Rangin Kaman

Rangin Kaman

By rangin kaman
سایت رنگین کمان و تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
Where to listen
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
بحران لبنان تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و جنبش اجتماعی در ایران
مسائل گذار: جنبش اجتماعی ایران و شبکه های اجتماعی  مهمان: حمید آصفی (فعال و تحلیگر سیاسی ملی در تهران) برنامه ای از کوروش پارسا این برنامه از بحران لبنان تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و با جنبش ملی اجتماعی در ایران پرداخت. حمید آصفی شرح مبسوطی از جنبش اجتماعی ایران داد و شبکه های اجتماعی را بسط یافته گفتمان کافه های هابر ماسی نامید. تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹
1:00:12
August 11, 2020
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: قسمت پنجاه و چهار
قسمت پنجاه و چهار: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۱ امرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
20:40
August 10, 2020
با هم گفتگو کنیم: گفتگویی درباره "بسم الله رحمان رحیم"
جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (گفتگویی درباره "بسم الله رحمان رحیم") تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان مرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
25:28
August 10, 2020
در روان پژوهی: بخش هفتاد و نه (انتهای یک روانکاوی)
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش هفتاد و نه (انتهای یک روانکاوی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان مرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
28:32
August 8, 2020
انقلاب مشروطه، بختیار و امروز
استبداد را تنها با قانون می توان مهار کرد. قانون قرارداد اجتماعی برخاسته از رشد آحاد جامعه و تلاش روشنفکران است. قانون در عصر مدرنیته به تنهایی مفهومی ندارد، قانون باید مبتنی بر استقرار دموکراسی باشد تا اعتبار پیدا کند. دموکراسی در اثر تفکیک سه قوه به وجود می آید، سه قوه‌ای که از یکدیگر به طور مجزا عمل می کنند. نگهبان قانون حاکمیت است و نظارت بر اجرای قانون در دست لایزال ملت می باشد. قانونی که توسط حکام و شاهان زیر پا گذارده شود، زمینه انقلاب مردم را فراهم می سازد و انقلاب امری اجتناب ناپذیر می گردد. انسانیت و ایرانیت برنامه ای از فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۶ امرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
24:20
August 7, 2020
جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران: گفتگو با "آقای ابوالحسن بنی‌صدر" بخش دوم
جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران گرایش ها و آسیب‌ها برنامه یازدهم: گفتگو با آقای ابوالحسن بنی‌صدر  برنامه ای از جلال ایجادی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۷ آکوست ۲۰۲۰ پاریس
58:36
August 6, 2020
سالروز جان باختن دکتر شاپور بختیار
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش چهل  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۶ امرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
28:53
August 6, 2020
اعتصاب کارگران شرکت نفت و موقعیت جنبش مدنی کارگران ایران
«میزگرد جمهوری خواهی» اعتصاب کارگران شرکت نفت و موقعیت جنبش مدنی کارگران ایران مهمانان: آقایان صادق کار، تورج مرادی و هژیر عطاری ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۵ آکوست ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
55:30
August 5, 2020
صدای سخن عشق (حافظ): بخش بیست و دو
صدای سخن عشق برنامه ای مشترک از خانم زهرا شمس، آقایان منوچهر تقوی بیات و حسن مکارمی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
52:03
August 5, 2020
نگاه روانکاو: بخش هفتاد و نه (تصویری روشن از ایران امروز)
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش هفتاد و نه (تصویری روشن از ایران امروز) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان مرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
39:06
August 4, 2020
گذری به زندگی احمد کسروی: بخش نخست
گذری به زندگی احمد کسروی، برنامه ای از بهزاد کشاورزی: بخش نخست تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
45:31
August 3, 2020
خاطراتی از جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور: بخش دهم
خاطراتی از جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، برنامه ای از کامبیز قائم مقام: بخش دهم  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۹
32:25
August 2, 2020
۱۲۳. از مرگ ژیزل حلیمی تا مسیح علی‌نژاد
انسانیت و ایرانیت برنامه ای از فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۹ امرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
24:50
July 30, 2020
جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران: گفتگو با "آقای ابوالحسن بنی‌صدر" بخش اول
جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران گرایش ها و آسیب‌ها برنامه دهم: گفتگو با آقای ابوالحسن بنی‌صدر  برنامه ای از جلال ایجادی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۰ پاریس
56:02
July 30, 2020
بررسی رویدادها: فروش کوه ها و جنگل ها، توسط مافیای نظام
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش سی و نه  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۹ امرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
32:40
July 30, 2020
جامعه شناسی در ایران و جهان: كارل ماركس (۴)
جامعه شناسی در ایران و جهان: برنامه ای از جلال ایجادی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان مرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
38:52
July 30, 2020
چرا حکومت به خواست های کارگران نیشکر هفت تپه پاسخ نمی دهد؟
«میزگرد جمهوری خواهی» چرا حکومت به خواست های کارگران نیشکر هفت تپه پاسخ نمی دهد؟ رضا علوی و مزدک لیماکشی ۸ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
49:30
July 29, 2020
در روان پژوهی: روان، تن، جان، ژوئیسانس
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش هفتاد و هشت (روان، تن، جان، ژوئیسانس) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان مرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
23:55
July 29, 2020
مسائل گذار: موانع همکاری ‌و همگرایی جمهوری خواهان
مسائل گذار: موانع همکاری ‌و همگرایی جمهوری خواهان (بخش سوم) مهمانان: شیدان وثیق از جنبش جمهوری خواهان لائیک دمکرات کمال ارس از جبهه ملی ایران -اروپا ( سامانه ششم) هوتن رضایی از همبستکی جمهوری خواهان ایران  برنامه ای از کوروش پارسا تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹
1:00:49
July 28, 2020
نگاه روانکاو: بحران امروز ایران و جهان
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش هفتاد و هشت (بحران امروز ایران و جهان) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان مرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
27:23
July 27, 2020
با هم گفتگو کنیم: آزادی انسان در تناقض با مسخ شدگی اسلامی
جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (آزادی انسان در تناقض با مسخ شدگی اسلامی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان مرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
31:12
July 26, 2020
خاطراتی از جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور: بخش نهم
خاطراتی از جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، برنامه ای از کامبیز قائم مقام: بخش نهم  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان مرداد ماه ۱۳۹۹
22:00
July 25, 2020
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: قسمت پنجاه و سه
قسمت پنجاه و سه: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۳ مرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
18:28
July 24, 2020
انسانیت و ایرانیت
انسانیت و ایرانیت برنامه ای از فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲ امرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
25:50
July 23, 2020
جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران: “سازمان اکثریت و سازمان راه کارگر” بخش دوم
جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران گرایش ها و آسیب‌ها برنامه نهم: سازمان اکثریت و سازمان راه کارگر مهمانان: محمدرضا شالگونی و مهدی فتاح پور  برنامه ای از جلال ایجادی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۳ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۰ پاریس
56:12
July 23, 2020
بررسی رویدادها: سخن پایانی پیرامون قرارداد ننگین ۲۵ ساله با چین
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش سی و هشت تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲ امرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
30:14
July 23, 2020
میزگرد جمهوری خواهی: نقش مدیای مدرن در مقابله با کشتار حکومتی، #اعدام_نکنید
«میزگرد جمهوری خواهی» نقش مدیای مدرن در مقابله با کشتار حکومتی، #اعدام_نکنید مهمانان: آقایان حسن نایب هاشم، خسرو قدیری، سام جعفریان و حجت نارنجی  اول مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
1:00:02
July 22, 2020
در گذر زمان: چه نباید کرد
موضوع نشست: چه نباید کرد مهمانان: آقایان یزدان شهدایی، فواد پاشایی، کوروش پارسا  برنامه ای از رسول کناره فرد هماهنگی ایرانیان اروپا برای پشتیبانی از قیام مردم ایران تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۰
1:00:56
July 22, 2020
در روان پژوهی: آیا صاحبان حرفه های وابسته به بهداشت و سلامت روان خود مصون از هر لغزش هستند
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش هفتاد و هفت (آیا صاحبان حرفه های وابسته به بهداشت و سلامت روان خود مصون از هر لغزش هستند) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۹ پاریس
25:01
July 22, 2020
مسائل گذار: بسوی دموکراسی، جمهوری، توسعه و رفاه (بخش دوم)
مسائل گذار: بسوی دموکراسی، جمهوری، توسعه و رفاه (بخش دوم) برنامه ای از کوروش پارسا مهمان: آقای کاظم کردوانی  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹
51:16
July 21, 2020
آیا ایران بیش از این مستعمره "چین کمونیست"می شود؟
همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات بخش سی و پنج: آیا ایران بیش از این مستعمره "چین کمونیست "می شود؟ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۹
40:06
July 21, 2020
نگاه روانکاو: همبستگی ملی
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش هفتاد و هفت (همبستگی ملی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۹ پاریس
29:14
July 17, 2020
خاطراتی از جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور: بخش هشتم
خاطراتی از جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، برنامه ای از کامبیز قائم مقام: بخش هشتم  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۹
24:16
July 17, 2020
۱۲۱. احکام اعدام و واگذاری کشور چرا؟
چرا مردم بی‌گناه را می‌کشند و زندان می‌کنند، کشور را حراج کرده و به بیگانگان واگذار می کنند، کارگران را استثمار کرده و دستمزد و حق و حقوق آنان را نمی‌دهند.  انسانیت و ایرانیت برنامه ای از فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹ پاریس
25:06
July 16, 2020
جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران: “سازمان اکثریت و سازمان راه کارگر” بخش اول
جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران گرایش ها و آسیب‌ها برنامه هشتم: سازمان اکثریت و سازمان راه کارگر مهمانان: محمدرضا شالگونی و مهدی فتاح پور  برنامه ای از جلال ایجادی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۷ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۰ پاریس
54:47
July 16, 2020
بررسی رویدادها: ادامه سخن پیرامون قرارداد ننگین ۲۵ ساله با چین
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش سی و هفت  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹ پاریس
30:00
July 16, 2020
چرا قرارداد جمهوری اسلامی با چین بر ضد منافع ملی مردم ایران است؟
«میزگرد جمهوری خواهی» چرا قرارداد جمهوری اسلامی با چین بر ضد منافع ملی مردم ایران است؟ مهمانان: آقایان همایون مهمنش، علی پورنقوی، هوتن رضایی و مزدک لیماکشی ۲۵ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
50:55
July 15, 2020
در گذر زمان: تفاهم نامه ی فروش ایران
موضوع نشست: تفاهم نامه ی فروش ایران مهمانان: آقایان بهزاد کریمی و عطا هودشتیان برنامه ای از رسول کناره فرد هماهنگی ایرانیان اروپا برای پشتیبانی از قیام مردم ایران تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۶ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۰
59:43
July 15, 2020
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: قسمت پنجاه و دو
قسمت پنجاه و دو: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹ پاریس
13:13
July 15, 2020
در روان پژوهی: نقش زمان در کار بر روان
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش هفتاد و شش (نقش زمان در کار بر روان) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۹ پاریس
24:55
July 14, 2020
خاطراتی از جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور: بخش هفتم
خاطراتی از جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، برنامه ای از کامبیز قائم مقام: بخش هفتم  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۹
23:04
July 13, 2020
ابعاد قرارداد با چین و انفجار در نطنز
قرارداد احتمالی ۲۵ ساله با چین آیا تنها به خلیج فارس و نفت محدود است؟ پروژه استراتژی جاده ابریشم قرن بیست و یکم. انفجار در نطنز کار کیست؟    انسانیت و ایرانیت برنامه ای از فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹ پاریس
25:00
July 10, 2020
بررسی رویدادها: سخنی پیرامون قرارداد ننگین ۲۵ ساله با چین
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش سی و شش  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۹ پاریس
27:45
July 9, 2020
جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران: "جبهه ملی ایران" بخش دوم
جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران گرایش ها و آسیب‌ها برنامه ششم: جبهه ملی ایران مهمانان: عبدالکریم انواری، حسین موسویان، همایون مهمنش، فرهنگ قاسمی  برنامه ای از جلال ایجادی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۰ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ جولای ۲۰۲۰ پاریس
58:39
July 8, 2020
چرا حکومت به سرکوب و صدور حکم اعدام برای معترضان روی آورده است؟
«میزگرد جمهوری خواهی» چرا حکومت به سرکوب و صدور حکم اعدام برای معترضان روی آورده است؟ مهمانان: خانم مریم پورتنگستانی آقایان بهمن مبشری، ساسان شرفی و مزدک لیماکشی ۱۸ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۸ ژوئیه ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
52:03
July 8, 2020
نگاه روانکاو: ابعاد آزادی انسانی
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش هفتاد و شش (ابعاد آزادی انسانی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۹ پاریس
29:53
July 8, 2020
کانون سخن: الهه امانی، واکاوی خشونت علیه زنان و قتلهای ناموسی
برنامه ای از انجمن فرهنگی – سیاسی “کانون سخن” سخنران: الهه امانی موضوع: واکاوی خشونت علیه زنان و قتلهای ناموسی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۹
46:35
July 8, 2020
در گذر زمان: ترور و خشونت در جمهوری اسلامی
موضوع نشست: ترور و خشونت در جمهوری اسلامی مهمانان: خانم راحله طارانی و آقای ازیز دادیار برنامه ای از رسول کناره فرد هماهنگی ایرانیان اروپا برای پشتیبانی از قیام مردم ایران تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۹ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۹ ژوئیه ۲۰۲۰ 
48:57
July 7, 2020
مسائل گذار: بسوی دموکراسی، جمهوری، توسعه و رفاه
مسائل گذار: بسوی دموکراسی، جمهوری، توسعه و رفاه (بخش نخست) برنامه ای از کوروش پارسا  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹
27:51
July 6, 2020
در روان پژوهی: چاپ یک کتاب؛ درآمدی بر خوانش لکان نوشته ژویل در
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش هفتاد و پنج (چاپ یک کتاب: درآمدی بر خوانش لکان نوشته ژویل در) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۹ پاریس
23:55
July 6, 2020
خاطراتی از جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور: بخش ششم
خاطراتی از جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، برنامه ای از کامبیز قائم مقام: بخش ششم  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۹
30:21
July 5, 2020
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: قسمت پنجاه و یک
قسمت پنجاه و یک: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹ پاریس
17:54
July 4, 2020
در گذر زمان: بخش دوم
موضوع نشست: آیا برای متحد شدن احزاب، سازمان ها، گروه ها و تشکل های سیاسی اپوزیسیون ایران، سه شرط جمهوریت، سرنگونی و جدایی دین و دولت، شروط لازم و کافی هستند یا مقوله های دیگری هم وجود دارند؟ مهمانان: آقایان ارژنگ برهان، فرهنگ قاسمی و فریبرز مهران ادیب  برنامه ای از رسول کناره فرد هماهنگی ایرانیان اروپا برای پشتیبانی از قیام مردم ایران تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۳ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۳ ژوئیه ۲۰۲۰
57:10
July 2, 2020
جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران: "جبهه ملی ایران" بخش اول
جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران: "جبهه ملی ایران" بخش اول  گرایش ها و آسیب‌ها برنامه ششم: جبهه ملی ایران مهمانان: عبدالکریم انواری، حسین موسویان، همایون مهمنش، فرهنگ قاسمی  برنامه ای از جلال ایجادی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۳ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۳ جولای ۲۰۲۰ پاریس 
59:51
July 2, 2020
بررسی رویدادها: تضاد در سخن و عمل خامنه ای
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش سی و پنج  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۹ پاریس
30:30
July 2, 2020
نگاه روانکاو: استراتژی سیاسی توسعه پایدار فرهنگ محور و اقلیم نگر “چرا پایدار”
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش هفتاد و پنج (استراتژی سیاسی توسعه پایدار فرهنگ محور و اقلیم نگر “چرا پایدار”) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۹ پاریس
30:17
July 1, 2020
۱۱۹. صدای شکست رژیم از داخل ِ داخل رژیم
انسانیت و ایرانیت برنامه ای از فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۹ پاریس
24:33
July 1, 2020
آموزش از راه دور، پیشرفت ها و مشکلات آن در ایران و جهان
«میزگرد جمهوری خواهی» آموزش از راه دور، پیشرفت ها و مشکلات آن در ایران و جهان مهمانان: آقایان خسرو قدیری، سهراب پهلوان و مزدک لیماکشی  ۱۱ تیر ۱۳۹۹ برابر با اول ژوئیه ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
53:04
July 1, 2020
در روان پژوهی: نمونه ای از مراجعین روانکاوان، پدری که نیست
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش هفتاد و چهار (نمونه ای از مراجعین روانکاوان، پدری که نیست) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۹ پاریس
21:30
June 29, 2020
صدای سخن عشق (حافظ): بخش بیست و یکم
صدای سخن عشق برنامه ای مشترک از خانم زهرا شمس، آقایان منوچهر تقوی بیات و حسن مکارمی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۹ تیر ماه ۱۳۹۹ پاریس
49:09
June 29, 2020
خاطراتی از جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور: بخش پنجم
خاطراتی از جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، برنامه ای از کامبیز قائم مقام: بخش پنجم   تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۹
23:28
June 28, 2020
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: قسمت پنجاه
قسمت پنجاه: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۷ تیر ماه ۱۳۹۹ پاریس
15:14
June 26, 2020
جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران: سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر و خط سوم
جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران گرایش ها و آسیب‌ها برنامه پنجم: سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر و خط سوم مهمانان: رضا ناصحی و مهرداد درویش پور  برنامه ای از جلال ایجادی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۶ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۲۶ ژوئن ۲۰۲۰
1:05:34
June 25, 2020
بررسی رویدادها: قاضی منصوری به چه سرنوشتی دچار شد؟
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش سی و چهار  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۵ تیر ماه ۱۳۹۹ پاریس
29:31
June 25, 2020
۱۱۸. جباران مردم کرد را نکشید
انسانیت و ایرانیت برنامه ای از فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۵ تیر ماه ۱۳۹۹ پاریس
23:56
June 24, 2020
لازمه پايان دادن به قتل های ناموسی و خشونت علیه زنان تغییر ساختار سياسی و قوانین کشور است!
«میزگرد جمهوری خواهی» لازمه پايان دادن به قتل های ناموسی و خشونت علیه زنان تغییر ساختار سياسی و قوانین کشور است! مهمانان: خانم مریم سطوت و آقایان کامبیز قائم مقام، حسن زهتاب و هژیر عطاری  ۴ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۲۴ ژوئن ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
49:36
June 24, 2020
سوگواریهای ناتمام
خاموش در نمناکیِ گوری دور دست آنجا که آغاز می شود پایانِ تمامیِ لبخندها و آوازها مانده ای در انتظار رهگذری که شاید بیابد نشانی از نبودنت آه ای غرور بر باد رفته من کنار حسرت رودهای خشک و غمگین من بر تپه ی قلبهای دربدر و بر آستانه ای ایستاده ام که فرصت دیدن را آهنی گداخته بر چشم می کشند من طعم گس زنگار رویا هایتان را در هجوم تلخ بادهای شنی هزاران بار چشیده ام و ستبری گردن تان را حتی در پیچ و خم طنابها دیده ام باور کنید نه بر قالیچه ی حضرت سلیمان بر سمند عشقتان جهانی را گشته ام و بر اندام کریه زشتی بوسه های آزادی تان را نقشی بر جهان کشیده ام. 22/06/2020 رسول کمال
01:21
June 24, 2020
نگاه روانکاو: استراتژی سیاسی توسعه پایدار فرهنگ محور و اقلیم نگر "چرا توسعه"
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش هفتاد و چهار (استراتژی سیاسی توسعه پایدار فرهنگ محور و اقلیم نگر "چرا توسعه") تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۹ پاریس
26:40
June 24, 2020
خاطراتی از جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور: بخش چهارم
خاطراتی از جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، برنامه ای از کامبیز قائم مقام: بخش چهارم  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۹
27:06
June 23, 2020
در روان پژوهی: نمونه ای از مراجعین روانکاوان
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش هفتاد و سه (نمونه ای از مراجعین روانکاوان) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۹ پاریس
21:41
June 22, 2020
فراز و نشیب نهضت ملی ایران: بخش پنجم
فراز و نشیب نهضت ملی ایران، برنامه ای از دکتر محسن قائم مقام: بخش پنجم   تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان خرداد ماه ۱۳۹۹
26:10
June 22, 2020
بررسی رویدادها: یادی از ۲۵ خرداد سال ۶۰
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش سی و سه  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
31:57
June 19, 2020
در گذر زمان: وقایع آبان
مهمانان: خانم ملیحه حیاتی، آقایان انور میرستاری و اکبر کریمیان برنامه ای از رسول کناره فرد هماهنگی ایرانیان اروپا برای پشتیبانی از قیام مردم ایران تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰
43:32
June 19, 2020
جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران: گرایشهای سکولار دموکرات
جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران گرایش ها و آسیب‌ها برنامه چهارم: گرایشهای سکولار دموکرات  مهمانان: اسماعیل نوری‌علا و حسن شریعتمداری  برنامه ای از جلال ایجادی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰
59:47
June 18, 2020
جهانی شدن ِ «پروتکسیونیسم»
انسانیت و ایرانیت برنامه ای از فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ پاریس رکود اقتصادی چند ماه گذشته، از یک سو و سیاستهای امریکا و چین و روسیه، از سوی دیگر سیستم اقتصادی و تجاری تازه‌ای را دارد در جهان رقم میزند که زیان های آن کمتر از جهانی شدن اقتصاد و تولیدات در دهه‌های اخیر نمی تواند باشد. اگر سیاست‌های متعادلی در این زمینه به کار گرفته نشود باید در انتظار فاجعه بزرگ دیگری بود که نتیجه تغییر استراتژیک نئولیبرالیسم و در هم پیچیدگی روابط سیاسی امریکا وچین است و اروپا با خروج بریتانیا از جامعه اروپا، چاره‌ای غیر از دنباله روی ندارد. آیا در این شرائط تدبیری متعادل قابل پیش‌بینی است؟
25:20
June 18, 2020
اوج گیری دوباره کرونا، تشدید بحران اقتصادی احتمال ایجاد جنبش های اعتراضی و موضع جمهوری خواهان
«میزگرد جمهوری خواهی» اوج گیری دوباره کرونا، تشدید بحران اقتصادی احتمال ایجاد جنبش های اعتراضی و موضع جمهوری خواهان مهمانان: خانم روزا روزبهان و آقایان خسرو قدیری، رضا علوی و مزدک لیماکشی ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
55:35
June 17, 2020
نگاه روانکاو: استراتژی سیاسی توسعه پایدار فرهنگ محور و اقلیم نگر
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش هفتاد و سه (استراتژی سیاسی توسعه پایدار فرهنگ محور و اقلیم نگر) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان خرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
40:21
June 17, 2020
خاطراتی از جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور: بخش سوم
خاطراتی از جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، برنامه ای از کامبیز قائم مقام: بخش سوم تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹ 
26:49
June 15, 2020
در روان پژوهی: آیا ساختار ناخودآگاه بر مبنای اختلاف فرهنگی تغییر می کند؟
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش هفتاد و دو (آیا ساختار ناخودآگاه بر مبنای اختلاف فرهنگی تغییر می کند؟) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان خرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
24:06
June 15, 2020
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: قسمت چهل و نه
قسمت چهل و نه: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
20:40
June 13, 2020
بررسی رویدادها: فرار و ناپدید شدن چپاولگران نظام
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش سی و دو  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
28:34
June 12, 2020
جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران: سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران
جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران گرایش ها و آسیب‌ها برنامه سوم: سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران مهمانان: ناهید حسینی، فریدون احمدی، کیانوش توکلی جلال ایجادی  برنامه ای از جلال ایجادی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۲ ژوئن ۲۰۲۰
59:07
June 11, 2020
همبستگی برای ایران: خشونت, آیا میتوانیم به فراسوی خشونت غلبه کنیم
همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات بخش سی و چهار: خشونت: آیا میتوانیم به فراسوی خشونت غلبه کنیم                                        تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹
28:28
June 11, 2020
۱۱۶. کجا هستیم و کجا باید باشیم؟
انسانیت و ایرانیت برنامه ای از فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ پاریس
23:11
June 11, 2020
فروپاشی اخلاقی و اجتماعی توسط جمهوری اسلامی و راه کارهای مقابله با آن
«میزگرد جمهوری خواهی» فروپاشی اخلاقی و اجتماعی توسط جمهوری اسلامی و راه کارهای مقابله با آن مهمانان: آقایان بهمن مبشری، آرش اعلم، حجت نارنجی و مزدک لیماکشی ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ ژوئن ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
53:27
June 10, 2020
جامعه شناسی در ایران و جهان: استقلال جامعه شناسی اگوست کنت (۳)
جامعه شناسی در ایران و جهان: برنامه ای از جلال ایجادی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان خرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
23:31
June 10, 2020
فراز و نشیب نهضت ملی ایران: بخش چهارم
فراز و نشیب نهضت ملی ایران، برنامه ای از دکتر محسن قائم مقام: بخش چهارم  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان خرداد ماه ۱۳۹۹
25:36
June 10, 2020
نگاه روانکاو: رابطه تنگاتنگ، امنیت و آزادی
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش هفتاد و دو (رابطه تنگاتنگ، امنیت و آزادی)  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان خرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
25:24
June 9, 2020
کانون سخن: خسرو قدیری, آسیب شناسی جنبش جنگل
برنامه ای از انجمن فرهنگی – سیاسی “کانون سخن” سخنران: خسرو قدیری موضوع: آسیب شناسی جنبش جنگل تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان خرداد ماه ۱۳۹۹
31:59
June 9, 2020
بررسی رویدادها: کشته شدن یک سیاه پوست و ایز گم کردن خامنه ای
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش سی و یک  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
29:18
June 8, 2020
در روان پژوهی: سخنی در مورد مراجعین حوزه روان در ایران امروز(۱)
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش هفتاد و یک (سخنی در مورد مراجعین حوزه روان در ایران امروز)   تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان خرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
27:49
June 8, 2020
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: قسمت چهل و هشت
قسمت چهل و هشت: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
18:28
June 6, 2020
با هم گفتگو کنیم: رومینا اشرفی قربانی اسلام و انحطاط اخلاقی
جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (رومینا اشرفی قربانی اسلام و انحطاط اخلاقی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان خرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
31:35
June 5, 2020
جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران: برنامه دوم، سازمان مجاهدین خلق
جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران گرایش ها و آسیب‌ها برنامه دوم: سازمان مجاهدین خلق مهمانان: اسماعیل وفا یغمایی، ایرج مصداقی، حنیف حیدرنژاد برنامه ای از جلال ایجادی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۵ ژوئن ۲۰۲۰
59:39
June 4, 2020
صدای سخن عشق (حافظ): بخش بیستم
صدای سخن عشق برنامه ای مشترک از خانم زهرا شمس، آقایان منوچهر تقوی بیات و حسن مکارمی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۵ خرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
49:47
June 4, 2020
چرا ما خواهان سکولاریزم "جدائی دین از حکومت" هستیم
«میزگرد جمهوری خواهی» چرا ما خواهان سکولاریزم "جدائی دین از حکومت" هستیم مهمانان: آقایان منصور فرهنگ، کامبیز قائم مقام، حسن زهتاب و مزدک لیماکشی ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۳ ژوئن ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
59:33
June 3, 2020
۱۱۵. برده‌داری در قرن بیست و یکم
انسانیت و ایرانیت برنامه ای از فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ پاریس جوامع را بی‌عدالتی و فقر و استبداد فرا گرفته است؛ دور از واقعیت نیست اگر گفته شود که بخش بزرگی از کسانی‌که بر کشورها حکومت می کنند از خرد و تدبیر لازم  برای مسئولیتی که بر عهده دارند برخوردار نیستند. در واقع غالبا، عوامل ذی‌نفوذ، یعنی صاحبان قدرت و ثروت، از این سران رسمی کشورها، به عنوان "ماریونت" به نفع خود استفاده می کنند و دموکراسی  را که می توانست روزنه‌ امیدی برای زندگی بهتر باشد را دور می زنند. به طوری که می‌توان گفت در قرن بیست و یکم، مردمان جهان، در شرایط  یک برده داری و "راسیسم سیستمیک" تازه‌ای به سر می برند. تبعیضات نژادی، جنگ و افزایش پناهندگان سیاسی و اقتصادی و جنگی، تجاوز به حقوق زنان و کودکان، در اقصا نقاط جهان از جمله دلایلی هستند بر این ادعا، که در گفتار این هفته انسانیت و ایرانیت  مورد مداقه قرار گرفته‌اند.
28:43
June 2, 2020
نگاه روانکاو: ناموس چیست؟
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش هفتاد و یک (ناموس چیست؟) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان خرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
19:52
June 2, 2020
خاطراتی از جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور: بخش دوم
خاطراتی از جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، برنامه ای از کامبیز قائم مقام: بخش دوم  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹
28:40
June 2, 2020
جامعه شناسی در ایران و جهان: جامعه شناسی و مونتسکیو (۲)
جامعه شناسی در ایران و جهان: برنامه ای از جلال ایجادی  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان خرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
26:18
June 1, 2020
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: قسمت چهل و هفت
قسمت چهل و هفت: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
23:17
May 30, 2020
در روان پژوهی: دیوانه, دیوانگی و فرهنگ
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش هفتادم (دیوانه, دیوانگی و فرهنگ) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان خرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
28:56
May 29, 2020
جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران: برنامه نخست; سازمان مجاهدین خلق
جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران گرایش ها و آسیب‌ها برنامه نخست: سازمان مجاهدین خلق  مهمانان: اسماعیل وفا یغمایی، ایرج مصداقی، حنیف حیدرنژاد  برنامه ای از جلال ایجادی  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۹ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۸ می ۲۰۲۰
57:55
May 29, 2020
عقب نشینی هایی که خبر از نوشیدن جام زهر میدهد
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش سی  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۸ خرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
29:51
May 28, 2020
سفر به ریزها؛ آشنایی سیستمی با علم و فن آوری نانو؛ فصل نخست
با سلام، من ریموند رخشانی هستم و حوزه کارشناسی ارشد من مهندسی‌ سیستم‌ ها و اتوماسیون کارخانه است، و حوزه تخصص من بکارگیری اندیشه سیستمی‌ برای انتقال فن آوری و اجرا و پیاده سازی تولید فرآورده‌ های نوین می‌‌باشد. در این سلسله از مقالات و فایل‌ های صوتی، کوشش می کنم که علم نانو و فنآوری نانو را (به زبان فارسی) از پایه، بنحوی سیستماتیک به دوستانی که علاقمند هستند، در حد توان، ارائه کنم. در واقع این مقالات، فصل ‌های کتاب جدیدی با همین نام (سفر به ریزها) هستند که سالهاست بر روی آن کار می کنم و در دست تهیه است، و تصمیم گرفته ‌ام که پیشاپیش آن را، فصل به فصل، بطوری مجازی منتشر کنم. از پژوهشگران و اندیشمندان عزیز خواهشمندم که لینک‌ ها را به دوستان و بویژه به جوانان دانش پژوه ما (که اغلب دسترسی نظام مند برای آشنایی با علم و فنآوری نانو – به زبان فارسی – ندارند) ارسال فرمایند. با احترام، ر. رخشانی
1:15:50
May 28, 2020
انسانیت و ایرانیت: جمهوری اسلامی در برابر بنیادهای بین المللی
انسانیت و ایرانیت برنامه ای از فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۸ خرداد ۱۳۹۹ پاریس ملت ایران کشتارهای ماه آبان ۱۳۹۸ را فراموش نمیکند. ملت ایران از سازمان ها و مقامات بین المللی می خواهد با استفاده از همه امکانات خود کمک کند تا کم و کیف آنچه را که جمهوری اسلامی با شقاوتی بینظیر و جنایتی بی شرمانه در آن روزهای بر سر ملت ایران آورد روشن و شفاف شده و به جهانیان اعلام شود. ایرانیان از اقدام عفو بین المللی در رسیدگی به پرونده ایران در آبان ماه ۱۳۹۸ پشتیبانی می کند.
25:27
May 28, 2020
تمرکز زدایی در خدمت ‍پیشرفت و دموکراسی است یا در خدمت تجزیه کشور
«میزگرد جمهوری خواهی» تمرکز زدایی در خدمت ‍پیشرفت و دموکراسی است یا در خدمت تجزیه کشور مهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام، پرویز مختاری، وهاب انصاری و مزدک لیماکشی  ۷ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۷ می ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
59:03
May 27, 2020
با هم گفتگو کنیم: جنگ فرقه های شیعه و دروغ آنها
جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (جنگ فرقه های شیعه و دروغ آنها) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان خرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
22:34
May 27, 2020
نگاه روانکاو: ارزشهای امروزین جامعه ایرانی
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش هفتادم (ارزشهای امروزین جامعه ایرانی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان خرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
27:04
May 26, 2020
فراز و نشیب نهضت ملی ایران: بخش سوم
فراز و نشیب نهضت ملی ایران، برنامه ای از دکتر محسن قائم مقام: بخش سوم تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۵ خرداد ماه ۱۳۹۹
31:05
May 25, 2020
در روان پژوهی: نکته هایی در مورد مشاوره در روانشناختی ۱
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش شصت و نه (نکته هایی در مورد مشاوره در روانشناختی ۱) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان خرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
29:37
May 25, 2020
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: قسمت چهل و شش
قسمت چهل و شش: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
22:23
May 23, 2020
جامعه شناسی در ایران و جهان: سرآغاز جامعه شناسی (۱)
جامعه شناسی در ایران و جهان: برنامه ای از جلال ایجادی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ پاریس
22:33
May 23, 2020
نگاه روانکاو: چرا در جهان امروز کرونا می تواند نقش بازی کند؟
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش شصت و نه (چرا در جهان امروز کرونا می تواند نقش بازی کند؟) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ پاریس
22:46
May 22, 2020
انسانیت و ایرانیت: مصدق؛ نهضت ناپایان یافته
انسانیت و ایرانیت برنامه ای از فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان اول خرداد ۱۳۹۹ پاریس
24:51
May 21, 2020
بررسی رویدادها: عدم برگزاری روز قدس و بی تفاوتی مردم
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش بیست و نه  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اول خرداد ماه ۱۳۹۹ پاریس
28:23
May 21, 2020
بررسی امکان محاکمه جمهوری اسلامی در دادگاه های بین المللی
«میزگرد جمهوری خواهی» بررسی امکان محاکمه جمهوری اسلامی در دادگاه های بین المللی مهمانان: آقایان همایون علیزاده، حسن نایب هاشم، علی پورنقوی و هژیر عطاری ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ می ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
52:31
May 20, 2020
کانون سخن: بخش نخست
برنامه ای از انجمن فرهنگی - سیاسی کانون سخن  سخنران: ناصر رحمانی نژاد بازیگر، کارگردان و نمایشنامه نویس موضوع: بهای زندگی ما برخی از نمایشنامه هایی که در ایران و خارج از ایران به روی صحنه برده اند اینها هستند. «حادثه در ویشی» از آرتور میلر، «انگل ها» از ماکسیم گورکی، «کله گردها و کله تیزها» از برتولت برشت، «اتللو در سرزمین عجایب» از غلامحسین ساعدی، «نوروز پیروز است» و «به انتظار سحر» از محسن یلفانی، «لس آنجلس پرس» از ناصر رحمانی نژاد، و… تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ 
41:55
May 19, 2020
با هم گفتگو کنیم: ازدواج دختران خردسال یک جنایت اسلامی
جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (ازدواج دختران خردسال یک جنایت اسلامی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ پاریس
25:06
May 19, 2020
در جهان سرمایه داری "اقتصاد مهمتر از جان مردم است"
همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات بخش سی و سه: در جهان سرمایه داری "اقتصاد مهمتر از جان مردم است"  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان