

رادیوگرافی

By رادیوگرافر | Radiographer
راديوگرافى فارسى | پادكستى براى گوش دادن به عكس ها
Where to listen
Apple Podcasts Logo
Breaker Logo
Castbox Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Stitcher Logo
من و گاو
چرکنویس های یک قاتل زمان
01:43
April 21, 2020
راديوگرافى | قسمت پنجم | پوستر بتى گربل
Betty Grable, Frank Powolny, 1943
04:41
July 24, 2018
راديوگرافى | قسمت چهارم | سلفى اسكار
Oscar Selfie, Bradley Cooper, 2014
03:02
July 20, 2018
راديوگرافى | قسمت سوم | كودك گرسنه و كركس
Starving Child and Vulture, Kevin Carter, 1993
05:12
July 16, 2018
راديوگرافى | قسمت دوم | سفر به كره ماه
A man on the Moon, Neil Armstrong, Nasa, 1969
03:34
July 14, 2018
رادیوگرافی | قسمت اول
رادیوگرافی فارسی | قسمت اول| مقدمه ای با عکس از استنلی فورمن
04:54
July 14, 2018