خط تیره

خط تیره

By Mehti kahrizi
فرقی نمیکنه که، اصلا کسی مگه به ما دیوونه ها گوش میده؟
پیکان آلبالویی
خط تیره-پیکان آلبالویی🍒 دنیای قدیم کلا عین آدماش بود نه عین فیلما پدرم همیشه از پیکان آلبالویی سرکوچه با فلوکس زرد قناریه که باهاش رفته بودن مشهد صحبت میکرد یه جوری ازشون تعریف میکرد که دل آدم ضعف میرفت
05:41
September 13, 2019
خداحافظ
هرقدر که دقیقتر به واژه خداحافظ نگاه میکنیم، میبینیم که توی زندگی خیلی هامون یه داستان غم انگیز داریم که یا یه روزی یجایی یه نفر اومده گفته خداحافظ
04:12
September 10, 2019
فندق
فرقی نمیکنه که، اصلا کسی مگه به ما دیوونه ها گوش میده؟ اما تو شاید این بار گوش دادی
03:16
September 9, 2019
Make your own podcast for free with Anchor!